Page 1

2.1.3 Kmečki turizem in kmetija za usposabljanje kot sredstvo za promocijo izdelkov

ProudFarmer

Splošni podatki Opis kmetije

Kmetija/podjetje

Ime: Azienda Agricola Augusto »Masseria Sant’Angelo« Spletni naslov: http://www.augustodesiderio.com/

Kraj

Država: Italija Regija: Molize Kraj: Portocannone — Termoli

Desiderio

Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Vrsta izdelka Referenčno leto

Ključne besede Zakaj je tema zanimiva?

SADJE: marelice, breskve, jabolka, hruške, grozdje itd. VRTNARSTVO: olive, zelenjava, žita, krma 1964 1980: ekološko in biodinamično kmetijstvo

ekološko in biodinamično kmetijstvo, umeščanje izdelkov, distribucijski kanali, neposredna prodaja, opredelitev ciljne skupine, tržne strategije, marketinški splet, dodana vrednost izdelka, promocijske strategije, promocijski kanali

Kmečki turizem in kmetija za usposabljanje kot sredstvo za promocijo izdelkov in ustvarjanje dodane vrednosti.

Dejavnost pridelave in proizvodnje kmetijskih surovin in polizdelkov je bila podprta z manjšo dejavnostjo kmečkega turizma, ki je bila veliko bolj usmerjena v promocijo izdelkov in podporo dejavnosti usposabljanja kot zgolj v turistično dejavnost.

Opis kmetije Vodenje kmetijskega podjetja v regiji MOLIZE na srednjem vzhodu Italije med območji mest Termoli, Portocannone, Guglionesi ter San Martino in Pensilis je že tri generacije v družinskih rokah. Sestavljajo ga štirje proizvodni obrati s sedežem v mestu Portocannone.

Kmetija Desiderio

Skupni prostor kmečkega turizma — jedilnica

Ustanovitelj se je rodil leta 1920 v kmečki družini. Leta 1964 je kupil prva manjša zemljišča v mestu Portocannone z namenom gojenja jagod in breskev in trgovanje z njimi. Pri dejavnosti so se mu kmalu pridružili trije sinovi, Maurizio, Walter in Augusto, ki so mu pomagali po najboljših močeh in se trudili združevati študijske obveznosti s sodelovanjem pri kmečkih opravilih. Podjetje predstavlja enega najpomembnejših proizvodnih obratov ekološkega in biodinamičnega kmetijstva v celotni regiji Molize. Glavne dejavnosti:  GOJENJE RASTLIN  PROIZVODNJA  TRŽENJE IN PRODAJA IZDELKOV EKOLOŠKIH IN VRTNARSKIH IN SADJARSKIH IZDELKOV  VZREJA ŽIVALI  DEJAVNOSTI KMEČKEGA TURIZMA  DEJAVNOSTI USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

BIODINAMIČNIH

Proizvodi kmetije Desiderio nosijo certifikat organizacije za spremljanje in nadzor DEMETER za biodinamično metodo in organizacije CODEX za ekološko metodo.


2.1.3 Kmečki turizem in kmetija za usposabljanje kot sredstvo za promocijo izdelkov

Začetki Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Kmetija je družinsko podjetje, ki se je preneslo iz prejšnje generacije pradeda FLAVIA DESIDERIA in stoji na zelo značilni lokaciji v mestu Portocannone v bližini mesta Termoli v regiji Molize. Podjetje je zraslo iz nekdanje kmečke hiše »Masseria Sant’Angelo«, ki je bila zgrajena po starem načinu gradnje kmetij, zdaj pa se ukvarja tudi z dejavnostmi KMEČKEGA TURIZMA. Od začetka, ko je kmetija v mestu Portocannone obsegala samo kolonialno hišo, hleve za nekaj glav živine (krav) in manjši skladiščni objekt, je zrasla, razširila pridelavo ter zdaj obsega:    

prenovljeno kolonialno hišo; objekt za dejavnosti kmečkega turizma; dva hleva za govedo; skladiščne objekte za izdelke iz sadja in zelenjave ter surovine za gnojenje, ki se uporabljajo za ekološko pridelavo skladno s predpisi, predvidenimi za ekološke in biodinamične metode pridelave;  objekt za kmetijsko orodje, pripomočke in traktorje;  opremljene prostore za predelavo in proizvodnjo sadja in zelenjave;  hladilne celice za skladiščenje in shranjevanje svežega sadja in zelenjave.

Izziv Ker se je kmetija v poznih osemdesetih letih razvijala na osnovi nekdanjih objektov značilne lokalne kolonialne hiše »Masseria Sant’Angelo« in zaradi odločitve vodstva za prenovo proizvodnje skladno s predpisi za biodinamično in ekološko kmetovanje, je bila ta predmet inšpekcije italijanskega ministrstva za kmetijstvo skladno z državnimi predpisi in zakoni — okvirni zakon št. 730/85. Kmečki turizem

Razlog za razvoj dejavnosti kmečkega turizma je bila želja tujih veleprodajnih strank, da bi izdelek pred nakupom poskusile. Tako se je odprl neke vrste prodajni kanal za promocijo vseh vrst izdelkov.

Potreba po uvedbi storitev kmečkega turizma je izhajala iz dejstva, da je kmetija prek izvozne dejavnosti ustvarila trdne odnose s tujimi strankami, ki so izrazile povpraševanje po gostinskih objektih. Zato poleg nekaj sob za goste objekt kmečkega turizma vključuje tudi restavracijo, v kateri uporabljajo proizvode s kmetije. S tem so stranke dobile možnost neposredno poskusiti proizvode in se tako lažje odločiti za nakup. Poleg tega ima podjetje potrebne sposobnosti in znanje za izvajanje dejavnosti usposabljanja za dijake splošnih in poklicnih šol ter študente univerzitetnih programov. Podjetje zlasti tesno sodeluje s kmetijskimi in turističnimi srednjimi šolami (poklicnimi in tehničnimi), ki jim omogoča pripravništvo in praktično usposabljanje dijakov. Študenti univerzitetnih smeri in učitelji/profesorji Fakultete za kmetijstvo Univerze v Campobassu so že večkrat obiskali podjetje zaradi študijskih obiskov, pripravništva, praktičnega usposabljanja itd. Podjetje je v sodelovanju s Srednjo kmetijsko šolo San Severo v mestu Foggia v okviru integrirane srednješolske izobrazbe organiziralo tečaj usposabljanja na področju konvencionalnega vrtnarstva ter pridelave in proizvodnje sadja. Za udeležence so bile izvedene teoretične in praktične učne ure.


2.1.3 Kmečki turizem in kmetija za usposabljanje kot sredstvo za promocijo izdelkov

Elementi uspeha Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Potreba po razvoju kmečkega turizma izhaja iz ohranitve pomembnih tržnih deležev na tujih trgih (zlasti v Nemčiji in na Nizozemskem), kjer se kažejo potrebe in povpraševanje na področju gostinstva.

Podjetje je zraslo iz nekdanje kmečke hiše »Masseria Sant’Angelo«, ki je bila zgrajena po starem načinu gradnje kmetij, zdaj pa se ukvarja z dejavnostmi KMEČKEGA TURIZMA in tudi dejavnostmi usposabljanja. V tem smislu sta kmetija in družina, ki jo vodi, izkoristili svoje »gostinske potenciale« ter posledično dobro izkoristili dve priložnosti: 1. za neposredno prodajo velikim kupcem s tujih trgov; 2. za samopromocijo pri univerzah ter splošnih in poklicnih izobraževalnih ustanovah (s pomočjo učiteljev, vodij usposabljanja, udeležencev usposabljanja in njihovih družin), ki se s študenti udeležujejo študijskih obiskov, usposabljanj ali praktičnih vaj ali pa te tudi organizirajo. Uspeh in promet zagotavljajo naslednja dejstva: 1. tuji kupci pridejo v neposreden stik s kmetijo, njenim vodstvom in delavci ter lahko spremljajo celoten proizvodni proces, na osnovi česar kmetija gradi zaupanje strank in utrjuje poslovanje; 2. pri dejavnostih usposabljanja pridejo učitelji, vodje usposabljanja in profesorji skupaj s študenti ali udeleženci usposabljanja in posredno njihovimi družinami v stik s celotnim proizvodnim procesom ter postanejo prek neposredne prodaje novi individualni kupci.

Kmečki turizem obsega: restavracijo, ki uporablja proizvode kmetijskega podjetja, in več sob za goste.

Letak o kmečkem turizmu


2.1.3 Kmečki turizem in kmetija za usposabljanje kot sredstvo za promocijo izdelkov

Rezultati/Učinki Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Stranke lahko pri neposredni prodaji neposredno poskusijo proizvode kmetije »Azienda Agricola Augusto Desiderio — MASSERIA SANT’ANGELO«, prav tako pa tudi večji kupci s tujih trgov ali potencialne stranke med udeleženci usposabljanja in njihovi sorodniki. Že pri pokušanju proizvodov kmetije je opazna njihova visoka kakovost. To je bilo dokazano ob različnih priložnostih organiziranih degustacij proizvodov kmetije. Z njimi je lahko kmetijsko podjetje dokazalo kakovost svojih proizvodov in njihov odličen okus, za katerega se je izkazalo, da je všeč potrošnikom. Vprašanja/opombe za razpravo

Obstaja več načinov promocije podjetja ali kmetije in njenih izdelkov. Poskusite vključiti udeležence v skupno razpravo, oblikujte seznam omenjenih načinov, nato pa primerjajte nekatere od njih tako, da ocenite, ali so ustrezni za vas in ali jih je treba izboljšati. Primer: navedite različna »promocijska področja« (na primer ime organizacije, logotip ter njegovo obliko, barve in pisavo; imena in različice izdelkov; cenike, gradivo na prodajnem mestu, revije in glasila itd.) ter določite njihove prednostne stopnje (visoka, srednja, nizka), pri kmetih in obstoječih proizvodih pa tudi »trenutno raven« (dobro, v redu, sprejemljivo, slabo).

Dodatne informacije http://www.agritourismitaly.com/ http://www.agrimondial.com/Agrotourisme-Agritourisme/index.html http://www.politicheagricole.gov.it/Urp/Imprenditoria/20090318_vendita_diretta.htm http://www.fattoriedidattiche.net/ Agraria www.agraria.it — integrirane storitve za kmetijstvo Foodcontact www.foodcontact.com Foodfront www.foodfront.com Fruitcom www.fruitecom.it Italija www.euroinfocentre.it www.ardea.toscana.it Spletni naslovi o ekološkem turizmu: www.organicholidays.com www.boscaglia.it www.pindorama.org/ www.traterraecielo.it

ZAKLJUČKI  Usmerjenost v tuje trge za prodajo polizdelkov  Poudarek na certifikatih kakovosti, s katerimi bi pridobili tuje kupce ter jih spodbudili, da vzpostavijo neposreden stik s kmetijo, njenim vodstvom in delavci  Pomembnost certifikatov za ekološke ali biodinamične kmetijske proizvode  Ekološki in biodinamični certifikati  Družinska kmetija, ki razmišlja kot podjetje in je usmerjena v prihodnost  Prepoznavanje možnosti financiranja za izvajanje še več dejavnosti, povezanih s turizmom, pri katerih je mogoče izkoristiti kmetijske proizvode (na primer financiranje ustanovitve podjetja, ki se ukvarja s kmečkim turizmom)

SL_2.1.3._Case study_Desiderio_de.pdf  

SL_2.1.3._Case study_Desiderio_de.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you