Page 5

Inhoudsopgave Samenvatting....................................................................................................................................3 Inleiding.............................................................................................................................................7 1 Automotive industrie.............................................................................................................8 Producenten van personen-, vrachtauto’s en bussen in 2005 ..........................................................9 De 20 grootste producenten............................................................................................................10 2 Deelgebieden van high-tech automotive industrie ..........................................................11 Brandstofcellen................................................................................................................................11 Hoge temperatuur membraan brandstofcellen................................................................................11 Opslag van Waterstof......................................................................................................................11 Geavanceerde Accu’s .....................................................................................................................11 Lithium accu’s..................................................................................................................................11 Hybride elektrische voertuigen (HEV) .............................................................................................12 Lichtgewicht materialen...................................................................................................................12 Koolstof composieten ......................................................................................................................12 Ultra condensatoren ........................................................................................................................12 Vermogenselektronica.....................................................................................................................12 Directe brandstofinjectie..................................................................................................................12 Emissiebeheersing ..........................................................................................................................12 Nieuwe technologieën voor verbrandingsmotoren ..........................................................................13 Waterstofverbrandingsmotoren .......................................................................................................13 3 Octrooiaanvragen................................................................................................................14 Algemeen beeld ..............................................................................................................................14 Octrooiaanvragen per deelgebied ...................................................................................................15 4 Structuur van de deelstudies .............................................................................................16 5 Conclusies ...........................................................................................................................17 Algemeen ........................................................................................................................................17 Brandstofcellen................................................................................................................................17 Hoge temperatuur membraan brandstofcellen................................................................................17 Opslag van Waterstof......................................................................................................................17 Geavanceerde Accu’s .....................................................................................................................17 Lithium accu’s....................................................................................................................................2 Hybride elektrische voertuigen ..........................................................................................................2 Lichtgewicht materialen.....................................................................................................................2 Koolstof composieten ........................................................................................................................2 Ultra condensatoren ..........................................................................................................................2 Vermogenselektronica.......................................................................................................................2 Directe brandstofinjectie....................................................................................................................3 Emissiebeheersing ............................................................................................................................3 Nieuwe technologieën voor verbrandingsmotoren ............................................................................3 Waterstofverbrandingsmotoren .........................................................................................................3 Bijlage 1 Literatuur ....................................................................................................................5 Bijlage 2 Automobielproductie in 2004 en 2005 .....................................................................6 Bijlage 2.1 Productie van personenauto’s per land ...........................................................................6 Bijlage 2.2 Productie van personenautos, vrachtwagen, bussen per land........................................8 Bijlage 2.3 Productie van auto’s, vrachtwagens en bussen per producent .....................................10 Bijlage 3 Begrippen en methoden..........................................................................................12 Bijlage 4 Onnauwkeurigheden in de resultaten....................................................................14 Bijlage 5 Landcodes ................................................................................................................15 Bijlage 6 Gebruikte afkortingen..............................................................................................16

5

High tech automotive  

http://www.zerauto.nl/blog/media/blogs/zerauto/2009/01/Automotive_0_Algemene_Inleiding_en_samenvatting_tcm10-10707.pdf

High tech automotive  

http://www.zerauto.nl/blog/media/blogs/zerauto/2009/01/Automotive_0_Algemene_Inleiding_en_samenvatting_tcm10-10707.pdf

Advertisement