Page 1

2.3.4 Kmetijska zadruga Straupe

o @

Splošni podatki Opis kmetije Začetki/Izziv

Kmetija/podjetje

Ime: Kmetijska zadruga Straupe Spletno mesto: http://www.straupespiens.lv E–pošta: pks.straupe@inbox.lv

Kraj

Država: Latvija Regija: Vidzeme Mesto: Straupe

Vrsta izdelka

Mleko, maslo

Referenčno leto

2009

Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Ključne besede Zakaj je tema zanimiva?

distribucijski kanali — neposredna prodaja — kmečke tržnice — zadružne trgovine — partnerstva in zadruge

Kmetijska zadruga je razvila svojo prodajno mrežo manjših trgovin in tržnic, zato je lahko članom plačala bistveno višje cene za njihove izdelke.

Opis zadruge Proizvodnja mleka v mestu Straupe ima dolgo zgodovino. Tamkajšnjo mlekarno so zgradili leta 1911, prva kmetijska zadruga pa je bila ustanovljena leta 1913. Ob osamosvojitvi Latvije leta 1993 so mlekarno v mestu Straupe predali novoustanovljeni lokalni kmetijski zadrugi. Zadružne kmetije, usmerjene v prirejo mleka (z 2 do 200 glav živine), so razporejene 20—25 km okoli mesta Straupe. Zadruga je leta 2009 obsegala 126 kmetij. Količina mleka, ki jo zadruga odkupi, znaša 25—30 ton dnevno. Izdelke iz zadruge Straupe (zlasti mleko in maslo) kupujejo stranke iz mest Straupe, Riga, Sigulda, Cesis in Valmiera. Glavni cilj zadruge Straupe je pomagati članom pri doseganju kakovosti in optimizaciji virov za čim višji prihodek.


Kmetijska zadruga Straupe Začetki Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha

Zadruga je usmerjena v proizvodnjo visokokakovostnega mleka. Vključenost članov v njeno delovanje spodbujajo motivacijski mehanizmi — denarne ugodnosti, občutek skupnega cilja in močan občutek lokalne pripadnosti.

Rezultati/Učinki

Od ustanovitve zadruge se je število članov znižalo za dvakrat, vendar se je količina proizvedenega mleka za dvakrat povečala, saj je povprečna kmetija v zadrugi povečala svoj obseg in svojo učinkovitost.

SIR S KUMINO:

Sir s kumino je izdelan iz skute iz posnetega mleka, smetane, masla in semen kumine.

Izziv

POMNITE! Ustanovitev lastnih distribucijskih kanalov.

Trg kmetijskih izdelkov je poln izzivov. Cene hrane in zlasti mleka so v dveh letih radikalno nihale v Latviji in v Evropi. Leta 2007 in v začetku leta 2008 je bila cena mleka visoka, vendar je začela padati v letu 2008 in še ni dosegla najnižje točke. Poleg tega se zaradi splošne gospodarske krize kmetje spopadajo s težkimi izzivi — pomanjkanje posojil, potrošniki kupujejo manj itd. Zadruga Straupe se srečuje z naslednjimi izzivi: 

  

Iskanje potrošnikov za svoje izdelke. Največji izziv je ta, da morajo za 25 % presežnih izdelkov kupce nenehno iskati med drugimi mlekarnami. Vzdrževanje cen surovih izdelkov kot motivacija za člane. Vzdrževanje cen končnih izdelkov za konkurenčnost na trgu. Preživetje v novih gospodarskih razmerah.


Kmetijska zadruga Straupe

Elementi uspeha Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

DOKAZANO

Proizvodnja zadruge Straupe temelji na visokokakovostnih kmetijskih proizvodih njenih članov. Konsolidacija virov več kmetij predstavlja način za doseganje stroškovne učinkovitosti upravljanja, odnosov z javnostmi, trženja in storitev. Zadruga članom pomaga pri izpolnjevanju zahtev za zagotavljanje visokokakovostnih izdelkov, na primer s financiranjem hladilnikov za mleko. Dvakrat mesečno zadruga preverja kakovost proizvodov vsakega kmeta. Pri določanju cen proizvodov upošteva podatke o kakovosti. Tako so kmetje motivirani za zagotavljanje zelo visoke ravni kakovosti proizvodov.

Zadružne trgovine delujejo v mestih Straupe, Valmiera, Cesis, Riga in Sigulda ter na štirih tržnicah v Rigi. Zadružne stojnice in trgovine se ponašajo z odličnimi prodajnimi rezultati ter mnogimi rednimi in dolgoročnimi strankami. Zelo priljubljeno tržnico v mestu Straupe obiščejo tudi kupci iz oddaljenih latvijskih mest. Tako je zadruga odgovorna za celotno proizvodno in prodajno verigo ter prejema celoten dobiček, kar ji omogoča delovanje brez posrednikov. Polovico 1. Visoki higienski izdelkov zadruga Straupe proda prek lastnih distribucijskih kanalov. Neformalni standardi za proizvodnjo informacijski kanali, od ust do ust, so pripomogli k dvigu povpraševanja po in predelavo ekološkega izdelkih zadruge Straupe. mleka in govejega mesa. Za zadovoljitev potreb kupcev in prilagajanje novim gospodarskim razmeram je zadruga Straupe uvedla naslednje postopke:

Proizvode prodaja tudi v več verigah supermarketov. Vendar vodstvo zadruge meni, da prodaja izdelkov v verigah supermarketov ni dobičkonosna v primerjavi z lastnimi prodajnimi mesti, saj supermarketi zahtevajo stalno oskrbo z večjimi količinami zalog in visok odstotek prihodkov. Poleg tega zagotavlja prodaja v 3. Zagotavljanje prodajnih zadružnih trgovinah hiter pretok denarja, kar je pomembno za finančno priložnosti članom. stabilnost dejavnosti. Prodaja v supermarketih ne omogoča neposrednega stika s stranko, ki je pomemben za pridobivanje povratnih informacij o kakovosti in 4. Lastništvo trgovin na več lokacijah in sklepanje posledično izboljšanje poslovanja. 2. Redni nadzor kakovosti proizvodov vsakega kmeta.

pogodb za prodajo drugih izdelkov (kruha, mesa itd.).

V A J E KRATEK VPRAŠALNIK O RAZVOJU ZA STRANKE IN ČLANE ZADRUGE


Kmetijska zadruga Straupe Rezultati/Učinki Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Posledično je zadrugi Straupe uspelo ohraniti razmeroma visoke odkupne cene za člane – kmetije, medtem ko so cene mleka v Latviji na splošno padle in mnogi kmetje opuščajo dejavnost. Odkupna cena v zadrugi Straupe je bila v prvi polovici leta 2009 dvakrat višja kot drugod v Latviji. Dolgoročno sodelovanje kmetov v zadrugi Straupe in občutek pripadnosti lokalni skupnosti sta se izkazala za zelo uspešna. Sir s kumino je prejel naziv »kralj sirov«.

Vprašanja/opombe za razpravo 1. Katere zahteve morajo kmetje izpolnjevati pri proizvodnji ekološkega mleka in mesa? 2. Naštejte korake/postopke za organizacijo neposredne prodaje? 3. Katere gospodarske okoliščine so pomembne za razvoj kmetijske dejavnosti?

Dodatne informacije www.straupespiens.lv http://www.laukutikls.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=313:pie nsaimnieku-kooperatv-sabiedrba-straupe&catid=71:nlo-lauksaimniecibas-

kooperativi&Itemid=65

ZAKLJUČEK

SL_2.3.4._Case study_Straupe.pdf  

SL_2.3.4._Case study_Straupe.pdf