Page 1

G e € g! e9

(t)


(th

{J

F

c0

qJ

Ft FaFl

r!

VA

rTl

F-1

,-,

I

a)

b0

\n

)

V)

f"1

# F*.(

Fl $i

E

n^ l-l

J

rTl

-

n)

r)

.it \c ,1

I

Ht rh v

UA

o'\

FlJ Ft \V

Fa 6

a-n) l'r

vl H

. rrl rA

q.i

v

+J .5

d c0 I

a t a)

rr

C\


Ei€ €:iäää ä i3

E's

i$

iiri

E

il;;FIiiääiiäiiiä;iEä äF$;iäi €E xri i;Et I;€ä

iä1 ä{Fäit i$ää.ä l;äs €{ää äää

Ii1Iiiläi

EtäE

iäääiä [l

' E i s:,iä*: : $i äuääi#i

gät ä äi *


3

I

ääfä: ;

i{i ääää i i i

g

ä++r

t

äääi lääii

ii

li li ägi ilääI i äääi lit ; i

ärä?äiEä

;iiifiäääilfääigEi;

*

gl

lil

äi EElfäääi,tilräläää3ääiiff ältiI iäi äItääääää: äE iläE:iäE sEäl t

äIä:,

ätiilää{iff

iägääääiäiää,

i! 1iä iäiääääfääI + lää{äääI iälää


r-r I\P

Y FqJ

.A

k

\t)

i.l

(lt

-r!

üö

n \o

o-o -q

L

z-E

':'g

^. ä € I ^

o' rr

dt ?a

tr

i'+'?

U

0 H

f;F Ll .ri^c-ü ctr O ttt h 'q

t.')

(tt

t

0

.r.,1 vt

u p'HE $ :!i":!s :,93 i s; s

O n

(, 1..1

a

EeE ! ä+ üp *35f

.2 '=

F ä

*':9 E' ^f

"=;50

T E'! -E ;ö

\oc.,b3-

a

tl--g t5 .!-. üF:E F3 Efr'FL

h : H^ 't >L E

g: E

äo

x

;-s :9- 'Ht!; r ril [ä

s)

=> =d

h"'P

-8 A 5€>sE-:f

YGI

si äiEut fr;Eäät f$ äi;;äsäfE;

rä;

c

ifäällitiäläf;l i;ä,1

frä; t;€;; iin

EiE{i1ii;;l{f

iä€

ääjääiäiiiäEiE$ä

i:i[äitti€räeig; äeIfi;ifärFäää]s;


vranP

oog os=

0 0)

tr d

d:ä 'FoI

":0 0*

-yx{) dl: lx.! vvl.

Hoo.

.ösF tr ä'9 - >.= .ö.EE

€:iE -ür 6

+p3

Ee-ü

ÄdF

'E-a \o=ü (\l-<^

(!e.:d m04a(l'

t;

:tq5FvJo.a

*

*l F H$

E ä

är-

ctocQe,Txä

;# o,:

äö r-f; 3 E

k..O)

e !;

!€

o:x'f?

--O E_

i;gä f; E t

E5:

:A ^I

=srH sEF .E9E \Jtrcl

"i8 f dö;5äEi

g"P

ä-q€

=

3:c;H oE

F j

*€

p

;

tä'

q

.=

qo1.

-;gso

F.

ä .öE FA

äefE; 5.*gE,E

r.E €€;ilE

f,F äl€-€

€;t gE pr ät=ä* üa'*-f! eT! {.8

-rE ir Hi ess;t € E€E

li ri

-?.3 IHH

t

r ig äE

ä

;El E eE-F I äf i t ä€Ä

OOh 2 dt

E

r.ü.r*g

s

ä

F

ä5-5

?

flEü E; :

n

.EE=

3 ;ä E^€ €üä Ui E TVEEEE

$

H

AAf,O '6 vE

t

g

E

.a

€ x-y

v4D0

E-ü_ü

+

EE.9 g€

Ev

H- ä oX.vz '

F

:

Y(!o.) E+r.+J}rG' q. >to

gi:ig ä lrä srÄiä'ää .iöüü€ i5" ;ä-ä:*lr fä>ü€b-8b

n

.iri9

;9t

.F:g

üöqä ;q{ovü

€ -*F f YOO rl

oE-+,-olsC) .i_Hü

nt-OC)

E e EE

eHEg, - n E9 9'äE r. iöUEE Fb# A

-.9;

>r

dvz(ll

otr7\o E.gtg" E e! E'to.:

4)

Ä+lro

F E..9


EIi Ei;ä; H

EEE;ä

Eär.€IälE;IEiääf EEiäi 'j;'i E

iärri äF5;r lsxti rs ; *€$;ä äilä;iiääll$ä*ltäg*illg !$ääig :

ä5'ä 1ä

i *a: r}! tä E i E€ tääl *$il;;t s E{Ei5;;;* E E ;t t!lJrfi ä€

sr*;äü

El€iuäiää;;el+ä*l,Eää,iiiäIä aa0

a

oq) ,F

o

t

50) :<

0

cS?

o

-ct

3:E .i.

f9 l=

d

tr

H

hlr .F lt

a0 dq)

>E

13

äoE F-P

-(lt a

'ilP-P

äo1;5.:

o:9

(.) Hl ,2 ?1 'E ilv -

gE 3 5-otr

t *-t .g 'Etr

o.)

3 'F-

EH

:P

€,

ri

B

.UnE

=q)

mFJe-:-Lj O+._.i

--H JOd'

oN ts O 'trm rn-O g,nO nt

.E ö ."-

Pr

-'e6

Ei I K,t iü3 j:s.:1495: e e ü -€ i= ö. E 9-E s; o'q) ct < .. t< >\

F H

sqr SSsnig ög , 5 o-o(-P g +F

n

F<>F

I

a

r-

r'E

Aqn

o,=

e f,

L

u.i

I

X

AU

/P

fl -o A.g vtr:\c, -crvF a) j

e+z

H

EiE

I

dv0

a ti

5E'5.e *6atr o(ün r'x.t:-

=ürc1

r/) (, lJ

o-

ä,;fi'EgHt €^

äJ;FFää I; ü us '., s ! ä g I I E E E ä,u*'fÄ:iFä t* saEE'Eääi*i# F e rs'+rliE*ältä€ä E ;i=E;*"P':bEgiE+ Ä Ei)o:3 iÄ䀀 f Ei:


,Ftr $rO

gä H+s*äe

X.E

Ei

EF

a EEE€:ü

P5

.A)

.0

AA (rti \o5 tr

E+J

o'ä E 'ltcl

trh '5-

.8= \O E dCle"rb

C)

EHs? 9V

EE 3

A

'rü -^P3

-I6ebE F-o

f,.

ÄEt; vlr5 oll'ri g -l

c

EHHä

:S't E |r r.f ,-OEts

.E lJl

(E

A!IH

€H-=

i äs

ä

ji

ä

€ g

s€€

; ät f

i;

1!!gä3;€,rtä: :äiE *gE g€ f E.:g: F:-'

":ääig;€E{r** Ä Et eää;ä srJEE:iiiÄ ! ä :€ rrrä: i?;€ii::;S Es€HI€*läE g : t.eä;T i 5E ; ütrEsif $!E=i:äE5;tä$li3?ä=äg$Eä il .s

F {;

ii


ä€ü. =6,3

äE

s:i -R .9

e.i

it$ -3S",(ü d.

äli-

-oE{ hor-

E.Ei EHä 'HE;

E; .X.9 H ü tr

o

-, :€: ü 9= g"

c, ot üb.E göd

-E

FEg :'8S

!t

IE E o.o o.o d

FPä

.1' -

^ E o-.;ä r EäE

ooc) E

i ;

u +

O -o. o.H€

3

ß

Lrn

fi.i-= ra k=

6

arT ä

5is äi-E

ä

x

E

! s g S

c

(-ru

\9

ea9 t* v-: ^E.9 ä bT H'-g

,$; 3 OF L ;. 'F"€

O

T 5€$ E Eg EF EEL E;s Ii =q_-Eq; ü S! *;; Yeiels. ä*t h ;g g,i ä ä$,i i F; Ei_EEr i=8.ö = iE assr* ü-TEE=i E 3G':Ä=ä ä 8g Sga-;9 rilg?.e: E ;g !*ilä qr{'gfe i ig;öäeä+ sslEuEE€ J =IäEt€

"o

3

I r E.s i Ersä

€..;

d

iä ä95ri g;

ö

Es

aEF*

ä6 Qrüä -ida

e


li

OCOfiI 0J-voq)

ü 6

.xo0)

t'

l.'i

äF() ;iE

ociQ

O

-(ü -E

\q)

i>

{)

G 3 J.> d :\O i ir-

d Y

Lr

E'

?

F-

= .E

c)

-i'r ;ä 30 ö 'c cc :.i ;\u .u \O

d

'io -O

ar

b. fl o.J=.:d:\./ .Z € . ägF ;

J

oY. )h

4>t

j:.

:t ädö

ä

f

.öo

^''C,

|-

ärr 'i c,

F 5s H 9.E

B $

5 T

f: +; x'2 .in ü X ä E .;'e öö ö särool6\o"iä9y ö tr FE x x;.

E tÄ'H hE U3 -: X A< -t!

: F

.

t:h_. :-ü.

.XL(rüo 'o.l l^ c'o -

?

l^r*n

NP 5tr ,dF

=:o \J .c)

Ü

0

a2 g5

u)o€ \otr

.ö ,: -ü 'ät! E{2 o._ lr hFa E9tr|.

gT '5.0ü

*

€46 oq9c cct:1d

o) fi 0i\ ^ v v+)tu .t tr ':iv7 . cl

|crl t

H

X o O--iA

ö'ö

F trO .nhf--L

,\

r!.-x

EOhO g'a) -

+ü 90 ä

i:3 :ä*d

6r trr^ü /^

-9-9? v+r O.O

6r!t

tr v "' o XnO ä- (.) o

8-?; xar': F

.3 iÄö e ä+ üF iE ,i€i

6r +

ä3E o *l

E fiaö

3

-,

äs E++

q, .-o

ö E{r.AO UI.;Y=

r

2= !tr

v

€;

at!!-

=vct

F '!-t

tt

-p{

Gt

o-'a)

qE a,:EiS OZ !J-

a? vü

;FEF

_ö--r-5-q) =-ir :=

0J (,

e":B'gü

3ä F"g

4=ä+ Xo =€ :Eii ;'E;8. o.= n.o -".P"^F l-

ö -4

-

b

.:Häil; o +t._

L'5o5

A,6

ö8 FCL 69

ätr ÄO o.lXo vnU

ri3.H -='o I -c tö qr .9

€.e

s'!l (t'ä

< !i

ä


täLE *-€ 6'E

-E g '

-t.vq.^-

E E Hf P_qPtr

;

(\t

h

r/)

g

fn \o

F

R5

:

d A B lr

E

€EEE?ä"

\o

0

EFSr;s3 o X-o tr ? tr .*

v

Gt

ftt

li

i, :q

0)

(J

:; 'q.5

rl O

a

(,)

J VN.

ho'r-- = -x ö;edB_E: E ?F','F:5

E*. !ig; ZsEgäs.ä

qo

a

F

fi,

€x +. c)v "ir! F"H

g5 f,*,r-i d'üä'2i i

..AVJ

3f

r. FF ;'3 'r:;t$ gE ää-!;5ä Ä ä ;d; E d< E &= ä T gf E:9 E 9 - 9- i'sq*,qf.ü ä

:i

o:

s 3-ö

Q<tä *\o'ä0 . of-t/)oJ F

X

iv> (! 7?!iL.

ö

E {,

Z

'

.,

4O \CJ

ct

v

0

+EE e -O 'E.\

<C)

I YgF

.\,

b äbo,?o, >-o.^ilF

tr-o iila\ <<i:cu

t

U

t/ F

(,)|<ls a-ct>c A<A

c! '{

> "1'

>\LE

H

:l

o0

.&7 Q äOqi

s

€ ii'sltF;'ie;'= Ä rI;3iFIFt=

iZ

5 \o

;i.sbo-q,E

.äs äi*-. [ s*s.8 ä,ä 3g p"tj=oEi.a äcr

t

J

tr

trtr.= 0i(')

-t-

ta, O ä?^(!

ftt

äEbo U<=

Oa nr

ä(a \o ,Yl. VC/

c

tr?4(l't!

o),E E e*

0

-E:3:-€

H F

Eä'se vtr:-x(' e: {

o

0

c)

u2

n

"gag +.c ;

16:?ä-r q, E; 3 .JL;

fit

ho

tr

o h

v)

\c,

o

qi

5 ä Fä=:E*

L.

I!

I EäE"E *ö

"i

(€:

nF

o tr q

-s '3

Ei s;:Fg^ z' i -iätsc-

3 : .ä

=t Gö 'lg::= 9^T Fq ä"{ lä; 3-g:E3b

.QLYi.:qrEän

utr

,

5

'.E'-,3q.r *Y ?

5

sg E--i:;E B' F *: i ir!'t,E:^H F; hX

q

tr9?

0 \q.)

-;i

oc) h-d rtF

a l-

\c)

Li

od

=;

E Gj

l-

+a: ?a

3E€u*-3 a; o

6 äx

4E E :S üä.t*Fü.*E

# €=;itEEEü.

|r 6

>{ ('tr -c)

=ü oE'= cFv nä

r


.4

z v,

L 0

N ftt

l<

4 n

??OOP

ä€5:

"ilrsä

aöS; €!€.:

,ä.s; FUHHi xer-=i

o

3.s€*

rü *-

ä9'E:_ xs.$S

F

ii;-*.g

H rB

-"tsFfli -ä'--:'F;

cj -: 3i t9i:

.,?':== - ":Y:3 I

.E"r$38 ;g E ä.8 ?; Eä::+

-P:efi g5o ;qi*s ZI +isۊ n-"qf fr

P *l::F

E

*ig; ür

d-o

üä "*

7u öo'':

EEI'H

SuEx

'HHE'?;;€

H::5 5+ o o:3=o

,EF uFi€ e8-3-' o o-ä ! g s-;!€ g;jJ.: Öj$ *! :c;Ea iT FäE3t gtr+3

ss läi=3 il$ 5 is:gi = E ?s ;i:ti €ä:ij i; : ii i ;1 i;i€ä lr:ls i=:+ I ä: yr;:g 5l rnsB: i:;: f *..€ä;l.€ .ÖF ==(r" {€F .; f{S;il:i_:

t)Si*€;

:3=E i iä>':+{ii,


o\

z h qo

(t ü

e'9'$'ft4' {h 9t

*1rl$ e'

r-:_-;t f:j-a-.i

6l

*'*'

äS'+-il9r

fr. -rr-t 1-:::---.?

ftr

$+r*r9r*

dr€r ih lh {r

ai 9.

o ü

+'

+ r) +0t

(t

J {h

P9r;1 -o: J.-

E:3 äö.8

H ää 50??e

Q'+'+

? tr

ü

g

a

A

=d0

o

l-'

O

fl;*^ E9 E o6tr'H

{J

3

vi

öOl.

oä!üa O=FO tr= E=. Gt 5

?x > 6-d €!-:

qrn

aJÄ i-

.9

11 Yl F€

ala

e.r (v)

e \

4

9 a)-

-o

ä

JO =GJ Cl.C) oJq= <fr|

?

-l

fi x.3 ä ttl oJ )if,a Eträ'I.) -ö 'E's,) ä

* ?? -

tr

J

aF f.A

s\, L

A;

5'tröa

3; 5s

3)

"Lr: e

öT 16(')o

-.9

ort:H S A.E ä€:3

; cr

.:XF

;'<

(.)

t=

*ii

;.F

0)

x 'lf

O'?YC) >,ct: (ü:

?.

.:3 *f :,: öo-o5..3;-Y !:i s'ö

q.e.E.iflb ;i3{bol ö 8-äFj€

E

? Ld

c, h^

*-

.. fE9a

-E

^) o*fL

')v9

'e? T f-Lo .!

v\YA

qr-

3

.H

".4

ii i il* 3v 2: X=i

F{

/,\€!ll HN-I

'-

t'äs -oJ

€€

Äö 6i

PF !€ X .

oF E -

FN äeho ;E >,!

g P.H :i^ üü


.i5 gE €:-5

ä il-g

k9iürd 'ö E H:

g

i ä'FtIEEsHr FäE Htf !ä; ;E:ü'o-riE-r € E g'ä-E :E

> o.l ä r_i oo E a Ü.c.r C)3 f.i 5!

gE e -3 .E o a'y OLq) o.g n äo Eg E o;nF ü

.tE,Hfrä;i!o

tETE 's

I-r S:

ä 3E s

t:X

EoE

,. - .ij q) -= (\t E =lO+.t 5qJ

,

;9

g_p

ü:qisP!Efs 8.Fü:'g . g r äE g3;€ t gür H i j E s.Ef i ä E : E

&"':'EE.:;sE j:gä;-tg1;i E

e= 'i '(l '-ö

il: F

F{ 3 $E;fi€lEäfi ;u t Etei:Ä!EEE

2 ';'o iö Ek'F(Ern.t oiortrFF ö€ a 3

-ä \O

g tr

rr fi'6g ,-ddv=

F iJ

t:

E.; E 5a 'd Pü=

=>GE: !:r'eis EäE;.: (!.

. ,, .EFt-.

- o b

n,-5.il !E x

!*cFfiEH

F

ch

;: o , 'Er

*:;fiH;=+ä:ü ?; ;EEEüäi *; :g a:?'o\ t * s?= 8g f ,E; Ää f;+e + ö ; E;E aE s lo;l-qo.il..3orJ h FSÄs['-äFgEfiE R;

x äo> tr tr ., F E E vv ä t^i6öE= ='i_j >I iätoE 9

.E

o

i!

,-g iE

EiAX I

=o- x ' iE E= a _ or( Zi6=-)

1


i6**€-E

€ 0 b äg€

ftj:

liä:

[ärääE;i*!

ä.ä38

räcf

;t ä;

ۊ

{Tgg Ei€

t

+ätEi

$

Eitf;ää

E

äääIäääääääiiläii iääää: Etäit ää!EE :=i

E

;ää:äEE,

irE€3Irä

f- EE ri{früääE iä$r {üäü

ä

lü il;lErlEEiiäääl f!sE 3


OOQ)N

ooc!l tr{ ^(!t

o

09v

= h,:E

X .=F-EE ct ct 5-=

rlgiäläiä

-

4

'E

-'o '1''t a 'r' 'X-FO

*

; ö': qlv

otrHg aAvG)

öE HF 'tnxE

igIäEiiää*

!o .5= x:9 €= P I

l.Ai

o-

de.Etrq) Xhc)F

i:*tiä*:ät # .tiääqi.:;: i;1;älipääääi

€ag,lä eä ! gREDfi I S= rE

o\ + F

oq tü i?+ o@ o\o fi* ,.{ ? \Jö r> or(

oil:-b feo-.:t

IÜSg-66 ffn i r5

qr_oE n n, iE F ", 9 5

* 9g, -#F

xb .!E ä€

-ÄE^ä; BT .X,n A_i<

c-i E {Gün

a

tr

dB {)

'rt \o

giiu *gäs'Ir * AEO a ä !ä-i.Ete&ä ,EES; ge 3äi:säH3i ;e!ä *ä r,j

HE

d *

Lu .F

Xn\o

3

s-e EE


r

äi

o . Oav2it

56)

ilg

-* 3e

i$ 9 -9 .ot

3^E o v

H gäE-

äe haH *ta

oB

;iHE rE !:

"C EB E-fi S Eüx :

--nt

-E t..?

.H

F

h

E.=

q)

j fä ;:s 3E eF'E € EÄüäFi €Hi, E=n Ä-'&ji ;-e

F

4

.o

E+

;

3,$Ä:tsä äü JEäf E:E sg+ä= ;ä legSE €ilÄ nl nE*Es Eia:

i € f, :

b

; äsöä :i

ü

*f *n

s Eil:

s::E--.*

+ä**; E!*;t ä;FE?

