Page 49

Мениджмънт на инволутивния период

1. Ускорява инволуцията; 2. Лутеолитична активност – стартира нов цикъл; 3. Имуностимулация –лечение и превенция на ендометрити.

Следродилен мениджмънт

Примерна схема за синхронизация във ферми с широко разпространени маточни инфекций

Стандартни индикаций за приложение на Enzaprost: • Синхронизация на еструса; • Лечение на субеструс (тиха разгоненост) при крави с налично функционално жълто тяло; • Предизвикване на аборт при крави до 120 ден на бременноста (4-и месец); • Предизвикване на раждане; • Третиране на лутеални цисти.

Изводи • Enzaprost е ефективна част от схемите за контрол и направляване на следродилния период – ускорява инволуцията и намалява ендометритите; • Животните се заплождат навреме; • Скъсява се сервиз периода; • Добър избор за ферми с широко разпространени маточни инфекций при крави; • И да не забравяме-инволуцията винаги трябва да се ускорява – между инволуцията на матката и следващото заплождани има неразривна връзка.

47

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement