Page 1

KURIÉR SĂ­ce eĹĄte to nie je takĂĄ veÄžkĂĄ komunita ako v ÄŒechĂĄch, tam predsa len majĂş chronicky znĂĄmu Sandru Leopardovu (sandraleopardova.blogspot.com) alebo Terunu (terunyblog.blogspot.com) a mnoho inĂ˝ch, ale pomaliÄ?ky sa to rozvĂ­ja aj u nĂĄs. A poteĹĄil by ma aj Ä?lĂĄnok o vĂĄs. O ÄžuÄ?och, ktorĂ­ tento úŞasnĂ˝ Ä?asopis „vyrĂĄbajĂşâ€œ. NaprĂ­klad, ako vyzerĂĄ takĂ˝ vĂĄĹĄ beĹžnĂ˝ pracovnĂ˝ deĹˆ, nejakĂŠ fotky zo „zĂĄkulisia“, z fotenia mĂłdnych editoriĂĄlov, kde Ä?erpĂĄte inĹĄpirĂĄciu na Ä?lĂĄnky, Ä?o je v nĂĄplni prĂĄce mĂłdnych redaktorov... VaĹĄa S.

7*;*0/ÂŤ3* ;6-*$&

1"7-Âś/" TUZMJTULB

3&/ÂŤ5" %J[BKOĂ?SLB

5ÂŤÄž" 7JTVBMNFSDIBOEJTFS

%0.*/*," OFÄ?OFK Ă€UVEFOULBUB 6 GBLVMUZ7Ă€.

,"5," JOĂ?USVLUPSLBQPXFSKPHZ #&5: Ă?QFSLĂˆSTLBEJ[BKOĂ?SLB

."3("3²5" 7JTVBMNFSDIBOEJTFS

)"/*&) ÀUVEFOULBNFEJDÓOZ

"KOB4MPWFOTLVÇ*+Ă Ĺ VEJBTP ;.:4-0.QSFNĂ˜EVBWMBTUOâN Ă?UâMPN-"'&..&PCKBWJM/*&,0Äź,0 GBTIJPOJTUPWT03*(*/ÂŤ-/:. WOĂ“NBOĂ“NTWFUBBTWPKTLâNOĂˆ[PSPN ;0;/ÂŤ.5&TBTJOĂ?QJSBUĂ“WOZNJ PTPCOPTŧBNJ LUPSĂ?/&1Âź40#*"MFO OB.Âť%/&+TDĂ?OFBMFTWPKFWĂ“[JF QSFOĂˆĂ?BKĂžBKEP#&Ç/²)0Ç*705"

."+," Ă?UVEFOULB

ChceĹĄ byĹĽ stĂĄle a za kaĹždĂ˝ch okolnostĂ­ informovanĂĄ o vĹĄetkĂ˝ch aktivitĂĄch LA FEMME? Kedy ho mĂ´ĹžeĹĄ oÄ?akĂĄvaĹĽ v tvojom stĂĄnku, do akĂ˝ch projektov a súżaŞí sa mĂ´ĹžeĹĄ zapojiĹĽ, Ä?o vĹĄetko sa v Ĺˆom doÄ?Ă­taĹĄ? Tak nĂĄm poĹĄli e-mail na adresu lafemme@starproduction.sk s tvojimi kontaktnĂ˝mi Ăşdajmi a s potvrdenĂ­m, Ĺže mĂĄĹĄ zĂĄujem o zaslanie tĂ˝chto informĂĄciĂ­. Tvoja redakcia klinike. O muĹžov som nikdy nĂşdzu nemala, ale vĹždy, keÄ? som si s nimi chcela zaÄ?aĹĽ nieÄ?o vĂĄĹžnejĹĄie, zaÄ?ali cĂşvaĹĽ a nakoniec sa so mnou roziĹĄli. A pritom si vĂ´bec nemyslĂ­m, Ĺže by som sa snaĹžila ich k nieÄ?omu tlaÄ?iĹĽ alebo mala na nich prehnanĂŠ nĂĄroky. MĂ´j poslednĂ˝ vzĹĽah skonÄ?il pred rokom a ako dĂ´vod mi mĂ´j mladĹĄĂ­ partner uviedol, Ĺže som takĂĄ úŞasnĂĄ, Ĺže sa vedÄža mĹˆa cĂ­ti nesvoj a vraj si ma nezaslúŞi. Nie som hlĂşpa, viem, Ĺže to bolo pre nieÄ?o inĂŠ, moĹžno aj pre inĂş Ĺženu. MyslĂ­m si, Ĺže ak chlap otvorene priznĂĄ, Ĺže mĂĄ zo Ĺženy strach, je to len pretvĂĄrka a urÄ?ite za tĂ˝m treba hÄžadaĹĽ inĂş prĂ­Ä?inu. Lina CELEBRITY

„PRĂ?LIĹ MĂšDRE NA LĂ SKU“ MĂĄm uĹž vyĹĄe ĹĄtyridsaĹĽ, Ĺžijem a pracujem v zahraniÄ?Ă­, ale LA FEMME si kupujem pravidelne, vĹždy, keÄ? zavĂ­tam na Slovensko. V mojich oÄ?iach nemĂĄte konkurenciu, najmä pokiaÄž ide o mĂłdu, tĂĄ je absolĂştne „vougovskĂĄâ€œ. :) Ale nie o tom som chcela. VĹždy si pri vaĹĄom Ä?asopise pripomeniem rodnĂŠ Slovensko, perfektne si pri Ĺˆom oddĂ˝chnem, poplaÄ?em, zasmejem sa, popremýťĞam. A vĹždy sa tam niekde nĂĄjdem. Aj ja mĂĄm celkom ĂşspeĹĄnĂş kariĂŠru lekĂĄrky na jednej sĂşkromnej nemeckej

SÚŤAĹ˝ S DOVE HydratovaĹĽ pokoĹžku zvnĂştra mĂ´Ĺžeme dodrĹžiavanĂ­m pitnĂŠho reĹžimu a zvonku pouŞívanĂ­m hydrataÄ?nĂ˝ch prĂ­pravkov. VeÄžmi ĂşÄ?innĂ˝mi pomocnĂ­kmi na oĹĄetrenie suchej, popraskanej pleti sĂş prĂ­pravky sprchovacieho a kĂşpeÄžovĂŠho radu DOVE, ktorĂŠ obsahujĂş Âź hydrataÄ?nĂŠho krĂŠmu. AK AJ VĂ S TRĂ PI SUCHĂ POKOĹ˝KA, POĹ LITE NĂ M VYSTRIHNUTĂ? KUPĂ“N NA ADRESU REDAKCIE A ZAPOJTE SA DO SÚŤAĹ˝E.

5 & 9 5  " - & 9 " / % 3 " 0 , ÂŤ -0 7ÂŤ ' 050  * 4 * '"

13œ-*À.à %3& OB-Œ4,6 13&è04à à 41&À/²Ç&/:4*/(-&

7Ă€&5,:WBĂ?FTQPMVäJBĹ™LZ[P;ÂŤ,-"%/&+Ă?LPMZTĂžEĂˆWOP7:%"5²[B ÞäBTOâDI$)-"107BNBKĂž%&5*WĂ?LPMTLPNWFLV"WZ Ä´0NĂˆUFWZPLSFN %70$)5*56-07oKFEOâNQSFENFOPNB%36)Ă….QPNFOF B#.8Ĺ™LPNW("3Ç* ,EFTB45"-"DIZCB äFWZ UBLĂˆà Ç"4/ÂŤ äFOB FĂ?UF45ÂŤ-&/&.ÂŤ5&DIMBQB

7

 EWBETJBUJDITUFCPMJUĂ?NTOBĂ&#x;JWĂ?N tKBUPEPLĂƒĂ&#x;FNiĂ&#x;JFÇžBÇŹPN LUPSĂŠ TSBEPTÇŹPVCSBMPOBEÇ BTZBK[B LPMFHZOF MFOBCZTBEPTUBMPLÇ POBKMFQĂ˜FK QP[ĂŽDJJ.VĂ&#x;J 4FNUBNTUFOFKBLĂŠIP[CBMJMJ BMF OJLEZOFĂ˜MPPOJÇ WĂƒĂ&#x;OF5SWBMPUPOBOBKWĂ?Ă˜QĂƒS NFTJBDPW5FSB[ LFÇ„NĂƒUFUSJETBÇŹBOJFÇ P WBĂ˜F CJPMPHJDLĂŠIPEJOZOFUJLBKĂ™ POZCVSĂƒDBKĂ™ 6Ă&#x;NĂƒUFPLBSJĂŠSVBLPUBLQPTUBSBOĂŠ OBĂ˜MJTUFTJ QPIPEMOĂ™QP[ĂŽDJVWTQPMPÇ OPTUJBPESB[VWĂƒN OBQBEOF Ă&#x;FKFOBÇ BTFQPPC[FSBÇŹTBQPTBNÇ FLPWJ TLUPSĂ?NCZTUFQPQSĂŽQBEFNPIMJBK[PTUBSOÙǏ "MFUFOBLPTJOFQSJDIĂƒE[B6Ă&#x;TUFUPOJFLEF QPÇ VMJ 4Ă™UJFUPSJBELZPWĂƒT 7EOFĂ˜OFKEPCF TUFSFPUZQPW LUPSĂ?NJOĂƒTEFOOFJOĂŞLVKĂ™

LPNFSÇ OĂŠNĂŠEJĂƒ OBP[BKOJFKFÇšBILĂŠCZÇŹLSĂƒTOPV Ă™TQFĂ˜OPVBNBÇŹDIMBQB4PĂŞTUJLPWBOĂƒ Ă&#x;FOB TWZTPLPĂ˜LPMTLĂ?NW[EFMBOĂŽNBOBEĂ˜UBOEBSEOĂ?N QSĂŽKNPNKFQSF[FOUPWBOĂƒBLPDIMBEOĂƒ OFEPTUVQOĂƒBNBTLVMĂŽOOB LUPSĂ™TJOFNPĂ&#x;OP QSFETUBWJÇŹWSPMFNBOĂ&#x;FMLZÇ JNBULZ LPKBDFK NBMĂ?LSJÇ JBDJCBUĂ”Ă&#x;UFL+FEOPEVDIP Ă&#x;FOZOB Ă™SPWOJOFNBKĂ™QSĂŽMJĂ˜QSJB[OJWĂ?LSFEJUVNVĂ&#x;PW %Ă”LB[PNKFBKKFEFONĂ”K[OĂƒNZ LUPSĂ?TJ PĂ™TQFĂ˜OĂ?DIĂ&#x;FOĂƒDITWZTPLĂ?N*2CF[QBSUOFSPW EPLPODBWZQSBDPWBMWMBTUOĂ™UFĂ“SJVt"LTB DĂŽUJUF[OFWĂ?IPEOFOĂŠ NPĂ&#x;OPTBEPUFKUPQP[ĂŽDJF TUBWJBUFTBNZUĂ?N Ă&#x;FTBDIDFUFWZEBÇŹJCB[BNVĂ&#x;B LUPSĂ?NĂƒWZĂ˜Ă˜ĂŽQSĂŽKFNBTQPMPÇ FOTLĂ?TUBUVTBLP WZ1SFUPĂ&#x;FTBTOBĂ&#x;ĂŽUFPLBSJĂŠSVWPCEPCĂŽ LFÇ„

95/LA FEMME 102/LA FEMME

„ZLÉ DIEVÄŒA“ Ako mladĂĄ ĹĄtudentka som sa zamilovala do Ăşplne odliĹĄnĂŠho muĹža, ktorĂ˝ bol navyĹĄe introvert s mĂĄlo fantazijnĂ˝m svetom. Bol skĞúÄ?enĂ˝ v sebe, sĂ­ce mu nechĂ˝bal nĂĄzor, ale bol mimoriadne odliĹĄnĂ˝ od toho mĂ´jho. Vo vĹĄetkom sa mĂĄlo prejavoval, a ak, tak väÄ?ĹĄinou negatĂ­vne. Ă no, po rokoch trÄ?ania v kĂşte s pripomienkou „rob, ako ti kĂĄĹžem, a budeĹĄ sa maĹĽ dobre“ som tento prĂ­kaz poruĹĄila a vyliezla z kĂşta na svetlo Ĺživota. KoneÄ?ne vo mne oĹžila svojskĂĄ rebelantka a ten spĂĄnok trval dlhĂ˝ch 20 rokov. Chvalabohu mĂĄm dvoch vydarenĂ˝ch synov a koneÄ?ne som stretla muĹža, volajme ho „boĹžskĂ˝â€œ, ktorĂ˝ ma sprĂĄvne naĹĄtartoval v nezmyselnĂ˝ch obmedzeniach nepokraÄ?ovaĹĽ. Povedal: „Aj po rokoch si Ä?lovek vie zdĂ´vodniĹĽ Ĺživot preĹžitĂ˝ v nelĂĄske, hrubom zaobchĂĄdzanĂ­, nedĂ´vere, zhadzovanĂ­ a zĂĄkazoch, preÄ?o opúťża a odchĂĄdza. Si slobodnĂ˝ Ä?lovek a nikto nemĂĄ v Ĺživote trpieĹĽ. Treba spraviĹĽ chirurgickĂ˝ rez a hlavne rĂ˝chly, ten menej bolĂ­.“ Majka

FENOMÉN

5 & 9 5  ; 6 ; " / " ( 3 & * ; * / ( & 3 0 7ÂŤ ' 050  9 9 9 9 9 9 9

QPWPOLVTDIBMBONJ0OBWĂ˜BLCPMB[BǚÙCFOĂƒ WFÇšNJ[BǚÙCFOĂƒ%SĂ&#x;BMJTB[BSVLZ PCÇ BTTJEBMJ QVTVBDIPEJMJEPLJOB4FYOFQSJDIĂƒE[BMEP Ă™WBIZ%PCSĂŠEJFWÇ BUĂƒQSFETBOFTFYVKĂ™"Ă&#x;QP TWBECF/FUSFCB[CZUPÇ OFSJTLPWBÇŹ1SFTQBOLZ WĂ&#x;EZCPMJOBKWĂ…Ç Ă˜PVIBOCPVNFTUB1PSPLV CF[ISBOJÇ OFKSPNBOUJLZTBNVTFMJTGSBKFSPN SP[ĂŽTÇŹ0UFDDIDFM BCZKFIPEDĂŠSBPEJĂ˜MBOB WZTPLĂ™Ă˜LPMV1SFTBEJMBTJBTQPÇžUP BCZNPIMB ĂŽTÇŹÇ POBKÇ„BMFKPEQSĂŽTOZDISPEJÇ PW%PIMBWOĂŠIP NFTUB

;-² EJFWÇ B

"Ç13Âś-*Ă€104-6Ă€/ÂŤ ;SB[VWQBEMBEPDFMLPNJOĂŠIPĂ&#x;JWPUB ,BNBSĂƒULZOPTJMJNJOJTVLOFBTQPMVĂ&#x;JBDJ WZTFEĂƒWBMJOBJOUFSOĂƒUPWĂ?DIDIPECĂƒDI ISBMJ OBHJUBSF+PĂ&#x;B3ĂƒĂ&#x;BBDIÇšBTUBMJ0OBTBWĂ…Ç Ă˜JOPV [BWJFSBMBOBJ[CFBĂ˜UVEPWBMB0CÇ BTTBPEWĂƒĂ&#x;JMB PCMJFDÇŹTJNJOJTVLÇžVBOJFLFEZTBQSJEBMBLV TLVQJOLFOBDIPECĂƒDI$IDFMB[BQBEOÙǏ 7MĂƒTLFTBKFKWFÇšNJOFEBSJMP TWPKIPNBOĂ&#x;FMB TQP[OBMBBĂ&#x;WPTWPKFKQSWFKQSĂƒDJ6Ă&#x;NBMBUFO OBKWZĂ˜Ă˜ĂŽWFL UBLTBW[BMJ1SWĂ?TFYCPMFMBWĂ”CFD OFCPMSPNBOUJDLĂ?"OJUFOESVIĂ?KVOFCBWJM"OJ USFUĂŽ Ă˜UWSUĂ? QJBUZ"MFQPTMVĂ˜OĂƒNBOĂ&#x;FMLBWĂ&#x;EZ WZIPWJFTWPKNVNBOĂ&#x;FMPWJ0CÇ BTTBPEWĂƒĂ&#x;JMB QSFETUJFSBÇŹCPMFTUJIMBWZ BMFQPUPNWĂ&#x;EZNBMB WĂ?Ç JULZTWFEPNJB UBLNVOBESVIĂ?EFÇžVWBSJMB PCǚÙCFOĂ™TWJFÇ LPWĂ™1SJĂ˜MPQSWĂŠEJFÇŹB QPUPN ESVIĂŠ;BÇ BMJDIPEJÇŹEPĂ˜LPMZBUJFĂ&#x;OBIVEPCOĂ™ 1PUBKPNLZWĂ˜BLDIPEJMJQP[BĂ˜LPMVBGBKÇ JMJQSWĂŠ DJHBSFUZ.BOĂ&#x;FM[BÇ BMQPEOJLBÇŹBPTUĂƒWBMEMIP WQSĂƒDJ,Ă™QJMJWĂ…Ç Ă˜ĂŽCZU Ç PQSFÇžV[OBNFOBMP WJBDFKEPNĂƒDJDIQSĂƒD,BĂ&#x;EĂ?EFÇž LFÇ„KFKPQPM QJBUFKtQBEMBiWQSĂƒDJ OBTUVQPWBMBEPESVIFK [NFOZWBSFOJF QSBOJF Ă&#x;FIMFOJFBUBLEPPLPMB &Ă˜UFĂ&#x;FEĂƒWBKĂ™WUFMFWĂŽ[JJUPÇšLPTFSJĂƒMPW"TQPÇž OFNVTĂŽQSJĂ&#x;FIMFOĂŽSP[NĂ?Ă˜ÇšBÇŹ QSFÇ PTPTWPKĂŽN Ă&#x;JWPUPNOJFKFTQPLPKOĂƒ,WĂ”MJEFÇŹPNTBOJLEZ TNBOĂ&#x;FMPNOFIĂƒEBMB1SFLĂƒĂ&#x;BMPKFKWĂ˜BL Ă&#x;F DIPEĂŽEPNPWTUĂƒMFOFTLĂ”S Ă&#x;FTNSEĂŽ[BLSÇ NPV BĂ&#x;FTJWĂ”CFDOFSP[VNFKĂ™%PCSĂŠNBOĂ&#x;FMLZTB WĂ˜BLOFSP[WĂƒE[BKĂ™/FSP[WSBDBKĂ™SPEJOZ LUPSĂŠ TĂ™QPTWĂ…UOĂŠBOFQPSVĂ˜VKĂ™TÇšVCZ LUPSĂŠTJEBMJ QSFE#PIPN7EPCSPNBKW[MPNĆ€PCZKFK OBUPQPWFEBMPUFD 3P[ĂŽTÇŹTBTNBOĂ&#x;FMPN LFÇ„ BOJOFNĂƒNJMFOLV "LFCZBKNBM CPMBCZUP VSÇ JUFKFKWJOB/JLEZTBOFPEWĂƒĂ&#x;JVSPCJÇŹBOJ LSPLWFEÇšB NJNPV[OĂƒWBOĂ™Ă˜BCMĂ“OV OJLEZ TBOFPEWĂƒĂ&#x;JCZÇŹBOJOBDIWĂŽÇšLV[MĂƒ OJLEZTB OFWZLBĂ˜MFOBLPOWFODJFBOF[BÇ OFCPKPWBÇŹ[B TWPKFĂ˜ÇŹBTUJF5BLĂƒKFCFĂ&#x;OĂƒQSJFNFSOĂƒ4MPWFOLB 4LSPNOĂƒBBĂ&#x;QSĂŽMJĂ˜QPTMVĂ˜OĂƒ

&/&3(*$,ÂŤ TFCFTUBĹ™OĂˆB/&;ÂŤ7*4-ÂŤäFOB LUPSĂˆ10;/ÂŤTWPKV IPEOPUV KFQSFÇ*705WĂŠĹ™Ă?Ă“NQSĂ“OPTPNOFäUĂˆ Ĺ™P5*$)0TFEĂ“ %0."BQPTMVĂ?OF.*&Ă€"LBĂ?JĹ™LZ

7

 B[SFKNFBKQPTMFEOĂ?LSĂƒUOBTFCFLSĂƒTOFĂ˜BUZ ZSBTUBMBTQPMVTEWPNBÇ„BMĂ˜ĂŽNJ OBKESBIĂ˜JF BLĂŠKFKĂ˜BUOĂŽLLFEZWJEFM7Ă…Ç Ă˜JOPV TĂ™SPEFODBNJWNBMPNCZUĂŽLVOB UPUJĂ&#x;EFEJMBWFDJQPTFTUFSOJDJ7Ă&#x;EZCPMBW[PSOĂƒ TĂŽEMJTLV.BNBLSBKÇ ĂŽSLB Ă&#x;JBÇ LB OPJOUFMJHFODJPVOJKBLP[WMĂƒĂ˜ÇŹOFQSFLWJUBMB W[ĂƒWPEOFKĂŞSNF PUFD QSBDBOU W QSPTQFSVKĂ™DPN 5BLĂ?QSJFNFS4MPWFOTLĂ?KB[ZLKFKĂ˜JFMDFMLPN TPDJBMJTUJDLPNQPEOJLV5BLĂƒOPSNĂƒMOB LSFTÇŹBOTLZ[BMPĂ&#x;FOĂƒSPEJOB,BĂ&#x;EĂ™OFEFÇšVDIPEJMB EPCSF NBUFNBUJLBVĂ&#x;IPSĂ˜JF0LSFNUPIPFĂ˜UF DFMĂƒSPEJOLBEPLPTUPMB,FÇ„QBEMBĂ&#x;FMF[OĂƒPQPOB DIPEJMBEPIVEPCOFKĂ˜LPMZOBĂŤBVUV JLFÇ„OBUPWĂ”CFDOFNBMBUBMFOU3PEJÇ JBTJUPWĂ˜BL UBLBKÇ BTUFKĂ˜JF/BTQPWFÇ„LNBMĂŠNVUVÇ OĂŠNV GBSĂƒSPWJTWFÇšLPVOBCMĂ?TLBOPVGBSPVOBQSFENFTUĂŽ Ă&#x;FMBMJ1SWĂŠIPGSBKFSBNBMBBĂ&#x;QPPTFNOĂƒTULF WQPTMFEOPNSPÇ OĂŽLVHZNOĂƒ[JB0UFDTUSBĂ˜OF 7QJBUPLOFKFEMJNĂ…TPBWOFEFÇšVOFQSBDPWBMJ "CTPMWPWBMBQSWĂŠTWĂ…UĂŠQSJKĂŽNBOJF LFÇ„NBMBQSWĂ? WZTUSĂƒKBM CPMQSPUJUPNV BCZTBKFIPEDĂŠSBWMĂƒÇ JMB

45ÂŤ-&-&/0#&Ĺ„ ;Ă™CPĂ&#x;FOĂŠTFCBWFEPNJF [ĂƒVKFNPESVIĂ?DIWZĂ˜Ă˜ĂŽ OFĂ&#x;PTFCB Ă&#x;JBEOFPTPCOĂŠ[ĂƒVKNZ OBNPTĂ™SFOĂ? WĂ?SB[UWĂƒSF LSVIZQPEPÇ BNJ OF[ESBWĂŠ[VCZ 

23/LA FEMME 22/LA FEMME

„MEJKAPY, KTORÉ STOJA ZA TO!“ Vy ste poklad! VeÄžmi ste ma poteĹĄili poslednĂ˝m Ä?Ă­slom venovanom mejkapu. StraĹĄne rada si listujem v Ä?asopisoch o kozmetickĂ˝ch novinkĂĄch, ale mĂĄloktorĂ˝ sa venuje prĂĄve podkladovĂ˝m mejkapom. S tĂ˝m som totiĹž mala vĹždy problĂŠm. Ĺ˝iaden mi nevyhovoval, pretoĹže buÄ? zle kryl alebo som s nĂ­m pĂ´sobila ako maska. V predajni som ich naĹĄla tak veÄža, Ĺže som bola zrazu stratenĂĄ. KtorĂ˝ sa hodĂ­ pre moju pleĹĽ? A hlavne, tie moje neĹĄĹĽastnĂŠ pĂłry. Ale vyskúťala som bĂĄzu od Chanel, ktorĂş ste odporuÄ?ili, a musĂ­m povedaĹĽ, Ĺže je to zĂĄzrak. VĹĄetci mi hovoria, Ĺže vyzerĂĄm akosi mladĹĄie, vyhladenejĹĄie. NechcĂş mi veriĹĽ, Ĺže som nebola na liftingu! EĹĄte raz, vÄ?aka! Miriam MEJKAP

Âť1&$*ÂŚ-/& &'&,5:

5à Ç*5&QPEPLPOBMFIMBELFK1-&5*WZUWPSFOFKTPmTUJLPWBOâN MĂ“Ĺ™FOĂ“N LUPSĂˆ1Âź40#ÂśOBOBKWâĂ?13*30%;&/& 4JBIOJUF QP30;+"4Äž6+Ă $0.NFKLBQFBGBUĂˆMOFK'"3#& LUPSĂˆ [WâSB[OĂ“MFOKFEOVĹ™BTŧ57ÂŤ3& 34/LA FEMME

36#Âą/07Ă€3ŸÂ 4WFUMĂžQMFŧPQUJDLZFĂ?UFWJBD SP[KBTOĂ“vPTVEPWĂˆĹ™FSWFŢiOB QFSĂˆDI+FWZUWPSFOĂˆNBUOâN LSĂ?NPWâNSÞäPNTPUFSVPEPMOâN [MPäFOĂ“N/BOĂˆĂ?BKUFIPĂ?UFUĹ™FLPN BCZSPWOPNFSOFWZLSFTMJMISBOJDV QJFS0Ĺ™JTĂž[WâSB[OFOĂ?IOFEâN EZNPWâNPĹ™OâNUJFŢPN TQMZOVMâNJQSFDIPENJBĹ™JFSOPV SJBTFOLPV

4."3"(%07­0Ć€* ,PNCJOĂˆDJBEWPDI[FMFOâDI PEUJFŢPWOBPĹ™OâDIWJFĹ™LBDI QP[PTUĂˆWB[ISVCFKLSĂ?NPWFK MJOLZ LUPSĂˆQSFEMäVKFMĂ“OJVPLB B[PTBUĂ?OPWĂ?IPPĹ™OĂ?IPUJFŢB OBEQPIZCMJWâNWJFĹ™LPN&GFLU vNBĹ™BDFKMJOLZi[EĂ™SB[ŢVKĂžIPSOĂ? SJBTZ NBYJNĂˆMOFQSFEĹ&#x;äFOĂ?Ĺ™JFSOPV NBTLBSPV-Ă“Ĺ™LBBQFSZ[PTUĂˆWBKĂž OFVUSĂˆMOF

D N O D U C H O SE XY

n pĂł E ku OV D

JE


MÓDNY DIÁR • Verin módny svet • delikatesa • tenden cie • rendez vous • novinky • backstage

LA FEMM 11 IELA FEMME

A5_006-007  

Chceš byť stále a za každých okolností informovaná o všetkých aktivitách LA FEMME? Kedy ho môžeš očakávať v tvojom stánku, do akých projekto...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you