Page 1


STOŻEK,

22x50cm

mixt


DrTadeusz Sośniak

DUCHOWOŚĆ ALTERACYJNA Malarstwo Zenona Windaka jest pełne chromatycznych barw, gdzie za pomocą kodu podwyższającego wymiar epistemologiczny jego dzieł, występują aluwialnie wymienne wartości estetyczne. Nawarstwienie wartości powstaje z osadów metafizycznych naniesionych w czasie progresywnego kształtowania materii malarskiej. Tajemnica ekwiwalencji aksjologicznej prac Zenona Windaka wynika z czerpania kreatywności z ożywczego źródła osobistych przemyśleń, kreacji, gdzie przemieniony odbiorca, podniesiony duchowo, integralnie wpisuje się w projekt Windakowego świata, gdzie byt i piękno zbiegają się (enset pulchrum converturtur). Wzrost duchowy odbiorcy staje się tu więc wyznacznikiem procesu immanentnego, prowadzącego do pełni zjednoczenia się z Absolutem, skierowanego do każdego człowieka w akcie miłości i wzajemnej akceptacji eschatologicznej. Przemiana postępowania etycznego odbiorcy pod wpływem obcowania z dziełem sztuki w tym wypadku ma konsekwencje wielopoziomowe, gdzie poszczególne poziomy, a więc estetyczny, artystyczny, duchowy, a wreszcie eschatologiczny, powodują wzajemną interferencję, gdzie sztuka racjonalizuje się w religii, a religia amplifikuje sferę sacrum w egzystencji poszczególnego podmiotu. Podmiot ten spotyka na swojej drodze malarstwo artysty - Zenona Windaka -zakotwiczone między dwoma biegunami technicznym w ścisłym tego słowa znaczeniu. W grę wchodzi tu całe zaplecze materialne Jego twórczości oraz znaczenie profetyczne, gdzie dominują implikacje natury złożonego humanizmu w sensie procesu aksjologicznego otwartego dla Absolutu. Trzeba się dogłębnie zastanowić nad znaczeniem tego, co rozważyliśmy powyżej. Prowadzi nas to bowiem do dodatkowego zagadnienia: czy eschatologia sprzyja rozwojowi sztuki ponowoczesnej? Różna może być na to odpowiedź, zależnie od tego ,jaki rodzaj eschatologii bierzemy pod uwagę ,mając przede wszystkim na względzie odmienności kulturowo-cywilizacyjne, które nie zniknęły bynajmniej w globalnej wiosce wykreowanej sztucznie przez rożnego rodzaje zabiegi medialne. Prezentowane na wystawie malarstwo artysty w perspektywie ciągłości historii sztuki wpisuje się w odwieczny dialog, gdzie możliwy jest wzlot heurystyczny, który odkrywa nowe prawdy, owocuje udziałem w mądrości znającej miejsca szczególnie otwarte na dziwność istnienia. Niestety wzlot ten związany jest z pewnym niebezpieczeństwem, nagłym zachwytem nad formą, wysublimowaną reakcją na fakturę dzieła, które przecież jest zwierciadłem Transcendencji odgrywającej szczególną rolę w kształtowaniu intuicji estetycznej odbiorcy. Zenon Windak ukazując transcendentny ład rzeczy, wpisuje się w tradycję odkrywania prawd zakotwiczonych w egzegezie, objaśnianiu Absolutu, gdzie piękno służy dopełnieniu obrazu fenomenu gnostycznej, pełnej tajemnic, postrzeczywistości .Malarstwo artysty unaocznia, że materia jest zmienna, podlega stałej transmutacji a więc jest nietrwała, skazana na śmierć. To co jest nieśmiertelne, wieczne, to duchowość, wewnętrzne eklezjalne przeżycie.


DROGA 102011,

20x20cm,

acryl,

pl.


NOK 032011,

20x20cm, acryl, pap.


r..

022011, 20x15cm, acryl, ol, pap.

a


BLUE, 20x27cm, mixt


AGLO-AGRO, 2mx2m,

acryl, pl.


LAND 012012, 20x20cm, acryl, pl.


123, 2mx2m, acryl, pł. 2010


Rocznik 1954. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1976-1981. Dyplom w pracowni miedziorytu u Prof. Mieczysława Wejmana oraz z Malarstwa u Prof. Jana $widerskiego w 1981 roku. Realizacja Studia autorskiego, Katowice 1992-1993. Doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 2001. Od 2006 realizacja niezależnej autorskiej Galerii Sztuki Słowików Polska. Oprócz stałej prezentacji własnej twórczości, realizuje program spotkań artystów, plenerów twórczych, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Prace artysty eksponowano na wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu których nagradzano go kilkakrotnie. 1983 Salon Zimowy Radom /nagroda/ 1986 XII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin /nagroda/ 1987 Konkurs im. J. Spychalskiego, Poznań /wyróżnienie honorowej 1988 XIV Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin /nagroda/ 1992 Praca Roku - Związek Polskich Artystów Plastyków Katowice /nagroda/ 1997 "Bielska Jesień" Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko-Biała /wyróżnienie/

zbiorowych

na

WYSTAWYINDYWIDUALNE Działania, projekty 1980 Galeria "FAMA'; Kraków D 1981 Galeria "Pod Prasą';Katowice 01990 Galeria OJiKP.Bratysława, Festiwal Współczesnego Malarstwa Polskiego, Szczecin /wystawa towarzysząca/ D 1991 BWA Katowice D 1993 Galeria "Gojowy" Krefeld /Niemcy/ D 1994 Victoria, Katowice, Galena "Kameleon'; BWA, Częstochowa D 1996 BWA Słupsk D 1997 /wystawa malarstwa/ Galeria "Chimera" Katowice D 2003 Galeria nad Potokiem D 2005 Kamion D 2006 -2007 Projekt Słowików, RealizacjaGalerii autorskiej w budynku po byłej szkole D 2008 Galeria W POLU Retrospektywa Malarstwa / 25 lat twórczości/ Koneksje 31.05. Dobasowanie Znaku / B. Mizerski / D 2009 Galeria W POLU Plus - Minus /marzec/ ARTmeeMg-Projekt edukacyjny dla młodzieży 1 maj-czerwiec 1 KONTEKSTY30.05 D 2010 INFOaxis 14.03. - 27.04 Galeria W POLU OTECHNOlirycs 05.06.- 10.07 GaleriaW POLUD LAMPERIA 12.07.- 23.07. GaleriaW POLUD KONFIGURAUE 04.09.- 19.09 GaleriaW POLUD 2011 Nagroda Marszałka woj. opolskiego dla Animatorów iTwórców za rok 2011 02012 Kielecke Centrum Kultury Galeria Winda marzec-kwiecień WYSTAWYZBIOROWE 1983 Salon Zimowy Radom Inagrodal D 1985 Grupa Sztuki Ekspresyjnej, Katowice D 1986 XII Festiwal Współczesnego Malarstwa Polskieqo, Szczecin/nagrodal D 1987 Konkurs im. J.Spychalskiego, Poznań/wyróżnienie honorowej D Grupa "Od Wtorku'; SzczecinD Grupa "Od Wtorku'; Bielsko-BiałaD 1988 XIV Festiwal Współczesnego Malarstwa Polskiego SzczecinInagrodal D Arsenal,WarszawaD Wystwa laureatów festiwalu, Karlowe Vary D 1989 Galeria InslY,!utu Polskiego "100 Kolorów" Amsterdam D Młodzi Malarze Polscy,Berlin O"lnterart"Targi Sztuki, Poznan O"Krytycy nas';S0p,0t D 1990 Młodzi Malarze z Polski,Vilecroze,Francja D "Interart" Poznań D Targi Sztuki, Stuttgart 01991 'Ars Połona" Dusseldorf Galeria"Axis';Katowice 12x/0"Bielska Jesień';BWA Bielsko-Biała D Amay - Jehay,Belgia D 1991/92 MOBILIS,Rossens/Szwajcaria/ D 1992 Bielska Jesień" BWA,Bielsko-Biała D 1992/93 Realizacja Studia Autorskiego, Katowice D 1993 PraceRoku"11992/, Katowice, nagroda D 1994 Festiwal Kameralistyki "MINlme Art:'O Centrum Sztuki Bytom O"Bielska Jesień"Bielsko-Biała,Częstochowa D Ostrołęka D Johannbau Dessau,Niemcy D 1995 "BielskaJesień,Leszno,Opole D Sztuka Wspólczesna Górnego Sląska,Praga D 1996 Międzynarodowe Targi Komputerowe, IHanower lwystawa towarzysząca/ D 1996 Wystawa Rysunku, Centrum Sztuki Bytom D XVI FestiwalWspółczesnego Malarstwa Polskieqo 0'1urX i zaproszeni Goście" /wystawa towarzysząca/Szczecin D Galeria"Chimera'Katowice D 1997"Bielska Jesien"BWA,Bielsko-Biała/ wyróżnieniel D 1997 "JurajskaJesień" plener malarski D 1998 Plener malarski 'Kruszyna" D Ogólnopolski plener malarski Nowogard D Studio Modena "W drodze" D Wystawa - aukcja pod patronatem Ludgardy Buzek D 1999 Klub XIII Muz Szczecin,wystawa poplenerowa D 2000 Międzynarodowy plener artystyczny lfilmy, muzyka, malarstwo/Nowogard D Wystawa XVIII Festiwal Polskieqo Malarstwa Współczesnego Szczecin0"0 rysunku"Filharmonia, Częstochowa, Inauguracja Roku Akademickiego D Galeria"Inny Świat'; Tarnowskie Góry D 2001 GMOK Zawiercie, lut y- marzecTI BGSWSłupsk,maj - czerwiec D 2002"Gaude Mater"Osrodek Promocji i Kultury Centrum Sztuki "Solvay" Kraków D 111 Dolnośląski Plener Sztuk Wizualnych Świeradów Zdrój D Wystawa poplenerowa Ośrodek Kultury i Sztuki Wrocław 2003 D 2003 Biuro Wystaw Artystycznych Kielce,"Malarstwo czy rysunek" D "Lato z Muzami" Nowogard - Festiwal Filmu, Muzyki i Malarstwa. D Swieradów Zdrój - plener malarski - wystawa poplenerowa D XXV-leciePlastykiWSPCzęstochowa -BWAD 2004 Ogólnopolski Plener Malarski Swieradów Zdrój - wystawa poplenerowa D 2005 Międzynarodowy Plener Malarski, PałacRybokarty, D Wystawa poplenerowa Dom Kultury Gryfice D Hucisko,Orle Gniazdo, plener międzynarodowy "JurajskaJesień"D 2007 PałacRybokarty wrzesień Ogólnopolski Plener Artystyczny D 2008 Lato z Muzami Festiwal Filmu Muzyki i Malarstwa Nowogard ITŚwieradów Zdrój, plener - wystawa D Plener Sztuk RóżnychTyrawa solna D Wystawa Jubileuszowa 30 lat Akademii im. Jana Długosza Częstochowa D 2009 30 lat Instytutu Plastyki AJD GSWOPOLED 30 lat Instytutu Plastyki AJD Dom ŚrodowiskTwórczych Kielce D ASOUACE 17 - 27.07.1 J.Czerniawski, W. Mazanka, Cz.Tumielewicz, J.Walasek, Z.Windak/plenermalarski Galeria WPOLU02010ASOUAUE 16.07-25.07 Galeria W POLU D Wojciech Ćwiertniewicz, Stanisław Koba, Jacek Sroka, Zenon Windak Plener artystyczny Swieradów Zdrój, PARKHOTEL 08.0&- 15.08.D Drago Juljus Prelog, komisarz wystawy Galeria W POLUD 2011 Ogólnopolski Plener Malarski Swieradów Zdroj, Wystawa poplenerowa D ASOCjacje-Włodzimierz Kulej, Marian Panek,Zenon Windak, GaleriaW POLU

°


W tym czasie i w tym miejscu

Tajemnica życia przyciąga, mimo, że wiemy coraz więcej i więcej. Czy w związku z coraz większym postępem cywilizacyjnym mamy także progresywnego ducha ludzkiego. Mam wątpliwości graniczące z pewnością, że wciąga nas bełkot, płaskość życia i uwielbienie fałszywej gry. Nic się nie liczy tylko pozory. Siła bezwładu cywilizacji taranuje odstępstwa od normy, kpi sobie z potężnych praw natury i maszyna kręci się dalej ale ... bądźmy dobrej myśli, że instynkt samozachowawczy nas wyprowadzi. Stan kreacji jest ratunkiem po który tak mało ludzi sięga. Porządkuje nam chaotyczną przestrzeń, wyznacza miejsca ważne, usuwa w cień błahe. Twórczość pozbawia nas agresji, wycisza ,pozwala zorganizować pryncypia. Bez względu na uzyskaną formę jesteśmy wygrani a kondensacja twórcza daje nam refleksję. Artyści na pewno życzyli by sobie aby język wizualny byłby choć w części czytelny i wlał się w krwioobieg odbiorcy dając początek innej fali. Sztuka nie jest nauką i oby jak najdłużej ni\nie starała się być. Wypalenie twórców zawsze miało miejsce, to nic szczególnego. Niszczenie niezbywalnych wartości artystycznych i humanistycznych nie jest chyba dobrą drogą, a szacunek dla poprzedników nie kłoci się z eksperymentem, z awangardą, a kłóci się z blagą. Czujnym trzeba być, czy aby nie kpimy za mocno. Mamy czas wielkich przewartościowań i jak już tak lubimy ostro grać to nie zapominajmy o hamowaniu. Materialnie, jesteśmy z góry skazani na przegraną, duchowo nie. Mógłby ktoś zauważyć dlaczego nie mówię o tym jak posługuję się materią malarską, na jakie zjawiska świetlne jestem wrażliwy a gdzie bywam pięknoduchem. Odpowiedź jest prosta. Ja tym nie żyję! Forma, którą ośmielam się zaprezentować musi mieć sens.

Zenon Windak


123, 2mx2m,

acryl, pl. 2010


Miejsca Szczególne  

Galeria Krypta U Pijarów Kraków październik 2012 Wystawa Indywidualna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you