Page 34

8

ясли и поилки. За сухостойните крави, в сравнение с дойните, трябва да се осигури повече спокойствие, да се предостави възможност денонощно да извършват свободни движения и да се спазват изискванията за храненето. При първите признаци на раждане кравата се премества в родилния бокс, където след раждането остава заедно с телето. Препоръчва се телето и майката да се отглеждат заедно поне 3-5 дни. Това нито е необходимо, нито е хуманно. След разделянето, майката и телето са превъзбудени дни наред, кравите задържат млякото, проявяват агресивност, телето трудно привиква към изкуствено хранене и т. н. Най-често телето се отделя от майката, след като тя го оближе. Считаме, че при кравите, които ще се доят, е най-добре телето да се отдели веднага след раждане, без да се показва на майката. Кравата се дои 30-40 минути след приключване на раждането, като не се издоява напълно. През първите 7-10 дни, или до края на престоя в секцията за скороотелени крави, е добре животните да се доят 4-5 пъти дневно независимо от продуктивността. След раждане кравата престоява в родилния бокс поне едно денонощие, а ако се отглежда заедно с телето – до отделянето му. От родилния бокс майката се премества в секцията за скороотелени крави, където за нея се полагат по-специални грижи, свързани главно с храненето и се следи за нормалното протичане на следродилния процес. След пълно възстановяване животните се превеждат в основната група. След отделяне от майките, телетата се поставят в индивидуални клетки, разположени на открити площадки. При по-студено време, това се прави след пълно изсъхване. За целта в родилното отделение трябва да има място за отглеждане на телето в продължение на 1-2 дни. При конвенционалното животновъдство телетата се отглеждат в индивидуалните клетки през целия млечен период. Това благоприятства за намаляване на ентеритните и респираторните заболявания, а оттук и за разходите за лечение и хранене. Понижава се смъртността, увеличава се среднодневният прираст. За съжаление при биологично отглеждане този начин се използва ограничено, тъй като в Наредба 35, съобразена с изискванията на ЕС, е регламентирано, че телетата не могат да се отглеждат

9

индивидуално повече от една седмица. Причината е, че трябва да осъществяват социални контакти. Новородените обаче, са с неразвита имунна система и са изключително възприемчиви към заразни болести. В този аспект груповото им отглеждане крие сериозни опасности. Друг голям проблем при груповото отглеждане на телетата през млечния период е бозаенето. Млякото, което се дава на животните, обикновено е недостатъчно и след приключване на поенето те бозаят. Това води до постоянно дразнене и нараняване на цицките и формиращите се млечни жлези, които в впоследствие се срастват и деформират. Дефектите се откриват след раждане на първотелката, поради което са свързани със значителни икономически загуби. За предотвратяване на бозаенето е най-добре телетата да се поят в индивидуални боксове, в които да престояват час – час и половина след поене. Така рефлексът на бозаене затихва и те се пускат отново заедно. Изискването за групово отглеждане не означава премахване на клетките на открито. Те трябва да се модернизират и пригодят за групово отглеждане. Ние препоръчваме през първите 7 дни след раждане телетата да се отглеждат в индивидуални, а след това в групови клетки на открити площадки. Индивидуалните клетки са с различна конструкция. Три от стените и покривът се изграждат от плътен материал. Свободната страна се прегражда с врата, която през топлите периоди на годината се преустройва в дворче. Оптималните размери на индивидуалните клетки са: дължина – 1.2-1.4м, широчина – 1.1-1.2м и височина – 1.2-1.4м. Дворчето е дълго 1.1–1.2м. Клетките се подреждат върху дренирана повърхност, като между редовете се правят пътеки за движение на гледачите. Широчината на пътеките е 1.5-2м, а разстоянието между клетките – 0.5-1м. За предпазване от течение от подветрената страна на площадката се изграждат ветрозащитни щитове. Подът на клетката се застила със слама. След изваждане на телето постелята се маха и се прави основно почистване и дезинфекциране. Препоръчва се клетката да остане празна поне 5 дни. След 3-4 оборота тя се премества, а мястото остава празно няколко месеца. Една от възможностите за изпълнение на изискванията за групово отглеждане след 7-дневна възраст е клетките и дворчетата да се изграждат на модулен принцип и след изтичане на указания пе-

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement