Page 1

PREGLED POSTIGNUTIH REZULTATA NATJECATELJSKIH DESETINA DVD-a NOVAKI RAVENSKI (1994-2008)

2008. godina Gradsko vatrogasno natjecanje seniora i mladeži, 31.08.2008. Novaki Ravenski Natjecanje Požarnog odreda Raven, Novaki Ravenski, 27.07.2008. Državno vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži 15.-17. svibnja 2008., Makarska. Državno vatrogasno natjecanje, Split, 03.05. listopada 2008.

2007. godina Gradsko vatrogasno natjecanje seniora, Veliki Raven, 17.06.2007. Gradsko vatrogasno natjecanje mladeži, Novaki Ravenski01.07.2007. Natjecanje Požarnog odreda Raven, Lemeš,22.07.2007. 7. županijsko vatrogasno natjecanje VZŽ Koprivničko križevačke, Legrad, 07.10.2007.

2006. godina Odredsko natjecanje PO Raven, 06.08.2006., Veliki Raven 1. natjecanje kupa Hrvatske 3. Kup Sv. Florijana 27.05.2006. Kaštel Sučurac 2. natjecanje Kupa Hrvatske Kup Mirka Kolarića 10.06.2006, Varaždin 3. natjecanje Kupa Hrvatske Kup Djure Deželića 18.06.2007., Ivanić Grad

Natjecateljska desetina M-A

M-B

Ž-A

Ž-B

DM 6-12

MŽ 12-16

1

1

-

-

3

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

37

11

18

-

-

-

-

Natjecateljska desetina M-A

M-B

Ž-A

Ž-B

DM 6-12

MŽ 12-16

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

1

1

-

1

1

1

2

5

-

15

3

M-A

M-B

Ž-A

1

-

1

3

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

Natjecateljska desetina Ž-B

DM 6-12

MM 12-16

4

Profile for Danijel Sobota

Rezultati DVD-a  

rezultati od '94. do '08

Rezultati DVD-a  

rezultati od '94. do '08

Profile for zephon