Page 1

2.4.2 ADEPT

Splošni podatki Opis kmetije Začetki/Izziv

Kmetija/podjetje

Ime: ADEPT Spletni naslov: www.fundatia-adept.org E–pošta:

Kraj

Država: Romunija Regija: Transilvanija Mesto: Saschiz

Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Vrsta izdelka Referenčno leto

Razvoj kmetijstva in varstvo okolja v Transilvaniji

Trženje v podeželski regiji Biotska raznovrstnost in prehrambeni turizem

Promocija lokalnih kmetijskih izdelkov, predelava v sodobnih higienskih obratih in trženjska orodja 2008/09

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in razvoj skupnosti v Transilvaniji

Ustvarjanje prihodka za lokalno prebivalstvo z zagotavljanjem dodane vrednosti tradicionalnih kmetijskih proizvodov in njihovo promocijo z vidika regionalne biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.

Opis kmetije ORGANIZACIJA ADEPT, TRANSILVANIJA

ADEPT je romunska dobrodelna organizacija za razvoj kmetijstva in varstvo okolja, ki deluje v Transilvaniji. Cilj organizacije ADEPT je zaščita biotske raznovrstnosti in pokrajine v povezavi z gospodarsko prenovo območja, pri čemer se dejavnosti vzajemno podpirata. Projekti organizacije ADEPT se osredotočajo na območje Tarnava Mare v Transilvaniji, ki se ponaša z izjemno naravno in kulturno dediščino. Dejavnost organizacije je pomembna, saj predstavlja enega prvih velikih projektov v EU, namenjenega združevanju komercialnih interesov in interesov za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Projekt vključuje naslednje komponente:    

naložbe v naravno kmetovanje, ekološko predelavo hrane in trženje; ohranjanje kmetijske biotske raznovrstnosti zlasti naravnih travišč; podpora lokalnim kmetom za trajnostno rabo zemljišč, spodbujanje ekološkega kmetijstva in kmetijskih mrež; obnova vaških gospodarstev s promocijo trajnostnega preživljanja in malih podjetij (turizem, domače obrti).


ADEPT Začetki

Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Osnovne zamisli članov organizacije ADEPT so bile usmerjene v ohranitev gospodarskega razvoja regije z uporabo naravnih virov. Izhodišče je bila želja po ohranitvi kulturne dediščine v saških vaseh, ki bo izginila, če vasi ne bodo sposobne ekonomsko preživeti. Krepitev lokalnega gospodarstva na osnovi kulturne in naravne dediščine kot gonilne sile razvoja bi bilo mogoče doseči po uresničitvi nekaterih pomembnih nalog:        

ohranitev pokrajine, razvoj turizma, trženje naravnih/ekoloških izdelkov, tržna identiteta (znamka), promocija lokalne hrane (marmelada, kruh, klobase), sodelovanje in pokrovitelji (Orange, OTP Bank, počasna hrana), zbiranje sredstev (Darwin, EU), lobiranje (ministrstva, lokalna uprava).

Izziv Ker je bogata biotska raznovrstnost neposredno povezana z metodami rabe zemljišč (ekstenzivno kmetijstvo in paša, kolobarjenje in nizki gozdovi), izhajajo največje kratkoročne nevarnosti za biotsko raznovrstnost iz opustitve teh tradicionalnih metod upravljanja zemljišč. Zato je bilo treba razviti integriran sistem proizvodnje, predelave in trženja, ki temelji na ekološko pridelanih izdelkih v povezavi z elementi ekoturizma. Pomemben element trženja je predstavljala ustanovitev regionalne blagovne znamke. Nikoli ne obupajte! Vselej poskušajte poiskati najboljše kanale za zadovoljevanje pričakovanj kupcev.

Z družbenega vidika je še vedno zelo težko ljudi pripraviti do tega, da delujejo kot skupina. Druga težava je domači skupnosti pokazati njeno lastno vrednost. Na nek način je ta slepa glede svojega bogastva. Prav tako jo je treba naučiti razumeti potrebe mestnih kupcev in pričakovanja turistov ob obisku vasi.


ADEPT

Elementi uspeha Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

PREDSTAVITEV IZDELKA:

Projekt organizacije ADEPT pokriva območje velikosti približno 1.400 km2, vključno z 42 saškimi vasmi s približno 20.000 prebivalci. V obdobju petih let je mogoče vzpostaviti celovit sistem ukrepov, ki bi močno vplival na identiteto in razvoj majhne regije. Glavna vas Saschiz je zgled, kako lahko skupek nalog pripomore k visoki osveščenosti javnosti, njenemu zanimanju in priznanju. To so predpogoji za trajnostni razvoj na vseh področjih — trženja živilskih izdelkov, turizma, obrti in ekologije. Posledično bodo te dejavnosti privedle do večje osveščenosti lokalnega prebivalstva, ki bo bolj cenilo svojo kulturno in naravno dediščino. Neposredni rezultati projekta so naslednji:    

 OHRANJANJE BLAGOVNE ZNAMKE  PRIVLAČNA EMBALAŽA  PRIJETNA PREDSTAVITEV  OPIS ZNAČILNOSTI IZDELKA

  

turistični informativni center v Saschizu, označene turistične gozdne poti, zemljevid pohodniških in kolesarskih poti, rastoči trg lokalnih izdelkov v regiji, prestolnici in drugih državah (počasna hrana v Italiji), ustanovitev lokalne blagovne znamke, tečaji o higieni pri predelavi hrane in navodila za proizvajalce na osnovi nacionalnih predpisov ter predpisov EU, »skedenj za predelavo hrane« v najboljših higienskih razmerah, na voljo vsem proizvajalcem iz vasi.

V A J E

    

Kako Kako Kako Kako Kako

bi bi bi bi bi

motivirali ljudi za sodelovanje? motivirali ljudi, da bodo ti verjeli v svoje potenciale in vrednost? spodbujali osveščenost javnosti? promovirali tradicionalno hrano? uvedli lokalno blagovno znamko?


ADEPT Rezultati/Učinki Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

 Rezultat je po letih trdega dela s kmeti iz različnih družbenih razredov razviden iz življenjskega standarda sodelujočih kmetov.  Uspelo jim je ustvariti trg lokalnih tradicionalnih izdelkov.  Zanimanje za njihove izdelke nenehno narašča po vsej državi (ministrstva, časopisi, televizija, stranke, počasna hrana, druge nevladne organizacije).  Sodelovanje z drugimi združenji ali kmetijami je pripomoglo k prepoznavnosti in tudi k izboljšanju trga tradicionalnih ekoloških izdelkov.  Ne nazadnje pa so bili doseženi zastavljeni cilji projekta z:  zaščito biotske raznovrstnosti, pokrajine, naravne in kulturne dediščine, tradicionalnega kmetovanja, tradicionalnih jedi;  izboljšanjem življenjskega standarda kmetov;  razvojem trga za prihodnost.

KONEC ŠTUDIJE PRIMERA …

... konec vedno pomeni nov začetek ...

Vprašanja/opombe za razpravo   

Katere so prednosti sodelovanja z različnimi kmeti? Kako bi začeli kmetijski projekt? Kako bi izboljšali kakovost izdelkov za lažje tekmovanje s konkurenco?

Dodatne informacije www.discovertarnavamare.ro www.fundatia-adept.org

ZAKLJUČKI Trajnostni gospodarski razvoj Varovanje narave in pokrajine Predelava v najboljših higienskih razmerah Neposredna prodaja Lokalna tradicionalna hrana Sodelovanje Osveščanje kupcev Lokalna blagovna znamka

SL_2.4.2._Case study_ADEPT.pdf  

SL_2.4.2._Case study_ADEPT.pdf