Page 9

ПОЗИЦИЯ

ДРЕБНИ ИЛИ ЕДРИ СТОПАНСТВА Шанс за развитие на животновъдството у нас Проф. д-р Трифон Дарджонов Състоянието на нашето земеделие през последните 20 години, както видяхме в статията от брой 2 на списанието буди голяма тревога, защото интензивните отрасли: животновъдство, зеленчуци и плодове вървят надолу и достигат критични нива. Интензивните отрасли, както знаем създават висока добавена стойност, създават по-висока заетост за селското население, а лишени от тези отрасли ние оставаме бедни, без достатъчна заетост в селата и те запустяват. Проблемът от продоволствен и икономически прераства в демографски. И тук възникват въпросите къде се коренят причините за тази трагедия в земеделието. Защо мненията за едро или дребно земеделие остават полярни. Закономерните последици от свръх уедряването и ЕС След 1991г се оказахме неподТаблица 1: Животински единици (ЖЕ) на 1000дка към 2007г в ЕС Едри като % от общото

ЕС-27

82.1

114.4

48.9

139.3

59.6

ЕС-15

90.5

122.7

56.2

135.6

62.1

ЕС-12

57.1

87.9

29.0

153.9

50.8

Дания

172

152.4

184.8

88.6

107.4

Холандия.

335.1

378.8

100.9

113.0

30.1

Германия

106

151

66.2

142.5

62.5

Франция

82

113.5

56.6

138.4

69.0

Великобритания

93

157.9

65.8

169.8

70.8

Испания

60

104.1

25.2

173.5

42.0

Италия

79.4

86.4

59

108.8

74.3

България*

31.8

125.8

5.6

395.6

17.6

Словения

117

122

55.6

104.3

47.5

BG

Дребни като % от общото

ЖИВОТНОВЪДСТВО БРОЙ 1/ 2014

фермите фермите ЕС и някои страни Общо за страната до 1000дка, (дребни) над 1000дка, (едри)

*) Данните за България са към 2010г от окончателните данни 2013г

7

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement