Page 1

Scrisoare de poziţie Salvaţi transportul feroviar din România În atenţia Domnului Ministru al Transporturilor Ioan Rus

Stimate Domnule Ministru, Grupul de lucru constituit in cadrul proiectului „Spre o Economie Verde cu Emisii Reduse de CO2 – SEVER-CO2”, proiect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă, își manifestă îngrijorarea față de situaţia transportului feroviar din România, aflat într-un continuu declin. Cu toate că transportul feroviar este unul dintre cele mai prietenoase cu mediul, în România acesta se află de foarte mulţi ani la coada listei de priorități favorizând astfel, voit sau nu, transportul rutier care este unul dintre cele mai poluante mijloace şi o sursă importantă de emisii de gaze cu efect de seră. Date importante cu privire la sectorul transport şi impactul său asupra mediului Transportul asigură satisfacerea uneia dintre nevoile de bază ale omului în societatea contemporană. Totodată, acesta facilitează dezvoltarea economică, fapt certificat atât prin datele statistice referitoare la ponderea economică a sectorului şi totalul angajărilor la nivel global, cât şi prin ponderea cheltuielilor cu transportul la nivelul bugetului familiei (15% în anul 2009i). Implicit sectorul economic al transporturilor este un mare consumator de energie. În anul 2010, la nivel global, consumul de energie în sectorul transporturilor reprezenta mai mult de 50% din consumul total de petrol şi acoperea aproximativ 94% din energia consumată în acest sector. Această dependenţă reprezintă un motiv de îngrijorare din punctul de vedere al securităţii energeticeii. În Uniunea Europeană, dependența de petrol și de produsele petroliere este mai ridicată decât la nivel global, ponderea acestor produse în consumul final din sectorul de transporturi atingând aproximativ 96 %, în anul 2010 iii În România, nivelul de dependenţă faţă de petrol în sectorul transporturilor este mai mare de 97%iv (anul 2011), depășind chiar media europeană. În Uniunea Europeană (EU-28), consumul de energie în sectorul transporturilor prezenta, în anul 2011, o creștere cu aproximativ 29% fata de anul 1990, în condițiile în care volumul de mărfuri transportate a crescut cu 25.2%, iar cel de pasageri cu 21% între anii 1995 şi 2010. Cea mai mare parte a mărfurilor este transportata folosind transportul rutier (45.8%), iar numărul cel mai mare de km pe pasager au fost parcurși cu autovehicule rutiere (73.3%)v.

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

Scrisoare de pozitie "Salvati transportul feroviar din Romania" severco2  
Scrisoare de pozitie "Salvati transportul feroviar din Romania" severco2  
Advertisement