Page 1

2.2 SLOVENIJA 2.2.1 Zeliščna kmetija KALAN Splošni podatki Opis kmetije

Kmetija/podjetje Ime: Zeliščna kmetija Kalan

Spletni naslov: http://www.podezelje.com/vsebine/zeliscna-kmetijakalan/78/ E–pošta: zelisca@siol.net

Izhodišče/Izziv Elementi uspeha Rezultat/Učinki

Vrsta pridelka

Država: Slovenija Regija: Kozjansko Mesto: Kalobje ZELIŠČA

Referenčno leto

2009

Kraj

Ključne besede

Neposredna prodaja — Promocija — Ekološko kmetijstvo — Odgovornost do okolja — Visoka kakovost — Trgi — Kmečke tržnice

Zakaj je tema zanimiva?

Zaradi izgube zaposlitve gospe Kalan so se Kalanovi odločili, da se bodo začeli poklicno ukvarjati z zelišči. Pred tem so bila zelišča zgolj njen konjiček.

Opis kmetije Vasica Kalobje, kjer se nahaja Zeliščna kmetija Kalan, leži na severozahodu Kozjanskega na nadmorski višini 620 metrov. S Kalobja se ponuja čudovit pogled na Pohorje, Uršljo goro, Peco, Alpe, Kum in celotno Kozjansko. V neokrnjeni naravi Kozjanskega hribovja je začela družina Kalan leta 1995 pridelovati zdravilne in aromatične rastline. Sprva je kmetija obsegala 35 arov strmih obdelovalnih površin pod vinogradniško kmetijo, danes pa obdelujejo 1,5 hektara zemlje.

Logotip kmetije — Zelišča sončnih gričev Kozjanskega

Zaradi naravnih danosti Kalanovi pridelujejo ekološko, naravi prijazno, brez mineralnih gnojil in škropiv, ročno obdelujejo polja, ročno pobirajo pridelek, ročno odstranjujejo odmrle in poškodovane dele zelišč ter slednja sušijo v sušilnici za zelišča. Na opisan način se ne pridelajo velike količine, je pa kakovost zelišč izjemna. Na 1,5 hektara polj ekološko pridelujejo približno 50 vrst zdravilnih rastlin. Na čistem Kozjanskem hribovju nabirajo zgolj tiste rastline, ki jih ni mogoče ali jih ni smiselno pridelovati. Z obdelovanjem zemlje ohranjajo okolje in povečujejo raznolikost pokrajine. Pridelana, očiščena in lepo zapakirana zelišča ponujajo strankam s priloženimi navodili za uporabo. Zelišča ponujajo tudi v obliki tradicionalnih zeliščnih pripravkov in poslovnih daril.


Zeliščna kmetija KALAN

Začetki Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultat/Učinki

Ko je gospa Kalan izgubila službo, sta ji ljubezen do nabiranja in sušenja rastlin ter neskončna želja po znanju, ki ga mora nenehno nadgrajevati za svetovanje strankam, pomagali pri odločitvi za selitev iz mesta v hišo, ki so jo zgradili ob vinogradu. Sprva je kmetija obsegala 35 arov strmih obdelovalnih površin pod vinogradniško kmetijo, danes pa obdelujejo 1,5 hektara zemlje. Na začetku so Kalanovi prodajali zelišča na tržnici in doma. Nato so prodajo razširili na stojnice v nakupovalnih središčih, na srednjeveške in ekološke tržnice, čajnice in sejme, prodajo po pošti ter prodajo rednim strankam, ki natančno vedo, katere proizvode potrebujejo.

Izziv Če želi proizvajalec prodati svoje pridelke, se mora prilagoditi: – – – –

Izbor proizvodov kmetije Kalan

potrebam strank glede potrebam strank glede metodo, potrebam strank glede zahtevam strank glede

kakovosti zelišč, zelišč, pridelanih z okolju in ljudem prijazno kakovostnega svetovanja, izbora proizvodov in izdelkov.

Naravni materiali za PAKIRANJE:   

lončene posode, vrečevina, steklo.

Vsi proizvodi so označeni z logotipom kmetije in blagovno znamko BIODAR (znak jamstva za slovenska živila iz nadzorovane ekološke pridelave).

Visokokakovostni proizvodi zahtevajo lepo in kakovostno embalažo.


Zeliščna kmetija KALAN

Elementi uspeha Opis kmetije Izhodišče/Izziv Elementi uspeha Rezultat/Učinki

Prodajna mesta — za doseganje čim več potencialnih kupcev:  na kmetiji  na stojnicah (ekološka tržnica, srednjeveška tržnica itd.)  na stojnicah v avlah nakupovalnih središč  v zdraviliščih, termah  na sejmih  v čajnicah Ključ do uspeha:     

Težko je določiti najpomembnejši element uspeha za določeno dejavnost. Kalanovi verjamejo, da je to zamisel, ki se pojavi in zori v tebi, saj po tej fazi prav gotovo kreneš proti cilju. Napredovali so z majhnimi koraki, zlasti na začetku, saj so se zavedali dejstva, da jih morajo stranke najprej spoznati, poskusiti njihove proizvode in se nanje navaditi. Za dolgoročni učinek je zlasti pomembno, da si kmet, ki prodaja svoje proizvode, pridobi zaupanje strank. To je mogoče zgolj s kakovostnim proizvodom, elegantno embalažo, promocijskim gradivom, iskrenim odnosom, kakovostnim svetovanjem in rednim pojavljanjem na trgu. Edinstvena metoda, ki se je izkazala za zelo uspešno, je prodaja proizvodov v posebnih kostumih glede na priložnost (kostum zeliščarke, meniška obleka, kozjanska narodna noša). S posebnimi kostumi so spodbujali osveščenost in dosegli prepoznavnost. Veliko pozornosti namenijo izobraževanju potencialnih in rednih strank. Organizirajo predavanja in delavnice za navdušence nad zelišči po vsej Sloveniji; predavajo gostom v zdraviliščih ter se mnogokrat predstavijo širši javnosti na televiziji in v časopisih. Obiskovalci si lahko ogledajo zeliščni vrt na kmetiji (140 vrst zelišč), razstavo posušenih zelišč, sušilnico in eno od zeliščnih polj ter poskusijo zeliščni čaj in zeliščni namaz. Vse to ponujajo tudi organiziranim skupinam otrok.

dobra zamisel strast visoka kakovost predanost delu zaupanje strank

Pridobitev zaupanja strank:   

Posebnosti Kalanovih

visoka kakovost in elegantna embalaža promocijsko gradivo redno pojavljanje na trgu

Prodaja v narodnih nošah

Nova generacija


Zeliščna kmetija KALAN

Rezultati/Učinki Opis kmetije Izhodišče/Izziv Elementi uspeha Rezultat/Učinki

Z dobro zamislijo, jasnim ciljem, trdim delom, vztrajnostjo, dobro promocijo ter nenazadnje resničnim interesom in dobrim poznavanjem strank lahko člani Zeliščne kmetije Kalan prodajajo svoje pridelke po precej višjih cenah od povprečnih cen podobnih proizvodov na slovenskem trgu. To je mogoče pripisati kakovosti zelišč in dobremu svetovanju ob prodaji. Prišli so celo do točke, ko bi lahko prodali več, kot pridelajo. Vendar menijo, da tega ne bi mogli obvladati. Poslušali bodo razum in se odločili, kako nadaljevati — kot so to počeli doslej. Tako bi tudi moralo biti.

KONEC ŠTUDIJE PRIMERA ...

in konec vedno pomeni nov začetek ...

Vprašanja/Opombe za razpravo 1. Katere so še druge možnosti prodaje zelišč?

Dodatne informacije

Union of Slovenian Organic Farmers Associations — USOFA http://www.zveza-ekokmet.si/strani/ang/index_ang.htm Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu http://www.kon-cert.si/

ZAKLJUČKI

S predanostjo in srcem ter nenehnim izobraževanjem postajajo proizvodi prepoznavna znamka visoke kakovosti.

SL_2.2.1._Case study Herb.pdf  

SL_2.2.1._Case study Herb.pdf

Advertisement