Page 40

ХРАНЕНЕ

Хранене на овцете със зелени фуражи Сийка Иливанова

BG

ЖИВОТНОВЪДСТВО

БРОЙ 1/ 2014

Ч

38

рез зелените фуражи овцете получават всички необходими хранителни вещества, и то в най-подходяща форма и съотношение. При хранене на овцете само със зелени фуражи те могат да бъдат в много добро телесно състояние, да имат висока плодовитост, млечност и вълнодайност. Тези фуражи имат и най-ниска себестойност и затова трябва да се използват максимално при хранене на овцете. Най-голямо значение за овцете имат тревите от естествените ливади със следния ботанически състав: 70-80% житни, 10-15% бобови и 10-15% други треви. Нашите пасища имат около 55% житни, 10% бобови и 35% други треви. Протеинът в младите треви е богат с амиди и има висока биологична стойност. В 1кг трева се съдържат 2,2г лизин, 0,6г метионин, 0,22г цистин и 0,7г триптофан, 30-60мг каротин, достатъчно количество витамини С и Е. Зелените фуражи са богати с всички минерални вещества, а съотношението между калция и фосфора е много благоприятно. Когато тревата (в млада възраст)

съдържа много вода, тя е бедна на сурови влакнини и въглехидрати, затова рано напролет на овцете трябва да се дават фуражи, богати с тях. За нашата страна голямо значение имат тревите от естествените полупланински пасища, които може да се използват 5-6 месеца в годината. В равнинните райони поради рязкото намаляване на пасищата за високопродуктивните овце се налага подхранване с окосени зелени фуражи и дори в някои случаи целогодишно отглеждане на ясла. Използват се окосена люцерна, зелена царевица, ръж и др. Люцерната е един от най-ценните зелени фуражи за овцете. Има високо протеиново съдържание, богата е с калций, калий и магнезий, а е бедна на фосфор. Има подчертано алкално действие и затова не може да се използва самостоятелно. Големите количества предизвикват подуване на овцете и затова трябва да се дава заедно с житни треви, със слама, сено или завяхнала. На възрастни овце може да се дават 4-7кг дневно. Детелината се използва за хра-

на на овцете в някои планински райони. По състав и хранителност се приближава до люцерната. Дава се по 3-4кг дневно. Еспарзетата е особено подходяща за полупланинските и планинските райони. Еспарзетата е богата на протеин, минерални вещества и витамини и не причинява подуване. На овцете се дава 4-6кг дневно. Посочените зелени фуражи у нас се използват предимно във вид на сено. Ръжта е по-бедна на протеин, но по-богата от люцерната с безазотни екстрактни вещества. Ръжта се използва във вид на паша рано напролет. Вместо ръж може да се използва и пшеница, която е по-богата с хранителни вещества. Царевицата като зелен фураж се дава в ограничени количества на овцете. Царевицата е бедна на сурови влакнини и богата с витамини А, В и Е. Може и да се изпасва, когато е млада, но се похабява голям процент. Като зелен фураж за хранене на овцете, може да се използват и кръмно зеле, отпадъци от обикновено зеле, цвеклови листа и други отпадъци от зеленчукопроизводството.

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement