Page 42

Таблица 2. Примерни дажби за овце през втората половина на бременността при живо тегло 60 – 70кг (овцете имат на разположение смес от 70% сол и 30% витаминно-микроелементен премикс)#

Основна дажба (груби фуражи в дажбата)

1. Ливадно сено 1.3кг Люцерново сено 0.4кг

2. Ливадно сено 1.9кг

3. Люцерново сено 0.8кг Царевичен силаж (30% ) 2.7кг

4. Ливадно сено 1,0кг Пшенична слама 0,5кг 5. Ливадно сено 0,6кг Пшенична слама 0,8кг Бирена каша 1,5кг Креда 3,0г

40

Добавка от концентрати при овцете с едно агне

Добавка от концентрати при близнакините

Седмици до агнене

Слънч. шрот Ечемик, кг* (35% СП), кг

Ечемик, кг*

Слънч. шрот (35% СП), кг

8

0,20

0,03

0,30

0,05

6

0,30

0,03

0,45

0,05

4

0.35

0,05

0,55

0,10

2

0.46

0,10

0,70

0,15

8

-

0,10

0,18

0,15

6

0,10

0,20

0,28

0,18

4

0.20

0,20

0,40

0,25

2

0.35

0,20

0,60

0,25

8

-

-

-

-

6

-

-

0,12

-

4

0,07

-

0,30

-

2

0,20

-

0,54

-

8

0,20

0,25

0,30

0,25

6

0,26

0,26

0,40

0,30

4

0,35

0,28

0,50

0,35

2

0,45

0,30

0,75

0,35

8

-

0,20

-

0,30

6

-

0,25

0,13

0,30

4

0,10

0,2 5

0,30

0,3 0

2

0,20

0,30

0,50

0,33

6.Ечемична слама 1,4кг

8

0,25

0,30

0,33

0,35

Ечемична слама 1,2кг

6

0,35

0,35

0,50

0,40

Ечемична слама 1,1кг Креда 8г

4

0,45

0,40

0,60

0,50

Ечемична слама 1,0кг Креда 12г

2

0,56

0,40

0,90

0,50

# Когато не се отделят близнакините, в зависимост от очаквания им процент се дават междинни количества концентрирани фуражи на овцете * Ечемикът може да се замени отчасти или напълно с пшеница. При даване на царевица, вместо ечемик, е необходимо да се намали зърното с 15% и съответно да се увеличи слънчогледовия шрот с 20%

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement