Page 1

Wellness Design

disseny d’a mbients Sensorials


LLUMS I COLORS

L’E VOLUCIÓ EN EL WELLNESS SENSITIU

llums colors freqüències aromes aigua i arboreums

Vídeo demostració https://vimeo.com/84762496

Des de Zensations Arboreum© hem creat la línia “Zensations Spa l’Art del Benestar” per a renovar i potenciar el vostre negoci, amb una oferta exclusiva i personalitzada basada en les nostres creacions bioenergètiques, altament atractives i funcionals. Donem una especial atenció al disseny holístic ambiental, mitjançant aportacions amb Color, Aroma i So, tot això de manera personalitzada i adaptable a qualsevol espai. Amb les nostres creacions podreu diversificar la vostra línia de serveis, dotant-los d’una bellesa i atractius únics.


a tmosferes

r estauradores tant en grans espais com per a la vostra llar.

Distingiu-vos amb una oferta innovadora. Activeu el vostre negoci amb una obra d’autor. Diversifiqueu la vostra línia de productes. Milloreu l’estat físic general dels vostres clients i augmenteu la seva capacitat de percepció i creativitat de forma natural.

Gamma de freqüències personalitzades segons colors o punts energètics per a la relaxació i activació del sistema inmunitari.


FREQÜÈNCIES

e l m ó n d e l s s o n s R e n o va d o r s relaxació per rejovenir, en u n e s tat d ’ e q u i l i br i i descans mental Els Cants Harmònics són una forma de musicoterapia receptiva, amb la qual es reben els beneficis terapèutics de les freqüències naturals. Potenciats aquests cants amb certes freqüències de base, ja utilitzats en l’antiguitat per moltes cultures, s’aconsegueix un equilibri físic, mental i emocional, gràcies a la seva influència en els hemisferis cerebrals. Utilitzant les propietats físiques del so i la vibració, s’aconsegueix una fascinant experiència, tant auditiva com a tàctil, doncs aquests sons no tan sol són escoltats sinó sentits per tot el nostre cos, brindant a qui els experimenta un veritable “massatge intern” i els seus nombrosos beneficis de Salut i Benestar.

Freqüències base

Laboratori freqüencial i estudi d’enregistrament.

Harmònics

Concert de Cants Harmònics en QArts.


ARBOREUM

l e s p r o p i e tat s d e l n o m b r e a u r i e n e r g i a p o s i t i va i percepció geomètrica de f or m a n at u r a l

A més de mostrar-nos la seva bellesa, la Naturalesa amaga grans conceptes matemàtics. La seva biologia presenta importants patrons numèrics entre els quals es destaquen el Nombre Auri o també conegut com la Divina Proporció. L’art i l’arquitectura, han fet ús des d’antic de moltes de les propietats d’aquesta Divina Proporció: n’hi ha prou amb observar la refinada aplicació que van dur a terme els arquitectes de l’Antic Egipte, Grècia i Roma o els artistes del Renaixement, com Miguel Ángel, Dóna Vinci, Rafael o els grans treballs de l’emblemàtic arquitecte Antoni Gaudí. En totes aquestes obres es nota a part del seu valor estètic, una molt important aportació energètica en els espais, perceptible de manera molt significativa. Per tot això, la colecció Arboreum, del fotògraf Albert Cuevas, va més enllà de la simple qüestió estètica, aportant amb les seves composicions naturals, colors i textures un nivell energètic molt important augmentant la capacitat perceptiva i renovadora de l’espectador.


Wellness Design

BARCELONA / FIGUERES info@zen-sations.com http://www.zen-sations.com http://zen-sations.blogspot.com.es

Zen sensorialcat