PERNAMENT REVOLUTION

Page 70

1987, Harkov

1987, Kharkiv

Kijevben él és dolgozik. A harkovi Dizájn- és Művészeti Akadémia történelem és művészettörténeti karán, valamint a harkovi Nemzeti Gazdasági Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékén végezte tanulmányait. Festő, performanszművész, kurátor és kutató. 2015-ben megnyerte a fiatal ukrán művészek versenyét, a kijevi MUHi-t (Конкурс Молодих Українських Художників, МУХі), 2017-ben a varsói Gaude Polonia program ösztöndíjasa volt. Darja Kolcova főleg az installáció és a performansz műfajában alkot, interaktív projektjeiben a mai Ukrajna társadalmi és politikai ellentmondásait tanulmányozza.

Lives and works in Kyiv. Graduated from the Faculty of History and Theory of Art at Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts and the Faculty of International Economic Relations at Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics. She is artist, performer, curator and researcher. In 2015, Darya became the winner of Young Ukrainian Artists’ contest MUHi; in 2017, she was a holder of fellowship within Gaude Polonia program (Warsaw). The artist predominantly works in the genres of installation and performance. She scrutinizes social and political contradictions in Ukrainian society. The majority of her projects are interactive.

137

136

DARJA KOLCOVA DARIA KOLTSOVA

A Demarkáció projekt az ukrán jog határait vizsgálja Viktor Janukovics elnökségének idején: a művész feketével húzta át Ukrajna alkotmányának azon szövegrészeit (jogokat, szabadságokat, garanciákat, törvényeket), amelyeket rendszeresen megsértettek vagy figyelmen kívül hagytak. Ahogyan azokat a szavakat is („igazságszolgáltatás”, „felelősség”, „igazság”, „szólásszabadság”, stb.), melyek jelentését lassan kilúgozta a jelzett fogalmak és értékek figyelmen kívül hagyása. Az eredmény egyértelműen mutatja az ukrán alkotmány „de jure” és „de facto” különbségeit, azt az eltérést, amely az egyik nyomós oka lett a 2013–14-es új Majdan kialakulásának Ukrajnában.

The project Demarcation is a study of the actual boundaries in which Ukrainian law existed under the presidency of Viktor Yanukovych: the fragments of the constitution of Ukraine (rights, freedoms, guarantees, and laws) that were systematically ignored or violated are crossed out in black. The words the meanings of which were gradually eviscerated by disregarding of the concepts and values they mark (“ ​​ justice”, “responsibility”, “equity”, “freedom of speech”, etc.) are also struck out. The result clearly demonstrates the difference between “de jure” and “de facto” Ukrainian constitution, that exact difference which became one of the important reasons for the new Maidan in Ukraine in 2013-2014.

WORKS

MUNKÁK

DEMARKÁCIÓ, PRINT, 2014 DEMARCATION. PRINT, 2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.