Page 1

~

~

~ ~ ~

Š y

~ ~ C? '

~ ~ ~ ~

Van ar()ep S ,naar klas 1

,


Helperbrink 30, 9722 EP Groningen

050 - 252553/252564

1


,*

"an f!r()ep Snaar klas 1 Beste jongens en meisjes. Dit boekje is speciaal voor jullie geschreven. Je ouders worden op een andere manier ge誰nformeerd over onze school. Ik hoop dat je door deze informatie een indruk krijgt van die dingen waar de leerlingen van onze school zich mee bezighouden. Bovendien hoop ik dat je na het lezen weet'hoe je als nieuwe leerling kennis zult maken met de school en de medeleerlingen. Je bent vast benieuwd hoe het er bij ons toegaat. Nou, daar kun je al vroeg achter足 komen. De eerste keer dat je bij ons kan komen kijken is op de informatiedagen, woensdag 30 januari tussen 2 en 4 uur en zaterdag 2 februari tussen 10 en 12 uur. Ik nodig je nu al vast uit om dan bij ons een kijkje te komen nemen. Voorlopig wens ik je veel plezier bij het lezen van dit boekje.

Drs. N.A. Uppelschoten

rector

Van groep 8 naar klas 1

3


Inft)rmatiedalten Op de informatiedagen ga je naar het gebouw aan de Helperbrink. Daar krijg je ook, in het nieuwe school­ jaar, de lessen. Het is een gebouw voor de eerste, tweede en derde klassen. Dus je zult niet omver gelopen worden door zo'n grote slungel uit atheneum 5. Tijdens de informatiedagen krijg je al veel informatie over onze school: je kunt natuurlijk het gebouw bekijken, de boeken inzien, een praatje met docenten en leerlingen maken enz.

GRAPJES, GEDICHTJES EN STUKJES YAN LEERLINGEN Een jongen die op de ftiddel­ bare school zit gaal naar de dokler en zegt: -Ik praat in ftijn slaap dokter,­ -Dat is loch niet zo erg?­ -Toch wel, want de hele klas lacht eroft,­

-Hoe vind je je nieuwe leraren?­ ·Sloft, Ze welen bijna niels want ze vragen alles aan ons,·

4

Van groep 8 naar klas 1


MeUe vriend(in) in dezelfde klas Als het je leuk lijkt om naar onze school te gaan en je ouders vinden dat goed, dan moeten zij je aanmel­ den. Je zult vast niet de enige leerling uit groep 8 zijn die naar het Zernike College gaat. En misschien vind je het wel leuk om weer met vriendjes of vriendinnetjes van groep 8 in klas 1 te zitten. Dat kan! Zet op het aanmeldingsformulier bij wie je graag in de klas wilt. Wij zorgen dan dat dat voor elkaar komt. Bij ons op school is het de gewoonte dat de leerlingen uit één plaats ook bij elkaar in de klas komen. Kom je bijvoorbeeld uit Zuidlaren, dan zit je in

een klas met veel meer

leerlingen uit die plaats.

Je hoeft dus nooit alleen

te fietsen of alleen in de

bus te zitten.

NMa, ~ Vf/A7

GES1,A6e V01~T6ArvcS­ ,...,~ MCE/TE

t:

Van groep 8 naar klas 1

5


l3asissch()len AltenaschooI, Peize M. Altingschoo l , Haren N. Beetsschoo l , Groningen Bl oemkampschool, Haren Boerhaaveschool, Groningen Borgmanschool, Groningen Brandarisschool, Groningen Brederoschool, Groningen Brinkschool, Haren Catamaranschool, Groni ngen Centrumschool , Paterswolde Centrumschool, Peize Doefmatschool, Groningen Dr i ebondschool, Engelbert Duinsteeschool, Yde Eelderschoo l , Eelde Ekkel , Eelde E. Heimansschool, Groningen Eshoekschoo l , Annen Eskampenschoo l , Peize G.S.V. , Groningen Jong Larenschool, Zuidlaren J . Haydnschool, Groningen h .Jtt&_ A. Jacobsschool, Groningen .... __ -_-c::. _ __ ;,,:p: . . J.G. Jordensschool, Gronin足 gen Jul i ana school, Groningen Kapteynschool, Groningen J.F. Kennedyschool, Gronin足 gen Kete l binkieschoo l , Groningen Kl i nkerschool, Groningen Kompasschool, Groningen Kooischoo l , Eelde Ligthartschool, Westerbroek Li ndeschool, Haren Mariaschool , Paterswolde De Meentschool, Glimmen NassausehooI, Groningen St. Nicolaasschool, Haren School Noord, Paterswolde Oosterhoogebrugschool, 1.8::,((.L..1 N G- EN KON ll--l VAtv I-l el N ()~ Groningen E:. 10 v 0'< ~~ ~_ -==-_.

6

Van groep 8 naar klas 1


Oosterpoortschool, Groningen Parkschool, Groningen P. Petersenschool, Haren Regenboogschool, Haren Rieshoekschool, Noordlaren Adm. de Ruyterschool, Groningen San Salvatorschool, Gronin足 gen S. Lohmanschool, Groningen Schipbo~gschool, Schipborg Schuilingsoordschool, Zuidlaren Sionsschool, Groningen St. Michaelschool, Groningen J.H. TopschooI, Groningen Triangelschool, Nieuw Annerveen Tuindorpschool, Haren Tynaarloschool, Tynaarlo Vijverschansschool, Haren Vijversteeschool, Vries Vosjeschool, Groningen De Wel, Zuidlaren Zuidwesterschool, Zuidlaren

Van groep B naar klas 1

Dri e antwoorden die je kunt

~even als je drijfnat op

school koftt, en de con足

ci谷rge grijnzend vraagt:

"Regent het?"

- Nee , ik ben doorweekt

door vloeibare z6nne足 schijn. - Nee, ik kreeg een lift in een tankwagen. - Nee , ik oefen voor fontein.

7


fen middaaje kennismaken Op woensdag 26 juni kom je 's middags om 14.00 uur bij ons op school. Dat is altijd een spannend moment, want je krijgt te horen in welke klas je komt en wie je klasgenoten zijn. Op deze middag maak je niet alleen kennis met de andere leerlingen uit jouw klas, maar ook met je mentor. "Mentor" is een duur woord voor klasseleraar of klasse­ lerares. Elke klas heeft een mentor. Ook krijg je op de kennis­ makingsmiddag je boeken. Dan kun je vast zien wat je zoal gaat doen in het nieuwe schooljaar. Maar het is nog niet zover, want eerst komt de grote vakantie. HOERA!! (Dit geldt ook voor de meesters en juffen.) Na deze vakantie gaat het dan echt beginnen.

8

GEDICHT De eerste dag kwa" ik op school Ik voelde het zweet tot in "ijn zool Ik voelde !te klein tussen al die tweede klas­ sers op het schoolplein Snel rende ik weer naar binnen ·Wat !toet ik beginnen?· "aar sneller dan ik dacht kreeg ik nieuwe vrinden en we weten dat jullie die ook zullen vinden

Van groep 8 naar klas 1


De lessen beUinnen niet meteen De eerste twee dagen heb je

nog geen echte lessen. Je

mentor vertelt dan iets

over het gebruik van je

agenda, hij (of zij) legt

het lesrooster uit, je

leert je klasgenoten (en je

mentor) wat beter kennen,

je gaat je boeken kaften en

fietst een speurtocht om

erachter te komen waar je

de andere gebouwen van de

school en de sportvelden

kunt vinden.

Na deze twee dagen weet je

al veel meer van de school

en kunnen we aan de eerste

lessen beginnen.

DE EERs'rE 'rWEE DAGEN OP

SCHOOL De eerste twee dagen op school zijn voor kennisfta­ king. Je ftaakt kennis ftet je ftentor of ftentrix. Je wordt ook voorgesteld aan de andere kinderen in je klas. Je bespreekt van alles dat het koftende schooljaar van belang zal zijn. Je gaat ook een speurtocht doen. Die speur­ tocht doe je op de fiets. De speurtocht was heel leuk oftdat we verdwaalden. Er was een tijd afgesproken wanneer je terug ftoest zijn. Als je heft dan goed gereden had was je langs de sportvelden en gyftzalen gekoften. Als je er niet bent langsgekoften dan kun je de weg ook altijd nog uitzoeken in het boekje -Alle begin is ftoeilijk.· De tweede dag ga je boeken kaften 5aften ftet je ften­ tor/ftentrix. Dan koftt de derde dag. lan beginnen de lessen. De eerste dag koftt er nog niet zoveel van werken, dat koftt later nog we I. ~foN

'lJ..f"1ttl·

Van groep 8 naar klas 1

I (

9


SCHOOLREISJE

l'akken

Het is een hele gezellige school. We zijn de eerste week ftet een stel leraren en leraressen al op school足 reisje geweest. We gingen naar Dwingeloo (Lheebroekl. En het was lachen en het was lol. We lagen pas Oft half drie op bed. Niet doorvertellen hoor! Het eten was zalig. Er werd elke dag verse groente en vers vlees en verse soep gehaald. We hebben een echte filft ge~aakt. Die draait over een paar weken in de bioscoop. Nee hoor, grapje!! !! We worden wereldberoeftd. Over een paar jaar zien jullie ons optreden in Hollywood. Tot dan.

Een aantal van de vakken die je bij ons in de brug足 klas krijgt, ken je al van de basisschool. Maar je krijgt ook nieuwe vakken. Kijk maar:

..

Nederlands (= taal, 4 uur) Frans (3 uur) Engels (3 uur) geschiedenis en aardrijks足 kunde (= wereldori谷ntatie, elk 2 uur) wiskunde (= rekenen, 4 uur) biologie (2 uur) muziek (1 uur) techniek (1 uur) lichamelijke oefening (3 uur) tekenen (2 uur) mentorles (1 uur) informatiekunde (1 uur) Over de laatste twee zullen we wat meer vertellen.

-t

Van groep 8 naar klas 1

Van groep 8 naar klas 1


l'akken Een aantal van de vakken

die je bij ons in de brug­

klas krijgt, ken je al van

de basisschool. Maar je

krijgt ook nieuwe vakken.

Kijk maar:

Nederlands (= taal, 4 uur)

Frans (3 uur)

Engels (3 uur)

geschiedenis en aardrijks­

kunde (= wereldoriëntatie,

elk 2 uur)

wiskunde (= rekenen, 4 uur)

biologie (2 uur)

muziek (1 uur)

techniek (1 uur)

lichamelijke oefening (3

uur)

tekenen (2 uur)

mentorles (1 uur)

informatiekunde (1 uur)

OVer de laatste twee zullen

we wat meer vertellen.

Van groep 8 naar klas 1

-Welke vakken krijg je op school?- inforfteert tante bij haar neefje. -Nou, van alles, Frans, Engels, aard­ rijkskunde, geschiedenis, lIiskunde••• ,., ­ Tante: -En, lIaar houd je nu het "eeste van?- Neefje: -Van het "eisje dat tllee banken voor fte zit,­

11


()e menwrles

OOft zegt tegen zijn neefje: 'Hoe gaat het op school? Heb je al Frans geleerd?' Neefje: 'Nou en of, Ik kan al ieftand begroeten in het Frans en ook dank u wel en alstublieft zeggen,' OOft: 'Dat is dan erg knap, Want in het Nederlands kun je dat nog steeds niet,'

We hebben al verteld dat elke klas een mentor heeft. Zo'n mentor helpt je het hele jaar. Eén uur in de week heb je speciaal een mentorles. Je mentor helpt je dan om op een goede manier je agenda in te vullen en te gebrui­ ken, hij (of zij) leert je studeren met behulp van het boek "Studiewijzer". Dit boek krijg je ook al vóór de grote vakantie. Mis­ schien kun je het dan ook al eens goed bekijken. Verder houdt de mentor gesprekken met je klas over bijvoorbeeld het verschil tussen de basisschool en het Zernike College. Je kan dan lekker even je hart luchten want het valt niet mee om zo gauw aan al die verschillende leraren te wennen.

De dochter is ftet een uitstekend rapport thuisge­ koften, Vol trots zegt haar vader: 'Ik heb zo het idee dat zij ftijn hersens heeft,' 'lat kan best,' zegt ftoeder, 'ik heb de ftijne tenftinste nog,'

-v-.~- - ~ ....... _ A'''' > --

.z.'

I~

12

':IJ.

,,~~,J:~-~~~'

.'

~

er.

€"t& .'" ~"yp

.A1::E';""'''''

~;re' . . ylC'IeDeN -,e "-Ie: IV" oq I

Van groep 8 naar klas 1


Infvrmatiekunde Bij de meeste nieuwe vakken kun je je wel voorstellen wat het is. Maar misschien weet je niet wat informa­ tiekunde betekent. Bij dit vak leer je omgaan met een computer. Dat lijkt misschien heel moelijk, maar dat valt wel mee. Je leert op een leukè manier een taal te gebruiken die de computer kan begrijpen. Bijvoorbeeld: welke op­ drachten moet je geven om een koffiezetmachine inder­ daad koffie te laten zetten? Als je het verkeerd doet gooit de computer bijvoor­ beeld koude melk met suiker op de grond (niet echt hoor!) • Ook leer je schrijven op de computer ("tekstverwerken" heet dat). In ons computerlokaal staan 16 computers en een prin­ ter.

Van groep 8 naar klas 1

Leraar: 'Jij hebt ftaar liefst twintig fouten in je diktee geftaakt. En wat erger is: het zijn precies dezelfde fouten als bij je buurftan. Heb je daar een verklaring voor?' 'Ik denk dat dat koftt oftdat we dezelfde leraar hebben fteneer.'

13


Spaans Piensa en tov futuro, elige espafiol! Denk aan je toekomst, kies Spaans! Wil je een taal leren die bij jouw thuis niet gespro­ ken wordt, doe dan mee aan de lessen Spaans.

Latijn Cogito ergo sumo Als je wilt weten wat dit betekent, moet je de vrij­ willige lessen Latijn na de kerstvakantie volgen. Als je héél goed bent, kun je zelfs naar klas 2 van het Praedinius Gymnasium.

14

Van groep 8 naar klas 1


~a

de tweede klas

Het Zernike College is een scl'-olengemeenschap. Dit betekent dat je op het Zernike College drie ver­ schillende schooltypen kunt volgen, nl. een atheneum-, een havo- en een mavo­ opleiding. In de eerste en tweede klas merk je daar nog niet veel van. Alle leerlin­ gen hebben dan dezelfde lessen. Gedurende het tweede jaar wordt bekeken voor welke opleiding je het meest geschikt bent. In de hogere klassen worden nog andere vakken gegeven, waarvan je misschien al eens gehoord hebt: Duits, natuurkunde, schei­ kunde, economie, handelswe­ tenschappen, staatsinrich­ ting, maatschappijleer, kunstgeschiedenis, informa­ tie-(= computer-)kunde en techniek.

Van groep 8 naar klas 1

ATHENEUM

HAVO

MAVO

15


1 uur =(if) minuten

IE KANTINE IN DE PAUZE

Je zult zien dat onze lestijden nogal verschillen van die bij jou op de basisschool. Elk lesuur telt bij ons 50 minuten. (Gek hè.) Meestal krijg je elk lesuur een ander vak en dus een andere leraar of lerares. Aan het begin van het jaar krijg je een lesrooster, waarop je jouw lestijden/ vakken kunt vinden. We proberen zoveel mogelijk om de lessen 's morgens en in de vroege middag te laten plaatsvinden. Je hebt dus niet elke dag tot 5 over 4 les! Integendeel, elke brugklas leerling heeft minstens twee vrije middagen per week. Na twee lesuren is er steeds een pauze. Je mag dan naar buiten, maar je kunt ook in de kantine blijven. Daar kun je melk, thee, soep en frisdrank kopen en er liggen 'spelletjes. ~ " ,.

In de kantine kun je van alles krijgen, zoals: koek, soep, thee, !'IeIk, karne­ !'Ieik, snoep enz. (Bij de conciërge kun je bonnen kopen. Daarop kun je alles lIat net genoe"d is krij­ gen.1 Er is ook een frisau­ tO!'laat !'Iet cola, fris (7up), sinas. Je "oet 50 cent in de auto!'laat gooien en dan kO!'lt er drinken uit. In de kantine is het alUjd heel druk. In het tussenuur "ag je in de kanUne zitten !'laar je !'Ioel wel sUl zijn. Je hebt ook twee keer in het jaar kantinedienst. Dat houdt in: na schooltijd vloer vegen, tafels schoon­ "aken, prullebakken legen, stoelen op de tafels en dan gaat de conciërge alles controleren. Als alles goed is gedaan !'lag je lieg (duurt ! 30 !'Iinulen). _; - ':----'

.~i_~~ ~

;'

I

--~

~mE \\)tJ\ '­

7~S---'1-

. e\\aar ~ord i\ ne\. \n le \ \asser ~u doOf een l1es \a<}en

Ol

duS i\ s\09'

16

Van groep 8 naar klas 1


Hieronder zie je hoe de uren over de dag verdeeld zijn. 1e uur 08.20 - 09.10 uur 2e uur 09.10 - 10.00 uur PAUZE 10.00 - 10.20 uur 3e uur 10.20 - 11.10 uur 4e uur 11.10 - 12.00 uur PAUZE 12.00 - 12.30 uur Se uur 12.30 - 13.20 uur 6e uur 13.20 - 14.10 uur PAUZE 14.10 - 14.25 uur 7e uur 14.25 - 15.15 uur 8e uur 15.15 - 16.05 uur Het eerste lesuur begint bij ons op school om 08.20 uur. Wanneer je met de bus naar school gaat, zul je zo meestal mooi op tijd zijn, zonder dat je erg lang hoeft te wachten. Als je na je laatste lesuur langer dan drie kwartier op de bus moet wachten, kun je aan het eind van het laatste uur een aantal minuten eerder vrij krijgen.

De conciĂŤrge is best een leuke ftan. (SOftS zou je willen dat hij op de ftaan zat.) Hij is net een vis (piranha) in zijn aquariuft. De kantinejuffrouw (ftw. Solkefta) is net je ftoeder. le heelt het altijd over opruiften.

In de pauze kun je leuk naar de superftarkt, dat is een winkel waar al je zakgeld opraakt! HA HA HA!

Van groep 8 naar klas 1

17


tluiswerk Zoals op de meeste middel­ bare scholen krijg je bij ons op school huiswerk. Dat moet ook wel. Anders kunnen we jullie nooit alles leren wat we jullie willen leren. Maar je hoeft niet altijd huiswerk te maken. Na vakanties en speciale feestdagen heb je meestal geen huiswerk. "Huiswerk­ vrij" noemen we dat. Om je, wanneer dat nodig is, te helpen bij het leren, hebben we bij ons op school een huiswerkklas. Leraren helpen je één middag in de week bij het maken van je huiswerk en leren je om op een goede manier te stude­ ren.

18

Van groep 8 naar klas 1


Denk en praat mee! Misschien denk je dat jij, als brugklasleerling, weinig op zo'n grote school te zeggen hebt. Nou, dat is niet waar. Aan het begin van het schooljaar kiest elke klas een klassevertegenwoor­ dig(st)er. Hij of zij moet voor de klas opkomen. Ook hebben we op school een leerlingenraad. Hierin vergaderen enkele leerlin­ gen uit alle klassen over zaken die jou als leerling aangaan.

~iet alleen

maar leren

Nu zul j~ je afvragen of je alleen maar moet leren bij ons op school. Nou, natuur­ lijk leer je veel, daarom ga je naar het Zernike College. Maar we doen ook veel andere dingen. Laten we maar eens enkele bekijken ••••.••••...•.•• ~

INIÈ(;T Ka~ ~J (oI.ILI~· 'loep ttfUDbi

1F

)MI

11'

as

(9cC'"""

1\IlICJ\--, 1 A

ttWI"'DGRflI;loiEa "'"

Van groep 8 naar klas 1

19


1. fxcursie dierenpark Elk voorjaar organiseren wij voor de brugklassers een excursie naar het Noorder Dierenpark Emmen. Dit stelt heel wat meer voor dan alleen maar het zogenaamde "aapjes kijken". Je gaat echt dingen zien die voor een gewone dieren­ tuinbezoeker verborgen blijven. Je maakt aan de hand van een opdrachten­ boekje een echte ontdek­ kingstocht van 4600 miljoen jaren geleden tot aan het heden. Onderweg vertellen gidsen over bepaalde onder­ delen van de route. Je komt steeds ogen en oren tekort om alles in je op te nemen!

20

Een leraar ftaakt zich kwaad over een leerling die niet zo best uit zijn woorden kan kORen, ·IeRand die zich niet zodanig uit kan drukken dat een ander heR begrijpt, is een sufferd! Heb je dat begrepen?· Leerling: ·Nee Reneer,·

Van groep 8 naar klas 1


~. ~Iasseavvnden

Met je eigen klasgenoten organiseer je een avond in school voor jullie zelf, maar wel in aanwezigheid van je mentor of een andere docent.

J. Vrviect Een paar dagen houd je je bezig met één bepaald onderwerp. Het onderwerp was tot nu toe: het ver­ keer. Je doet een eigen onderzoek, je interviewt mensen en je brengt bezoe­ ken aan diverse instanties. Dit alles wordt verwerkt in een verslag, maquette of muurkrant •

.t. §pvrtdaten Twee keer per jaar heb je een sportdag. Een keer binnen: volleybal of basket­ ball en een keer buiten. Je kunt dan kiezen uit diverse sporten zoals voetbal, softbal, handbal enz.

Van groep 8 naar klas 1

21


~.

l3uitensch()()lse activiteiten

Elke donderdag of vrijdag na 14.00 uur is er op onze school de activiteitenmid足 dag. Wat je dan allemaal kan doen is te veel om op te noemen. Daarom hebben we hierover een apart boekje gemaakt. Er zit vast wel iets voor jou bij.

Tensl()tte Natuurlijk zijn er nog meer

zaken te noemen - de

schaatstocht naar Appinge足

dam, de schoolkrant "Hermod"

enz. -, maar we moeten een

keer ophouden.

Als je bij ons op school

zit kun je het allemaal

zelf meemaken.

Wie weet, tot ziens!

22

Van groep 8 naar klas 1


Inh()ud Van groep 8 naar klas 1

3

Latijn

14

Informatiedagen

4

Na de tweede klas

15

1 uur = 50 minuten

16

Met je vriend(in) in dezelfde klas

5

Huiswerk

18

Basisscholen

6

Denk en praat mee!

19

Een middagje kennismaken

8

Niet alleen maar leren

19

De lessen beginnen niet meteen

1. Excursie dierenpark

20

9

2. Klasseavonden

21

3. Project

21

4. Sportdagen

21

Met z'n allen op kamp

10

Vakken

11

De mentorles

12

Informatiekunde

13

5 Buitenschoolse activiteiten

22

Spaans

14

Tenslotte

22

Van groep 8 naar klas 1

23


Je bent welkom op de informatiedagen,

.Helperbrink 30

Woensdag 30 januari 1991

tussen 14.00 en 16.00 uur.

Zaterdag 2februari 1991

tussen 10.00 en 12.00 uur.

Druk: Drukkerij Rozenberg b.v.

-

Groningen

1991-0101 informatieboekje  
1991-0101 informatieboekje  

Zernike College, Groningen, Haren , Zuidlaren. Informatieboekje van groep 8 naar klas 1