Page 15

150

(2000=100)

100

50

0 1990

1995

2000

2005

Jaar

high-tech automotive (NL) EOB (totaal)

high-tech automotive (totaal) WIPO (totaal)

Figuur 3-2 Indexcijfers van het aantal octrooiaanvragen met basisjaar 2000

Octrooiaanvragen per deelgebied In Figuur 3-3 zijn de aantallen octrooiaanvragen in de onderzochte technologiegebieden over de periode 1990 – heden weergegeven. De meeste aandacht gaat uit naar technologieÍn om de uitlaatgasemissie te beheersen. Directe brandstofinspuiting en de lichtgewicht materialen volgen op geruime afstand. H2-opslag H2-verbrandingsm otoren Ultra condensatoren Nwe. Techn. verbrandingsmotoren Hybride voertuigen Ov. brandstofcellen HT-mem braan brandstofcellen Emissiebeheersing Verm ogenselectronica Ov. Accu's Li-accu's Directe brandstofinspuiting Ov. Lichtgewicht mat. Koolstof composieten 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Aantal octrooiaanvragen (1990-2005)

Figuur 3-3 Verdeling van octrooiaanvragen over de deelgebieden

15

High tech automotive  

http://www.zerauto.nl/blog/media/blogs/zerauto/2009/01/Automotive_0_Algemene_Inleiding_en_samenvatting_tcm10-10707.pdf

High tech automotive  

http://www.zerauto.nl/blog/media/blogs/zerauto/2009/01/Automotive_0_Algemene_Inleiding_en_samenvatting_tcm10-10707.pdf

Advertisement