Page 1

Spre o economie verde cu emisii reduse de CO2 SEVERCO2 Seminar ”Economia României – economie cu emisii reduse de GES” 18 septembrie 2014, Hotel Ramada Plaza (Sala Europe), București PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.

www.terramileniultrei.ro

Prezentarea ghidului „Zero emisii –ghid de politici publice pentru societatea civilă“.  
Prezentarea ghidului „Zero emisii –ghid de politici publice pentru societatea civilă“.  

Arpad TODOR, Cadru didactic asociat Școala Națională pentru Studii Politice si Administrative

Advertisement