Page 1

Duurzaamheidbarometer oktober 2008- meting 2




Inhoud

Achtergrond Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid Bijlagen


Achtergrond Periodiek onderzoek naar duurzaam ondernemen*. Dit is de tweede meting. Ondervraagd zijn spelmakers (directeuren, managers, CSR officers en andere beleidsverantwoordelijken) werkzaam binnen onder meer de financiële dienstverlening, industrie, zakelijke dienstverlening en overheid/not for profit. Er zijn in totaal 260 completes. 10% van de respondenten is werkzaam in de overheidsector of bij een NGO en heeft derhalve bepaalde vragen niet voorgelegd gekregen (aan respondenten in de overheidssector is het onderdeel “duurzaam ondernemen en de interne organisatie” niet voorgelegd, respondenten die werkzaam zijn als inkoper hebben vragen over duurzaam ondernemen in de maatschappij niet gekregen). Onderzoek uitgevoerd door Motivaction * Om aan te duiden dat men naast financiële winst ook aandacht heeft voor andere waarden zoals mensen en milieu bij het ondernemen worden verschillende termen gebruikt; Corporate (Social) Responsibility, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, of de zogenaamde triple P-benadering van People, Planet en Profit. In deze presentatie hanteert PwC het begrip duurzaam ondernemen.


Sectie 2

Achtergrond Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid Bijlagen


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

De helft van de bedrijven heeft vastgesteld CR-beleid‌

Is het volgende van toepassing op uw organisatie? In onze organisatie is een vastgesteld Corporate Responsibility-beleid. Basis: allen (n=233). 3%

Ja 47%

50% Nee

Weet niet / geen antwoord

Is er een formeel vastgesteld beleid m.b.t. Corporate Responsibility in uw bedrijf? Basis: allen (n=165).

4% Ja 38%

Nee 59% >>Weet niet

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 5


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

‌ maar tweederde van de bedrijven heeft geen geformaliseerde functie‌ Is het volgende van toepassing op uw organisatie? In onze organisatie bestaat een formele Corporate Responsibility-functie. Basis: allen (n=233).

3%

31% Ja

66%

Nee

Is er binnen uw organisatie een formele functie m.b.t. Corporate Responsibility? Basis: allen (n=165).

4% Ja

Weet niet / geen antwoord

44%

Nee

52% Weet niet

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 6


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

‌en volgens 20% is CR zelfs geen aandachtspunt binnen de organisatie Is het volgende van toepassing op uw organisatie? Corporate Responsibility is in onze organisatie geen aandachtspunt. Basis: allen (n=233).

6% 20%

Ja

Nee 75% Weet niet / geen antwoord

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 7


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

Driekwart zegt dat de aandacht voor CR in de organisatie toeneemt ‌ De aandacht voor Corporate Responsibility is in onze organisatie de afglopen twee jaar toegenomen. Basis: allen (n=233).

5%

18% Ja

Nee 77%

Is er de afgelopen twee jaar sprake van toegenomen aandacht rond Corporate Responsibility binnen uw bedrijf? Basis: allen (n=165). 2%

Weet niet / geen antwoord

Ja

16%

Nee >>Weet niet

81%

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 8


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

… dat blijkt vooral het opstellen van een gedragscode, samenwerking met andere bedrijven en een CR-strategie W aar blijkt deze toegenomen aandacht uit? Basis: allen (n=233). 49%

Gedragscode/leverancierscode opgesteld

45%

Samenwerking met andere bedrijven of initiatieven gezocht

44%

Strategie voor Corporate Responsibility opgesteld

40%

Meetbare doelen opgesteld

34%

Corporate Responsibility prestaties worden gemeten

30%

Meer mensen aangesteld op dit vakgebied

30%

Intern meer geld voor beschikbaar gesteld

W aar blijkt deze toegenomen aandacht uit? Meerdere antwoorden mogelijk. Basis: Is er de afgelopen jaren sprake van toegenomen aandacht voor Corporate Responsibility binnen uw bedrijf?: Ja (n=134). 60%

Strategie voor Corporate Responsibility opstellen

25%

Separaat of geïntegreerd Corporate Responsibility verslag opgesteld

46%

Gedragscode/leverancierscode opstellen

45%

Meetbare doelen opstellen

22%

IT systemen worden aangepast om prestaties te meten en monitoren

45%

Samenwerking met andere bedrijven of initiatieven zoeken

44%

Corporate Responsibility prestaties meten

20%

Externe adviseurs aangetrokken

20%

Externe verificatie van Corporate Responsibility verslag uitgevoerd

17%

Subsidies aangevraagd voor duurzame innovaties en aanpassingen Anders, namelijk:

PricewaterhouseCoopers

11%

38%

Separaat of geïntegreerd Corporate Responsibility verslag opstellen

32%

Intern meer geld voor beschikbaar stellen

27%

Meer mensen aanstellen op dit vakgebied

24%

Externe verificatie van Corporate Responsibility verslag uitvoeren

20%

IT systemen aanpassen om prestaties te meten en monitoren

19%

Externe adviseurs aantrekken Subsidies aanvragen voor duurzame innovaties en aanpassingen

13%

Anders, namelijk:

12%

oktober 2008 Slide 9


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

De helft voelt druk om meer aandacht te besteden aan CR‌

Voelt u druk om meer aandacht aan Corporate Responsibility te besteden binnen uw eigen organisatie? Basis: allen (n=233).

48%

50%

Ja

Nee

Voelt u druk om meer aandacht aan Corporate Responsibility te besteden binnen uw eigen organisatie? Basis: allen (n=165). 3%

Ja

Weet niet / geen antwoord

39%

Nee 58% Weet niet

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 10


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

‌ deze druk komt vooral van de directie en van de overheid

Komt deze druk vanuit‌(meerdere antwoorden mogelijk). Basis: voelt druk om meer aandacht te besteden aan CR binnen de organisatie (n=116). 55%

Directie 45%

Overheid Afnemers

41%

Werknemers

39% 28%

Consumenten

Komt deze druk vanuit:...? Basis: Voelt u druk om meer aandacht aan Corporate Responsibility te besteden binnen uw eigen organisatie?: Ja (n=95). 63%

Directie 45%

W erknemers

28%

Aandeelhouders

40%

Afnemers

39%

Overheid

NGO Leveranciers

16%

PricewaterhouseCoopers

19%

NGO

4%

Leveranciers

Anders

33%

Consumenten

16%

Anders

7% 8%

oktober 2008 Slide 11


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

CR met name ingegeven vanuit defensieve motivatie‌

W elke rol spelen de volgende doelstellingen m.b.t. CR binnen uw organisatie? Basis: allen (n=233). Imago/reputatieversterking

7%

1/2

90%

Voldoen aan wet- en regelgeving

16%

79%

ContinuĂŻteit waarborgen

18%

4%

75%

8%

Behoud van klanten, marktaandeel

24%

67%

8%

Behouden en aantrekken van personeel

26%

66%

8%

Betere concurrentiepositie verkrijgen Is uitgangspunt voor bedrijfsstrategie Risicobeperking in de keten Voorbeeldfunctie vervullen buiten de eigen sector

30% 24% 29%

63%

6% 13%

59%

33% Geen rol

PricewaterhouseCoopers

64%

12%

58% Wel een rol

9% Weet niet oktober 2008 Slide 12


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

‌ en minder vanuit een intrinsieke motivatie

2/2

W elke rol spelen de volgende doelstellingen m.b.t. CR binnen uw organisatie? Basis: allen (n=233). Afzetmarkt creĂŤren voor nieuwe (duurzame) diensten of producten

39%

53%

8%

Vooruitlopen op wet- en regelgeving

39%

53%

9%

Beperken financieel risico

36%

53%

11%

Kostenbesparing

44%

48%

8%

Voorbeeldfunctie vervullen binnen onze eigen sector

45%

45%

10%

Veilig stellen van beschikbaarheid grondstoffen

57% Geen rol

PricewaterhouseCoopers

33% Wel een rol

10%

Weet niet

oktober 2008 Slide 13


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

Helft bedrijven ervaart geen belemmeringen bij het opstellen van een CR-beleid Zijn er binnen uw organisatie belemmeringen om een Corporate Responsibility beleid op te stellen? Meerdere antwoorden mogelijk. Basis: allen (n=233). 52%

Nee Ja, financiĂŤle overwegingen

24%

Ja, personele: onvoldoende mankracht

24% 20%

Ja, personele: onvoldoende kennis, expertise Ja, steun vanuit de top van de organisatie

9% 7%

Ja, externe: klanten zien geen meerwaarde

6%

Ja, steun van medewerkers

5%

Ja, externe: aandeelhouders zien geen meerwaarde Ja, externe: leveranciers zien geen meerwaarde

PricewaterhouseCoopers

52%

Geen

Ja, wet- en regelgeving

Ja, concurrentie overwegingen

W at zijn uw belemmeringen om een Corporate Responsibility -beleid op te stellen? Meerdere antwoorden mogelijk. Basis: allen (n=165).

Personele: onvoldoende mankracht Personele: onvoldoende kennis, expertise

21%

FinanciĂŤle of concurrentie overwegingen

20%

Steun vanuit de top van de organisatie

3% 2% 1%

22%

12%

Externe: aandeelhouders zien geen meerwaarde

8%

Externe: klanten zien geen meerwaarde

7%

W et- en regelgeving

4%

Externe: leveranciers zien geen meerwaarde

2%

oktober 2008 Slide 14


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

Het aantal bedrijven dat naast financiële gegevens ook CRaspecten rapporteert is beperkt… Rapporteert u naast financiele gegevens ook Corporate Responsibility aspecten? Basis: allen (n=233). Ja, middels een zelfstandig maatschappelijk jaarverslag

22%

Ja, als onderdeel van het jaarverslag Nee, maar we zijn dat komend jaar wel van plan

25% Rapporteert uw bedrijf naast financiële gegevens ook Corporate Responsibility-aspecten? Basis: allen (n=165).

12%

34%

Ja, zelfstandig maatschappelijk jaarverslag

Nee, zijn ook geen plannen voor

29%

Nee, zijn ook geen plannen voor

N.v.t. in mijn sector/organisatie

12%

Nee, maar we zijn dat in de verdere toekomst wel van plan Nee, maar we zijn dat komend jaar wel van plan

PricewaterhouseCoopers

26%

Ja, als onderdeel van het jaarverslag

13%

10%

4%

Nee, maar mijn bedrijf zou zich hier wel mee bezig moeten houden

2%

N.v.t. in mijn sector/organisatie/bedrijf

10%

oktober 2008 Slide 15


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

… en de bedrijven zonder CR-beleid zijn meestal ook niet van plan om dat te gaan rapporteren Rapporteert uw bedrijf/ organisatie naast financiële gegevens ook Corporate Responsibility-aspecten? Basis: allen (n=233). Ja, middels een zelfstandig maatschappelijk jaarverslag Ja, als onderdeel van het jaarverslag

41% 4% 27% 22%

Rapporteert uw bedrijf/ organisatie naast financiële gegevens ook Corporate Responsibility-aspecten? Basis: allen (n=165).

9% Nee, maar we zijn dat komend jaar wel van plan

Nee, zijn ook geen plannen voor

N.v.t. in mijn sector/organisatie

15%

PricewaterhouseCoopers

28%

Ja, als onderdeel van het jaarverslag Nee, maar we zijn dat komend jaar wel van plan

16% 41% 7% 18%

Nee, maar we zijn dat in de verdere toekomst wel van plan Nee, maar mijn bedrijf zou zich hier wel mee bezig moeten houden Nee, zijn ook geen plannen voor N.v.t. in mijn sector/organisatie/bedrijf

officieel vastgesteld CR-beleid

55%

Ja, zelfstandig maatschappelijk jaarverslag 5%

geen officieel CR-beleid

officieel vastgesteld CR-beleid

24%

3% 6%

7% 15%

1% 5%

4% 29%

2% 16%

geen ofiicieel vastgesteld CR-beleid

oktober 2008 Slide 16


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

Maatschappelijk jaarverslag toont diversiteit aan onderwerpen van belang In welke mate wordt er in uw maatschappelijk jaarverslag aandacht besteed aan‌: Basis: brengt seperaat CR-verslag uit / onderdeel jaarverslag (n=110) Ethische en sociale prestatie van de organisatie

9%

Strategische aspecten van CR

9%

Economische prestatie van de organisatie

10%

Milieuprestatie van de organisatie Maatschappelijke betrokkenheid en filantropie

45% 47%

44%

42% 20%

19%

Stakeholder dialoog

18%

48% 33%

13%

Ketenverantwoordelijkheid

47%

48%

39%

43%

38%

52% Niet

PricewaterhouseCoopers

45%

Enigszins

30% In belangrijke mate

oktober 2008 Slide 17


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

Helft van alle bedrijven laat maatschappelijk jaarverslag niet verifiÍren‌ Ons maatschappelijk jaarverslag wordt geverifieerd door een onafhankelijke derde. Basis: allen (n=233).

METING 2 Ons maatschappelijk jaarverslag wordt geverifieerd door een onafhankelijke derde. Basis: brengt seperaat verslag uit (n=52).

10% 8%

83%

13% 37%

Ja

Nee

Weet niet

METING 1 Is uw maatschappelijk jaarverslag geverifieerd door een onafhankelijke derde? Basis: ...brengt seperaat CR-verslag uit (n=56).

50% Ja

14%

18%

Nee 68%

Ja

PricewaterhouseCoopers

Nee

Weet niet

Weet niet oktober 2008 Slide 18


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

… omdat dit niet verplicht is of omdat men er geen waarde aan hecht…. W at is de grootste belemmering om dit verslag door een extern deskundige te laten verifieren? (meerdere antwoorden mogelijk). Basis: maatschappelijk jaarverslag wordt niet geverifieerd door onafhankelijke derde (n=116). Niet verplicht

26%

Er wordt geen belang aan gehecht

23% 14%

Kost geld Neemt te veel tijd in beslag van medewerkers De aandeelhouders staan er niet achter Weet niet, geen van deze

W at is de drijfveer van uw organisatie om dit verslag door een onafhankelijke derde te laten verifiëren? Basis: maatschappelijk jaarverslag wordt niet geverifieerd door een onafhankelijke derde (n= 10*). 60%

Kost geld

5% 50%

Niet verplicht

1% 31%

Neemt te veel tijd in beslag van medewerkers

40%

Er wordt geen belang aan gehecht

40%

De aandeelhouders staan er niet achter

10%

* In 1-meting niet gerapporteerd: lage n

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 19


Duurzaam ondernemen en de interne organisatie

… van bedrijven die het verslag wel laten verifiëren, is reputatie een even grote drijfveer als de betrouwbaarheid van het verslag W at is de drijfveer van uw organisatie om dit verslag door een onafhankelijke derde te laten verifieren? (meerdere antwoorden mogelijk). Basis: maatschappelijk jaarverslag wordt geverifieerd door onafhankelijke derde (n=87). 53%

Meerwaarde aan het verslag Reputatie

46%

Betrouwbaarheid van informatie waarborgen

45% 44%

Wet & regelgeving Organisatiebeleid

40%

Onderdeel van de financiële audit

31% 28%

Leidt tot hogere score op (inter)nationale ratings Stakeholders vragen er naar

24%

Verbetering van interne processen Eis aandeelhouders Weet niet Anders

PricewaterhouseCoopers

20% 8% 2% 1%

W at is de drijfveer van uw organisatie om dit verslag door een onafhankelijke derde te laten verifiëren? Basis: maatschappelijk jaarverslag wordt geverifieerd door een onafhankelijke derde (n= 38). 66%

Meerwaarde aan het verslag

66%

Betrouwbaarheid van informatie waarborgen 53%

Reputatie

47%

Bedrijfsbeleid

39%

Stakeholders vragen er naar

37%

Leidt tot hogere score op (inter)nationale ratings

37%

Verbetering van interne processen 21%

Onderdeel van de financiële audit W et & regelgeving

11%

Eis aandeelhouders

8%

W eet niet

5%

oktober 2008 Slide 20


Sectie 3

Achtergrond Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid Bijlagen


Duurzaam ondernemen in de maatschappij

Maatschappelijke betrokkenheid meest genoemd als relevant CR-thema‌. W elke Corporate Responsibility-thema's zijn met name relevant voor uw organisatie? Meerdere antwoorden mogelijk. Basis: allen (n= 260). 68%

Maatschappelijke betrokkenheid

66%

Energieverbruik

61%

Ethiek en integriteit

56%

Arbeidsomstandigheden 46%

Afval en recycling van grondstoffen Ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen

46% 37%

Arbeidsparticipatie en diversiteit

34%

Klimaatverandering Klimaatneutrale bedrijfsvoering

31%

Luchtkwaliteit en lokale milieueffecten

29% 25%

Donatie, sponsoring Cradle to cradle Mensenrechten W aterschaarste

PricewaterhouseCoopers

20% 18% 15%

Beschouwt u de volgende economische thema's als relevant ? % Ja. Basis: allen (n= 165). Arbeidsom standigheden

60%

Arbeidsparticipatie

59% 59%

W ellness

58%

Transparantie (i.r.t. CR) Toenemende complexiteit wetgeving

53%

Afval & recycling

47%

Klimaatneutraal werken

46%

Corruptie

45%

Ketenverantwoordelijkheid

40% 32%

Milieuvervuiling Ontwikkelingssamenwerking

32%

Mensenrechten

31% 31%

Beprijzing CO2 uitstoot Duurzaam inkopen van grondstoffen

30% 29%

W aterschaarste Kinderarbeid Labeling van Corporate Responsibility Biodiversiteit Regelgeving voor chem ische stoffen

28% 27% 22% 18%

* In de 1-meting zijn andere thema’s voorgelegd

oktober 2008 Slide 22


Duurzaam ondernemen in de maatschappij

‌maar in rangordening is het energieverbruik het meest van belang voor de organisatie Kunt u deze relevante onderwerpen in volgorde van belang zetten? Combinatiegrafiek van de top 6 van de relevante thema's. Basis: allen (n=260). minder belang

meer belang

Energieverbruik

2,6

Maatschappelijke betrokkenheid

2,5

Ethiek en integriteit

2,4

Arbeidsomstandigheden Afval en recycling van grondstoffen Ketenverantwoordelijkh. & duurzaam inkopen

PricewaterhouseCoopers

2,0 1,4 1,3

oktober 2008 Slide 23


Duurzaam ondernemen in de maatschappij

Helft bedrijven heeft initiatief genomen om duurzaam in te kopen en maatschappelijke/ sociale initiatieven opgezet‌ W elke Corporate Responsibility-initiatieven heeft uw organisatie genomen? Meerdere antwoorden mogelijk. Basis: allen (n=260). 49%

Duurzaam inkopen initiatieven genomen Programma voor maatschappelijke betrokkenheid opgesteld (sponsoring, vrijwilligerswerk etc)

51%

53%

Verantwoordelijkheden vastgelegd

61%

Sociale initiatieven opgezet (aandacht voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden)

63%

47% 39% 37%

Partnership met maatschappelijke organisatie opgezet

66%

34%

Aangesloten bij specifieke sectorinitiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling

67%

33%

niet

PricewaterhouseCoopers

1/2

wel

oktober 2008 Slide 24


Duurzaam ondernemen in de maatschappij

‌maar een kleinere groep onderneemt concreet actie

W elke Corporate Responsibility-initiatieven heeft uw organisatie genomen? Meerdere antwoorden mogelijk. Basis: allen (n=260). Milieumanagement systeem ingericht

69%

31%

Recycling programma opgezet

70%

30%

Actieve stakeholderdialoog opgezet

76%

24%

Aangesloten bij internationale cr-initiatieven (zoals UN Global Compact, Milienium Development goals, Carbon disclosure project)

77%

23%

86%

Anders, namelijk: niet

PricewaterhouseCoopers

2/2

14% wel

oktober 2008 Slide 25


Duurzaam ondernemen in de maatschappij

Vooral de overheid maar ook aandeelhouders moeten meer het voortouw nemen; voortrekkersrol NGO’s nog steeds (te) groot W elke partijen spelen een voortrekkersrol m.b.t. corporate responsibility? (meerdere antwoorden mogelijk). Basis: allen (n=260) . Overheid

58% 47%

Bedrijfsleven NGOs

36% 32%

Consumenten(org.)

29%

Medewerkers/OR 22%

Wetenschap Aandeelhouders

15%

Welke partijen zouden hierbij een voortrekkersrol moeten spelen volgens u? (meerdere antwoorden mogelijk). Basis: allen (n=260).

63%

Bedrijfsleven 42%

Consumenten(org.)

39%

Medewerkers/OR

36%

Wetenschap Aandeelhouders

34% 25%

NGOs

Vakbond

9%

Vakbond

Anders

9%

Anders

PricewaterhouseCoopers

71%

Overheid

15% 5% oktober 2008 Slide 26


Duurzaam ondernemen in de maatschappij

Maatschappelijk ondernemen moet wat opleveren… (1 / 2) …maar mag wel wat kosten

In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? Basis: allen (n=260). Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet ons wel wat 5% opleveren, anders is het namelijk geen ondernemen. Maatschappelijk ondernemen mag ten koste gaan van onze winstpositie. 9%

Consumentengedrag is leidend bij de keuzes die wij maken mbt onze corporate responsibility.

8%

Wij hebben concrete bedrijfseconomische doelen, maar vinden 6% de milieu- en sociale effecten van wat wij doen belangrijker.

9%

54%

41%

37%

52%

31%

71%

Mee oneens

13%

37%

61%

16%

Zeer mee oneens

PricewaterhouseCoopers

50%

39%

Zonder aandacht voor corporate responsibility overleeft mijn organisatie niet.

Onze marketeers doen op het gebied van corporate responsibility aan ‘overpromising’.

36%

Mee eens

12%

Zeer mee eens oktober 2008 Slide 27


Duurzaam ondernemen in de maatschappij

Maatschappelijk ondernemen moet wat opleveren‌ (2 / 2) ‌maar mag wel wat kosten In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? Basis: allen (n=260). Bij het zakendoen in een ander land houdt mijn onderneming rekening met netelige kwesties als kinderarbeid en 2%10% werknemersrechten. Medewerkers die in hun werk tegen ethische dilemma’s oplopen, kunnen binnen onze organisatie bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht.

17%

Ten opzichte van concurrenten houden wij meer rekening met 2% milieu- en sociale effecten van onze bedrijfsvoering.

Ondernemen in dictatoriaal geregeerde landen is alleen te verdedigen als je hetzelfde bewind ook publiekelijk bekritiseert.

Bij economische tegenwind komt ons corporate responsibility programma onder druk te staan.

36%

54%

51%

8%

56%

Zeer mee oneens

25%

54%

11%

Zakendoen met fabrieken waar kinderarbeid plaatsvindt, is maatschappelijk verantwoord wanneer je weet dat veel van die kinderen alleen prostitutie als alternatief hebben

PricewaterhouseCoopers

63%

26%

34%

34%

53%

Mee oneens

8%

Mee eens

19%

Zeer mee eens

oktober 2008 Slide 28


Sectie 4

Achtergrond Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid Bijlagen


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

Bijna 60% van de bedrijven besteedt aandacht aan ketenverantwoordelijkheid‌ Besteedt u aandacht aan ketenverantwoordelijkheid? Basis: allen, inclusief werkzaam in overheidsbranche, NGO of als inkoper (n=260).

16%

27%

58%

Ja Nee Weet niet

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 30


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

‌maar de helft rapporteert niet over ketenmanagement

Rapporteert u over ketenmanagement in uw (maatschappelijk) jaarverslag? Basis: besteedt u aandacht aan ketenverantwoordelijkheid = ja (n=150).

8%

41%

51%

Ja Nee Weet niet

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 31


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

Rol milieu belangrijker dan sociale en ethische issues

Kunt u van de onderstaande CR-onderwerpen de mate van belang aangeven voor u in relatie tot de toeleverancierketen?* Basis: bent u zelf actief betrokken bij 'ketenverantwoordelijkheid' = ja (n=75). Milieumanagement en aandacht voor milieu (zoals gevaarlijke stoffen, afvalverwerking en recycling, energie efficiency).

20%

39%

37%

Sociale issues (zoals kinderarbeid, arbeidsomstandigheden, discriminatie, salariĂŤring en loon)

5%

28%

39%

25%

Ethische issues (zoals corruptie en omkoping, dierenwelzijn, productveiligheid en –kwaliteit)

5%

28%

39%

25%

Niet van belang

Van gering belang

Enigszins van belang

Van groot belang

Van zeer groot belang

* Tweede deel vraagstelling: Gebruik hierbij svp de mogelijkheden van de antwoordschaal optimaal om enerzijds het belang per onderwerp aan te geven en tevens de rangorde tussen de onderwerpen weer te geven.

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 32


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

Ketenmanagement is geïntegreerd in het algemene ondernemingsbeleid… Zijn de onderstaande stellingen m.b.t. ketenverantwoordelijkheid van op uw organisatie van toepassing? Basis: actief betrokken bij onderwerp 'ketenverantwoordelijkheid' (n=75). Maatschappelijk verantwoord ketenmanagement maakt onderdeel uit van ons ondernemingsbeleid

83% 15%

65%

W ij leggen leveranciers normen op m.b.t. milieu- en sociale aspecten

Onze org. is bereid meer te betalen voor een ‘maatschappelijk verantwoorde’ toeleveringsketen

56%

Leveranciers worden standaard beoordeeld op mogelijke corporate responsibility risico’s

56%

W ij onderwerpen onze eigen inkopers/managers aan corporate responsibility training en voorlichting

13%

27% 21%

8% 23%

35%

53%

9%

36%

36% Ja

PricewaterhouseCoopers

11% 7%

72%

Door het beleid dat wij voeren, weigeren wij wel eens bepaalde klanten.

W ij vragen van leveranciers om onze eigen gedragscode te ondertekenen

1/2

11%

53% Nee

11% Weet niet oktober 2008 Slide 33


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

‌maar leveranciers worden niet vaak gecontroleerd

Zijn de onderstaande stellingen m.b.t. ketenverantwoordelijkheid van op uw organisatie van toepassing? Basis: is zelf actief betrokken bij het onderwerp 'ketenverantwoordelijkheid' (n=75). W ij controleren leveranciers op naleving van onze gedragsnormen m.e. monitoringsysteem/auditprogramma

31%

W ij hanteren een Track & tracesysteem zodat wij van onze eindproducten weten waar en door wie ze geproduceerd zijn

31%

60% 55%

28%

W ij hebben een afzonderlijke gedragscode voor leveranciers opgesteld

2/2

57%

9% 15% 15%

W ij laten de controle op naleving van deze duurzaamheidseisen door externen uitvoeren/verifiĂŤren

20%

68%

12%

W ij onderwerpen onze leveranciers ook aan corporate responsibility training en voorlichting

20%

68%

12%

W ij maken gebruik van de duurzaamheidscriteria van SenterNovem bij het inkopen van duurzame producten en diensten W ij hanteren een blacklist van niet-duurzame leveranciers

16%

60%

13%

68% Ja

PricewaterhouseCoopers

Nee

24% 19% Weet niet oktober 2008 Slide 34


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid ligt volgens merendeel primair bij de inkoopafdeling‌ Ketenverantwoordelijkheid ligt primair bij... Basis: bent u zelf actief betrokken bij het onderwerp 'ketenverantwoordelijkheid' = ja (n=75).

12%

32%

Onze inkoopafdeling 56%

Onze corporate responsibility afdeling Onze risk management afdeling

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 35


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

‌en veel klanten vragen er ook om

W ordt er door klanten/ afnemers ook gevraagd naar uw eigen duurzaamheidsbeleid? Basis: bent u zelf actief betrokken bij het onderwerp 'ketenverantwoordelijkheid' = ja (n=75).

Ja

16%

Nee 53% 31%

PricewaterhouseCoopers

Weet niet/ geen antwoord

oktober 2008 Slide 36


Sectie 5

Achtergrond Duurzaam ondernemen en de interne organisatie Duurzaam ondernemen in de maatschappij Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid Bijlagen


Steekproef

Branche

In welke branche bent u werkzaam? Basis: allen (n=260) 16%

FinanciĂŤle dienstverlening

14%

Zakelijke dienstverlening

13%

Industrie 8%

Gezondheidszorg/welzijn NGO

6%

Groothandel/tussenhandel

5%

Onderwijs/onderzoek

5%

Overheid Anders, namelijk:

PricewaterhouseCoopers

4% 17%

oktober 2008 Slide 38


Steekproef

Functie

Wat is uw functie? Basis: allen (n=260) 31%

Directeur (algemeen, financieel, commercieel) 10%

Bestuurder (CEO, CFO, bestuurslid) Operational manager

8%

Manager Corporate Responsibility

8%

Internal auditor/Compliance Manager

8% 6%

Consultant Medewerker Corporate Responsibility

3%

HR/P&O-manager

3%

Communicatie/Marketing manager Inkoper/ verantwoordelijke voor de inkoop Anders, namelijk:

PricewaterhouseCoopers

2% 0% 23%

oktober 2008 Slide 39


Steekproef

Omvang

Hoeveel werknemers (vast dienstverband) telt uw bedrijf/ organisatie in Nederland? Basis: allen (n=260) < 250

47%

250 – 999

21%

1000 – 5000 5000 – 10.000

19% 4%

> 10.000

PricewaterhouseCoopers

9%

oktober 2008 Slide 40


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

Helft van de ondervraagden die aandacht besteedt aan ketenverantwoordelijkheid is zelf actief betrokken bij het onderwerp Bent u zelf actief betrokken bij het onderwerp 'ketenverantwoordelijkheid'? Basis: besteedt u aandacht aan ketenverantwoordelijkheid = ja (n=150).

50%

50% Ja

PricewaterhouseCoopers

Nee

oktober 2008 Slide 41


Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid

Helft van de ondervraagden die geen aandacht besteden aan ketenverantwoordelijkheid vindt het niet belangrijk W at is de belangrijkste reden dat u geen (nauwelijks) aandacht besteedt aan ketenverantwoordelijkheid? Basis: besteedt u aandacht aan ketenverantwoordelijkheid = nee (n=69).

45%

52%

Niet belangrijk Ervaren problemen Anders, te weten:

PricewaterhouseCoopers

oktober 2008 Slide 42


© 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US).



Duurzaamheid barometer  

http://www.zerauto.nl/blog/media/blogs/zerauto/2009/01/PWC_duuzaamheid.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you