Page 47

Свинепроизводство

Свинско месо в супермаркетите

Кланични трупове

цени на свинското месо в големите търговски вериги се дължи и на факта, че те понякога забавят плащанията на фермерите до 120 дни (в редки случаи 180 дни) след доставката. В двата случая големите многопрофилни търговски вериги печелят. От фермерите осигуряват дългосрочно продукти на ниски цени, а дългото отлагане на плащането на практика им осигурява безлихвен кредит. В същото време потребителите винаги плаща незабавно при покупката на дадена стока. Теоретично „ниските цени” в търговските вериги се приемат добре от потребителите защото търговците на дребно постоянно твърдят, че са техен защитник с намаляване на цените. Рекламата по модела „всеки ден ниски цени” – „повече за ва-

шите пари” – „да ви помогнем всеки ден да харчите по-малко” и т.н. очевидно им носи успех, защото потребителите придават голямо значение на цената. В дългосрочен план обаче, натискът за предлагане на все поевтини свиневъдни продукти е фактор с много негативни последици за фермерите като: • Ненадеждни доходи; • Намалена сигурност на качеството на храните; • Загуба на конкурентноспособност спрямо други производители; • Проблеми със здравето на животните и вреда за околната среда; • Финансови загуби и фалити За да останат в бизнеса малките и средните ферми съкращават работници и намаляват разходите и нормата на печалба, за

сметка на качество на продукта за потребителя. Освен това, евтината храна предизвиква разходи, които не са отразени в търговската цена и са външни за фермерите. Поради това много често се казва, че плащаме за храната си три пъти: • с парите в портфейлите; • с данъците; • и със здравето си. Какво на практика трябва да става в дългосрочен план? На фермерите трябва да се плащат разумни цени, за да се гарантира постоянната доставка на хранителни продукти с добро качество, които се произвеждат в добри екологични условия. Свиневъдите да използват в практиката си инструментите на ценовите и пазарни стратегии чрез сключване на различни договори – фючърсни, за предварително финансиране, за снабдяване, за участие в специализирани пазари, за консултации, обучение и др. Да търсят форми за интегриране по веригата фуражно производство, свинепроизводство, крайни потребители на месо и месни продукти (от фермата до трапезата), включително на международно ниво. Големите търговски вериги в своите реклами трябва да се задължат да накарат потребителите да мислят, че най-важното нещо за храната е само и единствено нейното качество.

45

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement