Page 28

УВОД Млечното говедовъдство обикновено се развива в околностите на големите консумативни центрове, в районите с високоинтензивно земеделие, където има възможност за ефективно производство на сочни и груби фуражи (основно царевичен силаж и люцерново сено). Поради наличието на развита промишленост тези райони обикновено не са подходящи за биологично производство. Найподходящи са полупланинските и планинските райони. У нас фуражопроизводството в тези райони е слабо развито, пасищата не са облагородени, но възможността за използване на естествени пасища през по-голяма част от годината намалява себестойността на продукцията. ПОРОДА От породите отглеждани у нас, за биологичното производство на мляко най-подходящи са специализираните млечни породи Българско родопско говедо и Българско черношарено говедо, както и комбинираните – Българско кафяво говедо и Симентал. ОТГЛЕЖДАНЕ Сградите за биологично отглеждане на говеда трябва да са с максимален обем на помещението, добро осветление и вентилация, намалена влажност, редовно да се почистват. За осигуряване на комфорт на животните при строителството се избират естествени материали с висока хигроскопичност и добри топлоизолационни качества – камъни, тухли, дърво и т. н. В сградите за говеда изкуствен микроклимат не се поддържа. За осигуряване на нормални параметри на въздуха обикновено е достатъчно да се осигури добра естествена вентилация. Подовете в помещенията и дворовете трябва да са гладки, но не хлъзгави. За предпочитане са плътните подове с твърдо и здраво покритие. Най-често дворовете, проходите и коридорите се покриват с бетонни плочи. Устойчивостта на стъпване се осигурява чрез създаване на грапавини по покритието. Леглата се изграждат от различни материали, които задължително са с добри топлоизолационни свойства и лесно се почистват. Найдобрият материал са устойчивите на износване тухли. Подходящ материал е дървото, но дървените подове бързо се деформират 2

отглеждат на пасищата. За биологичното отглеждане на телетата за месо са подходящи екстензивните и полуинтензивните технологии.

Свободно-боксово отглеждане на крави

Свободно хранене на теле от крава-майка

15

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement