Page 1

Spre o Economie Verde cu Emisii Reduse de CO2 SEVER CO2 Radiografia direcţiei socio-economice şi de mediu în România București, 13 martie 2014

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.

www.terramileniultrei.ro


1. Energie •

Opiniile cu privire la posibilitatea ca până în anul 2050 România să îşi poată acoperi consumul de energie electrică producând fără a emite gaze cu efect de seră relevă o imagine mai moderat pesimistă, cu 18.9% din respondenți considerând că acest lucru nu este posibil.

În schimb, opiniile respondenților cu privire la modalitatea firească de evoluţie a dezvoltării sistemului energetic naţional (SEN) în perspectiva anilor 2050 se orientează în mod hotărât în direcția producerii energiei electrice la locul de consum și dezvoltarea SEN după conceptul smart grid.

www.terramileniultrei.ro


Cele două măsuri considerate cele mai importante și având cel mai mare grad de consens (deviații standard de doar 1.9 și 1.8) sunt Producerea energiei electrice prin utilizarea resurselor energetice regenerabile eoliene (cu o medie de 2.85).

Discuția cu privire la modalitatea cea mai eficientă pentru asigurarea alimentării cu energie termică în mediul urban indică un relativ echilibru al preferințelor pentru alimentarea cu energie termică folosind centrale termice individuale (aprox. 55%) și cele pentru alimentarea cu energie termică folosind surse de producere centralizată (aprox. 45%).

www.terramileniultrei.ro


În domeniul acoperirii cererii de energie termică în clădiri, din perspectiva dezvoltării unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră (realizând o prioritizare prin alocarea a diferite procente din 100%) rezultatele au fost destul de echilibrate.

În timp ce sistemului de producere al energiei termice i s-au alocat o medie de 29.6%, anvelopării și instalaţiilor din clădiri/apartamente i s-au alocat 27.5%, iar sistemelor de de distribuţie al energiei termice și de transport al energiei termice le-au fost alocate 21.1% respectiv 21.8%.

www.terramileniultrei.ro


2.Transport •

O treime dintre respondenți consideră că domeniul transportului, ca sursa de poluare, se află pe locul III în ierarhizare, fiind depășit de sectorul energetic și procesele industriale.

Propunerea adoptării măsurilor active de stimulare a diminuării emisiilor de gaze cu efect de seră, în particular în cazul transporturilor, este în foarte mare și în mare măsură susținută de aproximativ 80% din respondenții chestionarului.

O mare parte dintre persoanele chestionate consideră o initiațivă bună informarea cumpărătorul cu privire la emisiile de CO2 ale autovehiculelor comercializate în țara noastră.

www.terramileniultrei.ro


Transportul pe bicicletă poate să fie unul dintre răspunsurile la problematica poluării mediului înconjurător, aproximativ 80% dintre respondenți fiind de părere că ar fi oportună introducerea în codul rutier a unor prevederi care să faciliteze transportul pe bicicletă.

Crearea de benzi special destinate bicicliștilor va atrage după sine creșterea numărului de amatori de transport ecologic și va spori siguranța acestora în trafic.

Realizarea traseelor de ciclism va contribui la creșterea notorietății României mai ales în circuitele de turism, în special pentru cicliștii amatori și profesioniști.

www.terramileniultrei.ro


Răspunsurile legate de utilizarea mașinilor electrice pe distanțe lungi se împart între două tabere: aproximativ jumătate consideră că ele pot fi întrebuințate și pe distanțe lungi, spre deosebire de 40% dintre respondenți care sunt de parere că nu.

În ceea ce privește tipul de infrastructură considerat potrivit pentru automobilul eletric, peste două treimi (70%) sunt de parere că stațiile de încărcare rapidă a acumulatorilor reprezintă o prioritate în pregătirea României pentru etapa viitoare de dezvoltare în domeniul protecției biosferei.

www.terramileniultrei.ro


Pentru prevenirea emisiilor de CO2, jumătate dintre respondeți consideră adoptarea metodelor alternative de transport pe distanțe scurte (ex. bicicleta) ca fiind varianta optimă.

În cazul întrebării cu privire la înnoirea parcului auto, părerile sunt împărțite: o treime consideră creșterea taxelor pemtru importul de masini, o alta treime impozitarea diferentiata in functie de marimea motorului iar restul includerea taxei pt emisiile de CO2 in pretul benzinei.

www.terramileniultrei.ro


3. Mediu Principalele trei probleme de mediu ale României identificate de responden ți sunt -exploatarea nesustenabilă a resurselor (35%) -tăierile ilegale de păduri (32, 4%) -gestionarea deșeurilor (16%). Acestor probleme li se adaugă și emisiile de gaze cu efect de seră (aproximativ 14 procente), respectiv poluarea apelor (cu un procent de 10%).

www.terramileniultrei.ro


În cadrul chestionarului respondenții au fost rugați să ierarhizeze în ordinea importan ței (de la 1 la 8, 1 fiind cea mai importantă) domeniile în care România trebuie să întreprindă cele mai mari eforturi. Cea mai mare măsură considerată cea mai importantă şi având cel mai mare grad de consens (deviația standard de doar 1.9) a fost utilizarea resurselor naturale (apa, energia etc), Cel de-al doilea domeniu ierarhizat a fost cel al riscurilor de accidente ecologice grave, cu un procent de 24,3 %, iar apoi următoarele domenii au vizat generarea de de șeuri solide și poluarea locală și regională a aerului (8%). De asemenea, respondenții au adăugat și alte probleme de mediu cu care România trebuie să întreprindă eforturi: ”înființarea, menținerea și administrarea unei re țele viabile de arii protejate”, respectiv ”independența autorităților de mediu”.

www.terramileniultrei.ro


Educația populației și a agențiilor economici este de asemenea o problemă conștientizată la nivelul grupului, printre alternative numărându-se utilizarea durabilă a resurselor, impactul asupra mediului a activităților economice, transportul durabil, aplicarea legislației de mediu, investirea într-un sistem de management de mediu și prevenirea impacturilor negative poten țiale ale activităților firmelor.

www.terramileniultrei.ro


Pentru o mai bună educație a populației s-a îndreptat spre -utilizarea durabilă a resurselor (cu o deviație standard de 1, 8 și o medie de 2,9), -impactul asupra mediului a activităților economice (cu o medie de 4,27), -transportul durabil (cu o medie de 3,31), -eficiența energetică la consumator (cu o medie de 4,59) și -standardele de mediu (cu o medie de 4,81). Pentru o mai bună educație a responsabililor din cadrul agen ților economici: -legislația de mediu aplicabilă cu un procent de 60% (dar care are o devia ție standard destul de mare), -impactul asupra mediului a activităților economice (43%) -în cadrul bunelor practici de management de mediu a firmelor ar trebui investite resurse (40%); un procent de 37, 8% este alocat atât unei investi ții în ceea ce prive ște obținerea unui sistem de management de mediu, cât și prevenirea impacturilor negative potențiale ale activității firmei;

www.terramileniultrei.ro


De asemenea și gestionarea impacturilor negative potențiale ale activită ții firmelor sunt luate în calcul cu un procent de 35,1% (cu o devia ție standard de 1,7 ceea ce ne arată un consens puternic în acest domeniu); - eco-etichetare a produselor și serviciilor este luată în calcul de aproximativ 30%, - iar în jurul unui procent de 27% se situează comunicarea cu ambele păr ți. În plus, respondenții adaugă pe această listă și ”eficiența energetică și gestionarea durabilă a resurselor”, ”metode de eficientizare a proceselor industriale, a consumului de resurse, ecodesign, managementul ciclului de viață, abordarea integrată” și ”oportunită ți de piață în economia verde

www.terramileniultrei.ro


Domeniile din politica de mediu unde România are cel mai mult de recuperat astfel încât să poată ajunge la standardele UE în vederea asigurării unei tranziții rapide către o economie cu emisii reduse sunt următoarele: - aproximativ 60% de procente sunt îndreptate spre managementul pădurilor, - 54% merg spre poluarea apelor, - 51% spre managementul deșeurilor, - aproximativ 41% spre poluarea atmosferei, - iar domeniul managementului ariilor protejate deține un procent de 27%.

www.terramileniultrei.ro


Menționăm și: 1)Promovare unui cadru legislativ care să oblige la folosirea unui procent minim din PIB pentru investiții în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră considerată utilă în mare măsură de 62, 2 % cu o deviație standard de 1,21. 2) Implicarea activă a României în identificarea de modele de dezvoltare nontradiționale care să contribuie la o tranziție rapidă către o economie cu emisii scăzute (70% în mare și foarte mare măsură favorabilă acestei implicări). 3) În cazul tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, aproximativ 60% dintre răspunsuri converg spre identificarea acestui aspect ca fiind o oportunitate pentru România.

www.terramileniultrei.ro


Exemplele de iniţiative tehnologice alternative, care să conducă spre o economie cu emisii reduse de carbon, implementate fie de administraţii locale fie de investitori din mediul privat, care pot servi ca un exemplu de bune practici și ar trebui replicat: ”Câmpurile eoliene din Câmpia de Vest – un exemplu de urmat pentru restul zonelor cu potențial eolian în țară și micro-hidrocentralele de pe râul Prahova, care traversează tot cursul răului din munți și până la câmpie”. ”Cererile de rambursare POSDRU se dau exclusv în format electronic, sunt salvate tone de hârtie”. ”Programul Casa Verde, înființarea de piste de biciclete, contorizare inteligentă a energiei electrice (precum energia verde – energie convențională)”; ”iluminatul inteligent al orașelor (sistem automatizate, led, ETC) , sisteme de transport publice moderne, de exemplu sistemul de metro din Viena , „passive cooling”, „zero emissions building” www.terramileniultrei.ro


Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.

www.terramileniultrei.ro

Radiografia direcţiei socio-economice şi de mediu în România  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you