Page 21

Крава Дапа № 4340 от Българската сименталска порода (за 305 дни - 6183кг – 4,12% м.в.)

а именно белтъчните вещества, които варират от 3,20 до 3,75%, а за млякото от Черношарената порода – от 3,20 до 3,35%. Този показател на млякото е много важен тъй като в голяма степен

предопределя неговата хранителна стойност и добива на основните млечни продукти. Много характерно и важно е, че завишеното съдържание на белтъчини е изключително за сметка

Крава Гама № 3950 от Българската сименталска порода (за 305 дни – 5657кг – 3,99% м.в-а)

19

Животновъдство BG 1/2014  
Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement