Page 43

Таблица 3. Примерни зимни дажби за овце с 60кг жива маса и различна дневна млечност, през бозайният и първите 3 месеца на дойният период# Груби фуражи (основна дажба) Дневна млечност на 1 овца, кг

1,4

1,1 0,8

Концентрирани фуражи и добавки

0,5кг люц. сено 3,5кг царевичен силаж

0,6кг лив. сено 0,5кг слама 2кг бирена каша

0,4кг лив.сено 0,6кг слама

Ечемик, г

0

900

600

ИСО*, г

600

0

800

Креда, г

0

5

6

Ечемик, г

0

700

500

ИСО*, г

400

0

700

Креда, г

0

4

5

Ечемик, г

0

500

400

ИСО*, г

200

0

600

# Овцете трябва да имат на разположение каменна сол за близане * ИСО = изсушен спиртоварен остатък (синоними – DDGS, фермодил, зърнела)

• От ден 90 до ден 100 когато нараства плацентата и храненето трябва да е достатъчно, защото оказва влияние на едрината на агнетата и бъдещата млечност; • Последните 30 дни, когато нуждите за растежът на агнето и вимето са големи (фиг. 29). Най-добре е всеки овцевъд или мениджър да се научи да определя ОТС и се стреми преди агненето да се достигне 3,5 до 4. Ако това е постигнато преди заплождането да го поддържа през бременността. Предоставянето на смес от 70% ситна готварска сол, 30% витаминно-микроелементен премикс за овце за свободно приемане, в специални сандъчета на защитено от дъжд място, осигурява достатъчно витамини на бременните овце. Нивото на хранене в края на бременността оказва силно влияние върху живата маса на новородените агнета и тяхната жизненост. Прекалено високото ниво на хранене обаче може да доведе до трудни раждания на едрите приплоди-единаци. За да се избегнат противоречивите изисквания към овцете носещи едно или повече агнета е желателно да се проведе ехографско изследване между 80-ия и 105-ия ден на бременността и се отделят близнакините след 4-ия месец на бременността в отделна група и хранят по-обилно от овцете, бременни с един приплод. (таблица 2) Дажбите в таблица 2 са подходящи при отделяне на близнакините и тяхното отделно хранене. Когато всички овце са заедно е необходимо да се избира средна дажба между тази за овцете с едно и с две агнета, в зависимост от средният процент на близнене. Хранене на лактиращите овце През лактационният период нуждите на овцете са най-високи и трябва да се хранят обилно. При висока млечност овцете вземат от телесните си резерви, за да покрият нуждите за млекообразуване и отслабват. Това налага колкото по-висока е

млечността, толкова повече концентриран фураж да се дава (таблица 3). Освен това след агненето се използват най-качествените груби фуражи, с които стопанството разполага. Люцерновото сено или люцерновият сенаж се предпочитат пред ливадното сено. Даването на царевичен силаж позволява да се спести много концентриран фураж и същевременно да се получи висока млечност. Чрез правилно хранене при опити дойната млечност е увеличена с 24 до 37 литра на овца (Тодоров, 2013). Фуражите посочени в таблица 3, може да се заменят с други, без да се нарушава съществено балансирането на дажбата. Ечемикът може да се замени с пшеница или царевица, изсушеният спиртоварен остатък (ИСО) – със слънчогледов експелер или шрот. При използване на слънчогледов шрот, които има по-ниска енергийна хранителност от ИСО, е желателно да се завиши леко количеството на зърното, а да се намали малко количеството на шрота. Доуточняването (модифицирането) на дажбите в таблица 3, съобразно наличните фуражи, може да стане сравнително лесно. Дори сключването на договор със специалист за съставяне на пълноценни дажби и контрол на храненето и отглеждането на животните ще се оправдае многократно с повишената продуктивност. През летният период подхранването зависи от състоянието на пасищата. Не трябва да се допуска овцете да отслабват прекалено много. След м. юни подхранването трябва да бъде главно с фуражи богати с протеин (слънчогледов шрот, изсушен спиртоварен остатък и други). Зърнени фуражи се дават, ако липсва достатъчно, макар и изсъхнала трева. Макар белтъчните фуражи често да са малко по-скъпи от зърното, икономически е по-изгодно тяхното използване за подхранване на овцете, защото са необходими по-малко концентрирани фуражи и млечността на овцете се увеличава.

41

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement