__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

POPIS ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA NOVAKI RAVENSKI UPRAVNI ODBOR 1. Predsjednik 2. Tajnik 3. Blagajnik 4. Član 5. Član NADZORNI ODBOR 1. Predsjednik 2. Član 3. Član ZAPOVJEDNIŠTVO 1. Zapovjednik 2. Dozapovjednik 3. Spremištar 4. Član 5. Član 6. Član 7. Član

Damir Husain Goran Ružić Mirela Sobota Siniša Premrl Zdravko Lauš

Adresa Novaki Novaki Novaki Novaki Novaki

stanovanja Ravenski 38 Ravenski 57 Ravenski 51 Ravenski 28 Ravenski 55

Zlatko Koprić Bernardica Kolenić Marija Mušlek

Novaki Ravenski 43 Novaki Ravenski 4 Novaki Ravenski 67

Ivica Palijan Darko Ružić Saša Premrl Nenad Lauš Valentina Valek Ivica Valek Branka Husain

Novaki Ravenski Novaki Ravenski Novaki Ravenski Hrv. Branitelja Novaki Ravenski Novaki Ravenski Novaki Ravenski

70 57 28 30, Križevci 65 65 38

Profile for Danijel Sobota

Popis clanova upravnih tijela  

popis clanova uprave dvd-a novaki

Popis clanova upravnih tijela  

popis clanova uprave dvd-a novaki

Profile for zephon
Advertisement