Page 22

Телета от Българска Сименталска порода угоявани на открита площадка, 18 мec. възраст – 600кг ж.м.

20

на казеина, а не на суроватъчните белтъчини-алфа лактоалбумин и бета лактоглобулин. Казеиновото съдържание на млякото от Българската сименталска порода е средно 2,38–2,40%, а на млякото от Черношарената порода, като световна порода за мляко е от 2,20 до 2,30%. Казеина е от съществена важност при преработката на млякото в сирене, кашкавал и извара – по-високото съдържание на казеин е предпоставка за получаване на по-висок добив при тези продукти. Съотношението между казеиновите фракции на млякото от Българската сименталска порода е също много доб-ро, а именно на алфа фракцията – 39,40%: на бета – 53,80% и на капа казеина – 6,80%, а при Черношарената порода за отделните фракции е съответно – 36,80%: 55,60% и 7,60%. Средната големина на на казеиновия мицел при Българската сименталска порода е 739 ангстрьома и молекулно тегло 169000, срещу 714 ангстрьома и 156000 молекулно тегло за Черношарената порода. По-големият размер на казеиновият мицел в млякото на породата Български симентал е предпоставка за по-добрата му подсирваема способност и ускоряване синерезиса на сиренината при нейната обработка и пресоване. Това е благоприятно при преработката му в различни

видове меки, полутвърди и твърди сирена. Върху подсирваемата способност на млякото влияят и минералните вещества, и по-специално съдържанието на калций, който в млякото на Сименталската порода е повече. Съдържанието на натрий и калий в млякото на кравите от Сименталската порода е по-ниско, което от технологична гледна точка е желателно. Като се имат в предвид данните за състава и физикохимичните свойства на млякото от Българската сименталска порода определено може да се каже, че то е много добра суровина за производството на различни видове млечни продукти. Освен с качествената си продукция, кравите от Българската сименталска порода се отличават и с други стопански показатели, като най-продължително време на използване, къс междуотелен период предпоставка за получаване на най-много приплоди и най-висока пожизнена млечност. Изхождайки от информацията за генетичните заложби на Сименталската порода за високо качествена млечна и месна продуктивност и природоклиматичните условия в страната, считаме, че тази порода е перспективна за отглеждане от земеделските производители и може да заеме своето място в сред другите породи говеда.

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement