Page 41

ХРАНЕНЕ

Хранене преди и по време на заплождането Проф. Николай Тодоров заплождането, • при ОТС около 2,75 – 30 дни, • при ОТС около 3 – 20 дни предварително. Желателно е концентрираният фураж да се увеличи до 400 – 450г постепенно в продължение на една седмица. Една седмица след заплождане на повече от половината овце пак постепенно да се прекрати подхранването и се премине на хранене според нормите. За подхранването е необходимо да се използва не само зърно (най-често ечемик и пшеница), а да се комбинира зърно с богати на протеин фуражи (слънчогледов шрот, рапичен шрот, изсушен спиртоварен остатък, слънчогледов експелер, грах и др.). След заплождането на повече от половината от овцете е желателно да се намали протеина в дажбата. Ако се налага да продължи подхранване то да е главно със зърнени житни фуражи (фиг. 28). При достатъчно паша подхранването се прекратява. Обилното хранене след заплождането увеличава ембрионалната смъртност. Понякога възниква въпросът оправдано ли е да хабим 10 – 15кг концентриран фураж на овца за подхранване преди заплождане, не е ли по целесъобразно да запазим този фураж за периода след агненето. Пресметнато в пари това е икономически изгодно защото: • Увеличава се значително плодовитостта; • Овцете се заплождат по-дружно, в по-къси срокове; • Ранната ембрионална смъртност е по-висока при слабите овце; • Натрупаните мазнини се използват след агненето за поддържане на по-висока млечност. Следователно, изразходваният фураж не е за сметка само на допълнителните агнета.

BG

Подхранване след заплождането на овцете Както е посочено в таблица 1, след заплождането на овцете, при наличие на суха и загрубяла трева или на смес от суха и млада трева, израснала след есените дъждове, обикновено се налага даването на малки количества богат на протеин фураж (слънчогледов шрот или експелер, изсушен спиртоварен остатък и др.). Критични са следните периоди на бременността: • Първите 40 дни прехранването увеличава ембрионалната смъртност;

ЖИВОТНОВЪДСТВО БРОЙ 1/ 2014

На храненето през този период трябва да се обърне специално внимание, поради връзката му с плодовитостта на овцете. Подхранването с оглед на заплождането, наречено с краткия и специфичен международният термин „флъшинг”, има за задача да възбуди яйчниковата функция. Плодовитостта е висока, когато овцете са с оценка на телесното състояние (ОТС) 3,5 – 4,0, независимо кога са я достигнали (Тодоров, 2012а). Този ефект се нарича статичен. Когато овцете се хранят обилно и подобряват ОТС непосредствено преди заплождането, обикновено плодовитостта е по-добра. В случая към статичния ефект се добавя и т. нар. „динамичен ефект”. Когато овцете месец преди заплождането имат ОТС 3,5 – 4,0 е необходимо да се приложи обилно краткотрайно подхранване (наречено още фокусирано или акутно подхранване) с 650 – 750г богат на белтъчини фураж в продължение само на 6 до 10 дни. Подходящи фуражи за акутното (краткотрайното) подхранване са отсевките от соя по 600 – 700г; изсушен спиртоварен остатък по 600 – 700г; на комбинацията от 400г слънчогледов експелер и 250г царевица; на 400г слънчогледови отсевки и 350г царевица и други комбинации с висока енергийна и протеинова хранителност. Поради различната естествена плодовитост на различните породи е трудно да се дадат цифри за повишаване на плодовитостта в резултат от подхранването. Ориентировъчно, приемайки за база плодовитостта на овцете с ОТС 2,5 може да се очаква следното повишаване на броя на агнетата от 100 овце: • Статичен ефект, ОТС 3,5, независимо кога е достигната – 20 агнета; • Динамичен ефект, достигане на ОТС 3,5 преди заплождането – 28 агнета; • Акутен ефект, краткотрайно обилно подхранване и задоволителна ОТС – 28 агнета. Подхранването за постигане на оптимален динамичнен ефект зависи от ОТС на овцете преди случната кампания. Практиката да се дават по 300г ечемик на овца дневно не е най-добрата. За предпочитане е да се прави по-обилно подхранване с 400 – 450г концентриран фураж на овца дневно. Подхранването трябва да започне толкова по-рано и да бъде по-продължително, колкото по-слаби са овцете (Тодоров, 2012а): • при ОТС 2,5 – 40 дни преди започване на

39

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement