Page 1

CARPETA D’ACOLLIDA DE LA ZONA ESCOLAR RURAL EL SOLSONÈS ZER El Solsonès Aiguadora de Navès Ardèvol La Coma Freixinet

ZER EL SOLSONÈS

Lladurs Llobera Ogern Sant Climenç Tuixent

CURS 2011-2012


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès ZER EL SOLSONÈS CARPETA D’ACOLLIDA - CURS 2011-2012 Presentació de l’equip docent de la zona Telèfons i correu electrònic Descripció de les activitats i sortides conjuntes Dimecres: Claustres/Coordinacions Consells de direcció 5. Descripció de les escoles:  CEIP AIGUADORA (NAVÈS)  CEIP ARDÈVOL  CEIP FREIXINET  CEIP LA COMA  CEIP LLADURS  CEIP LLOBERA  CEIP OGERN  CEIP ST CLIMENÇ  CEIP TUIXENT 6. Horaris de la primera setmana de setembre 7. Localització de les diferents escoles de la ZER 8. Taula de distàncies i temps a les diferents escoles 9. Horaris escoles 10. Informacions diverses

1. 2. 3. 4.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 1. EQUIP DOCENT


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 3. ACTIVITATS I SORTIDES CONJUNTES ACTIVITATS I SORTIDES CONJUNTES (ordenades cronològicament) ACTIVITAT / SORTIDA DESCRIPCIÓ SORTIDA TARDOR/CASTANYADA

SORTIDA STA CECÍLIA

SORTIDA SETMANA D’ESQUÍ/DIA D’ESQUÍ

SORTIDA JORNADES LITERÀRIES

SORTIDA TEATRE/CINEMA (A SOLSONA)

SORTIDA CAMPS D’APRENENTATGE I COLÒNIES

-És una sortida on participa la totalitat de professorat i alumnat de la ZER i és una sortida d’un dia -Es prepara en alguna de les nostres escoles. El claustre de mestres de l’escola i els alumnes són els encarregats de preparar les activitats per a la resta de companys.(De vegades s’amplia a altres especialistes,...). -Les activitats estaran relacionades amb la tardor o la castanyada, es poden preparar ginkanes, conferències, representacions teatrals, sortides al bosc... -L’escola acollidora explicarà al claustre quines són les activitats proposades i el repartiment de tasques i grups d’alumnes a la resta de companys. -El material fotogràfic s’haurà de fer el més aviat possible per tal d’actualitzar el web. -És una sortida d’un matí o unes hores per assistir a una representació al teatre municipal de Solsona relacionada amb la música. -És una activitat gestionada pels SE i les escoles s’encarreguen de gestionar transport dels alumnes. -Normalment a Port del Compte i només aquelles escoles que hi volen participar. -Les escoles continuen amb el seu treball habitual amb els alumnes que no hi participen -Els mestres d’EF preparen la sortida i informen al claustre. -Els alumnes d’EI i CI fan un dia d’esquí, normalment a les pistes de Tuixent. -Les escoles que no participen a la sortida continuen amb el seu horari habitual. -El material fotogràfic s’haurà de fer el més aviat possible per tal d’actualitzar el web - És una sortida on participa la totalitat de mestres i alumnes de la ZER i és una sortida de dos dies a La Carral (casa de colònies de la comarca). -En començar el curs es decideix en claustre el tema de les Jornades els tallers i les persones que els prepararan i els nivells als què aniran dirigits. -L’ED prepararà la sortida, els espais i els horaris dels tallers. També els torns de vigilància i menjador. En els claustres s’aniran concretant els detalls que calguin. -Durant aquest dos dies (dijous i divendres) es faran els tallers. Un mestre/a passarà pels tallers per fer fotos i petites gravacions de vídeo. -El divendres quan els pares vénen a recollir els seus fills i filles es fa una projecció del què han estat les Jornades amb el canó de vídeo a la sala gran de la casa. -Es tracta de dues o tres sortides durant el curs escolar d’un matí o unes hores per assistir a representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, sessions d’animació a la lectura,... a Solsona -Els dies i els horaris de la sortida els programen els SE que són els que gestionen aquestes sortides. L’ED farà arribar els permisos corresponents a les escoles. -Hi participen aquelles escoles que hi estan interessades. -Les escoles s’encarreguen de gestionar transport dels alumnes. -Els alumnes de CM i CS fan una setmana en un Camp d’aprenentatge, els de CI tres dies i els d’EI, tres dies en una casa de colònies de la comarca. -A les jornades de coordinació dels camps hi assisteixen dos mestres especialistes un dia de la primera quinzena de setembre. -A començament de curs es decideix quins mestres acompanyaran a cada grup. A partir d’aquest moment els mestres triaran les activitats

DATA/DURADA

Finals d’octubre

novembredesembre

1a setmana desprès vacances Nadal

Finals de febrer

?

Entre finals del 2n trimestre i començaments del 3r trimestre


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès ACTIVITATS I SORTIDES CONJUNTES (ordenades cronològicament) ACTIVITAT / SORTIDA DESCRIPCIÓ

SORTIDA JORNADA ESPORTIVA O MUSICAL

ACTIVITAT PROJECTE D’INNOVACIÓ

ACTIVITAT FELICITACIONS DE NADAL

ACTIVITAT MINIPROJECTES TAC

ACTIVITAT-SORTIDA PLA CATALÀ DE L’ESPORT

ACTIVITAT-SORTIDA PROJECTE D’INNOVACIÓ

que proposa el camp i juntament amb el material que hi ha a ZER s’elaborarà el dossier o activitats que s’han de dur a terme abans, durant i/o desprès de la sortida. Tot el tema de transport es gestionarà des de ZER. -S’enviarà el material a les escoles amb prou temps per fer còpies, signar permisos,... -Tot el material fotogràfic s’haurà de dipositar a ZER tan aviat com sigui possible per tal d’actualitzar el web -És una sortida on participa la totalitat de professorat i alumnat de la ZER i és una sortida d’un dia -Es van alternant anualment les musicals amb les esportives. -Normalment es fa en una de les escoles de la ZER. - Els mestres especialistes de música, el claustre de mestres de l’escola i els alumnes són els encarregats de preparar les activitats per a la resta de companys. - Els mestres explicaran al claustre quines són les activitats proposades i el repartiment de tasques i grups d’alumnes a la resta de companys. -El material fotogràfic s’haurà de fer el més aviat possible per tal d’actualitzar el web. -Es tracta de treballar de manera transversal i interdisciplinària un tema d’interès mitjançant un projecte. -Té una durada mínima d’un curs i màxim de tres. -Les aportacions i seguiment de projecte es faran en sessions de claustre i mitjançant un espai comú al web. -És una activitat que realitzen tots els alumnes i mestres de la ZER. Es tracta de elaborar les felicitacions de Nadal que s’enviaran a tota la comunitat educativa. -Consta de dues parts una literària i l’altra artística. -Hi ha dos o més mestres encarregats de: proposar el tema i la il·lustració a la resta de companys, recollir els treballs i seleccionar el text, triar les cartolines i dur-les a la impremta, repartir a cada escola les felicitacions impreses per tal de fer-ne la il·lustració, recollir-les per barrejar els autors (el nen que il·lustra la felicitació li posa el seu nom) i repartir-les un altre cop per escoles per tal de ser enviades. -Són projectes trimestrals, un trimestre per a CM i CS un altre per CI i un altre per a EI. -Són projectes que vénen proposats des de la coordinació d’informàtica (o des de qualsevol interès que pugui sorgir al claustre). -Els treballs s’han d’enviar al coordinador d’informàtica per donar-los el format final. -Gestionat per un especialista d’EF. -Participen la totalitat d’alumnes de la ZER. -Es porten a terme les propostes esportives que s’aniran presentant al llarg del curs. -Les activitats es poden realitzar al mateix municipi, a Solsona o qualsevol altre indret on hi hagi algun esdeveniment esportiu. -L’horari de les activitats i/o sortides dependrà de les propostes i tant pot ser en horari lectiu com extraescolar. -La participació dels mestres en les sortides dependrà dels horaris en que es realitzin. -Es tracta d’una sortida relacionada amb el projecte d’innovació. -En començar el curs decidirem el lloc i les visites.

DATA/DURADA

juny

De l’octubre fins a l’abril

novembredesembre

Al llarg del curs

Al llarg del curs

1r trimestre


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 4. FUNCIONAMENT DELS DIMECRES A LA TARDA: CLAUSTRES, COORDINACIONS I CONSELLS DE DIRECCIÓ TOTS ELS DIMECRES A LA TARDA LES ESCOLES SERAN TANCADES I ELS ALUMNES FARAN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS O ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL PCEE. LES MESTRES I ELS MESTRES DE LA ZER ES REUNIRAN ALS ESPAIS DEL SERVEI EDUCATIU I SEU DE LA ZER PER TAL DE REALITZAR DIFERENTS TASQUES ORGANITZATIVES I PEDAGÒGIQUES. •

CLAUSTRES: 

Es fan dos claustres mensuals aproximadament. La reunió té una durada de tres hores, de 3’30 a 6’30 aproximadament. Rebreu l’ordre del dia i l’acta de la reunió anterior al vostre correu personal el dia abans de la reunió

A cada claustre hi ha un moderador que és l’encarregat de donar els torns de paraules. És una tasca que es fa de forma rotatòria entre els membres del claustre.

Hi ha tres tipus de claustres: o ordinari: Es tracten temes variats relacionats amb el funcionament de la ZER. S’expliquen les activitats conjuntes a la resta de companys,... o De projecte: Reunions dedicades a desenvolupar, compartir i reflexionar sobre el projecte comú, en petit grup i tot el claustre. o combinats: Com els seu nom indica el claustre està dividit en dues parts, una dedicada a temes organitzatius, de gestió,... i una altra a les reunions de projecte.

En tots els claustres hi haurà un descans de ½ hora. Durant aquests espais de temps, si es necessita, es pot aprofitar per consultar el material del CRP i arxius de ZER.

Normalment els/les mestres ens agrupem per celebrar sants, aniversaris, naixements i altres esdeveniments i convidem a la resta de companys/es a un refrigeri durant el descans del claustre. Evidentment no hi ha cap obligació d’apuntar-s’hi.

COORDINACIONS: 

Un dimecres del mes està dedicat a les coordinacions: -

dels mestres especialistes per fer feines relacionades amb la seva especialitat

-

dels mestres de coordinació d’infantil i que es reuneixen per fer tasques específiques d’EI.

-

dels mestres de coordinació de primària i que es reuneixen per fer tasques específiques d’EP.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 

Les reunions es fan a l’edifici dels serveis educatius i seu de la ZER de 15:30h. a 17:30h. de la tarda.

Aprofitarem algunes d’aquestes sessions inicials per programar les diferents activitats de 6a hora i després iniciarem les tasques pròpies de les coordinacions

CONSELL DE DIRECCIÓ: 

Un altre dimecres es dedica a reunions de directors per realitzar tasques relacionades amb les direccions d’escola.

Els mestres que no tenen direcció de centre es dedicaran a tasques relacionades amb la documentació de centre: Projecte Curricular, Projecte Educatiu, ...

Les reunions són de 3’30 a 5’30 de la tarda a l’edifici de Serveis Educatius i seu de la ZER.

En una reunió posterior es lliurarà la relació de claustres i coordinacions d’aquest curs.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 5. DESCRIPCIÓ DE LES ESCOLES DADES DE L’ESCOLA  NOM DE L’ESCOLA: ESCOLA DE LA COMA  ADREÇA: Plaça Ajuntament s/n 25284 La Coma i la Pedra. Lleida  TELÈFON: 973 49 26 35  FAX:  WEB:  E-MAIL: c5003536@xtec.cat  ENTORN: L'escola de La Coma es troba situada a 30 Km. de Solsona en un entorn urbà. La seva població, 282 habitants (01/09/2008) , es reparteix entre el nucli urbà, cases disseminades i la urbanització del Port del Comte. L’economia del municipi de La Coma depèn bàsicament del turisme, la majoria de famílies es dedica de manera directa o indirecta a la restauració o treballa a l'estació d'esquí del Port del Comte. També trobem una part important de la població que treballa a la guixera Knauf. DADES ESCOLARS  NOMBRE D’UNITATS:  MESTRES/CÀRRECS:  ALUMNES: 7 P3

P4 1

 

P5 1

1r

1 Unitat Joan R. Magrí (Tutor i Director)

2n

3r

4t 1

5è 4

HORARI: 9.00-13.30 15.00-17.00 SERVEIS: o MENJADOR: SÍ Horari: 13:30-14:30 Preu: 4'50 € Monitor/a: Joan Magrí o TRANSPORT: SÍ. Un taxi surt de Port del Comte i va recollint els alumnes ( 5 són els que tenen aquest servei) porta a porta. o ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: DILLUNS ACTIVITAT GRUP HORA MONITOR/A o

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

.

ALTRES:

CARACTERÍSTIQUES I NORMES DE L’ESCOLA  ENTRADA: o 5 dels alumnes arriben a l'escola amb transport col·lectiu i 2 amb transport individual. Entren en silenci.  PATI: o Els alumnes esmorzen al pati i tiren els embolacalls i les deixalles als contenidors corresponents. o Els llocs d'esbarjo són el pati de sorra, amb gronxadors i la pista polisportiva. El pati queda tancat per una porta. o No és permès sortir dels límits establerts. o Hi haurà sempre un torn de vigilància de mestres.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès El mestre/a vigilant serà l’encarregat de fer-los recollir el material i fer-los entrar en silenci. MENJADOR: o Acabada la classe del matí, els nens de menjador podran sortir a jugar. o Els alumnes encarregats ajudaran la mestra a parar taula i a servir. o El monitor/a de mejador vetllarà per a què els/les alumnes seguin i mengin corectament mantenint un clima relaxat permetent que parlin amb naturalitat i sense crits. o Cada alumne s'escura la seva safata i endreça els seus coberts al recipient corresponent. o Un cop hagin acabat de dinar, els alumnes podran anar a rentar-se les dents i a jugar al pati o a la classe. o Si algun mestre/a ho creu convenient, ocasionalment poden quedar-se alumnes a acabar o repetir tasques escolars. o Els alumnes encarregats es quedaran per acabar de recollir i netejar. o El monitor/a de menjador s'encarregarà de vetllar per a què tot quedi perfectament recollit. SORTIDA: o Els alumnes recolliran i faran fila en silenci. o Els alumnes faran els càrrecs: esborrar pissarres, tancar ordinadors i fotocopiadora, recollir el material ... o Cada dia hi haurà un mestre/a encarregat de fer sortir els alumnes. o Aquest mestre/a controlarà que els alumnes de transport puguin al taxi col·lectiu i que els restants els recullin les seves famílies. GENERALS: Normes que afecten als alumnes i/o als diferents mestres o Cal trucar a la porta i saludar i acomidar-se correctament. o Cal comunicar al mestre/a quan es va al lavabo o a un altre espai. o Cal demanar les coses correctament: Si us plau/Gràcies. o No es permeten les paraules grolleres ni els insults. o L'escola recicla paper, plàstic i vidre. Cal utilitzar els contenidors adequats. o Si algun alumne ha de prendre medicaments durant l'horari escolar, els pares signaran l'autorització corresponent i adjuntaran la recepta del metge. o Cal fer un bon ús del material individual i del col·lectiu. o Cal rentar-se les mans i la cara després del pati o d'activitats a l'exterior. o Cal mantenir nets i endreçats els espais conjunts: lavabos, quartet de material, aules, pati. o


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 5. DESCRIPCIÓ DE LES ESCOLES DADES DE L’ESCOLA  NOM DE L’ESCOLA: ESCOLA DE LLADURS  ADREÇA: Ctra. Solsona-Sant Llorenç km 7,5 Lladurs 25283 Lleida  TELÈFON: 973299060  FAX: 973299060  WEB: phobos.xtec.cat/ceip-lladurs  E-MAIL: ceip-lladurs@xtec.cat  ENTORN: L'escola de Lladurs es troba situada a 8 Km. de Solsona en un entorn rural envoltat de boscos i camps de conreu. La seva població, 200 habitants (padró 2007), es troba íntegrament disseminada en masies. Tradicionalment l’economia del municipi de Lladurs ha estat eminentment agrícola i ramadera amb abundants recursos forestals que han conformat el pintoresc paisatge actual de boscos tenyits de conreus i pastures que tenen el mas com a centre productiu. Avui dia, l’activitat agroforestal encara perdura, tot i que hi ha hagut una diversificació de l’activitat econòmica, en la que ha tingut un pes significatiu l’“entrada” del turisme a través de les cases rurals i també han aflorat altres tipus d’empreses. DADES ESCOLARS  NOMBRE D’UNITATS:  MESTRES/CÀRRECS:  ALUMNES: 5 P3 0

1 Unitat César Burgués (Tutor, Director)

P4 2

P5 0

1r 1

2n 0

3r 1

4t 1

6è 1

HORARI: Infantil: matí: 10:00-13:30 - tarda: 15:00-17:00 Primària: matí 9:00-13:30 - tarda: 15:00-17:00 Dimecres: 9:00-13:00 Tancament: dimecres tarda

SERVEIS: o MENJADOR: SÍ Horari: 13:30-14:30 Preu: A determinar Monitor/a: César B. (dll, dc, dj, dv) A determinar. (dm) o ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: SÍ DILLUNS ACTIVITAT

GRUP HORA

MONITOR/ A o

ALTRES:

DIMARTS

DIMECRES ED. ARTÍSTICA / PISCINAPCEE Tots 15:00h17:00h 15:00h16:00h Quinzenal Tate Sunyer / Espaigua

DIJOUS

DIVENDRES


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès CARACTERÍSTIQUES I NORMES DE L’ESCOLA  ENTRADA: o Els nens arriben a l'escola amb transport individual i entren amb silenci. o Deixen la roba al penjador i els més petits es posen la bata. o S'asseuen en silenci. o Mentre arriben la resta d'alumnes els alumnes comencen un racó de Mandales (APROX. 10')  PATI: o Abans de sortir al pati i segons l'horari establert, els alumnes esmorzaran asseguts a la seva taula. Els mestres que hagin acabat amb ells s'encarregaran de què ho facin correctament i netegin les taules abans de sortir. o Els alumnes que paren taula aniran directament al menjador per fer-ho. o Els límits del pati són el davant de l’escola i la pista poliesportiva. o No és permès d’anar a la carretera ni a l’àrea de l’església. o Hi haurà sempre un torn de vigilància de mestres exposat que inclourà els mestres tutors i els itinerants. o El mestre/a vigilants serà l’encarregat de fer-los recollir el material i fer-los entrar en silenci.  MENJADOR: o Acabada la classe del matí, els nens de menjador podran sortir a jugar. o El monitor/a de menjador els cridarà i acompanyarà al menjador. o Els alumnes agafaran el plat i faran fila per ser servits. o El monitor/a de menjador vetllarà per a què els/les alumnes seguin i mengin correctament mantenint un clima relaxat permetent que parlin amb naturalitat i sense crits. o Quan acabin un plat els alumnes l'escuraran, el passaran per aigua i el col·locaran a la safata de neteja. o Un cop hagin acabat de dinar els alumnes podran anar a rentar-se les dents i a jugar al pati o al poliesportiu. o Els alumnes que tinguin tasques de menjador es quedaran per acabar de recollir i netejar. o Els dimecres quinzenalment es realitzaran les fluoracions, un cop rentades les dents. o El monitor/a de menjador s'encarregarà d'anar posant les safates al rentavaixelles i de vetllar per a què tot quedi perfectament recollit. o Els mestres que vulguin quedar-se al menjador, ho hauran de comunicar abans de les 10h del matí. Mensualment rebran el rebut amb l'import que hauran de fer efectiu al compte indicat.  SORTIDA: o Els alumnes recolliran, posaran la cadira sobre la taula i faran fila en silenci. o Els alumnes que vetllen per l'ordre i neteja faran les seves funcions. o Cada dia hi haurà un mestre/a encarregat de fer sortir els alumnes. o Els mestre/a encarregat farà l'activitat de dir ladita, endevinalla, poema,... que hi hagi prevista. o Els alumnes d'EI s'acompanyaran directament als seus pares. o El mestre encarregat de la sortida vetllarà què hi hagi els pares o hagin recollit tots els alumnes abans de tancar el centre i marxar. o Es desconnectaran els ordinadors i es posarà l'alarma abans de sortir.  GENERALS: Normes que afecten als alumnes i/o als diferents mestres o Cal trucar a la porat i saludar i acomidar-se correctament. o Cal comunicar al mestre/a quan es va al lavabo o aun altre espai. o Cal demanar les coses correctament: Si us plau/Gràcies. o No es permeten les paraules grolleres ni els insults. o L'escola recicla paper i plàstic. Cal utilitzar els contenidors adequats.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès o o o o

Cal fer un bon ús del material individual i del col·lectiu. Cal rentar-se les mans i la cara després del pati o d'activitats a l'exterior. Volem donar la millor imatge de l'escola: evitarem jugar als ordinadors, visualitzar presentacions personals, cercar el correu personal,... en horari escolar. Qualsevol treball, mural que es vulgui exposar, es penjarà als llocs previstos amb suro.


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Zona Escolar Rural El Solsonès 6. HORARIS de l’1 al 9 de SETEMBRE DIJOUS 1 Tutors, 2es unitats i compactacions: escoles Itinerants: ZER ED: ZER (a les 12h) (9h a 14h) DILLUNS 5

Tutors, 2es unitats i compactacions: escoles Itinerants: ZER ED: ZER (9h a 14h) 

DIMARTS 6

CLAUSTRE (10h a 13h)

DIMECRES 7 Tutors, 2es unitats i compactacions: escoles Itinerants: escoles 3 mestres: trobades de coordinació CdA

DIJOUS 8

Tutors, 2es unitats i compactacions: escoles Itinerants: escoles (9h a 14h)

DIVENDRES 2 Tutors, 2es unitats i compactacions: escoles Itinerants: ZER ED: ZER (fins a les 12h) 12h: TOTHOM a ZER – Reunió d’acollida curs 11 – 12 DIVENDRES 9 Tutors, 2es unitats i compactacions: escoles Itinerants: escoles ED: ZER (9h a 14h)

(9h a 14h) Els itinerants heu de comunicar a ZER a quines escoles anireu abans del 5 de setembre


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-ARDÈVOL


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-FREIXINET


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-LA COMA


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-LLADURS


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-LLOBERA


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-NAVÈS


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-OGERN


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-SANT CLIMENÇ


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 7. ITINERARI SOLSONA-TUIXENT


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 8. TAULA DE DISTÀNCIES I TEMPS A LES DIFERENTS ESCOLES

ARDÈVOL D

T

57 km 13 km 33 km 23 km 29 km 44 km 38 km 26 km 74 km

1’17 h 18 min 44 min 30 m 40 min 57 min 51 min 33 min 1’49 h

ARDÈVOL LA COMA FREIXINET LLADURS LLOBERA AIGUADORA OGERN ST. CLIMENÇ SOLSONA TUIXENT

LA COMA D T 57 1’17 km h

53 km 26 km 43 km 39 km 49 km 43 km 31 km 21 km

1’05 h 40 min 53 min 52 min 1’07 h 1’03 min 44 min 42 min

FREIXINET

LLADURS

LLOBERA

AIGUADORA

OGERN

D 13 km 53 km

T 18 min 1’05 h

D 33 km 26 km 25 km

T 44 min 40 min 30 min

25 km 26 km 16 km 34 km 29 km 16 km 66 km

30 min 30 min 25 min 40 min 35 min 20 min 1’20 h

D 23 km 43 km 26 km 20 km

T 30 m 53 min 30 min 20 min

20 km 21 km 27 km 20 km 8 km 35 km

20 min 27 min 35 min 29 min 10 min 59 min

D 29 km 39 km 16 km 21 km 22 km

T 40 min 52 min 25 min 27 min 23 min

22 km 29 km 23 km 10 km 52 km

23 min 33 min 29 min 9 min 1’18 h

D 44 km 49 km 34 km 27 km 29 km 32 km

T 57 min 1’07 h 40 min 35 min 33 min 38 min

32 km 26 km 14 km 60 km

38 min 34 min 15 min 1’32 h

23 km 19 km 60 km

30 min 24 min 1’35 h

ST. CLIMENÇ D T 38 51 km min 43 1’03 km min 29 35 km min 20 29 km min 23 29 km min 26 34 km min 23 30 km min

13 km 59 km

18 min 1’33 h

SOLSONA

TUIXENT

D 26 km 31 km 16 km 8 km 10 km 14 km 19 km 13 km

T 33 min 44 min 20 min 10 min 9 min 15 min 24 min 18 min

D 74 km 21 km 66 km 35 km 52 km 60 km 60 km 59 km 48 km

48 km

1’16 h

T 1’49 h 42 min 1’20 h 59 min 1’18 h 1’32 h 1’35 h 1’33 h 1’16 h


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 9. HORARIS ESCOLES

Matí: HORARIS ESCOLES Tarda:

Infantil Primària

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

09:00-12:30 o 10.00-13:30

09:00-12:30 o 10.00-13:30

09:00-13:00 o 10.00-13:30

09:00-12:30 o 10.00-13:30

09:00-12:30 o 10.00-13:30

09:00-13:30

09:00-13:30

09:00-13:30

09:00-13:30

15:00-17:00

15:00-17:00

09:00-13:00 Tancament totes les tardes (Act. Extraescolar s i P.C.E.E.)

15:00-17:00

15:00-17:00

Compensació hores lectives claustres i coordinacions ZER dels dimecres.

½ h més cada dia tot el curs, excepte els dimecres.


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Zona Escolar Rural El Solsonès 10. INFORMACIONS DIVERSES 

Els locals del SE funcionen independentment del despatx de ZER, tot i que podem utilitzar les diferents sales per treballar.

Sempre que es facin fotocòpies al CRP s’han d’anotar en un arxivador preparat per això. S’han d’anotar a l’escola corresponent i si són personals també s’han d’anotar. Aproximadament cada trimestre us faran arribar l’import de les despeses personals efectuades.

Si feu alguna enquadernació, plastificació o impressions en color o en blanc i negre també ho heu d’anotar seguint el mateix procediment.

Si teniu algun dubte o voleu material de préstec del CRP pregunteu a la Maite, al Joan o a la Maribel que us n’informaran.

Penseu que en els espais del SE hi trobareu professionals d’altres centres de la comarca.

Si feu ús de la cafetera haureu de pagar l’import de la consumició.

Si voleu connectar-vos a través del Wi-fi dels SE, podeu demanar informació al Joan.

Carpeta d'acollida 11-12  
Carpeta d'acollida 11-12  

Carpeta d'acollida 11-12

Advertisement