Page 93

din 2006, din Dabas. Ligetvári și-a expus planurile de regenerare a clădirii ca punct de arhitectură contemporană, o viitoare „capelă culturală”. István Ligetvári și studenții la arhitectură Ádám Balog and Csaba Póra au început după câțiva ani un proiect care a urmărit redarea statusului inițial al clădirii. Unul din principalele detalii, coșul, dispăruse, iar autorii restaurării au hotărât să-l reconstruiască după planurile originale. Dala de beton superioară a fost acoperită cu oțel Cor Ten și s-a montat o ușă de sticlă. Aceste noi elemente conferă cu claritate contur contemporan clădirii. Înăuntru există doar o masă de sticlă, și se pot prezenta filmele pe un monitor. În fața chioșcului, arhitecții au modelat o mică piață din care vizitatorii pot privi expozițiile și proiecțiile video. Locuitorii se bucură acum, deoarece există o clădire publică plăcută în fața caselor lor și din ce în ce mai mulți oameni (inclusiv din afara orașului) vin la expoziții. Reconstrucția lui Trafik a câștigat „Premiul de Patrimoniu Arhitectural Local” în 2010 și a obținut locul al 4-lea în votul „Premiilor Media pentru Arhitectură”. Expozițiile sunt defășurate de Asociația de Artă Contemporană TRAFIK-KÖR, care e una dintre cele mai cunoscute organizații artistice nonprofit din mediul rural maghiar. Asociația are în plan și alte proiecte de salvare care să ajute Dabas să devină un oraș atractiv pentru artă și recreere, atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

function for it. This became a main topic in a 2006 architectural exibition in Dabas. Ligetvári explained his plans for its regeneration as a contemporary art point, a future “culture chapel”. Planning by István Ligetvári and the two architecture students Ádám Balog and Csaba Póra started after a couple of years, aiming at restoring the original state of the building. One of the main details, the chimney, had come down, so designers decided to rebuild it after the original plans. The upper concrete slab was covered in Cor Ten steel, and a glass portal was mounted. These new elements give a sharp contemporary contour to the building. Inside there is only a glass table, and films can be screened on a monitor. In front of the building, architects formed a little square from which guests can look at the exibitions and the videos. Residents are now glad, because there is a pleasant and lovely public building in front of their homes, and there are more and more people coming even from out of town to see the exhibitions. The reconstruction of Trafik won in 2010 the “Local Architectural Heritage Prize”, and reached the 4th place in the voting of the “Architectural Prize of the Media”. The exibitions are held by the local TRAFIK-KÖR Contemporary Art Association, which is one of the best-known non-profit art organisations of the Hungarian countryside. The association plans other rescue projects, too, which will help Dabas to o become an attractive art and leisure town for both residents and tourists.

91

Profile for zeppelin magazine

Urban Report - volum 3  

Cum ne-am lămurit între timp că tranziție nu există și că această parte de Europă nu va fi probabil comparabilă cu cea vestică niciodată, vă...

Urban Report - volum 3  

Cum ne-am lămurit între timp că tranziție nu există și că această parte de Europă nu va fi probabil comparabilă cu cea vestică niciodată, vă...

Advertisement