Page 1

Nivabg.com

ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при

ТРАЙНИ КУЛТУРИ

Очаквани вредители: Струпясване по ябълката, Късно кафяво гниене, Сачмянка по костилковите, Плодови червеи, Кръгломиниращ молец по ябълката, Калифорнийска щитоносна въшка, Черешова муха, Мана , Оидиум и Шарен гроздов молец по лозата

ОВОЩНИ КУЛТУРИ Струпясване по ябълка и круша Основна цел към този момент от вегетацията на културата е опазване на нарастващия завръз от заразяване. Продължителният валежен период създаде условия за последователни инкубационни периоди със средна и силна степен на зараза. Масови са пораженията по листната маса, констатирани са прояви и по нарастващия завръз при чувствителните сортове. Това

налага третиранията да се извършват в период през 7-8 дни. След валеж или продължително навлажняване да се използват локално и системно действащи фунгициди, за да се блокира нарастването на мицела в ранните фази от


Стр.2

Nivabg.com

неговото развитие: (Фоликур 25 ВГ, Скор, Пънч). Третирането не трябва да е по-късно от 48 часа, за Скор може до 72-96 часа от последния валеж. Един и същи фунгицид да се включва до три пъти в рамките на една вегетация. Регистрирани ПРЗ : Болеро 12 ЕК'0,06%; Систан супер 24 Е-0,03%; Скор 250 ЕК'-0,02%; Силит 40 СК0,16%; Шавит Ф 72ВДГ'-0,2%; Ардент 50 СК' -0,02%; Строби ДФ'/Дискус ДФ/-0,02%; Флинт Макс 75ВГ'-0,02% Пънч 40 ЕК-0,0075%; Фоликур 25 ВГ'-0,04%; Хорус 50 ВГ-0,03-0,06%. Кръгломиниращ молец Сравнително ниските температуридо вчера температури и продължителният валежен период удължават отделните стадии от развитието на първо поколение. Все още се наблюдават единични видими мини от кръгломиниращ молец в овощни градини с редовни растителнозащитни практики. През настоящата година се увеличава делът на нападение от овощен миниращ листов молец. Черешова муха Изключително разтеглен летеж на мухата. Начало на летеж на възрастни индивиди на черешова муха през първите дни на месец май се наблюдава в редица области на страната. За опазване на черешите от червясване е необходимо да се извърши третиране 8-10 дни след установено начало на летеж на възрастните индивиди и при доказана плътност над регистрираните ПИВ

БЮЛЕТИН №11-2014 г.

(10 броя мухи на уловка). Да се следят сигналите на съответните ОДБХ по области за извеждане на качествена и навременна борба с неприятеля. За средноранните сортове е достатъчно, да се приложат до две третирания, докато при късно зреещите са необходими три. Периодът между пръсканията да е от 8-10 дни, в зависимост от последействието на използвания инсектицид и метеорологичните условия. Регистрирани ПРЗ са: Вазтак НОВ100 ЕК - 0.015% с КС 7 дни; Фюри 10 ЕК- 0.0125% с КС 21 ден; Децис 2.5 ЕК - 0.03% с КС 7 дни; Нексид 015 КС - 0,03% с КС 7 дни; Карате зеон 5 КС - 15мл/дка с КС 7 дни; Калипсо 480 СК - 20мл /дка с КС 14 дни; Циклон10 ЕК - 0.015% с КС 7 дни; Суперсект 10 ЕК 0,0125% с КС 7 дни. КС – карантинен срок Ябълков плодов червей


Стр.3

Nivabg.com

БЮЛЕТИН №11-2014 г. 0,05%; Релдан 40ЕК-0,12%; Синейс 480СК-30-43,7мл/дка или 20-30 мл от продукта (100л вода) с работен разтвор 100-125л/дка; Ефциметрин 10 ЕК / Цайпер 10 ЕК-0,04%;Циклон 10 ЕК-0,02%; Сипервет 25 ЕК-0,02%; Суперсект Мега-0,015%; Шерпа 100 ЕК-30мл/дка и др. регистрирани ПРЗ.

Хладното и дъждовно време през първата половина на месец май задържа летежа и яйцеснасянето на пеперудите от първо поколение на неприятеля. Наблюдаваме сравнително слаб летеж на ябълков плодов червей в сравнение с предходната година. Начало на излюпване се очаква през втората половина на месец май за различните области на страната Първо пръскане срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля извършете в периода на излюпване при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (0,8-1,% пресни вгризвания). Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК-0,0125; Афърм 095 СГ300г/дка; Волиам Тарго-75мл/дка или 0,075%; Нексид 015КС- 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,03%, Децис100 ЕК10-17,5 мл/ дка; Дека ЕК-7,512,5мл/дка; Диклайн 2,5 ЕК30мл/дка (0,03%); Калипсо 480 СК20мл/дка; Кораген 20 СК-0,016%; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5ЕК-0,02%; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Ламбада 5ЕК-0,015%; Карате зеон0,02%; Ранер240 СК -двукратно третиране през 14 дни-0,04%; Нуреле Д-0,05%; Хлорсирин 550ЕК-

Сливов плодов червей Начало на излюпване на гъсеници от първо поколение на неприятеля се наблюдава през втората десетдневка на месец май в някои области на страната. Първо пръскане срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля извършете в периода на излюпване на гъсениците, при констатиране на плътност над регистрираният ИПВ (1-1,5% пресни вгризвания). Регистрираните ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК-0,0125%; Децис 2,5 ЕК-0,05%; Децис100 ЕК-7,512,5мл/дка; Кораген 20 СК-0,016%; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5 ЕК-0,02%; Ранер 240 СК-0,03%; Дурсбан 4Е-0,15%; Пиринекс 48ЕК0,15%; и др. регистрирани ПРЗ.


Стр.4

Nivabg.com

БЮЛЕТИН №11-2014 г. Релдан 40ЕК-0,12%; Циклон 10 ЕК-0,02% и др. регистрирани ПРЗ.

Източен плодов червей Начало на излюпване на гъсеници от първо поколение на неприятеля се наблюдава от през втората десетдневка на месец май.

Първо пръскане срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля да се извърши при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:  при млади градини -1-1,5% нападнати клонки;  плододаващи градини -1,5% повредени леторасти и плодове) Регистрирани ПРЗ са: Авант 150ЕК0,0333% или 33,3мл/дка при праскови; Вазтак нов 100 ЕК0,0125; Нексид 015КС- 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%; Дека ЕК-5070мл/дка; Суми алфа ЕК-0,02%; Сумицидин 5 ЕК-0,02%; Ранер240СК-0,03%; Дурсбан4Е0,12%; Терагард48СК -0,12%;

По овощните видове и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на : -крушова бълха-наблюдаваме повишаване на популационната плътност и засилване степента на нападение от неприятеля през месец април. Използвайте ПРЗ на различни активни бази, за да се избегне появата на устойчивост. Добре е, да се използват селективни инсектициди от групата на инхибитори на хитиновия синтез, какъвто инсектицид е Димилин 25 ВП, за да се предпазят полезните видове (предимно хищните дървеници). -калифорнийска щитоносна въшка-започна летежа на мъжки индивиди в някои области на страната в началото на месец май. -сачмянка по костилковите овощни видове-нападението е от средна до силна степен на нападение при кайсии и праскови-по листа и плодове на кайсии и леторасти на прасковата. -ранно кафяво гниене по костилковите - нападението в отделни градини е от слаба до силна степен на нападение при черешите и вишните. ЛОЗЯ Шарен гроздов молец Наблюдаваме начало на излюпване на гъсеници от първо поколение през втората десетдневка на месец май.


Стр.5

Nivabg.com

Първо пръскане срещу гъсеници от първо поколение на неприятеля да се извърши в периода на масово излюпване на гъсеници, при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (4-6 гъсеници на 100 реси при десертните сортове; 6-8 гъсеници на 100 реси при винените сортове): Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК-0,0125; Нексид 015КС- 0,03%; Децис 2,5 ЕК-0,04%, Децис100 ЕК12,5мл/дка; Суми алфа ЕК-0,025%; Сумицидин 5ЕК-0,025%; Фюри 10 ЕК-0,0125%; Ламбада 5ЕК-0,015%; Карате зеон-0,02%; Ранер240 СКдвукратно третиране през 14 дни0,04%; НурелеД-0,05%; Хлорсирин 550ЕК-0,05%; Релдан 40ЕК-0,12%; Цитрит макс-6мл/дка; Циклон 10 ЕК0,015%; Кораген20СК-18мл/дка и др. регистрирани ПРЗ.

Мана по лозата Лозата е чувствителна към патогена в периода „от оформяне на ресата до наедряване на зърната до грахово зърно”. Най-опасно е заразяването по време на цъфтеж. Продължителният валежен период създава благоприятни условия за

БЮЛЕТИН №11-2014 г. осъществяване на първите заразявания. До откриване на първи признаци на болестта извършете предпазно третиране, като използвате контактни фунгициди: Регистрирани ПРЗ са: ПРЗ ДОЗА а.в.-манкоцеб Дитан М-45 0,3% ДитанДГ 0,3% Манкоцеб 80 ВП 0,3% Манфил 80 ВП 200 г/дка Санкоцеб 80 ВП 0,3% а.в.-меден оксихлорид Меден оксихлорид 0,25% 50ВП 0,35% Румба 35 СК 0,25% Купро 50 ВП а.в.-меден оксихлорид + манкоцеб Купроцин супер M 0,2% а.в.-меден хидроокис Витра 50 ВП 0,15% Купрохай 50 ВП 0,15% Косайд 2000ВГ 0,12% Фунгуран ОН 50 ВП 0,15% Шампион ВП 0,15% а.в.-меден сулфат Купроксат ФЛ 0,3% а.в.-хлороталонил Банко 500 0,2% и други регистрирани ПРЗ След откриване и доказване на първо мазно петно да се включват системно-контактни и системни фунгициди с лечебно действие: ПРЗ ДОЗА а. в.-алуминиев фозетил+фолпет Микал флаш 0,3% а. в. -азоксистробин


Стр.6

Nivabg.com

Куадрис 25 СК!!! 0,075% Амистар 25 СК 0,075% алуминиев фозетил+фенамидон Верита ВГ 0,2% а.в.-ипроваликарб+ меден оксихлорид Мелоди компакт 49 ВГ 0,15% а. в. -манкоцеб + металаксил-М РидомилголдМЦ68ВГ 0,25% а. в. -манкоцеб + симоксанил Корсейт М 44ВГ 0,25% Купросейт голд М 0,15% Драго 76 ВП 0,16% Корсейт макс ВП 0,15% Моксимат 505 ВП 240-300 г/дка а. в. - меден оксихлорид+симоксанил Корсейт Р ВП 0,25% Корсейт Р ДФ 0,25% а. в. -симоксанил+фамоксадон Икуейшън про 0,04% а. в. -циазофамид Милдикът 0,4% а.в.-триадименол +фолпет Шавит Ф 72 ВДГ!!! 0,2% а.в.-беналаксил+манкоцеб Галбен 8М65 0,25% а.в.-диметоморф +манкоцеб Акробат плюс ВГ 200г/дка а.в.-диметоморф +меден оксихлорид Акробат Р 0,25% а. в. меден оксихлорид + металаксил Аксанит Сu ВП 0,25% Арметил-С ВП 0,25% а. в. -манкоцеб + металаксил Арметил М 0,25% а. в.-метирам+пираклостробин Кабрио топ 0,15% Кабрио топ!!! 0,2% а.в.-бентиаваликарб +фолпет

БЮЛЕТИН №11-2014 г.

Винкер ВГ 200 г/дка а. в.-флуопиколид+фозетил алуминий Профайлър 71,1 ВГ 200-225 г/дка и други регистрирани ПРЗ Забележка:!!!ПРЗ с регистрация за мана и оидиум. Брашнеста мана по лозата Първите заразявания се откриват по листата или нарастващите леторасти близо до кората на многогодишната дървесина. Критична за развитието на болестта е фазата „преди и по време на цъфтежа”. Извършете поредно третиране срещу заболяването като използвате регистрираните ПРЗ: Байфидан 250 ЕК-0,01%; Бампер 25 ЕК-0,02%; Динали 090 ДК-65мл/дка; Систан Супер 24 Е-0,01%; Болеро 12 ЕК-0,02%; Дискус ДФ-0,02%; Строби ДФ-0,02%; Ардент 50 СК-0,02%, Индар 050ЕВ-0,06%; Фоликур 250 ЕВ /Хоризонт -0,04%; Ориус 25 ЕВ0,04%; Династи 25 ЕВ-0,04%; Тебумакс 25 ЕВ-0,04% Фалкон 460 ЕК-0,03%; Колис-0,04%; Топаз 100 ЕК-0,015%; Пънч 40 ЕК-0,005%; Талендо 20 ЕК-0,02-0,025%; Флинт макс 75 ВГ-0,016%.


Стр.7

Nivabg.com

ХАРЕСАЙТЕ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА NivaBg.com, за да не пропускате Бюлетините за растителна защита, новините, агро обявите и съветите от специалист.

БЮЛЕТИН №11-2014 г.

Бюлетин за растителна защита 11 / 2014 - месец май - юни  

Борба със Струпясване по ябълката, Късно кафяво гниене, Сачмянка по костилковите, Плодови червеи, Кръгломиниращ молец по ябълката

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you