Page 8

6

идеята, дори от един сън. Нещо започва да се върти в главата, след време се повтаря и накрая се избистря. Започваш да измисляш методи за доказване, правиш опит и размишляваш върху резултатите. Веднъж си въодушевен, следващия ден се появява съмнението, след време събираш кураж и правиш публикация. Ако наистина си установил нещо ново, първата реакция на колегите е – това не може да бъде! След време, ако си достатъчно упорит и имаш търпение, някои ще рече – май има нещо в това твърдение. След като някои чужденец провери твоето творение или самостоятелно стигне до същото заключение, много хора ще кажат – та това е очевидно, всички го знаят. Това става дори при пренос на непознати у нас практики. Ще дам един пример. При предлагането от мен на оценката на телесното състояние (ОТС) на животните, като метод за регулиране на нивото на хранене в началото на 90-те години на миналия век, ЛК заяви, че това не заслужава внимание, две години по-късно от АА обявиха, че ОТС има значение за отглеждането на животните, но не и за храненето. Пет години по-късно СТ заяви, че това е известно отдавна и ние го правим окомерно, само не използваме точковата система. Изводът е, че ученият, за да е успешен, трябва да търси знания и закономерности, а не признание на всяка цена. Да следва сънищата и хрумванията, а не критикарите. Да не се забравя и правилото – на критиката може не винаги да отговаряш, но трябва да я уважаваш, внимателно да я изслушваш и преценяваш. Пази се злобата да не те отравя, с нея само прошката се справя. СП: От личните Ви постижения в науката кои оценявате като най-значими? НТ: Този въпрос ме затруднява. Първо, бащите на успеха са много, всеки иска да се нареди сред тях. Клетата майка на неуспеха обаче е само една. Най-големият камък, които съм поставил в зида на животновъдната наука, вероятно са новите системи за оценка на енергийната и протеиновата хранителност на фуражите, които преодоляха голямото ни изоставане и ни наредиха сред първите. Съществено е значението на новите норми за говеда, овце, биволи и кози разработени през деветдесетте години на миналия век. За животновъдната практика имат съществено значение съвременните системи за хранене на преживните животни, развитите методи за приготвяне на силаж и сенаж, методите за подобряване на хранителната стойност на нискокачествените груби фуражи и определяне на тяхното място в храненето, начините за рационално използване на богатите на мазнини фуражи (памуково семе, слънчогледови и соеви отсевки и др.), синхронизацияна на заплождането на овцете, чрез „ефекта на коча”, увеличаване на плодовитостта на овцете чрез различни методи на подхранване за полу-

чаване на статичен, динамичен и акутен ефект, методите за рано отбиване и ефективно хранене на агнетата, разработените и внедрени методи за бързо определяне на хранителните качества на фуражите (NIRS и други) и за контрол на храненето (оценка на телесното състояние, уреята в млякото, и редица други). За фуражната промишленост и фермерите са важни компютърните програми „Комфу” и „Румекс”. Аз не бих подценил и някои организационни решения – основаването на Съюза на зооинженерите, създаването на Bulgarian Journal of Agricultural Science, на списание „Фуражи и хранене”, идеята за създаване на Балканска конференция по животновъдство „Balnimalcon”, създаването на Дискусионен клуб по хранене, модернизирането и разширяването на Аграрният факултет, към Тракийския университет и т.н. СП: Какво бихте казали на студентите и младите учени? НТ: Ако не можете да намерите нещо интересно, което да обичате, което да Ви увлича в професията, търсете си друго поприще. Смятам, че най-важното е човек да обича професията си и да си постави реални и ясни цели, които да преследва сам, а не да разчита на някого. Без да знаете къде отивате, няма шанс да пристигнете. Не бива обаче да се очакват бързи успехи. Важен е постоянният напредък. И Рим не е построен за един ден. Младият човек трябва първо да знае добре поне английски език, да използва пълноценно най-малко Microsoft office. Следващото стъпало е да овладее основите на професията, която е избрал. В ерата на информационните технологии не е решаващ обемът на фактите, които знае специалиста. Необходима е добрата професионална научна основа, позволяваща лесно използване на наличната в библиотеките и на една ръка разстояние в интернет пространството информация. Това не е разбрано напълно нито от обучаващите, нито от обучаваните. Необходимо е да се наблегне на анализът, на творчеството, на способността да се търси и открива истината чрез противопоставянето и на различни антитези. Помнете, че висшето образование дава само възможности. Използвайте ги, за да постигнете своите цели. Усвояването на знанията е като изкачване на един връх. Пътят към него плаши мнозина, особено новаците – всяка скала им се вижда непристъпна. Куражлиите си казват, нека първо да опитам до онзи камък. След като се изкатерят до него и виждат, че не е толкова трудно, поставят следващата си задача. И така стъпка по стъпка, етап по етап стигат до върха. Постепенно добивате сигурността в успеха. Появата на увереност е от изключително значение, както и куражът да започнем.

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement