Page 17

Биволица Ани 23080124, от стадото на Ангел Ангелаков, която на IX лактация е дала 2853кг. мляко с 7,68%м. в-ва и 4,11% протеин.

използуването на съвременни селекционни методи и линейни модели за оценка на развъдната стойност на животните и за прогнозиране на генетическия прогрес, дава големи възможности пред биволовъдството за неговото усъвършенстване и развитие. Ползването на програмни продукти, унифицирани за страните от Европейската асоциация по животновъдство, позволява

на селекционера, а и на самия фермер по-пряка и по-ефективна намеса в цялостния селекционен процес за повишване на рентабилността от отглеждане на биволите. Трудността идва от това, че модерните методи на селекция ще трябва да намерят приложение в една твърде ограничена по своя размер биволска популация.

Независимо от тези трудности и макар, че съвременните методи на селекция започнаха да се използуват твърде късно в биволовъдството, вече е възможен по-интензивен процес на неговото усъвършенстване и развитие, което ни дава основание за разработването на модерна развъдна програмa, базирана изцяло на популационната генетика. Както в страните с раз-

Синът на биволицата Ани с рег.№ 31244199.

15

Животновъдство BG 1/2014  

Списание за професионално животновъдство и наука

Advertisement