Page 1

2.1 ITALIJA 2.1.1. BIOPOLIS — uspešne izkušnje na področju distribucije in franšizinga ekoloških izdelkov Splošni podatki Kmetija/podjetje Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha

Kraj

Rezultati/Učinki

Vrsta izdelka Referenčno leto

ekološki in biodinamični izdelki, označevanje, umeščanje izdelkov, distribucijski kanali, partnerstva in sodelovanje, strategije za vključitev v obsežno distribucijo, promocijske strategije, promocijski kanali, dodana vrednost izdelka, certifikati

Ključne besede Zakaj je tema zanimiva?

Ime: BIOPOLIS — trgovina z oznako za distribucijo in franšizing »ECOR ITALIA« Spletni naslov: za posamezne trgovine: http://www.biopolis-roma.org/ za oznako podjetja za distribucijo in franšizing: http://www.ecor.it/ Država: Italija — regija: Lazio Kraj: Rim vse vrste izdelkov, ki se prodajajo v supermarketih in so ekološko pridelani na ekoloških in/ali biodinamičnih kmetijah. 1970—1985: partnerstvo ARIELE in podjetje GEA 1987: ekološka in biodinamična oznaka ECOR

Umeščanje izdelkov in strategije za ustvarjanje ad hoc specializiranih distribucijskih kanalov z obsežno promocijo

ekološkega kmetovanja, biodinamičnih in značilnih izdelkov ter ekološko naravnane potrošnje.

Opis podjetja Ecor je vodilno italijansko podjetje na področju distribucije ekoloških in biodinamičnih izdelkov. Ustanovljeno je bilo leta 1987 na osnovi majhnega, vendar ambiciozno zastavljenega projekta. Danes ponuja več kot 3.800 izdelkov, ima skoraj 200 zaposlenih in partnerjev ter oskrbuje več kot 800 trgovin z naravnimi živili: FRANŠIZING v SUPERMARKETIH BIO–POLIS. Podjetji Ecor in B’io Leta 1998 je podjetje Gea skupaj s tremi podjetji v panogi, podjetjem Tam iz Vicenze (nekdanja zadruga Entroterra), Farnia iz Rola (Emilija) in Pronatura iz mesta Gargazzone (Bolzano), ustanovilo podjetje Ecor Spa. Odtlej je podjetje Ecor razširilo svoje trge in postalo najpomembnejši distributer ekoloških izdelkov v Italiji. Podjetje Ecor vse od ustanovitve vlaga v ekološke izdelke za maloprodajo z namenom promoviranja ekološkega kmetovanja in dela malih kmetov ter zaščite in opredelitve specializirane domače distribucije. Zato so leta 2002 ustanovili podjetje B’io, ki predstavlja skupni projekt, v katerem sodeluje približno 250 ekoloških trgovin in ki vključuje verigo bioloških supermarketov po vsej državi z enako filozofijo, logotipi in distribucijo izdelkov skladno s franšiznimi pogodbami.

11

Danes   

je podjetje Ecor Naturasì Spa: edinstveno podjetje z logističnim središčem za distribucijo blaga Ecor, storitveno središče za trgovine B’io v San Vendemianu (Treviso) in središče za upravljanje storitev franšizinga za trgovine NaturaSì v Veroni.


2.1.1 BIOPOLIS — uspešne izkušnje na področju distribucije in franšizinga ekoloških izdelkov

P

Začetki

Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

Raziskave kakovosti, nadzor

dobavne verige od njive do police in nenehno upoštevanje etičnih vidikov pričajo o naši

predanosti

spodbujanju vse bolj gotove in zanesljive

distribucije ekoloških izdelkov.

Da bi spoznali zgodbo o SUPERMAKETIH BIOPOLIS, se moramo vrniti v konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je ves zahodni svet doživljal spremembe, ter se najprej seznaniti z izvorom oznak ECOR za distribucijo ekoloških in biodinamičnih izdelkov. Leta 1968 so se potrebe po tovrstnih izdelkih že pojavljale, vendar niti v veri niti v socialistični ideologiji ni bilo mogoče najti ustreznih odgovorov nanje. Sredi začetnega nezadovoljstva se je na osnovi antropozofskega vidika pojavila zamisel o biodinamičnem kmetijstvu. V tem obdobju se je v Coneglianu v Benečiji (Treviso) sestala skupina ljudi, ki se je po ogledu nekaterih biodinamičnih in antropozofskih praks v tujini odločila izpeljati nekatere pobude, ki so jih spodbudile enake vrednote. Leta 1985 so odprli majhno trgovino prav v Coneglianu v Benečiji. Partnerstvo se je imenovalo Ariele ter je bilo specializirano za ekološke in biodinamične izdelke. Z njim so omogočili prodor na trg malim kmetom, ki so začeli kmetovati po omenjeni metodi. Leta 1986 je katastrofa v Černobilu v mnogih ljudeh prebudila zavest o ekološki problematiki. Po celotni Italiji in tudi drugod po Evropi so skupine potrošnikov odprle manjše prodajalne ekoloških izdelkov. V tem zgodovinskem trenutku se je na zahtevo drugih trgovin združenje Ariele hitro preoblikovalo v malo distribucijsko podjetje, ki je zbiralo proizvode kmetov in jih dostavljalo v prodajalne. Leta 1987 se je iz iste dejavnosti skupaj z malim podjetjem iz Bielle, ki je izvažalo in uvažalo biodinamične izdelke, rodilo podjetje Gea. Kmalu se je preoblikovalo v komanditno družbo, nato v družbo z omejeno odgovornostjo in na koncu v delniško družbo. Srečanje, ki daje nov zagon Leta 1992 je začelo podjetje Ecor sodelovati z italijanskim inštitutom za predelavo iz Verone, ki se je nato preoblikovalo v podjetje NaturaSì, ustanovljeno z namenom oblikovanja mreže supermarketov za prodajo ekoloških izdelkov. Partnerstvo se je z leti tako krepilo, da je 4. oktobra 2005 privedlo do izmenjave deležev med podjetjema, 1. januarja 2009 pa do združitve.

Izziv

POMNITE!

Širimo zamisel »bio trgovine«: ta ne predstavlja zgolj mesta za nakupovanje živil, temveč mesto, kjer lahko izrazimo pripadnost življenjski filozofiji. 22

Referenčna točka za pristno biodinamično kmetijstvo Nov pomemben korak je podjetje Ecor naredilo julija 2007, ko je skupaj z Valterjem Desideriem iz regije Molize, ki se ukvarja z biodinamičnim kmetijstvom, in drugimi trgovci ekoloških izdelkov prevzelo vodenje kmetijskega podjetja La Fattoria Di Vaira s 500 hektari zemljišč v kraju Petacciato (Campobasso). Cilja podjetja sta pridelava izdelkov kakovostne ravni, ki je skladna z najstrožjimi merili biodinamičnega kmetijstva, ter ustanovitev vrhunskega in usposobljenega italijanskega središča za raziskave in razvoj tovrstnih metod. Iskanje trajnostnega gospodarstva Leta 2008 je podjetje Ecor NaturaSì kupilo podjetje Baule Volante, nekdanjega bolonjskega distributerja ekoloških izdelkov. Učinkovita vodstvena ekipa je pripomogla h krepitvi skupine s kvantitativnim, kvalitativnim in obvladljivim razvojem. Za doseganje tega cilja se je treba spopasti s temelji tržne ekonomije, ki ne spoštujejo človeka in okolja. Podjetje Ecor NaturaSì se bo na tem področju še naprej trudilo iskati nove poti.


2.1.1 BIOPOLIS — uspešne izkušnje na področju distribucije in franšizinga ekoloških izdelkov

Elementi uspeha Opis kmetije Začetki/Izziv Elementi uspeha Rezultati/Učinki

+

 + +

Simbol podjetja

Za pojasnitev pomena logotipa podjetja Ecor je treba najprej predstaviti zgodovino podjetja. Simbol dejansko predstavlja vrednote in poslanstvo podjetja z učinkovito grafično sintezo. Združitev pomenov, ki jih vključuje logotip, ponazarja tudi družbene in kulturne interese ustanoviteljev, Steinerjevo filozofijo in biodinamično kmetijstvo. Predstavlja štiri podjetja v panogi, združena v podjetju Ecor z namenom večanja konkurenčnosti ter povečanja vrednosti izdelka na ljudem in okolju prijazen način. V imenu lahko prepoznamo tudi povzetek motivov in zamisli, ki so vodili k ustanovitvi. Ime »Ecor« združuje izraz »Eco«, ki predstavlja ekologijo in ekonomijo, ter izraz »Cor«, ki predstavlja besedo »cuore« (italijanski izraz za srce) — organ, ki uravnava krvni pretok organizma in zaznava njegove potrebe. Logotip ima geometrijsko obliko kvadrata s štirimi stranicami, ki ponazarjajo ustanovna podjetja. Prav tako pa predstavlja simbol zemlje in konkretnosti, saj se ideal človeka v vsakdanjem življenju zmanjšuje. Na zelenem ozadju, ki spominja na naravo, je podoba, ki spominja na lemniskato. Edinstvena krivulja v obliki osmice predstavlja proces razvoja rastlin ali na splošno prehod med dvema resničnostma. Če ta pomen razširimo na dejavnost podjetja Ecor, si ga lahko razlagamo kot prehod med kmetijsko proizvodnjo in potrošnjo ali med gospodarsko dejavnostjo in kulturo. Krivulja v logotipu podjetja Ecor ima odprto obliko, ki si jo lahko predstavljamo kot brst (simbol rasti, evolucije in tudi spoštovanja biološke raznolikosti) ali kot srce, za katerega je značilno izpovedovanje ljubezni, ki je zdravilo.

Velika predanost podjetju

Cilj podjetja Ecor je spodbujati ekološko in biodinamično kmetijstvo in značilne izdelke ter s tem prispevati k blaginji ljudi in družbe. Njegovo poslanstvo je zato distribucija ekoloških in biodinamičnih ter značilnih izdelkov z namenom združevanja gospodarstva in ekologije. Zato podjetje in njegova veriga trgovin/supermarketov širita zamisel »bio trgovine«: ta ne predstavlja zgolj mesta za nakupovanje živil, temveč mesto, kjer lahko izrazimo pripadnost življenjski filozofiji.

=

Dejstvo, da podjetje išče ekološke izdelke najvišje kakovosti, prenavlja kmetijsko dejavnost in razvija ekološko kmetijstvo za trgovce in potrošnike, priča o tem, da je kultura moralna in stvarna osnova njihovega dela. Vse njihove odločitve temeljijo na določenih osnovnih načelih: spoštovanje okolja, preglednost odnosov s proizvajalci in potrošniki ter spodbujanje ekološkega in biodinamičnega kmetijstva. Podjetje Ecor je »kulturni projekt za vlaganje v razvoj in znanje človeških virov, vključenih v dobavno verigo: od potrošnikov do trgovcev, od dobaviteljev do zaposlenih«. Prav s tem namenom je podjetje Ecor oblikovalo ambiciozen projekt z naslovom »Valore Alimentare«. Ta se izvaja na treh področjih:  pobude za razvoj zaposlenih;  vseživljenjsko izobraževanje za osebe, ki delajo na področju distribucije ekoloških izdelkov;  revija za potrošnike, ki pokriva vse teme ekološke prehrane.

33


2.1.1 BIOPOLIS — uspešne izkušnje na področju distribucije in franšizinga ekoloških izdelkov

Rezultati/Učinki Usmerjenost podjetja Ecor v prihodnost dokazujejo štiri strateške usmeritve: Opis kmetije

Vrednotenje notranje skupnosti

Elementi uspeha

Zaposleni v podjetju Ecor predstavljajo osnovna sredstva za razvoj podjetja. Različne talente prepoznavamo kot osnovno vrednoto in spodbujamo skupinsko delo ter dobro počutje osebja z notranjimi tržnimi pobudami in analizami vzdušja v podjetju.

Rezultati/Učinki

Zadovoljstvo trgovin/strank in izboljšanje mreže prodajaln

Začetki/Izziv

Rastoča sinergija s supermarketi NaturaSì, prvo ekološko franšizno verigo v Italiji, ter trgovinami z oznakama B’io in BIOPOLIS bo pripomogla k širjenju in utrditvi mreže prodajaln z ekološkimi izdelki z namenom odpiranja novih prodajaln in širjenja obstoječih področij. Popoln in speciliziran paket storitev, ki jih zagotavlja podjetje Ecor, je zasnovan tako, da izpolnjuje potrebe njegovih trgovskih strank in prek slednjih tudi potrebe potrošnikov. Alergije, prehranske intolerance in vse večja pozornost, namenjena zdravju, zahtevajo strokovnost na področjih prodaje in pomoči.

Kakovost in sodelovanje s proizvajalci

Podjetje Ecor dnevno oskrbuje trgovine z ekološkimi izdelki vrhunske kakovosti z drugačno družbeno podobo. Zato se podjetje Ecor posveča odnosom z dobavitelji z vidika nadzora dejavnosti in tudi z vidika skupnega iskanja načina za izboljšanje organoleptične in organske kakovosti izdelkov ter za zagotavljanje ekološkega kmetovanja, ki spoštuje ekosistem.

Internacionalizacija

Cilji podjetja Ecor so rast z evropsko perspektivo, vzpostavitev trajnega sodelovanja in partnerstev s podjetji iz drugih držav, deljenje izkušenj in ustvarjanje sinergij.

Kultura

Dejavnost distribucije in prodaje ekoloških izdelkov je močno odvisna od kulture. Zato podjetje Ecor vlaga v razvoj partnerjev in trgovcev, da bi jim s tem zagotavljali večjo spodbudo in podporo pri delu. Poleg tega pa tudi promovira ekološko kulturo med potrošniki, da bi se ti zavedali vrednot in prednosti ekološke prehrane.

Dodatne informacije Spletne strani podjetja Ecor v angleškem jeziku: http://www.ecor.it/homepage.asp?lin2=eng Podjetje Ecor na družabnem omrežju facebook: http://www.facebook.com/Ecor.it Spletna revija: http://www.valorealimentare.it/ultimo-numero/ Spletna revija: http://www.cuorebio.it/ Trgovine NATURA SI: http://www.naturasi.eu/nqcontent.cfm?a_id=1 Ekološki in biodinamični etični portal: http://www.biobank.it/it/indexBIO.asp Spletna mesta sejmov naravnih izdelkov: www.naturalproductexpo.com; www.sana.it; www.ecomondo.com www.utopieconcrete.it www.ilgiornaledelcibo.it www.lifegate.it Mediji: www.consumietici.it www.ilvinobiologico.it www.lanuovaecologia.it Zbirke dokumentacije: www.organic-europe.net Biodinamična načela: http://www.rudolfsteiner.it/ Spodbujanje trgovinskih mrež pravične trgovine: http://www.fairtrade.net/ 44

SL_2.1.1_Case study_BIOPOLIS_def.pdf  

SL_2.1.1_Case study_BIOPOLIS_def.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you