Page 1

Monitorizarea legislaţiei din România: Energie, Transport, Mediu Spre o Economie Verde cu Emisii Reduse de CO2

Ianuarie 2014

vvv

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro


Materialul este rezultatul analizei actelor de reglementare emise de către Parlamentul României şi de către Guvernul României în perioada 15 septembrie 2013 – 31 decembrie 2013 şi care au impact asupra domeniilor vizate prin proiect: energie, transport, protecţia mediului.

Proiect: Spre o Economie cu Emisii Reduse de CO2 Perioada: 15 septembrie 2013 – 14 septembrie 2014 Proiect implementat de Fundația TERRA Mileniul III, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) Web: www.zeroemisii.ro

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

2


Raportul este organizat în trei secţiuni tehnice şi o secţiune de concluzii. Secţiunile tehnice prezintă o scurtă descriere a reglementărilor selectate pe baza unei „Liste de control” definite la această etapă a studiului, astfel: 1.

actul normativ reglementează aspecte generale cu privire la domeniu (energie, transporturi, mediu. În acest caz se notează cu „ 0”;

2.

actul normativ reglementează acele aspecte specifice domeniului care ar putea avea o contribuţie indirectă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest caz se notează cu „+” (impact pozitiv);

3.

actul normativ reglementează acele aspecte specifice domeniului care pot contribui direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră? În caz afirmativ,

se notează cu „++”(impact

semnificativ pozitiv); 4.

actul normativ face referire la aspecte care ar putea contribui indirect la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar cerinţele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră nu se regăsesc. În acest caz se notează cu „- „ (impact negativ);

5.

actul normativ face referire la aspecte specifice domeniului analizat şi care ar putea contribui direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar în actul normativ nu sunt precizate cerinţe specifice. În acest caz se notează cu „—„ (impact negativ semnificativ).

Pe parcursul derulării proiectului SEVERCO2, vor avea loc discuţii cu membrii grupului de lucru astfel încât să existe o înţelegere comună cu privire la definirea impactului (pozitiv/negativ) legislaţiei promovate în atingerea obiectivului propus „Spre o economie verde cu emisii reduse de CO2”.

1. Energie

În acest domeniu au fost identificate următoarele categorii de acte normative: 1.

la nivel de lege, ordonanţe de urgenţă: OUG nr. 112/18.12.2013, care aşa cum arată şi titlul reaşează o serie de termene privind acţiunile de privatizare a unor societăţi de distribuţie/furnizare din domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale; conform celor stabilite, acest act normativ regelementeaza domeniul energiei fără a avea impact asupra obiectului proiectului SEVERCO2.

2.

la nivel de Hotărâri ale Guvernului (HG): un număr de nouă (9) acte, dintre care şapte (7) au ca obiect:

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

3


reglementare tehnică (HG nr. 713/18.09.2013 şi HG nr. 1028/11.12.2013),

stabilirea unor aspecte legate de privatizarea unor societăţi comerciale din domeniu (HG nr. 811/18.10.2013, HG nr. 895/20.11. 2013 şi HG nr. 1066/11.12.2013);

aprobarea unor Acorduri de concesiune perimetre în vederea explorarii-dezvoltariiexploatarii (HG nr. 885/14.11.2013, HG nr.886/14.11.2013, HG nr. 887/14.11.2013).

Aceste acte normative pot fi considerate neutre faţă de subiectul nostru, fără impact. HG nr. 994/11.12.2013 ( M. Of. nr. 788 din 16.12.2013) privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie poate fi evaluată ca având impact (momentan)pozitiv asupra obiectivului privind reducerea emisiilor de CO2. Afirmaţia este susţinută de practică aplicării Legii nr 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie care a făcut dovadă: •

stimulării fără o analiză riguroasă / supracompensarii producţiei de enegie din anumite tipuri de resurse regenerabile respectiv, alocarea unui număr de certificate verzi în mod neechilibrat;

creşterea temporară a emisiilor de CO2 la producătorii de energie din surse fosile, aceştia fiind nevoiţi să funcţioneze la limita inferioară a

capacităţii (randamente scăzute –emisii crescute) pentru a permite accesul la reţeaua de transport cu prioritate pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile.

3.

la nivel de ordine ale ministrului, au fost identificate un număr de trei, astfel: •

Ordinul MEc 2162/07.11.2013 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru „Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, ordin care se adresează IMM-urilor; se poate evalua ca având impact pozitiv cu privire la reducerea emisiilor de CO2 deoarece îmbunătăţirea eficienţei energetice înseamnă consum mai mic de energie, deci reducerea emisiilor de CO2.

Ordinul MMSC 2631/08.11.2013 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 714/2010, aduce câteva modificări privind responsabilităţile beneficiarului de ajutor de stat şi cu privire la constituirea garanţiilor bancare. Actul de reglementare este evaluat a avea doar impact pozitiv, nu semnificativ pozitiv deoarece Ghidul de finanţare nu conţine prevederi clare cu privire la performanţă de mediu (ex; reducerile de emisii de CO2 ce vor fi obţinute prin realizarea proiectului de utilizare a surselor regenrabile de energie);

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

4


Ordin MDRAP 3055/03.10. 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 2.145/2013 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013. Urmare analizei actului normativ se apreciază a avea impact pozitiv datorat faptului că orice lucrarea de imbuntatire a performanţei energetice a unei clădiri conduce la reducerea consumului de energie, indirect la reducerea emisiilor de CO2.

Cele trei ordine de ministru au făcut obiectul evaluării deoarece reglementează/clarifca aspecte din cadrul unor scheme de finanţare, creându-se astfel mecanisme pentru realizarea efectivă de proiecte care, în final au ca rezultat şi reducerea emisiilor de CO2. În continuare, se prezintă sub formă tabelară (Tabelul nr. 1) evaluarea legislaţiei din domeniul energiei adoptată în perioada sept.-dec. 2013.

Tabelul nr. 1 Nr. crt.

Evaluare Denumirea actului normativ

--

-

(0)

(1)

(2)

(3)

1.

OUG nr. 112/18.12.2013 (M. Of. nr. 811 din 20.12.2013)privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova - S.A. şi Electrică Oltenia - S.A.

0 (4)

+

++

(5)

(6)

x 2.

HG nr. 713/18.09.2013 (M. Of. nr. 595 din 24.09.2013) pentru abrogarea HG nr. 540/2004 privind aprobarea

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

5


Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor în sectorul energiei electrice 3.

4.

5.

6.

7.

licenţelor

şi

HG nr. 811/18.10.2013 (M.Of. nr.643 din 18.10.2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces

x

x

HG nr. 885/14.11.2013 (M.Of. nr. 721 din 22.11.2013) privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX 8 Biled, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp

x

HG nr.886/14.11.2013 (M.Of. nr. 721 din 22.11.2013) privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 7 Periam, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp

x

HG nr. 887/14.11.2013 ((M.Of. nr. 721 din 22.11.2013) privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX 3 Băile Felix, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi East West Petroleum Corp

x

HG nr. 895/20.11. 2013 (M. Of. nr. 719 din 22.11.2013) pentru modificarea anexei la HG nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” – S.A. x

8.

HG nr. 994/11.12.2013 ( M. Of. nr. 788 din 16.12.2013)

x

privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

9.

HG nr. 1028/11.12.2013 (M. Of. nr. 799/18.02.2013) privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public x

10.

HG nr. 1066/11.12.2013 (M. Of. nr. 814 din 20.12..2013)

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

6


pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti 11.

Ordin MEc 2162/07.11.2013( M. Of. nr. 719 din 22.11.2013) privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru „Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014

12.

13.

x

Ordin MMSC 2631/08.11.2013 (M. Of. nr. 703 din 15.11.2013 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 714/2010

Ordin MDRAP 08.10.2013 )

3055/03.10. (M.

Of.

nr.

624

x

din

al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013

www.terramileniultrei.ro

x

www.snspa.ro

x

7


2. Transport

În perioada analizată au fost identificate uramatoarele categorii de acte normative: 1.

la nivel de lege, orodnante de urgenţă: Legea nr. 283/2013 (M.Of. nr 677 din 04.11.2009) privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru completarea şi modificarea unor acte normative din domeniul feroviar, care reglementează unele aspecte de natură organizatorică a Societăţii Naţionale a Căilor ferate din România în scopul declarat cu privire la absorbţia fondurilor structurale; a fost evaluată ca fără impact asupra obiectivului privind reducerea emisiilor de CO2.

2.

la nivel de Hotărâri ale Guvernului (HG) a fost identificat un număr de 16 HG-uri care aprobă indicatori tehnico-economici pentru diverse tronsoane de drumuri naţionale/judeţene; au fost evaluate ca fără impact asupra reducerii emisiilor de CO2.

3.

la nivel de ordine ale ministrului: •

Ordinul MMSC 2366/02.10.2013 (M. Of. nr. 629 din 10.10.2013) al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic. Programul îşi propune sprijinul acordat prin ecotichetul (în valoare de 12.000 lei) pentru achiziţionarea autovehiculelor de electrice. Se apreciază că programul astfel instituit va avea impact pozitiv privind reducerea emisiilor de CO2. Nu se acordă punctajul „++”, impact semnificativ deoarece indicatorii de performanţă ai Programului se reduc doar la nr de autovehicule achizionate, neexistând nicio evaluare privind imapctul asupra mediului cuantificat la nivel de reduceri de emisii poluante, inclusiv emisii de CO2;

Ordin nr.3310 MDRAT/1365 MT din 2013 (M.Of. nr. 762 din 13.11.2013 al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean. Urmare analizei actului normativ este evaluat cu „-„ impact negativ deoarece în criteriile de evaluare pentru acordarea licenţei de transport rutier persoane şi servicii curente nu există cerinţe privind nivelul minim de noxe, inclusiv CO2, admis.

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

8


În tabelul nr. 2 se prezintă centralizat, evaluarea legislaţiei în domeniul transporturilor identificată pentru perioada de analiză (sept.-dec. 2013) cu relevanţă/potenţial impact asupra emisiilor de CO2 provenite din domeniu.

Tabelul nr. 2 Nr. crt.

Evaluare Denumirea actului normativ

--

-

(0)

(1)

(2)

(3)

1.

Legea nr. 283/2013 (M.Of. nr 677 din 04.11.2009) privind aprobarea OUG nr. 69/2009 pentru completarea şi modificarea unor acte normative din domeniul feroviar

2.

3.

www.terramileniultrei.ro

(4)

+

++

(5)

(6)

x

Ordin MMSC 2366/02.10. (M. Of. nr. 629 din 10.10.2013) al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic Ordin nr.3310 MDRAT/1365 MT din 2013 (M.Of. nr. 762 din 13.11.2013 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.

0

x

x

www.snspa.ro

9


3. Mediu

Potrivit celor stabilite în cadrul proiectului din domeniile care intră sub incidenţa „mediu”, potrivit acquisului comunitar, a fost reţinut domeniul deşeurilor. Deşeurile pot contribui nu numai la reducerea emisiilor de CO2, dar şi la economia de resurse primare şi la creare de locuri de muncă verzi. În perioada analizată au fost identificate următoarele acte normative:

1.

la nivel de Hotărâri ale Guvernului (HG): HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 (M.Of. nr. 750 din 04.12.2013), document care, potrivit cerinţelor oferite de directivele europene în materie, identifică direcţiile de acţiune pentru gestionarea deşeurilor pe principii de durabilitate. Un element pozitiv îl constituie încercarea de corelare între deşeuri şi schimbări climatice, încercare nefinalizată totuşi în acest document

La cap. 4.3 „Obiective strategice” apar declarate: •

„(5) Gestiune durabilă a deşeurilor” şi

„(6)Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deşeurilor cu cele privind schimbările climatice”.

Întrebarea justificată este: unde, când, în ce document se va realiza corelarea între politicile privind gestionarea deşeurilor şi cele privind schimabrile climatice, dacă nu în acesta? La rubrica indicatori de monitorizare sunt prezentaţi indicatori de genul: •

„ cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră rezultate din activitatea de gestionare a deşeurilor şi asimilate acestora”, acesta nefiind un indicator ci un element de monitorizare/raportare cerut prin Inventarul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (CE, UNFCCC, EUROSTAT);

„ cantitatea de deşeuri valorificate prin incinerare cu recuperare de energie”, acesta este un element de raportare cerut prin statistica deşeurilor (INS, CE, EUROSTAT).

Se apreciază că nu toate obiectivele strategice sunt corect/clar definite din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră. Nu sunt stabilite obiective specifice şi ţintele aferente acestora, conducând astfel la dificultăţi în definirea indicatorilor de monitorizare ai performanţei de mediu privind gestionarea deşeurilor. Având în vedere cele de mai sus se apreciază că documentul ar putea avea un impact pozitiv „+” cu condiţia ca în Planul Naţional (planuri regionale) să se reuşească definirea mai clară a obiectivelor, ţintelor şi indicatorilor de performanţă. www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

10


2.

la nivel de ordine ale ministrului: Ordin MMSC nr. 2970/2013 (M.Of. nr. 638 din 27.12.2013) pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr 3420/2012. Este o reglementare de natură tehnică necesară în implementarea HG 780/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Se poate aprecia că având impact pozitiv „+” având în vedere faptul că aduce o serie de completări necesare autorizării instalațiilor ce intră sub incidența HG 780/2006 care are ca obiectiv gestionarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În tabelul nr 3 se prezintă evaluarea legislaţiei din domeniul mediului în perioada analizată (sept.dec.2013). Tabelul nr. 3 Nr. crt.

Evaluare Denumirea actului normativ

--

-

(1)

(2)

(3)

(0)

1.

2.

0 (4)

+

++

(5)

(6)

HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 (M.Of. nr. 750 din 04.12.2013

X

Ordin MMSC nr. 2970/2013 (M.Of. nr. 638 din 27.12.2013) pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr 3420/2012

X

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

11


4. Concluzii si propuneri

Din evaluarea legislaţiei pentru perioada supusă analizei, se conturează câteva concluzii, şi anume: •

Schimbările climatice nu sunt percepute ca un fenomen datorat activităţii umane (de orice fel)

decât în mod declarativ; •

În mod fals, există percepţia că problema reducerii emisiilor de CO2 este doar responsabilitatea

autorităţii centrale în materie, respectiv MMSC; •

Departamentele din cadrul aceleiaşi autorităţi publice nu comunică suficient pentru înţelegerea

importanţei domeniului schimbărilor climatice, această înţelegere limitându-se la cerinţele de raportare externe (CE, EUROSTAT, UNFCCC, etc); •

Emisiile de gaze cu efect de seră se produc în orice domeniu al activităţii umane şi orice

autoritate ar trebui să formuleze politici, strategii, planuri de acţiune, mecanisme de finanţare specifice domeniului reglementat (energie, transporturi, deșeuri,) să încorporeze și cerințe specifice reducerii emisiilor de CO2. Se dovedeşte a fi necesară educarea şi conştientizarea cu privire la fenomenul schimbărilor climatice şi al emisiilor de gaze cu efect de seră, domeniu deja supus reglementării de către politica europeană (pachet energie-schimbari climatice, directive, regulamente). De asemenea, în procesul de comunicareinformare trebuie înţeles faptul că gestionarea emisiilor de CO2 la nivelul diferitelor domenii de activitate constituie o oportunitate privind performanţă economico-financiară a oricărei afaceri şi în acelaşi timp contribuie la îmbunătățirea performanţei de mediu a acesteia.

www.terramileniultrei.ro

www.snspa.ro

12

Raport de monitorizare a legislatie (I) SEVER CO2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you