I;iltc s:s;Eg

JL€äII uä$gti

i € ;

0

[T

f;E t;

+i

_

äi-:H i !gEF ;= ict äi IF"l; -Ug;

; Ei: *E ES=: -EP

fäH g*E_ ssn

::€ HiH g5i

:äE

rg:Ejä ? lJt

äf€€ H tri;iilä-ü.^ € g .A!5 i €:ä+

g

2

-9e H5 6,0.

il! ä; ;ä +€

q.l -ei

tt X'5

ie' * äilI;ää+gf iil üE E= *;TJ:äi' ;äE*E?i äl I;.äl:; ii ä;,Ei I: E:l=[ii;mi Rs 1a Ejr;ä ä? äE+scE8 i;irT:: Kr P: *EEp:5ä;E!.E iEiSä EH-s.,e.s*E


gEäiiälääi.€ ü .?:fg

H i;qä;

i ät iääi iä$äää älifiI l ä3l+; 1i iärti'l äääil, i Fäiii

fi iläi

ä

äilEä3 .ää! ?läää1ääää

I iuä,ErFrEjäfä$=ä:!* iäuäi::

i

e F;;;i;äq ä5i€uiueräl H iääägli, g :tEiä€3t 2 ä ::€ää*l}äärEäiäää;ä

uanu2 5q)c) O.g eO <ro ö€:cl uo^O u2

E=i0cr_g o j

0

€-i

E zö4. EfiI >9(! \o - =_ Et e.r.O F+rtr OEU L r!

5E+r d'c) tr 5 qo'A -

3E

V

OL

I E c- 9= .ö +> d-':x p-ö 7g

ä25o:

'=;ia)>v

t- l:do .nrlES $ ?i t 5.9!?=X i E E a5

t g x€ E;Y t:Ri ä s: €Fx"Eä*ä

H

sfgE;8:.fi


ggslf.5i9iärs€ääli;äi

rft u ie E{äiä f 9; .äää jäia{ g ää

aä ää, igglfti,äi.ggi

is

ää ;

;;3rilFäääitiiäääliiäl:äääg iiiiii;äpgigää1ä.fäEl.iä:;sää täi g*ö:I,s*Esl

*ii iiEilää+siI aigE€? äigräääfEäl 3iä E

g

g*liiÄi

äff;.fä;ääi iläiigaa'i;

i .f j € : ä ä I€i ä; E $ f *E € Ä,1äf E äääääE E


ääFääeäjä?aä ä€ ;$iqäqÄä*äEät : läsi ä! ägii$;^ äl E3 ifäägEä$Eä s [?:;äiätaääj

t ä;

{3 äg$ä läää i*; ä

;cäE5a;e*€:g€t gg $:ä3*F?5'E$ EäFiiä$.=iä;eä :;äiÄää+Eiäf

ifft;*är: ii;ää Iä i:ltäääl*;ai +iEiäiiar ili äää ä FE E eä?fäääEtlii, €€t;äiäää räEsä g iEä8gÄi;öä5 ;ä *sH

uäEääiää+aiä,gi''*äää3ääi

1i11ää, IEäää

g

iägäiäääiäiäiää iä


c{ o

2i HCI 6lI o

'c)

ä'ü (l'q)6|

+

t8z i:'l

)

6

o

U

.lr

Far,-v oö'aG| h!!üo

.E>.oZ ogE 5fitao??, o'li5a

o

9^iJ0)

F

VF HV

Ehtsövt

L

.'

q)

oEZ =i'.üctfil

iTilv

99=22 -cX()o

6 s Fg ßq=,'!ü

g

x.(';iv

?1

Rt

>r

^.

Ä*Eae'iEääaääiääääääääääi

$iHä; ääailt Ää'ä

'*EjuE;äilä?ä

€Eää: äääffääääii$ää!r;

!igg, Ä3ääi

i1i a iäg äg äliää, lliääääälääiää1 a3ääää E ?i * $ *i äi{ +;ä+ä?*gi ilä€ä;i i $ E ä;e r: i € H

3äEälEE?ää+ä€Eää'ä;lä'g,ü gE :uäsä


Fleurs, fruits et légumes - Mont de Piété 1993  

Catalogue de l´exposition organisée par la ville de Bergues en 1993 / Musée Mont de Piété.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you