Page 1

MARKETING ŞI COMERŢ 20P 342 01 Tipul programului de educaţie profesională

Program de dezvoltare profesională

Program educaţional de dezvoltare profesională Cerinţe privitoare la educaţia anterioară

Marketing

Durata programului de educaţie profesională

160 ore

Frecvenţă

Integrală

Document certificator al participării la programul de educaţie profesională

Certificat de absolvire a programului educaţional de dezvoltare profesională

2010

Educaţie de bază


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

PROGRAM EDUCAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ Descrierea programului Programul Educaţional (160 h, 6 module) dezvoltat în cadrul Proiectului de Transfer al Inovaţiilor, Leonardo Da Vinci, No.LLP-LdV/TOI/2008/LV/008, “Promovarea şi Marketingul Produselor Locale şi Regionale, ProudFarmer” are în vedere diferite aspecte ale dezvoltării şi comercializării produselor locale şi regionale. Programul se referă la elemente esenţiale, ca, de pildă, înţelegerea cerinţelor pieţelor locale, dezvoltarea şi implementarea strategiilor de marketing, particularităţi locale şi culturale ale marketingului şi consumului, managementul calităţii, respectarea cerinţelor legislaţiei UE şi ale legislaţiilor naţionale privind producţia agricolă, marketingul, vânzarea online, dezvoltarea reţelelor locale şi regionale şi cooperarea. Ca urmare a frecventării programului educaţional, participanţii vor avea posibilitatea de a obţine şi aprofunda cunoştinţe privind principiile fundamentale ale marketingului şi comerţului. Scopul programului de educaţie profesională este acela de a furniza cunoştinţe teoretice şi practice privind principiile, metodele, modalităţile de comunicare şi aspectele multiple, implicate de comercializarea produselor, precum şi posibilităţile de aplicare a acestora, în vederea îmbunătăţirii rezultatelor vânzării atât la nivel individual, cât şi la nivel de întreprindere. Obiective generale şi specifice ale programului de dezvoltare profesională: Punerea la dispoziţia participanţilor la programul educaţional a posibilităţii de a obţine cunoştinţe şi competenţe în domeniile discutate în următoarele module: 1. Principii fundamentale de marketing; 2. Pătrundere pe piaţă; 3. Produs; 4. Preţ; 5. Loc; 6. Promovare.

3


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

Metode utilizate în procesul educaţional: Pentru o implementare mai eficientă a procesului educaţional, conţinutul cursurilor va fi dezvoltat, ţinându-se seama de particularităţile implicate de învăţământul pentru adulţi. În procesul educaţional se vor aplica următoarele metode ale învăţământului pentru adulţi:  cursuri interactive; 

studiu în echipă pentru a promova colaborarea între grupuri şi schimbul de experienţă;

studiu individual şi în grup;

metode de evaluare pentru a comunica cu participanţii la program şi a aprecia impactul programului asupra acestora;

procesul educaţional va cuprinde vizite la ferme care practică cele mai bune metode de lucru, sarcini practice, ca, de pildă, completarea manualelor, ceea ce va permite participanţilor să-şi dezvolte şi să-şi consolideze competenţele şi cunoştinţele.

Evaluarea calitativă a programului de educaţie profesională: Participanţilor care frecventează întregul program de dezvoltare profesională, obţin cunoştinţele şi competenţele necesare în toate domeniile programului şi reuşesc la examenele finale, li se va acorda o diplomă de absolvire a programului educaţional de dezvoltare profesională.

Posibilităţi de perfecţionare: După absolvirea prezentului program, participanţii vor avea posibilitatea de a-şi îmbunătăţii şi aprofunda cunoştinţele în cadrul altor programe de dezvoltare şi perfecţionare profesională.

4


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

PLAN DE STUDII

Total

1. Principii fundamentale de marketing (IT) 2. Pătrundere pe piaţă (SLO) 3. Produs (LV) 4. Preţ (LV) 5. Loc (RO) 6. Promovare (FR) 7. Legislaţie Examen final (dezvoltarea şi prezentarea unui plan de marketing)

Tipuri de test

Practică

Module

Teorie

Ore de curs

test

11

17

28

test test test test test

11 8 8 8 8

17 17 17 17 17

28 25 25 25 25

4

4

106

160

Test final TOTAL:

54

5


1. PRINCIPII FUNDAMENTALE DE MARKETING Durata şi structura programului: Teorie Practică

28 ore 11 ore 17 ore

Scop şi obiective A pune la dispoziţia participanţilor: 1. cunoştinţe de conţinut al marketingului, participanţi la marketing şi planificare a marketingului; 2. posibilitatea de a înţelege scopul marketingului şi al clientului; 3. aplicaţii de planificare a marketingului.

Definiţiile şi conţinutul marketingului. Motive pentru a începe. Participanţii la marketing. Găsirea clienţilor. Planificarea marketingului. Mediul marketingului.

2. Marketing şi mediu

Total

Definiţiile şi obiectivele marketingulu i

Practică

Teme

Teorie

1.

Subiect

Nivel taxonomic*

Nr.

Număr de ore Tip de evaluare

3

4

4

8

Test

1 2

5

12

17

Test

1

1

17

28

Examen final TOTAL

11

Examen-test

*Nivel taxonomic: 1- Cunoştinţe 2- Înţelegere 3- Aplicare Bibliografie recomandată: 1. Peter, J.,P.,James, H. Donnelly, Jr. ( 2006) Marketing management: knowledge and skills, McGraw-Hill/Irwin, 813 p. 2. Kotler P., Amstrong C. (2007). Principles of Marketing. Prentice Hall, New Jersey, 694 p.


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

2. PĂTRUNDEREA PE PIAŢĂ Durata şi structura programului: Teorie Practică

28 ore 11 ore 17 ore

1.

Condiţii preliminare ale marketingului

Identificarea misiunii unei ferme/firme şi a imaginii acesteia. Întocmirea unui plan de afacere. Concurenţă. Clienţi

Total

Teme

Practică

Subiect

Număr de ore Teorie

Nr.

Nivel taxonomic*

Scop şi obiective A pune la dispoziţia participanţilor: 1. cunoştinţe asupra condiţiilor preliminare ale marketingului; 2. posibilitatea de a înţelege concurenţa şi clienţii; 3. aplicaţii de întocmire a planului de afacere.

Tip de evaluare

2

3

4

9

Test

3

3

10

16

Test

2 2

3 2

2

7 4

Test Test

1

1

Examentest

17

28

Examen final Total

11

*Nivel taxonomic: 1- Cunoştinţe 2- Înţelegere 3- Aplicare Bibliografie recomandată: 1. Kotler, P., Lane, K. (2008). A framework for marketing management. Pearson Education, Inc. 384 p. 3


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

3. PRODUS ŞI CALITATE Durata şi structura programului: Teorie Practică

25 ore 8 ore 17 ore

Scop şi obiective A pune la dispoziţia participanţilor: 1. cunoştinţe privind caracteristicile de bază ale produsului; 2. cunoştinţe privind calitatea produsului şi regulile de bază în prelucrarea produselor alimentare; 3. posibilitatea de a percepe practic procesul de dezvoltare a produsului, cu ajutorul studiilor de caz.

2.

Calitate

Total

Produs

Practică

1.

Teorie

Subiect

Nivel taxonomic*

Nr.

Număr de ore Tip de evaluare

Caracteristicile produsului Complexul de elemente psihologice şi fizice care compun produsul Procesul secvenţial al dezvoltării produsului Ciclul de viaţă al produsului Valoare adăugată Ambalare

1

4

8

13

Test

Calitate în prelucrare Igienă personală Reguli de bază în prelucrarea produselor alimentare

1

4

8

13

Test

1 25

Examen-test

8

1 17

Teme

Etichetare

HACCAP

Examen final Total

*Nivel taxonomic: 1- Cunoştinţe 2- Înţelegere 3- Aplicare Bibliografie recomandată: 1. Loudon, D., Loudo, R., Stevens, R., Wrenn, B (2005) Marketing management: text and cases, The Haworth Press Inc. 367 p. 4


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

4. PREŢ (responsabil: Letonia) Durata şi structura programului: 25 ore Teorie 8 ore Practică 17 ore Scop şi obiective A pune la dispoziţia participanţilor: 1. cunoştinţe asupra tipurilor şi structurii preţurilor şi asupra principiilor care stau la baza stabilirii preţurilor; 2. elemente generale de înţelegere a factorilor care influenţează preţul şi metodele de stabilire a preţului, strategia şi tacticile de stabilire a preţului.

Factori care influenţează preţul 3.

Metode şi strategii de stabilire a preţului

4

Procesul stabilirii preţurilor

Informaţii necesare în stabilirea preţului Strategii de stabilire a preţului

Total

2.

Funcţiile preţului Clasificarea preţurilor Tipuri de preţ Structura preţului Factori de stabilire a preţului şi clasificarea acestora Factori care influenţează decizia în stabilirea preţului: interni/externi. Metode de stabilire a preţurilor - în funcţie de piaţă - în funcţie de costuri Strategii de stabilire a preţului Tactica de stabilire a preţului

Practică

Funcţiile şi structura preţului

Teme

Teorie

1.

Subiect

Nivel taxonomic*

Nr.

Număr de ore

3

2

2

4

Test

2

2

2

4

discuţie

3

2

8

10

Test

2

2

4

6

Test

8

1 17

Examen final Total

Tip de evaluare

1 Examen-test 25 5


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

*Nivel taxonomic: 1- Cunoştinţe 2- Înţelegere 3- Aplicare Bibliografie recomandată: 1.Arms, B. (2004). Local marketing. Cornelsen Verlag Scriptor GmbH&Co. KG, Berlin., 174 p. 2. Armstrong, G. & Kotler, P. (2009) Marketing. An Introduction. 9th ed. Prentice Hall 3. Baines, P. & Fill, Ch. & Page, K. (2008) Marketing. Oxford University Press 4. Gosnay, R. & Richardson, N. (2008) Develop Your Marketing Skills. Kogan 5. Kotler, P., Lane, K. (2008). A framework for marketing management. Pearson Education, Inc. 384 p. 6. Kotler, P. & Armstrong, G. (2010) Principles of Marketing (13th ed.) Pearson. 7. Loudon, D., Loudo, R., Stevens, R., Wrenn, B (2005) Marketing management: text and cases, The Haworth Press Inc. 367 p. 8. Miletski, J. (2010) Principles of Internet Marketing. Course Technology, Cengage Learning 9. Peter, J. Paul, Donnelly ,J., James, H.(2008). Marketing Management, McGraw Hill Higher Education, 782 p. 10. Peter, J.,P.,James, H. Donnelly, Jr. ( 2006) Marketing management: knowledge and skills, McGraw-Hill/Irwin, 813 p. 11.Stevens, R. E., Loudon, D. (2005). Marketing planning guide, The Haworth Press Inc, 362 p.

6


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

5. LOC Durata şi structura programului: Teorie Practică

25 ore 8 ore 17 ore

Scop şi obiective A pune la dispoziţia participanţilor: 1. cunoştinţe asupra naturii canalelor de distribuţie; 2. posibilitatea de a percepe practic strategia pregătirii unui canal de distribuţie; 3. cunoştinţe de bază asupra funcţiei canalelor de distribuţie.

1. Canale de distribuţie

1

3

5

9

Test

Forme de cooperare. Intermediari Sisteme de distribuţie. Proceduri de începere a distribuţiei pe scară largă

1

3

5

9

Test

1

2

5

8

Test

8

1 17

Total

Natura canalelor de distribuţie Funcţia unui canal de distribuţie

Teme

Practică

Teorie

Subiect

Nivel taxonomic*

Nr.

Număr de ore Tip de evaluare

Strategia canalului de distribuţie

2.

Cooperare

3.

Proceduri de începere a distribuţiei pe scară largă Examen final

Total

1 Examen - test 25

*Nivel taxonomic: 1- Cunoştinţe 2- Înţelegere 3- Aplicare Bibliografie recomandată: 1. Peter, J.,P.,James, H. Donnelly, Jr. ( 2006) Marketing management: knowledge and skills, McGraw-Hill/Irwin, 813 p. 7


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

6. PROMOVARE Durata şi structura programului: Teorie Practică Examen final

29 ore 8 ore 17 ore 4 ore

Scop şi obiective A pune la dispoziţia participanţilor: 1. cunoştinţe de promovare a produselor; 2. competenţe şi cunoştinţe practice de publicitate.

2.

Mijloace de publicitate Sfaturi pentru crearea unei embleme

3.

Tipuri de publicitate. Publicitate directă şi indirectă. Reclamă pe suport de hârtie Comunicare. Eficienţa reclamei. Emblemă. Mărci comerciale.

Total

Promovare pe piaţă

Practică

1.

Teme

Teorie

Subiect

Nivel taxonomic*

Nr.

Număr de ore

1

2

5

7

Test

2

3

5

8

Test

2

3

7

10

Test

Total

8

17 4 21

25 4 29

Test final

Examen final Total

8

Tip de evaluare

*Nivel taxonomic: 1- Cunoştinţe 2- Înţelegere 3- Aplicare Bibliografie recomandată: 1. Peter, J.,P.,James, H. Donnelly, Jr. ( 2006) Marketing management: knowledge and skills, McGraw-Hill/Irwin, 813 p. 8


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

Bibliografie **************************************************** 1.

Arms, B. (2004). Local marketing. Cornelsen Verlag Scriptor GmbH&Co. KG, Berlin., 174 p. 2. Armstrong, G. & Kotler, P. (2009) Marketing. An Introduction. 9th ed. Prentice Hall 3. Baines, P. & Fill, Ch. & Page, K. (2008) Marketing. Oxford University Press 4. Gosnay, R. & Richardson, N. (2008) Develop Your Marketing Skills. Kogan 5. Kotler, P., Lane, K. (2008). A framework for marketing management. Pearson Education, Inc. 384 p. 6. Kotler, P. & Armstrong, G. (2010) Principles of Marketing (13th ed.) Pearson. 7. Loudon, D., Loudo, R., Stevens, R., Wrenn, B (2005) Marketing management: text 8. and cases, The Haworth Press Inc. 367 p. 9. Miletski, J. (2010) Principles of Internet Marketing. Course Technology, Cengage Learning 10. Peter, J. Paul, Donnelly ,J., James, H.(2008). Marketing Management, McGraw Hill Higher Education, 782 p. 11. Peter, J.,P.,James, H. Donnelly, Jr. ( 2006) Marketing management: knowledge and skills, McGraw-Hill/Irwin, 813 p. 12. 11.Stevens, R. E., Loudon, D. (2005). Marketing planning guide, The Haworth Press Inc, 362 p.

În limba letonă 1. Armsa B. (2007). Vietējais mārketings. Zvaigzne ABC, 144 lpp. 2. Briģe A. (2003). Lietišķais mārketings. Zvaigzne ABC. 108 lpp. 3. Caurkubule Ž. (2006) Mārketinga pamati. Merkūrijs lat.,175 lpp. 4. Kaparkalēja L. (2007). Tirgzinības pamati. Jumava, 310 lpp. 5. Kotlers F.(2006). Mārketinga pamati. Jumava, 647 lpp. 6. Niedrītis J. Ē. (2008). Mārketings. Biznesa augstskola Turība, 487 lpp

9


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

RESURSE MATERIALE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE EDUCAŢIE PROFESIONALĂ NR.

Resursă materială (în funcţie de tip)

Cantitate (pe grupă de studiu)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Dispozitive şi instrumente tehnice Proiector multimedia Computer portabil cu conexiune Internet Xerox pentru multiplicarea materialelor didactice Ecran Tablă albă mobilă Tablă neagră fixă DVD player Video player

1 1 1 1 1 1 1 1

2. 2.1. 2.2.

Săli de clasă Săli de studiu Săli dotate cu computer

1 1

3. 3.1. 3.2.

Materiale, materiale suplimentare Arhive bibliografice (bibliotecă) Material didactic ilustrativ (materiale foto/video, etc.)

4. 4.1.

Opţiuni pentru aplicaţii practice Ferme care practică metode bune de lucru Transport pentru deplasări pe teren

4.2.

1

3-4

10


EDUCATION INSTITUTION TYPE OF PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMME PROGRAMME GROUP PROGRAMME TITLE PROGRAMME LENGTH

............................................................ Professional development programme Marketing and commerce Marketing and Commerce 160 hours

DESCRIEREA CALIFICĂRII PROFESORILOR ANGAJAŢI ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE EDUCAŢIE PROFESIONALĂ Nr.

Titlul disciplinei de studiu

1.

1. Principii fundamentale de marketing

2.

2. Pătrundere pe piaţă

3.

3. Produs

4.

4. Preţ

5.

5. Loc

6.

6. Promovare

Nivelul cerut de educaţie profesională al profesorilor Educaţie profesională superioară în domeniu şi un grad în învăţământ, corespunzător cerinţelor normativelor în vigoare Educaţie profesională superioară în domeniu şi un grad în învăţământ, corespunzător cerinţelor normativelor în vigoare Educaţie profesională superioară în domeniu şi un grad în învăţământ, corespunzător cerinţelor normativelor în vigoare Educaţie profesională superioară în domeniu şi un grad în învăţământ, corespunzător cerinţelor normativelor în vigoare Educaţie profesională superioară în domeniu şi un grad în învăţământ, corespunzător cerinţelor normativelor în vigoare Educaţie profesională superioară în domeniu şi un grad în învăţământ, corespunzător cerinţelor normativelor în vigoare

11

RO_0. Marketing program.pdf  

RO_0. Marketing program.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you