Page 36

Юници от Българска сименталска порода по време на паша и хранене

34

ба е протеинът. Недостигът му в храната на кравите предизвиква бързо намаление на млечната продуктивност, а така също и на мастните вещества в млякото. Количеството на протеина, необходим за образуването на мляко се установява въз основа на съдържанието му в млякото и използването на протеина от дажбата за млекообразуване. Установено е, че използването на протеина за млекообразуване може да варира от 40-50% до 80% и повече, в зависимост от нивото и биологичната му

стойност в храната, от ферментационните процеси в предстомашията и други. При голям недостиг на протеин в храната, неговото използване се повишава, но организмът бързо се изтощава и продуктивността намалява. В храната за продукция трябва да се добавя средно около 1,5 пъти повече протеин, спрямо този в млякото. Кравето мляко при 4% мастни вещества съдържа 38гр протеин. Следователно за всеки килограм добито мляко трябва да се осигурява по около

57гр суров протеин. За високо продуктивните крави тези норми се завишават с около 10%. Увеличението на протеина в дажбата на кравите над посочените стойности също не е ефективно, тъй като част от протеина се използва като източник на енергия, а друга част под формата на амоняк излиза навън във въздуха. Мазнините в храната на кравите са другият показател, на който трябва да се обръща внимание. Тъй като млечната мазнина в млякото може да се синтезира от всички основни органични съставки в храната на кравите, то е належащо обезпечаването на един минимум от 3-5% мазнини в дневната дажба. За правилното протичане на ферментационните процеси, от съществена важност е и наличието на не повече от 14-15% сурови влакнини в сухото вещество в дневната дажба. В противен случай не се образува достатъчно оцетна киселина, необходима за синтезирането на млечна мазнина в млякото. Увеличаването на суровите влакнини над 25% ограничава възможността за постигане на висока продуктивност поради влошената хранителност на дажбите. Оптимално за кравите със средна продуктивност се смята съдържанието на 18-20% сурови влакнини. Минералните вещества в дажбите са от голямо значение за здравето и продуктивността на кравите. В тази връзка трябва правилно да се балансират дажбите по отношение на макро и микроелементи. Особено внимание при храненето на кравите трябва да се обръща за съдържанието на калций и фосфор. Продължителният им недостиг и неправилното съотношение в храната може да предизвика нарушение на минералната обмяна, намаление на продуктивността, влошаване на репродуктивните функции, а в по-тежки случаи – отпадналост, залежаване и други. Често в практиката

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement