__MAIN_TEXT__

Page 1

VĎA

BE

Z

ĽOM ITE

PREDPLAT KA

REKLA MY

GEOPOLITICKÝ A KULTÚRNY MESAČNÍK JÚN 2016 www.zemavek.sk

CENA PRI PREDPLATNOM

2,80 €

CENA

3,30 €

KONTROLA

MYSLE

• ROZHOVOR SO SVETOZNÁMYM PSYCHIATROM STANISLAVOM GROFOM • RADA BENÁTSKA UZNALA PRÍSLUŠNOSŤ KRYMU K RUSKU • BRUSEL PREJAVUJE POCHYBNOSTI O SLOVENSKU • ŠAMANI, KGB A RUSKÉ TAJNÉ TECHNIKY


OBSAH PRAVIDELNÝCH RUBRÍK > JÚN 2016

VÁŠ TRVALÝ PRÍKAZ

NÁS UDRŽIAVA V CHODE

DYMOVÉ SIGNÁLY

ESEJE NA JEDNU FAJKU

KOMUNITA / 6

UDALOSTI A SÚVISLOSTI

ZO SVETA A Z DOMOVA

S KÝM TO PAKTUJE EURÓPSKA ÚNIA / 9 LAJČÁK ČIERNOHORCOM: VYCHUTNAJTE SI NATO! / 14 RAKÚSKO DOSTALO PREZIDENTA, AKÉHO SI ŽELALI MOCNÍ V BRUSELI / 16 NAPOLEONOVSKO-HITLEROVSKÝ KOMPLEX ŽENIE EURÓPU K SAMOVRAŽDE / 20 KTO POMÁHA BRUSELU NADRAĎOVAŤ SA NAD NAŠE ZÁUJMY? / 24

ORBIS PICTUS

SVETOVÉ UDALOSTI V OBRAZOCH / 54

EKONOMIKA

VÝVOJ SVETOVEJ A DOMÁCEJ EKONOMIKY

NAJZADLŽENEJŠÍ SÚ JAPONCI A AMERIČANIA / 26

KORUNNÍ SVEDKOVIA

VÝROKY ZASVÄTENÝCH

EDWARD MANDELL HOUSE / 27

TÉMA MESIACA

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

ÚVOD / 30 VYMÝVANIE MOZGOV NA STO SPÔSOBOV / 32 OBLUDNÉ AMERICKÉ POKUSY NA ĽUĎOCH / 34 ZLOMENÉ OBETE PSYCHIATRICKÉHO MUČENIA / 40 FARMAKOLOGICKÉ NÁSTROJE KONTROLY NAD MASAMI / 44 PODPRAHOVÝ ÚTOK NA ĽUDSKÚ MYSEĽ / 48 ŠAMANI, KGB A RUSKÉ TAJNÉ TECHNIKY / 51

SATIRA

AKO TO VIDÍME MY

RÁROH / 28 PREČO AMERIKANOFILOM HRABE? / 29

DÉJÀ VU

UDALOSTI, KTORÉ SÚ OPÄŤ AKTUÁLNE

STANE SA MOLDAVSKO SÚČASŤOU RUMUNSKA? / 84

NEZNÁMI HRDINOVIA

PRÍBEHY SKUTOČNÝCH OSOBNOSTÍ

KRITIK AMERICKEJ ROZPÍNAVOSTI / 96

RENDEZ-VOUS

STRETNUTIE S ČLOVEKOM

MOHYKÁN DUŠE / 62

NAŠA HISTÓRIA

ZAMLČANÉ DEJINY SLOVANOV

SPORY O DÁVNOVEKÚ EURÓPU A SLOVANOV / 88

MYSTICKÉ MIESTA

LOKALITY NAPLNENÉ SILOU

LHASA – ČÍNA (AUTONÓMNA OBLASŤ TIBET) / 98

PROPAGANDA

TECHNIKY MANIPULÁCIE

NEKALÝ BOJ S „KONŠPIRAČNOU“ KONKURENCIOU / 80 POSVÄTNÁ STOKA ŽURNALISTIKY / 82

ALTERNATIVE VITA

AKO SA ODPOJIŤ OD MATRIXU

SVETSKÉ A DUCHOVNÉ MANTRY / 104 STAVOVSKÝ ŠTÁT – VÍZIA VLÁDY NAJLEPŠÍCH / 109

BEZ MASKY

ODVRÁTENÁ TVÁR OSOBNOSTÍ

MICHEIL SAAKAŠVILI / 92

NÁJOMNÍ VRAHOVIA

AKO SA ÚČINNE BRÁNIŤ PRED ZABIJAKMI SPOTREBY

(P)OTRAVINY / 115 PLASTOVÉ HRAČKY NÁM „MENIA“ DETI / 116 SPREJ NA AKÚTNE „NEDÝCHANIE“ / 117

VEDA A TECHNIKA

DOBRODRUŽSTVO ĽUDSKÉHO POZNANIA

PLOSKULE SA UČIA POŽIERANÍM KOLEGÝŇ / 102

JEDEN DEŇ

REPORTÁŽ O OBYČAJNOM DNI S NEOBYČAJNÝM PRÍBEHOM

JEDEN DEŇ S POĽOVNÍKOM / 120

ZDRAVIE

AKO OSTAŤ ZDRAVÝ V CHOREJ SPOLOČNOSTI

AJ VY NÁS MÔŽETE PODPORIŤ TRVALÝM PRÍKAZOM V ĽUBOVOLNEJ VÝŠKE NA ČÍSLO NÁŠHO ÚČTU 5044733532/0900. IBAN: SK80 0900 0000 0050 4473 3532 SWIFT: GIBASKBX ZO STÁNKOVÉHO PREDAJA NÁM NEZOSTÁVA NIČ. EXISTUJEME LEN VĎAKA PREDPLATNÉMU. PROSÍME, VYUŽITE TÚTO MOŽNOSŤ PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU ZEMAVEK@ZEMAVEK.SK, NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 0915 895 328 ALEBO NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE WWW.ZEMAVEK.SK/PREDPLATNE.

CENA PREDPLATNÉHO (júl – december): 16,80 €

LIEČENIE HUDBOU, TÓNMI A ZVUKMI PODĽA VLASTIMILA MAREKA / 110 PRÍRODNÝ RECEPTÁR / 113 MANNA / 114

ZIMKOMRIAVKY

EMOTÍVNE ZAMYSLENIA MILKY ZIMKOVEJ

GRÁTIS / 124

HERBÁR

OBJAVOVANIE ZÁZRAČNEJ MOCI RASTLÍN A PRÍRODY

BOŽSKÉ HUBY MENIACE STAV VEDOMIA / 118

MANDRAGORA

KORENE SVETA SÚ SKRYTÉ POD ZEMOU

KNIHY / 126, FILM / 127 HUDBA / 128, HRY / 129 KULTÚRNA UDALOSŤ / 130 YASUYUKI UEDA / 131

ZENOVÉ PRÍBEHY / 122

KOREŠPONDENTI

AKO SA ŽIJE SLOVÁKOM VO SVETE

MEDITÁCIA JE CESTOU K STAVU JEDNOTY / 136

PEDOFILNÁ ISLAMSKÁ NADÁCIA / 142

PAVUČINA

15 MINÚT SLÁVY PRE NOVÉ MYŠLIENKY

MÚZY

ZEM & VEK ODPORÚČA

PRÍBEHY ZEME

MYTOLOGICKÉ PRÍBEHY NAŠICH PREDKOV

TRIBÚNA

SLEDOVANIE VLÁKEN, KTORÝMI SÚ POSPÁJANÉ JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI

MICHAL HVORECKÝ / 140

BÁBÄTKO PANI PETRÍK V PARLAMENTE / 143 LIBERÁLNA DEMOKRACIA A LIBERTARIANIZMUS / 144

3


EXISTUJEME VĎAKA VÁŠMU PREDPLATNÉMU

TOTO NÁM OSTÁVA Z PREDAJA V STÁNKOCH A NÁKUPNÝCH CENTRÁCH. Nesmierne nás teší váš záujem o náš mesačník. V apríli 2016 sme na celom Slovensku predali 92,56 % všetkých čísel. Pri trende, keď predaj tlačených médií zaznamenáva historické prepady, sa naša 148-stranová kniha bez reklamy mesiac čo mesiac teší obrovskej podpore. Lenže my sme si povedali, že nás neovplyvní ani ruská, ani americká, ani izraelská, ani farmaceutická, ani hypotekárna a ani žiadna iná strana. Jedinou stranou, na ktorej nám záleží, je každá z tých, ktoré píšeme pre vás. Vďaka vám za podporu, ostaňme spolu.

TOTO NÁM VĎAKA VÁŠMU PREDPLATNÉMU UMOŽŇUJE PREŽIŤ

Zo srdca vám ďakujeme.


DYMOVÉ SIGNÁLY > ESEJE NA JEDNU FAJKU

Tibor Eliot Rostas

KOMUNITA DOBYVAČNÉ VOJNY NATO, TEROR, NEPOROVNATEĽNÉ EKONOMICKÉ ROZDIELY, DRANCOVANIE ZEME, SPROSTREDKOVATEĽSKÁ DEMOKRACIA, NELEGITÍMNE RIADIACE ŠTRUKTÚRY, NEVYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA V BEZPRÁVNOM ŠTÁTE, INDOKTRINÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU, KONTROLA MYSLENIA, TOTÁLNA ZÁVISLOSŤ OD DISTRIBÚCIE POTRAVÍN A ENERGIÍ – TO VŠETKO A MNOHÉ ĎALŠIE VYTVÁRA SVET „ZÁPADNÝCH HODNÔT“, V KTOROM MNOHÍ NEMÔŽU A NECHCÚ ŽIŤ. EXISTUJE INÁ MOŽNOSŤ AKO REZIGNÁCIA ČI SPOLUÚČASŤ NA UDRŽIAVANÍ DYSFUNKČNÉHO MODELU SPOLOČNOSTI? 6

A

nglický básnik a dramatik Christopher Fry napísal: „Vďaka bohu, že žijeme teraz, keď sa zlo stavia všade do cesty, neopúšťajúc nás, kým nepodnikneme najdlhší krok, aký kedy urobila duša človeka.“ Narastajúca kríza vo vonkajšom svete je pro­ jekciou našej individuálnej krízy vedomia. Minulosť bola skôr o tom, že vnútorný rozvoj jednotlivca viedol k osobnému obohateniu duše, teraz je problematika oveľa závažnejšia: náš posun vedomia je podmienkou nášho ko­ lektívneho prežitia. Naše znalosti vonkajšieho sveta mnohonásobne predbehli poznanie seba samých. Hoci dnes máme obrovské možnosti a technológie, ich vývoj a využitie má na svet, v ktorom žijeme, devastačný dopad. Máme stále ten istý zdrojový kód, stále ten istý sklon nechať sa ovládať len veľmi obmedzeným ve­ domím podobne ako ľudia pred tisícami rokov. Ako vravel Einstein: „Žiadny problém nemô­ že byť vyriešený na rovnakej úrovni myslenia, aká ho stvorila.“ Sme oslepení zrakom a hluchí kvôli sluchu. Necítime. V tejto necitlivosti nám unikajú tie najpodstatnejšie súvislosti – najmä

fakt, že rozhodovanie o lepších vyhliadkach na budúcnosť prenechávame na iných. Pozrime sa na svet vôkol seba. Môže byť toto všetko pus­ tošenie, bieda, nevraživosť, arogancia, plytvanie a devastácia výsledkom všeobecného konsenzu? Je toto svet našich predstáv? Podľa mnohých ukazovateľov nemáme na mnohé z okolností tvoriacich systém, v ktorom sme nútení žiť, ab­ solútne žiaden vplyv. Na druhej strane má moc stále väčšie problémy udržať svoje postavenie legitímnymi prostriedkami. Keď sa zmiešajú dovedna farby dúhy reprezentujúcej humaniz­ mus 21. storočia, vo výsledku dostaneme šedo­ hnedú kaki. Uniformnú, totalitnú a jednoliatu, s jediným správnym názorom, do ktorého sme tlačení. Ekonomické vazalstvo jednotlivcov poháňaných systémom gladiátorských zápasov v duchu „kto z koho“ ich zároveň zaväzuje k ser­ vilnej poslušnosti a vytvára v nich strach. Ľudia čoraz jasnejšie chápu skutočnosť, že sú súčasťou monštruózneho komplotu a podvodu s maskou demokracie. Fungujeme v spoločnosti, v kto­ rej si jednotlivci submisivitou musia perma­ nentne dokazovať svoje oprávnenie existovať. Foto: Matúš Plecho

Novú knihu Tibora Eliota Rostasa s tematikou reálneho odpojenia od systému a vytvorenia vlastných samospráv s novými formami spolužitia pripravujeme na december 2016.


DYMOVÉ SIGNÁLY > ESEJE NA JEDNU FAJKU

8

Už od prvého vzdelávacieho stupňa sa deťom vnucuje povinné osvojovanie si myšlienok a vzorcov, aké neskôr nadobudnú kontúry cha­ rakteru šťastných otrokov obslužného personálu systému. Svoju existenciu a privilégium žiť sme nútení dennodenne obhajovať čo najefektívnej­ ším začlenením do spoločenských procesov, do systému, ktorý od nás očakáva merateľné výsledky. V opačnom prípade sme vylúčení a dostávame sa na okraj všeobecne prijateľných noriem. A práve ten okraj – extrém, je čosi, voči čomu sa ohradzuje práve masa šťastných otro­ kov, ktorá ho vytvára na vedomej aj nevedomej úrovni. Inými slovami – nachádzame sa v situ­ ácii, kde nie je možné existovať „len tak“, ale iba za podmienok, keď sme slobodu zamenili za slobodné rozhodnutie o spôsobe uväznenia v systéme. Tento stav je však z dlhodobej per­ spektívy neudržateľný. Legitimita vlád bude vynucovaná, pretože slobodnou vôľou a roz­ hodnutím občanov nebude možné ju získať. Dô­ vera v inštitucionálnu moc a predstieranie de­ mokracie rapídne klesá a spolu s ňou aj ochota podriadiť sa. Niekoľko faktorov a premenných ako ekonomický kolaps a veľmi pravdepodobný pád existujúceho monetárneho systému, kolaps sociálneho zabezpečenia, zdevastované súdnic­ tvo v štáte, ktorý nie je právnym, prehlbujúce sa zadlžovanie, kolaps distribúcie potravín a ener­ gií, problematika bezpečnosti potravín a potra­ vinovej sebestačnosti, dysfunkčný dohľad nad kontrolou mienky a myslenia prostredníctvom indoktrinácie vzdelávacieho systému a mediál­ neho vymývania mozgov, ekologický kolaps a mnoho ďalších fenoménov spôsobí, že bude dochádzať k čoraz častejším nepokojom. Tie sa podarí vždy len dočasne zvládnuť represiami, no výsledkom bude kumulatívny efekt a eska­ lácia napätia. Spoločným menovateľom uvede­ ných negatív nie je len akási vonkajšia skrytá moc elít, čo sa natíska ako bezvýchodiskové zjednodušenie. Zásadným problémom je strata opodstatnenia existencie civilizácie, ktorá sa vzdala svojej spirituality a ideálov. Napokon cel­ kom dobrovoľne sa vzdala aj práva autenticky rozhodovať o sebe samej. Namieste je celkom logicky otázka: ako sa dá žiť inak, ako vieme vytvoriť optimálne podmienky našej existencie?

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

Jednou z odpovedí, ktorú som sa pokúsil sfor­ mulovať v predchádzajúcich zamysleniach, je zásadná reorganizácia moci smerom k jej de­ centralizácii na úrovni regionálnych vlád so suverénnymi kompetenciami a funkčné refe­ rendum ako primárny nástroj reálnej, priamej demokracie. Tentokrát zájdeme ešte o kúsok ďalej, k vytvoreniu vlastnej samosprávy s vlast­ nými mechanizmami rozhodovacích procesov – ku komunite. Slovami Scotta Pecka sa svet dá zachrániť jedine v spoločenstve a prostredníc­ tvom spoločenstva. Globálne problémy nie je možné vyriešiť bez schopnosti komunikovať na tých najzákladnejších úrovniach. Budú to práve komunity a zásady, v ktorých sa uplatní systém sociokracie, kde má opodstatnenie každý názor jednotlivca vedúci k dosiahnutiu konsenzu. Prá­ ve konsenzuálne mechanizmy majú reálny pred­ poklad vytvoriť nový charakter sveta budúcnos­ ti. Sveta, v ktorom sa malé a celistvé skupiny ľudí dohodnú na vlastných pravidlách. Vo vnútri nich bude možné predefinovať spoločné záujmy, charakter medziľudských vzťahov, spôsob vzde­ lávania detí a spôsob, akým ich rodičia chcú pri­ viesť na svet. Rovnako tak spôsob, akým bude fungovať ekonomika bez vplyvu centrálnych bánk, bez závislosti od výroby a distribúcie po­ travín a energií, bez odovzdania kompetencií do rúk politických strán formujúcich legislatívu vo svoj prospech a proti záujmu občanov, farma­ ceutického priemyslu či vplyvu mediálneho tla­ ku vytvárajúceho požadovanú mienku. V rámci užšej a kompaktnej skupiny, ktorá prijala svoje vlastné pravidlá komunikácie, bude neporov­ nateľne efektívnejšie dosiahnuť vnútorný mier a uspokojenie vďaka vzdaniu sa individuálnej, dravej a izolovanej súťaživosti v mene kolektív­ neho vedomia. V ňom má priestor vyjadrenie a komunikovanie hoc aj úplne protichodných názorov na rovnakej a spravodlivej úrovni. Zásadnou a najpodstatnejšou však ostáva pod­ mienka poznania seba samého a preniknutia k prapodstate vedomia. Energia takýchto spolo­ čenstiev má priam mýtický rozmer známy už od spoločenstiev kmeňa a totemu. Táto energia je zrejme tou jedinou, ktorá podobne ako semien­ ko trávy prenikne troskami toho, čo dnes nazý­ vame civilizáciou.

Patrik Sloboda

S KÝM TO PAKTUJE EURÓPSKA ÚNIA TURECKO MENÍ SVOJU TVÁR PRED NAŠIMI OČAMI

V

ypršanie ultimáta, ktoré turecký prezi­ dent stanovil Európskej únii, aby do kon­ ca júna zrušila vízovú povinnosť pre dr­ žiteľov tureckých pasov, sa blíži. Recep Tayyip Erdogan ho vzniesol počas prípravy marcovej dohody Turecka s Európskou úniou o zvládaní migračnej krízy. Európe priniesla zavedenie mechanizmu, na základe ktorého Grécko môže vracať do Turecka ilegálnych migrantov. Eu­ rópska agentúra pre ochranu vonkajších hraníc Frontex zaznamenala v apríli výrazný pokles počtu ilegálnych migrantov v Grécku. Problém spočíva v tom, že trenice medzi Úniou a Tureckom sa napriek úsiliu Bruselu nevidieť, nepočuť, a hlavne nemedializovať prebiehajúcu demontáž demokracie v partnerskom Turecku vyostrujú. V tom Turecku, ktoré sa v zmluve z 8. marca s EÚ dohodlo o otvorení nových kapitol prístupových rokovaní o vstupe Turec­ ka do EÚ. A v tom Turecku, ktoré si prezident Erdogan pretvára podľa predstáv desiacich Eu­ rópu. Hanlivú prezývku sultán Erdogan, ktorú mu dala opozícia, keď krvavo potláčal masové demonštrácie v Istanbule pred troma rokmi, po­ jal bez urážky a začal sa podľa nej aj správať. Nasadil náhubok masmédiám, pozatváral disi­ dentov za mreže, zaviedol čistky v štátnom apa­ ráte a v ozbrojených silách, rozpútal vojenskú agresiu v sýrskom pohraničí, prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov sa zapojil do ilegálneho kšeftovania s teroristickým hnutím Islamský štát, zásoboval sieť sprostredkovateľov teroristov zbraňami a muníciou, poskytoval im zdravotnú opateru v Turecku a logistickú podpo­ ru a v novembri neváhal nechať zostreliť ruský stíhací bombardér SU-25 pôsobiaci v Sýrii, keď tesne oblietal turecký vzdušný priestor. Tým za­ tiahol spojencov v NATO na pokraj vojenského konfliktu s Ruskom a vymáhal od nich prísľub solidárnej pomoci v prípade ruskej agresie.

Popri tom zintenzívnil vojenské útoky proti kurdským povstalcom v juhovýchodnom Tu­ recku a v pohraničných oblastiach obývaných Kurdmi na severe Iraku a Sýrie. Turecko tým vedie vyhladzovaciu kampaň v občianskej vojne proti domácim Kurdom, čím by sa malo auto­ maticky diskvalifikovať z prístupových roko­ vaní s EÚ. Bruselskí technokrati však vedome prehliadajú Erdoganovo vyčíňanie, len aby si ho nepohnevali a nevyprovokovali k rozpútaniu novej migračnej cunami namierenej na Európu. V utečeneckých táboroch na tureckom území sa tiesnia dva milióny migrantov z celej Ázie. Ďalší milión živorí mimo nich. Sultán Erdogan si medzitým upevňuje moc, mení ústavu a zavádza v krajine autoritársky režim. Premiér Ahmet Davutoglu, ktorý slúžil Erdoganovi ešte ako premiérovi vo funkcii mi­ nistra zahraničných vecí, sa od neho začiatkom mája otvorene dištancoval a oznámil odstúpenie z čela vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Erdogan 20. mája pretlačil v parlamente prijatie ústavných zmien. Zbavujú poslaneckej imunity zákonodarcov, na ktorých padne tieň podozrenia, že podporujú terorizmus. Ankara zahŕňa pod terorizmus aj ozbrojený odpor tu­ reckých Kurdov, za ktorými stoja na parlament­ nej pôde poslanci Ľudovej demokratickej strany (HDP). Politické čistky v parlamente premenia Turecko na totalitárny štát. Erdoganom založená strana AKP 22. mája na mimoriadnom zjazde zvolila za nového pred­ sedu Binaliho Yildirima. Tento Erdoganov dôverník, ktorý bol ministrom dopravy, sa za­ plietol do ilegálneho kšeftovania v lodiarskom biznise. Namiesto trestu ho prezident posadil do premiérskeho kresla. Za prioritu svojej vlády označil Yildirim zmenu ústavy a zavedenie pre­ zidentského systému. Karikatúra demokracie v Turecku sa bude nazývať prezidentská.

9


UDALOSTI A SÚVISLOSTI > ZO SVETA A Z DOMOVA

POĽSKÉ VOLANIE: CHRÁŇTE NAŠU ZVRCHOVANOSŤ!

10

Poľský parlament prijal 20. mája uznesenie vy­ zývajúce vládu k obrane zvrchovanosti republi­ ky. V dokumente sa uvádza, že Poľsko je vysta­ vené tlakom ohrozujúcim zvrchovanosť štátu. Rezolúcia apeluje na vládu, aby vzdorovala všetkým pokusom o narušenie suverenity Poľ­ ska. Hoci zákonodarcovia priamo nemenujú Európsku úniu a jej výkonný orgán Európsku komisiu, uznesenie parlamentu predstavuje ne­ priamu odpoveď na ultimátum Komisie, kto­ ré pobúrilo Poliakov a Sejm, kde má väčšinu konzervatívna, národne orientovaná – a čo je najdôležitejšie, euroskeptická – strana Právo a Spravodlivosť (PiS). Zmieňované ultimátum sa týkalo posolstva EK z 18. mája, aby Varšava do 23. mája učinila výrazný pokrok v súlade s odporúčaniami EK pri riešení sporu okolo postavenia ústavného súdu. V opačnom prípa­ de Brusel prijme zásadné stanovisko, pohrozil podpredsedu Európskej komisie Frans Tim­ mermans. Dňa 21. mája sa rozletel do sveta vý­ rok z prejavu ministerskej predsedníčky Beaty

Szydlovej k poslancom Sejmu. Tlačová agentú­ ra AFP ho zhrnula do výstižného titulku: „Poľ­ ská premiérka tvrdí, že sa nikdy neskloní pred ultimátom EÚ.“

BRUSEL PREJAVUJE POCHYBNOSTI O SLOVENSKU

S blížiacim sa prvým júlom, keď sa Slovenská republika ujme funkcie predsedníckeho štátu Európskej únie, prejavujú niektoré západoeu­ rópske a americké médiá dojemnú starostlivosť o vyspelosť demokracie v krajine medzi Duna­ jom a Tatrami. Azda najhlasnejšie pochybnosti

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

šíri na oboch brehoch Atlantiku denník Politi­ co, ktorý je značne aktívny ako transatlantický internetový spravodajský portál vychádzajúci vo viacerých jazykových mutáciách. Spravodaj­ covia európskej redakcie Politico.eu si v prie­ behu marca dvakrát vzali pod lupu zásadový postoj slovenskej vlády k vlaňajšej migračnej cunami a jej odhodlanie predísť tento rok zo­ pakovaniu migračnej invázie. Autori netajili rozčarovanie nad tým, že ani nová koaličná vláda, ktorá vzišla z marcových parlamentných volieb, neotočila plachty a nenecháva sa hnať promigračnými eurovetrami z Bruselu. Server cituje aj nemenovaného činiteľa Európskej ľudovej strany, najsilnejšej v Európskom par­ lamente, takto: „Nikto nie je príliš nadšený z nadchádzajúceho slovenského predsedníctva. Máme rozpracovanú a takmer hotovú rozsiah­ lu reformu. Ako nás môže viesť krajina, ktorá bude torpédovať akýkoľvek plán týkajúci sa migrácie?“

AKO SA KOSOVO EUROPEIZUJE

Obyvateľov kosovskej metropoly Priština 17. mája prekvapil profesionálne zorganizova­ ný a medzinárodne pochvalne medializovaný pochod homosexuálov. Zúčastnili sa na ňom aj vedúci politickí predstavitelia na čele s pre­ zidentom Hašimom Thaçim. Nechýbala ani exprezidentka Atifete Jahjagová a podpredsed­ níčka Európskeho parlamentu Ulrike Lunace­ ková, ktorá sa profiluje v rakúskej politickej aréne v poslaneckom klube zelených už viac ako dvadsať rokov ako aktivistka za zrovno­ právnenie lesbičiek, gejov, bisexuálov a trans­ sexuálov. Podľa tlačovej agentúry AFP sa na manifestácii Gay Pride zúčastnili aj veľvyslan­ ci Spojených štátov a Veľkej Británie. V Slo­ venskom, Španielskom, Cyprom, Gréckom, Rumunskom, Srbskom a inými krajinami ne­ uznanej Kosovskej republike žijú zhruba dva milióny obyvateľov. Vyše 90 percent z nich je moslimského vierovyznania v pomerne kon­ zervatívnej podobe, pod čo sa podpisuje aj prísun petrodolárov zo Saudskej Arábie na vý­ stavbu mešít a výchovu islamského duchoven­ stva. Spojené štáty na druhej strane financujú politický odpor a kosovsko-albánsky naciona­

11 lizmus, ktorý bol spočiatku namierený proti socialistickej Juhoslávii a neskôr postsocialis­ tickému Srbsku. Washington a medzinárodné mimovládne organizácie naďalej podporujú v Kosove hnutia a politické strany propagujú­ ce liberálnu demokraciu, ktorá sa po vyhláse­ ní nezávislosti vo februári 2008 stala štátnou ideológiou. Amerikanizácia života v Kosove, kde Pentagón vybudoval obrovskú vojenskú základňu Camp Bondsteel, bezohľadne nahrá­ dza tradičný hodnotový svet Kosovčanov pô­ sobením v kultúre, masmédiách a vzdelávacej sústave. Novoty typu Gay Pride nútia všetkých zvykať si na rýchle zmeny, či sa im páčia alebo nie.

RADA BENÁTSKA UZNALA PRÍSLUŠNOSŤ KRYMU K RUSKU

Volanie vo vnútri Európskej únie po skoncova­ ní s hospodárskymi a obchodnými sankciami proti Rusku silnie. Talianska vláda dáva zreteľ­ ne najavo nevôľu nad predlžovaním kontrapro­ duktívnej hospodárskej vojny s Ruskom, no zatiaľ sa neodvažuje vybočiť z radu a hlasovať

v Bruseli proti glajchšaltovanej protiruskej lí­ nii. Poslanci benátskeho regionálneho parla­ mentu sa necítia byť ňou viazaní. Dňa 18. mája prijali odvážne uznesenie, ktoré označuje poli­ tiku dvadsaťosmičky voči Krymu za diskrimi­ načnú a nespravodlivú. Zákonodarcovia Rady regiónu Benátska vyzývajú taliansku vládu, aby uznala výsledky predvlaňajšieho referenda na Kryme o pridružení vtedajšej Krymskej au­ tonómnej republiky, ktorá bola súčasťou Ukra­ jiny, k Ruskej federácii. Dokument odobrený v Rade Benátska väčšinou v pomere 27 : 9 zá­ roveň apeluje za zrušenie protiruských obchod­ ných sankcií. Benátsko sa týmto stalo prvým regiónom v Európskej únii, ktorý sa postavil na stranu obyvateľov Krymu. Tí sa v prvom refe­ rende vyslovili za osamostatnenie a v druhom za pripojenie k Rusku. Text rezolúcie benát­ skeho regionálneho parlamentu poveruje pred­ sedu regionálnej rady Roberta Chambettiho a šéfa regiónu Lucu Zaia, aby spolupracovali s talianskou vládou a parlamentom, ako i s or­ gánmi EÚ s cieľom preskúmať vzťahy Únie s Ruskom. Majú aj oprávnenie zbierať podpisy


UDALOSTI A SÚVISLOSTI > ZO SVETA A Z DOMOVA

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

že dobrovoľníci nesmú brať spravodlivosť do vlastných rúk. Ich vplyv však rastie a v arab­ skojazyčných príručkách pre ilegálnych mig­ rantov dostupných na internete už Bulharsko figuruje na prvom mieste v zozname štátov, ktorým sa majú vyhnúť.

NORMALIZÁCIA PO FRANCÚZSKY

12 na celoeurópskej úrovni za odvolanie protirus­ kých sankcií. Zrušenie protiruských sankcií kvalifikovane odhlasovala v apríli aj väčšina poslancov francúzskeho národného zhromaž­ denia, i keď za nízkej účasti poslancov. Veľvy­ slanec EÚ v Rusku Vygaudas Ušackas v rozhla­ sovom vysielaní stanice Vesti FM kládol dôraz na nezáväznosť rezolúcie z Paríža i Benátok a podčiarkol, že nie sú právne vymáhateľné.

BULHARI SA ORGANIZUJÚ

Len s krajným vypätím sa macedónskej vlá­ de darí chrániť svoje južné hranice s Grékom pred hromadnými vpádmi ilegálnych mig­ rantov z Grécka. Situácia sa tam vyhrocuje. Rozdivočení obyvatelia utečeneckého tábora v Idomeni na gréckej strane hranice ju chceli v noci na 18. mája preraziť železničným vagó­ nom. Podobné starosti robí vláde v susednom Bulharsku hranica s Tureckom. Neprekvapu­ je, že v pohraničných oblastiach Bulharska sa vytvorili občianske oddiely, ktoré pátrajú po ilegálnych narušovateľoch zvrchovanosti štátu a pokúšajú sa ich zatláčať alebo vracať späť.

Za vzor im do istej miery slúžia dobrovoľnícke strážne oddiely v USA činné v pohraničnom pásme s Mexikom. Obyvatelia Bulharska, kto­ ré bolo po stáročia podmanené Osmanskou ríšou, sú dodnes mimoriadne citliví voči domá­ cej tureckej menšine, všemožne podporovanej Tureckom. Brusel a Berlín nevrlo priznávajú masovú pod­ poru domáceho obyvateľstva týmto obrancom, ktorým chýba právne uznanie. Nemecký spra­ vodajský server Deutsche Welle informoval o výsledkoch prieskumu bulharskej televízie, podľa ktorého 84 % obyvateľov pohraničia podporuje dobrovoľnícke oddiely. Ich činnosť však hanlivo označuje za „poľovačku na ute­ čencov“. Berlínu prekáža aj to, že dobrovoľníci posudzujú vpády ilegálnych migrantov ako ná­ jazdy mudžahedínov. Brusel s Berlínom done­ dávna kategoricky popierali akúkoľvek priamu spojitosť. Bulharský minister zahraničných vecí Daniel Mitov, úslužný Bruselu, nástojí na dodržiavaní mocenského monopolu štátu nad používaním silových prostriedkov voči nezá­ konným narušovateľom hraníc a vyhlasuje,

Je zarážajúce, ako málo pozornosti sa ušlo sprá­ vam z Paríža o ďalšom predĺžení výnimočné­ ho stavu. Kolíska modernej demokracie, ktorá si heslom liberté, égalité, fraternité (sloboda, rovnosť, bratstvo) zdobí štátne budovy a pa­ mätníky, sa k nemu dnes flegmaticky obracia chrbtom. Dolná komora francúzskeho parla­ mentu opätovne odobrila predĺženie vysadenia viacerých práv a slobôd občanov obsiahnutých v zákone o výnimočnom stave, ktorý vyhlásili v krajine galského kohúta po teroristických úto­ koch v Paríži 13. novembra. Jeho platnosť mala vypršať 26. mája. Patroly po zuby ozbrojených vojakov a policajtov po uliciach, zlegalizovanie domových prehliadok bez súdneho povolenia, zadržiavanie podozrivých bez dôkazov a ob­ medzenia všakovakého druhu podľa ľubovôle silových štruktúr štátu pomaly, ale isto posú­ vajú piatu republiku na úroveň policajného štátu. Francúzsko pritom slúži ako pokusné laboratórium pre celú Európu pri overovaní hĺbky, rozsahu a tempa premeny vyspelej de­ mokratickej krajiny na diktatúru. Francúzska vláda a masmédiá poskytli čoraz apatickejšej verejnosti dva lacné argumenty na odôvodne­ nie ďalšieho udržiavania autoritárskych metód štátu. Prvý znie, že vláda vraj bude môcť lep­ šie reagovať na hrozbu teroristických útokov. Druhý vyťahuje strašiaka terorizmu. Vychádza z upozornení tajných služieb na zvýšené riziko terorizmu počas Majstrovstiev Európy vo futba­ le, ktoré sa budú konať od 10. júna do 10. júla. Na ne údajne nadväzuje podobné riziko počas cyklistických pretekov Tour de France, ktoré prebehnú od 2. do 24. júla.

SKROTIA SI TRUMPA?

Americký realitný magnát a mimosystémový uchádzač o nomináciu za Republikánsku stra­ nu do novembrových prezidentských volieb

v USA Donald Trump prekonal začiatkom mája dôležitú prekážku. Jeho hlavný súper, texaský senátor Ted Cruz, po prehre v primár­ kach v štáte Iowa odstúpil zo súboja o kandi­ datúru. Trump tak ostal bez vnútrostraníckych protivníkov a mal by mať nomináciu za Repub­ likánov istú. Konečné slovo však padne až na júlovom nominačnom zjazde a extravagantné­ ho miliardára, ktorý nie je finančne závislý od sponzorských peňazí, čaká náročná skúška. Musí sa dohodnúť so šedými eminenciami Re­ publikánskej strany a politickej scény v USA, no predovšetkým s manipulátormi svetovej politickej arény a koordinátormi kolektívneho vystupovania Západu ako celku. Trumpov ar­ gument „mám mandát od občanov“ na globa­ listických stratégov ani v najmenšom nezaberá. V Bielom dome potrebujú mať človeka plnia­ ceho ich agendu. Mimosystémové osobnos­ ti, ktoré sa s ňou nestotožnia – ani diskrétne a neverejne – tam nemajú miesto. Šesťdesiat­ deväťročný tribún jednoduchých Američanov 12. mája absolvoval zahrievací rozhovor s re­ publikánom a predsedom Snemovne reprezen­

tantov Paulom Ryanom. Trump, ktorý 14. júna oslávi sedemdesiatku, priznal, že hľadali spo­ ločnú reč, čo znamená, že ostal nezlomený. Dňa 18. mája sa dostavil na pohovor k Henry­ mu Kissingerovi, bývalému americkému minis­ trovi zahraničia a v istom zmysle súčasnému šéfdiplomatovi globalistických elít. Podrobnos­ ti rozhovoru v Kissingerovej rezidencii nie sú známe. Deväťdesiatdvaročný rodák z bavorské­ ho Fürthu však už v decembri verejne naznačil, že Trumpove stanoviská k migračnej téme sú na jeho vkus pritvrdé. Inými slovami: treba ich zmäkčiť.  (ps)

13


UDALOSTI A SÚVISLOSTI > ZO SVETA A Z DOMOVA

LAJČÁK ČIERNOHORCOM: VYCHUTNAJTE SI NATO!

M

14

inister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý spolu s ďalšími rezortnými kolegami z člen­ ských krajín EÚ a NATO podpísal 19. 5. 2016 prístupový protokol medzi Severoatlantickou alianciou a Čiernou Horou, navštívil túto kra­ jinu ako prvý európsky štátnik. V Bruseli pred odletom do Podgorice jej občanom odkázal, aby si naplno vychutnali tento moment, lebo si to zaslúžia. Ako dodal, keby pred desiatimi rokmi niekto povedal, že Čierna Hora dnes bude členom NATO, asi by sa všetci smiali. Mal na mysli dátum, keď krajina obnovila svo­ ju nezávislosť. Občanom Čiernej Hory, ktorí s členstvom v tomto agresívnom vojenskom pakte nesúhla­ sia, už tak do smiechu nie je. Ak by odfiltro­ vali skutočnosť, kto im takýto pozdrav posiela, pravdepodobne by nadobudli dojem, že k nim prehovára Jens Stoltenberg osobne. Lajčákov netradičný slovník vyrazil dych aj skutočným znalcom jeho umenia politického pokrytectva. „Mne osobne bolo milou povinnosťou, že som mohol podpísať tento protokol. Tým sa Čierna Hora fakticky stala členom NATO. Nie je to iba vojenská aliancia, ale je to aliancia spoloč­ ných demokratických hodnôt,“ zablahoželal šéf slovenskej diplomacie vicepremiérovi Čiernej Hory Duškovi Markovičovi, ktorý mu poďako­ val za všetko, čo spravil pre jeho krajinu ako vy­ slanec EÚ. Týmito slovami Lajčák definitívne rozptýlil roky trvajúce nejasnosti o čitateľnosti nielen svojich postojov, ale celej zahraničnej politiky SR. Oficiálna hovorkyňa ministerstva zahraničia RF Maria Zacharovová v reakcii na to vyhlási­ la, že Rusko nepovažuje zaťahovanie Podgori­ ce do NATO za prirodzené, pretože sa tak deje na základe tajných dohôd s čiernohorskou eli­ tou, bez súhlasu občanov tejto krajiny. Podľa nej to iba dokazuje snahu Bruselu maximálne urýchliť prístupový proces a dodať mu ne­ zvratný ráz.

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

SERGEJ CHELEMENDIK: OSOBNOSŤ S NADREGIONÁLNYM VÝZNAMOM

Vo veku nedožitých 59 rokov zomrel v noci zo 4. na 5. mája 2016 v Bratislave politický analytik, spisovateľ a bývalý poslanec NR SR Sergej Che­ lemendik (*9. 8. 1957 Kyjev). Jeho odchodom stráca stredná Európa a špeciálne Slovensko vý­ raznú osobnosť, ktorá jeho názorovo-hodnotové spektrum, už vyše štvrť storočia deformované západnou orientáciou, zbavovala jednostran­ nosti a robila ho symetrickejším, pluralitnejším, bohatším. Vo svojom poslednom televíznom in­ terview 29. 4. varoval pred „rabovaním Európy vo veľkom“, ktoré jej podľa neho hrozí po prijatí dohody TTIP. Chelemendikov zmysel pre geo­ politický nadhľad dodával jeho osobnosti nadre­ gionálny rozmer, s vysokým presahom do nad­ národnej úrovne chápania problémov súčasného sveta. Svojský a brilantný štýl, akým formuloval

námestia, vyrukovalo s praktickým bedekrom. Jeho poslaním je usmerniť tých, ktorí nechtiac zišli na scestie, správnym smerom. Podľa nie­ ktorých alternatívnych zdrojov (medzi nimi napríklad aj Davoportal, Hlavné správy, Nie je to tak) americká ambasáda v Bratislave vyhlá­ sila špeciálnu súťaž pre projekty, ktorých cie­ ľom je „zvýšiť na Slovensku povedomie o úsilí Ukrajiny budovať moderný demokratický štát, riešiť korupciu a (obzvlášť, pozn. autora) bojo­ vať proti dezinformáciám“. Súťažné projekty sa podľa stanovenej podmienky majú zameriavať

skôr na geograficky a demograficky rôznorodé publikum v rámci SR než na úzke expertné sku­ piny. Výška grantu je od 5000 do 25000 dolárov, pričom žiadosti o jeho udelenie bolo možné po­ dávať do 1. 5. 2016. svoje postoje, svedčil o širokom rozhľade, hlbo­ kej odbornej erudícii a prenikavej intuícii. Ne­ skrývaná proruská orientácia bola tŕňom v oku proamericky zakotvenej tuzemskej žurnalistiky, a zároveň jeho konkurenčnou prednosťou. Preto fakt, že si nehľadiac na to získal vážnosť a reš­ pekt aj v týchto kruhoch, nijako neprekvapuje.

AMERIČANOV TRÁPI, ČO SI MYSLÍME O UKRAJINE

Pre toho, kto by na Slovensku raz nevedel, čo si má o dianí na Ukrajine myslieť, sa ponúka nezištná výpomoc priamo z Bratislavy. Veľvy­ slanectvo USA, ktoré sa už asi 15 rokov – za alibistického mlčania štátnej správy, samosprá­ vy hlavného mesta a americky cítiacich „ob­ čianskych aktivistov“ – zviditeľňuje okupáciou centrálnej časti historického Hviezdoslavovho

LAJČÁK U LAVROVA: PLAČ NA NESPRÁVNOM HROBE

Formálny obsah a rozpačitý priebeh. Tak by sa dala charakterizovať nedávna cesta šéfa rezor­ tu slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka do Moskvy na stretnutie so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom. Podľa tlačového odboru MZVaEZ SR bolo jeho hlavným dôvodom nad­ chádzajúce predsedníctvo SR v Rade EÚ. Obaja sa okrem obligátnych tém (situácia na Ukrajine, napĺňanie minských dohôd, migračná kríza, kon­ flikt v Sýrii) dotkli aj plynovodu Nord Stream 2. Hoci Lajčák Lavrovovi vysvetlil dôvody nášho nesúhlasu (vysoké finančné straty kvôli obíde­ niu Ukrajiny, a tým aj SR v tranzite), jeho ar­ gument o negatívnom dopade na ekonomiku i energetickú bezpečnosť SR znel vo svetle ha­ nebnej podpory, ktorú preukazujeme strojcom protiruských sankcií a vlastne pôvodcom celej

energetickej vojny, ako „plač na nesprávnom hrobe“. Z agentúrneho servisu sa nedá zistiť, či sa stretnutie konalo z poverenia slovenskej ale­ bo bruselskej diplomacie. Lebo – aj keď to znie napohľad absurdne – jeho obsahová strohosť poukazuje skôr na to, že o tlmočenie našich po­ stojov opäť nešlo.

PREDSEDNÍCTVO SR: PREVÁŽI PRINCÍP, ČI OPORTUNIZMUS?

Súčasne s prípravou SR na prevzatie predsed­ níckej funkcie v Rade EÚ od 1. 7. 2016 rastie tlak na stiahnutie žaloby na spôsob prijatia po­ vinných utečeneckých kvót. Vo viacerých ohľa­ doch tu hrozí unikátny precedens, že Slovensko a Rada EÚ, ktorej bude predsedať, sa dostanú do viac než kuriózneho vzťahu žalobca – odpor­ ca. Presadzovanie jednotnej pozície v ostatných zložkách celoeurópskej agendy bude v danom kontexte pre Bratislavu kontroverziou. NR SR vo svojom vyhlásení z júna 2015 odmietla kvó­ ty ako nesystémové riešenie migračnej krízy. Nie všetci, ktorí za túto deklaráciu hlasovali, sa k nej hlásia aj po marcových voľbách 2016. Podľa člena zahraničného výboru Martina Klu­ sa (SaS) „inštitúty ako azyl, doplnková ochrana a dočasné útočisko nemôžu byť presunuté do absolútnej právomoci orgánov únie, lebo by to znamenalo stratu kontroly členského štátu nad svojím územím a bezpečnosťou“. Slovenské

predsedníctvo postretne niekoľko diplomatic­ ky chúlostivých situácií, keď bude treba zaujať jasný postoj. Či bude principiálny alebo opor­ tunistický, možno tušiť. Doterajšie skúsenosti s pôsobením našich zástupcov na európskej úrovni totiž priveľkú nádej na priechodnosť prvej možnosti nedávajú. (jup)

15


UDALOSTI A SÚVISLOSTI > ZO SVETA A Z DOMOVA

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

Patrik Sloboda

RAKÚSKO DOSTALO PREZIDENTA,

AKÉHO SI ŽELALI MOCNÍ V BRUSELI 16

M

alá republika pod Alpami, ktorá vlani prinajmenej dočasne prichýlila deväť­ desiattisíc utečencov, 22. mája volila hlavu štátu. Do druhého kola prezidentských volieb postúpili dvaja rivali s kardinálne odliš­ ným postojom voči ilegálnemu prisťahovalec­ tvu. Obhajca tvrdej línie voči masovej migrácii Norbert Hofer, ktorého delegovala Slobodná stranu Rakúska, a prívrženec mäkšej línie voči prisťahovalectvu Alexander Van der Bellen, ktorého podporila Strana zelených ako nezá­ vislého. Súboj pri volebných urnách sa skončil tesnou prevahou Norberta Hofera, čo vystrašilo mocných vo Viedni, Berlíne, Bruseli i za Atlan­ tikom. Mali však eso v rukáve – hlasy posielané poštou. Rozdali ich 90-tisíc. A tak mohlo po takmer jednodňovom čakaní padnúť želateľné meno konečného víťaza. Vďaka rozdielu nece­ lého percentuálneho bodu (50,3 % ku 49,7%) si sadne do prezidentského kresla proeurópsky a promigračný Alexander Van der Bellen.

HOFER NEMUSÍ HÁDZAŤ FLINTU DO ŽITA

Vyhrotenie volebnej drámy a predĺženie čaka­ nia na konečné výsledky o takmer jeden celý deň však nepredstavujú hlavné dôvody, prečo eurokrati v Bruseli venujú voľbe hlavy druhej Rakúskej republiky takú úzkostlivú pozornosť. Ide im o zastavenie posunu doprava, aby Ra­

kúsko neinfikovalo bacilom vzdorovitosti do­ siaľ poslušné Nemecko. Poštovou cestou porazený Norbert Hofer však nemusí byť zronený. Ostane na scéne a o dva roky môžu jeho Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), stručne Slobodní, vyhrať parlamentné voľby. Blysol sa odhodlaným vystupovaním pro­ ti nekontrolovanej migrácii a stal sa tribúnom obrany domácej kultúry, tradícií a kresťanských hodnôt. Kampaň viedol pod heslom „Österreich zuerst!“ (Rakúsko predovšetkým) a stál si za ním. „Keď sa stanem prezidentom, a ja sa ním stanem, budem sa pri všetkých rozhodnutiach riadiť zásadou Rakúsko predovšetkým!“ zavia­ zal sa minulý mesiac. Podľa jeho názoru nemá malé Rakúsko dosť síl na to, aby zvládlo tento rok nával ďalších 90-tisíc migrantov. V televíz­ nych dueloch s Alexandrom Van der Bellenom často poukazoval na počiatočné náklady na poskytnutie útočiska vlaňajšej vlne utečencov. Vyšplhali sa na dve miliardy eur. „Všetko má svoje medze a je načase jednoznačne povedať stop, nezvládneme to!“ vyhlásil pred prvým vo­ lebným kolom v prejave pred Dómom svätého Štefana vo Viedni. Použil pri tom obrat „Wir schaffen das nicht!“ ako protiklad „hurá opti­ mistického“ výroku nemeckej kancelárky Ange­ ly Merkelovej z vlaňajšieho leta: „Wir schaffen das!“ (My to zvládneme!).

Alexander Van der Bellen

USTRNUTÝ SYSTÉM ODTRHNUTÝ OD ŽIVOTA

Norbert Hofer patrí medzi talentovaných ide­ ológov Slobodných a už vlani v lete vypraco­ val kritickú ofenzívu proti vláde za to, ako poslušne sa pripojila k Nemecku a nechala voľne prejsť cez rakúske územie do Bavorska vyše osemstotisíc neidentifikovaných mig­ rantov. Európsku komisiu, ktorá sa pokúsila regulovať (nie zastaviť) masové migračné po­ hyby centralistickým spôsobom, znepokoji­ lo, ako rakúska vláda voči Bruselu na jeseň rýchlo ochladla, keď sa odpútala od Nemec­ ka a začala obmedzovať vstup votrelcom. Ministerstvo vnútra viedla v koaličnej vláde členka Ľudovej strany (ÖVP) Johanna Miklo­ vá-Leitnerová a boli to práve ľudovci, ktorí ako prví z koaličného dua počúvli naliehanie Slobodných a presadili vo vláde sprísnenie migračných zákonov a predpisov. Vďační ob­ čania sa im odmenili rekordným počtom odo­ vzdaných hlasov v októbrových krajinských voľbách vo Viedni. Slobodní prevalcovali ľu­ dovcov a stali sa po sociálnych demokratoch

17 (SPÖ) druhou najsilnejšou politickou silou v rakúskej metropole. V nápore pokračovali na jar, keď Hofer triumfoval v prvom kole prezidentských volieb v zápolení s piatimi protivníkmi a získal vyše 35 percent hlasov. Nástup FPÖ v regionálnej a spolkovej rovi­ ne by nebol taký výrazný, keby ostal mono­ tematický. Šéf Slobodných Heinz-Christian Strache spolu s Hoferom využil rozhorčenie Rakúšanov nad otvorením hraníc v lete 2015 na úder proti koalícii sociálnych demokratov s ľudovcami ako takej. Využili pritom jej bo­ horovný pocit všemocnosti, ktorým provoko­ vala i apolitických občanov. Červeno-čierni koaliční partneri si po desaťročia delili poli­ tickú moc a provízie medzi sebou. Tvrdili, že tak udržiavajú v Rakúsku stabilitu, blahobyt a sociálny mier. Zaslepení mocou prehliad­ li, že stvorili štátno-byrokratické monštrum, ktoré občanom viac berie ako dáva. Červeno­ -čierna koalícia, ktorá vládne už desať rokov, sľubovala nápravu, no starala sa iba o udrža­ nie mocenského duopolu. Odtrhnutosť par­ tokracie od každodenných starostí občanov


UDALOSTI A SÚVISLOSTI > ZO SVETA A Z DOMOVA

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

tajnú kritiku štiepenia v strane. Tá sa rozlo­ žila na frakcie. Prvá odmieta spolupracovať so Slobodnými a vstúpiť s nimi do koalície, ak by vyhrali voľby a potrebovali partnera na vytvorenie vlády. Druhá frakcia by chcela takúto príležitosť využiť a zastaviť odliv čle­ nov k FPÖ. Terajšia koaličná zmluva sociálnych de­ mokratov s ľudovcami platí ešte dva roky, a preto SPÖ vymenovala za svojho úradu­ júceho predsedu a kancelára doterajšieho riaditeľa štátnych dráh Christiana Kerna. Päťdesiatročný rodák z Viedne pochádza ako syn elektrikára a sekretárky z nízko­ príjmových vrstiev. Vyštudoval žurnalistiku a komunikáciu s verejnosťou. Ako 23-ročný sa uchytil v straníckom aparáte SPÖ, kde ho čakala skvelá kariéra. Uprednostnil však od­ chod za veľkými peniazmi, keď ho prizvali do manažmentu elektrárenskej spoločnosti

ALEXANDER VAN DER BELLEN

18

Norbert Hofer

posmelila Norberta Hofera, ktorý vyštudo­ val letecké inžinierstvo, aby napriek tomu v televíznych dueloch so 72-ročným profe­ sorom ekonómie Alexandrom Van der Belle­ nom spochybňoval jeho znalosti a orientáciu v praktickej podnikateľskej praxi. Tento bý­ valý predseda parlamentného Klubu zelených v debatách s Hoferom neponúkal zmysluplné podnety hospodárskeho charakteru, ktoré by držali krok s dobou.

BYE-BYE FAYMANN!

Odcudzenosť voči realite prejavil aj sociál­ nodemokratický kancelár Werner Faymann. V rozlúčkovom prejave 9. mája sa pochválil, že prispel k udržaniu politickej a hospodár­ skej stability tvárou tvár kríze v eurozóne. „Nevšimol si“ klesanie kúpyschopnosti rado­ vých členov vlastnej strany, ktorí ho na prvo­ májovej manifestácii, tradične organizovanej sociálnymi demokratmi, za to vypískali. Ig­ noroval aj ponosy na odbúravanie sociálnych vymožeností podľa vzoru Nemecka. Žiaden z finalistov súperenia o rakúsky prezidentský

úrad nepredložil realistický program na za­ stavenie znižovania životnej úrovne, ako to požadovali odbory. Van der Bellen pritom ob­ hajoval uzavretie dohody EÚ o obchodnom a investičnom partnerstve s USA TTIP bez toho, aby objasnil, ako si rakúsky priemysel udrží konkurencieschopnosť s americkým. Hofer síce TTIP vytrvalo napádal, avšak nie z hospodárskeho, ale vlasteneckého pohľadu. Odmieta aj odovzdávanie kompetencií národ­ ného štátu do Bruselu a dožaduje sa návratu aspoň niektorých právomocí do rúk člen­ ských krajín podľa zásady subsidiarity.

RAKÚSKO MÁ AJ NOVÉHO KANCELÁRA

V Rakúsku sa počas mája nerozhodovalo iba o novom prezidentovi, ale aj kanceláro­ vi. Ten disponuje podľa ústavy širšími prá­ vomocami ako prezident. Kancelár Werner Faymann, ktorý bol aj predsedom sociálnych demokratov, sa 9. mája vzdal oboch funkcií. Reagoval na zahanbujúce umiestnenie stra­ níckeho kandidáta Rudolfa Hundstorfera v prvom kole prezidentských volieb a na par­

Narodil sa 18. januára 1944 vo Viedni. Vyštudoval ekonómiu na Univerzite v Inns­ brucku, kde začal pôsobiť ako odborný asistent a neskôr mimoriadny profesor. V roku 1980 ho menovali za riadneho profesora na Viedenskej univerzite. V 70. a 80 rokoch bol členom SPÖ. V roku 1992 prestúpil k zeleným a v rokoch 1994 – 2012 ich zastupoval ako poslanec v Ná­ rodnej rade. Vedenie zelených prevzal v roku 1997 a stál i na čele ich poslaneckého klubu. Funkcie sa vzdal pred ôsmimi rokmi. V roku 2012 prešiel z parlamentu do mestského zastu­ piteľstva vo Viedni. Je druhýkrát ženatý a otcom dvoch synov. Má dobrodružný životopis rodičov. Jeho matka bola Estónka a otec Rus s holandskými koreň­ mi. V roku 1940 obaja utiekli z Estónska pred sovietskymi vojskami do Nemecka a usadili sa v anektovanom Rakúsku. Rodičia ho nenaučili rusky, aby sa ľahšie a rýchlejšie asimiloval v ne­ meckom jazykovom prostredí. Rakúske občian­ stvo získali v roku 1958. Považuje sa za syna utečencov a internacionalistu. Eurolojálnych vo­ ličov pritiahol aj odhodlaním odmietnuť meno­ vať predstaviteľa Slobodných do čela vlády, a to i v prípade víťazstva v parlamentných voľbách.

Verbund AG. Pred šiestimi rokmi odtiaľ pre­ šiel na post generálneho riaditeľa štátnych dráh. Počas vlaňajšej utečeneckej vlny sa mi­ moriadne osvedčil pri organizovaní prepravy státisícov ilegálnych migrantov cez Rakúsko do Nemecka. Nadnárodným investorom im­ ponuje aj schopnosťou vychádzať s domáci­ mi odbormi pri uzatváraní kompromisných zmlúv. Európska únia si od jeho komunikač­ ných schopností pri tlmení vplyvu euroskep­ tických, antiglobalistických a národne orien­ tovaných Slobodných sľubuje mnoho. Brusel dúfa, že v ňom nájde úslužného vykonávateľa nariadení, odporúčaní a direktív. Ak sa Ker­ novi nepodarí pribrzdiť mimosystémových Slobodných, mohli by na budúci rok ovplyv­ niť predvolebnú atmosféru v Nemecku a pri­ kloniť tamojších voličov k euroskeptickým politickým subjektom. To by bola pre Brusel pohroma.

NORBERT HOFER

Kandidát Strany slobodných a podpredseda Národnej rady. Narodil sa 2. marca 1971 v štajerskom Vorau. Vyrástol v mestečku Pinkafeld v južnom Burgenlande. Jeho otec bol riaditeľom elektrárne a čle­ nom miestneho zastupiteľstva za Ľudovú stranu. Vyštudoval Vyššiu školu leteckých technoló­ gií (Höhere Technische Bundeslehranstalt für Flugtechnik) v Eisenstadte. V rokoch 1991 – 1994 pracoval ako systémový inži­ nier v leteckej spoločnosti Lauda Air. V ro­ koch 1996 – 2007 bol krajinským tajomní­ kom FPÖ v Burgenlande. V rokoch 2006 – 2015 bol hovorcom pre otázky energetiky a životného prostredia za FPÖ v Národnej rade. Je druhýkrát ženatý a otcom štyroch detí. Manželka Verena je opatrovateľkou v domo­ ve dôchodcov. V roku 2003 sa pri paraglaj­ dingu zrútil a čiastočne ochrnul. Chodí s palicou a angažuje sa za práva telesne po­ stihnutých. Je pôsobivým rečníkom s foto­ genickým výzorom a nenúteným správaním. Rozpráva zrozumiteľným jazykom a bez po­ výšenosti.

19


UDALOSTI A SÚVISLOSTI > ZO SVETA A Z DOMOVA

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

Juraj Pokorný

NAPOLEONOVSKO-HITLEROVSKÝ KOMPLEX

ŽENIE EURÓPU K SAMOVRAŽDE

20

ani nadpriemerne zorientovaný zá­ ujemca o dianie vo svete sa nestačí diviť. Kým nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorú skupina právnikov na čele s düsseldorfským advokátom Clemensom Antweilerom v januári 2016 obvinila z recidívy, vedie s tureckým diktátorom Recepom Erdoga­ nom tajné rokovania o presídlení pol milióna migrantov do nič netušiacich krajín EÚ, hlava piatej Francúzskej republiky François Hollande svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putino­ vi samoľúbo prikazuje, aby s náletmi na nelegál­ ne štruktúry Islamského štátu v Sýrii a s podpo­ rou jej legitímne úradujúceho prezidenta prestal. Obaja prominenti, francúzsky aj nemecký, pri­ tom odmietajú zastaviť špirálu ekonomických sankcií proti Moskve a systematickým stupňo­ vaním napätia budia dojem, že sa pripravujú na vojnu s Ruskom.

jeho lídri z času na čas pokúšajú tomuto tren­ du vzoprieť. Odhliadnuc od značnej autonómie na veliteľsko-organizačnej úrovni však príleži­ tostné vojenské intervencie (najnovšie v Mali a v Sýrii) ukazujú, že časy, keď Paríž ťažil zo svojho veľmocenského vplyvu a elementárneho medzinárodného rešpektu, sú nenávratne preč. Nedávny krach jeho iniciatívy na obnovenie mierových rozhovorov s Palestínčanmi, ktorú Izrael bez akejkoľvek diskusie zmietol zo stola, je iba ďalším z množstva príznakov celkového úpadku autority Francúzska na medzinárodnej scéne. Popri kapitulácii pred nacistickým Ne­ meckom (1940) či porážke v Indočíne (1954) sa na úrovni spoločenského podvedomia začínajú vynárať regresné stopy po traumatizujúcich udalostiach z hlbšej minulosti. Dobyvateľské ťaženie Napoleona v Európe patrí nepochybne medzi tie najsilnejšie.

AUTORITA A POZÍCIA FRANCÚZSKA VO SVETE SLABNÚ

NEMECKO SA OPÄŤ ZAPÁJA DO KONFRONTÁCIE S RUSKOM

Ak si dáme súčasné dianie do väzby historic­ kých faktov a súvislostí, objaví sa v nich priveľa nápadných retrospektív. Pred vyše dvesto rokmi (1812) utrpela 600-tisícová Grande Armée fran­ cúzskeho cisára Napoleona Bonaparta v rozľah­ lej ruskej krajine zdrvujúcu porážku, ktorú jej uštedrila taktika spálenej zeme generála Kutu­ zova. V roku 1945 Nemecko dobytím Berlína a samovraždou Adolfa Hitlera prehralo druhú svetovú vojnu, ktorú šesť rokov predtým samo vyvolalo, na čo doplatilo rozdelením krajiny do roku 1989 a trvalou okupáciou Američanmi, ne­ hovoriac o úplnej paralýze nemeckého národné­ ho vedomia. Slabnúca pozícia Francúzska v prudko sa me­ niacom svete je nezvratný fakt. Napriek tomu sa

Nemecko, ktoré sa v celých novodobých deji­ nách nedokáže zbaviť nálepky „hospodárske­ ho obra a politického trpaslíka“, má tiež svoje komplexy a traumy. Tie stáli aj v pozadí oboch svetových vojen, ktoré tento národ s extrémne komplikovanou mentalitou (oscilácia medzi dvo­ ma krajnými pólmi – nadradenosťou a poníže­ nosťou) vyprovokoval. Všetko nasvedčuje tomu, že medzi jeho najcharakteristickejšie vlastnosti patrí aj nepoučiteľnosť. Po „pobyte v karanténe“ a uplynutí určitej ochrannej lehoty po odznení národnej katastrofy nasleduje totiž spravidla ne­ badaný návrat práve k tým tradíciám, ktoré ho k nej predtým dohnali. Ako už 30. apríla informoval The Wall Street Journal odvolávajúc sa na americké a európske


UDALOSTI A SÚVISLOSTI > ZO SVETA A Z DOMOVA

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

vlastne nie je kuriózne, ale symptomatické), že kým Johnson patrí medzi popredných zástancov tzv. brexitu, Cooperová sa angažuje za zotrvanie Veľkej Británie v EÚ. Podľa The Independent si londýnsky exstarosta podal aj britského premié­ ra Davida Camerona, ktorý európskemu konti­ nentu v prípade uskutočnenia brexitu prisľúbil vojnový konflikt. Podľa Johnsona tomu nemôže vážne veriť ani on sám. Ako pripomínajú i ďal­ šie médiá, samotný Cameron ešte pred niekoľký­ mi mesiacmi vyhlásil, že ak v Únii nedôjde k veľ­ kým reformám, jeho krajina ju musí opustiť. Ako je známe, o tom, či nakoniec zostane v EÚ alebo z nej vystúpi, rozhodnú britskí voliči v referende, ktoré sa uskutoční 23. júna. Sily, ktoré systema­ ticky pracujú na rozpade Európskej únie, hoci tvrdia opak, však majú odlišnú identitu.

NARYŠKIN VARUJE: DOPADNETE AKO VAŠI PREDCHODCOVIA!

22 vojenské zdroje, jeden zo štyroch práporov NATO (popri dvoch z USA a jednom z Veľkej Británie), ktoré v rámci stratégie „posilňovania vojenskej prítomnosti Aliancie vo východnej Európe“ zvýšia útočný potenciál paktu na úze­ mí troch pobaltských štátov, bude z Nemecka. Zapájanie nástupníckeho štátu porazenej nacis­ tickej ríše do vojenskej konfrontácie s Ruskom, ktoré by bolo ešte pred desiatimi rokmi nemys­ liteľné, sa postupne stáva bezprecedentným faktom a „zvýšená aktivita Ruskej federácie v tomto regióne, agresia na Ukrajine či anexia Krymu“ predstavujú len číre zámienky. Povojno­ vá mocensko-bezpečnostná architektúra sveta je dnes prakticky v troskách.

EXSTAROSTA LONDÝNA PRIROVNAL ÚNIU K HITLEROVI

Najnovšie sa k týmto povedomým historickým paralelám v rozhovore pre internetové vydanie denníka The Daily Telegraph 14. 5. vyjadril aj exstarosta Londýna Boris Johnson: „Európska únia sa, podobne ako nacistický vodca Adolf Hitler, pokúša vytvoriť európsky superštát. Na­

poleon, Hitler a rôzne ďalšie osoby sa o to usilo­ vali a dopadlo to tragicky. EÚ robí to isté, je to pokus urobiť to inými metódami,“ domnieva sa Johnson. Ako dodal, v túžbe vytvoriť mohutnú superveľmoc sleduje EÚ cieľ analogický tomu Hitlerovmu. Aj keď bruselskí úradníci používa­ jú spôsoby, ktoré sa od spôsobov Adolfa Hitler odlišujú, majú totožný cieľ: zjednotenie Európy pod jedným vedením. Johnson však na rozdiel od väčšiny pozorovateľov v prebiehajúcich pro­ cesoch nevidí oslabovanie Nemecka. Naopak – ako upozornil, katastrofálne chyby EÚ spôsobili nielen vyostrenie napätia medzi členskými štát­ mi, ale aj posilnenie moci Nemecka, nastolenie jeho kontroly nad talianskou ekonomikou a zni­ čenie Grécka. Podľa agentúry DPA jeho slová popudili labou­ ristickú exministerku práce Yvette Cooperovú do takej miery, že ho vyzvala, aby prestal hrať nechutné politické hry s najtemnejšou a naj­ hroznejšou kapitolou ľudských dejín. „Čím viac šermuje takýmito hysterickými tvrdeniami, tým viac odhaľuje svoj hanebný nedostatok úsudku,“ zaklincovala Cooperová. Za zmienku stojí (čo

Pre britské liberálne aj konzervatívne kruhy sa stal Johnson verejným nepriateľom už skôr. Za jeho otvorenú kritiku EÚ v ukrajinskom konflik­ te ho Jack Straw, jeden z hlavných účastníkov kampane za zotrvanie Spojeného kráľovstva v Únii, v interview pre rovnaký denník označil za „apologétu Putina“. Po takejto kritike padol bývalý starosta podľa neho „ešte nižšie“, čo Johnson v reakcii odsúdil ako „nedôstojné vý­ roky“. Vo svojom nedávnom prejave na tému vystúpenia krajiny z EÚ navyše vyhlásil, že predstieraním obrannej politiky Únia čiastočne vyprovokovala konflikt medzi Ruskom a Ukraji­ nou. Historickou analógiou s Napoleonom a Hit­ lerom naznačil, ktoré dve krajiny považuje za tento kritický stav špeciálne zodpovedné. Fantá­ zii v hľadaní personálneho prepojenia sa medze nekladú, ale čo sa týka samotných skutkov, nikto iný ako Hollande a Merkelová tu neprichádza do úvahy. Napokon ani samotný „objekt záujmu“, teda Rusi, neponechávajú upriamovanie pozornosti na seba bez komentára. Predseda Štátnej dumy RF Sergej Naryškin začiatkom apríla vyhlásil, že sa čuduje západným politikom, ktorí plánu­ jú pripraviť Rusko o suverenitu. „Zdá sa mi, že mali v škole z dejepisu zlé známky – boli to trojkári. Zrejme preto si nepamätajú ponaučenie

z minulosti: početné pokusy Zlatej hordy, Poľ­ sko-litovského štátu, Švédov, Napoleonovej ar­ mády a konečne nemeckých uchvatiteľov dobyť našu krajinu. Čo sa s nimi stalo? Boli rozdrvení. A takto dopadne každý,“ varoval ďalších poten­ ciálnych dobyvateľov Naryškin. Ako pripome­ nul, skupina západných štátov vedie otvorenú ekonomickú a informačnú vojnu proti Moskve, ktorej konečným cieľom je podmaniť si Rusko. „To nikomu nedovolíme,“ zdôraznil šéf ruskej Štátnej dumy.

KONEČNÉ ZÚČTOVANIE ALEBO DO TRETICE VŠETKO DOBRÉ?

História je priam prešpikovaná príkladmi, keď sa pod povrchom oficiálne prezentovanej poli­ tiky ukrývali zámery, ktorých skutočný význam sa s ušľachtilo pôsobiacou verbálnou konotáciou neprekrýval. Kultiváciou a následnou fúziou latentného britsko-francúzskeho postkolonializ­ mu s nemeckým neonacizmom bol pod duchov­ ným pláštikom zjednotenej Európy vyšľachtený resentiment, ktorého zdrojom majú byť nevyba­ vené účty z minulosti a cieľom konečné zúčto­ vanie s Ruskom v zmysle očakávania „do tretice všetko dobré“. Keďže riskovať tretiu porážku si žiadna z kedysi ponížených európskych veľmo­ cí dovoliť nemôže, jedinou istotou je zapojiť do tejto historickej úlohy americkú superveľmoc, ktorá vlastne celý proces sama iniciovala a, sú­ diac podľa silných rečí washingtonských sená­ torov a generálov, vníma samu seba ako garanta víťazstva. Ako teda vidno, doba je tehotná vojnou, preto­ že karmicky nižšia časť ľudstva nemôže bez nej žiť a realizovať svoje vražedné pudy. Jeho mie­ rumilovná väčšina síce takéto riešenie odmieta, jej odhodlanie zabrániť mu je však v porovnaní s posadnutím týchto šialencov bezvýznamné. Sedem desaťročí, čo je približne jeden ľudský život, stačilo na to, aby Európania úplne stra­ tili kontinuitu generačno-historického vedomia a dobrovoľne sa ponúkli Američanom ako živé štíty na ceste za istou smrťou. To je však, inými slovami, asistovaná samovražda – najhoršia zo všetkých volieb, ktorá so žiadnym Norimber­ ským tribunálom pre vojnových zločincov nepo­ číta.

23


UDALOSTI A SÚVISLOSTI > ZO SVETA A Z DOMOVA

ZO SVETA A Z DOMOVA > UDALOSTI A SÚVISLOSTI

Juraj Pokorný

KTO POMÁHA BRUSELU NADRAĎOVAŤ SA NAD NAŠE ZÁUJMY?

24

DIVERGENCIE MEDZI „BRATISLAVSKOU“ A „BRUSELSKOU“ ZAHRANIČNOU POLITIKOU SR SA STÁLE VIAC PREHLBUJÚ. HOCI POCHOPIŤ ICH PRÍČINU NIE JE ZLOŽITÉ, UŽ DLHŠIE GENERUJÚ PROBLÉMY NOVÉHO TYPU, KTORÉ SŤAŽUJÚ SUVERÉNNE FUNGOVANIE ŠTÁTU SMEROM DOVNÚTRA I NAVONOK. AK JE ČO LEN ZRNKO PRAVDY NA TOM, ŽE NAJVYŠŠOU PRIORITOU EÚ JE UDRŽAŤ POSLUŠNOSŤ NÁRODNÝCH VLÁD VOČI PLÁNOM SVETOVEJ FINANČNEJ OLIGARCHIE, POTOM ZARÁŽA, ŽE SA V MENE TOHTO PODLÉHO CIEĽA SKLADÁME KOLABORANTOM NENÁSYTNÉHO MONŠTRA NA ICH LUXUSNÉ PLATY.

SULÍK: VÄČŠINU MOCI DRŽIA NEDEMOKRATICKÉ INŠTITÚCIE

Ak sa doteraz poukazovalo na odtrhnutosť do­ mácich politikov v najvyšších štátnych úradoch či orgánoch od svojho voličstva, stále bolo možné odvodiť legitimitu ich rozhodnutí a skutkov od re­ latívne vysokej účasti v demokratických voľbách. Situácia v Európskom parlamente (EP) je odlišná. Hoci ide o jedinú demokratickú inštitúciu Európ­ skej únie, obzvlášť nízka účasť na eurovoľbách devalvuje právomoc zvoleného poslanca pri hlaso­ vaní o otázkach týkajúcich sa zastupovanej kraji­ ny. Navyše praktické možnosti jeho systematickej kontroly sú obmedzené. Slováci fungujúci v eu­ rópskych nadnárodných štruktúrach túto bariéru vnímajú, čo ich z času na čas nabáda k väčšej nezá­ vislosti voči krajine svojho pôvodu a jej občanom.

S výnimkou poslancov typu Richarda Sulíka, ktorý sa agende potierajúcej záujmy členských krajín všemožne vzpiera, nemožno povedať, že by ostatným europoslancom slovenského pôvodu ležali potreby a názory ich krajanov bytostne na srdci. Ak za povinné utečenecké kvóty hlasujú v EP dvakrát poslanci vládnej strany SMER-SD, ktorej líder sa doma prezen­ tuje ako ich nezmieriteľný odporca, potom je slovenská politika bohatšia o ďalší chorý pr­ vok. Ak je však ťažké monitorovať či ovplyv­ ňovať europoslanca, čo v prípade funkcioná­ ra Európskej komisie? Výraznú väčšinu moci v EÚ, ako upozorňuje aj Sulík, držia nede­ mokratické inštitúcie, ktorých predstavitelia neboli na svoje posty zvolení občanmi a ich legitimita je sporná.

ŠEFČOVIČ: ÚNIU MUSÍME ZBAVIŤ ZÁVISLOSTI OD RUSKA

Pozrime sa na podpredsedu EK pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča, ktorý sa 4. 5. vydal do Washingtonu na 7. zasadnutie Rady EÚ-USA o transatlantickej spolupráci v oblasti globálnej energetickej bezpečnosti. „Vítam prvé dodávky skvapalneného plynu z USA, ktoré už dorazili do Portugalska,“ netajil nadšenie pred odletom z Bruselu. Skeptikom pripomenul, že dlhodo­ bým strategickým partnerom pre EÚ sú USA, s ktorými vraj máme rovnaké ciele. Aby celá záležitosť nevyzerala ako čisto ob­ chodný kšeft s politickou nadstavbou (vytláča­ nie Ruska z európskeho energetického trhu), slovensko-bruselský úradník nezabudol spo­ menúť záväzky EÚ a jej „amerických partne­ rov“ voči budúcim generáciám, ktoré naplní ratifikácia Parížskej dohody o klimatických zmenách. Šefčovič zavítal aj do think-tanku German Marshall Fund (GMF), podporujú­ ceho spoluprácu Severnej Ameriky a Európy v duchu Marshallovho plánu. Pripomeňme, že mu to nebráni robiť si prieskum o aktívnej účasti európskych krajín na tzv. mierových mi­ siách NATO. Hlavné kritériá európskej energetickej politiky spočívajú v bezpečnosti, diverzifikácie, udrža­ teľnosti a konkurencieschopnosti. Na ich spl­ nenie má Šefčovič prostý recept. „Úniu musí­ me zbaviť vysokých cien energií a závislosti od Ruska,“ vyhlásil vo februári 2015. Vo funkcii podpredsedu EK zodpovedného za energetic­ kú bezpečnosť však paradoxne jej tvorcom nie je. Koncept odrážajúci nedostatok pragmatiz­ mu a nadbytok ideológie totiž iba reproduku­ je a posúva na „nižšie zložky“. A keďže si EÚ

uprela právo na slobodnú voľbu aj v takej kľú­ čovej oblasti akou je energetika, o nepredvída­ teľnosť jej postojov nie je núdza.

ORBÁN: ŽIJEME V DVOCH ODDELENÝCH DIMENZIÁCH

Širokospektrálna agenda podpredsedu EK sa neobmedzuje iba na energetiku. „Je dôležité, aby sa spoločný európsky dom udržiaval, lebo mo­ mentálne prechádza veľmi turbulentným vývo­ jom a budeme potrebovať mladú generáciu, aby európsku myšlienku rozvíjala ďalej,“ povedal Šefčovič na oslavách Dňa Európy v Bratislave, ktoré sa konali 9. 5. namiesto osláv oslobodenia. Na druhý deň v relácii Rádia Expres slovenskej diplomacii poradil, čo by mala urobiť, aby ešte pred prebratím predsedníctva v Rade EÚ vysla­ la pozitívny signál: stiahnuť svoju žalobu pre utečenecké kvóty. Slovensku odporučil, aby sa snažilo o „väčšiu integráciu migrantov takým pozitívnym spôsobom, ako to vidíme už pri nie­ ktorých sýrskych rodinách“. Komu teda slúži elitárska inštitúcia, ktorá na­ miesto proklamovaného princípu „zjednotenia v rozmanitosti“ (od roku 2000 motto EÚ) obha­ juje jednotu v nesvojprávnosti a v podriadenosti voči chystanému superštátu? Eurofunkcionári, europoslanci a eurobyrokrati si túto pálčivú otázku nekladú. Pomáhajú títo nadštandardne zaplatení občania členských štátov Bruselu nad­ radiť sa nad ich zákony, ich záujmy, ich potreby? Ak áno, potom ostáva už len s trpkosťou priznať vysokú pravdivosť slov maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý na nedávnom zhromaž­ dení v Budapešti povedal, že politické elity EÚ a obyvatelia Európy žijú v dvoch oddelených di­ menziách.

25


EKONOMIKA > VÝVOJ SVETOVEJ A DOMÁCEJ EKONOMIKY

VÝROKY ZASVÄTENÝCH > KORUNNÍ SVEDKOVIA

Peter Hafner

NAJZADLŽENEJŠÍ SÚ JAPONCI A AMERIČANIA

V

26

médiách sa spravidla objavuje porov­ nanie celkového štátneho dlhu (Ge­ neral government gross debt) v per­ centuálnom pomere k hrubému domácemu produktu (HDP). V rámci EÚ sa toto číslo po­ hybuje v priemere okolo 90 %, pričom v roku 2005 bolo na úrovni 70 %. Tento pomer však môžeme považovať za zavádzajúci. Vládam uľahčuje situáciu, že HDP každoročne rastie, a tak pomer dlhu k HDP narastá iba mierne. Paradoxne približne 50 % HDP v EÚ tvoria vládne výdavky, ktoré sú hlavným zdrojom narastajúceho dlhu, čím je tento ukazovateľ úplne nezmyselný. Oveľa väčšiu výpovednú schopnosť má pomer štátneho dlhu k počtu obyvateľov. Počet oby­ vateľov zároveň predstavuje počet daňových poplatníkov daného štátu, teda zdroj príjmov, z ktorých sa tento dlh aj spláca.

Pri pohľade na vývoj dlhu na počet obyvateľov v EÚ za posledných desať rokov vidíme nárast zo 14 350 eur v roku 2005 na 24 540 eur v roku 2015, teda o viac ako 70 %. Pričom nárast na dvojnáso­ bok oproti roku 2005 môžeme očakávať už v roku 2018. Na Slovensku sa za posledných desať rokov zvýšil štátny dlh z 2 520 eur až na 7 620 eur na obyvateľa, teda viac ako trojnásobne (202 %). Pri porovnaniach krajín stále vidno rozdiel me­ dzi nízko zadlženými krajinami bývalého socia­ listického bloku na čele s pobaltskými krajinami, Bulharskom a Rumunskom, rovnako aj Ruskom a Čínou, a vysoko zadlženými tradičnými kapita­ listickými krajinami ako Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Taliansko. Nad všetký­ mi vyčnievajú Spojené štáty, ktorých štátny dlh na obyvateľa prevyšuje priemer EÚ o viac ako dvoj­ násobok a Japonsko s trojnásobne vyšším dlhom na obyvateľa ako EÚ. 

ŠTÁTNY DLH NA OBYVATEĽA (V PREPOČTE NA EUR) krajina JAPONSKO USA ÍRSKO BELGICKO TALIANSKO VEĽKÁ BRITÁNIA RAKÚSKO ŠVAJČIARSKO FRANCÚZSKO GRÉCKO NEMECKO HOLANDSKO EÚ-28 FÍNSKO ŠPANIELSKO PORTUGALSKO ŠVÉDSKO DÁNSKO SLOVINSKO CHORVÁTSKO MAĎARSKO SLOVENSKO ČR POĽSKO LITVA LOTYŠSKO ČÍNA RUMUNSKO BULHARSKO ESTÓNSKO RUSKO Zdroje: EUROSTAT, MMF

2005

2007

2009

2011

2013

2015

53 730 23 068 10 546 28 041 26 154 13 287 20 940 25 744 18 834 19 443 18 675 16 348 14 348 12 512 8 941 10 171 16 500 14 654 3 837 3 506 5 331 2 524 3 079 3 123 1 125 724 475 583 837 379 684

45 566 22 450 10 577 28 122 27 380 14 311 22 025 23 025 19 578 21 690 19 424 15 841 14 928 11 966 8 404 11 379 14 559 11 643 3 992 3 849 6 575 3 137 3 869 3 829 1 435 877 675 715 705 445 572

59 567 28 997 23 007 32 035 29 903 17 573 27 320 23 907 23 690 27 076 21 784 21 048 17 772 14 105 12 234 13 874 13 875 16 801 6 120 5 160 7 559 4 263 4 823 4 346 2 487 3 218 999 1 378 688 747 655

76 752 35 524 41 396 34 968 32 121 24 967 30 170 29 343 26 881 32 137 26 352 23 695 21 188 17 679 15 881 18 614 15 983 20 509 8 370 6 724 7 272 5 640 5 930 5 019 3 872 4 259 1 398 2 224 858 744 1 115

70 912 41 705 46 748 36 865 34 053 27 884 30 667 29 759 29 664 29 332 26 964 26 275 22 851 20 692 20 770 21 065 17 548 20 249 12 375 8 363 7 865 7 496 6 383 5 870 4 603 4 443 2 092 2 717 986 1 436 1 526

72 621 53 448 43 480 38 565 35 721 34 926 33 898 33 200 31 576 28 684 26 515 26 133 24 541 23 895 23 083 22 299 20 148 18 887 15 546 8 976 8 154 7 619 6 448 5 663 5 437 4 467 3 132 3 047 1 635 1 517 1 433

NÁRAST 2015 V. 2005 35 % 132 % 312 % 38 % 37 % 163 % 62 % 29 % 68 % 48 % 42 % 60 % 71 % 91 % 158 % 119 % 22 % 29 % 305 % 156 % 53 % 202 % 109 % 81 % 383 % 517 % 560 % 422 % 95 % 300 % 110 %


SATIRA >

> SATIRA

DRAHÁ AMERIKA, ZDÁ SA, ŽE MÁŠ V GEOGRAFII TROCHU ZMÄTOK.

TOTO ÚZEMIE MÁŠ NA STAROSTI,

NIE TOTO!

28

29

S ÚCTOU, ZVYŠOK SVETA.

A POTOM SME RUSOM POVEDALI, ŽE:

HEJ, CHALANI, TEN PROTIRAKETOVÝ ŠTÍT JE FAKT NAMIERENÝ PROTI IRÁNU! Kresby: Rároh

Túto stranu pripravujeme v spolupráci so stránkou na Facebooku Prečo amerikanofilom hrabe?


TÉMA MESIACA:

KONTROLA MYSLE MAŤ DOHĽAD A KONTROLU NAD ĽUDSKÝM MYSLENÍM, VYTVÁRAŤ V ĽUĎOCH POŽADOVANÉ NÁLADY A MYŠLIENKY, PRIVIESŤ ICH K SPOLUPRÁCI TECHNIKAMI SYNTETICKÝCH PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK, DEPRIVÁCIE A MUČENIA, AKO TO ROBIA TAJNÉ SLUŽBY MNOHÝCH KRAJÍN SVETA, JE TÉMOU S VEĽMI TENKOU DELIACOU ČIAROU. NA JEDNEJ STRANE EXISTUJÚ ETICKY OPODSTATNENÉ AŠPIRÁCIE LEKÁROV, VEDCOV A MYSLITEĽOV SKÚMAJÚCICH FENOMÉN ĽUDSKÉHO VEDOMIA, A NA STRANE DRUHEJ DOMINUJÚ MOCENSKÉ ZÁUJMY SPRAVODAJSKÝCH SLUŽIEB V RUKÁCH ELÍT S AMBÍCIOU PODMANIŤ SI ĽUDSKÚ MYSEĽ. O NEHMATATEĽNÝ SVET NAŠEJ PSYCHÉ SA VEDIE CELKOM HMATATEĽNÝ BOJ.


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

Milan Pullmann

VYMÝVANIE MOZGOV

NA STO SPÔSOBOV

T 32

ermín vymývanie mozgov (brain­ washing) použil prvýkrát americký novinár a spolupracovník CIA Edward Hunter v novinách Miami Daily News v sep­ tembri 1950. Pôvodný čínsky výraz xi-nao, teda čistenie mysle, sa mu nezdal dosť úderný. S ovplyvňovaním vedomia počas 20. storočia experimentovali všetky veľmoci. Podľa Huntera si Lenin krátko po revolúcii objednal u psychológa Ivana Pavlova tajnú monografiu o aplikácii jeho výskumu na ľudí. So 400-stranovým elaborátom bol spokojný a zdôveril sa Pavlovovi, že zachránil budúc­ nosť revolúcie. Článok v American Journal of Psychiatry z marca 1953 dáva Hunterovi za pravdu v tom, že po 2. svetovej vojne sa Rusi o Pavlovovu prácu skutočne zaujímali. Z jeho výskumov vyplýva, že existujú tri úrovne pod­ mieneného správania: ekvivalentná fáza (sli­ ny vyvolané u psov automaticky opakovaným podávaním potravy po zvonení), paradoxná (ak po zvonení vycvičené psy nedostávajú jedlo, začnú sa správať nepredvídateľne) a ul­ traparadoxná fáza (trauma alebo silný strach prevrátia vzorce správania naruby). Traumati­ zovaní jedinci sú pritom veľmi ľahko ovplyv­ niteľní. V roku 1955 bola po celom svete distribuova­ ná brožúra Vymývanie mozgov: súhrn komunistických učebníc psychopolitiky, údajný tajný prejav šéfa KGB Lavrentija Beriju. Osprave­ dlňoval mučenie a „hypnózu drogou bolesti“. Pri použití správnych postupov mala dokázať rozbíjať rodiny, dohnať vypočúvaných k šia­ lenstvu a ničiť politické kariéry. Ani Rada národnej bezpečnosti (NSC), ani FBI nedo­ kázali, že ide o podvrh.

Ani Číňania sa nedali „zahanbiť“. Po skon­ čení vojny v Kórei v roku 1953 až 21 americ­ kých, traja belgickí a jeden britský vojak ostali v komunistickej Číne. CIA zostavila skupinu expertov na čele s psychiatrom Lawrencom Hinklom a neurológom Haroldom Wolffom, ktorá mala zistiť, ako im Číňania vypláchli mozog. Ich správa dôrazne zavrhla použitie hypnózy a drog a sústredila sa na metódy fyzického a psychologického zaobchádzania so zajatcami: dobrý a zlý vyšetrovateľ, státie a spánok v určených polohách, znemožnenie použitia toalety (poníženie pri pomočení po­ čas výsluchu), nepravidelné časy podávania potravy a umiestnenie v celách bez prirodze­ ného svetla, čo väzňom znemožnilo odhad­ núť čas. Západ však predsa drogy vyskúšal. Pokusy s meskalínom robil už britský agent Alei­ster Crowley. Neskôr s ním experimentovali na­ cisti vrátane doktora Mengeleho a po ich pre­ sunutí do USA v rámci Operácie Paperclip tieto postupy „kultúrne obohatili“ aj CIA, ktorá po objavení psychoaktívnych vlastností LSD (1943) zahrnula do svojho repertoára aj túto zdanlivo veľmi sľubnú chemikáliu. Keď etnomykológ Robert Gordon Wasson v júni roku 1955 ako prvý beloch rituálne okúsil posvätné „mäso bohov“ starých Azté­ kov v podobe mexického holohlavca, na ďal­ šiu výpravu o rok mu CIA pribalila 29-roč­ ného chemika Jamesa Moora, zverbovaného v roku 1953. Wassonov obsiahly článok v ča­ sopise Life, kde popisoval svoj zážitok svä­ tého prijímania s hubovou hostiou, zaujal aj Timothyho Learyho, neskoršieho veľkňaza LSD z Harvardu.

33 Začiatkom 70. rokov CIA rozbiehala projekt diaľkového videnia (remote viewing) na Stan­ fordskom výskumnom inštitúte (SRI) s na­ danými špiritistami Patom Priceom a Ingom Swannom. Na vojenské využitie psychických javov navnadila Američanov moskovská me­ dzinárodná parapsychologická konferencia roku 1968 s ukážkami telekinézy (pohyb pred­ metov vyvolaný silou vôle) média Ninel Kula­ giny. Desila ich najmä predstava diaľkového odpálenia atómových zbraní či psychického ovplyvňovania politikov. No Priceovo diaľkové videnie sovietskeho vo­ jenského objektu spočiatku nebrali vážne. Ako píše v knihe Zázraky mysle člen výskumu fyzik Russell Targ, napokon sa ukázalo, že v Semipa­ latinsku (dnešnom Semeji) skutočne vyrobili veľkú kovovú guľu, zariadenie na vyradenie ne­ priateľských satelitov. Diaľkové videnie sa sta­ lo bežnou súčasťou spravodajského mixu, čo potvrdzujú aj projekty Grill Flame a Landbro­ ker. Uri Geller, ktorý prišiel do SRI z Izraela, dokázal na diaľku vymazať počítačové kazety. Preslávil sa aj psychickým ohýbaním lyžíc.

Podľa manuálu CIA je hrozba bolesti alebo smrti oveľa účinnejšia než samotný akt. Jed­ nooký veliteľ jednotky MI5 a najskúsenejší britský vyšetrovateľ z 2. svetovej vojny plu­ kovník Robin Stephens bol presvedčený, že vyšetrovateľom sa treba narodiť, jeho hlavná kvalita by však mala byť absolútna nenávisť k nepriateľovi. Ako „poslednú fintu“ vymyslel celu č. 14, v ktorej akože spáchalo samovraž­ du mnoho špiónov. Po medializácii postupov z Guantánama a Abú Ghraib by sa mohlo zdať, že vyšetrovateľ musí byť v prvom rade sadista a v skutočnosti nejde ani tak o výsluch ako o mučenie. Medicínske mučenie je celkovo na vzostupe po celom svete. V Guantáname sa okrem tzv. waterboardingu využívajú aj „nekonečné“ slučky metalových kapiel a neletálne (nesmr­ tiace) zbrane na základe mikrovlnnej tech­ nológie. Vrcholom „pokroku“ je technológia Voice to Skull simulujúca vnútorný hlas pria­ mo v hlave obete. V hre sú stále aj drogy, ale už skôr ako doplnok omnoho rafinovanejších spôsobov manipulácie.


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

Milan Pullmann

OBLUDNÉ AMERICKÉ POKUSY NA ĽUĎOCH

SPOLOČNOSŤ V STAVE KOGNITÍVNEJ DISONANCIE VO VŠEOBECNOSTI ODMIETA ZÁPLAVU DÔKAZOV, VÄČŠINA ĽUDÍ SA PREHNANE ZAOBERÁ SEBOU SAMÝMI, MYSEĽ MÁS OVLÁDLA APATIA. VYBRALI SI EXISTENCIU V BAVLNKE, KTORÚ SI ZATIAĽ MÔŽU DOVOLIŤ (PREDSTIERAŤ). REALITU ZATIENILI RELATIVIZMUS A SEBECTVO (ZMÄTOK A EGO). PODARILO SA VŠAK „DEPROGRAMOVAŤ“ NIEKTORÉ OBETE TAJNÝCH VLÁDNYCH PROGRAMOV, KTORÉ SA POD PATRONÁTOM BEZCITNEJ ORGANIZÁCIE VYMKLI KONTROLE. ZÁZNAMY MRZAČENIA ĽUDSKEJ DUŠE V ZÁUJME NEĽUDSKY ČISTEJ „VEDY“ SÚ NEÚPLNÉ.

V

oficiálnom zozname tajných skratiek CIA znamenalo označenie MK Oddele­ nie technických služieb (Office of Techni­ cal Services, OTS) CIA, rovnako ako KURIOT. Skratka KUBARK znamenala samotnú CIA. MKCHICKWIT bol súčasťou MKSEARCH a mal za úlohu identifikovať vývoj nových drog v Európe a Ázii a získať ich vzorky. MKDEL­ TA bolo označenie pre zhromažďovanie smrteľ­ ných biologických a chemických látok, neskôr premenované na MKNAOMI. MKOFTEN bol program testovania účinkov biologických a chemických látok, časť MKSEARCH. MKSE­ ARCH bol nový názov pre výskum kontroly mysle MKULTRA po roku 1964.

SVINSTVÁ MKULTRA

Supertajný program MKULTRA spustili v čase, keď americký minister obrany Wilson vydal etic­ kú smernicu o zaobchádzaní s pokusnými oso­ bami (1953). Viedol ho doktor biochémie Sidney Gottlieb, šéf celého technického oddelenia CIA. Program pozostával zo 149 podprojektov, ktoré skúmali ovplyvňovanie vedomia koktailom drog, narušením prirodzených biorytmov, hypnózou, elektrošokmi (150 – 200 V), inzulínovou kómou, informačným preťažením atď. V memorande pre oprávnené osoby z roku 1963 sa odporúča robiť pokusy na nič netušiacich osobách, aby sa dosiah­ li realistické podmienky. Navrhovateľ Richard Helms sa neskôr stal riaditeľom CIA (1966 – 1973).

35


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

36

Po zastavení MKULTRA v roku 1964 prebral časť úloh Úrad pre výskum a vývoj (Office of Research and Development – ORD) a program pokračoval pod Gottliebovým patronátom do 70. rokov pod názvom MKSEARCH. Zameral sa najmä na kontrolu vedomia pomocou mik­ rovĺn. Podnetom boli údajne sovietske pokusy a špekulácie o mikrovlnnom ostreľovaní ame­ rického veľvyslanectva v Moskve. Projekt CIA na ovládanie mysle sa začal už v 50. rokoch, pričom mnohí neľudskí experi­ mentátori boli v rámci Operácie Paperclip (pí­ sali sme o nej v júnovom čísle 2013) presídlení z nacistického Nemecka do USA, kde pokračo­ vali vo svojom výskume. Josef Mengele v ňom pokračoval (aj) v Južnej Amerike, kde sa skrý­ val pravdepodobne s pomocou CIA. Výskum LSD prebiehal napr. v San Franciscu od roku 1955 pod názvom Midnight Climax (Polnočné vyvrcholenie). Spočíval v nadpráci prostitútok, ktoré na pokyn agenta Georgea Whita v konšpiračných bytoch nepozorovane pridávali drogu do miešaných nápojov klien­ tov v snahe zistiť nejaké tajné informácie. White zavraždil vojenského biochemika Fran­ ka Olsona, pričom jeho smrť v roku 1953 sa dlho označovala za samovraždu spôsobenú negatívnym účinkom LSD. Látka v skutoč­ nosti vyvolala u Olsona psychózu, na základe ktorej hrozilo prezradenie tajného výskumu verejnosti, a preto ho White zavraždil a naa­ ranžoval Olsonov skok z okna hotela. Inves­ tigatívny novinár Albarelli vo svojej knihe z roku 2009 uvádza, že Olson bol súčasťou programov Artichoke a MKDELTA projektu SPAN, pri ktorom v roku 1951 obyvateľom francúzskej dediny Pont-Saint-Esprit plošne kontaminovali LSD jedlo a vzduch (aerosól­ mi). Došlo k masovej psychóze oficiálne pri­ pisovanej otrave kyjaničkou. Celkovo 32 ľudí skončilo na psychiatrii a minimálne sedem ich zomrelo. Olson sa zúčastnil aj „terminál­ neho výsluchu“ v Nemecku, pri ktorom na­ koniec vypočúvaného zavraždili. Následnú vraždu Olsona kryli ešte omnoho neskôr vo vysokých pozíciách poradcovia Busha mlad­ šieho Rumsfeld a Cheney (podrobnejšie o tom píšeme v Zem&Vek v auguste 2013).

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

CIA sa pokúsila podstrčiť LSD aj Fidelovi Castrovi, aby ho počas celonárodného živého vysielania klasického niekoľkohodinového pre­ javu zdiskreditovali. V roku 1957 sa k projektu pripojil Donald Ewen Cameron, Škót narodený v Kanade, jeden z troch amerických psychiat­ rov, ktorí posudzovali príčetnosť Rudolfa Hessa na vojenskom tribunáli v Norimbergu. Came­

Donald Ewen Cameron

ron zaujal dôstojníka CIA Johna Gittlingera článkom o zámerne vyvolenej strate pamäti po­ mocou elektrošokovej terapie (ECT) v odbor­ nom časopise American Journal of Psychiatry. Od apríla 1957 do júna 1960 dostal Cameron od CIA na výskum takmer 75 000 dolárov. Pacientom ordinoval šesť elektrošokov po sebe dvakrát denne po celý mesiac a pridal negatívne a pozitívne pásky. Na negatívnej sa nachádzali odkazy typu: „Niečo s vami nie je v poriadku, nikto vás nemá rád. Máte veľký problém,“ alebo: „Uvedomujete si, že ste veľmi nepriateľská oso­ ba? Viete, že ste zlá na ošetrovateľky a pacien­ tov? Nenávidíte svoju matku, neznášate svojho otca?“ Na pozitívnej sa nachádzali opačne lade­ né tvrdenia ako: „Ľudia vás majú radi. Máte rád ľudí.“ Doplnil aj podivné odkazy typu: „Ak na podlahe uvidíte papierik, zdvihnite ho.“ Správy prehrávali pacientom dookola aj 23 hodín. Na odtienenie vonkajších rušivých vplyvov začal Cameron používať slúchadlá. Aby pacienti ne­ utiekli, paralyzoval ich jedom kurare. V rámci techniky tzv. psychického riadenia (alebo hro­ tenia) nasadil pacientom aj halucinogény LSD, meskalín, anjelský prach (PCP), psilocybín, pričom ich vôbec neinformoval o účinkoch. Ne­ skôr sa priklonil k izolácii a hlbokému umelému spánku navodenému silnými sedatívami na dva týždne až mesiac. Po každej prehratej správe do­ stal pacient malý elektrošok.

37 Napokon si cucali palec, plakali a museli ich kŕ­ miť. Za takúto „liečbu“ napr. popôrodnej depre­ sie mala navyše rodina zaplatiť a Cameron sa vyhrážal policajným zásahom, ak pacienta po vychádzke nevrátia. Linda McDonaldová si po stovke elektrošokov a rekordných 86 dňoch spánkovej terapie nedokázala spomenúť na nič, čo sa dialo pred hospitalizáciou, nepoznala ani manžela a deti. Robert Logie, prijatý pre infekciu v nose, prespával po prepustení pod mostom vo Vancouveri, aj keď žil v Toronte, nevedel kto je a jeho fotografiu museli uverejniť v novinách. Podnikateľ Lou Weinstein z Mon­ trealu po „liečbe“ vymenil hygienické návyky za návyk na dve drogy, nikoho nespoznával, ne­ ustále si pískal a zabúdal na to, že jeho matka dávno zomrela. V roku 1972 získal expert na jedy Gottlieb od CIA medailu Distinguished Intelligence Medal. V roku 1973, tesne po afére Watergate, zamest­ nanci CIA skartovali záznamy týkajúce sa MKULTRA, no okolo 22 000 dokumentov sa následkom nedbalosti (alebo zámeru) zacho­ valo. V roku 1977 ich objavili. Ukázalo sa, že

na projekte spolupracovalo 44 univerzít, 15 vý­ skumných oddelení súkromných firiem, 12 ne­ mocníc a kliník a tri väznice. Mnohí ani netušili, že pracujú pre CIA, pretože používala nastrčené inštitúcie ako Nadácia pre ľudskú ekológiu. Vy­ šetrovací výbor zaoberajúci sa aktivitami CIA v súvislosti so zneužívaním moci na vyžiadanie napísal správu pre prezidenta USA Geralda For­ da. Približne v tom čase bol šéfom CIA George H. Bush. V roku 1985 sa MKULTRA zaoberal aj najvyšší súd. Deväť z Cameronových býva­ lých pacientov sa súdilo so CIA a s kanadskou vládou, ktorá takisto financovala jeho výskum. Právnici obetí argumentovali fundamentálnym porušením lekárskej etiky. V roku 1988 CIA od­ škodnila spomínaných pacientov sumou 750 000 dolárov, dovtedy najväčšou čiastkou vysúdenou od agentúry. Neskôr kanadská vláda každému z 9 pacientov vyplatila odškodné 100 000 dolá­ rov. Správa výboru o projekte MKULTRA bola zverejnená v roku 1994. Bill Clinton sa vtedy ospravedlnil americkým občanom za neetické pokusy, ako by to bola dávno uzavretá vec z ob­ dobia studenej vojny.


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

38 NÁZNAKY O PROGRAME MONARCH

Podľa zdrojov dokumentaristu Dominica Streatfeil­ da navštívil v roku 1964 kanadský Allanov inštitút, kde sa konali Cameronove pokusy, britský psychia­ ter William Sargant z londýnskej Nemocnice sv. Tomáša a prednášal o vymývaní mozgov a mo­ derných psychiatrických postupoch. Sargant rov­ nako ako Cameron odmietal štandardné metódy psychoanalýzy, neveril, že môžu liečiť. Podľa neho bol pri liečbe schizofrénie a depresie nevyhnutný fyzický zákrok, chronické psychiatrické ochorenia liečil zásadne lobotómiou. Ak neuspela, opakoval ju. V roku 1964 zistil, že ak vykonal lobotómiu pa­ cientom s chronickými stavmi úzkosti, mali sklony k depresii, a tak mu napadlo, či ich prvotným prob­ lémom nebola depresia. Sargant teda pred každou lobotómiou ordinoval antidepresíva a elektrošoky. Keďže pacienti sa na „terapiu“ netešili, rozhodol sa ich uspať. Zistil, že sa po prebudení cítili omno­ ho lepšie a mnohí ani lobotómiu nepotrebovali. Pri „modifikovanej narkóze“ uspávali pacientov zmesou barbiturátov a počas spánku dostávali an­ tidepresíva. Raz-dvakrát do týždňa ich prebudili a dostali elektrošoky. Bežne sa podávali niekoľ­

kokrát, Sargant ich ordinoval až šesťdesiatkrát. Návšteva v Allanovom inštitúte mala Sargantovi ukázať aj inštitút a preveriť ho ako možnú náhradu za Camerona. Obaja psychiatri pritom boli priateľ­ mi. Jeden zo Streatfeildových kontaktov potvrdil, že začiatkom 60. rokov sa na konferencii vítali ako bratia, ktorí sa dlho nevideli. V roku 1961 spolu založili Svetovú psychiatrickú spoločnosť, kde bol Cameron prezidentom a Sargant generálnym ta­ jomníkom. Streatfeild v knihe Brainwash z roku 2006, čerpa­ júcej aj z dobového dokumentu Mind Control sta­ nice ABC, uvádza, že hlbokú narkózu ordinovali aj v malej nemocnici Chelmsford v Austrálii, kon­ krétne psychiater a publicista Harry Bailey, ktorý v Sargantovi, podozrivom zo spolupráce s britskou tajnou službou, videl svojho učiteľa. Pacientov tr­ piacich depresiami uvádzal bez ich vedomia do spánku na dlhý čas, pričom im podával vysoké dávky liekov a pridal elektrošoky. Počas prvého polroka Bailey zabil šesť pacientov, no keďže ho nikto nezastavil, stihol ich do konca roku 1974 zlik­ vidovať až 24. Následne čelil procesu, čo vyriešil samovraždou (ak to teda nebola vražda).

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

V tohtoročnom marcovom čísle časopisu Šif­ ra redaktor Jan Petrák v inak kvalitnom člán­ ku MKULTRA: Ako stratiť hlavu ľahko a  rýchlo uvádza, že „najmä symbol motýľa má byť pre MKULTRA zásadný“. Petrák píše aj to, že „konšpiračná teória obviňujúca CIA a zákulis­ ných bábkarov šoubiznisu z vymývania mozgov a programovania malých detí sa nazýva projekt Monarch“, (čo súhlasí) a za pôvodcu celej tejto konšpirácie pasuje údajnú obeť tohto programu Cathy O’Brienovú, autorku knihy Trance-formation of America. Symbol motýľa je práve pozná­ vacím znakom programu Monarch, pretože ide o babôčku smradľavú (Danaus plexippus), známu aj pod menom monarcha sťahovavý. Je častým tetovaním alebo vizuálnym motívom svetozná­ mych speváčok, herečiek a osôb zo šoubiznisu. Podobne ako investigatívny autor Mark Dice sa nazdávam, že O’Brienová sa inšpirovala dielom The Franlin Cover-Up bývalého senátora za štát Nebraska Johna DeCampa, ktoré vyšlo v roku 1992, tri roky pred knihou O’Brienovej. DeCamp tvrdí, že mnoho detí uviedlo, že boli sexuálne zne­ užité v areáli Bohémskeho hája a nútili ich zúčast­ niť sa ďalších sadistických činov. Právne zastupo­ val napadnuté deti a zo zvráteností obvinil malú podskupinu návštevníkov tohto prísne stráženého letného areálu sanfranciského Bohémskeho klubu v lese pod obrovskými sekvojami (viac v Almana­ chu Zem&Vek 2014). Dice v knihe The Bohemian Grove: Facts & Fiction z minulého roka uvádza, že chlapca menom Paul Bonacci v lete 1984 nútili zú­ častniť sa nekrofilného aktu a bol svedkom znásil­ nenia a vraždy chlapca menom Nicholas, pričom vrahovia všetko natáčali. Podľa Bonacciho sa to udialo v luxusnom severokalifornskom kampuse s obrovskou sovou obrastenou machom a mužmi v čiernych kapucniach. Zaviedol DeCampa k brá­ ne Bohémskeho hája. V prvom vydaní DeCamp vynechal Bonacciho zmienku o veľkej sove, pre­ tože pôsobila príliš neuveriteľne – internet bol vte­ dy v plienkach a informácia o soche v areáli hája prakticky neznáma. Keď DeCamp informoval o svojom vyšetrovaní vtedajšieho šéfa CIA Willia­ ma Colbyho, odporučil mu na všetko zabudnúť. DeCamp odmietol, tak mu Colby poradil, aby in­ formácie zverejnil skôr, než ho zabijú. Colby sám neskôr zahynul za zvláštnych okolností v kanoe.

Federálny súd v Lincolne v štáte Nebraska však v roku 1999 prisúdil pedofilovi Lawrenceovi Kin­ govi zaplatiť Bonaccimu milión dolárov odškodné­ ho za mentálne a fyzické zranenia. Dice dodáva, že podobná sieť vplyvných pedofilov operovala v Londýne (a pravdepodobne stále pra­ cuje). Keď chcel reportér Guardianu informovať o policajnom vyšetrovaní domu Elm Guest House na juhozápade mesta, časopis dostal varovanie, aby nepublikovali materiál, ktorý môže ohroziť národ­ nú bezpečnosť. Dvaja detektívi Scotland Yardu vo výslužbe v článku pre Mirror potvrdzujú tvrde­ nia, že pedofilní premiéri vraždili chlapcov počas sexuálnych orgií, a menovali bývalého britského premiéra Cyrila Smitha ako sériového sexuálneho násilníka zameraného na mladých chlapcov. Najpriamejšie vyjadrenie oficiálneho vládneho či­ niteľa k možnej existencii projektu MONARCH získal Anton Chaitkin pre internetový magazín Mladých európskych federalistov The New Fede­ ralist. Keď sa šéfa CIA Williama Colbyho priamo spýtal: „A čo Monarch,“ ten nahnevane odvetil: „S tým sme skončili koncom 60. a začiatkom 70. rokov.“

ARMÁDY V SKLZE

Okrem CIA sa vymývaním mozgov aktívne za­ oberala aj americká armáda, ktorá mala oproti CIA istý časový sklz. Okrem amerických tajných služieb sa výskumom kontroly mysle zaoberali aj sovietski, britskí, izraelskí, čínski, indickí a ďalší tajní, nehovoriac o armádach daných krajín. Keď Hizballáh v 80. rokoch v Bejrúte uniesol šéfa CIA pre Blízky východ Williama Buckleyho, iránsky doktor vyškolený v Moskve si priniesol vlastný kufrík chemikálií, ktoré tohto významného zajatca doviedli k ponižujúcemu priznaniu pred kamera­ mi. Program kontroly mysle sa potichu presunul do mikrovlnnej oblasti. Znepokojivá je aj techno­ lógia Voice to Skull napodobňujúca vnútorný „boží hlas“, ktorú vlastní NSA a bola neskôr testovaná reklamnou agentúrou v nemeckých vlakoch. Ak si cestujúci oprie hlavu o sklo, v hlave môže „počuť“ reklamu na konkrétny produkt. Kontrola mysle sa medzitým stala oblasťou záujmu a investícií naj­ rôznejších korporácií. O manipulácii mysle pomo­ cou podprahových impulzov sa viac dozviete na www.slobodnyvysielac.sk/podujatie/deja-vu-4/.

39


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

Marián Benka

ZLOMENÉ OBETE PSYCHIATRICKÉHO MUČENIA

KANAĎANKA GAIL KASTNEROVÁ JE STARÁ ZNIČENÁ ŽENA. DROBNÉ PRASKLINY V CHRBTICI AKO DÔSLEDOK ÚRAZOV PO ELEKTROŠOKOCH JEJ SPÔSOBUJÚ BOLESTI. AŽ 63-KRÁT DO NEJ PUSTILI ELEKTRICKÝ PRÚD SO SILOU 150 AŽ 200 VOLTOV. JEJ TELO SA NEKONTROLOVANE ZMIETALO, ČO SPÔSOBOVALO ZLOMENINY, VYMKNUTIA ČI VYLÁMANÉ ZUBY. GAIL TRPÍ NOČNÝMI MORAMI A VÝPADKAMI PAMÄTI. V PREDCHÁDZAJÚCOM ČLÁNKU SME SPOMÍNALI POKUSY NA ĽUĎOCH, KTORÉ V RÁMCI PROJEKTU MKULTRA ROBIL PSYCHIATER EWEN CAMERON. ONA JE JEDNOU Z JEHO OBETÍ.

40

J

ej osobnú výpoveď zachytila kanadská aktivistka a spisovateľka Naomi Kleinová v knihe Šoková terapia. Gail nejaký čas po skončení experimentov žila u svojej sestry Zelly, ktorá jej neskôr vyčítala, že sa správala ako ne­ príčetná, močila uprostred izby, rozprávala ako malé bábätko a dožadovala sa dojčenskej fľaštič­ ky Zellinho malého syna. Gail si na nič z toho nepamätala. Pokusy veľaváženého pána doktora z nej naozaj urobili iného človeka.

Výpovede ďalších svedkov priniesol investigatív­ ny portál frankolsonproject.org (založený dedič­ mi bakteriológa a zamestnanca CIA Franka Ol­ sona, ktorý zomrel za podozrivých okolností). Harvey Weinstein, ktorý sa sám zaoberá psy­ chiatriou na Stanfordskej univerzite, hovorí, že sa občas hanbí za svoju profesiu, ktorá zničila život jeho už nebohého otca – ďalšej Camero­ novej obete. Takto si spomína na jednu z pr­ vých otcových návštev z nemocnice (Harvey

41 bol vtedy 13-ročným chlapcom a tento zážitok bol pre neho zdrvujúci): „Nehovoril veľa, a keď hovoril, nedávalo to žiaden zmysel. Keď nespal, bol ospalý. Pýtal sa nás na svojich rodičov, hoci už roky boli mŕtvi. Jeho pamäť bola preč. Raz v noci prišiel do mojej izby a vycikal sa na podla­ hu. Nevedel, kde je.“ Ďalšia z obetí Velma Orikowová vypovedala: „Trpím chronickou depresiou, ktorá sa občas zmení na akútnu. Tieto obdobia nazývam mo­ jimi čiernymi dierami. Nikoho neregistrujem a nechcem vyjsť z domu. Nedokážem čítať, hoci milujem čítanie. Nedokážem napísať list. Mám nevysvetliteľné strachy. Zobudím sa uprostred noci prestrašená, a neviem prečo. Pokúšam sa krívať mojím životom ako niekto, kto mal straš­ nú nehodu, po ktorej ochrnul.“ Cameron bol v 50. rokoch uznávanou kapacitou. Odmietol Freudov náhľad na duševné choroby a pokúšal sa vytvoriť novú metódu liečenia. Ve­ ril, že ak sa pacientovi s poruchovým správaním kompletne vymaže osobnosť, vráti sa do raného detstva a stane sa z neho „nepopísaný list“, na ktorom bude možné vytvoriť nového, zdravého

človeka. Jeho pokusy napokon dokázali, že nie­ čo také nie je možné, pacientom, ktorí prišli len s miernymi problémami, sa osobnosť nezrušila, skôr sa zdeformovala, a výsledkom bola omnoho vážnejšia diagnóza. Iného „odborníka“ by kole­ govia už dávno usvedčili z bludov, Cameron však mal silné postavenie – bol predsedom Americkej asociácie psychiatrov, Kanadskej asociácie psy­ chiatrov i Svetovej asociácie psychiatrov. Tento podivuhodný psychiater by možno aj upadol do zabudnutia, nebyť toho, že sa o jeho prácu začala zaujímať CIA. Tajná služba v nej videla šancu na vypracovanie sofistikovaných metód mučenia a zlomenia nepoddajných za­ jatcov, možnosť, ako naprogramovať človeka podľa vlastných potrieb. CIA síce robila takéto pokusy na vlastných agentoch, nemohla si však dovoliť týrať ich dlhodobo. Preto využila Ca­ merona a ďalších kanadských vedcov. Cameron dostal štedrú podporu a jeho výskum sa stal sú­ časťou programu MKULTRA, ktorý v rokoch 1953 – 1963 minul dokopy 25 miliónov dolá­ rov. Podieľalo sa na ňom 80 inštitúcií, vrátane 44 univerzít a 12 nemocníc.


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

42 Stav „vymazania osobnosti“ sa mal dosiahnuť drastickými metódami. Gail Kastnerová si mnohé nepamätala, pretože v Allanovom in­ štitúte, ktorý Cameron v 50. rokoch viedol, jej vymazali aj veľké časti pamäti. Po rokoch sa vďaka zákonu o informáciách dostala k vlast­ ným zdravotným záznamom. Z nich vyplýva, že ju prijali ako veselé a priateľské dievča, kto­ ré však trpí úzkosťami. Na záver „liečenia“ sa správala striedavo agresívne, hystericky, upada­ la do stavov pripomínajúcich malé dieťa, trpela halucináciami, výpadkami pamäti a dokázala narátať iba do šiestich. Diagnostikovali jej schi­ zofréniu. V záznamoch sú podrobne popísané aj spôso­ by „liečenia“. Gail dostávala nadmerné dávky inzulínu, po ktorých upadala do kómy, divoké kombinácie rôznych liekov, počas dlhých ob­ dobí ju držali v umelom spánku a hlavne – ne­ ustále dostávala elektrošoky, ktoré boli v tom čase v psychiatrii veľmi populárne. Štandardne sa však používali v omnoho menšej intenzite. Vtedajší psychiatri pozorovali po elektrošokoch pozitívne zmeny v správaní hysterických a agre­

sívnych pacientov. Na druhej strane pozorovali, ako sa niektorí pacienti dostali do regresu, úpl­ ne zabudli rozprávať a chodiť. Cameronovi sa však práve tento účinok hodil. Budovanie „novej osobnosti“ sa potom malo dosahovať nekoneč­ ným niekoľkohodinovým prehrávaním pások s pozitívnymi tvrdeniami. Gail mala šťastie v nešťastí, že bola Camero­ novou pacientkou ešte pred rokom 1957. Vte­ dy totiž pán doktor dostal prvý grant od CIA prostredníctvom nastrčenej organizácie s ná­ zvom Spoločnosť pre výskum ľudskej ekológie. Finančná injekcia mu umožnila rozpútať pravé peklo. Intenzita elektrošokov sa zmnohonásobi­ la. K bežne dostupným liekom pridal ešte dve experimentálne drogy: LSD a PCP. A najmä začal vo veľkom experimentovať so zmyslovou depriváciou. Z peňazí od CIA prebudoval býva­ lé opustené stajne na sústavu izolačných komôr, kde pacienti trávili dlhé dni izolovaní od akých­ koľvek podnetov. Nadviazal tak na výskumy Donalda Hebba, šéfa katedry psychológie na McGillovej univerzite. Hebb však nemal také možnosti a Cameron zašiel omnoho ďalej.

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

Hebb robil pokusy na dobrovoľníkoch spomedzi študentov. Niekoľko dní strávili v zatemnenej miestnosti s čiernymi okuliarmi, slúchadlami, do ktorých im púšťali len šum, a návlekmi na ru­ kách, aby nemohli používať hmat. V stave depri­ vácie im Hebb púšťal nahrávky, na ktorých nie­ kto argumentoval v prospech existencie duchov. Hoci títo študenti boli čistí materialisti, viacerí z nich po takejto manipulácii začali prejavovať záujem o okultizmus, o niekoľko týždňov však vyprchal. Keďže to boli dobrovoľníci, nemohli ich nútiť ostať v obmedzujúcich podmienkach dlhšie, ako to sami zvládali. Zväčša to boli dva­ -tri dni. Hebb sa vyjadril, že na dosiahnutie sku­ točne relevantných výsledkov by bola potrebná doba 30 až 60 dní. Cameron si to dovoliť mohol. U neho boli pa­ cienti izolovaní od akýchkoľvek podnetov dlho­ dobo. Alebo ich počas 30 až 60 dní udržiavali v stave umelého spánku. Budili ich len na krátke okamihy, aby sa najedli a išli na záchod. Came­ ronove pokusné králiky prišli za ním ako za zná­ mym odborníkom, aby im pomohol. Netušili, že sa na nich robia pokusy. Ak aj po čase začali tušiť, už bola natoľko nalomená ich integrita, že sa nezmohli na súvislý odpor. Informácie o tom, že Cameronove výskumy fi­ nancovala CIA, boli odtajnené koncom 70. ro­ kov. Spôsobilo to škandál v médiách a na pôde amerického Senátu. Deväť bývalých Camerono­ vých pacientov spoločne zažalovalo CIA, ale aj kanadskú vládu, ktorá sa na financovaní takisto podieľala. Od CIA napokon vysúdili odškodné v celkovej výške 750 000 dolárov. Kanadská vláda zaplatila každému jednému po 100 000 dolárov. CIA dlho odmietala priznať, či a akým spôso­ bom využíva poznatky získané v týchto neľud­ ských experimentoch. Až kým nebola v 80. ro­ koch na základe zákona o slobode informácií donútená poskytnúť denníku Baltimore Sun text staršej príručky pre vypočúvajúcich s kódo­ vým označením Kubark. Príručka sa otvorene odvoláva na pokusy so zmyslovou depriváciou, vykonávané na McGillovej univerzite. Obsa­ huje návod na zostavenie izolačnej komory a postupy, ktoré vedú k regresu a návratu do detského stavu u vypočúvaného. Väzeň prejde

psychickým šokom a je omnoho prístupnejší rozličným návrhom. Existujú indície, že tieto postupy dnes Ameri­ čania používajú v zajateckom tábore na Guan­ táname. Bývalý moslimský duchovný americkej armády James Yee, ktorý na Guantáname pô­ sobil, uviedol, že mnohí väzni sa správali ako malé deti, spievali si detské pesničky a bľabotali nezmysly. Teda javili všetky známky regresu. Ešte krutejšie mučenie podľa všetkého podstú­ pia ľudia, ktorí sú unesení do tajných zariadení, úplne mimo kontroly médií či advokátov. Ta­ lianskeho duchovného Hassana Mustafu Osamu Nasra uniesli agenti CIA za bieleho dňa a viac ako rok ho držali v cele bez svetla, kde po ňom lozili šváby a krysy. Ako neskôr zverejnil den­ ník The Washingtom Post, býval aj priviazaný k mokrému matracu, do ktorého jeho mučitelia púšťali elektrický prúd. Elektrošoky dostával aj do genitálií. Príručka Kubark upozorňovala agentov, že mnohé z týchto postupov sú nelegálne a vyža­ dujú si konzultáciu s ich nadriadenými. To sa zmenilo po páde Dvojičiek v septembri 2001, keď administratíva Georgea W. Busha v rám­ ci boja proti terorizmu dosiahla zlegalizova­ nie viacerých mučiacich postupov, vrátane zmyslovej deprivácie, vyzlečenia donaha alebo tzv. waterboardingu (simulovaného topenia). Bush napríklad vydal výnos, podľa ktorého sa na zajatcov z Afganistanu nevzťahujú Ženevské dohody, pretože nejde o vojnových zajatcov, ale o nepriateľských bojovníkov. Naomi Kleinová dodáva, že podobné šoky, aké dostávali Cameronovi pacienti na individuálnej úrovni, spôsobujú USA na kolektívnej úrov­ ni krajinám, ktorým „prinášajú demokraciu“. Princíp je ten istý. Najprv prichádza vojenský šok v podobe „humanitárneho bombardova­ nia“. Potom politický šok v podobe rozvratu štátnej moci. Napokon ekonomický šok – neoli­ berálne reformy. Tieto šoky majú za cieľ krajinu „zresetovať“, vytvoriť z nej nepopísaný list pa­ piera, z ktorého by mala vzísť nová spoločnosť. Reálne sa však krajina uvrhne do chaosu, v kto­ rom sa jej dovtedajšie problémy len prehĺbia. Je zmrzačená rovnako ako obete Cameronových pokusov.

43


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

Patrik Sloboda

FARMAKOLOGICKÉ NÁSTROJE

KONTROLY NAD MASAMI

44

V MÁJOVOM ČÍSLE NÁŠHO MESAČNÍKA SME SA V TÉME MESIACA VENOVALI PROBLEMATIKE PLÁNOV NA VYĽUDNENIE PLANÉTY. JEMNEJŠIE POVEDANÉ, PLÁNOM NA ZNÍŽENIE POČTU OBYVATEĽSTVA ZEME NA ÚNOSNÚ A UDRŽATEĽNÚ MIERU. JAZYKOM PROPAGANDY, ÚNOSNÚ VOČI EKOSYSTÉMU ZEME. JAZYKOM ŠPIČIEK NADNÁRODNÉHO KAPITÁLU, VYSÁVAJÚCEHO NÁRODNÉ ŠTÁTY A MANIPULUJÚCEHO NIMI AKO S KAMIENKAMI MOZAIKY, ÚMERNÚ POTREBÁM GLOBÁLNEJ EKONOMIKY. TÁ SI VYSTAČÍ S ĽUDSKÝMI ZDROJMI V POČETNOM ROZMEDZÍ POL MILIARDY AŽ MILIARDY JEDINCOV.

POROVNANIE KONZUMÁCIE ANTIDEPRESÍV MEDZI ROKMI 2000 A 2013 ČILE

MILOVAŤ SVOJU POROBU

A neskrývajú ani základnú požiadavku prevy­ šujúcu na rebríčku priorít všetky ostatné: mu­ sia to byť plne kontrolovateľné ľudské zdroje. Podľa možnosti s inteligenčným kvocientom dostatočne nízkym na to, aby nezorganizo­ vali revolúciu, no dostatočne vysokým na to, aby zvládali pracovné povinnosti. Nepočetná úradnícka a vedecko-technická kasta s vyššou a vysokou mierou vzdelania dostane primera­ né privilégiá, no ani ona neunikne všadeprí­ tomnému dozoru. Už za spochybňovanie, nie­ to ešte odmietanie, či nedajbože rozvracanie spoločenského poriadku bude bezodkladne trestaná. V lepšom prípade prevýchovou alebo nasadzovaním medikamentov, v horšom likvi­ dáciou. Medzi príslušníkov úradníckej kasty, ktorá len výnimočne spoločensky prenikla k najbo­ hatším rodom vládnucich tried, patril pred sto rokmi aj syn britského koloniálneho úrad­ níka v Barme Eric Arthur Blair. Preslávil sa

ako autor románov o budúcom usporiadaní sveta. V dystopickej vízii 1984, ktorú napísal pod pseudonymom George Orwell, vykreslil systém s kontrolou myslenia pomocou propa­ gandy, jazykovej manipulácie, nepretržitého sledovania a vynucovania bezvýhradnej po­ slušnosti. Krátko po vydaní románu 1984 poslal Orwello­ vi pochvalný list jeho niekdajší učiteľ francúz­ štiny Aldous Huxley. Aj on prišiel s desivou ví­ ziou budúceho usporiadania sveta. Poslušnosť zotročených más sa v ňom mala udržiavať kon­ trolou myslenia povinným podávaním medika­ mentov. Svoje predstavy opísal už v roku 1922 v románe Brave New World, ktorý vyšiel vlani v slovenčine pod titulom Prekrásny nový svet.

PALETA NÁSTROJOV NA KONTROLU MYSLENIA

Huxleyho varovná vízia sa, žiaľ, stala realitou. Postindustriálny Západ 21. storočia, ku ktoré­ mu už patrí aj Slovensko, zotročuje ľudí bez

2000

JUŽNÁ KÓREA ESTÓNSKO MAĎARSKO

2013

TURECKO SLOVENSKO IZRAEL TALIANSKO HOLANDSKO GRÉCKO ČESKÁ REPUBLIKA FRANCÚZSKO NEMECKO SLOVINSKO LUXEMBURSKO NÓRSKO RAKÚSKO ŠPANIELSKO FÍNSKO BELGICKO NOVÝ ZÉLAND DÁNSKO VEĽKÁ BRITÁNIA ŠVÉDSKO KANADA PORTUGALSKO AUSTRÁLIA ISLAND

0 Zdroj: OECD

20

40

60

80

100

120

V denných dávkach na 1000 obyvateľov

45


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

46

toho, aby si to uvedomovali, a tak, aby svoje poddanstvo milovali, alebo aspoň akceptova­ li. Keď treba, aj pomocou výdobytkov farma­ kológie, najmä psychofarmák. Spotreba anti­ depresív v 34 členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), kam patrí i Slovensko, prudko stúpa. V mno­ hých krajinách, vrátane Slovenska a Česka, sa od roku 2000 spotreba štandardných denných dávok antidepresív v prepočte na tisíc obyvate­ ľov zniekoľkonásobila. Huxley už bezmála pred sto rokmi predvídal masové užívanie antidepresív, uvádzajúcich užívateľov do bezstarostného stavu. Z toho vidíme, ako dôsledne a dlhodobo vládnuce vrstvy a nimi poverení vedci plánujú vývoj člo­ večenstva. Výskum v oblasti farmakológie, ob­ zvlášť ten hradený zo zdrojov poskytovaných nadáciami starých multimilionárskych rodín, sleduje popri viditeľnej zdravotnej stránke veci vlastné zámery. Aldous sa o týchto plánoch mohol dozvedieť v prostredí svojej rodiny, ktorá patrila medzi privilegované vrstvy. Jeho brat Julian sa po založení Organizácie Spoje­ ných národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) stal prvým generálnym riaditeľom tejto inštitúcie šíriacej globalizmus. Priťaho­ vala ho evolučná biológia a eugenika, veda údajne vylepšujúca genofond človeka. UNE­ SCO nasmeroval tak, aby unifikovalo kultúru, výchovu a vzdelávanie do podobenstva, ktoré dnes od Európanov vyžaduje, aby s otvorenou náručou nechali roztrhať svoje kultúrne a hod­ notové dedičstvo privandrovalcami z cudzích svetadielov. Fakt, že sa nebúria a nestavajú barikády, dokazuje, ako účinne sa držiteľom moci podarilo potlačiť základné obranné in­ štinkty obyvateľov transatlantického Západu. Sú otupení, apatickí, pasívni a manipulovateľ­ ní. Bez psychofarmák, a obzvlášť antidepresív, by to nešlo tak ľahko a rýchlo.

PO STAROM...

Aj keď si obyvatelia krajín transatlantického Západu zatiaľ nepripúšťajú možnosť zavede­ nia povinného užívania psychofarmák, vývoj k tomu speje. Už sme čiastočne nadrogovaní aj bez prehltnutia čo i len tabletky nejakého

medikamentu. Priemyselne vyrábané potra­ viny pripomínajú pri čítaní štítku s údajmi o zložení kalné chemické stoky. Kumulatív­ ny účinok všetkých pridaných zložiek ostáva veľkou desivou neznámou. Zvyšky po antibio­ tikách a rastového hormónu pre zvieratá pô­ sobia aj na ľudský organizmus. Elektromag­ netický smog, pred ktorým niet na väčšine územia Slovenska úniku, narušuje psychickú rovnováhu človeka. Popri tom všetkom sa šíri používanie liekov a medikamentov meniacich psychiku človeka. Najviac ich podávajú seniorom, deťom pred­ školského a školského veku, vojakom a väz­ ňom. Už pred dvadsiatimi rokmi užíval každý štvrtý americký školák nejaký medikament ovplyvňujúci psychiku a myslenie. Lobisti far­ maceutického priemyslu dotlačili aj európske štáty k diagnostickému vyhľadávaniu a lieče­ niu detí vykazujúcich poruchu pozornosti s hy­ peraktivitou (ADHD). Rastúce nároky zamestnávateľov na výkon­ nosť zamestnancov zvyšujú spotrebu stimulan­ tov a na kompenzáciu účinkov aj sedatív a an­ tidepresív. Dlhodobé užívanie antidepresíva fluoxetín narúša psychiku človeka. Neraz ne­ zvratne. V USA sa predáva už takmer 30 rokov pod obchodnou značkou Prozac. Jeho varian­ ty sa zvyčajne predpisujú školákom napriek nebezpečným vedľajším účinkom. Americká i európska mládež 21. storočia je v porovna­ ní s predchádzajúcimi generáciami psychicky labilnejšia, otupenejšia, vnútorne prázdnejšia, navonok pasívnejšia, no aj nevypočítateľnejšia. Pridajme k tomu švihanie biča tzv. politickej korektnosti nútiaceho nás k autocenzúre mys­ lenia a vyjadrovania – a dostávame výsledok zodpovedajúci predstavám architektov totalit­ ného systému tretieho tisícročia.

... A PO NOVOM

K plnej kontrole myslenia sa ešte nedopraco­ vali. Ale majú v rukách prakticky celú sveto­ vú farmakológiu a biotechniku, dva kľúčové vedecké odbory pre zavedenie vedecko-tech­ nickej diktatúry. Svetová zdravotnícka orga­ nizácia (WHO) disponuje enormnými právo­ mocami. Môže zveličiť riziko šírenia niektorej

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

nákazlivej choroby a vyvolať reťazovú reakciu prijímania prísnych protiepidemických opatre­ ní. Tie môžu podnietiť – ako to bolo v prípa­ de tzv. prasacej chrípky pred siedmimi rokmi, členské štáty WHO k zavádzaniu povinného očkovania. Bublina s údajnou svetovou pandé­ miou prasacej chrípky vtedy našťastie rýchlo praskla, no poslúžila na vyskúšanie tohto mo­ cenského mechanizmu. Dá sa predpokladať, že sa využije, keď celoplošné očkovanie prinajme­ nej v Európe a Severnej Ameriky bude môcť prejsť na vyššiu technologickú úroveň. Tú odlíši od doterajšej nasadenie nanotechnoló­ gie do očkovacej praxe. Očakáva sa, že do kon­

ca tohto desaťročia klesnú výrobné náklady na masovú výrobu tzv. nanobotov, čo sú ultrazmen­ šené mikroskopické biomechanické systémy. Po dopravení do ľudského organizmu – a to môže byť aj kožnými pórmi – začnú plniť naprogra­ mované funkcie, pričom môžu komunikovať s kontrolnými stanicami i navzájom, preprogra­ movať sa, zdokonaľovať sa, zoskupovať sa i riešiť nepredvídané situácie. Hravo preniknú do všet­ kých zákutí mozgu, kde môžu opravovať poško­ dené tkanivá, dodávať im chýbajúce látky a zabí­ jať toxicky pôsobiace molekuly. Centralizovanej kontrole mocipánov nad fyzickým i psychickým zdravím človeka nebude nič stáť v ceste.

STRUČNÉ DELENIE PSYCHOFARMÁK

Sedatíva, hypnotiká – tlmia bdelosť, znižujú dráždivosť nervového systému, navodzujú spá­ nok. Patrí sem Nitrazepam a Rohypnol.

Psychofarmaká pôsobiace na náladu: Antidepresíva – odstraňujú depresiu a s ňou spo­ jené symptómy. Spočiatku sú prítomné nežiadu­ ce účinky ako sucho v ústach, pocit na zvraca­ nie, závraty, búšenie srdca, poruchy močenia. Antidepresíva I. generácie – napr. Amitriptylín, Prothiaden, Norpramin, Pertofrane. Antidepresíva II. generácie – často používané v geronto- a pedopsychiatrii, napr. Ludiomil, Desyrel, Serzone. Antidepresíva III. generácie – pôsobia ako inhibí­ tory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), napr. Deprex, Seropram, Seroxát, Zoloft. Anxiolytiká (znižujú úzkosť) – používajú sa aj pri epileptických záchvatoch. Najrozšírenejšie sú benzodiazepínové preparáty. Bývajú silne ná­ vykové. Patrí sem Defobin, Diazepam, Lexau­ rin, Neurol, Oxazepam, Rudotel, Grandaxin, Radepur a Rivotril. Medzi nové (nebenzodiaze­ pínové) anxiolytiká patrí Anxiron, Buspar. Tymoprofylaktiká (dysforiká) – potláčajú chorob­ ne veselú náladu. Patria sem soli lítia (Líthium carbon), Karbamazepín (Biston, Tegretol), Val­ proát sodný (Everiden). Psychofarmaká pôsobiace na bdelosť: Psychostimulanty – pre riziko závislosti už ne­ používané. Nootropné látky – zlepšujú funkciu pamäti a me­ tabolizmus buniek – najmä v mozgovej kôre. Patrí sem Geratam a Enerbol.

Psychofarmaká pôsobiace na psychickú integ­ ráciu: Neuroleptiká – potláčajú halucinácie, bludy, psychické napätie, paranoju, agresiu, zlep­ šujú integráciu osobnosti. Známe aj ako an­ tipsychotiká. Medzi nežiaduce účinky patrí hyperkinéza mimických svalov, Parkinsonov syndróm (stuhnutosť svalov, tras), motorický nepokoj dolných končatín, orofaciálna dyski­ nézia a poruchy vedomia. Na predchádzanie sa podáva napr. Akineton (antiparkinsoni­ kum). Ďalšie nežiaduce účinky: únava, ospalosť, poruchy koncentrácie, epileptické záchvaty (predchádza sa podávaním antiepileptík), po­ ruchy menštruácie a srdcová arytmia. Klasické neuroleptiká: Sedatívne – ovplyvňujú psychomotorický nepokoj, agresiu, agitovanosť. Patrí sem Chlorpromazin, Levopromazin, Thioridazin a Chlorprothixen. Atypické antipsychotiká – ovplyvňujú aj nega­ tívne psychotické príznaky. Patrí sem Dogma­ til, Solian, Tiapridal, Leponex, Zyprexa, Ris­ perdal, Seroquel, Zeldox a Zoleptil. Zdroj: www.psychiatria.szm.com

47


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

Marián Ďuriš

PODPRAHOVÝ ÚTOK

NA ĽUDSKÚ MYSEĽ

48

JACK LONDON V DIELE ŽELEZNÁ PÄTA OPÍSAL SVET V RUKÁCH HŔSTKY FIREMNÝCH TITÁNOV, KTORÍ OVLÁDALI MASY KOMBINÁCIOU ODMIEN A TRESTOV. JEVGENIJ ZAMJATIN V NOVELE MY PREDVÍDAL EXCESY VZNIKAJÚCEHO ZSSR A SLEDOVANIE, KDE SA OBYČAJNÉ RANDE NEOBIŠLO BEZ ŠTÁTNEJ REGISTRÁCIE. HUXLEYHO BRAVE NEW WORLD ZOBRAZIL SPOLOČNOSŤ, V KTOREJ SÚ AGRESIA A NEŠŤASTIE „VYMAZANÉ“ GENETICKÝM INŽINIERSTVOM A PSYCHOLOGICKÝM PODMIEŇOVANÍM. V ORWELLOVOM ROMÁNE 1984 SA IDEY RIADILI REDUKOVANOU FORMOU ANGLIČTINY – NEWSPEAKOM, KTORÝ NEUMOŽŇOVAL VYJADRIŤ NESÚHLASNÝ NÁZOR. TO VŠETKO SÚ FIKTÍVNE PRÍBEHY, ALE JE TU EŠTE JEDEN.

P

ackardov bestseller Hidden Persuaders opísal typ vplyvu, ktorý je nebezpečnej­ ší ako kontrola zobrazená v iných romá­ noch. Manažéri, vedci a politici začali používať jemné, až nepostrehnuteľné postupy na zmenu ľudského myslenia, emócií a správania na zák­ lade poznatkov z psychológie a sociálnych vied. Využívali slabosti, nevedomé obavy a sexuálne túžby človeka, ktorý nemal tušenie o tom, že je manipulovaný. Packard, ktorý ilustroval širokú škálu metód ľudskej kontroly, bol presvedčený, že „politik sa predáva rovnako jemnými metódami ako mydlo“, a predbehol citát ekonóma Bouldinga: „Svet neviditeľnej diktatúry je vierohodný a stá­ le používa podobu demokratickej vlády.“ Tieto metódy sa medzitým stali všadeprítomnými. Pokojná hudba v obchodoch, ktorá hrá v poza­ dí a spomaľuje naše kroky, aby sme kúpili viac. Náhle myšlienky a intenzívne pocity mládeže

od rána do večera starostlivo riadené marketin­ govými odborníkmi, ktorí pracujú v módnom a zábavnom priemysle. Politici s hordou porad­ cov, ktorí testujú každý aspekt a účinok. Slová, účesy, intonácia, odev a mimika je optimalizo­ vaná ako hociktorý produkt v regáloch. Všetky tieto zdroje vplyvu fungujú v konkurenčnom prostredí. Ale čo ak majú nové zdroje nulovú alebo malú konkurenciu? Čo ak sú silnejšie a neviditeľnejšie? Čo ak ich ovláda úzka vplyv­ ná skupina?

NAJOBĽÚBENEJŠÍ A NAJZNÁMEJŠÍ

Vyhľadávač Google je taký populárny, že sa názov firmy bežne používa ako sloveso v jazy­ koch po celom svete. Stal sa bránou prakticky ku všetkému poznaniu, poskytuje informácie takmer hneď a takmer vždy na prvej pozícii v zozname výsledkov hľadania. Polovica z nás „kliká“ na prvé dva odkazy a viac ako 90 % si

49 vyberá z úvodnej strany. Google rozhoduje, kto­ ré zo stránok budú zahrnuté. Google rozhodu­ je o poradí. Vyhľadávací algoritmus je veľkým tajomstvom a firmy míňajú miliardy na postup o jednu-dve priečky. Jediná priečka tak môže byť hranicou medzi obchodným úspechom a ne­ úspechom, cestou k zisku alebo krachu. Vplyv poradia pri „googlení“ na názory ľudí a jav SEME (Search Engine Manipulation Ef­ fect) testujú Robert Epstein a Ronald Robertson od roku 2013. V prvom teste „nerozhodných vo­ ličov“ zistili, že zámerným preferovaním strá­ nok, ktoré velebili určitého kandidáta, a jemnou korektúrou boli schopní „stiahnuť“ 48 % ľudí, kým 75 % si zaujatosť vo vyhľadávaní vôbec ne­ všimlo. O rok boli volebné preferencie na väčšej vzorke podobným pokusom posunuté o 37 %, v niektorých demografických skupinách až o 80 %. Výsledky boli veľavravné a konzistent­ né, ale testy zahŕňali zahraničné voľby. Mohli by byť preferencie také ovplyvnené u skutoč­ ných voličov uprostred reálnej kampane? Pri zis­ ťovaní odpovede sa použila vzorka 2150 neroz­ hodnutých počas indických volieb 2014. Hoci

očakávania neboli veľké, priemerný posun činil 20 %, u niektorých skupín 60 %. Obavy vyvoláva fakt, že 99 % účastníkov nemalo o manipulácii potuchy. Zo série krátkych experimentov vyplý­ va, že jemným a maskovaným skreslením prvej strany výsledkov vyhľadávania sa zabezpečil dramatický posun vo volebných preferenciách bez identifikovateľného dôvodu. SEME sa tak javí ako neviditeľná sila so značným vplyvom. Preferuje Google konkrétnych ľudí? V americ­ kých voľbách 2012 darovala táto firma a jej ma­ nažéri vyše 800 000 dolárov na Obamovu kam­ paň, kým Romneymu len 37 000. V roku 2015 tím vedcov z Marylandskej univerzity zistil, že výsledky vyhľadávania na Google dávajú často prednosť kandidátom demokratického krídla. Interná správa americkej Federálnej obchodnej komisie dospela k záveru, že výsledky hľadania na Google rutinne uprednostňujú objekty svoj­ ho finančného záujmu a podobné hlasy sa ozý­ vajú v Európe a Indii. Vyhľadávací rebríček je však pominuteľný, ne­ zanecháva žiadne stopy a dodáva Google ab­ solútnu možnosť popretia podobných praktík.


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

Táto moc je svojou mierou a úrovňou neviditeľ­ nosti bezprecedentnou v ľudskej histórii a zdá sa, že SEME je len špičkou ľadovca.

NEVIDITEĽNÝ PREDÁTOR

50

Masívne využívanie sietí ako Facebook, Twitter a Instagram na kampane politické alebo ob­ chodné nie je ničím neobvyklým. Čo ak techno­ lógiu zneužijú firmy, ktoré siete vlastnia? Štúdia profesora Roberta M. Bonda z Ohijskej štátnej univerzity opísala eticky pochybný expe­ riment počas amerických volieb 2010. Facebook poslal v deň volieb správu v štýle „choď voliť“ viac ako 60 miliónom užívateľom. Pripomien­ ka tak mala priviesť k urnám asi 340-tisíc ľudí, ktorí by sa inak nezúčastnili. Jonathan Zittra­ in z Harvardskej univerzity poukázal na to, že vzhľadom na obrovské množstvo údajov, ktoré o sebe ľudia Facebooku prezrádzajú, mohla správa prísť len ľuďom nakloneným konkrétnej strane alebo kandidátovi. V prípade tesných vý­ sledkov by voľby mohli nabrať úplne iný smer a nikto by nevedel, že k tomu došlo. Sú zákony, ktoré by Facebooku zakazovali posielať reklamy vybraným užívateľom? Nie, pretože práve cielená reklama je spôsob, akým Facebook zarába. Je možné, že sa zúčastňuje volebnej manipulácie? To nikto nevie. Nechala by korporácia tohto typu ležať takú moc ľadom? Niektorí kandidáti sú pre firmu vhodnejší ako iní. Manažéri tohto média zase majú „zodpo­ vednosť“ voči akcionárom a presadzovaniu zá­ ujmov spoločnosti. Ďalšia zabudnutá a väčšinou ignorovaná štúdia o „podpore protestov vo svete“ bola publikova­ ná v roku 2014 magazínom Proceedings of the National Academy of Sciences. Počas týždňa dostávalo 689-tisíc používateľov v „news feed“ správy s prebytkom výrazov pozitívnych, ne­ gatívnych alebo bez zafarbenia. Za krátkych sedem dní prvá skupina následne používala vo svojej komunikácii kladnejšie nabité slová, kým druhá skupina presný opak. Ukázalo sa, že „emocionálny stav“ populácie môže byť úmy­ selne manipulovaný v masovom meradle, čo je myšlienka, ktorá mnohých znepokojuje. Ľudí rovnako rozrušilo, že taký rozsiahly „útok“ na emócie sa vykonal bez ich výslovného súhlasu.

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

Peter Čalovka

NOVODOBÁ MÁGIA A ZAKLÍNADLÁ

Neurolingvistické programovanie (NLP) je jed­ nou z najrozšírenejších metód na kontrolu mys­ le, ktorú používa množstvo obchodníkov, poli­ tikov a mediálnych vedátorov. Túto „evolúciu hypnoterapie“ vytvoril Richard Bandler a John Grinder v 70. rokoch a okamžite sa uplatnila obzvlášť v psychoanalytických a okultných kru­ hoch, neskôr v reklame, marketingu a o poskyt­ nutie kurzov žiadali manažéri veľkých korporá­ cií, armáda i CIA. Kým klasická hypnóza závisí od techník uvedenia pacienta do sugestívneho stavu, NLP je flexibilnejšie a vkladá nepatrné významy do hovoreného a písaného slova, takže môže implantovať podnety do podvedomia člo­ veka opäť bez toho, aby o tom vedel. Dobrým materiálom na ilustráciu je internetové video s názvom Total Breakdown of The Media’s Use of NLP& Mind Control. Nemožno vylúčiť, že niektorí, ktorí NLP prak­ tizujú, majú dobré úmysly. Existujú však očivid­ né dôkazy toho, že technika, napriek sloganom o „zvyšovaní duchovného potenciálu a ceste k úspešnému životu“, vedie k zneužitiu a mani­ pulácii ľudského umu žiadaným smerom. Po po­ čiatočnom zbere informácií sa títo jedinci snažia napodobniť cieľovú osobu, prevziať jej reč tela, zvyky a jazykové vzory, ktorými útočia na pri­ márny zmysel. V podstate starostlivo falzifikujú sociálne stopy, ktoré spôsobujú „stratu obrany“ človeka a jeho zvýšenú otvorenosť a ovplyvni­ teľnosť. Po zrkadlení začne robiť drobné zmeny, viesť interakciu pomocou nepatrných vzorcov, otázok, gestikulácie a iných techník, ktorými môže skúsený znalec NLP uviesť osobu do ur­ čitej pozície. Žijeme vo svete, kde niekoľko spoločností spo­ ločne s vládami pracuje nielen na kontrole na­ šich činností, ale aj nepozorovateľne kontroluje čoraz viac toho, čo si myslíme, cítime a hovorí­ me. Technológie, ktoré nás obklopujú, nie sú len neškodnou hračkou, ale sú schopné neviditeľnej populačnej manipulácie v priebehu neobmedze­ ného času. Najmodernejšie nástroje kontroly a „presviedčania“ sú väčšie, odvážnejšie a po­ chybnejšie než čokoľvek, čo si autori z úvodu predstavovali. Ak budeme túto skutočnosť igno­ rovať, robíme tak na vlastné riziko.

ŠAMANI, KGB A RUSKÉ TAJNÉ TECHNIKY

E

šte počas povinnej vojenskej služby za socializmu som stretol človeka, ktorý mal ženu zo ZSSR – Laponku. Lapon­ ci majú dodnes svojich šamanov a ich kultúra je pre nás stále ako z iného, ťažko pochopiteľ­ ného sveta. Tento človek mi rozprával o tom, ako si šamani odovzdávajú svoje remeslo pri odchode zo života. Šaman, ktorý za soviet­ skych čias cítil, že sa blíži jeho koniec, zašiel do miestnej základnej školy a vybral si okolo sto žiakov ako potenciálnych učňov – nasle­ dovníkov. Z týchto sto potenciálnych učňov starostlivým výberom vyselektoval asi desať, a tých postupne naučil úplne všetko, čo vedel. Potom ich opustil a ponechal ich napospas osudu bez toho, aby niekoho z nich vybral ako hlavného. To, čo potom nasledovalo, by sme mohli označiť ako vojna šamanov. Šamanovi učni začali medzi sebou na diaľku neviditeľne bojovať. Jeden za druhým postupne chradli, zomierali, kým neostal iba jeden. A ten sa stal novým šamanom. A tu sa začína zaujímavý príbeh. Podľa môjho tajuplného známeho s laponskou manželkou

51 za týmito žiakmi chodili ľudia z KGB a ver­ bovali ich do svojich služieb. Takto sa stalo, že KGB vážne pracoval s takými duchovnými technikami, ako je napríklad astrálna projek­ cia, kde sa človek naučil opúšťať svoje fyzic­ ké telo a vnímať fyzický svet na inom mieste ako reálny. Takto bolo možné posielať agentov kamkoľvek na svete a pri troche tréningu ich naučiť orientovať sa vo fyzickej realite na ne­ známom mieste a splniť zadanú úlohu. Asi by som sám neveril tomu, čo píšem, keby takúto jednotku nemala svojho času aj armáda ČSSR a dnes ju majú prakticky všetky väčšie armády na svete. Kurióznou zhodou okolností som sa pri svojich potulkách po Západe zo­ známil s jedným duchovne hlboko zameraným človekom, ktorý v dobe studenej vojny dostal inšpiráciu s niekoľkými svojimi priateľmi na­ vštíviť východný blok a vytvoriť „určité du­ chovné podmienky“ na zborenie berlínskeho múru predtým, ako tento múr naozaj padol. Je veľmi zaujímavé, že uvedená duchovná skupi­ na fungovala na „vnuknutiach“ a jedna z vecí, ktorá bola naozaj prekvapujúca, spočívala


TÉMA MESIACA > POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ

52

v tom, že v niektorých situáciách „vnuknutie“ predstavovalo oznam, že treba urobiť určitý rituál, aby sa zapečatili okná miestnosti pro­ ti preniknutiu agentov KGB prichádzajúcich pomocou techniky astrálnej projekcie. Tí mali údajne za úlohu tejto skupine prekaziť ich akti­ vity. Pre mňa sú oba tieto príbehy potvrdením používania astrálnej projekcie jednou aj dru­ hou stranou. Nie náhodou je Rusko obojsmernou bránou z východu na západ a naopak. Je to natoľko za­ ujímavá krajina, s takým neprehľadným množ­ stvom rôznorodých kultúr a naozaj exotickými zvykmi, že človek, ktorý predtým s niečím takým nebol konfrontovaný, má občas problé­ my rozlíšiť, čo sú výmysly rozprávača a čo je pravda. Nech to už bolo tak či onak, po páde komunizmu v deväťdesiatych rokoch, keď sa znehodnotili celoživotné úspory všetkých oby­ vateľov bývalého ZSSR, každý zarábal, ako vedel. V publikovaní kníh to viedlo k tomu, že v nečakane vzniknutej konkurencii na trhu nových kníh autori potrebovali prežiť a usilo­ vali sa zaujať. Preto sa začalo publikovať všet­ ko. A roztrhlo sa aj vrece so všetkým, čo bolo dovtedy tajné.

Chceli ste sa naučiť po anglicky? Prečítali ste si Tajné techniky KGB na učenie jazykov. Zbili vás miestni chuligáni? Našli ste si knihu, ako sa naučiť staroveký slovanský pästný súboj. Boli ste dengľavý? Prečítali ste si knihu, ako v sebe oživiť praveké inštinkty prežitia, ktoré sa pre­ búdzajú v človeku pri boji muža proti mužovi v zákopovej vojne a nezávisia od fyzickej sily vojaka. A takto by sme mohli pokračovať veľmi dlho. Boli ste nádejný mladý kapitalistický ká­ der a chceli ste kariéru, ale šéf vám robil prekáž­ ky? Siahli ste po hypnóze, lingvistickom progra­ movaní, myšlienkovej manipulácii, sugescii, prípadne po čarovaní a po celom rade ďalších nástrojov, ktoré boli odrazu dostupné a boli od kvalifikovaných autorov. Svet sa zo dňa na deň odtajnil. To, čo minulé generácie zbierali ako tajné poznanie stovky a tisíce rokov, bolo odra­ zu pre človeka z ulice možné dostať v kocke – ako breviár. Na Západe prebiehal tento proces postupne, v prostredí masívneho informačného znečistenia, s množstvom literárneho braku. V Rusku, kde boli predtým niekoľko desaťročí základné knihy klasickej beletrie, dokonca také ako Puškin, Lermontov či Tolstoj a Dostojev­ skij – deficitom a podpultovým tovarom a ku­ povali sa do bytu ako móda, panovala tradícia, že nemať dobrú knižnicu znamenalo nebyť „in“. Ľudia boli takto tlačení k selektovaniu kvalitnej literatúry. Tento fenomén bol však generačný a s nástupom pokolenia moderných mladých ľudí postupne zaniká. Masívne zverejnenie a sprístupnenie tajných znalostí, náuk, poznania alebo mystérií však neposunulo ruskú civilizáciu bližšie smerom k dokonalosti. Skôr naopak. Poznanie, ktoré bolo kedysi tajomstvom odovzdávaným s ge­ nerácie na generáciu, prípadne bolo výsadou elít, sa postupne sprofanovalo, a podobne ako v USA alebo všeobecne na Západe, sa pretrans­ formovalo na novodobý nástroj na zbohatnutie, prípadne na manipuláciu života a vzťahov. Jedinou výnimkou je ruská Federálna bezpeč­ nostná služba, ktorá v rámci výcviku členov svojej alfa skupiny začala zdôrazňovať, že tie najduchovnejšie a najtajnejšie techniky výcvi­ ku sú podmienené zo strany jednotlivých bo­ jovníkov ich vysokou morálkou a rozvinutou

POHĽADY NA VÝZNAMNÚ UDALOSŤ > TÉMA MESIACA

úrovňou osobnosti. Za zmienku určite stojí aj fakt, že lektor V. A. Jefimov, ktorý svojho času poriadal kurzy krízového manažmentu pre ruskú vládu a často prednáša aj pre FSB (aj v dnešnom Kremli), neváha v rámci vzdelá­ vania v týchto organizáciách hovoriť o Bohu, o svetových náboženstvách a ich úlohe v riade­ ní štátu. Jefimov je členom skupiny bývalých a súčasných dôstojníkov ruskej armády, ná­ morníctva, letectva a kozmonautiky. Táto sku­ pina bola založená na začiatku 90. rokov ako pracovná skupina pre podporu spoločenskej bezpečnosti za asistencie vtedajšieho prvého tajomníka KGB RF – F. D. Bobkova. Skupi­ na donedávna publikovala viac ako 50 kníh o všetkých aspektoch existencie človeka. Nejde o intelektuálny výstrelok izolovaného enfant terrible. Hovoríme o koordinovanom počine elitnej skupiny vlastencov, odborníkov a učen­ cov, ktorí vytvorili niečo ako „záchranný tím“ na vzdelávanie a podporu riadenia štátu a tr­ valo udržateľného know-how na zachovanie ruskej civilizácie. Hoci takáto charakteristika menovanej skupiny je skôr intuitívne poskla­ daná mozaika obmedzených faktov, v ruskej zahraničnej politike už možno vidieť konkrét­ ne výsledky spomínanej vzdelávacej činnosti, ktoré sú pôsobivé. Problém manipulatívneho zasahovania do mys­ lenia má aj svoju odvrátenú stranu mince. Tou je odpoveď na otázku, či človek chce byť ma­ nipulovaný alebo nie, resp. či vie o tom, že je objektom manipulovania alebo nie. Moderná veda o správaní živých tvorov prináša neustá­ le nové a často prekvapujúce objavy. Jedným z nich je aj kolektívne správanie bĺch v zajatí. Psychológovia, ktorí skúmali vzory správania týchto malých tvorov, urobili zaujímavý expe­ riment. Dali väčší počet bĺch do sklenej fľaše s vekom a so širokým hrdlom. Keďže blchy sú aktívne tvory, začali vo fľaši skákať a čoskoro vzniklo divadlo na spôsob imitácie chaotické­ ho pohybu. Blchy skákali nižšie pod vekom fľa­ še, aby do neho nenarážali. Fľašu nechali tri dni zavretú a potom veko odstránili. A nastalo veľké prekvapenie – blchy z fľaše nevyskáka­ li. Ich správanie sa naprogramovalo a po celý zvyšok svojho života budú tieto jedince skákať

maximálne do výšky veka fľaše, na ktorú si zvykli. Dokonca ani potomstvo takýchto bĺch nevyskočí z rovnako vysokej fľaše, ak ich do nej vedci umiestnia. Pri troche konšpiračného myslenia človeku napadne, že aj my ľudia žijeme ako vo svojej sklenenej fľaši, odkiaľ nie sme schopní ani sa pozrieť von, za priehľadné steny, ktoré nás ob­ klopujú, ani z nej vyskočiť. Aj my máme podvedome stanovenú hranicu, ktorú nepreskočíme, a toto obmedzenie dokon­ ca odovzdávame svojim potomkom. Takto je nastavená naša spoločnosť, vzdelávací systém, legislatíva, pravidlá správania, reklama, ale do­ konca aj naše kolektívne vedomie a podvedo­ mie. Je to život v našej „klietke“. Niekedy nás osvieti záblesk uvedomenia a možno pocítime, možno vieme, aj keď sa to neodvážime priznať, a často sa to bojíme v sebe odhaliť a pomeno­ vať – že niečo v našom živote nie je tak, ako by malo byť. Človek má rád svoj uzavretý svet „sklenenej fľaše“, kde má všetko svoje miesto, všetko je jasné a odpovede na všetko sú dopredu dané. Má tendenciu nevyskakovať von z tohto sveta, ale ani nevidieť a nechcieť vidieť to, čo je za jeho hranicami. Je to podobné ako život v lone matky a následný pôrod. V starom svete – v tele matky – je bezpečne, teplo a pohodlne. Pôrod, prechod do nového prostredia „na druhej stra­ ne“ je šok a bolesť. Človek nechce bolesť, nech­ ce zmenu, aj napriek tomu, že by mohla viesť k lepšiemu. Chce byť otrokom zadefinovaného sveta stereotypu. Normálne má každý človek v sebe túžbu po­ stupne prestať fungovať ako dieťa, ktoré čaká na všetky svoje otázky hotové odpovede. Člo­ vek postupne túži rozmýšľať samostatne a chce sa stať samostatne mysliacou bytosťou. A chy­ tený do pasce dilemy „byť alebo nebyť samo­ statne mysliacou bytosťou“, „odpojiť sa od mainstreamu alebo sa od neho neodpojiť“, buď zo svojej vlastnej fľaše „vyskočí“ alebo ho život „prikvačí“ a človek pochopí, že vyskočiť musí. Ale môže sa stať, že zostane väzňom svojej „fľaše“ navždy a jeho slepota a hluchota voči skutočnému svetu okolo neho sa stane trvalou. Potom už myslieť nepotrebuje.

53


ORBIS PICTUS > ČÍNA Foto: Ng Han Guan, SITA/AP

Predavači na pekinskom trhu s kuriozitami čakajú na svojich zákazníkov, vystavujúc obrazy bývalého čínskeho vodcu Mao Ce-tunga, cisárov a božstiev. Presne pred 50 rokmi sa v tejto obrovskej krajine začal proces pod oficiálnym názvom Veľká proletárska kultúrna revolúcia. Desaťročia Maovho zmätku priniesli presadzovanie komunistických cieľov a nastoľovanie radikálneho rovnostárstva. Okrúhle výročie 16. 5. čínske médiá unisono ignorovali, čo odráža ich precitlivenosť na obdobie, neskôr vyhlásené za „katastrofu“. Nádej, že postupná revízia minulosti automaticky otvorí dvere režisérom farebných revolúcií, je však v prípade Číny planá. (jup)

ČILE > ORBIS PICTUS Foto: Esteban Felix, SITA/AP

Ranné slnečné lúče sa odrážajú v zálive s ukotvenými loďkami neďaleko rybárskej dedinky Quetalmahue. Čilský ostrov Chiloé sa stal známym nielen výskytom divokej zveri, domami na koloch a zachovanými tradičnými kostolmi, ale dnes už aj tým, čomu rybári hovoria „tichá katastrofa“. Pochádza z  rozkvitnutých vodných rias, ktoré svojou toxicitou ohrozujú obživu mnohých ľudí v celom tichomorskom súostroví. Nemať na krku masy migrantov teda ešte nemusí znamenať mať vyhrané. (jup)


ORBIS PICTUS > KANADA Foto: Jason Franson, AP/The Canadian Press

Kanadský premiér Justin Trudeau (vľavo) a šéf miestnych požiarnikov Darby Allen sa pozerajú na výsledky vyčíňania masívnych požiarov počas návštevy mesta Fort McMurray v provincii Alberta. Podľa neho väčšina Kanaďanov ešte nepochopila rozsah toho, čo sa v kraji ropných pieskov, kde sa nútená evakuácia dotkla 88-tisíc ľudí, vlastne stalo. Napriek dojmu, že zdravie a bezpečnosť obyvateľov je uňho na prvom mieste, personálnu a technickú pomoc, ktorú mu pri hasení požiarov ponúklo Kanadou sankcionované Rusko, hrdo odmietol. (jup)

TURECKO > ORBIS PICTUS Foto: Kayhan Özer, AP/Presidential Press Service

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa prihovára k akademikom po tom, ako mu na Univerzite v Kocaeli udelili čestný doktorát. V prejave obvinil západoeurópske krajiny z toho, že im záleží viac na právach gejov a zvierat než na osudoch Sýrčanov zasiahnutých konfliktom. Vytkol im aj spôsob myslenia, ktorý je „pozostatkom otroctva a kolonializmu“. Ako vidí po týchto svojich výnimočne pravdivých slovách perspektívu ďalších politických barterov EÚ s Tureckom Angela Merkelová, agentúrne zdroje zatiaľ nezistili. (jup)


ORBIS PICTUS > KANADA Foto: Mark Blinch, AP/The Canadian Press

Ľudia fajčiaci marihuanu počas zhromaždenia 420 Toronto, ktoré sa uskutočnilo 20. 4. v kanadskom Toronte. V signatárskych štátoch, ktoré v roku 1925 podpísali Medzinárodný ópiový dohovor, je pestovanie konope nezákonné. Niektoré krajiny, rovnako ako USA, však túto zmluvu nerešpektujú. Zástancovia marihuany v Argentíne, Bangladéši, Kambodži, Kanade, Čile, Kolumbii, Česku, Indii, Jamajke, Jordánsku, Mexiku, Portugalsku, Španielsku, Uruguaji, Nemecku a v Holandsku považujú jej vlastníctvo buď za legálne alebo za tolerované. Budúcnosť najpoužívanejšej a najkontroverznejšej mäkkej drogy ostáva teda naďalej diskutabilná a nejasná. (jup)

JUŽNÁ KÓREA > ORBIS PICTUS Foto: Ahn Young-joon, SITA/AP

Člen juhokórejskej environmentálnej skupiny v plynovej maske na zhromaždení v Soule 19.  5., ktorého účastníci odsúdili politiku Číny i Južnej Kórey vedúcu k znečisťovaniu ovzdušia. Skupina požaduje, aby vlády obidvoch krajín prijali v tomto smere účinné opatrenia. V pozadí vpravo vidno sochu národného hrdinu admirála I Sun-sina, ktorý v 16. storočí vybojoval dôležité námorné víťazstvo nad Japonskom. Ktovie, akými nástrojmi by dnes porazil vinníkov environmentálnej záťaže, ktorú krajina vychádzajúceho slnka pre východoázijský región ročne vyprodukuje. (jup)


ORBIS PICTUS > GRÉCKO Foto: Darko Bandič, SITA/AP

Migranti tlačia vagón smerom ku grécko-macedónskej hranici v Idomeni (Grécko). Po jej uzavretí ich tisíce uviazli v tunajšom tábore na dlhé mesiace. Ak sa teda niekdajšia kolíska západnej civilizácie čoraz viac stotožňuje s jej hrobom, nie je to už iba v súvislosti s hrozbou štátneho bankrotu, ale najnovšie aj s neschopnosťou Atén ochrániť južné hranice EÚ. (jup)

ŠPANIELSKO > ORBIS PICTUS Foto: Daniel Ochoa de Olše, SITA/AP

Španielsky toreador Enrique Ponce sa dotýka umierajúceho býka po tom, ako mu počas býčích zápasov organizovaných 19. 5. v madridskej mestskej časti San Isidro dobodal mečom chrbát. Genetická výbava po najkrutejších dobyvateľoch Ameriky Španielom asi neumožňuje, aby sa tejto svojej zvrátenej zábavy v dohľadnej budúcnosti vzdali. A bruselskí eurokrati, ktorí sa pri iných príležitostiach tak radi oháňajú vyznávaním humanistických ideálov, nad ňou alibisticky privierajú oči. (jup)


Tibor Eliot Rostas

MOHYKÁN DUŠE „FREUD ROZSVIETIL SVETLO V NIEKOĽKÝCH MIESTNOSTIACH VEDOMIA ROVNAKO AKO JUNG. ALE GROF V CELOM DOME.“ JAMES FADIMAN SVETOZNÁMY PSYCHIATER A FILOZOF S ČESKÝMI KOREŇMI, PROFESOR A NIEKDAJŠÍ VEDÚCI VÝSKUMU V MARYLANDSKOM CENTRE PSYCHIATRICKÉHO VÝSKUMU STANISLAV GROF JE JEDNÝM Z NAJVÄČŠÍCH ŽIJÚCICH MYSLITEĽOV DVADSIATEHO A DVADSIATEHO PRVÉHO STOROČIA. JEHO SVETOZNÁME PRIEKOPNÍCKE DIELO V OBLASTI VEDECKÉHO VÝSKUMU ZMENENÝCH A ROZŠÍRENÝCH STAVOV VEDOMIA A TECHNIKY HOLOTROPNÉHO DÝCHANIA PREKONÁVA HORIZONTY EXISTUJÚCEJ VEDECKEJ PARADIGMY A PRINÁŠA PRELOMOVÝ PRIENIK K BOŽSKEJ, KOZMICKEJ PODSTATE NÁŠHO JA. S PRIATEĽMI, AKÝMI BOL SVETOZNÁMY MYTOLÓG A SPISOVATEĽ JOSEPH CAMPBELL (TISÍC TVÁRÍ HRDINU), SPISOVATEĽ A VIZIONÁR ALDOUS HUXLEY (PREKRÁSNY NOVÝ SVET), VEDEC ALBERT HOFMANN (OBJAVITEĽ LSD), FILOZOF, VIZIONÁR A KYBERNETIK ERVIN LÁSZLÓ (VEDA A ÁKÁŠICKÉ POLE), FYZIK A SPISOVATEĽ FRITJOF CAPRA (TAO FYZIKY), FILOZOF A PSYCHOLÓG ABRAHAM MASLOW, SPISOVATEĽ A FILOZOF RICHARD TARNAS (VÁŠNE ZÁPADNEJ MYSLE), VEDEC A AUTOR RUPERT SHELDRAKE (MYLNÉ DOMNIENKY VEDY) A MNOHÍ ĎALŠÍ, VYTVÁRAL A VYTVÁRA PROSTREDIE NA HLBOKÉ UVEDOMENIE SEBA SAMÉHO A NOVÉ VNÍMANIE ĽUDSKEJ PSYCHÉ.

Foto: Matúš Plecho


RENDEZ-VOUS > STRETNUTIE S ČLOVEKOM

STRETNUTIE S ČLOVEKOM > RENDEZ-VOUS

typu procesu, podľa budhistickej psychológie raz dospejete do kritického bodu, kde zistíte, že v podstate môžete byť čímkoľvek, čo je súčasťou stvorenia, a to veľmi presvedčivým spôsobom. A v tej chvíli už vás to nebude tak zaujímať, pretože ono skúmanie sa zrazu sta­ ne len zábavou, ako keď sa pozeráte na stále ďalšie filmy, a privedie vás to k veľmi odlišnej otázke: Ak môžem byť všetkými tými vecami, ak môžem byť Stanislavom Grofom, ale aj slo­ nom alebo tancujúcim Šivom, kto som naozaj? A keď sa spýtate na to, čo je tu spoločným me­ novateľom, odpoveď znie: bez ohľadu na to, čím v neobvyklých stavoch vedomia práve ste, vždy ste. Vždy je tu existencia; a to je niečo, čo sa nedá ďalej vysvetliť. Vždy je tu vedomie a schopnosť stávať sa nekonečným množstvom vecí. Stvorenie je vo svojej podstate dej, ktoré­ ho cieľom je sprostredkovať nám skúsenosti.“

PSYCHOSPIRITUÁLNA SMRŤ

64

D

ielo a význam takmer šesťdesiatroč­ ných skúseností v oblasti zmenených stavov vedomia, holotropných stavov a transpersonálnej psychológie nie je možné po­ chopiť bez širokospektrálneho prehľadu v psy­ chiatrii, psychológii, filozofii, mytológii, reli­ gionistike, ale aj dejinách umenia či mystike. Interdisciplinárne presahy vytvárajúce celis­ tvý, holistický pohľad na svet sú fundamentom prevratného diela vizionára Stanislava Grofa. Na rozdiel od mnohých iných vedcov a auto­ rov ako Raymond Moody (Život po živote) či Elisabeth Kübler-Rossová (Prežiť svoju smrť) sa nezastavil pri samotnom skúmaní fenoménov súvisiacich so smrťou (NDE), ale navrhuje zá­ sadnú revíziu prístupu k ľudskej psychike. Grof prináša zlomové tvrdenia, že ľudské bytosti sú v mimoriadnych stavoch vedomia schopné vrá­ tiť sa k zážitkom z vlastného pôrodu. Ten je tou najväčšou traumou našich životov, pretože novorodenec prechádzajúci pôrodnými cesta­ mi bojuje o život. Práve tieto skúsenosti neskôr vytvárajú celý rad nasledujúcich vzorcov sprá­ vania a tráum. Tie je možné terapeuticky pod­

chytiť opätovným prežitím pôrodného zápasu o život, ktorý sme schopní sledovať na vedomej úrovni v holotropných stavoch vedomia. Pre akademickú vedu sú tieto objavy neakceptova­ teľné, všetko za hranicami vedomia i transper­ sonálne stavy hodnotí ako patologické prejavy duševných porúch. V histórii však zotrvačnosť existujúcej paradigmy napokon pribúdajúce anomálie vždy prekonajú.

KTO V SKUTOČNOSTI SME?

Esenciou alebo akýmsi modom operandi zin­ tenzívňujúcim proces uvedomovania si súvis­ lostí a samého seba sú mimoriadne, zmenené stavy vedomia. Samotný Grofov termín ho­ lotropné stavy vychádza z gréckeho holos (ce­ listvý) a trepein (pohyb); čiže smerovanie k celistvosti, úplnosti. Stanislav Grof vraví, že „keď prežívame neobvyklé stavy vedomia, máme možnosť takmer nekonečného množ­ stva identifikácií s rôznymi ľuďmi, so zviera­ tami, ale aj inými entitami z botanického sveta alebo kozmu všeobecne. Archívy psyché sú nevyčerpateľné. A keď ste zapojení do tohto Foto: Matúš Plecho

Všetky svetové náboženstvá a mystika, staro­ veká antika, tradície šamanizmu a protokultú­ ry kmeňa sú založené na iniciácii jednotlivca prostredníctvom autentického zážitku zmene­ ného stavu vedomia. Práve onen zážitok určuje povahu nasledujúceho života. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že ak chceme spoznať novú a uce­ lenú dimenziu vnímania sveta a bytia, musíme sa ponoriť hlboko do vlastného ja. História nám dáva lekcie, že je to proces psychospiri­ tuálnej smrti a znovuzrodenia, ktoré zohrá­ vajú najvýznamnejšiu rolu všetkých mytológií a princípov cesty hrdinu. Hoci sú vnímané ako výplody ľudskej fantázie, prelomové diela Carla Gustava Junga a Josepha Campbella vy­ lučujú náhodné vízie jednotlivcov, ale, naopak, potvrdzujú organizačné procesy psyché a ve­ smíru. Jung ich nazval archetypmi. Objavujú sa práve v zmenených stavoch vedomia a sú prítomné v holotropných zážitkoch ľudí z kul­ túr, u ktorých sa tieto príbehy nikdy neobja­ vovali. Ústrednou témou ostáva smrť a znovu­ zrodenie ako v sumerskom príbehu o zostupe Inanny do podsvetia pre Dumuziho, egyptský mýtus o Usirovi, grécky o Orfeovi, aztécky o Quetzalcoatlovi, indický o Šivovi a Šakti, severský o Odinovi (Wotanovi) či kresťanský

o znovuzrodení a nanebovstúpení Ježiša Kris­ ta. Mystické tradície už od prehistórie a staro­ veku prinášajú učenie, že zásadnú zmenu kva­ lity chápania nášho bytia, ako aj zmyslu života nám dáva psychospirituálna smrť. Dokážeme ňou prejsť v zmenených stavoch vedomia, po­ skytujúcich netušené rozmery našej psychiky napojenej na univerzálne vedomie. Zmenené stavy vedomia majú pôvod za hranicami našej historickej pamäte a objavujú sa už v šamaniz­ me.

TECHNIKY ZNOVUZRODENIA

Bol to šaman, teda doslova „ten, kto vie“, kto v domorodých kultúrach stelesňoval sprievod­ cu hlbinami psyché na ceste k uzdraveniu alebo muža schopného predpovedať budúcnosť. Ša­ man však musí zostúpiť do podsvetia, do tran­ zu a stavov blízkych smrti, aby z tejto výpravy mohol priniesť onen pomyselný grál uzdrave­ nia a preklenutia nad priepastnými situácia­ mi a traumami. V každej z tradícií, počínajúc šamanizmom, sa objavujú techniky, prostred­ níctvom ktorých navodzujeme mimoriadne, holotropné stavy vedomia. Sú nimi rytmické bubnovanie, tanec, monotónny spev, zmeny dychu (v indickej duchovnej praxi pránajáma), opakovanie posvätných slabík (mantry) a spe­ vy (kirtany a bhadžany), tance (sufijskí dervi­ ši), telesné pózy (ásany), gestá (mudry) alebo modlitby, mnohé telesné deprivácie ako odrie­ kanie spánku či jedla. Najúčinnejšou metódou bolo pitie posvätných nápojov bohov, priprave­ ných z rastlín a húb obsahujúcich psychoaktív­ ne látky. Častokrát bol ich základnou zložkou psylocibín a psylocín alebo dimetyltryptamín (DMT). Gordon Wasson, Albert Hofmann a Carl Ruck po mnohých rokoch dôkladných štúdií uverejnili knihu The Road to Eleusis (Cesta do Eleuzíny), v ktorej priniesli presved­ čivú hypotézu, že posvätný nápoj kykeón po­ dávaný neofytom pri vyvrcholení iniciačných obradov eleuzínií obsahoval psylocibín v kyja­ ničke. Počas dvetisícročnej tradície sa každých päť rokov s týmto rituálom zasvätenia stretáva­ li tisíce ľudí vrátane tých najväčších mien an­ tického Grécka. Esejci, známa sekta judaizmu, ku ktorej spočiatku patril aj Ján Krstiteľ, zas

65


RENDEZ-VOUS > STRETNUTIE S ČLOVEKOM

na navodenie psychospirituálnej smrti a ná­ slednej transformácie ducha využívali techni­ ku zabránenia dýchania vo forme krstu tope­ ním. V tretej kapitole Evanjelia podľa Jána sa Ježiš prihovára nasledovnými slovami: „Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže zbadať kráľov­ stvo Božie.“ V hinduizme sa pre tento fenomén smrti ega používa pojem dvidža – teda ten, kto sa narodil dvakrát.

OTTOV MYTOLOGICKÝ PRÍBEH

66

Stanislav Grof a jeho dielo má nesmiernu hod­ notu, ktoré súčasnosť ešte stále nie je schopná doceniť v miere, akú by si zaslúžilo. Predkla­ dá zásadnú revíziu paradigmy v psychiatrii a v psychológii, no napokon aj v celom svete spirituality. Prináša priekopnícku tézu, v kto­ rej je človek prostredníctvom psychoaktívnych techník schopný dosiahnuť hlboký vnútorný zážitok presahujúci bežné vnímanie. V tomto stave je schopný znovu prežiť tie najtrauma­ tickejšie i najoslobodzujúcejšie momenty vzťa­ hujúce sa k jeho vlastnému pôrodu. Obrazy a zážitky, ktoré pri tom vníma, majú povahu archetypov nášho kolektívneho nevedomia a konektivity v spoločnom napojení na Veľkú knihu poznania, ktorú Grofov priateľ Ervin László nazval ákášickým poľom. Súčasne vo svete archetypov našiel významové prepoje­ nie s mytológiou. Zásadným posunom v tejto oblasti sa stalo jeho priateľstvo s najvýznam­ nejším svetovým odborníkom na mytológiu Josephom Campbellom. Stanislav a Joseph sa zoznámili na prednáške na newyorskej konfe­ rencii koncom šesťdesiatych rokov. Grof tam prezentoval svoj prípad z praxe v pražskom Výskumnom ústave psychiatrickom. Jeho pa­ cient Otto s diagnózou patologického strachu zo smrti – tanatofóbie – sa na rozdiel od os­ tatných pacientov správal inak. Odmietal pri terapii ležať so zatvorenými očami a sústrediť sa na vlastný zážitok. Neoblomne sa domáhal papiera a ceruzky, aby mohol nakresliť obrá­ zok. Hoci sa mu opätovne nedarilo zobraziť to, čo vo zmenenom stave vedomia videl, poku­ sy zachytiť zvláštne geometrické tvary ostali. Po čase sa tento a ďalšie obrázky dostali do Campbellových rúk, ktorý sa veľmi intenzívne

zaujímal o výskum zážitkov pacientov znovu prežívajúcich svoj pôrod. „To je neuveriteľné,“ povedal Joseph, keď videl kresbu Otta trpia­ ceho strachom zo smrti. „To, čo sa Otto sna­ žil nakresliť, bola Kozmická matka smrteľnej noci, Žravá bohyňa matka Melakulanov z No­ vej Guinei.“ Campbell vďaka svojmu úžasnému prehľadu vedel, že táto hrôzostrašná bohyňa s prasacími rysmi sedí pri vchode do podsvetia a stráži posvätný obraz bludiska – presne ten obraz, ktorý sa Melakulanovia po posvätných obradoch učia čo najvernejšie nakresliť. Práve tento obraz sa pokúšal zachytiť aj Otto. Spomí­ naný prípad viedol Grofa a Campbella k užšej spolupráci na skúmaní mytologických obrazov, aké videli ľudia vo zmenených stavoch vedo­ mia. To, že ľudia majú tieto presvedčivé a au­ tentické zážitky z oblasti úplne iných kultúr, v akých žijú, podporuje Jungovu teóriu arche­ typov a kolektívneho nevedomia.

SPOMIENKY NA VLASTNÝ PÔROD

Prevratnou teóriou, ktorú Grof prináša, je schopnosť jednotlivca vo zmenených stavoch vedomia znovu prežiť vlastný pôrod. Tento proces vytvárajú štyri perinatálne matrice. Stanislav Grof nimi definuje novú mapu ľud­ skej duše, čo má pre našu civilizáciu veľmi podobnú hodnotu ako Bardo thödol, tibetská Kniha mŕtvych, pre budhistov. Akonáhle sa naše skúmanie dostane za hranice spomienok z detstva až do obdobia pôrodu, začínajú naše pocity nadobúdať mimoriadnu a doposiaľ ne­ tušenú intenzitu. V tejto perióde sa stretávame s princípom kozmickej dimenzie zrodu a záni­ ku, boja na život a na smrť, ktorý je vlastný skutočným, biologickým okolnostiam precho­ du ľudského telíčka pôrodnými cestami. Tieto zážitky boja o vlastné oslobodenie sú zároveň výsostnou témou mytológií a náboženstiev. Tu sa Grof zásadne rozchádza s tradičnou akade­ mickou psychiatriou. Tá vylučuje našu schop­ nosť dostať sa k spomienkam na pôrod. Odô­ vodňuje to tým, že mozgová kôra novorodenca nie je úplne myelinizovaná, čo znamená, že ne­ uróny ešte nie sú pokryté izolačnými látkami. Naproti tomu dogmatickí psychiatri tvrdia, že prvý pohľad do matkiných očí a dojčenie sme Foto: Matúš Plecho


RENDEZ-VOUS > STRETNUTIE S ČLOVEKOM

STRETNUTIE S ČLOVEKOM > RENDEZ-VOUS

68 schopní zafixovať si a vytvoriť si puto (bon­ ding). Je to zvláštne tvrdenie, ak zvážime sku­ točnosť, že schopnosť pamätať si je vedecky dokázaná u podstatne nižších foriem života (Eric Kandel získal v roku 2000 Nobelovu cenu za výskum a preukázanie pamäte u mor­ ského pĺža aplysie). Z mnohých vedeckých štúdií vyplýva, že sa nám doposiaľ nepodarilo lokalizovať pamäť, ani potvrdiť hypotézu, že vedomie má pôvod v mozgu. Miera emočného a fyzického utrpenia spojeného s pôrodom pre­ sahuje akýkoľvek postnatálny zážitok, preto je skúmanie tejto oblasti psychiky zásadnou vý­ zvou na revíziu psychiatrickej šablóny.

ŠTYRI PERINATÁLNE MATRICE

Zážitky vychádzajúce z predpôrodných a pô­ rodných etáp sa prejavujú v štyroch zážitko­ vých vzorcoch, ktoré Stanislav Grof označil ako perinatálne matrice. Každá z nich zrkadlí konkrétne telesné pocity a mimoriadne suges­ tívne emócie zanechávajúce otlačky v našej duši. Prvá z týchto matríc sa vzťahuje k vnút­ romaternicovému obdobiu života. Plod si nie je

vedomý žiadnych hraníc, neexistuje rozdelenie na vnútorný a okolitý svet, pacienti vracajúci sa späť do týchto zážitkov popisujú svoje zno­ vu prežité stavy extázy ako mimoriadne har­ monické splynutia, častokrát s galaxiami, me­ dzihviezdnym priestorom, morským svetom, delfínmi, prípadne so samotným oceánom. Bezpečie a nevýslovná blaženosť tohto obdo­ bia však končí prechodom do druhej matrice – periódy, keď začínajú kontrakcie a samotný pôrod. Emocionálne sa dostávame do polo­ hy ohrozenia, vťahovania do víru tajomných a hrozivo nekonečných síl pripomínajúcich mytologické zostupy do podsvetia. Maternico­ vé hrdlo (cervix) ešte nie je dostatočne otvo­ rené a každá kontrakcia vytvára silný tlak na maternicové tepny a zabraňuje prívodu kyslí­ ka. To predstavuje v emocionálnom svete je­ den z najhorších zážitkov zúfalstva a umiera­ nia bez akejkoľvek možnosti návratu. Pacienti popisujú tieto stavy vo víziách archetypálnej symboliky Tantalových múk, pádu do divoké­ ho víru, bezvýznamnosti existencie, márnosti a pekla. Tretia perinatálna matrica sa viaže Foto: Matúš Plecho

k druhej klinickej fáze pôrodu, keď plod pre­ chádza pôrodnými cestami. V tejto perióde prežívame všetky titanské aspekty hromadenia explozívnych energií totožných so sopkami, zemetrasením, cunami alebo uragánmi. Tu sa stretávame s pocitmi boja, sadomasochis­ tických scén, démonov, zvrátenej sexuality a pohlcujúcich plameňov. Situácia už nie je beznádejná, ale otvára sa tu určitá perspektíva, a tým aj nutnosť jednotlivca k aktívnej účasti v boji o prežitie. Jeden z pacientov po prijatí psychoaktív popisoval tento stav nasledovne: „Každou bunkou svojho tela som vedel, že som v pôrodnom procese. Predstavoval som si seba, ako prechádzam obrovským mlynčekom na mäso alebo gigantickým lisom s mnohými zubami a valcami. Z jednej perspektívy som sa vnímal ako dieťa, ktoré podstupuje ťažký zápas o svoje prežitie, no súčasne som prežíval aj údel rodiacej matky. Intelektuálne som síce dobre vedel, že nie je možné, aby som ako muž rodil, avšak odrazu som cítil, že táto bariéra je akosi prekonaná a nemožné sa stáva skutoč­ nosťou. Prežíval som celý rad scén, keď som bol ako vrah a obeť tou istou osobou. V jed­ nej chvíli som prežíval hrôzy z nacistických koncentračných táborov. Keď som otvoril oči, videl som sa ako dôstojník SS. V hĺbke som vedel, že nacista i ja – žid, sme jedna a tá istá osoba. Cítil som v sebe Hitlera i Stalina a aj zodpovednosť za všetky zverstvá v histórii ľudstva. Celkom jasne som chápal, že problém ľudstva nespočíva v zlomyseľných diktátoroch vo svete, ale v onom skrytom zabijakovi, kto­ rého môžeme uzrieť, ak sa odhodláme nazrieť do temných hlbín vlastnej duše.“ Štvrtá perina­ tálna matrica súvisí s vypudením dieťaťa z pô­ rodných ciest a prestrihnutím pupočnej šnúry udržujúcej kontakt s matkou. V tejto fáze sa prelína dopad na kozmické dno a následná zá­ plava božského svetla. Finále. Po apokalyptic­ kých víziách a hrôzostrašných pocitoch zúfal­ stva je dobojované. Smrť ega predchádzajúca znovuzrodeniu definitívne ukončuje všetky doterajšie vzorce a poňatia bytia. Ako nebeské dary sú nám umožnené vízie dúhy, pávích pier, archetypálnych svetelných bytostí v nekoneč­ nej záplave dobrotivosti.

SMRŤ EGA AKO VYKÚPENIE ĽUDSTVA

To, čo zahynulo, je naše iluzórne ego, ktoré sme až doposiaľ stotožňovali so samými se­ bou. Znovuprežitie záznamu najdramatic­ kejších scén našej existencie má nesmierny terapeutický význam a pomáha zbavovať sa nánosov patologických defektov, strachu a tráum. Zmenené stavy vedomia, vyvola­ né psychoaktívnymi látkami pod dohľadom odborníkov alebo technikou holotropného dýchania, ktorú vyvinuli Stanislav Grof so svojou manželkou Christinou, nám dávajú obrovské poučenie do nasledujúceho života. Potvrdzujú to aj prípady pacientov v termi­ nálnom štádiu rakoviny, ktorí sa dokázali zbaviť strachu zo smrti a výrazne zmierniť aj vlastné utrpenie. Vo svete, v ktorom dochádza k stále zvrátenejším podobám násilia, obscén­ ností, satanistických tendencií, bezuzdnej agresivity, démonických prvkov, drancovania prírodných zdrojov, vzostupu okultizmu aj na najvyšších politických a ekonomických úrov­ niach, je príčinou týchto skutočností masívny úpadok etických hodnôt. Renesancia síce pri­ niesla objav hodnoty individuality, no my sme sa s ňou stotožnili až do takej miery, že ešte aj naše minulé životy pokladáme za vlastné. Vôbec netušíme, že všetky ľudské životy ve­ kov sa stanú našimi životmi ako súčasť jedné­ ho jediného Protagonistu. Dali sme mu mená ako Boh, Absolútne vedomie, Kozmická inte­ ligencia, Brahma, Alah, Tao a mnohé iné. Len toto vedomie nás zbaví túžob prisvojovať si prežívané životy ako naše. Len toto vedomie nás naučí spojeniu, na rozdiel od pretrváva­ júceho boja jedného na úkor druhého. Všetci vnímaví ľudia dnes cítia, že ľudstvo sa nachá­ dza na rázcestí medzi zánikom alebo nevída­ nou transformáciou vedomia na vyšší stupeň. Západná industriálna civilizácia je jedinou v histórii, ktorá za cenu materialistického uspokojenia vytlačila spiritualitu a mimo­ riadne stavy vedomia úplne za hranice svojho záujmu. Cesta sebapoznávania je cestou epic­ kého hrdinu zdolávajúceho iluzórne medze priestoru, času a hmoty v nekonečnosti seba samého. Táto cesta by mala byť znovuobjave­ ným grálom nadchádzajúceho veku.

69


RENDEZ-VOUS > STRETNUTIE S ČLOVEKOM

STRETNUTIE S ČLOVEKOM > RENDEZ-VOUS

příklady z mnoha dalších náboženství. My jsme strávili hodně času se Swamim Muk­ tanandou, hlavou siddha jógy, a ten říkával, že Bůh sídlí v tobě jako ty. Každý z nás je v podstatě Budha, i dokonce mystický křes­ ťanský model – tam najdeme věty jako Bůh ty a já jsme jedno království boží, ne král, Bůh král sídlí v nás. Mohamed říká: ten, kdo zná sebe sama, zná svého pána. Jung hovoril, že nie psyché je v nás, ale my sme v psyché. Ano. V konfucianizmu stojí, že lidé země a nebe jsou totéž.

72 Pán profesor, je mi veľkým potešením stretnúť sa s vami a rozprávať sa o témach, ktoré sú mi blízke. Začal by som svojím osobným zážitkom. Jednej noci v Palestíne sa mi prisnil sen. Odohrával sa v akejsi osvetlenej jaskyni. Pristúpil ku mne Ježiš, usmieval sa a vravel: „Ja som ty a ty si ja.“ Hneď nato ku mne podišla druhá postava a vyriekla: „Ja som Budha. Ty si ja a ja som ty.“ Počiatočný zmätok vo mne vystriedal úžas a povznesenosť. Tento zážitok sa mi neskôr vybavil v súvislosti so sufijským básnikom a mystikom Mansúrom al-Halládžom, o ktorom som čítal aj vo vašej knihe. Ten prehlásil: „Ana l-Haqq“ – som Boh, som absolútna pravda, absolútna realita. Za tieto slová bol upálený. Vo vnútornej podstate ma hlboký význam tejto vízie utvrdil o božskej podstate každého jedného z nás. Představa, že každý jedinec je v podstatě to­ tožný s božstvím, s tím kosmickým tvořivým principem, je nejzákladnější tajemství, které je v centru všech velkých náboženství a více se to uplatňuje v mystických větvích než v organizovaných formách. Například v hin­

duismu ta představa je, že nejsme, čemu oni říkají namarupa, jméno a forma, nebo tělo a ego, ale že v naší nejhlubší podstatě se ztotožňujeme se zdrojem kosmického prin­ cipu, který nosíme ve svém nitru. Ten název je átma. To není nějaká bludná myšlenka nebo pověra, to je něco, co se dá empiricky dokázat. Jestliže sledujeme určité rigorózní praktiky té doby, ten zážitek je něco, co je přístupné každému ze seriózních hledačů. A když máme zážitek ztotožnění s centrem, uvědomíme si, že naše energie, která je re­ prezentovaná v našem vnitru, je vlastně to­ tožná s energií, která vytvořila vesmír, čemu říkají brahmá, čili my nejsme namarupa, my jsme átma. Upadišada – tam je otázka kdo jsem, kdo jsme. A v sanskritu ta odpověď na to tat tvam asi znamená: to jsi ty nebo ty jsi bůh, tvoje podstata je božská. A tře­ ba Pierre Teilhard de Chardin, paleontolog, jezuita, filosof psal, že my nejsme lidské bytosti, které mají spirituální zážitek, my jsme spirituální bytosti, které zážitek proží­ vají v lidské podobě. Možno potom citovat Foto: Matúš Plecho

Pragmatickej vede a skúmaniu sa nepodarilo lokalizovať ani peklo, ani raj, rovnako ako sa jej nepodarilo potvrdiť prítomnosť boha, anjelov či démonov. Tak ich vyhlásila za neexistujúcich. Práve vo vašej práci sa však stretávame s tým, že všetky tieto skutočnosti existujú vo svete našej najvnútornejšej podstaty. Ako ich tu dokážeme verifikovať? Záleží na takovém základním nepochopení představy, že věda a náboženství tak nějak soupeří o tentýž terén. Potom se stalo, že ces­ tovatelé procestovali povrch Země a nikde nenašli ráj, a tak si mysleli, že kompromitova­ li náboženské představy, že existuje ráj. Stej­ ným způsobem dnes máme Hubblův teleskop, s ním astronomové prozkoumají celou nebes­ kou klenbu a nikdo neviděl Boha, a tak se vy­ pořádali s náboženstvím, že uprostřed Země je tekuté železo a teplota je tam vyšší než na povrchu Slunce, a to zas není dobré místo pro peklo. Mně se velice líbila esej Aldouse Huxleyho, která se jmenuje Heaven and Hell (Nebe a peklo) potom, co prožil LSD sezení. Napsal, že nebe, peklo, ráj, všechno existuje, ale jsou to stavy vědomí, to nemá co dělat s tou materií, světem, kterým žijeme. Dostat se do nebe nebo do pekla znamená změnit vědomí. Když se pracuje s psychotropními látkami, když se pracuje s naším holotropním dýcháním, nebo když pracujeme s lidmi, kteří mají to, čemu říkáme spiritual emergency, teda spirituální krizi, zážitky jsou naprosto přesvědčivé, tak přesvědčivé nebo i přesvědči­

vější než cokoliv, co můžeme prožít v materi­ álním. To je obrovské spektrum zážitků v mi­ mořádných stavech, čemu já říkám holotropní stavy, které svou intenzitou značně přesahují emoce z fyzických zážitků. Ako umelec sa realizujem vo viacerých rovinách prejavu – či už ako publicista, výtvarník alebo hudobník. Práve v hudobnej polohe sa mi schopnosť transcendencie, spojenia s tým, čo nás presahuje, javí najintenzívnejšie. Sú umelci špeciálnou, zraniteľnejšou skupinou ľudí? Častokrát sú práve ich osudy mimoriadne pohnuté a tragické. Otázka teda je, či majú umelci vybudované silnejšie vnútorné radary ako iní ľudia? V mé poslední knize Moderní vědomí a  chápání umění se na začátku zabývám tím, co vy­ vinuli psychoanalytici, kde se používá model, kde psychologická historie začíná. No inter­ pretace, které Freud nebo jeho žačka Marie Bonapartová přináší, vycházejí z omezeného modelu psychiky. Snaží se to všechno stáhno­ ut na to, co se lidem stalo v dětství. V mé kni­ ze se snažím ukázat využití rozšířené mapy psýché, která se vynořila z výzkumů vědomí. Když tam přidáme to, čemu říkám perinatál­ ní, to znamená celý záznam porodu a prena­ tálního života, a potom to, čemu říkáme tran­ spersonální, a co se do značné míry překrývá s Jungovým kolektivním nevědomím, máme daleko bohatší zdroj informací, kde můžeme chápat to, co se děje v umění. To opravdu vysoké umění, podle mého názoru, vznikne tak, že umělec netvoří ze sebe, nýbrž se sta­ ne takovým kanálem. Vlastně participuje na kosmické kreativní energii. Jako když se člo­ věk začne učit hrát na piáno a hodně cvičit – nestane se Mozartem nebo Beethovenem. Nejvyšší formy umění jsou v podstatě tvořeny toutéž energií, která vytvořila svět. Zajíma­ vá kniha, kterou napsal Willis Harman, se jmenuje  Higher creativity, kde je spousta pří­ kladů, jak se umělci opravdu stali nástrojem kosmické energie. Puccini například řekl, že nenapsal Madame Butterfly, jenom držel to pero, napsal to Bůh. Je velice zajímavý film, nevím, jestli jste to viděl, Amadeus. A tam je

73


RENDEZ-VOUS > STRETNUTIE S ČLOVEKOM

ten příklad jako Salieri a Mozart. Salieri znal všechno o muzice, o harmonii, měl kariéru jako císařský kapelník, jeho opery byly v té době známé. A když slyšel několik melodií od Mozarta, uvědomil si, že to bylo daleko za jeho schopnostmi. Jak je to možné, že Bůh dal takový talent Mozartovi, vždyť ten v kaž­ dodenním životě nebyl právě nejlepší.

74

Salieri zrejme pochopil, že to už nehrá Mozart. Hodně jsem se zabýval prací Hansruediho Gi­ gera (pozn. tvorca výtvarnej podoby Votrelca, za ktorú získal v roku 1980 Oskara), a to pou­ žívám v nové knize, abych ukázal, že existuje fenomén perinatální úrovně nevědomí, který ještě pořád není akceptován psychiatrií. Ne­ vím, jestli jste byl v jeho muzeu ve Švýcarsku. Koupil celé křídlo zámku, kde jsou ty nejlepší obrazy. To jsou obrazy velké asi tak 4x2 metry a on pracoval tím způsobem, že si přistavil takový řebříček a maloval technikou americ­ ké retuše. Začal v levém rohu, neměl žádnou představu, co maluje, žádné skice. Jen tak zmáčkl ten knoflík – stal se v podstatě ka­ nálem. Neměl žádnou představu, co z toho nakonec vyjde, jaká bude finální podoba ob­ rovských obrazů. On byl nástrojem. To je svet múz a inšpirácií. Ľudia sú však uvalení do diktatúry materializmu, znásilňovaní a zvádzaní k pôžitkom a povrchnosti, bezcieľnej letargii, bezduchému hyperkonzumu. Keby však pochopili svoju pravú, no spiacu esenciu bytia, svet by mohol byť iný. Je to vyšší zámer, že tento model tu pretrváva celé veky? Nie je nekonečné utrpenie, vojny, násilie, bieda a strach akýmsi pre nás nepochopiteľným vyšším zámerom? Veď predsa odvekou túžbou ľudstva je raz a navždy sa vymaniť z bolestí. Když se podíváme na lidskou historii, není to krásný obrázek. Je tam bezuzdná agrese, nenasytná chtivost a ty jsou vlastně mezi nejdůležitějšíma hybnými pákami, hybnými silami, a ty se najdou v každém věku. Ale my jsme se dostali do takové situace, kde to něja­ kým způsobem vrcholí, kde to je spojené také s technologií. Dostali jsme se do situace, kde

STRETNUTIE S ČLOVEKOM > RENDEZ-VOUS

můžeme sebe sami zničit, zničit spoustu ji­ ných živočišních druhů. Čili ta na jedné stra­ ně agrese teď vyústila ve zbraně hromadného ničení, atomovou energii, biologické, chemic­ ké zbraně. No na druhé straně tu máme ex­ plozi populační, bezuzdnost technologického a industriálního vývoje, že se tady jedná o se­ bevražední tendence pro lidi. Jsme biologická forma života, čili není nic důležitějšího pro nás než čistá voda, čistý vzduch a čistá země, kde bychom mohli růst, která je zdrojem naší potravy. Když se na to člověk podívá racio­ nálně, nemělo by být nic důležitějšího než ochrana života a ochrana nezbytných zdrojů života. Čili žádné politické, ekonomické, ná­ boženské, ideologické nebo jiné principy by neměly být důležitější. A přitom se chováme tak, že vyčerpáváme neobnovitelné zdroje energie a obracíme to na industriální zne­ čištění. Myslím, že určitá polarita, ta zůsta­ ne, s tím se nic nedá dělat. Když se podíváme třeba na božstva z tibetské Knihy mrtvých, která uvidíme v době své smrti, vidíme nej­ dřív dharmakáju, primární světlo. Pak se zjeví božstva ve velice benevolentní, krásné formě, a pak v pokračování bardem tatáž bož­ stva ukážou tu druhou stranu, tu hněvivou stránku. Nebo když se podíváme na astrolo­ gii: tam máme Slunce a Venuši, Jupiter, ale také Mars, Pluto, Saturn, čili ve stvoření je něco zásadně polarizovaného. Určitý stupeň polarity je nezbytný proto, aby vůbec došlo ke stvoření. A většinou si představujeme, že by se dal svět změnit tak, že bychom jenom eliminovali to, co považujeme za zlé, co se nám nelíbí. Ale my nemůžeme jako bohové zasahovat takovým způsobem, že bychom pořád měli svou důležitou funkci. Věřím, že spousta zla a negativních energií by se daly zvládnout tak, že by se lidi věnovali sebeob­ jevování a nechali by negativní archetypální síly rozpoutat ve vnitřním světě. Tak by se eliminovala negativní energie zevního světa. Třeba lidi, kteří prožijí spoustu velice násil­ ných zážitků při sebezkoumání, se důsledkem toho stanou velice pacifistickými, mírumi­ lovnými. Protože se ty tendence spotřebovaly vnitřním zážitkem.

75 Súčasná vedecká paradigma považuje vedomie za vedľajší produkt matérie ako fyzikálne a biologické aktivity vo vnútri nervovej sústavy. Už samotný vzdelávací proces uväzňuje naše chápanie bytia do priestoru, času a hmoty. Dnešný prevládajúci vedecký svetonázor nabáda ľudí žiť bez spirituality ako čohosi, čo je bezvýznamné a prekonané. Moderná fyzika však dnes potvrdzuje staré texty upanišád. Dokazuje, že neexistujú žiadne oddelené objekty, ale vzájomné prepojenie v zjednocujúcej sieti subatomárnych procesov. To, čo pred tisícimi rokmi popisovali hinduisti ako „hitá“, sú dnešné neutrína, ktorých miliardy prenikajú každou sekundou aj našimi telami. Premostenie vedy a spirituality je stále viac ťažiskovou témou 21. storočia. Má šancu vzniknúť nový model chápania sveta a existencie? Starověká mystéria jsou velice důležitá v an­ tickém světe, počínaje Sumerem, mystériemi v Egyptě Isis a Osiris, mystériemi bakchaná­ lií, mystérie Dionýza a Adonis, kult Mitry, ve Střední Americe mysterie Quetzalcoat­ la, mayských hrdinských dvojčat. A ta byla Foto: Matúš Plecho

velice důležitá, protože zasvěcenci prožili v mimořádném stavu vědomí smrt a znovu­ zrození. Transcendovali smrt, zbavili se stra­ chu ze smrti a to velice ovlivnilo jejich způ­ sob života, protože strach ze smrti je opravdu zdrojem velice nebezpečných tendencí ve světe. Když odmítáme akceptovat svou mor­ talitu, vede to k spoustě negativních věcí. Ab­ raham a Sancta Clara, augustiniánský mnich ze 17. století, v Německu řekl: „Člověk, který zemře dřív než zemře, nezemře, když zemře.“ To jsme si uvědomili, když jsme začali praco­ vat s psychedelickými látkami. Lidi se dostá­ vali do prenatálních zážitků, co byla vlastně renesance starých nebo znovuobjevených sta­ rých principů mystérií. Když se podíváte na Řecko, eleusínská mystéria se prováděla po dobu dvou tisíc let. A i po dvoutisících letech to neskončilo tím, že by je to přestalo bavit nějakým způsobem, nebo ztratili zájem, ale byli potlačeni Konstantinem, křesťanským císařem spolu s ostatními institucemi, kte­ ré byly považovány za pohanské. A je tady otázka, co byli schopni těm lidem nabídnout


RENDEZ-VOUS > STRETNUTIE S ČLOVEKOM

STRETNUTIE S ČLOVEKOM > RENDEZ-VOUS

po dobu dva tisíce let, že ta instituce přeží­ vala? A tak Albert Hofmann, objevitel LSD, a Gordon Wasson přinesli teonanácatl, ma­ gické houby do Evropy, a spolu s Ruckem, klasickým vědcem, po léta pracovali na tom, aby odpověděli na otázku, co se vlastně dělo v Eleusíně. Zjistili, že tím klíčem byl nápoj, kterému se říkalo kykeon, a byl podán ve vr­ cholícím momentě mystérií. Také zjistili, že to byl derivát námelu, velice podobný LSD. Když jsme s Christinou, mojí zesnulou man­ želkou, navštívili Eleusínu, viděli jsme zříce­ niny Telestrionu. Byla to obrovská budova, kde se pořádala mystéria. Ptali jsme se prů­ vodkyně, kolik lidí to prožívalo současně. Znáte to číslo? Tritisíc. Ano, tři tisíc. To je pro mě nejlépe ukrývané tajemství. Všichni obdivujeme Řeky, jejich filozofii, jejich umění, jejich zákonodárství. A to je postaví do jiného světla, když si před­ stavíme, že tři tisíce lidí tam každých pět let podstupovali obřady s psychoaktivními látka­ mi. Naproti tejto skutočnosti máme koncept súčasného vzdelávacieho systému postavený na známkovaní, memorovaní a učení sa predmetov, ktoré žiakov nebavia a sú na míle vzdialené od sveta, kde žijú. Navyše to, na čo upozorňujete aj vy sám, je absolútne chybná orientácia vzdelávacích inštitúcií so zastaraným svetonázorom. Výučba histórie sa namiesto náuky o mysliteľoch a nositeľoch dobra a lásky sústreďuje na príbehy vojvodcov, negatívne postavy, vojny a konflikt. Kladieme si otázku, čo je dnes vlastne tou západnou mytológiou, ktorá má synergický efekt? Duch civilizácie sa odvíja od úrovne vzdelávania. Primitívne národy, staré kmeňové kultúry, ale aj spomínané eleuzíniá zasväcovali neofytov do pochopenia súvislostí práve prostredníctvom transpersonálnych, extatických zážitkov a psychospirituálnej smrti. Nie je náš neuralgický bod práve tu? Nebol by návrat k starým múdrostiam určitým zlomovým bodom v súčasnom marazme šťastných otrokov? Foto: Matúš Plecho

Tyto kultury tak moc nezajímaly technologie, i když v jistém věku měly také svoje technolo­ gické objevy. Ale věnovaly se hlubokému sebe­ poznání, co je v podstatě také poznávání světa. Dnes je tady znovuobjevení principu, který byl známý před víc než tisíci lety v Indii. A tam se ty objevy dělaly meditací, vnitřním pozoro­ váním. Tantrickí vědci měli velice vyvinutou kosmologii, kde počítali stáří vesmíru na bilió­ ny let, podobně jako dnešní kosmologové. Vy­ nalezli decimální soustavu a nulu, pokročilou astronomii, pokročilou vědu kosmických vib­ rací, zvukových vibrací atd. Všechno to vyšlo z vnitřních zážitků, ne z experimentů ve světe, na čem je postavená západní věda. Dnes se víc a víc hovoří o tom, jak psychedelika mohou podpořit kreativitu. Francis Crick, nositel No­ belovy ceny, přiznal, že mu LSD pomohlo ob­ jevit strukturu DNA. Kary Mullis dostal také Nobelovu cenu za objev procesu, který se pou­ žívá při genetickém inženýrství. Ten otevřeně prohlásil, že to objevil pod vlivem LSD. John Markoff napsal knihu, která se jmenuje What the Dormouse said, v níž ukazuje úzký vztah mezi vývojem počítačů a užíváním LSD. Steve Jobs řekl, že ti lidé z jeho týmu, kteří nepožili

77


RENDEZ-VOUS > STRETNUTIE S ČLOVEKOM

78

LSD, měli potíže sledovat jeho myšlenky. Muž, který vynalezl myš, popsal víceméně detailně, jak mu LSD pomáhalo k myšlení. Probíhá ob­ rovská renesance psychedelického výzkumu a já doufám, že se k těm pokusům tvořivosti vrátíme. Dnes začínají opakovat některé po­ kusy, které jsme dělali před 40 lety s pacienty umírajícími na rakovinu. Ale tady to je obrov­ ské pole, které by se mohlo otevřít. Jaký vliv by to mělo na vývoj vědy? A možná vědy, která by byla spojená také s etikou, protože lidé, kteří mají tyto zážitky, vyvinou hlubokou kosmickou etiku. Třeba lidé, kteří by pracovali s psyche­ deliky zodpovědně, ne tím divokým způsobem jako Woodstock, nebo lidé, kteří jsou v našem tréninku a pracují s holotropním dýcháním. Ti vyvinou bez nějakého zevního vlivu od nás docela odlišný světonázor. Svět existuje jako islám, křesťanství, židovství, súfizmus, sunniz­ mus, protestantství, katolicizmus. Kdežto spi­ ritualita, která se vyvine v důsledku holotrop­ ních stavů, je kosmická. Nevynechává nikoho. Pro tyto lidi je nepřijatelné přijmout agresi jako způsob řešení konfliktu. Plně si uvědomu­ jí toho, jak je všechno propojené. V podstatě jsme všichni v jednom člunu. V našej Expedícii Archa sme precestovali celú Európu, aby sme navštívili mnohé známe komunity. Všade v nich sme sa stretli s veľmi rozhľadenými ľuďmi, ktorí pochopili, že systému, kde žijeme, zvoní hrana. Rozvíjali vlastné spôsoby vzájomného spolunažívania a sebestačnosti. Jedným z veľkých priekopníkov nového myslenia je Dieter Duhm, ktorý založil komunitu ZEGG v Nemecku a neskôr Tamera v Portugalsku. Veľmi zaujímavý prístup mal kedysi aj priemyselný magnát Adriano Olivetti a jeho vytváranie komunít a novej socio-ekonomickej štruktúry podobnej predstavám Fouriera a Owena. Mojím snom je pomôcť vytvoriť niečo podobné aj u nás. Deti by sa vychovávali v komunite s dôrazom na spiritualitu, filozofiu, umenie a kalokagatiu. Myslím, že vytvorenie prototypu takejto sebestačnej archy s vlastnou ústavou, menou, vzdelávaním, ale aj liečením, alternatívnymi pôrodmi a novou kvalitou medziľudských vzťahov by mohlo byť

STRETNUTIE S ČLOVEKOM > RENDEZ-VOUS

veľmi významným krokom k inšpirácii aj pre iných ako jeden z možných východiskových bodov pre našu budúcnosť. Mám velice zajímavého přítele Bernarda Lie­ taera. Je o ekonom na velice vysoké úrovni. Před mnoha lety napsal knihu, která se jme­ nuje Budoucnost peněz. Používá tam zajímavý systém koordinát, kde je na vertikální ose ekonomický systém, který na planetě přeži­ je, a ten dolní, pod horizontální osou, jako ekonomický systém, který bude kolabovat. A tam je představa světa, který by byl v pod­ statě ovládaný korporacemi, pro něž by se vlády staly naprosto irelevantními, protože to všechno již ovládají korporace. Ta dolní, když se ten systém zhroutí a bude pokračovat, kde je míň a míň jídla a všeho, tam se vyvi­ ne agrese. Lietaer ukazuje, že když se systém zhroutí, bude svět komunit. A on dokonce vyvíjí systém lokálních měn. Třeba já bydlím v Mill Valley; tak vedle dolaru bychom měli měnu Mill Valley. Existuje spousta lokálních zdrojů. Když zkolabuje dolar, není možnost fungovat. Proto je nezbytné vyměňovat, vlast­ ně vrátit se k tomu, čemu se říká barter. My tento koncept, alternatívnu menu alebo ideu alternatívnej ekonomiky vnímame ako jeden z dôležitých fenoménov, prostredníctvom ktorých by komunita fungovala. Keď sa dostávame do zlomového bodu hyperglobalizácie, ktorá unifikuje planétu a robí z nej one global village, ľudia začínajú paradoxne inklinovať k lokálnej úrovni, akoby úrovni kmeňa a totemu s novými socio-ekonomickými a kultúrnymi vzťahmi. Zisťujú, že ich matéria a ani boj kto z koho nenapĺňa. Mnoho mimoriadne úspešných ľudí po splnení svojich celoživotných cieľov zistilo, že im to šťastie neprinieslo. Joseph Campbell to popísal „ako vyšplhanie sa na vrchol rebríka, kde človek nakoniec zistí, že sa opiera o nesprávnu stenu“. Aj preto je stále viditeľnejší nástup nového myslenia a cítenia spirituality. Aký nás a našu koncepciu revolúcie vedomia môže čakať osud? Byl jsem členem také malé skupiny několi­ ka lidí, kteří formulovali to, čemu se říká transpersonální psychologie. A tam ta otáz­

79 ka vždycky byla, najít syntézu mezi vědou a spiritualitou. Ne vědou a náboženstvím, dogmaty. Čili nás zajímá to, co se dělo v těch mystických odvětvích, kde se jedná o přímý spirituální zážitek. Co se děje v organizo­ vaných náboženstvích, to patří historii. To nemá vůbec nic se spiritualitou. Spiritualita je něco, co je mezi mnou a vesmírem. Ne­ potřebuji žádné hierarchie. Organizované náboženství se odehrává někde venku, čili potřebuje zprostředkování církví, hierarchie. Kdežto mystici, ti mají to, čemu já říkám hotline, přímé spojení s Bohem, a všechno se děje v jejich těle a v přírodě. Nepotřebují nějakou specifickou budovu. To není nějaká organizace, to je abstraktní spojení, takový ten pocit pospolitosti s lidmi, kteří se zabýva­ jí vnitřním zkoumáním. Doufám, že budoucí náboženství bude takové, že lidem dáme pros­ tředky k tomu, aby mohli mít vlastní spiritu­ ální zážitky a oni sami si zvolí cestu. Jestli to bude spíš křesťanská, súfická, šamanská, al­ chymická nebo kundaliní, na tom nesejde. To je naše filozofie. My nemáme žádnou emoční Foto: Matúš Plecho

investici, jestli ty zážitky budou křesťanské, súfické, africké nebo australské. Tohle nábo­ ženství by bylo univerzální. Jakmile si systém zvolí nějaké objekty uctívání, řekněme nějaké archetypy, tak je problém. Poněvadž potom sjednotí tu skupinu lidí, kteří jsou schopni nebo ochotni to vidět a uctívat tím způsobem, ale zároveň ty lidi obrátí proti jiné skupině, která má jiný přístup. Když začneme uctívat jenom nějaké specifické formy, ať je to Mo­ hamed nebo Ježíš, Panna Marie, tak se ten svět a spirituální vývoj zastaví, nedostaneme se až k tomu zdroji, z kterého vlastně všechna ta náboženství pocházejí. Doufám, že to bude budoucí náboženství, že každý bude mít příle­ žitost zažít osobní spirituální zážitek. Srdečne ďakujeme pánovi profesorovi Dr. Stani­ slavovi Grofovi, M.D., PhD., za láskavý súhlas s publikovaním aj jeho ďalších článkov, aby sme i  v  budúcnosti mohli zoznamovať s  jeho dielom čitateľov Zem&Vek. Zároveň ďakujeme doktorovi Milanovi Hrabánkovi zo spoločnosti HOLOS za ústretový prístup.


PROPAGANDA > TECHNIKY MANIPULÁCIE

TECHNIKY MANIPULÁCIE > PROPAGANDA

Lukáš Perný, Marián Benka

NEKALÝ BOJ S „KONŠPIRAČNOU“

KONKURENCIOU 80

Na

internete sa objavila nová strán­ ka konšpirátori.sk. Podľa vlast­ ných slov má slúžiť zadávateľom inzercie, aby sa ich reklama nezobrazovala na stránkach, ktoré by mohli poškodiť ich re­ putáciu. Preto zverejňuje databázu webových stránok s „neserióznym, klamlivým, podvod­ ným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom“. Chcete propagovať svoje výrobky? Páni Smatana, Jaslovský, Struhárik či Hvorec­ ký, ktorí sami seba nazvali odbornou komisiou,

vám povedia, na ktorých webových stránkach je to nemorálne, a prečo by mohla vaša značka utrpieť. Bolo by hlúpe tvrdiť, že nezmysly, zavádzajúce či nepravdivé informácie neexistujú a netreba ich reflektovať. Otázkou však je, kto tu rozhodu­ je o hodnovernosti internetových zdrojov a kto nás to vyzýva ku kritickému mysleniu? Kto slú­ ži finančným elitám a tretiemu sektoru, ktorého aktivity riadené zvonka sú v rozpore so záujma­ mi štátu a národa? Isteže, opäť ide o peniaze.

Čítanosť egocentrických a od reality odpoje­ ných redaktorov mainstreamu klesá a čítanosť alternatívnych médií rastie. S tým, samozrejme, súvisí aj panika mainstreamu zo zranenia na najcitlivejšom mieste – peňaženke. Autorom projektu je spoločnosť NetSuccess, s. r. o., ktorej suverénne najväčším spoločníkom je spoločnosť Petit Press, a. s. (jej vklad predsta­ vuje vyše 10 000 eur, kým vklady ostatných spo­ ločníkov sa pohybujú rádovo okolo 700 – 800 eur). Teda vydavateľ denníka SME a prevádzko­ vateľ stránky sme.sk, ktorá, tak ako mnohé iné stránky, žije aj z Google reklamy. A návštevní­ kom, ktorí majú tieto reklamy zablokované, už dlhšiu dobu zobrazuje výzvu, aby si ich odbloko­ vali, a tým túto stránku podporili. Argumentovanie „poškodením reputácie“ fir­ my alebo podnikateľa, ktorého reklama sa zo­ brazuje na „konšpiračných“ stránkach, je samo osebe pochybné. Zadávateľ reklamy sa predsa nemusí stotožňovať s názormi prezentovanými v médiu, v ktorom inzeruje. Potrebuje osloviť nejakú cieľovú skupinu. V konečnom dôsledku je mu jedno, či sa záujemca o jeho produkty dostane na jeho stránku z „konšpiračnej“ strán­ ky alebo zo sme.sk. Autori projektu tak v pod­ state popierajú slobodu podnikania, ktorou sa ako zástancovia neoliberálnej ekonomiky sami oháňajú. Skôr to vyzerá tak, že sa SME sna­ ží získať pre seba viac z reklamného koláča, o ktorý sa delí s ostatnými médiami, vrátane „konšpiračných“. Ich narastajúca popularita tak znižuje zisky pre samotné SME. Samotný zoznam „neserióznych“ stránok sa snaží vzbudzovať zdanie objektivity, pretože ho má zostavovať komisia „nezávislých“ odbor­ níkov. Pozrime sa na nich bližšie. V „porote pravdy“ je lovec konšpirátorov Juraj Smatana, dôverne známy aj čitateľom Zem&Vek. Tento človek sám šíri nezmysly a nepotvrdené konšpi­ rácie o proruských troloch a ruskej propagande. V prípade Mariána Jaslovského je až unavujúce pripomínať jeho (použijem jeden z newspeako­ vých výrazov z jeho kruhov) „etickú flexibilitu“. Ale treba si osviežiť pamäť. Tento človek plate­ ný agentúrou Mindshare sa nazýva „manažé­ rom sociálnych médií“ (žiadna konšpirácia, zdroj: konspiratori.sk), čo je vlastne oficiálne

pomenovanie – newspeak, pre plateného, pro­ západne orientovaného a politicky korektného trola. Vykazovať činnosť „klikaním“, „print­ screenovaním“, snorením v súkromných pro­ filoch, permanentným špehovaním je zaují­ mavou formou obživy 21. storočia, ktorú však zdravý a čestný človek nedokáže pochopiť a vy­ voláva v ňom nevoľnosť. A koho máme v tíme ďalšieho? Odborníkov na „demokratické teórie a modernú politickú filozofiou“, strategické plánovanie, kreatívnu ekonomiku, online marketingových špecialis­ tov, tzv. nezávislých novinárov (avšak finanč­ ne závislých od svojich chlebodarcov SME, čiže Petit Press, čiže Penty) či projektových manažérov pre sociálne siete (ďalší newspeak pre trola?). A aby to nebolo také okaté, tak aj „nezávislého“ predsedu Asociácie vydavateľov, ktorým je Alexej Fulmek, zakladateľ denníka SME, generálny riaditeľ a predseda predsta­ venstva vydavateľstva Petit Press. A, samozrej­ me, umelca Matúša Ritomského, ktorý však „nezávisle“ publikuje pre blog SME. Nechýba ani spisovateľ Michal Hvorecký, ktorý okrem iného zaútočí zakaždým, keď niekto známej­ ší spojí svoje meno s časopisom Zem&Vek. Naozaj niekto uverí, že takáto skupinka „lov­ cov konšpirátorov“ vyberá nezaujato? Jediný dôvod, prečo sa na zoznam nedostala aj naša stránka www.zemavek.sk, je ten, že na ňom ne­ máme inzerciu. Ak stále netušíte, čo sa pod spomínanými po­ volaniami skrýva, alebo krútite hlavou nad tým, aký je cieľ agentúr ako Mindshare, ne­ zúfajte. Jeden z fanúšikov Jaslovského stránky Prečo ľudom hrabe? vám to vysvetlí: „Financuje znamená zarába si klientskými džobmi? A je to slovenský branch medzinárodnej siete, možno preto zahraničný majiteľ. Tak „easy“, až je to neuveriteľné, čo?“ Nuž veru, je to „easy“, najmä ak sa pod slovom „klientsky džob“ skrýva poli­ tická objednávka. Cieľom je zničiť tú hnusnú ruskú propagandu, tých nebezpečných konšpi­ rátov, a hlavne tých nebezpečných ľudí, ktorým skrátka nestačí večerné vymývanie mozgov od­ padovými seriálmi, zavádzajúcimi televíznymi novinami a prechádzkou po najnovšom super­ markete.

81


PROPAGANDA > TECHNIKY MANIPULÁCIE

TECHNIKY MANIPULÁCIE > PROPAGANDA

Tibor Eliot Rostas

POSVÄTNÁ STOKA ŽURNALISTIKY „DO PARTIE HOVNOŽRÚTOV, INAK OKREM SMELÉHO JUNÁČIKA JURKA, PATRIA NAPRÍKLAD ĎALŠÍ ROMANTICKÍ HRDINOVIA AKO JANO BANO, ŠTEFAN HUFNÁGEL A ISTÝ JÁN GAŠO, VÝROBCA ŠTVAVÝCH A KONŠPIRAČNÝCH VIDEÍ, KTORÉ SKÔR AKO O POPISOVANÝCH UDALOSTIACH SVEDČIA O JEHO PSYCHICKOM STAVE.“ JÁN BENČÍK ŠPICEĽ PALÁCOVÝ

82

„Občianskeho aktivistu a blogera Jána Benčíka pozval prezident Andrej Kiska v pondelok (16. má­ ja 2016) do Prezidentského paláca. Diskutovali o probléme nárastu extrémizmu na Slovensku. Pre­ zident vyjadril Jánovi Benčíkovi uznanie za jeho občiansky aktivizmus a odvahu,“ znie oficiálna informácia, a vysiela signál: šialená doba prináša šialené a bizarné absurdity. Jednou z nich je, že dr­ vivá väčšina prozápadne orientovaných médií, ako aj hlava štátu venuje pozornosť osobe, ktorej stre­ dobodom záujmu bolo od roku 2012 až do volieb 2016 (keď sa podľa jeho slov záujem presmeroval na tzv. kotlebovcov) zbieranie internetových infor­ mácií o ľuďoch s odlišným pohľadom na svet. Nie je žiadnou pravdou, že Benčík a jemu podobní sa zameriavajú iba na nárast extrémizmu a fašizmu. Tento pán podľa informácií od mnohých ľudí po­ siela udania ich zamestnávateľom pre iné názory, častokrát sympatizujúce s Ruskom a odsudzujúce imperiálnu zahraničnú politiku USA. S tým, čo je pre dôchodcu Jána Benčíka hlavným motívom jeho zberateľskej činnosti, sa zdôveril v relácii Lampa Štefanovi Hríbovi: „Musíme sa vrátiť ešte na koniec roka 2012, keď som ešte nebol na internete a na Facebooku a priateľ Marián Jaslovský sa dostal do takej kontroverzie na stránke Mlčanie, ktorá dnes tiež neexistuje, a tú stránku mal Tibor Rostas, ktorý mal vtedy v Rádiu VIVA rovnomennú reláciu.“ Pán Benčík si vôbec nerobí starosti s tým, že stránku som nemal ja, ale patrila Rádiu VIVA, ktoré nedob­

rovoľne zaniklo spolu so svojou stránkou. Benčík pokračuje: „Keď som si všimol, čomu sa venujú a čo šíria, pripadalo mi to hodne nebezpečné, je to tak, akoby zaburiňuje verejný priestor. Pripadalo mi to niečo také, ako keď človek vidí v krásnej prírode slo­ venskej niekde na konci dediny, že na kraji lesa zra­ zu pohodené haraburdy, stavebný odpad, nábytok, pneumatiky – toto mi pripadalo niečo také vo vir­ tuálnom priestore. Začal som ich teda trochu moni­ torovať a už som s tým ani neprestal... Okolo toho Mlčania a neskôr časopisu Zem&Vek a Slobodného vysielača za zgrupuje taká zvláštna societa, v ktorej nájde človek naozaj každého. Sú tam komunisti až tvrdí boľševici, ktorí banujú za socializmom, chvália Stalina, Lenina, sú tam ľudia, ktorým sa páči Hitler a vojnový slovenský štát, sú tam ľudia, ktorým sa nepáči povinné očkovanie, ktorí neveria lekárom, neveria farmaceutickým firmám, propagu­ jú alternatívne liečenie, deti si nechcú dať očkovať, veria v rôzne najbláznivejšie konšpiračné teórie, z ktorých je tá najznámejšia pád Dvojičiek a vytvá­ rajú nebezpečnú výbušnú zmes a miešajú sa tam všetky tieto názory.“ Ján Benčík je protežovaný blo­ ger Denníka N, ktorého predsedom redakčnej rady je poradca prezidenta Martin Bútora. Tento denník okrem iného zverejnil aj takéto šokujúce odhalenia blogera Benčíka: „V atmosfére nie veľmi vzhľadné­ ho provinčného mesta so špeciálnou výrobou, takto v jednej z privilegovaných rodín, spolu s bratom Mi­ chalom, vyrastal aj malý Tibor. Pamätníci ho popi­ sujú ako veľmi pekné a trochu rozmaznané dieťa.

Dlhšie vlasy nosil už v škole, hoci v tej dobe to kaž­ dému nebolo tolerované. Už vtedy prejavoval sklony k extravagantnosti a v miestnych podmienkach bol považovaný tak trochu za čudáka. Dalo by sa pove­ dať, že jeho správanie už v tej dobe korešpondovalo s tým, čím je dnes.“ V minulosti sa každá zdravá spoločnosť štítila špicľov, pretože to boli a sú ľudia s patologickou

žitosť adekvátnych štátnych orgánov zaoberajúcich sa touto problematikou. Preto sme kontaktovali pre­ zidentskú kanceláriu, a tá 19. 5. 2016 zaevidovala našu žiadosť pod číslom 5273/2016/KPSR: „Vážený pán prezident, neuniklo nám, že ste v pondelok 16. 5. pozvali na návštevu blogera jedného z médií. Vzhľadom na to, že téma nárastu extrémizmu vo svete je nám dôver­ ne známa, ako aj fakt, že zastupujeme desiatky tisíc názorovo spriaznených ľudí, si Vás dovoľujeme po­ žiadať o rozhovor pre mesačník Zem&Vek. Témou rozhovoru je práve spomínaný nárast extrémizmu, fašizmu a teroru. Sme presvedčení, že náš rozhovor prispeje k lepšiemu porozumeniu v našej polarizo­ vanej spoločnosti. Vopred srdečná vďaka.“

CENY SAMOŽRÚTOV

poruchou správania a sociofóbiou. Kedysi títo ľu­ dia špicľovali na chodbách činžiakov ako dôverníci a celý deň civeli z okna. Dnes im okná Windows umožňujú za špicľovanie pochvalu od prezidenta. Za čias nacizmu boli ľudia s touto mentálnou a cha­ rakterovou výbavou takzvanými blockwart (blokoví vedúci), ktorých bolo ku koncu vojny takmer pol milióna. Hoci boli na tej najnižšej z možných po­ zícií nacistických straníckych funkcií, dôsledky ich činnosti boli hrozivé. Ich poslaním bolo sliediť a na­ hlasovať každého, kto by mohol byť podozrivým ako nevhodný stavebný materiál Tretej ríše. Jeden takýto človek mal na starosti dohľad nad 40 – 60 domácnosťami. Obyvateľstvo malo z blokových ve­ dúcich strach, no zároveň nimi absolútne opovrho­ valo. Všetky totalitné režimy potrebujú svojich špic­ ľov. A tak sa dnes dôchodca „monitorujúci“ verejný priestor, v ktorom má platiť ústavne zakotvené prá­ vo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu – adoruje ako verejne prospešná figúrka. Ak sa vo verejnom priestore na­ chádzajú informácie vytvárajúce skutkovú podstatu trestného činu alebo porušenia pravidiel, je to zále­

Mentálna a etická úroveň ľudí okolo Denníka N však rozhodne nekončí pri absurdnom smutno-ve­ selom príbehu dôchodcu, bývalého mestského vedú­ ceho pravdoláskarskej VPN. Príbeh pána Benčíka nápadne pripomína rolu niekdajšieho pomocníka stráže Verejnej bezpečnosti a je synonymom výba­ vy, akou disponujú naši oponenti. A sme opäť pri médiách – v tých slovenských je možné všetko. Tri najväčšie slovenské súkromné televízie tomuto štá­ tu (nám) odvedú 11-krát menej daní ako Zem&Vek. Denník N, do ktorého len podľa oficiálnych prizna­ ní napumpovali 1,2 milióna eur za prvý rok svojej existencie, priznal stratu pol milióna eur a predáva okolo 3000 kusov. Keby mal Zem&Vek stratu len tisíc eur za rok, môžeme ísť na ulicu, nikto nám nič nedá. Vďaka predplatiteľom však končíme vždy vyrovnane – na nule. Čo však majú robiť s takouto katastrofou vydavatelia a investori? No predsa dajú sami sebe vďaka podpore Nadácie Georgea Sorosa 11 nominácií vo svojej (ako inak) prestížnej novinár­ skej súťaži. V pondelok 16. mája už hrdo hlásia, že reportérov Denníka N aj blogerku ocenila odborná porota a získali spolu päť novinárskych cien. To, že vyhlasovateľom súťaže je spriaznená Nadácia Otvo­ renej spoločnosti a sponzorom (partnerom) spo­ ločnosť ESET ako investor Denníka N, je zrejme podobnosť čisto náhodná. Nuž a takto sa v „samo­ žrútskej“ extáze ponárajú hlavy do stoky posvätenej vyrobeným uznaním s vierou, že ide o iniciáciu na vyššiu úroveň umenia žurnalistiky.

83


DÉJÀ VU > UDALOSTI, KTORÉ SÚ OPÄŤ AKTUÁLNE

UDALOSTI, KTORÉ SÚ OPÄŤ AKTUÁLNE > DÉJÀ VU

Milan Pullmann

STANE SA MOLDAVSKO SÚČASŤOU RUMUNSKA?

84

RUSKÉ IMPÉRIUM VYBOJOVALO ÚZEMIE DNEŠNÉHO MOLDAVSKA SPOD OSMANSKEJ NADVLÁDY V ROKU 1812. RUMUNSKO, KTORÉ OSTALO POD PATRONÁTOM SULTÁNA A ZÍSKALO ŠTÁTNOSŤ AŽ V ROKU 1860, ABSORBOVALO MOLDAVSKO V ROKU 1918. V ROKU 1940 HO ZABRALO ZSSR, ABY BLOKOVALO RUMUNSKO SPRIAHNUTÉ S NACISTAMI, A PO VOJNE VZNIKLA MOLDAVSKÁ SOVIETSKA REPUBLIKA. PO ROZPADE ZSSR V ROKU 1991 MOLDAVSKO ZÍSKALO NEZÁVISLOSŤ. DNES BY TRAJA ZO ŠTYROCH RUMUNOV RADI PRIPOJILI TROJMILIÓNOVÉ, PREVAŽNE RUMUNSKY HOVORIACE MOLDAVSKO K SVOJEJ DOMOVINE. ČORAZ POPULÁRNEJŠÍ SOCIALISTI V MOLDAVSKU VŠAK VYZÝVAJÚ K ORIENTÁCII NA EURÁZIJSKÚ EKONOMICKÚ ÚNIU.

V

analýze z 5. marca 2015 Únia medzi Moldavskom a  Rumunskom: nastane? na stránke EU Observer jej autor, oce­ ňovaný investigatívny novinár Michael Bird uvádza, že v septembri 2014 sa pochodu za EÚ v hlavnom meste Moldavska Kišiňove zúčast­ nilo okolo 2000 ľudí. Organizovala ho Moldav­ ská mládež. Za znovuzjednotenie Rumunska a Moldavska lobuje aj skupina 41 poslancov rumunského parlamentu, ako napríklad Ovidiu Raetchi, poslanec za Národnú liberálnu stranu. Skupina Priatelia Únie, fungujúca v Rumun­ sku, sa snaží zintenzívniť ekonomické a kultúr­

ne väzby medzi oboma krajinami. Plagáty mol­ davských socialistov zase oslovujú sloganom: „Zóna voľného obchodu s Ruskom znamená vývoz, pracovné miesta a poriadok.“ „Moldavsko nemá šancu prežiť a jediným rie­ šením, ako sa zbaviť krízy, je spojenie s Ru­ munskom,“ tvrdí prezident aktivistickej skupi­ ny Moldavská mládež Dinu Plingau. Aktivisti uvádzajú Rumunsko ako príklad ekonomické­ ho aj politického úspechu pre jeho vyrovnaný rast, členstvo v EÚ, NATO a radikálny proti­ korupčný program. Hoci Moldavčania fan­ dia vstupu do EÚ, so vstupom do NATO je

Klaus Iohannis

to horšie (3. – 20. mája 2016 sa v Moldavsku uskutočnilo vojenské cvičenie NATO s názvom Dragon Pioneer 2016 za účasti 198 amerických a 165 moldavských vojakov; socialisti 9. mája usporiadali protestné masové zhromaždenie a pochod proti hrubému porušeniu neutrality krajiny). Po voľbách v roku 2014 získali najviac poslaneckých kresiel socialisti, ale vládu tvorí koalícia liberálov a demokratov. Rusko a Rumunsko sa ako vlastníci úze­ mia dnešného Moldavska striedali posledných 200 rokov, odkedy Osmanská ríša stratila kon­ trolu nad vazalským Moldavskom. Jeho druhá polovica sa vtedy rozkladala na západ od rie­ ky Prut na území dnešného Rumunska. Kým rumunská vláda používa výraz „znovuzjedno­ tenie“, Rusko argumentuje, že je to „znovupri­ pojenie“. Rumunsko tvrdí, že má k tomuto úze­ miu väčšie kultúrne väzby, pretože väčšina jeho obyvateľov rozpráva po rumunsky. Politika Priateľov Únie je založená na propa­ govaní budovania ekonomických, sociálnych a kultúrnych vzťahov medzi Rumunskom a Moldavskom – vybudovaním väčších doprav­

85 ných liniek, podporou moldavského vzdelá­ vacieho systému (poskytnutím rumunských učebníc), poskytnutím grantov moldavským študentom v Rumunsku a zintenzívnením po­ litického dialógu. Myšlienku znovuzjednotenia s Moldavskom zneužívajú rumunskí politici pred voľbami v taktike lacného získania voličov v krátkodobom horizonte. Podľa prieskumu IRES-u z roku 2013 spojenie podporujú tri štvr­ tiny Rumunov, no dlhodobo maximálne 15 % Moldavcov. Bývalý rumunský prezident Traian Basescu to nazval projektom svojej duše, čo opakoval aj premiér Victor Ponta. Od roku 2010 Rumunsko zvýšilo svoju podporu Moldavsku, čím zacielili na ďalšiu generáciu voličov. V tom čase Rumunsko uvoľnilo 100 miliónov eur na podporu vzdelávania a infra­štruktúry. Moldav­ skí študenti v Rumunsku majú špeciálne privi­ légiá a minulý rok Ponta daroval moldavským školám sto mikrobusov. Rumunský prezident Klaus Iohannis však o zjednotení hovorí vy­ hýbavo, argumentuje pomalým zbližovaním sa a poznamenáva, že pripojenie Moldavska nie je národným cieľom.


DÉJÀ VU > UDALOSTI, KTORÉ SÚ OPÄŤ AKTUÁLNE

UDALOSTI, KTORÉ SÚ OPÄŤ AKTUÁLNE > DÉJÀ VU

86 Actiunea 2012 (Akcia 2012) je zastrešujúcou organizáciou 30 proúniových skupín z Ru­ munska, Moldavska, Švajčiarska, Francúzska, Talianska a USA, ktoré chcú, aby Rumunsko spravilo Moldavsku ponuku na znovuzjednote­ nie v roku 2016. „Moldavsko je v súčasnosti konfrontované s eko­ nomickou krízou, čo je katastrofálne, a jediná vec, ktorá môže zachrániť Moldavskú republi­ ku, je spojenie s Rumunskom,“ tvrdí viceprezi­ dentka Actiunea 2012 Iulia Modiga. Aktivisti a niektorí politici vyzývajú na referendum o spo­ jení oboch krajín v marci 2018, na sté výročie ich predošlého spojenia. Návštevníci Bukurešti sú konfrontovaní s grafitmi a nálepkami „Besa­ rábia je Rumunsko“. Besarábia zahŕňa oblasti na sever od dnešné­ ho Moldavska, ktoré patria Ukrajine, a neob­ sahuje väčšinu Podnesterska. Aktivisti a po­ slanci pod nátlakom tvrdia, že nemajú žiaden záujem o ukrajinskú časť. Aktivisti z Actiunea 2012 sa chcú zjednotiť aj s Podnesterskom, pričom väčšina tohto územia Rumunsku nikdy nepatrila.

Podnestersko dnes hostí ruskú 14. armádu a je domovom vyváženého počtu Rusov (štvrtina) a Ukrajincov so 40 % podielom Rumunov. Väčšina obyvateľovostáva proruských a skeptických k ru­ munským zámerom. Oponenti, samozrejme, tvr­ dia, že je to vďaka tamojším proruským médiám. Konanie referenda sa javí nepravdepodobné. „V Moldavsku rastie sklamanie z proeurópskych politických strán... pretože nebojovali proti ko­ rupcii. Ťažisko moldavskej politiky sa posú­ va preč od EÚ a prorumunských síl smerom k proruským silám,“ tvrdí Nicu Popescu, senior analytik z Inštitútu bezpečnostných štúdií EÚ (EUISS). Článok Moldavsko: premýšľa o zlúčení s Rumunskom? z 10. júla 2015 na stránke theblacksea. eu uvádza, že 5. júla si mladí Moldavčania pred zhromaždením na podporu zjednotenia v Kiši­ ňove maľovali líca v národných farbách (zhod­ ných s národnými farbami Rumunska). V tento deň pred 204 rokmi bola podpísaná Bukurešt­ ská mierová zmluva medzi ruským a osman­ ským impériom. V hlavnom meste pochodovali tisíce Moldavčanov s rumunskými zástavami.

Moldavsko utrpelo ekonomicky aj politicky pre skorumpované súdnictvo, a to najmä po škandá­ le s bankovým podvodom, ktorý stál daňových poplatníkov miliardy dolárov. Premiér Chiril Gaburici v júni rezignoval po tom, ako nevedel vyriešiť situáciu a spochybnili jeho vysokoškol­ ský diplom. Od asociačnej dohody s EÚ nastali isté ekono­ mické zlepšenia – 65-percentný nárast vývozu do EÚ za prvý polrok minulého roku, nižší zahraničný dlh a takmer päťpercentný skok v HDP. Aktivisti priznávajú, že zjednotenie sa neudeje čoskoro, ale tvrdia, že problémy Mol­ davska neponúkajú žiadnu inú šancu, než sa o to usilovať. Stovky aktivistov putovali z Kiši­ ňova do Bukurešti 488 kilometrov s cieľom po­ žiadať rumunského prezidenta Klausa Johanni­ sa o urýchlenie procesu znovuzjednotenia. „Miesto Besarábie je v Európe... v rumunskej histórii a vždy bude,“ uviedol rumunský posla­ nec Aurelian Mihai, ktorý navštívil míting v Ki­ šiňove. Rumunské médiá o udalosti podrobne informovali. Bývalý moldavský prezident Vladi­ mir Voronin pochod do Rumunska príkro odsú­ dil. V liste prezidentovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi, zverejnenom pred rokom 7. júla, obvinil Voronin Bukurešť z podnecova­ nia „deštrukcie a anexie“ Moldavska. Napísal, že moldavský ľud bude bojovať za posilnenie moldavskej štátnosti. Unionisti, spojení v Bloku národnej jednoty 22 mimovládnych organizácií, chápu, že Pod­ nestersko je prekážkou v ich plánoch. Mnoho z moldavských etnických Rusov, tvoriacich asi 6 % trojmiliónovej populácie, je rozhorčených z túžby po Rumunsku. Líder socialistov Igor Dodon odsúdil mlčanie vlády v prípade účasti reprezentantov pravicového extrémizmu, nacio­ nalistov a neonacistov na stretnutí 5. júla. Článok publikovaný na stránke Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda Líder moldavských protestov obviňuje USA zo „zjednotiteľských intríg“, oslavuje sovietsku minulosť z februára 2016 upo­ zorňuje na šéfa moldavských socialistov Igora Dodona, ktorý obvinil Biely dom z pretláčania „hrozného scenára“ zjednotenia oboch krajín a volal po návrate domov, späť do ZSSR pros­ tredníctvom členstva v Eurázijskej ekonomickej

únii spolu s Ruskom, Bieloruskom, Arménskom, Kirgizskom a Kazachstanom. Dodon a ďalší by chceli dosiahnuť predčasné voľby, pretože pod­ ľa nedávnych prieskumov by najviac hlasov zís­ kali „proruské sily“. Pouličné protesty vyvrcholili v januári po právnom potvrdení novej proeurópskej vlády vedenej premiérom Pavlom Filipom. Počas nepokojov vtrhli nahnevaní demonštranti do parlamentu. Už rok to v Moldavsku vrie – od­ kedy sa zistil únik viac ako miliardy dolárov (osmina HDP štátu) z bankového systému. Dodon dodal, že napriek „nenávisti a vášnivej túžbe zvrhnúť vládu“ on a vodcovia proruskej Našej strany a proeurópskej strany Dôstojnosť a pravda vedúcej verejné protesty, nemôžu nájsť spoločnú reč. Naznačil, že proruský tábor ob­ hajuje trpezlivosť v záujme vyhnutia sa provo­ káciám, kým jeho proeurópske náprotivky sú netrpezlivejšie nastoliť zmenu. „Nikto nechce krv, ale hodiny tikajú,“ uviedol 3. februára pre ruský denník Komsomoľskaja pravda. Obvinil USA a ich spojenca Rumunsko z politickej krízy ochromujúcej jednu z najchudobnejších krajín Európy. „Teraz majú Američania ďalší, omnoho hrôzostrašnejší projekt s názvom Unirea 2018. Zlúčenie Moldavska s Rumunskom na výročie veľkého zjednotenia z roku 1918,“ tvrdí Dodon a varuje, že to môže spustiť regionálny konflikt. „V to Spojené štáty dúfajú,“ uviedol. Podľa neho by takáto tragédia mohla rozšíriť konflikt aj do EÚ, s ktorou Moldavsko podpísalo v roku 2014 asociačnú dohodu k nevôli Kremľa. Ďalší článok od moldavskej služby Rádia Slobod­ ná Európa/Rádia Sloboda Tisíce Moldavčanov sa zhromažďujú pre zjednotenie s Rumunskom, pub­ likovaný v spolupráci s reportérom Interfaxu na Veľkonočnú nedeľu tohto roku, uvádzal, že v hlavnom meste skrz-naskrz pravoslávneho Moldavska volali tisíce ľudí po zlúčení oboch krajín. Organizátori „napočítali“ 50000 ľudí, no polícia uvádza 5000 až 6000. Protestujúci tvrdia, že spojenie s Rumunskom je cesta vpred pre skorumpovanú krajinu a jej vstup do EÚ. Je zrejmé, že ak sa Moldavsko bude vzpierať stať sa súčasťou „európskeho a severoatlantického“ Ru­ munska, môže sa im raz-dva prihodiť Majdan vo farbách rumunskej trikolóry.

87


NAŠA HISTÓRIA > ZAMLČANÉ DEJINY SLOVANOV

ZAMLČANÉ DEJINY SLOVANOV > NAŠA HISTÓRIA

Viktor Timura

EURÓPA A SLOVANIA SPORY O DÁVNOVEKÚ EURÓPU A SLOVANOV SLOVANIA MAJÚ OVEĽA BOHATŠIU MINULOSŤ AKO KTORÉKOĽVEK INÉ ETNIKUM EURÓPY, LEN SA O TOM NEVIE A NEPÍŠE. NESLOVANIA EURÓPY VYNALOŽILI ZNAČNÉ ÚSILIE, ABY SA NA SLOVANOV A ICH MINULOSŤ ZABUDLO. NEÚSPEŠNE SKONČILI AJ OPAKOVANÉ POKUSY O ZOTROČENIE I ZNIČENIE SLOVANOV. BRÁZDY VYORANÉ V DEJINÁCH SLOVANMI SA VŠAK Z PLANÉTY ODSTRÁNIŤ NEDAJÚ. 88

K

eď sa človeka začíta do niektorých publikácií a štúdií, ktorých autori sa usilujú dopátrať minulosti Európa­ nov, nadobúda dojem, že najmä vo východ­ nej Európe žil odnepamäti konglomerát naj­ rozličnejších neidentifikovateľných kmeňov s vlastnými jazykmi, rozdelených podľa arche­ ologických kultúr, ktoré dostali svoje pomeno­ vanie podľa súčasných názvov lokalít. A čo sa týka Slovanov, ako by sa jedného dňa tieto roz­ manité kmene večer uložili na spánok a ráno – div sa svete – sa prebudili ako slovanské kme­ ne s príbuzným jazykom na rozsiahlom území od Kaukazu a Donu po Rýn, z ničoho nič za­ nechali predchádzajúcu výroby keramiky i ja­ zyk, začali vyrábať keramiku pražsko-peňkov­ ského, pražsko-korčakovského a koločínskeho typu, ktoré sa v lepšom prípade považujú už za slovanskú, alebo aspoň predslovanskú kul­ túru, a začali hovoriť príbuzným jazykom. Podľa iných bádateľov sa zdá, že v Európe – zvlášť východnej a strednej, žilo pôvodom akési neidentifikované alebo neidentifikova­ teľné obyvateľstvo, medzi ktoré vo štvrtom

či treťom tisícročí p. n. l. prenikali, alebo priamo vpadli akési „indoeurópske“ kmene. Tie zničili pôvodnú kultúru aj s obyvateľ­ stvom (uvažuje sa o vyvraždení pôvodných obyvateľov, a to aj v prípade Marije Gimbuta­ sovej) a formovali celkom iné kultúry a spolo­ čenstvá (asi aj iný typ ľudí!), vrátane kyklad­ skej a minojskej kultúry, na ktorú nadväzovalo antické Grécko i antický Rím. Nesmierne si vážim práce archeológov i dielo M. Gimbuta­ sovej, pretože konečne vniesla do vývoja vo svete – a najmä v Európe, celkom iný pohľad. Najstaršie kultúry a civilizácie na svete vrá­ tane písma však neboli v Mezopotámii a na Blízkom východe, ako sa traduje. Najstaršou civilizáciou na planéte bola staroeurópska na severovýchodnom Balkáne vo východnej i strednej Európe, kde vzniklo aj prvé písmo na svete, ktoré sa šírilo na východ do Anató­ lie, na Blízky východ aj do Mezopotámie, nie opačne. Žiaľ, aj M. Gimbutasová predpokla­ dala, že staroeurópsku civilizáciu zničil vpád „indoeurópskych“ kmeňov aj s vyvraždením pôvodného obyvateľstva.


NAŠA HISTÓRIA > ZAMLČANÉ DEJINY SLOVANOV

ZAMLČANÉ DEJINY SLOVANOV > NAŠA HISTÓRIA

dzi stepnými kmeňmi, ktoré prišli do strednej Európy a na Balkán, boli aj kmene Vanov, Vene­ tov, Pelasgov, Minijov, Helénov a celý rad ďalších kmeňov s odvodenými názvami. Tieto kmene neprevrstvili pôvodné obyvateľstvo, ako dolo­ žili rumunskí archeológovia. V Sedmohradsku, v Oltenii, západnom Valašsku, v južnom Banáte, v usatovskej kultúre, v povodí celého stredného Dunaja, v Potisí, v karpatskej oblasti i severne od Karpát medzi Vislou a stredným Dneprom a na Balkáne sa kontinuálne rozvíjali staroeurópske kultúry aj v bronzovej dobe. Ak prichádzajú­ ce stepné kmene priniesli niečo nové do života staroeurópskej civilizácie, bola to predovšetkým domestikácia a využitie osedlaného a zapriahnu­ tého koňa na dopravu, najprv do smykov a potom aj do vozov, a znalosť bronzovej výroby s ďalšiu reintegráciu jazyka.

KATAKLIZMATICKÉ UDALOSTI

90 MÄTÚCE POJMY

Tak to však nebolo. Kmene, ktoré začali od začiatku 4. tisícročia prenikať na Balkán, do Potisia a strednej (čiastočne aj západnej) Eu­ rópy, neboli nijakí Indoeurópania. S Indiou nemajú absolútne nič spoločného. To je iba konvenčný a mätúci pojem, vykonštruovaný ne­ meckými mysliteľmi 19. storočia, keď sa ukázal neúnosný termín Indogermáni, ktorými mali byť kmene Árijcov prichádzajúce do Európy v 3. tisícročí z Indie. Árijci však neprichádza­ li v 3. tisícročí z Indie do Európy, ale z Európy do Indie, a germánske kmene nemali s touto migráciou nič spoločného. Tak sa však v 19. sto­ ročí „tvorili“ dejiny na nemeckých univerzitách, ktoré boli vtedy centrom európskej vzdelanosti. Dejiny na podporu pangermánskej ideológie z pozície mocenskej nadradenosti v Európe. Indoeurópania nie sú neidentifikovateľné ne­ známe kmene. Poznáme ich pod názvami step­ né kmene jamovej, katakombovej a kurganskej kultúry, dlhú dobu sídliace v stepiach pri Čier­ nom mori. Nemajú vôbec nič spoločné s Indiou, podobne ako ani Indoeurópania nemeckých

mysliteľov 19. storočia. M. Gimbutasová tento termín iba mechanicky prebrala bez potrebnej analýzy. Svojím pôvodom to neboli iné kmene s iným jazykom ako ostatné kmene vo východ­ nej a strednej Európe vrátane Balkánu. Mali spoločný pôvod v severokaukazskej europoidnej vetve. Líšili sa od ostatných len tým, že žili v ste­ piach pri Čiernom mori a prispôsobili sa životu v nich, preto sa ich kultúry a kmene označujú za stepné. Ostatné kmene vo východnej Európe žili v lesostepiach a lesných oblastiach severnejšie od čiernomorských stepí a rovnako sa prispôsobili životu v týchto oblastiach. Jazyk sa formoval od konca doby ľadovej po dotvorení druhej signál­ nej sústavy a nadobudnutí jazykovej kompetencie (schopnosti) v celej východnej a strednej Európe vrátane Balkánu ako veľmi príbuzný. Neustále sa reintegroval pokračujúcimi migráciami kmeňov z východnej Európy. Pri identifikácii stepných kmeňov s jamovou, katakombovou či kurganskou kultúrou nemusí­ me zostať len pri týchto názvoch (podrobnejšie sú doložené v publikáciách Dávnoveká Európa – 2011, 2016, a Zamlčané dejiny – 2015, 2016). Me­

Na pohyb a vývoj kmeňov mal vplyv v prvom rade celkový vývoj človeka, ale aj klimatické zmeny. Siedme tisícročie p. n. l. si zaslúži pome­ novanie „kataklizmatické – tisícročie prírodných katastrof“, čo urýchlilo prechod na produktívne hospodárstvo (roľníctvo). Teplotné maximá do­ siahli okolo 7000 rokov p. n. l. vrchol. Ľadovce sa rýchlo roztápali a ustupovali na sever aj zo Škandinávie. Škandinávsky polostrov odľahčený od ľadovca sa začal vracať do pôvodnej polohy a Škandinávia sa dostala do elevačného pohybu. Pevnina sa zdvihla najprv severne od Štokholmu o viac ako osem metrov. S ďalším ústupom ľa­ dovca na severe Škandinávie sa pevnina zdvíhala a more ustupovalo od brehov tempom desať met­ rov za sto rokov. Zaplavovanie na juhu polostrova nabralo tempo tri metre za generáciu. Vody zo škandinávskeho ľadovca za tristo rokov zdvihli hladinu Baltského – vtedy ešte sladkovodného jazera, o desať metrov nad hladinu Severného mora. Ústup ľadovcov zo Škandinávie, elevačný pohyb polostrova a formovanie Baltského mora boli iba predohrou toho, čo nasledovalo. Britské ostrovy boli ešte 7000 rokov p. n. l. spojené s Európou, Dánskom a Škandináviou severskou tundrou – Doggerlandom, ktorý bol centrom mezolitických loveckých spoločností. V Doggerlande sa objavi­

li najprv jazierka slanej morskej vody, postupne však lesy zaliala voda a stromy s flórou hynuli. Hlavná udalosť bola na spadnutie. Elevácia Škan­ dinávskeho polostrova spôsobila, že v Severnom mori medzi Islandom a Nórskom došlo k veľké­ mu geologickému zlomu, ktorý vyvolal masívny otras. Do Doggerlandu dorazili asi osem metrov vysoké vlny cunami, pohltili územie zväčša aj s obyvateľmi a Britské ostrovy odtrhli od európ­ skej pevniny. Geológovia sa dohodli, že sa tak stalo okolo roku 6700 p. n. l. K prírodným kataklizmatickým udalostiam for­ movania Baltského mora a elevácii Škandinávie sa radia ešte štyri baltské transgresie (vyliatia mora z brehov) datované do obdobia 7200 – 6500 rokov, 5000 – 4500 rokov, 3800 – 3700 a 2500 – 1500 rokov p. n. l., spolu s transgresiami jazier na severozápade Východoeurópskej nížiny (Čudské, Ladožské, Onežské, Iľmenské a ďalšie menšie ja­ zerá v dôsledku zvýšenia hladiny spodných vôd). Preto nemohlo byť baltské pobrežie trvalo osíd­ lené. Podobné transgresie postihli aj Kaspické more, končili v 8. tisícročí p. n. l. Čierne more bolo v dobe ľadovej rovnako ako Baltské sladkovodným jazerom. Po skončení ľa­ dovej doby boli na jeho brehoch úrodné krajiny so sídliskami, ktoré prosperovali a prechádzali na pestovanie plodín a chov zvierat. Keď v 7. ti­ sícročí dosiahla teplota svoje maximum, morská hladina v Stredozemnom mori stúpla podľa od­ hadov o 120 – 180 metrov. Obrovský tlak stúpajú­ cej hladiny Stredozemného a Marmarského mora prerazil usadeninu v Bosporskej úžine a voda sa ako obrovský vodopád rútila do Čiernomorského jazera – menila ho na Čierne more. Pod vodu sa dostalo asi stotisíc štvorcových kilometrov úze­ mia s lesmi a pôdou, čo je plocha asi dnešného Rakúska. Ľudia museli narýchlo opustiť sídliská a hľadať si nový priestor na existenciu. To sa stalo medzi 6500 – 6300 rokmi p. n. l. a vyvolalo pohyb kmeňov i šírenie kultúry s keramikou zdobenou hrebeňom vo východnej Európe, Strednej Ázii i na Balkáne a ovplyvnilo ďalší vývoj aj v Anató­ lii, na Blízkom východe i v Mezopotámii. Autor je filozof a kulturológ, vydal viaceré historické monografie, vrátane titulov Dávnoveká Európa a Zamlčané dejiny.

91


BEZ MASKY > ODVRÁTENÁ TVÁR OSOBNOSTÍ

ODVRÁTENÁ TVÁR OSOBNOSTÍ > BEZ MASKY

Juraj Pokorný

Z MILÁČIKA A CHRÁNENCA USA POLITICKÝ VYHNANEC NA UKRAJINE

MICHEIL SAAKAŠVILI (*1967)

92

DOMA NIE JE NIKTO PROROKOM, HOVORÍ UNIVERZÁLNE PLATNÉ PRÍSLOVIE. KEDYSI GRUZÍNSKY, DNES PRE ZMENU UKRAJINSKÝ POLITIK MICHEIL SAAKAŠVILI SI UŽ JEHO TRPKOSŤ MOHOL DOSÝTA VYCHUTNAŤ. OD ROKU 2004, KEĎ AKO LÍDER RUŽOVEJ REVOLÚCIE V PREZIDENTSKÝCH VOĽBÁCH ZVÍŤAZIL OMRAČUJÚCOU 95-PERCENTNOU VÄČŠINOU HLASOV, AŽ PO JEHO SÚČASNÉ PÔSOBENIE NA POSTE GUBERNÁTORA ODESKEJ OBLASTI, PREŠIEL TURBULENTNÝMI VZOSTUPMI I PÁDMI, KTORÉ BY SA MOHLI STAŤ NÁMETOM ÚSPEŠNÉHO HOLLYWOODSKEHO TRHÁKU. LEBO ORIGINALITA TOHTO MUŽA, NECH SI UŽ O JEJ KONTROVERZNEJ PODSTATE MYSLÍME ČOKOĽVEK, JE JEDNODUCHO NEODŠKRIEPITEĽNÁ.

H

ovoriť o Saakašvilim ako o enfant terrible gruzínskej politiky by bolo s ohľadom na jeho nanajvýš neštan­ dardné vystupovanie nedostatočné a neprime­ rané. Jeho schopnosť vyrábať si všade nepria­ teľov a vyvolávať antipatie voči svojej osobe je taká výnimočná, že presahuje striktne domáci rámec a nadobúda univerzálnu bezhraničnú platnosť. Na druhej strane treba poznamenať, že bezkonfliktný Saakašvili by – podobne ako Igor Matovič na Slovensku – vlastne nebol Saa­ kašvilim.

OTRÁVIL OVZDUŠIE GRUZÍNSKEJ POLITIKY

Micheil Nikolozis dze Saakašvili sa narodil 21. 12. 1967 v Tbilisi, hlavnom meste vtedajšej Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky, jednej z 15 zväzových republík Sovietskeho zväzu (ZSSR). Svoj profesionálny životopis začal maturitou v Tbilisi (1984) a absolutó­ riom elitnej Vysokej školy medzinárodných vzťahov v Kyjeve (1992). Potom sa už jeho štu­ dijný itinerár nasmeroval do cudziny – Fran­ cúzska (Štrasburg), USA (Columbia Universi­ ty, George Washington University, New York), Kresba: Tibor Eliot Rostas


BEZ MASKY > ODVRÁTENÁ TVÁR OSOBNOSTÍ

94

Talianska (Akadémia európskeho práva vo Florencii) a Holandska (Akadémia európske­ ho práva v Haagu). Okrem rodnej gruzínčiny dnes hovorí siedmimi jazykmi vrátane anglič­ tiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny a ukra­ jinčiny. Po návrate do vlasti v roku 1995 rozbehol svo­ ju kariéru na politickej báze. Najprv „skrom­ ne“ – ako poslanec parlamentu, neskôr ako líder parlamentnej frakcie s bizarným názvom Zväz občanov prezidenta Ševardnadzeho (1998 – 1999), ktorý ho v magickom roku 2000 vymenoval za ministra spravodlivosti. Takpovediac do roka a do dňa sa mu Saaka­ švili „odvďačil“ obvinením z korupcie, za čo síce zaplatil demisiou, no na finálne zúčtova­ nie s Eduardom Ševardnadzem si trpezlivo počkal. V októbri 2003 po tzv. revolúcii ruží dohnal politickými intrigami a s použitím pák svojho hnutia Kmara (Dosť) niekdajšieho tan­ demistu Michaila Gorbačova k odstúpeniu. Vo funkcii hlavy gruzínskeho štátu – tretej v histórii jeho obnovenej samostatnosti, pôso­ bil Saakašvili dvakrát: najprv od 25. 1. 2004 do 25. 11. 2007 a po ani nie dvojmesačnej pauze od 20. 1. 2008 do 17. 11. 2013, pričom v oboch prípadoch bola jeho dočasnou pred­ chodkyňou šéfka gruzínskeho parlamentu Nino Burdžanadze. Časový sumár, ktorý strá­ vil v kresle hlavy štátu, nie je malý: 9 rokov a 8 mesiacov! Za uvedené obdobie dokázal ovzdušie gruzínskej domácej politiky úspešne otráviť a svojich spočiatku oddaných sympati­ zantov poriadne znechutiť.

TRÚFALOSŤ MU NIKDY NECHÝBALA

Udalosti sa začali vyvíjať kurióznym smerom začiatkom novembra 2007. Gruzínska opozí­ cia, ktorá prezidentovi kládla za vinu pokles životnej úrovne a korupciu v štáte, zorgani­ zovala v Tbilisi vlnu občianskych protestov. Po ich násilnom potlačení políciou vyhlásil Saa­k ašvili 7. 11. výnimočný stav, ktorý 16. 11. odvolal. Tlak opozície, ako i zahraničia ho nakoniec prinútil 25. 11. z funkcie hlavy štá­ tu odstúpiť a na 5. 1. 2008 vypísať predčasné prezidentské voľby. Nedostatok trúfalosti roz­ hodne netrpel: ako predseda a kandidát vlád­

ODVRÁTENÁ TVÁR OSOBNOSTÍ > BEZ MASKY

nej strany Národné hnutie sa v nich uchádzal o svoje znovuzvolenie! Hoci jeho víťazstvo nebolo tentoraz také jasné a triumfálne ako pred štyrmi rokmi (95 % ver­ zus 53,5 %), s ohľadom na poškodenú povesť a rastúcu nespokojnosť obyvateľstva – mier­ ne povedané – prekvapilo. Niektorí opozič­ ní politici dokonca spochybnili regulárnosť predčasných volieb. Súčasne s ďalším upev­ nením prezidentskej moci však Saakašvili­ ho vplyv v parlamente ochaboval. V októbri 2012 jeho Zjednotenú národnú stranu porazil Gruzínsky sen – koalícia miliardára Bidzinu Ivanišviliho, a poslal ju do opozície. Kontinu­ álny pokles dôvery, ktorý ho až do skončenia druhého funkčného obdobia prenasledoval, vyústil v novembri 2013 do jeho emigrácie do USA. Exilový pobyt v newyorskom Brooklyne pomohol Saakašvilimu zmierniť úzkostno­ -depresívne stavy natoľko, že sa už ako 45-roč­ ný odhodlal k písaniu pamätí. Popri tom ťažil zo svojej ešte stále blikajúcej politickej žiary a skôr nadobudnutých kontaktov v zasľúbenej zemi v podobe platených prednášok, angažo­ vania sa v skupine poradcov alebo docentúry na Fletcherovej škole práv a diplomacie pre­ stížnej Univerzity Tufts v Massachusetts, kde až do mája 2014 prednášal.

TRESTNÉMU STÍHANIU SA VYHOL EXILOM

Ukázalo sa, že nič múdrejšie a prezieravejšie ako odchod do USA Saakašvili urobiť nemo­ hol. Nasledujúci rok, presne 27. 7. 2014, dala totiž gruzínska prokuratúra podnet na vyšet­ renie násilného potlačenia politických protes­ tov na tbiliskej Rustaveliho triede z novembra 2007. Podozrenia zo zneužitia právomoci ve­ rejného činiteľa, zo sprenevery asi piatich mi­ liónov dolárov zo štátnej pokladnice a z po­ dielu na úmrtí expremiéra Zuraba Žvaniju, ktorý sa stal obeťou podozrivej otravy oxidom uhoľnatým, poslúžili ako dôvod na trestné stí­ hanie gruzínskeho exprezidenta i ďalších jeho bývalých spolupracovníkov (expremiéra Vana Merabišviliho či exprimátora Tbilisi Giorgi­ ho Ugulavu).

Keďže Saakašvili spoluprácu s gruzínskymi vyšetrujúcimi úradmi odmietol, v neprítom­ nosti ho obvinili zo spáchania uvedených trestných činov a vyhlásili za „nebezpečného zločinca“. To už bol preňho impulz, aby vy­ menil americký exil za ukrajinský. Po udelení ukrajinského občianstva sa ujal funkcie gu­ bernátora juhozápadnej Odeskej oblasti, do ktorej ho 30. 5. 2015 po krátkej službe prvé­ ho zahraničného poradcu hlavy ukrajinského štátu vymenoval Petro Porošenko. Keďže gru­ zínske zákony dvojité občianstvo neumožňujú, v decembri 2015 výnosom prezidenta Giorgi­ ho Margvelašviliho prišiel o to gruzínske. Na druhej strane test Saakašviliho bezpečnosti dopadol dobre: oficiálnu žiadosť Tbilisi o jeho vydanie do Gruzínska Kyjev zamietol. Všetky excesy z čias, keď bol Saakašvili pri moci, os­ tanú teda asi nevyšetrené a nepotrestané. Spočiatku sa zdalo, že exkomunikovaný po­ litik gruzínskej politickej scény to bude mať na tej ukrajinskej vďaka svojej takmer legen­ dárnej antiruskej rétorike na ružiach ustlané. Typické príznaky rozporuplného správania sa však uňho v novom prostredí ďalej rozví­ jali a prehlbovali. So stúpajúcou frekvenciou jeho slovných roztržiek a iných extempore sa zmenšoval exprezidentov zmysel pre objektív­ nu realitu, čo je popri falošných predstavách, bizarných presvedčeniach a problémovej in­ terakcii s okolím charakteristickým symptó­ mom psychózy. Jeden z posledných takýchto incidentov sa odohral 14. 12. 2016 na zasadnutí Národnej rady pre reformy, počas ktorého sa ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov opýtal Micheila Saakašviliho na jeho účasť v privatizácii jed­ ného z podnikov. Keď ho odeský gubernátor v reakcii na to označil za „zlodeja“, Avakov po ňom hodil pohár s vodou. A neostalo iba pri tom. Štyri dni nato podal na škandalózneho gruzínskeho exprezidenta žalobu. Vôbec ne­ prekvapilo, že sa ukrajinský prezident Petro Porošenko postavil na stranu svojho poradcu a absolventa amerických univerzít. Zrejme mu už predtým zaimponovalo, ako Saakašvi­ li verejne obvinil premiéra Arsenija Jaceňuka z podkopávania reforiem.

V ZOVRETÍ ANTIRUSKEJ PSYCHÓZY

Vstup Gruzínska do NATO, posilnenie vzťa­ hov s USA a nezmieriteľná konfrontácia s Rus­ kom – tri hlavné priority Saakašviliho zahra­ ničnej politiky, ktoré priviedli krajinu do slepej uličky. Je očividné, že na prevažne amerických univerzitách nasiakol spôsobom vnímania sve­ ta, ktoré je do podmienok eurázijského Gruzín­ ska nenásilnou cestou netransponovateľné. Tak ako súčasní ukrajinskí vodcovia, ani on počas svojho autoritárskeho vládnutia nepochopil, že doktrína štátu založená na báze trvalého nepria­ teľstva s Moskvou je pre susednú krajinu samo­ vražedná. Odtrhnutie separatistických republík Abcházska a Južného Osetska, ktoré s výraznou podporou Ruska v roku 2008 vytlačilo zo svoj­ ho územia gruzínske jednotky, sa považuje za jedno z jeho najväčších štátnických zlyhaní. Saakašvili, toho času občan Ukrajiny, je vlastne politický vyhnanec, ktorý sa v obave o vlastnú slobodu musel uchýliť do exilu. Dôvody, pre kto­ ré tak urobil, však v jeho prípade nezakladajú právo na priznanie titulu nespravodlivo stíha­ ného či prenasledovaného. Za drvivú väčšinu svojich predchádzajúcich aktivít a ich dôsledkov si totiž môže sám. K potupnej expatriácii z Gru­ zínska na Ukrajinu ho dohnal silnejúci odpor voči jeho bezhlavej a – lapidárne povedané – hlúpej politike. Všetky otrasy sprevádzajúce dobytie politického Olympu, následný zostup a definitívny pád negatívne zasiahli aj Saakašvi­ liho pôvabnú manželku – Holanďanku Sandru Roelofsovú, ktorá politicko-občiansku recidívu svojho manžela musela prežívať ako skutočné peklo. Otázku, či existuje nejaká súvislosť medzi prob­ lematickými stránkami osobnosti Micheila Saakašviliho a životopisným faktom, že otec – známy tbiliský lekár, opustil rodinu ešte pred jeho narodením, by mal posúdiť profesionál­ ny psychológ. No dá sa predpokladať, že jeho matka mu ako profesorka histórie už v detstve vštepovala interpretáciu dejín cez prizmu gru­ zínskej historiografie, ktorá má svoje špecifické korene, odlišné od ruskej tradície. To, že sa jej syn postupom času dostal do kŕčovitého zovre­ tia neochabujúcej antiruskej psychózy, je však už celkom iný príbeh.

95


NEZNÁMI HRDINOVIA > PRÍBEHY SKUTOČNÝCH OSOBNOSTÍ

Artru Bekmatov

KRITIK AMERICKEJ

ROZPÍNAVOSTI

WILLIAM RAMSEY CLARK PRACOVAL V ADMINISTRATÍVACH PREZIDENTOV KENNEDYHO A JOHNSONA, DOTIAHOL TO AŽ NA FUNKCIU GENERÁLNEHO PROKURÁTORA USA, NO POTOM SA STAL TVRDÝM KRITIKOM ZAHRANIČNEJ POLITIKY SPOJENÝCH ŠTÁTOV.

96

N

arodil sa 18. decembra 1927 v americ­ kom Dallase. Jeho otec Tom C. Clark bol v rokoch 1945 – 1949 generálnym prokurátorom USA. Generálny prokurátor v americkom systéme stojí aj na čele minister­ stva spravodlivosti. V otcových šľapajach sa rozhodol ísť aj Ramsey. V roku 1950 získal titul doktora práv a rok nato začína pracovať v ad­ vokátskej kancelárii Clark, Reed and Clark, v ktorej zotrváva nasledujúce desaťročie. Po odchode z advokátskej kancelárie prichá­ dza Clark na ministerstvo spravodlivosti, kde zastáva vedúce pozície. Je to v čase, keď je prezidentom John F. Kennedy a vrcholí boj za občianske práva, najmä Afroameričanov. Clark sa osobne angažoval v niekoľkých zná­ mych udalostiach, ktoré znamenali míľniky v presadzovaní občianskych práv. V roku 1962 dohliada na prítomnosť federálnych jednotiek na Mississippskej univerzite a v jej okolí, ktoré tam vyslal prezident Kennedy na upokojenie situácie po prijatí prvého černošského štu­ denta Jamesa Mereditha. Rok nato zase Clark kontroloval desegregáciu černošských a beloš­

ských žiakov vo všetkých školských obvodoch na juhu krajiny. V roku 1967 sa Clark stáva súčasťou vládneho kabinetu prezidenta Johnsona. Dostáva sa do funkcie generálneho prokurátora, a tým sa de facto stáva ministrom spravodlivosti ako v ro­ koch 1945 – 1949 jeho otec. Jeho funkčné obdo­ bie skončilo, keď demokrata Johnsona nahradil v prezidentskom úrade republikán Nixon. Popri hnutí za práva černochov naberá v USA silu aj hnutie proti vojne vo Vietname a Clark s ním začína čoraz viac sympatizovať. Stáva sa otvoreným kritikom zahraničnej politiky USA a v roku 1972 dokonca prichádza na protest pro­ ti bombardovaniu Hanoja americkým letectvom na návštevu severného Vietnamu. Postupne sa Clark ako jeden z mála bývalých prominentov vyslovuje proti ozbrojeným zásahom USA vo svete. V roku 1986 prichádza na návštevu Ni­ karaguy – opäť na znak protestu proti tomu, že americká vláda prostredníctvom CIA financo­ vala a cvičila jednotky Contras. Tie bojovali pro­ ti ľavicovej sandinistickej vláde a neštítili sa ani teroru civilného obyvateľstva.

PRÍBEHY SKUTOČNÝCH OSOBNOSTÍ > NEZNÁMI HRDINOVIA

O päť rokov neskôr veľmi ostro odsúdil ad­ ministratívu prezidenta Georgea Busha st. za prvú vojnu v Perzskom zálive. Clark otvorene hovoril o vojnových zločinoch a o zločinoch proti ľudskosti v súvislosti so sankciami USA voči Iraku, ktoré spôsobili smrť viac ako 1,5 milióna irackých civilistov. V New Yorku založil tzv. anti-NATO tribunál, ktorého úlo­ hou je vyšetrovanie zločinov USA a ich spo­ jencov voči irackým civilistom. Počas bombardovania Juhoslávie prišiel Ram­ sey Clark do Belehradu, aby dokumentoval dôsledky amerického bombardovania. V čase, keď odvádzajú prezidenta Miloševiča do Haa­ gu, Clark verejne kritizuje túto dohodu medzi USA a novou juhoslovanskou vládou. V pred­ večer druhej vojny v Iraku, ktorú rozpútal ďalší George Bush, rozbehol Clark kampaň za odvolanie prezidenta USA. Kampaň síce nebola úspešná, no od roku 2003 do roku 2009 sa aktivistom iniciatívy Vote to impeach podarilo zozbierať takmer jeden milión pod­ pisov za odchod Georgea Busha ml. z postu prezidenta. Popri protivojnových aktivitách sa Clark začína angažovať aj iným spôsobom. Svoje právnické schopnosti ponúka osobám, ktoré by v západ­ nom svete nazvali kontroverzné – Slobodan Miloševič, Radovan Karadžič, Saddám Husajn, libérijský exprezident Charles Taylor, ľavicové aktivistky Lori Berensonová, Jennifer Casolová či vojak americkej armády Camilo Mejía, ktorý v roku 2004 opustil svoj post a na protest proti vojne USA v Iraku dezertoval. Objektívne treba dodať, že počas svojej advokát­ skej praxe Clark obhajoval aj dvoch nacistických zločincov – Jakoba Reimera a Karla Linnasa či Elizaphana Ntakirutimanu, ktorého odsúdili pre účasť na genocíde vo Rwande. „Vymenujem krajiny, v ktorých mala politika USA po druhej svetovej vojne za následok ich destabilizáciu: Kórea, Vietnam, Kambodža, Nikaragua, Dominikánska republika, Filipíny, Libéria, Kuba, Guatemala, Grenada, Palestína, Libanon, Irán, Somálsko, Sudán, Haiti, Salvá­ dor, Honduras, Angola, Chorvátsko, Juhoslá­ via, Sierra Leone, Irak, Indonézia, Afganistan. Kto bude ďalší?“ povedal Clark v roku 2002

pre Nezavisimaju gazetu. Svojou otázkou na­ rážal na Irak, ktorý vtedy čelil šikanovaniu zo strany Západu pre podozrenie z vývoja zbraní hromadného ničenia, a ďalšie krajiny Blízkeho východu a Perzského zálivu. Ako ukazuje vý­ voj posledných 15 rokov v Líbyi, Sýrii, Egypte či Iraku, Clark sa nemýlil. Aj jeho ďalšia odpoveď vyznieva mimoriadne zaujímavo: „Myslím, že mier dnes veľmi potre­ buje silné a nezávislé Rusko, pretože ruský ľud je jediný, ktorý má predpoklad, aby zadržal opojenie zabíjaním trvajúce od konca studenej vojny. Studená vojna nebránila Washingtonu páchať neuveriteľné zločiny proti ľudskosti, ale silný Sovietsky zväz odrádzal USA od ma­ sívnych aktov agresie. Teraz sa stalo možným všetko: meniť nepohodlné vlády, organizovať atentáty na prezidentov, je možné bombardo­ vať všetko, čo sa pohne, je možné vyzbrojovať Izrael a obviňovať Arafata z terorizmu. Rusko je jediný národ schopný odvrátiť čoraz reálnej­ ší scenár genocídy.“ O šesť rokov nato Ramseyho Clarka spolu s Louise Arbourovou a organizáciou Human Rights Watch OSN odmenila cenou za ochra­ nu ľudských práv.

97


MYSTICKÉ MIESTA > LOKALITY NAPLNENÉ SILOU

Vladimír Líška

LHASA ČÍNA (AUTONÓMNA OBLASŤ TIBET)

NAJVÄČŠÍM ŽIVÝM TVOROM PLANÉTY JE GAIA, SAMOTNÁ ZEM. DÝCHA, PULZUJE, MENÍ SA A V PRAVIDELNÝCH CYKLOCH SA VO VEĽKÝCH KATAKLIZMÁCH OČISŤUJE. EXISTUJÚ NA NEJ MIESTA, KDE GENIUS LOCI ZANECHÁVA V NAŠEJ DUŠI MIMORIADNE HLBOKÉ STOPY. 98

BUDHOVIA NEMÔŽU ZMYŤ VAŠE ZLÉ SKUTKY VODOU, ANI VÁS VLASTNÝMI RUKAMI ZBAVIŤ UTRPENIA, ANI NA VÁS PRENIESŤ SVOJE POZNANIE, VY SAMI SA OSLOBODÍTE, NÁJDETE CESTU K PRAVDE, K PRAVEJ SKUTOČNOSTI. Z FILMU KUNDUN

P

olmiliónové mesto Lhasa sa nachádza v nadmorskej výške 3658 metrov a patrí k najvyššie položeným mestám. V Lhase bolo bývalé politické a náboženské centrum a hlavné mesto Tibetu, sídlo vlády a dalajlámu, ktorý žije od roku 1959 v exile. Lhasa je dnes hlavným mestom Tibetskej autonómnej oblasti, ktorá patrí pod Čínsku ľudovú republiku. Palác Potala a Norbulingka je súčasťou Svetového kul­ túrneho dedičstva UNESCO. Komplex Potala sa nachádza na skalnatom Čer­ venom vrchu, viackrát ho prestavovali, dnešnú podobu dostal v roku 1645. Je to 13-poschodová budova s jaskyňami, tisíckou izieb, hrobmi da­

lajlámov, mnohými vzácnymi relikviami a kni­ hami. Sídlila tu vláda a dalajláma, dnes je tu múzeum a turistická atrakcia. Dalajláma bol najvyššou duchovnou autoritou a politickým vodcom Tibetu. Lhasa je centrom tibetského budhizmu zvaného lamaizmus a dnes význam­ ná turistická oblasť. Lamaizmus vznikol v 10. – 11. storočí. Obsahuje prvky pôvodnej tibetskej viery zvanej bönizmus, ktorá zahŕňa prvky ča­ rodejníctva, šamanizmu a mágie. Podľa legiend odniesli križiacki rytieri do Ti­ betu Svätý grál. Tibet nám môžu pripomínať aj známe sakrálne predmety, ako sú tibetská miska a tibetský zvonček s nádherným zvukom.


LOKALITY NAPLNENÉ SILOU > MYSTICKÉ MIESTA

Mnoho mystikov si želalo žiť a zomrieť v Tibe­ te, v náručí obrovských snežných hôr – Hima­ lájí, ku ktorým sa obracali so zbožnou úctou. Pre cudzincov bol v minulosti vstup do Tibetu zakázaný. Dnes sa tu cestovný ruch podporuje Tibeťanmi aj Čínou. Život v tomto meste opí­ sal nemecký spisovateľ Heinrich Harrer, známy knihou a filmom Sedem rokov v Tibete. Tibet patril spolu s Antarktídou k záujmovým výskumným oblastiam Ahnenerbe (Dedičstvo predkov), výskumnej spoločnosti SS. Známy je nález vysokopostavených tibetských mníchov a lámov z rozbombardovaného Berlína v uni­ formách SS, ktorí spáchali hromadnú rituálnu samovraždu. V roku 1911 po zániku čínskej dynastie Čching vyhlásil Tibet samostatnosť, no nikto ju neuznal. Po prvej svetovej vojne bol Tibet pod britským, po druhej pod americkým vplyvom. Deviateho septembra 1951 napocho­ dovali do Lhasy vojaci čínskej armády, ktorá ukončila teokratickú vládu lámov. Väčšina chrá­ mov bola zničená, symbol Lhasy – palác Pota­ la, však ostal zachovaný. Tibet funguje od roku 1965 ako autonómna oblasť Číny, tibetská dele­ gácia podpísala zmluvu o mierovom oslobodení a OSN a celý svet sa do toho veľmi nemiešal. Dochádzalo k presídľovaniu Tibeťanov do Číny a naopak. Na internete (napr. na http://severoceskapravda.cz v článku Než budete s  idiotmi vešať tibetské vlajky) sa v poslednom období objavili články o odvrátenej strane mystického Tibetu, o jeho veľkej zaostalosti, krutých trestoch, mu­ čení, otroctve, ako aj články druhej strany, kto­ rá to popiera. Napríklad, že do roku 1959 bolo ešte v Tibete otroctvo so všetkým, čo k tomu patrí, a otrok nemal žiadne práva, mohol byť aj mrzačený, bitý, mučený. V miliónovom Tibete bolo 200-tisíc mníchov, ostatní boli najmä ne­ voľníci a otroci, preto nemal kto brániť krajinu pred čínskou inváziou. Mnísi sa v rámci svojich práv od otrokov príliš nelíšili. Čína v roku 1959 zrušila v Tibete otroctvo ako v poslednej krajine sveta, čím oslobodila mnohých nevoľníkov. O Tibete písala veľká francúzska mystička Ale­ xandra David-Néelová (zomrela vo veku 101 ro­ kov), odborníčka naslovovzatá, ktorá tam žila, tešila sa mimoriadnej priazni dalajlámu, stala

sa naldžorpou, mystičkou s nadprirodzenými schopnosťami, stala sa lámom, čo bolo pre Eu­ rópana – a ženu, niečo mimoriadne. Néelová dokonale ovládala tibetský jazyk, bola to prvá európska žena, ktorá vstúpila do Lhasy. Často chodila v prestrojení za žobráčku, a prešla tak tisíce kilometrov po tibetskej zemi, často v ex­ trémnych prírodných podmienkach, so svojím adoptívnym synom lámom Jongdänom. Jej kni­ ha Mystikové a mágové Tibetu vyšla prvýkrát už v roku 1929. Popisuje tu aj mnohé praktiky čier­ nej mágie a nekromantie. Néelová píše o klášto­ roch ako o miestach, kde vládol barbarský pre­ pych, ktorý sa ani nedá opísať. Zlata, striebra a tyrkysu bolo na oltároch, hroboch, dverách plno, zlaté a strieborné bolo aj cirkevné náčinie v domoch bohatých lámov. Charakter života v lamaistických kláštoroch určovala hlboká fi­ lozofia, obchodovanie, náboženský život a vy­ hľadávanie hrubých rozkoší. Je tu veľmi málo učencov a veľmi veľa ťažkopádnych zaháľačov, pôžitkárov, ale aj niekoľko mystikov, ktorí trá­ via čas v pustovniach na púšti, tvrdila Néelová. Lamaistický budhizmus sa veľmi odlišuje od japonského alebo čínskeho budhizmu. Navy­ še donedávna sa používali aj fyzické tresty pre mladých mníchov, bičovanie aj za malú nepo­ zornosť. Néelová spomína lámu, ktorý zoslal na dedinčanov nešťastie, lebo mu odmietli okam­ žite vymlátiť obilie. Ako ďalej píše, príbehy o Budhovi sa zdajú ako z iného sveta v porovna­ ní s tým, ako žijú bohatí a ctení lámovia. Mnísi môžu vyznávať ľubovoľnú náuku alebo byť aj ateisti, v tomto je Tibet veľmi tolerantný. Láma Ole Nydahl v knihe Moje cesta k lámům spomína záhadnú postavu Veľkého čierneho, ktorého uznávajú Tibeťania. Ide o akéhosi tem­ ného ochrancu, o formu hrubej energie, ktorá je človeku veľmi blízka. Známy je aj tibetský poh­ rebný rituál – vzdušný pohreb, keď je mŕtvola človeka rozkúskovaná a pohodená ako potrava pre zvieratá, pre vtáctvo. Motívom takéhoto ko­ nania je byť užitočný aj po smrti, obetovať sa ako potrava pre iné živé bytosti, a tým napomôcť večnému kolobehu života. Ďalším dôvodom je často zamrznutá a kamenistá pôda na Tibetskej náhornej plošine, ktorej priemerná nadmorská výška dosahuje až päťtisícové hodnoty.

101


VEDA A TECHNIKA > DOBRODRUŽSTVO ĽUDSKÉHO POZNANIA

Ján Lakota

PLOSKULE SA UČIA POŽIERANÍM KOLEGÝŇ PRI ŠTÚDIU REGENERATÍVNEJ MEDICÍNY NAŠINEC SKÔR ČI NESKÔR „NARAZÍ“ NA ZVLÁŠTNEHO TVORA – BEZSTAVOVCA PLOSKUĽU (LAT. PLANARIA). BIOLÓGOVIA MI ODPUSTIA, KEĎ BUDEM HOVORIŤ LEN O JEDNEJ PLOSKULI, HOCI ICH JE VIAC DRUHOV. NIEKTORÉ ŽIJÚ V SLANEJ VODE, INÉ V SLADKEJ.

102

I

ch dĺžka sa pohybuje okolo dvoch centi­ metrov. Nie je to veľmi pekný tvor, ale treba ho brať takého, aký je. Ploskuľa je zaujímavá tým, že ju môžete rozrezať na nie­ koľko častí a každá dorastie na pôvodného jedinca. Experimentálne ich niekto rozrezal na 256 častí a každá (!) dorástla. Ak ju rozre­ žete „primerane“, môže mať dokonca aj dve hlavy. Je to naozaj akýsi nezmar, hoci nezma­ ra môžete rozkrájať až na jednotlivé bunky a dorastie každá z nich. Keby sme prišli na to, ako to robí, bolo by nám hej! Odrezaný prst by dorástol za nie­ koľko dní, poškodená pečeň za niekoľko týždňov a poškodená miecha či mozog za niekoľko mesiacov. Ale teraz nebude reč o re­ generácii, ale o pamäti. Ako prvý živočích vo vývojovom evolučnom rade má ploskuľa primitívny mozog. Nazýva sa to cefalizácia a centralizácia. Zároveň má nervovú sústavu, ktorá je symetrická podľa dlhej osi tela a jej stavba pripomína rebrík. Preto sa nazýva rebríková. Americký psychológ (nie biológ) James McConnell si koncom päťdesiatych ro­

kov minulého storočia vybral tohto tvora ako experimentálny objekt. Začal ho učiť. Zasvie­ til svetlo a milé ploskule dostali elektrickú ranu. Kontrolná skupina nijaký elektrošok nedostala. Po istom kvante zasvietení a elek­ trošokov sa ploskule zvíjali len po zasvietení svetla. McConnell asi prvý na svete dokázal, že aj takýto jednoduchý a primitívny tvor sa môže čosi naučiť. Lenže to bol iba začiatok. McConnell ploskule priečne rozrezal na dve polovice – „hlavu“ a „chvost“. A nechal ich dorásť. A znovu nasledovalo učenie. Čo myslíte, ktorá časť sa učila rýchlejšie? Tá, ktorá bola pôvodne chvostom! Teda chvost si pamätal viac ako hlava. To nebolo všetko. McConnell rozrezal ploskule na márne kúsky a kŕmil nimi ploskule, ktoré sa nikdy ničo­ mu neučili. Na jeho obrovské prekvapenie sa ploskule, ktoré zožrali elektrošokmi trénova­ ných jedincov (ploskuľa je hermafrodit), uči­ li niekoľkokrát rýchlejšie ako tie, ktoré mali na jedálnom lístku tých netrénovaných. Nepripomína vám to čosi? Takých kanibalov z ostrovov Papua-Nová Guinea? Ľudská hlava

DOBRODRUŽSTVO ĽUDSKÉHO POZNANIA > VEDA A TECHNIKA

(najmä náčelníkov) bola pre nich zdrojom energie. Kvízová otázka znie: Čo z tej hlavy jedli najradšej? Všimnite si tie paralely. Treba poznamenať, že „odmenou“ za tieto praktiky je smrteľné, neliečiteľné neurodegeneratívne ochorenie mozgu kuru (v domácom jazyku „chvenie“). Takisto je kuru nazývaná aj cho­ robou smiechu, pretože postihnutí pacienti mávajú nekontrolované záchvaty smiechu. Infekčnú podstatu tohto ochorenia objavil americký pediater a virológ maďarsko-slo­ venského pôvodu Gajdusek. Za to dostal v roku 1976 Nobelovu cenu. Vráťme sa však k našim ploskuliam. McCon­ nell zistil, že ich pamäť je hmotná. Navyše extrahoval (izoloval) z ploskúľ ribonukleovú kyselinu (RNK). Po podaní RNK extraho­ vanej z trénovaných ploskúľ zistil, že tieto ploskule sa učia rýchlejšie ako tie, ktorým bola podaná RNK extrahovaná z ploskúľ netrénovaných. Ako som spomínal, McCon­ nell nebol biológ, ale psychológ. Svoje objavy výrazne propagoval. V rozhlase, v časopise, ktorý sám vydával. Pred érou internetu, kto­ rý sa mal vynoriť až o vyše dvadsať rokov, pochopil, že šírené slovo je mohutný nástroj. Amerika šalela. Tabletky na pamäť takmer na dosah ruky. Hlúpi budú múdrymi, múdri geniálnymi. Nevieš zlomky? Spapáš tablet­ ku. Nevieš čínsky? Spapáš tabletku. Skúste si dať do vyhľadávača heslo memory pills (pamäťové tabletky). Nájdete takmer 32 mi­ liónov odkazov. Lenže také jednoduché to zasa nie je. V záchvate entuziazmu sa iní výskumníci doslova vrhli na iné experimentálne modely. Napríklad potkany. História s malou biel­ kovinou scotophobin (teda „majúci strach z tmy“) je mimoriadne populárna. Po prvej vlne nadšenia prišlo vytriezvenie. Dané dáta sa nedali zopakovať. Nikto neveril výsled­ kom získaným na akomkoľvek modeli. Penia­ ze na ďalší výskum zmizli. Ako býva dobrým zvykom, z vaničky sme s vodou vyliali aj dieťa. McConnell odišiel z našich obzorov. Bol naozaj mimoriadne talentovaný. Ako prvý popísal schopnosť učenia aj u takých primitívnych bezstavovcov ako sú ploskule.

Zároveň pochopil potrebu šírenia (dnes by sme povedali propagácie) vedy aj medzi širo­ kými vrstvami laikov. V roku 2013 (vyše 50 rokov po McConnellových zisteniach) bola v „slušnom“ časopise publikovaná práca, ktorá jednoznačne potvrdila niekoľko jeho pozorovaní. Naschvál píšem niekoľko, pretože inými po­ zorovaniami sa nezaoberala, a teda ich ne­ mohla potvrdiť, ani vyvrátiť. Pri rozrezaní ploskúľ na dve časti (teda hlavu a chvost) si chvost zachoval pamäť (dnes používame ter­ mín dlhodobá pamäť). Jasnejšie povedané, nový jedinec, ktorý zregeneroval z chvosta, sa (znovu)naučil veci rýchlejšie ako ten, kto­ rý zregeneroval z hlavy. Môžeme sa právom spýtať: Kde vlastne sídli tá pamäť, keď nesíd­ li v hlave? Prosím, nezabúdajte, že ploskuľa má rebríkovú nervovú sústavu a aj v chvoste sú nervové uzliny (gangliá). Tam si asi plos­ kuľa získané poznatky ukladá. A zjedením edukovaných kolegov sa učí danú látku rých­ lejšie. Autor pôsobí v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v Ústave experimentálnej onkológie.

103


ALTERNATIVE VITA > AKO SA ODPOJIŤ OD MATRIXU

AKO SA ODPOJIŤ OD MATRIXU > ALTERNATIVE VITA

Robert Lattacher

SVETSKÉ A DUCHOVNÉ MANTRY DÁVAJ POZOR NA SVOJE MYŠLIENKY, STANÚ SA SLOVAMI. DÁVAJ POZOR NA SVOJE SLOVÁ, STANÚ SA ČINMI. DÁVAJ POZOR NA SVOJE ČINY, STANÚ SA ZVYKMI. DÁVAJ POZOR NA SVOJE ZVYKY, STANÚ SA CHARAKTEROM. DÁVAJ POZOR NA SVOJ CHARAKTER, STANE SA TVOJÍM OSUDOM. KONFUCIUS

D

uchovné mantry nás môžu vtiahnuť do nádherného sveta lásky a vedomého pre­ žívania skutočnosti. Môžu nám pomôcť priblížiť sa alebo aj vniknúť do mystéria poznania života. Keď sa podvolíme sile ich žiarivej energie, majú čarovnú moc. V kúpeli liečivých tónov man­ tier sa očistíme od ilúzie ega, nadvlády jeho pano­ vania. Zmyjeme zo seba nánosy deformovaných myšlienkových vzorcov, ktoré sa v mysli človeka zakorenili tak hlboko, že zabudol na to, kým je, na stav blaženej múdrosti, ktorá mu je vlastná. Duchovné mantry majú v sebe esenciu nekoneč­ nosti. Sú oživujúcim dychom vesmíru. Ich vibrá­ cie otvárajú bránu k stavu bez ega a bez myšlienok k vnútornému, trblietavému a tvorivému prázdnu na krídlach večnej špirály života – vznikania a za­ nikania. Povznášajú a prebúdzajú v človeku jeho dobrú a ušľachtilú stránku. Duchovné mantry podporujú návrat k láske a vedomiu prítomnosti seba samého. Vedomá prítomnosť, to čisté vní­ manie esencie života, nepodlieha manipulácii. Duchovné mantry nás môžu naplniť pocitom večnosti, súcitu a pokory či úcty k mnohorakos­ ti života. Slovo má čarovnú moc – je energiou,

105 frekvenciou. Slovo je prazvukom a prazákladom stvorenia: „Na počiatku bolo Slovo...“ Svetské mantry nás vrhajú do suterénu duálne­ ho sveta nevedomosti. Človek im dáva svoj výz­ nam a zmysel, napĺňa ich egoistickými úmyslami a prianiami. Vštepuje do nich odkaz na úrovni svojho pokriveného vedomia – vtláča im pečať diabolských myšlienok. Aj preto prostredníctvom svetských mantier môže manipulovať, zotročovať a riadiť masy. Opakovaním niektorých slov, slov­ ných spojení či viet osvojených v detstve, mladosti i v dospelosti, sme sa stotožnili s hrou, ktorú ktosi vymyslel a rozohral, aby nás skrotil a zaradil do čriedy. Stotožňovanie sa so svetskými mantrami spôsobuje, že sa vzdávame vlastnej jedinečnosti, originality a nenahraditeľnosti. Opakovaním tvrdení, ktoré sme sami nevymysleli a nad ich významom a zmyslom sa nezamýšľame, sme si uplietli na seba bič mučenia a utrpenia. Tento bič potom používame aj na iných – šírime ho a podávame si ho z rúk do rúk ďalším gene­ ráciám. Svetské mantry sú negatívne slová a vety, ktoré nás zrážajú k zemi, pretože sú nabité ťaž­ kými emóciami, energiou nenávisti, zloby, falše či


ALTERNATIVE VITA > AKO SA ODPOJIŤ OD MATRIXU

106

klamstva. Vyvolávajú potrebu podmaňovania, po­ cit menejcennosti, nepotrebnosti a pod. Naučené a v našich životoch aplikované svetské mantry nás odvádzajú od schopnosti riadenia sa vnútorným hlasom našej duše, hlasom nášho srdca a intuí­ ciou. Svetských mantier je nespočetné množstvo a stále vznikajú nové. Tie staré, zakorenené „prav­ dy“, ktoré sme si osvojili v minulosti, nás môžu ovplyvňovať aj dnes. Tie nové preberáme a po­ užívame najmä z médií a prostredníctvom ľudí a skupín, ktorí ich vymýšľajú a šíria zámerne. V starej Indii vzniklo kedysi učenie o tom, že niektoré zvuky, slabiky a tóny majú vplyv na naše vedomie. Medzi mantrami a védami nebol rozdiel. Známe sú dodnes zachované mantry spie­ vané v sanskrite, ktorý je považovaný za matku všetkých moderných jazykov. Päťdesiat písmen abecedy sanskritu malo vyjadrovať päťdesiat pr­ votných zvukov stvorenia. Aj preto je tento jazyk považovaný za „reč bohov“. Védy sa v Indii dlho odovzdávali iba ústnou formou a majú hodnotu spisov Zjavenia. Sú večnými pravdami nadľudské­ ho pôvodu a mudrci ich v meditácii iba prijímali, a nie vymýšľali či tvorili, píše autorka Christine Stecher vo svojej knihe Mantry – reč bohov. Slovo mantra má dva základy, dva korene – „man“ a „tra“. Man znamená myseľ alebo aj rozjímanie, a tra znamená zachrániť, zachraňovať, ale aj ná­ stroj a slobodu. Preklad slova mantra je rôznorodý a voľne sa chápe aj ako nástroj mysle alebo nástroj na ukotvenie či skrotenie mysle. Podľa mnohých praktizujúcich je podstatou zachytenie neustále utekajúcej mysle, jej ustálenie a upriamenie po­ zornosti na jeden jediný bod alebo vec. Najzná­ mejšou a najsilnejšou mantrou je zvuk óm (aum), niektorými považovaný za prazvuk vesmírneho tvorenia. Óm je základom ostatných mantier a sú­ časťou mnohých z nich. Indická (hinduistická) te­ ória tvorenia vesmíru hovorí, že kozmická mantra óm manifestuje tri prapôvodné sily. Z hľadiska zvuku sa delí na A, U a M. Spolu je aum súhrnom vibrácií, ktoré vytvárajú zdroj života. Ide o zvuk, ktorý nepretržite plynie a v éteri je stále prítom­ ný. Zvuk aum je kombináciou troch prírodných síl – A zosobňuje silu existencie a priania, slabi­ ka U zastupuje tvorenie a činy, a napokon M je hybnou silou vzostupu a evolúcie. V človeku ako ľudskej bytosti je A ľavým kanálom, U pravým

AKO SA ODPOJIŤ OD MATRIXU > ALTERNATIVE VITA

a M stredným kanálom jemného energetického systému. Pravidelná prax spievania mantry óm môže priniesť človeku vnútorný mier a navodiť stav meditácie. Zároveň spája ducha s dychom a zvukom. Ozdravujúca mantra óm môže podľa mnohých eliminovať stres, hnev, nervozitu, depre­ siu a celkovo negatívne emócie. Ďalšou najrozšírenejšou mantrou je óm mani pad­ me húm (hung). Ide o tibetskú budhistickú man­ tru súcitu. Uľavuje od utrpenia a navodzuje po­ koj neraz rozbúrenej a nešťastnej mysle človeka. Óm odstraňuje pýchu a je symbolom múdrosti. Ma odstraňuje pocity žiarlivosti a iniciuje súcit, je symbolom súcitenia s inými ľuďmi, všetkými tvormi, planétou Zem a vesmírom. Ni uvoľňuje pripútanie, očisťuje túžbu. Pad odstraňuje neve­ domosť a ignoráciu, navodzuje vyrovnanosť. Me odstraňuje chamtivosť, vedie k blaženosti. Hung odstraňuje hnev, odvádza od pocitov paranoje, podporuje kvalitu súcitu. Christine Stecher vo svojej publikácii uvádza, že v tibetskom umení liečenia mali mantry dôležité miesto. Využívali ich predovšetkým na ošetrova­ nie ľudí s duševnými poruchami, pretože takíto pacienti reagujú na zvukové vibrácie priaznivo. V kresťanstve slúžili ako mantry už odpradávna biblické texty, predovšetkým žalmy Starého zá­ kona. Zo spievania žalmov vznikol gregoriánsky chorál, ktorý pôsobí rovnako ako spievanie man­ tier. V ranom kresťanstve sa používala kresťanská mantra, tzv. neustála modlitba, ktorú vytvoril mních Ján Kassian (cca v r. 360 – 435), a dodnes je známa ako modlitba pokoja, srdca alebo Ježišo­ va modlitba. Tento mních sa mal v egyptskej púšti inšpirovať učiteľmi, ktorí poznali špeciálne me­ ditačné a modlitebné techniky Východu. Alexan­ dria v Egypte bola v tej dobe miestom prijímania indickej učenosti a múdrosti. Najskôr sa recitova­ li krátke texty zo žalmov alebo Nového zákona, poprípade človek opakoval len jedno slovo – Pán. V piatom storočí sa potom rozšírila formulácia „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou“. Ne­ ustála modlitba sa v 12. storočí praktizovala pre­ dovšetkým mníchmi v kláštoroch pohoria Athos a v 16. storočí sa rozšírila aj do Ruska. Rovnako ružencové modlitby Otčenáš a Zdravas, Mária sú podobne ako Ježišova modlitba kresťanskou ob­ dobou mantier.

107 V islame sa súry Koránu recitujú ako mantry. Sú odhaleným slovom, a tým posvätné. Okrem piatich denných modlitieb patrí k duchovnej praxi navyše recitovanie 99 mien (čo zname­ ná nekonečné množstvo vlastností) božích. V siedmej súre Koránu sa hovorí: „Alah má najkrajšie mená, zavolaj ho nimi.“ Tiež sa po­ užíva šnúra perál, obdoba ruženca. V islame neexistujú žiadne prosebné modlitby ako ich poznajú kresťania, veriaci sa obmedzuje na vzývanie Alaha. Mnohokrát si neuvedomujeme, že naša reč, po­ dobne ako každá iná reč na svete, používa slo­ vá, ktoré vibrujú v určitej výške. Slová nabité energiou lásky, porozumenia, pochopenia, po­ vzbudenia, nádeje, optimizmu, podpory a pod. majú vysoké vibrácie. Čím sú vibrácie slov vyš­ šie, tým sa zvyšuje aj harmónia nášho bytia. Človek sa cíti spokojnejší a šťastnejší. Takými slovami a slovnými spojeniami sú slová ako láska, láskavý, ďakujem, Boh, anjel, prosím, milujem (ťa, sa), dobrý (dobro), šťastie (som šťastný), rád (mám ťa rád, mám sa rád), krá­ sa, požehnanie, šťastie, pokoj, súcit a pod. Vo

všetkých týchto slovách a mnohých ďalších, ak ich vyslovujeme v bdelom vedomí, dokážeme pozorovať aj ich magickú vibráciu. Naše životy sprevádzajú aj mantry, ktoré sme prevzali, zdedili, prijali a prijímame väčšinou nevedome. Ak by sme totiž boli v neustálom vedomí bdelej prítomnosti, nemohli by sme pri­ jímať niečo, čo nie je pre nás vhodné, čo nám škodí, čo vychádza z ega, a teda je deštrukčné. Aj preto je drvivá väčšina prijímaných svet­ ských mantier prevzatá nevedome. Opakom pozitívne a vysoko vibračne nabitých slov sú slová s nízkymi vibráciami. Ide najmä o nadáv­ ky, urážky, preklínania, urieknutia, vyhrážky a podobne. Poznáme to sami, ako sa cítime pri ich prijímaní. Ochranou je nebrať si ich osob­ ne, nevpúšťať ich do svojej mysle a srdca. V Indii veria, že zbožným spievaním a opa­ kovaním mantier môže človek dospieť do nirvány. Európskemu typu človeka žijúceho v neustálom zhone a strese nie je takáto cesta k spoznaniu Boha príliš blízka. Tak či tak – kto neskúsil, nevie, a kto nevie, môže len sle­ po veriť.


ALTERNATIVE VITA > AKO SA ODPOJIŤ OD MATRIXU

AKO SA ODPOJIŤ OD MATRIXU > ALTERNATIVE VITA

Roman Michelko

STAVOVSKÝ ŠTÁT – VÍZIA VLÁDY NAJLEPŠÍCH

SNAHY O NAHRADENIE PARLAMENTNÉHO SYSTÉMU SÚ UŽ STARŠIEHO DÁTA. UŽ TESNE PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE, V ČASE POVOJNOVÝCH KRÍZ, KRITICKÉ MASY OBČANOV PRESTALI DÔVEROVAŤ PARLAMENTNÉMU SYSTÉMU A BOLI OCHOTNÍ AKCEPTOVAŤ JEHO NAHRADENIE NIEČÍM INÝM.

N

ajpopulárnejší alternatívny model spo­ ločnosti v medzivojnovom období bol takzvaný korporatívny alebo stavovský štát. Jeho idea bola okrem iného založená na tom, že spoločnosť bude efektívnejšie riadená vtedy, ak škriepky medzi politickými stranami, ktorých sme dnes a denne svedkami, budú na­

hradené konštruktívnou spoluprácou, keď kor­ midlo pri riadení spoločnosti dostanú miesto straníckych sekretariátov najlepší predstavitelia jednotlivých stavov. Aby sme neboli príliš vše­ obecní, skúsime si priblížiť program jednej zo strán, ktorá presadzovala stavovský štát v dvad­ siatych a tridsiatych rokoch v Československu.

Cieľom bolo vytvorenie národného stavovské­ ho štátu „s najvyššou kolektívnou autoritou, ktorá by riadila spoločnosť v najvyššom vše­ obecnom záujme“. Za hlavnú príčinu zla sa považoval vysoko nemravný systém viazaných kandidátnych listín, v ktorých sa poslanci stá­ vali rukojemníkmi, tie demoralizovali celý spoločenský život, a následne korumpovali zá­ konodarné zbory a ovplyvňovali chod štátnej správy. Šlo o vytvorenie systému, v ktorom by sa zákonodarný zbor skladal z odborníkov de­ legovaných jednotlivými stavmi – voľbou vnút­ ri jednotlivých stavov. Všetci ľudia mali byť rozdelení do štyroch sta­ vov: 1. poľnohospodári, 2. robotníci, 3. obchod­ níci, živnostníci a priemyselníci, 4. duševne pracujúci. Do parlamentu mali voliť oprávnení voliči v rámci svojich stavov. Takto vytvorený hospodársko-stavovský parlament mal mať maximálne stopäťdesiat členov, senát maxi­ málne šesťdesiat členov, z toho tretina mala byť priamo volená občanmi, tretinu mali tvoriť virilisti z verejného života, teda rektori univer­ zít, čelní predstavitelia cirkvi, krajinskí prezi­ denti (šéfovia územných samospráv), šéfovia obchodných komôr a podobne, no a nakoniec mala byť tretina členov menovaná hlavou štátu (prezidentom) z najvýznamnejších osobností krajiny. Vládu malo tvoriť osem ministrov – odborníkov, ktorých by nominovali jednotlivé stavy. Zákonom by malo byť obmedzené kupo­ vanie pôdy cudzincami, rovnaké obmedzenia by mali platiť aj pri priemyselných a hospodár­ skych objektoch. Až osemdesiat percent podni­ kov, ktoré boli v držbe cudzieho kapitálu, malo byť spätne vykúpených. Rovnako by mali byť zo štátnej správy prepustení všetci cudzí štátni príslušníci, ak nebudú nenahraditeľní. Deti a najbližší rodinní príslušníci politikov nesmeli zastávať štátne úrady, resp. nesmeli pôsobiť v diplomacii. Ministri, resp. aktívni politici mali za svoje činy, ale aj za činy svojich detí či manželiek ručiť celým svojím majetkom. Platy poslancov mali byť zrušené a nahradené diétami, ktoré by boli priamoúmerné skutoč­ ne odpracovanej dobe v legislatívnej činnosti. Podpora krachujúcich podnikov či bánk z ve­ rejných zdrojov bola vylúčená.

Program venoval veľkú pozornosť postave­ niu prezidenta: „Hlava štátu musí byť mimo akýchkoľvek vnútropolitických treníc a roz­ porov, nesmie byť zaťahovaná do bahna záuj­ mových skupín, prezident štátu by mal poží­ vať všeobecnú úctu a mal by byť ku všetkým rovnako spravodlivý a nestranný. Prezident musí byť volený všetkými občanmi, nielen po­ slaneckou snemovňou.“ Podľa predstáv stúpencov stavovského štá­ tu by všetci verejní funkcionári museli mať transparentné majetkové pomery. Armáda a polícia sa musí využívať výhradne na ve­ rejné účely, nesmú byť zneužité na politické účely. Školstvo malo byť bezplatné, s oso­ bitným zreteľom na talentovaných žiakov z chudobnejších pomerov, ktorým by sa mali poskytovať štipendiá. Zároveň sa dbalo na nastolenie absolútnej rovnosti medzi pohla­ viami, s osobitným zreteľom na rovnaké od­ meňovanie. Práca detí do štrnásť rokov mala byť zakázaná. Okrem týchto bodov mal stavovský štát zabez­ pečiť právo každého na slušnú prácu a dôstoj­ nú odmenu za ňu, školské vzdelávanie malo byť vo vlasteneckom duchu, absolútnou samozrej­ mosťou mala byť nezávislosť súdov, nemocen­ ské a dôchodkové poistenie, ktoré však malo mať verejný charakter, aby sa eliminovali vy­ soké straty systému astronomickými odmena­ mi manažmentu a vlastníkov týchto poisťovní. Samospráva mala byť depolitizovaná, okresy a obce mali spravovať najkvalifikovanejšie osoby bez ohľadu na politickú príslušnosť. Národné hospodárstvo malo byť budované na princípe sebestačnosti, priemysel so zbytočnou nadvýrobou sa mal redukovať a, naopak, mali sa podporovať tie odvetvia, v ktorých štát ne­ dosahoval sebestačnosť. Cieľom spoločnosti bolo dosiahnuť rovnováhu medzi výrobou a spotrebou, čo však vyžadovalo aj zdokonalenie distribúcie tovarov a subdodá­ vok. Mal by sa regulovať aj pomer zisku a pre­ dajnej ceny produktov, čo sa malo dosiahnuť prijatím právnej normy, ktorá by určila „mrav­ nú“ mieru zisku pre producentov tak, aby na chamtivosť producentov v konečnom dôsledku nedoplácali koneční spotrebitelia.

109


ZDRAVIE > AKO OSTAŤ ZDRAVÝ V CHOREJ SPOLOČNOSTI

Robert Lattacher

LIEČENIE HUDBOU, TÓNMI A ZVUKMI

PODĽA VLASTIMILA MAREKA HOVORÍ, ŽE UVOĽNENÍM NAŠICH HLASIVIEK MÔŽE DÔJSŤ AJ K EMOČNÉMU UVOĽNENIU BLOKOV V NAŠOM TELE. „KEĎ JE ČLOVEK, POVEDZME, ROZČÚLENÝ A ZVÝŠI HLAS, AJ HLASIVKY SA DOSTÁVAJÚ DO ZVÝŠENEJ FREKVENCIE. KEBY ĽUDIA HOVORILI STREDNÝM A POKOJNÝM HLASOM ALEBO UVOĽNENEJŠÍM TÓNOM, UVOĽNILI BY SI AJ PSYCHIKU.“ 110

V

lastimil Marek je známy český hudobník, muzikoterapeut, publicita, autor mno­ hých kníh nielen o hudbe, lektor a du­ chovný učiteľ. V minulosti bol napríklad aktív­ nym členom Jazzovej sekcie. Za svoju hudobnú činnosť bol komunistickým systémom prena­ sledovaný. V auguste 1986 ho tajná polícia ŠtB zatvorila do väzby za organizovanie mierového gongového koncertu. Po roku 1990 okrem iného zorganizoval aj prvý kurz hry na primitívny, ale o to terapeutickejší austrálsky nástroj didgeri­ doo. Ako prvý začal dovážať pre špecializovaný obchod z Anglicka a Holandska hudbu new age. Venuje sa aj téme prirodzených pôrodov. Na našu otázku, či si ľudia uvedomujú, že hudba lieči a využívajú túto jej schopnosť, Vlastimil Ma­ rek pripomína, že všetci sme určite aspoň raz v ži­ vote počuli známe tvrdenie, že hudba lieči. „Ale nikto nám nepovedal, že tá súčasná už nelieči. Hudba liečila, keď sa hrala na dvoroch šľachticov na ovčích črevách namiesto strún – boli to malé drevené nástroje v prirodzenom ladení – vtedy liečila. Naznačujem tým, že naša západná hudba je rozladená, mení sa v nej veľmi veľa akordov

a všetci sa predvádzajú, ako vedia hrať – aj preto nelieči.“ Ako príklad opisuje príbeh, keď pri náv­ števe kostola, v ktorom bol festival hudby, začul organovú kakofóniu. „Začul som strašné a neuve­ riteľné pazvuky organu. Ihneď som vybehol na chór, aby som zistil, čo sa deje. No a tam hral chlapík svoju vlastnú skladbu, ktorú nazval Prin­ cíp zla u diktátorov. Takže áno, hudba lieči, ale keď je na liečenie určená. Preto keď napríklad Eskimáčka spieva malému Američanovi uspá­ vanku, zaspí napriek tomu, že jej reči nerozumie. Pretože to tajomstvo je ukryté v jej hlase.“ Podľa neho už v prenatálnom období, keď je dieťa v brušku, je pre neho prospešné, aby mu mamička spievala. Ako hovorí: „Čím viac matka dieťatku v brušku spieva, tým to bábätku viac prospieva.“ Podľa V. Mareka správne tóny aktivujú v bun­ kách človeka zabudnuté posolstvo a aj to ich môže liečiť. „Milióny rokov sme sa vyvíjali v prírode. Jediný zvuk, ktorý sme počuli, bolo šumenie lis­ tov, vietor v tráve a možno meluzína v komíne. A dnes počúvame hluk strojov. Aj deti, ktoré sa narodia predčasne, ich zachytávajú už v inkubá­ tore – tie kovové zvuky prístrojov a nástrojov.

AKO OSTAŤ ZDRAVÝ V CHOREJ SPOLOČNOSTI > ZDRAVIE


ZDRAVIE > AKO OSTAŤ ZDRAVÝ V CHOREJ SPOLOČNOSTI

112 Pritom riešenie je jednoduché: tzv. klokanko­ vanie. Ide o metódu, keď sa nedonosené deti položia na holú kožu pod košeľu matky alebo otca. Dieťa sa prispôsobí, je správne teplé a po­ čuje zvuky, ktoré počulo, keď bolo v maternici. A v tom momente doženie svojich donosených vrstovníkov. Chcem tým povedať, že všetko má geniálne jednoduché riešenie, akurát odborníci nám hovoria, aké je to zložité, pretože by prišli o kšeft.“ Vo svojich úvahách a publikovaných článkoch Vlastimil Marek často hovorí aj o tom, čo by liečivá hudba mala mať. Nemalo by jej chýbať stále ladenie a opakovanie rôznych fráz, aby sa myseľ i telo mohli naladiť a uvoľniť. Ďalej má mať harmonické tóny, nástrojovú farbu, formu a účel, s ktorým bola zložená. Mala by mať skôr pomalšie tempo s čo najväčším rozsahom tónov od najhlbších basov po cinkanie zvončekov ale­ bo činelov. Veľmi prospešné je aj obľúbené spie­ vanie v zbore. Tvrdí, že ak sa spýtate ľudí najrôz­ nejších povolaní spievajúcich v zbore, prečo to robia, väčšinou odpovedia, že im je tam dobre. Marek vysvetľuje, ako pôsobí postupné uvoľne­

nie hlasiviek, dychové cvičenie, ale aj vzájomné pôsobenie niekoľkých desiatok ľudí na seba na­ vzájom pri zborovom speve. Niekto sa napríklad uvoľní skôr ako ten druhý a uvoľnenie jeho hla­ siviek sa do určitej vzdialenosti myotransfericky okamžite prenáša aj na ešte celkom neuvoľnené hlasivky susedov. Ako keď pedagóg udrie na la­ dičku a rovnaké ladičky v rukách žiakov sa ro­ zozvučia. Ukázalo sa, že podobne to funguje aj v celom mozgu. Uvoľnený dominantný človek automaticky „uvoľní“ aj ostatných v miestnosti. Keď potom desať či dvadsať ľudí v zbore stojí blízko seba, všetci sa rovnakým tempom nady­ chujú a ich hlasivky vibrujú v rovnakých frekven­ ciách, je nad slnko jasnejšie, že psychický efekt je hlboký a inými bežnými spôsobmi nedosiah­ nuteľný. Vlastimil Marek nám radí, aby sme sa naučili počúvať hudbu srdcom, a nie rozumom. Vyso­ ké a prenikavé tóny je v našej predstave mož­ né nasmerovať do oblasti, kde cítime bolesť či práve máme nejaký zdravotný problém. Harmo­ nická vibrácia si potom už sama nájde miesto a spôsob, ako zharmonizovať to „rozladené“.

AKO OSTAŤ ZDRAVÝ V CHOREJ SPOLOČNOSTI > ZDRAVIE

Odporúča nám, aby sme skúšali počúvať hudbu aj telom. Môžeme sa húpať, kývať zo strany na stranu, rytmicky sa pohybovať, rukami a dlaňa­ mi ohmatávať a „dotýkať sa“ jednotlivých zvu­ kov a farebných tónov. Ale nabáda nás, aby sme to vyskúšali aj opačne – máme si predstaviť, že naše telo je prázdne, sme v pozícii svedka a sle­ dujeme, kde v našom tele niečo cinkne či ťukne. Môžeme zažiť zvukový kúpeľ alebo sprchu, keď každučký úder piana alebo brnknutie struny ťuk­ ne a zahrá na vnútornú strunu harmónie. Je mož­ né postupne rozlíšiť jednotlivé zvukové úrovne počúvanej hudby (napríklad keď sa telom sústre­ díme na nízke tóny a pomalý rytmus, mysľou po­ čúvame melódiu alebo text piesne a niekde hore na strope necháme cinkať činely alebo zvon­ čeky) a vedome sa koncentrovať na počúvanie toho, čo vzniká „medzi“. Medzi vrstvou nízkych, stredných a vysokých frekvencií. A prečo sú majstri sveta v práci s hlasom Tibe­ ťania? Prečo vznikajú alebo sa znovu objavujú staré hudobné nástroje na liečenie? A ako sa vlastne dnes môže bežný človek orientovať v zá­ plave rôznorodej hudby, keď chce liečebnú re­ laxáciu pre svoju dušu a telo? Vlastimil Marek hovorí, že Tibeťania vedia so svojím hlasom na­ rábať už oddávna. „Vyludzujú tie hrubé charak­ teristické hlasy, a to nedokáže nikto na svete. Ide o také dokonalé uvoľnenie hlasu, že sa uvoľnia aj hlasivkové väzy. Čiže hlasivka, ktorá má asi dva centimetre, má odrazu o centimeter viac. Struna je omnoho hlbšia, basovejšia. Pripomína že v dnešnej dobe, keď človek v sebe potrebuje objavovať viac intuície, prichádzajú aj nástroje, ktoré fungujú na starých princípoch, pretože tie dnešné sú ladené matematicky alebo temperova­ ne a sú zväčša rozladené. Takže zvuk temperova­ ne naladeného piana už v tých našich stavcoch nefunguje tak, ako v nich fungovali prapôvodné nástroje, ktoré boli ladené v starých cirkevných stupniciach. Ako Vlastimil Marek dodáva, kaž­ dý v živote musí skúšať nájsť tú svoju hudbu. Vyskúšať si viac nahrávok a zistiť, ktorá meló­ dia, tóny a zvuky sa mu páčia najviac. „Postupne nachádzať tú svoju hudbu, svoje tóny, ktoré vás upokoja. Ísť za zvukom, za zážitkom, nevenovať pozornosť popisu. Často ľpieme na popise sveta, no obsah a hĺbka sa nám strácajú.“

Silvia Benková

PRÍRODNÝ RECEPTÁR

D

nes prinášame recept na domáci opaľovací krém. Základné zložky: pol pohára man­ dľového, olivového alebo slnečnicového oleja, štvrť pohára kokosového oleja, štvrť pohára vče­ lieho vosku, dve polievkové lyžice oxidu zinku (oxid zinočnatý). Vyhnite sa oxidu zinku, kto­ rý je v nanočasticiach. Pri práci s ním je nutné dbať o to, aby ste ho nevdýchli. Voliteľné prísady: čajová lyžička oleja z malino­ vých semienok, čajová lyžička oleja z mrkvových semienok, čajová lyžička oleja s vitamínom E, dve polievkové lyžice bambuckého masla (shea butter), esenciálne oleje, vanilkový alebo iné ex­ trakty. Mnohé z týchto prísad majú prirodzený ochran­ ný SPF faktor. SPF výsledného krému sa však môže líšiť od SPF jednotlivých použitých su­ rovín a bude závisieť hlavne od ich pomeru a množstva. Ak by ste nezohnali oxid zinku alebo s ním nechcete narábať kvôli bezpečnosti, váš domáci krém bude do istej miery plniť funk­ ciu ochrany pred ultrafialovými lúčmi. Vtedy je dobré pridať niektorú zo zložiek s vysokým SPF faktorom, napríklad olej z mrkvových alebo ma­ linových semienok. Postup: Jednotlivé prísady – okrem oxidu zinku, zmiešajte v pollitrovej, prípadne aj väčšej nádo­ be alebo keramickej miske. Nalejte do stredne veľkej panvice zopár centimetrov vody, položte na sporák na mierny plameň. Pri zahrievaní nie je nutné udržiavať presne stanovenú teplotu. Nádobu voľne zakryte pokrievkou alebo vrch­ nákom a položte na panvicu s vodou. Občas za­ miešajte. Keď sa všetky prísady úplne rozpustia, pridajte oxid zinku a dôkladne zamiešajte. Ná­ dobu zoberte z panvice a jej obsah prelejte do nádobky, v ktorej budete krém skladovať. Nie je vhodné použiť nádobku s pumpičkami, pretože tento krém sa nebude dať ľahko pumpovať. Po­ čas chladenia krém párkrát premiešajte, dbajte najmä na to, aby bol oxid zinku dostatočne roz­ miešaný.

113


ZDRAVIE > AKO OSTAŤ ZDRAVÝ V CHOREJ SPOLOČNOSTI

Jana Rostasová

Jana Rostasová

MANNA

(P)OTRAVINY

N

edeľná slepačia polievka nádhernej zlatej priehľadnej farby, voňavá, ktorá vylieči všetky neduhy z tela od našej babičky na dedi­ ne. Naozajstná chuť domáceho mäsa, ktorá sa z obchodov akosi vytratila. Jednou z firiem, ktorá už od roku 1993 nadvä­ zuje na tradíciu voľného chovu hrabavej a vod­ nej hydiny (napr. nosnice mládky rôznych fa­ rieb a druhov, kačice brojlerové Cherry Valley a Rito, kačice Mulard, húsatká pečienkového

typu Landesa, morky brojlerové BIG 6), je aj rodinná firma Top-Farm v Topoľnici. Zvieratá tu žijú v ekologickom prostredí vo výbehoch a čiastočne v halách na farme, kŕmené bez sti­ mulátorov rastu, antibiotík a dokrmované ku­ kuricou bez GMO. Top-Farm ako jedna z mála producentov ponúka nielen celé zvieratá, ale aj časti hydiny, ktoré sú balené najmodernejšou technológiou bez použitia chemických prídav­ kov alebo konzervantov.

KURČA PREMIUM KALIMERO

114

AKO SA ÚČINNE BRÁNIŤ PRED ZABIJAKMI SPOTREBY > NÁJOMNÍ VRAHOVIA

Od bežného kurčaťa sa líši hlavne spôsobom chovu. Chová sa vo voľnom výbehu prirodzeným spôsobom na slnku a čerstvom vzduchu bez prídavných látok. Kŕmi sa len kvalitnými obilninami s vysokým podielom kukurice bez GMO. Najvyššia kvalita mäsa. Váha okolo 1,3 – 2 kg/ks. S drobkami alebo bez drobkov.

GAZDOVSKÁ SLIEPKA, GAZDOVSKÝ KOHÚT

Sliepka a kohút, ťažšie plemeno mäsového typu. Chovajú sa vo voľnom výbehu a čiastočne v halách. Dokrmované kukuricou. V ponuke celé alebo polené sliepky a kohúty aj s drobkami. Správna voľba pre skvelú domácu polievku. Priemerná váha cca 3 kg sliepka, cca 4 kg kohút.

VYKŔMENÁ KAČICA MULARD

Vykŕmená domáca kačica Mulard, ľudovo nazývaná aj ako husokačka, bola vyšľachtená vo Francúzsku so zámerom získania väčšej pečienky. Je krížencom kačice Barbarie a kačice pekinskej. Od farmárskej kačice sa líši hlavne tým, že po nútenom kŕmení má väčšiu pečienku. Kačice sa posledné dva týždne ručne vykrmujú kukuricou. Pečienky z takto vykŕmených kačíc sú ozajstnou delikatesou pre gurmánov známe ako foie gras. Kačice ponúkajú balené po kusoch s pečienkou alebo bez pečienky. Priemerná váha kačíc je 4,5 - 6 kg.

FARMÁRSKA KAČICA NEKŔMENÁ

Je menšieho vzrastu, cca 2 – 3 kg. Pečienka je prirodzenej veľkosti bez vykŕmenia v priemere cca 100 g. Kačice ponúkajú balené s drobkami alebo bez drobkov.

GRIL PÁRTY MIX KLOBÁS

Zloženie: bravčové mäso 34 %, kuracie mechanicky separované mäso 30 %, pitná voda, bravčové kože, jedlá soľ, sójový proteín, modifikovaný škrob E1422, koreniny (s horčicou), stabilizátor E450, maltodextrín, antioxidant E315, farbivo E120, cesnak (obsahuje oxid siričitý), zmes potravinárskych kyselín E330, E296, konzervačná látka E262, E250.

ADMIRÁL MORČACIA ŠUNKA KRÁJANÁ

Zloženie: morčacie prsia 64 %, pitná voda, zemiakový škrob, jedlá soľ, konzervačná látka E250, želírujúca látka E407a, dextróza, stabilizátor E450, E451, zvýrazňovač chuti a arómy E621, antioxidant E331, E316, sušená zelenina – cesnak, aróma. Baliaci plyn: dusík a oxid siričitý.

HUSACIA MASŤ

Zloženie: jedlý škvarený husací tuk, antioxidant E321.

KURACÍ PAPRIKÁŠ S HALUŠKAMI

Okrem iného obsahuje aj: zvýrazňovače vône a chuti: inozínan disodný, guanylan disodný, palmový tuk, farbivo: riboflavín.

E321 – butylhydroxytoluén (BHT) – vyrába sa z vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní ropy. U citlivých jedincov môže látka vyvolať alergické reakcie – žihľavku, ekzémy a pod. E250 – dusitan sodný. Dusitany dodávajú potravinám údenú chuť, umožňujú vzdorovať a pôsobiť voči baktériám, dodávajú peknú farbu mäsovým výrobkom, predlžujú životnosť výrobkov a zabra­ ňujú oxidácii tukov. Pri vyprážaní vznikajú z dusitanov rakovinotvorné nitrozamíny. Konzumácia môže spôsobiť bolesti brucha, bolesti hlavy, pokles krvného tlaku, závraty, alergické reakcie, astma­ tické záchvaty, detskú hyperaktivitu. Je to potencionálny karcinogén. E120 – košenila, kyselina karmínová, karmíny – získava sa extrakciou z vysušených tiel samičiek hmyzu červca nopálového. Môže vyvolať alergické reakcie, anafylaxiu, astmu, žihľavku, sennú nád­ chu a často je príčinou detskej hyperaktivity. Palmový olej – obsahuje veľa nasýtených mastných kyselín podobne ako živočíšne výrobky. Aj keď palmový olej nemá žiadny cholesterol, vďaka vysokému obsahu nasýtených mastných kyselín nega­ tívne ovplyvňuje jeho hladinu v tele.

115


NÁJOMNÍ VRAHOVIA > AKO SA ÚČINNE BRÁNIŤ PRED ZABIJAKMI SPOTREBY

Magdaléna Svančarková

Magdaléna Svančarková

PLASTOVÉ HRAČKY NÁM „MENIA“ DETI

SPREJ NA AKÚTNE „NEDÝCHANIE“

PLASTY, PLASTY, PLASTY... MYSLÍM, ŽE KAŽDÝ VIE, ŽE NA NÁŠ ŽIVOT I ZDRAVIE MAJÚ NEBLAHÝ VPLYV. AJ KEĎ NÁS TO NIEKDE V PODVEDOMÍ TRÁPI, VEĽA S TÝM NENAROBÍME. NAPOKON, DÁ SA DNES ŽIŤ BEZ NICH? ŠKODA LEN, ŽE MNOŽSTVO INOVATÍVNYCH PROJEKTOV, KTORÉ VYTVORILI OBALY Z PRÍRODNÝCH SUROVÍN A DOKÁŽU SKVELO NAHRADIŤ NAPRÍKLAD AJ PLASTOVÉ FĽAŠE, SA JEDNODUCHO NEUPLATNILO KVÔLI LOBINGU KORPORÁCIÍ. ANI V PRÍPADE NAJZRANITEĽNEJŠEJ SKUPINY – DETÍ.

JAR A ZMENY POČASIA EŠTE STÁLE DOKÁŽU PREKVAPIŤ. A VLNY ĎALŠÍCH OCHORENÍ DÝCHACÍCH CIEST POSTAVIA VEREJNOSŤ DO POZORU. NÁVŠTEVA LEKÁRNE A ZAKÚPENIE OBĽÚBENÉHO SPREJA NA BOĽAVÉ HRDLO VŠAK UŽ NIE SÚ MOŽNÉ. NAŠŤASTIE! REČ JE O BEŽNE POUŽÍVANOM SPREJI S PROTIZÁPALOVÝM ÚČINKOM BIOPAROX. TEN PRIŠIEL O SVOJU REGISTRÁCIU NA SLOVENSKU 29. APRÍLA.

E

116

AKO SA ÚČINNE BRÁNIŤ PRED ZABIJAKMI SPOTREBY > NÁJOMNÍ VRAHOVIA

šte pred pár rokmi pili svoje dávky mlie­ ka či čaju práve z jednorazových fliaš s obsahom nebezpečnej látky bisfenol A. Od roku 2011 už v celej Európskej únii platí zákaz výroby i dovozu takýchto dojčenských fliaš. Bohužiaľ, v ostatných veciach, bežne do­ stupných deťom, ostávajú. Sú to najmä hračky z tvrdého plastu – polykarbonátov. Ako uvádza portál Priatelia Zeme, výrobcovia nie sú povin­ ní označovať, či hračka takúto látku obsahuje. Pritom účinky bisfenolu A, o ktorom verejnosť v podstate ani netuší, sú skutočne veľmi nežia­ duce. Patria sem napríklad aj zmeny v správaní. (Nie je dnes náhodou doba, keď je hyperaktivi­ ta, výbušnosť a agresia u detí na vzostupe?) Bis­ fenol A dokonca vplýva aj na predčasný nástup puberty u dievčat či oslabenie imunity a zníženú produkciu spermií. Vplyv na poruchy správania u detí preukázala aj štúdia Koncentrácia bisfenolu A v prenatálnom a ranom detstve a správanie u detí školského veku od Kim G. Harleyovej a kolektívu autorov z roku 2013. Patrí sem aj úzkosť, depresia, hyperakti­ vita, existujú však rozdiely v účinkoch medzi pohlaviami. V štúdii zistili, že vysoké koncen­ trácie bisfenolu A v moči matky počas tehoten­ stva boli spojené so zvýšeným výskytom beha­ viorálnych problémov, najmä u ich synov. Vyššie koncentrácie v moči päťročných detí sa preja­ vovali zvýšeným výskytom ADHD u chlapcov i dievčat. V posledných rokoch pribúda množ­

stvo štúdií o negatívnych účinkoch bisfenolu A. Ďalšia z roku 2015 Zdravotné riziko vystaveniu bisfenolu  A od Aleksandry Koniecznej a kolek­ tívu autorov navrhuje celoštátny biomonitoring, ktorý by mal hodnotiť zdravotné riziko pre ľudí. Poukazuje aj na hormonálne poruchy. Podľa štúdie Vzťah medzi úrovňami bisfenolu A v moči a meningeómami u dospelých v Číne od Bo Duana a kolektívu autorov z roku 2012 bola zistená jasná súvislosť medzi koncentráciou bisfenolu A v moči a diagnózou meningeómu. Ide o nádor, ktorý rastie pomaly a ohraničene. Dá sa nájsť na rôznych miestach vnútrolebeč­ ného priestoru, a dokonca môže zasiahnuť aj kosti lebky. Prejavuje sa pomerne skoro vo for­ me kŕčov. Zrejme prekvapí jedna zaujímavosť. Bisfenol A je aj súčasťou štandardných bločkov v obchode. Ako sa však vyhnúť plastom a ochrániť svoje deti už počas tehotenstva? Riešením sú klasic­ ké náhrady – sklo, drevo, kov. Potraviny treba uchovávať v takýchto prirodzených nádobách a v žiadnom prípade určite neohrievať v plasto­ vých obaloch. Takisto výber hračiek – napriek lobingu či reklamnému marketingu – ešte stále môžeme aspoň v raných štádiách vývoja dieťaťa ovplyvniť my rodičia. Výrobky plastového prie­ myslu by sme rozhodne mali vymeniť za látkové bábiky, drevené kocky, drevené vláčiky. Aj keď, povedzme si úprimne, niekedy to vyzerá ako márny boj.

B

ioparox, ak ho ešte doma v lekárničke máte, obsahuje účinnú látku fusafun­ gín. Ide o antibakteriálny a protizápalo­ vý liek vo forme spreja na liečbu infekcií hor­ ných dýchacích ciest, a to zápalu prínosových dutín, nádchy, prechladnutia, angíny, zápalu hrtana i priedušnice. Na žiadosť Talianskej liekovej agentúry AIFA začalo minulý rok prehodnotenie tohto lieku Európskou agentú­ rou liekov EMA. Dôvodom bol nárast hlásení, ktoré upozorňovali na závažné alergické reak­ cie práve pri užívaní Bioparoxu. Prejavovali sa reakcie ako pri bronchospazme, čo je v pod­ state abnormálna kontrakcia priedušiek, ktorá spôsobuje ich zúženie. To vedie ku sťaženému dýchaniu, dýchavičnosti, dokonca sa pri akút­ nej fáze môže prejavovať sipotom, ktorý znie v podstate ako píšťalka. Na základe prehodnotenia dospel Výbor pre hodnotenie rizík PRAC k záveru, že prínosy fusafungínu neprevyšujú jeho riziká, a hlavne riziká vážnych alergických reakcií. Uvádza to EMA v príspevku Lieky obsahujúce fusafungín pre oromukosálne a nosové použitie z apríla tohto roka. Jedným z dôvodov, prečo sa EMA rozhodla zrušiť používanie lieku s obsahom fusafungínu, boli aj podozrenia, že účinná látka môže podporiť rezistenciu voči antibio­ tikám. Napriek tomu, že sa dostatočné dôkazy nepreukázali, toto riziko sa nedá ani vylúčiť. Podľa zistení EMA sú riziká alergických reak­ cií vzácne, avšak môžu byť život ohrozujúce. Nepreukázali sa ani výrazné blahodarné účin­

ky liečby, pretože ide o ochorenia, ktoré sú bežné. Podľa EMA nie sú príliš rizikové a zvy­ čajne samy odznejú aj prirodzeným spôsobom, samozrejme, treba piť dostatok tekutín, udržia­ vať organizmus v teplom prostredí a vyhýbať sa námahe. Vzhľadom na tieto okolnosti je pochopiteľné, že liek a jeho dostupnosť v na­ šich lekárňach skončila. Čo však majú robiť pacienti, ktorí si liek predtým bežne kupovali ako voľne dostupný? Ak vás chladné počasie a kýchajúci kolega v práci opäť privedú do postele, skúste to inak. Sprej, dokonca veľmi účinný, si môžete bez problémov vyrobiť aj v domácom prostredí. Už naši predkovia vedeli svoje o zázračnej rastli­ ne, ktorá sa volá šalvia. Je ľahké pestovať ju na slnečnom mieste aj v našich záhradkách či na kuchynských parapetných doskách. Aj počas miernej zimy si drží svoje lístky a nie je prob­ lém nazbierať si ich aj v decembri. Základom je silný zápar, ktorý necháme mierne vychladnúť, použijeme vhodnú nádobu so sprejovým uzáve­ rom a môžeme používať viackrát denne. Ešte účinnejšie je zápar piť a nechať v ústach „po­ ležať“ zhruba 30 sekúnd. Pri zápaloch sa do­ konca odporúča aj harmančekový zápar, ktorý si necháme „poležať“ v organizme pri rôznych polohách. Napijeme sa záparu, na päť minút si sadneme. Potom sa znova napijeme a ľahneme si na ľavú stranu, znova na približne päť minút. Procedúru zopakujeme rovnako aj na pravej strane. Odporúča sa pri silnejších vnútorných zápaloch.

117


HERBÁR > OBJAVOVANIE ZÁZRAČNEJ MOCI RASTLÍN A PRÍRODY

Vladimír Líška

BOŽSKÉ HUBY MENIACE

STAV VEDOMIA

118

PRÍRODNÉ LÁTKY S HALUCINOGÉNNYM ÚČINKOM BOLI SÚČASŤOU ĽUDSKEJ KULTÚRY ODDÁVNA. ČLOVEK MAL UŽ OD ÚSVITU DEJÍN POTREBU MENIŤ STAV SVOJHO VEDOMIA A UŽÍVANIE ETEOGÉNOV MALO HLBOKÝ RELIGIÓZNY A DIVINAČNÝ VÝZNAM. SLOVO „ETEOGÉN“ POCHÁDZA Z GRÉČTINY, V PREKLADE ZNAMENÁ „PLNÝ BOHA“ ALEBO „POSADNUTÝ BOHOM“. IDE O LÁTKY SPÔSOBUJÚCE VÍZIE A HALUCINÁCIE. RADÍME SEM PREDOVŠETKÝM HUBY S PSYCHOTROPNÝM ÚČINKOM, AYAHUASCU, ŠALVIU DIVOTVORNÚ, KAKTUS PEYOTL, RASTLINY AKO BLEN ČIERNY, DURMAN, KONOPE, ĽUĽKOVEC ZLOMOCNÝ A INÉ. VEZMEM SI MALÉHO, KTORÝ SA RODÍ ZO ZEME (PSILOCYBE), A UZRIEM BOHA... VIDÍM, AKO SA RODÍ ZO ZEME. INDIÁNSKA LIEČITEĽKA MARÍA SABINA

L

ysohlávka, alebo správne po slovensky holohlavec končistý (Psilocybe semilanceata), je najsilnejší, a zároveň najmenej jedovatý európsky halucinogén. Huba sa užívala už v neolite pred 12 000 rokmi. Má charakteris­ tický sivobiely klobúk s priemerom okolo 2,5 cm v tvare bradavky s tmavými lupeňmi zospodu. Rastie na vlhkých lúkach a pastvinách vo vyš­ ších polohách od neskorého leta po neskorú je­ seň. Kamenné sošky týchto „božských húb“ boli nájdené v Guatemale, Hondurase, Salvádore, na Čukotke, v Južnej Amerike, kde ich kult pretrval až do príchodu Španielov. Potom sa odsunul do ústrania až do polovice 20. storočia, keď z nich Albert Hofmann izoloval látky podobné LSD. Aztékovia ich volali teonanácatl – mäso bohov.

Prostredníctvom huby sa stretávali s bohom Te­ onanácatlom, pričom pred samotným rituálom dodržiavali niekoľkodňový pôst. U Mayov bol tento kult spojený s bohom podsvetia Mictlante­ cuhtlim. Centrálnu úlohu zohrávali božské huby v mexickom šamanizme. Indiáni ich konzumujú aj dnes a katolícke obrady prispôsobujú starým tradíciám. Stonky holohlavca sa ukladajú k no­ hám sochy Ježiša Krista, volajú ich narkotikum tŕňovej Kristovej koruny. Šamani pod ich vply­ vom určujú diagnózu chorého. Alebo ju užíva lovec a pod jej vplyvom určí miesto, kde stretne jeleňa, tvrdí Dr. Ing. Miroslav Oborník v knihe Tajemné houby. Zo susednej Českej republiky je známa aj ly­ sohlávka česká (Psilocybe bohemica). Slabý psy­

OBJAVOVANIE ZÁZRAČNEJ MOCI RASTLÍN A PRÍRODY > HERBÁR

chotropný efekt má aj hnedá holohlávka otavová (Panaeolina foenisecii), stopy psilocybínu má aj zvoncovec tmavý (Panaeolus fimicola). Obsah psychoaktívnych látok v jednotlivých hubách môže byť veľmi odlišný. Čerstvé plodnice obsa­ hujú viac účinných látok, preto Oborník neradí experimentovať s viac ako 15 čerstvými plodni­ cami, a aj tie radšej odporúča preliať horúcou vodou. Holohlavce obsahujú baeocystín, deriváty tryp­ tamínu – psilocybín a psilocín, pôsobiace na centrálny nervový systém, viažuce sa na séro­ tonínové receptory, s účinkom podobným, ale kratším ako má LSD. Sú podobné sérotonínu, látke, ktorá sa vyskytuje v mozgu a vyvoláva príjemné pocity. Asi pol hodinu po požití sa dostavia pocity na zvracanie, ktoré následne vystrieda sucho v ústach a príjemné uvoľnenie. Nastáva rozšírenie ciev, eufória, halucinácie, ale aj úzkosť a nepríjemné vidiny. Psilocybín sa za­ raďuje medzi psychotropné látky spôsobujúce silné zážitky rozšíreného vedomia. Rovnako ako holohlavec sa v šamanskej pra­ xi minimálne od doby kamennej využívala aj muchotrávka červená (Amanita muscaria), kto­ rá patrí k najstarším halucinogénom. Hlavnou účinnou látkou nie je muskarín, ale kyselina ibotenová a alkaloid muscimol. Najviac sa ho nachádza pod červenou kožou klobúka v žltom tkanive. Sušením sa mení na muscimol so silnej­ ším psychotropným efektom. Preto sa konzumo­ vala sušená a na Sibíri zapíjala vodou, dokonca chudobnejší pili moč osoby, ktorá muchotrávku užila, pretože účinná látka sa vylučuje močom. Pri užití muchotrávky dochádza k silným halu­ cináciám, často sa opakujú motívy trpaslíkov a akýchsi muchotrávkových mužíkov. Sibírski šamani jedia túto hubu, aby sa stretli so svoji­ mi predkami. Podľa sibírskych legiend rastie zo slín najvyššieho boha, aj podľa germánskej mytológie rastie v mieste, kde kvapla slina Wo­ tanovho koňa. Ale aj v Japonsku veria, že po jej konzumácii je možné stretnúť sa s duchom tejto huby – Tenguom. Užívala sa aj v Strednej Ame­ rike, u Mayov súvisela s bohom blesku – Rajaw Kakuljá. Árijci, ktorí pred 3500 rokmi osídlili údolie rie­ ky Indus zo severu, uctievali kult božskej huby

sómy. Podľa Jiřího Kubičku nachádzame prvé správy o tzv. sóme už u najstarších árijských kmeňov z hôr Afganistanu. Ako spomína v kni­ he Jedovaté houby, indická Rigvéda obsahuje viac ako tisíc hymien a jedna celá kniha je ve­ novaná sóme. Rástla ďaleko od indických rovín, bola červená a jej šťava žltá. Otcom sómy bol boh hromu – Pardžanja (Indra). Spôsobovala vízie, pocity sily a rozpínavosti. Vikinskí berser­ kovia, Wotanovi bojovníci, sa ňou pred bojom pravdepodobne uvádzali do stavu nepríčetnej zúrivosti. Jedna skúsenosť mladého šamana z knihy Rostliny bohů hovorí za všetko: „Nemal som žiadnu silu, žiadnu vôľu, nemohol som mys­ lieť, stratil som kontrolu nad svojím vlastným telom... spieval som pieseň, ktorá všetkým otria­ sa, melódiu, ktorá rozbíja chaos. Stretol som sa s mŕtvymi a prešiel labyrintom...“ Jozef Veselý v knihe Magie tvrdí, že mucho­ trávka uľahčuje cestovanie do astrálnej sféry, kým holohlavec umožňuje nazeranie. Takouto zmenou vedomia je možné určité duchovné po­ znanie, ktoré môže človeka obohatiť aj zmeniť k lepšiemu. Je to však poznanie pod vplyvom lá­ tok dosiahnuté umelo. Budha užívanie takýchto látok odmietol, pretože zastierajú myseľ. Navy­ še takéto poznanie je len krátkodobé a klamlivé. A často aj desivé. V mnohých prípadoch môže dôjsť aj k nevhodnému kombinovaniu s inými látkami, čo negatívne účinky „tripu“ ešte zosil­ ní. Takáto skúsenosť nevedie k pravému pozna­ niu, ani k poznaniu pravej skutočnosti, ale často k túžbe vyskúšať ďalšie drogy.

119


JEDEN DEŇ > REPORTÁŽ O OBYČAJNOM DNI S NEOBYČAJNÝM PRÍBEHOM

Magdaléna Svančarková

JEDEN DEŇ S POĽOVNÍKOM

N

120

ad okresným mestom Ilava sa dnes zaťahujú mračná. Dúfam, že nezaprší. Ešte jedna odbočka a sme pod lesom – a v podstate stále v meste. Býva tu poľovník Mi­ lan Pagáč, ktorému hory prirástli k srdcu. Na stretnutie prišiel bez typickej uniformy a bez pušky. Nenosí ju, pretože nie je lovecká sezóna. Aj keď sa poľovníctvo spája najmä so strieľa­ ním, v skutočnosti títo ľudia trávia najviac času kontrolou stavu zveri, jej kŕmením a zabraňo­ vaním, aby páchala zbytočné škody na poliach. Odstraňujú potom slabé a choré kusy, aby popu­ lácia ostala životaschopná. „Nedá sa povedať, koľko času tomu človek ve­ nuje,“ vysvetľuje mi Pagáč, ktorý je hospodárom Poľovníckeho združenia Borokové – Vápeč. Ich revír patrí k jedným z najväčších v okolí. Záro­ veň bol na nedávnom stretnutí poľovníckych organizácií vo Zvolene vyhodnotený ako jeden z najviac zazverených. Viac ako 3000 hektárov medzi kopcami Vápeč, Vlčinec či Záhumenná. Prichádzame ku „kazateľnici“, to je vlastne po­ sed, ktorých majú poľovníci vo svojej správe asi 30. „Máme aj 28 kŕmidiel, asi 52 solísk. Staráme sa o posedy, kŕmidlá, opravujeme ich. V zime dokrmujeme zver,“ rozpráva Pagáč. „Kŕmidlá sa však už väčšinou ani nevyprázdnia, pretože sú mierne zimy. Aspoň máme menej roboty,“ do­ dáva. Žije tu muflonia, jelenia, danielia, srnčia zver. Dokonca sa tu posledné roky potuluje aj med­ veď. „Treba si spievať alebo chodiť s takými zvončekmi. Príliš nerušia, ale určite medveďa vyplašia,“ vysvetľuje hospodár prevenciu. Tak ako v iných revíroch, aj tu je premnožená divia­ čia zver. „Keď sa zvyšuje poľovnícky tlak, akoby to cítili a do ruje idú už aj jednoročné diviaky. A v Čechách zistili, že už nie dvakrát, ale do­ konca trikrát do roka môžu mať mladé. To je abnormálne.“

Stojíme pod Záhumennou, krásnym bralom oproti Vápeču, vysokým viac ako 900 metrov nad morom. Miestna lokalita zveri vyhovuje, nachádza tu zázemie v zime i v lete. Veľké ško­ dy na nej však spôsobujú vodiči. „Robím hro­ bára. Bežne mi policajti zavolajú okolo tretej, že na ceste je zrazená srna. Lenže oni nevedia ani rozlíšiť, čo to vlastne je. Takže prídem na miesto – a tam laň. Tak musím zobudiť ďalších troch chlapov. Srnu by som odniesol, ale laň?“ Najväčší úbytok mali pred tromi rokmi, autá a kamióny im zrazili 50 kusov zveri. Okrem „hrobárskej“ činnosti pomáhajú poľov­ níci aj poľnohospodárom. Stavajú „oplotky“, vy­ tvárajú políčka, kde čiastočne zastavia zver, aby nerobila škody na poliach. Sem-tam padne kvap­ ka, ale poľovníka to v rozprávaní nevyruší, na­ pokon za mladi strávil v kazateľniciach aj celú noc. Spomína na svoj krásny úlovok. „Bol to bronzový jeleň,“ hovorí. „Bronzový?“ pýtam sa. „Áno, získal cenu na národnej výstave v Nitre. Ale poriadne ma potrápil, dvakrát zmenil „ru­ jovisko“. Prvýkrát som ho chytil, ale bol som z neho splašený, tak ušiel. Potom zmenil rujo­ visko, ale spoznal som ho po hlase. Kamarát mi hovorí: už ho máš rozpracovaného, choď. Išiel som. Plazil som sa ako partizán. Jeleň síce nie je pozorný, ale lane dávajú veľký pozor. A keď je okolo šesť laní, to je šesť párov očí.“ „Strážia si ho,“ smejem sa. „Áno, ale napokon som ho o šiestej skolil,“ hovorí Pagáč. Odchádzame z údolia a ideme na výbor. Pri­ chádzame k budove poľovníckeho združenia, priestor sa zapĺňa autami aj poľovníkmi. Jeden pán prináša v ruke dve fľaše mlieka. Vraj domá­ ce, chová ovce. Hospodár ma zoznamuje s ďal­ šími kolegami. „Toto je kynologický referent,“ vysvetľuje Pagáč. Zodpovedá za psov i výcvik. Každé združenie musí mať svoje poľovníc­ ke psy, a to rôzne druhy – stavače, sliediče... Foto: Matúš Plecho

Keď má nedostatok, môže dôjsť aj k obmedzeniu činnosti. V praxi to funguje zvyčajne tak, že združenia s nedostatkom psov si ich požičiavajú od iných. „A tu máme streleckého referenta,“ ukazuje mi hospodár. „Kontrolujete pušky?“ pýtam sa zjavne naivne. „Nie, za zbraň si zodpovedá každý sám,“ dostávam výstižnú odpoveď Prichádza predseda poľovníckeho združenia, ktorý, ako sa dozvedám, je aj okresným predse-

dom poľovníckej komory. „Takže vás to baví?“ pýtam sa. „Nie,“ hovorí predseda so smiechom. „Keby bolo menej papierov. Ale stačí sa obklopiť šikovnými ľuďmi, a potom to ide,“ odpovedá. Skupina poľovníkov odchádza do budovy, v ktorej idú schvaľovať plán lovu. Tento rok to má byť až 250 kusov zveri. Problém je však v tom, že to už podľa Pagáča nie je poľovačka, ale drina, pretože približne polovica ľudí nepoľuje. 


PRÍBEHY ZEME > MYTOLOGICKÉ PRÍBEHY NAŠICH PREDKOV

MYTOLOGICKÉ PRÍBEHY NAŠICH PREDKOV > PRÍBEHY ZEME

ZENOVÉ PRÍBEHY ZENBUDHIZMUS VZNIKOL SPOJENÍM DUCHOVNÝCH TRADÍCIÍ INDIE, ČÍNY A JAPONSKA. ŽIVOT PODĽA NEHO NIE JE INTELEKTUÁLNA HÁDANKA, KTORÚ TREBA VYRIEŠIŤ, ALE MYSTÉRIUM, KTORÉ TREBA ZAŽIŤ. VIAC SME O ŇOM PÍSALI V MINULOM ČÍSLE V ČLÁNKU ZEN JE UMENIE ŽIŤ A ZOMRIEŤ. ZEN UČÍ UMENIU ŽIŤ TU A TERAZ, PREŽÍVAŤ BEZPROSTREDNOSŤ KAŽDÉHO OKAMIHU. NA ODPÚTANIE OD INTELEKTUÁLNEJ MYSLE A PONORENIE DO PODSTATY SLÚŽIA AJ KRÁTKE ZENOVÉ PRÍBEHY. NIEKOĽKO Z NICH SI TERAZ MÔŽETE PREČÍTAŤ. 122

M

ladík sa vybral hľadať múdrosť zenu do japonského kláštora, v ktorom strávil niekoľko mesiacov. Stále sa majstra pýtal: „Čo je to zen,“ ale nikdy nedostal odpoveď. Aby ukázal, že to zo svojím hľadaním myslí vážne a demonštroval svoju oddanosť, začal každý deň ráno, napoludnie a večer čistiť spoločné záchody. Avšak zenový majster nedával ani v najmenšom najavo, že by to na neho urobilo dojem, a mladý muž sa cítil urazený. Po niekoľ­ kých dňoch si povedal, že ak by si prial čistiť záchody, mohol to robiť kdekoľvek inde a roz­ hodol sa, že z kláštora odíde. Povedal o svo­ jom rozhodnutí zenovému majstrovi. Majster poznamenal: „Vidíš, toto je zen.“

K

zenovému majstrovi raz prišiel mladý muž a s veľkou radosťou mu rozprával, že mu rodičia konečne dovolili študovať právo: „Ne­ zľaknem sa žiadnej námahy, len nech úspešne dokončím štúdium.“ Majster sa opýtal: „A po­ tom?“ „Potom zo mňa bude dobrý advokát,“ povedal mladý muž nadšene. „A potom?“ pýtal sa majster ďalej. „Potom,“ povedal mladý muž,

„sa zúčastním mnohých procesov, z ktorých väčšinu vyhrám, získam si popularitu a klienti sa len tak pohrnú.“ „A potom?“ spýtal sa zase majster. „Potom,“ pokračoval mladý muž, „za­ robím veľa peňazí, ožením sa, budem mať deti, postavím si veľký dom a budem mať krásny život.“ Majster sa pokojne opýtal: „A potom?“ „Potom,“ povedal mladík zamyslene, „jedného dňa zomriem.“ A majster sa ešte raz opýtal: „A potom?“

Z

enový mních stál na malom kopci a díval sa na krajinu. Niekoľko ľudí, ktorí išli oko­ lo a uvideli ho tam stáť, sa zastavilo a začalo sa o ňom baviť. Jeden povedal: „Určite vyzerá svojho psa.“ Druhý si myslel: „Nie, asi čaká na priateľa.“ A tretí povedal: „Ale čo, určite si len vychutnáva chladný vzduch tam hore.“ Preto­ že sa títo traja nemohli zhodnúť, rozhodli sa, že vyjdú na kopec a mnícha sa opýtajú. Prvý sa opýtal: „Prečo tu stojíš? Utiekol ti pes?“ „Nie,“ odpovedal muž, „žiadneho psa nemám.“ Druhý sa opýtal: „Tak potom vyzeráš priate­ ľa?“ „Nie,“ znela odpoveď, „ani toto nerobím.“

Nakoniec sa opýtal tretí: „Užívaš si teda čer­ stvý vietor tu hore?“ „Nie,“ odvetil muž, „ani čerstvý vietor si tu nevychutnávam.“ Tu sa všet­ ci traja naraz opýtali: „Tak čo tu teda robíš?“ A mních odvetil: „Stojím na kopci.“

K

eď majster Banzen išiel cez trhovisko, po­ čul, ako sa mäsiar bavil so zákazníkom. „Daj mi najlepší kus mäsa aký máš,“ žiadal zákazník. „Každý kus v mojom obchode je naj­ lepší,“ odvetil mäsiar, „nenájdeš tu jediný kus mäsa, ktorý nie je najlepší.“ Pri týchto slovách Banzen dosiahol satori (osvietenie).

koniec ich zohnal a pyšne doniesol majstrovi. S unaveným úsmevom si Tadži zobral jednu sušienku a pomaly ju začal žuť. Keď bolo jas­ né, že majster ešte viac zoslabol, jeden z jeho žiakov sa ho opýtal, či pre nich nemá ešte po­ sledné posolstvo. Majster prikývol. Žiaci sa k nemu žiadostivo naklonili, aby im neuniklo ani slovíčko: „Naposledy k nám, prosím, pre­ hovor!“ Majster Tadži slabým hlasom prehovo­ ril: „Tieto sušienky sú jednoducho fantastické,“ a umrel.

M

ladý zenový mních sa opýtal svojho maj­ stra: „Čo môžem urobiť pre záchranu sveta?“ Majster odpovedal: „Asi toľko, koľko môžeš urobiť pre to, aby ráno vyšlo slnko.“ „Ale načo sú potom všetky tie dobré skutky a všetko, o čo sa snažím?“ spýtal sa mních sklamane. A majster na to: „Pomáhajú ti, aby si bol bdelý, keď slnko vychádza.“

ladý muž vyhľadal zenového majstra: „Majster, ako dlho bude trvať, kým do­ siahnem oslobodenie?“ „Možno desať rokov,“ odpovedal majster. „A keď vynaložím veľkú námahu, ako dlho to bude potom trvať?“ pýtal sa žiak. „V tom prípade to môže trvať dvadsať rokov,“ povedal majster. „Ja sa naozaj budem snažiť byť na seba tvrdý. Chcem dosiahnuť cieľ čo najrýchlejšie,“ uisťoval muž. „Potom,“ pove­ dal majster, „to môže trvať aj štyridsať rokov.“

K

Z

M

eď zenový majster Tadži zomieral, jeho najbližší žiaci sa zhromaždili okolo jeho postele. Jeden z nich si spomenul, že majster vždy rád jedol určitý druh sušienok, strávil teda pol dňa ich zháňaním po obchodoch. Na­

enový mních sa mudrlantsky vypytoval svojho majstra: „Majster, nie je to tak, že človek musí najprv zablúdiť, ak má nájsť cieľ, ku ktorému smeruje?“ Majster odpovedal: „Od­ kedy nemám žiaden cieľ, už neblúdim!“

123


ZIMKOMRIAVKY > EMOTÍVNE ZAMYSLENIA MILKY ZIMKOVEJ

EMOTÍVNE ZAMYSLENIA MILKY ZIMKOVEJ > ZIMKOMRIAVKY

Milka Zimková

GRÁTIS MILUJTE SVOJHO BLÍŽNEHO, AK JE TOHO HODEN. KNIHA PERÚNOVEJ MÚDROSTI

D

124

ve hodiny pred predstavením som po sedemhodinovej ceste vošla do kultúr­ neho domu v jednom z najvzdialenej­ ších miest našej krajiny. „Akcia sa ruší,“ oznámila mi vo dverách šumná ryšavá dievčina. „Sála je zatopená, dačo sa po­ robilo s radiátormi. Šéfka je na svadbe v Užho­ rode, ani o tom nevie.“ „No ale...“ „Ale nič sa nebojte, náš Ďoďo – to je taká holka pre všetko, už vám kúpil spiatočný. Teraz vás zavezie do Kysaku, a tam to máte okolo dvad­ siatej. Všetko grátis. Celú cestu máte grátis.“ Nestihla som nič povedať, ani sa opýtať, a už som sedela v pomaľovanej dodávke vedľa svoj­ ho veľkého kufra za Ďoďom, ktorý celú ces­ tu šoféroval jednou rukou, so slúchadlami na ušiach. Zložil ich až na stanici v Kysaku. „Konečná, vystupujeme, moja. No friško, friško s tým kufrom. O chvíľu začína didžina a bezo mňa to nikto nespustí.“ „Veď v kultúrnom dome je voda!“ „Na poschodí je ešte jedna parádna sála. O chvíľu vám to ide. Tak pá, moja.“ Nešlo to o chvíľu, ale o hodinu a pol. Stanice bývajú v sobotu smutné. Ľudia odchádzajú za svojimi blízkymi v piatok a vracajú sa v nedeľu. Smutne sa na mňa pozerali aj oči v tvári počer­ ného dievčaťa. Chvíľu sa dívala, potom vstala a sadla si oproti. „Ďaleko cestujete?“ „Dosť, a vy?“ „Ja čakám na Imra z Anglicka.“ „Dívajúc sa na vaše bruško, zdá sa mi, že čaká­ te aj niekoho iného.“ „Vidno to na mne?“

„Trochu.“ „Žijem teraz s Kevinom, ale ma vyháňa. Pove­ dal, že to ma nabúchal Imro. Ta ja neznam, jak je to. Imrova matka povedala, že on príde dak­ torú sobotu, a potom ma zobere do Anglicka. Teraz tu od obeda stojím a som hladná.“ „Postrážte mi kufor, idem sa pozrieť do bufe­ tu.“ „Zavreto. Všetko je tu zavreto.“ Napadlo mi, že by som mala mať niekde kúsok syra a jablko. „Fajný syr. A bagetu nemáte, abo čipsy?“ Vysypala som z malej peňaženky všetky drob­ né. Mohlo ich byť okolo päť eur. „Zajtra si dačo kúpte.“ Vyzerala spokojná a prisadla si bližšie. Priam sa ku mne pritúlila. „Ty si taká dobrá. Ľúbiš sa mi, aj tvoj šál sa mi ľúbi. A ty si asi politička, bo som ťa videla v te­ levízore.“ „Nie, nie som politička.“ „Ta dobre, keď nie. Bo Kevin povedal, že všetky politici sú kurvy. Ako sa voláš?“ „Milka. A ty?“ „Dagmar, ale ne Havlová, ja Bongaľová. Matka mi dala pri narodení také meno preto, bo Hav­ lová bola vtedy prezidentka, a povedala, že aj ja budem prezidentka.“ Bol začiatok mája, zima sa aj januárovej mohla rovnať. Na mnohých miestach aj sneh poleto­ val. Pozrúc sa na jej chabé, nie veľmi čisté oble­ čenie – tričko, tenký svetrík, kvietkované letné nohavice a tenisky naboso, prišlo mi jej ľúto. Teplý kašmírový šál s tureckým vzorom som jej ovila okolo krku. „Prikry si aj bruško, aby malému nebola zima.“ Ilustrácia: Milina Zimková

„Ta ja ani neznám, že tam daco mám.“ „Koľko máš rokov?“ „O rok šesnac.“ Rýchlik do Bratislavy sa bez ohlásenia vrútil do stanice. Ledva som sa stihla s kufriskom vtrepať do vagóna, vlak sa hneď pohol. Dagmar mi s úsmevom zakývala mojím kašmírovým šálom. Zložená pred toaletou išla som sa pozrieť na cestovný lístok, aby som zistila, v ktorom vagóne mám miestenku – peňaženka nikde. Sadla som si na kufor a vysypala obsah kabelky na sukňu – čo nebol príliš vábny pohľad – peňaženka nikde. Vtom vošiel mladý sprievodca.

„Cestovný lístok, prosím.“ „Nemám. Pozrite sa, nič nemám. Všetko je preč – lístok, doklady a päťdesiat eur.“ „Okradli vás?“ „Tak to vyzerá...“ Teraz mi došlo, prečo sa ku mne počerná prezidentka tak vrúcne túlila. „Napíšem si vaše údaje a zajtra ráno sa budete hlásiť v dispečingu na hlavnej stanici. Zaplatíte cenu lístka a pokutu. Nebyť toho, že ste Krónerová, tak vás vysadím na najbližšej stanici.“ Šumná Zemplínčanka mala pravdu. Celú cestu som mala grátis.


MÚZY > ZEM & VEK ODPORÚČA TÚTO RUBRIKU PRIPRAVUJEME V SPOLUPRÁCI S 

KNIHY

126

HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ Stanislav a Christina Grofovci (2011) 223 strán Stanislav a Christina Grofovci v tej­ to dlho očakávanej knihe podrobne popisujú svoju metódu holotropné­ ho dýchania, ktorá predstavuje zásadný prelom v oblasti psychoterapie a sebaskúmania. Holotrop­ né dýchanie využíva pozoruhodný liečivý a trans­ formačný potenciál zmenených stavov vedomia vyvolávajúcich širokú škálu zážitkov, ktoré posky­ tujú jedinečné terapeutické možnosti v podobe opätovného prežitia spomienok z detstva, novoro­ deneckého obdobia, jednotlivých fáz pôrodu a pre­ natálneho života a aj rôzne prvky z historických a archetypálnych oblastí kolektívneho nevedomia. Kombináciou zdanlivo jednoduchých prostried­ kov realizovaných v bezpečnom a podpornom pro­ stredí, konkrétne zrýchleného dychu, evokačnej hudby a cielenej práce s telom, integruje holotrop­ né dýchanie poznatky z hlbinnej psychológie, mo­ derného výskumu vedomia, transpersonálnej psy­ chológie, antropológie, východných duchovných náuk a mystických tradícií celého sveta. CESTA K ZJEDNOTENÉMU KOZMU Vladimír Lobotka (2016) 336 strán Vladimír Lobotka vyštudoval his­ tóriu na UK v Bratislave a filozofiu na Kalifornskom inštitúte integ­ rálnych štúdií v San Franciscu. Je zakladateľom Inštitútu Gaia a členom iniciatív University for the Future a Za živé univerzity. Kniha sleduje dejiny ľudského úsilia o nadviazanie intímneho spojenia so svetom od antických filozofov až po moderné hypotézy, ktoré reflektujú stav súčasnej vedy. V centre autorovej pozornosti sú fenomény kultúrnej tvorivosti a evolúcie vedomia, v ktorých vidí kľúč k transformácii ľudskej povahy i ľudstva ako celku. Práve v bohatstve myšlienok a kultúrne­ ho dedičstva ľudstva, v ich tvorivom osvojovaní si a v práci s nimi by mohla spočívať nádej na zmenu

ZEM & VEK ODPORÚČA  > MÚZY www.pantarhei.sk

nášho vlastného obrazu, ktorá je taká potrebná, ak máme mať ešte nejakú budúcnosť. KOSMICKÉ ROZHOVORY Stephan Martin (2016) 324 strán V tejto živej a pútavej zbierke rozho­ vorov sa astronóm Stephan Martin rozpráva s niektorými z popred­ ných svetových vedcov, filozofov, duchovných učiteľov a globálnych kultúrnych aktivistov o povahe vesmíru a o tom, aký máme k nemu vzťah. Tieto kozmické rozhovory sa zaobe­ rajú povahou reality, vzťahom medzi vedou a ná­ boženstvom, významom evolúcie a budúcnosťou ľudstva v dynamickom a vyvíjajúcom sa vesmíre. OD VĚDY K BOHU Peter Russell (2008) 108 strán Autor popisuje vlastnú životnú ces­ tu od presvedčeného ateistu a mate­ rialistického skeptika k hlbokému pochopeniu skutočnej reality ve­ domia. Záznam písaný jednoduchými slovami od­ vážneho cestovateľa do hlbín vlastnej duše, ktorý sa snaží zlúčiť svoju lásku a rešpekt k vedeckému poznaniu so svojím rastúcim duchovným prebu­ dením, je tak vlastne príbehom vývoja západného myslenia, syntézou empirického a spirituálneho pohľadu na povahu vedomia – privádza k zblí­ ženiu súčasnej dominujúcej vedeckej paradigmy s duchovnými paradigmami minulosti. PROMÉTHEUS A URAN Richard Tarnas (2004) 157 strán Astrologická esej o archetypálnom význame planéty Urán. Autor je do­ centom filozofie a psychológie na Kalifornskom inštitúte integrálnych štúdií, kde spolu so Stanislavom Grofom vedie kurz Psyché a vesmír. Vo svojej knihe prichádza s myš­ lienkou, že význam planéty Urán korešponduje skôr s mýtickou postavou Prometea ako s bohom Uránom z gréckej mytológie. Jeho podnetná štú­ dia je určená nielen astrológom, ale aj záujemcom o širšie súvislosti vesmíru a ľudskej kultúry.

FILM

komunikácie medzi mužmi v kóme a ich najbliž­ šími. Jenjira objaví Ittov tajomný zápisník plný zvláštnych zápiskov a náčrtov. Možno existuje nejaké spojenie medzi záhadným syndrómom, ktorým muži trpia, a mýtickým starodávnym miestom, kde nemocnica stojí.

LÍZA, LÍŠČIA VÍLA Komédia / Romantický Maďarsko, 2015, 98 min Réžia: Károly Ujj Mészáros Hrajú: Mónika Balsai, Piroska Molnár, Mariann Kocsis, An­ drea Balázs, Ági Gubíková, Da­ vid Sakurai, Gyözö Szabó, Zoltán Schmied, Sza­ bolcs Bede Fazekas  Líza je nesmelá zdravotná sestra, ktorá sa už dvanásť rokov stará o Martu, vdovu po japon­ skom veľvyslancovi v Maďarsku. Na svoje trid­ siate narodeniny zavíta Líza do McDonaldu, aby tam našla lásku. Martu však počas Lízinej krátkej neprítomnosti zavraždí jej imaginárny kamarát Toni Tani, japonský popový spevákom sedemdesiatych rokov minulého storočia, ktorý už je po smrti. Príbuzní obete polícii nahlásia, že Martu zavraždila Líza, aby zdedila jej byt. Vyšetrovaním prípadu je poverený podporučík Zoltán. Policajt sa vydáva za nájomníka a nasťa­ huje sa do Lízinho bytu, aby mal podozrivú pod dohľadom. Rozpúta sa bitka o Lízin život, v kto­ rej sa proti sebe postaví záhadný popový spevák a podporučík Zoltán.

PLECHOVÝ BUBIENOK Dráma / Vojnový Nemecko / Francúzsko / Poľsko / Juhoslávia, 1979, 142 min Réžia: Volker Schlöndorff Hrajú: Mario Adorf, Angela Winkler, David Bennent, Katha­ rina Thalbach, Daniel Olbrychski, Tina En­ gel, Andréa Ferréol, Heinz Bennent, Ilse Pagé, Otto Sander  Najúspešnejší povojnový film ocenený Zla­ tou palmou na MFF Cannes 1979 i Oscarom je prepisom románu Güntera Grassa. Dej bi­ zarnej fresky posunutý na územie magického realizmu sa odohráva v rokoch 1899 – 1945. Na pozadí premien malomeštiackeho Gdan­ ska, ktoré je živnou pôdou pre nacionálny socializmus, sleduje neobyčajný príbeh Oska­ ra Maltzeratha, ktorý sa v deň svojich tretích narodenín rozhodne, že na protest proti svetu dospelých prestane rásť.

LÁSKA Z KHON KAEN Dráma Thajsko, 2015, 122 min Réžia: Apichatpong Weerasetha­ kul Hrajú: Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Ruean­ gram, Bhattaratorn Senkraigul, Sujittraporn Wongsrikeaw, Tawatchai Buawat, Petcharat Chaiburi Vojakov trpiacich tajomnou spavou chorobou premiestnia do provizórnej nemocnice v býva­ lej škole. Mnoho prekvapení na tomto mieste plnom spomienok zažije Jenjira, žena v domác­ nosti a dobrovoľníčka, ktorá dohliada na Itta, pohľadného vojaka, ku ktorému nechodia na návštevu žiadni príbuzní. Spriatelí sa s Keng, mladou ženou, ktorá funguje ako médium a svo­ je psychické sily využíva na sprostredkovanie

PRÍBEH LESA Dokumentárny Francúzsko, 2015, 97 min Réžia: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud Po úchvatných dokumentoch Mikrokozmos, Putovanie vtákov a Oceány prichádzajú Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Príbehom lesa. Nie tropického prale­ sa s exotickou zverou, ale toho nám dobre zná­ meho lesa, ktorý máme za humnami a pulzuje prekvapivo bohatým životom. Tvorcovia nakrú­ cali štyri roky tou najmodernejšou technikou na desiatkach miest po celej Európe, dokonca žili v lese so sledovanými divokými zvierata­ mi. Len vďaka unikátnym metódam natáčania dokážu autenticky prerozprávať príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť vzru­ šujúci kolobeh života v ňom.

127


MÚZY > ZEM & VEK ODPORÚČA

HUDBA

128

JOE HISAISHI Spirited Away (Soundtrack) Dĺžka: 59:51 Rok vydania: 2001 Majstrovské spojenie ja­ ponského režiséra animo­ vaných filmov Hayaa Miyazakiho a filmového skladateľa Joa Hisaishiho. Film je japonskou odpoveďou na Alicu za zrkad­ lom. Rozpráva príbeh Chihiro Ogino – desať­ ročného dievčaťa, ktorej rodičov premení čaro­ dejnica Yubaba na ošípané, a ona pri sťahovaní do novej štvrte zostáva uväznená v alternatívnej realite, kde žijú duchovia a príšery. Soundtrack obsahuje zmes sentimentálnych klavírnych me­ lódií new age – triumfujúcich a hravých orches­ trálnych zvukových kulís s ťažkým dôrazom na jemné inštrumentálne nuansy v podaní New Japan Philharmonic, s ktorou Hisaishi pracuje už niekoľko rokov. Najčastejšie sa opakujúca pieseň vo filme One Summer’s Day začína sen­ timentálnym klavírnym akordom a končí výbuš­ ným orchestrálnym vyvrcholením. JOZEF VAN WISSEM Only Lovers Left Alive (Sound­track) Dĺžka: 48:49 Rok vydania: 2014 Fiktívna kapela Sqürl holandského lutnistu Jo­ zefa van Wissema a režiséra a gitaristu Jima Jarmuscha dokonale dotvára kultovú upírsku serenádu režiséra Jarmuscha Prežijú len milenci. Industriál v spojení s klasickou lutnou a do srdca sa zarezávajúcich „hrdzavých“ gitarových riffov so psychedelickými kompozíciami, ktoré nás dostanú do akejsi osudovej nehybnosti pretr­ vávajúcej celé storočia. Only Lovers Left Alive je upravený starý rokenrolový kus Funnel of Love, známy od Wandy Jackson. Objavili sa v ňom aj dve speváčky Zola Jesus a Yasmine Hamdan, kto­ rá si zahrala aj v závere filmu. Jej minimalistická skladba Hal je hypnotickou kreáciou mimozem­ ského spevu. Skladbu Temple Dance of the Soul

ZEM & VEK ODPORÚČA  > MÚZY

sprevádza svojimi bítmi a tzv. glitch čilský filmár a hudobník Domingo García-Huidobro. YASMINE HAMDAN Ya Nass Dĺžka: 45:56 Rok vydania: 2013 „Prostredníctvom rituál­ nej modlitby k Mesiacu sa žena snaží dostať do kontaktu s vôňou svojho milenca, ktorý žije na inom kontinente.“ To je pieseň číslo jedna ikony arabského undergroundu, libanonskej speváčky Yasmine Hamdan. Skvelý sólový album Ya Nass v sprievode trojčlennej kapely je naspievané zá­ sadne v arabčine. Piesne sú často pomalé, spe­ váčka všetko znehybní emóciami, akoby sa jej hlas odvíjal od nejakého statického bodu. Yas­ mine už dávnejšie experimentovala so svojím lahodne zafajčeným hlasom zmiešaným so sta­ rou arabskou piesňou a vlastnými kompozíciami s akustickou gitarou. DAVID BOWIE Blackstar Dĺžka: 41:13 Rok vydania: 2016 David Bowie, starman, kto­ rý prišiel z inej planéty ako Ziggy Stardust, a odišiel ako Blackstar dva dni po vydaní svojho posledné­ ho CD. Album je najštýlovejšou (ak sa to tak dá naozaj povedať) rozlúčkou s pozemským svetom. Hudobný experiment, ktorý ponúka spojenie kla­ sických nástrojov – hlavne saxofónu, záchvevy drum and bass s najmodernejšími hudobnými technológiami bez prehnaných efektov. Pohybu­ je sa niekde na rozmedzí avantgardného džezu a experimentálneho rocku. Desaťminútová titul­ ná kompozícia Blackstar s vynikajúcim videom je ódou na mŕtveho astronauta. Smrť a tragickosť prestupujú celým albumom. Skladby Lazarus, Dollar Days a I Can’t Give Everything Away nabe­ rajú Bowieho odchodom nové, nečakané rozme­ ry. Dnes už vieme, čo mal spevák na mysli, keď spieval: „Pozri sa hore, som v nebi. Mám jazvy, ktoré nevidieť... Pozri sa sem, už nemám čo stra­ tiť... Budem voľný ako modrý vták...“

HRY FIREWATCH: HRA V ŠTÝLE FILMOVEJ DRÁMY Pri prechádzaní tohto titulu od nezávislého vývojárskeho štúdia Campo Santo si chvíľami nebudete istí, či hráte počítačovú hru alebo sledujete dramatický film. Niečo ako psycholo­ gickú drámu s prvkami trileru. Na počítačovú hru veľmi neobvyklý žáner. Keďže dôraz sa tu kladie na príbeh, pri použití originálnej verzie je nevyhnutná plynulá znalosť angličtiny. Od mája je však k dispozícii aj česká lokalizácia. V úvodnej časti hry sa oboznámime s minulos­ ťou hlavného hrdinu Henryho. Pošťastilo sa mu stretnúť v bare dievča svojich snov. Zo vzájom­ nej lásky vzišlo manželstvo, ktoré sa však rokmi začalo komplikovať. Dôvody týchto komplikácií vám nebudeme prezrádzať, čaro celého príbehu spočíva v postupnom gradovaní a prekvapivých momentoch. Ak si chce hráč Firewatch naozaj vychutnať, nemal by dopredu vedieť zbytočne veľa podrobností. Depresívny Henry sa nakoniec rozhodne, že si potrebuje prevetrať hlavu, utiahnuť sa do sa­

moty a oddýchnuť si od ťažkej situácie. Preto prijme na jednu letnú sezónu miesto požiarneho strážnika v národnom parku. Má sedieť na vy­ sokej strážnej veži a dávať pozor, či nevypukol lesný požiar. Ďaleko od neho sa týči ďalšia strážna veža, v ktorej žije Henryho nová nadriadená Delilah. Tá sa s ním hneď v prvý deň spojí vysielačkou a začne sa s ním baviť nielen o pracovných povinnostiach. Postupne medzi nimi vznikne priateľstvo na diaľku. Delilah je len hlasom vo vysielačke, no Henry zisťuje, že majú rovnaký zmysel pre humor a v mnohom si rozumejú.

Do tejto idylky sa začnú diať čudné veci, kto­ ré naznačujú, že v lese sa skrýva ktosi, kto nemá práve najčestnejšie úmysly. Treba pove­ dať, že Henry počas celej hry takmer nikoho nestretne, no napätie sa tu buduje postupným nachádzaním rôznych predmetov, odkazov, záhadných objektov... To všetko sprevádzajú miestami iskrivé, inde znepokojivé dialógy me­ dzi Henrym a Delilah. Úlohou hráča je ďalej rozvíjať tieto dialógy (vybe­ rať si medzi rôznymi Henryho reakciami), a pre­

dovšetkým prísť na to, čo sa to v lese vlastne deje. Preto potrebuje pátrať v divočine, presúvať sa me­ dzi rôznymi lokalitami a hľadať v nich stopy, in­ dície a predmety, ktoré mu pomôžu dostať sa na ťažko prístupné miesta. Pri presunoch používa mapu a kompas, hra je teda aj akousi simuláciou orientácie v teréne. Ak nebudete dávať pozor, veľmi ľahko zablúdite. Sledovanie prostredia pl­ ného úchvatných prírodných scenérií, hry svetla a tieňa, je samo osebe zážitkom. Grafika je veľmi príjemná a originálna, pripomína maľbu. Hre možno vyčítať jej krátke trvanie, autori uvá­ dzajú, že sa dá prejsť za štyri hodiny. Samozrej­ me, ak blúdite po lese, môže sa to natiahnuť. Na druhej strane, filmové príbehy trvajú dve až tri hodiny, a táto hra je skutočne do istej miery fil­ mom, aj vďaka skvelým hereckým výkonom Cis­ sy Jonesovej a Richa Sommera, ktorí nahovorili hlasy Delilah a Henryho. Dej je zhustený, dokon­ ca sa tu používajú skoky v čase ako vo filmoch. Viacerí recenzenti a hráči vyjadrili názor, že boli sklamaní záverom príbehu. Je to vec názoru; pre­ zradíme len toľko, že koniec je taký, aký by ste asi nečakali. Aspoň nie pri počítačovej hre. Pri filmových drámach nie je takéto zakončenie až také neobvyklé. Marián Benka

129


MÚZY > ZEM & VEK ODPORÚČA

KULTÚRNA UDALOSŤ

130

KULTÚRNE ZÁŽITKY JÚNOVÝCH DNÍ Už 2. a 3. júna o 19. hodine uvádza Slovenské národné divadlo baletné spracovanie Tolstého Anny Kareniny s hudbou Čajkovského (hosťovať bude Eifman Ballet z Petrohradu). Boris Eifman vytvoril nové formy a princípy tanca zamerané na dramatickosť, divadlo neskrývaných emó­ cií. Tento choreograf prehlásil: „Ponárame sa do hlbín ľudskej duše... Myslím si, že sme našli symbiózu medzi tradičnou ruskou baletnou kul­ túrou 19. a 20. storočia a výdobytkami súčasnej svetovej choreografie.“ Na doskách si zahrajú Maria Abašova, Oleg Markov a Sergej Volobujev. Dej Anny Kareniny sa odohráva v období, keď do cárskeho Ruska prenikala priemyselná revolúcia. Tolstoj si všíma jej dopady na spoločnosť, hľada­ nie viery, vzťah medzi mužom a ženou, maniere aristokratickej spoločnosti i ruských mužíkov. Druhého júna sa hrá aj v Banskej Bystrici. Štát­ na opera predstavuje detskú rozprávku Kocúr v  Čižmách Charlesa Perraulta zo 17. storočia v opernom spracovaní španielskeho skladateľa Xaviera Montsalvatgea, v hudobnom naštudova­ ní Jána Procházku, v réžii a choreografii Dany Dinkovej. Deviateho júna si môžete vypočuť zaujímavý koncert Marimba v hlavnej úlohe v Dome umenia Fatra Žilina. Tento impozantný nástroj bude ob­ sluhovať Zuzana Mečárová. Dňa 16. júna uvádza Štátna filharmónia Košice dvojhodinový Záverečný koncert sezóny so Zbyňkom Müllerom a La­ dislavom Fančovičom. Vo veľkej koncertnej sále Domu umenia zaznie A. Moyzes, A. Chačatur­ jan a legendárna Dvořákova 9. symfónia Z nového sveta. Slovenského cestovateľa a humanistu Mórica Beňovského si môžete pripomenúť 17. 6. v his­ torickej budove Štátneho divadla Košice v muzi­ kálovom predstavení. V anotácii sa píše: „Autori muzikálu M. Antol, A. Harvan a V. Krausz nemu­ seli, a ani nechceli jeho dramatický život prikráš­ ľovať, nedajbože v ňom niečo retušovať. Nechá­ vajú jeho príbeh odvíjať sa tak, ako ho poznáme z Beňovského memoárov, z vedeckej historickej literatúry, ale i z rôznych národne či geograficky

ZEM & VEK ODPORÚČA  > MÚZY

podmienených interpretácií životného osudu tej­ to legendárnej postavy.“ Dňa 20. júna sa v historickej budove ŠDK usku­ toční aj predstavenie slovenskej premiéry sve­ toznámeho románu Alberta Moraviu Rimanka z čias Mussoliniho Talianska. Inscenácia v réžii a dramatizácii Valérie Schulczovej rozoberá prob­ lematiku etických hraníc a slobody, ekonomickej, sociálnej a morálnej krízy, pričom zachytáva rôz­ ne sociálne vrstvy predvojnového Talianska. Milovníci klasiky si prídu na svoje 25. 6., keď SND uvádza Bizetovu operu v štyroch dej­ stvách Carmen (v réžii M. Chúdovského). Dráma o túžbe, vášni, pomste a smrti hovorí o príbehu dona Josého a jeho zničujúcej vášni ku krásnej Carmen. Tá radšej zomiera, než by sa mala vzdať svojej voľnosti. SND poteší aj fanúšikov slovenskej divadelnej kultúry. Vo štvrtok 30. 6. uvádzajú Stodolovu tra­ gédiu Bačova žena v réžii Romana Poláka s herec­

kým obsadením Diany Mórovej, Jána Koleníka, Alexandra Bártu či Dušana Jamricha. Bačova žena – príbeh o milujúcej matke a žene v zúfalom rozpoložení – je antickou tragédiou na slovanský spôsob. V Galérii ÚĽUV v Tatranskej Lomnici si stále môžete pozrieť ocenených Majstrov ľudovej umeleckej tvorby a ľudových remesiel (výstava potrvá do konca augusta). Pre deti s rodičmi pripravi­ lo Literárne múzeum v Martine interaktívnu výstavu Máme radi rozprávky. Na túto akciu sa však treba vopred ohlásiť na oficiálnych strán­ kach múzea. Múzeum Andreja Kmeťa v Martine prezentuje do konca júna zaujímavú výstavu pre milovníkov prírody Príroda Turca vo fotografii – fotografie bratov Mateja a Juraja Žiakovcov. Lukáš Perný

YASUYUKI UEDA (*1956)

Yasuyuki Ueda je japonský maliar a drevorezbár, ktorý sa venuje prevažne abstraktnej tvorbe. V roku 1983 úspešne skončil univerzitu Zokei v Tokiu. Je členom Japonskej asociácie umelcov. Na konte má množstvo výstav a spoluprác po celom svete, či už to bolo v Poľsku, Francúzsku, Rusku alebo v Thajsku a Japonsku. Za svoje práce získal veľké množstvo významných ocenení uznávaných v umeleckých aj laických kruhoch. Viac informácií nájdete na www.theprintsaurus.com/printsaurus_en/members_en/uedayasu_en.htm


MÚZY > ZEM & VEK ODPORÚČA

Z kolekcie Raden No Mori

ZEM & VEK ODPORÚČA  > MÚZY

Z kolekcie Raden No Mori


MÚZY > ZEM & VEK ODPORÚČA

Z kolekcie Raden No Mori

ZEM & VEK ODPORÚČA  > MÚZY

Z kolekcie Raden No Mori


MANDRAGORA > KORENE SVETA SÚ SKRYTÉ POD ZEMOU

KORENE SVETA SÚ SKRYTÉ POD ZEMOU > MANDRAGORA

Vladimír Líška

MEDITÁCIA JE CESTOU

K STAVU JEDNOTY OSTAL SOM CHVÍĽU V POKOJNEJ NEHYBNOSTI, KTORÁ PRICHÁDZA, KEĎ MYŠLIENKY STOJA. PAUL BRUNTON 136

137

Dr.

Jozef Jonáš tvrdil, že už trojdňo­ vý stres môže vyvolať u zdravého človeka vznik žalúdočného vre­ du. V dnešnej stresujúcej dobe nám meditačné techniky môžu pomôcť nájsť pokoj a harmó­ niu, na chvíľu zastaviť čas a spomaliť tempo. Meditácia je nájdenie šťastia a mieru nie mimo seba, ale v sebe. Je to čistá a jasná cesta k priro­ dzenosti duše. Človek, ktorý pozná cestu k pri­ rodzenosti duše a denne ju uskutočňuje, nielen­ že prežíva pocity šťastia, súladu a osvietenia, ale šíri ich okolo seba ako hrejivé slnko, napísal Miroslav Švický v knihe Čaro prírody. Bhikkhu Piyananda uvádza minimálne 20 bla­ hodarných účinkov meditácie: odstránenie na­

pätia, stav pokoja a mieru, posilnenie odvahy prekonávať problémy, nájdenie potrebnej seba­ dôvery, prekonanie a pochopenie príčin úzkos­ ti, spokojnosť, prekonanie hnevu a nenávisti, ovládnutie zmyslových žiadostí, ovládanie emó­ cií, posilnenie mysle, vôle a pod. Meditovať ne­ musíme len v sede, ale aj počas chôdze či pri vy­ konávaní rôznych bežných činností počas dňa. Ak budeme osamote relaxovať, málo hovoriť, začnú nás zaplavovať čisté myšlienky. Nájdeme si tiché, skôr svetlejšie miesto s príjem­ nou teplotou, resp. teplote prispôsobíme svoje oblečenie, odložíme telefón, zaujmeme vhodnú polohu, vystrieme chrbát, spojíme pery a ja­ zyk oprieme o podnebie úst. Dávame prednosť

tichému miestu v izbe, v záhrade, najlepšie, ak miesta nestriedame. Pokročilejší už môžu me­ ditovať kdekoľvek a kedykoľvek. Na začiatok celkom postačí 15 – 20 minút. Upokojíme sa, uvoľníme, aby sme neboli stuhnutí a stŕpnutí, dýchame voľne a prirodzene. Najskôr spravíme ešte pár hlbokých nádychov. „Ak ste vydýchli všetok vzduch, odovzdali ste všetko do rúk ves­ míru, ak ste sa poriadne nadýchli, splynuli ste s vesmírom.“ (Koiči Tohei) V časopise Budo 5/96 sa písalo o svitaní ako o najvhodnejšom čase na meditáciu, potom o 14. hodine a čase pred polnocou. Ráno a na obed je dobré byť otočený k východu a v noci zas na juh. „Nehľadajte nič zvláštne, zanechajte starosti, buďte dokonale pozorný k prítomnému okamihu, učte sa od svojho najhlbšieho vedo­ mia. Vydychujte pokojne, dlho a hlboko, a vaša myseľ sa prirodzene oslobodí od všetkých pre­ kážok, a budete dokonale slobodní,“ učil Bód­ hidharma, 28. patriarcha po Budhovi. Len podrobným skúmaním tela a mysle v správ­ nej polohe sa dá uvedomiť vlastná skutočná pod­ stata. Jiří Chvátal odporúča urobiť si pohodlie,

nájsť si príjemné miesto, sadnúť si, oprieť sa chrbtom o strom (skôr ihličnatý) alebo skalu a vyčistiť si vedomie započúvaním sa do zvukov prírody. S otvorenými alebo zatvorenými oča­ mi, s pohľadom pred seba. Vhodné je medito­ vať aj s nejakým polodrahokamom či kameňom v ruke. Odpútame sa od myšlienok a pocitov, ktoré nakoniec vymiznú – necháme ich odísť. Veľmi dobrá metóda na upokojenie mysle je ryt­ mické opakovanie mantier. Mantra môže mať význam a autosugestívny účinok, ale poslúži aj slabika bez významu. Je to slovo alebo veta, kto­ rá sa rytmicky opakuje tak, aby nám do mysle nevstupovali iné myšlienky. Na počítanie man­ tier sa používa ruženec. Je vhodné mantru naj­ prv opakovať nahlas a potom v mysli, potichu. Môžeme použiť rôzne formulky autogénneho tréningu ako „som celkom pokojný“, „moje srd­ ce tlčie pokojne a pravidelne“, „moje dýchanie je celkom pokojné“ a pod. Takáto autosugescia vytvára podmienky pre regeneračné pochody v organizme, tlmí rušivé faktory, zvyšuje výkon­ nosť, pôsobí na centrálny nervový systém, zlep­ šuje schopnosti pamäti.


MANDRAGORA > KORENE SVETA SÚ SKRYTÉ POD ZEMOU

138 Je potrebné pohodlne sedieť alebo byť v po­ loľahu tak, aby sme nezaspali a mali stále jas­ nú myseľ. Poznáme viac polôh sedenia. Napr. barmský štýl s oboma lýtkami na zemi, kolená sa dotýkajú zeme, vytvárajú trojuholník s telom, chodidlá sú pri sebe. Môže sa použiť aj podlož­ ka na sedenie, klasická poloha je jedno lýtko pod druhým stehnom, teda polovičný lotosový sed. Ľavé chodidlo leží medzi pravým stehnom a pravým lýtkom a pravé na ľavom lýtku a ľavom stehne. Úplný lotosový sed je s prekríženými no­ hami, pravé chodidlo na ľavom stehne a ľavé na pravom stehne. Pre väčšinu ľudí zo západu sú však tieto pozície náročné a treba s nimi začí­ nať opatrne, postupnou prípravou. V bojových umeniach sa používa tzv. seiza, sed na pätách. Pre začiatočníka je to dosť nepohodlná pozícia so silným tlakom na priehlavok chodidla. Po­ dobným je sed s vankúšom medzi nohami. Táto poloha je, naopak, vhodná aj pre začiatočníkov. Meditovať môžeme aj v obyčajnom sede na sto­ ličke s vystretým chrbtom a s neprekríženými nohami a rukami. Pri sede na stoličke dáme ruky do lona alebo na stehná. Táto poloha je

vhodná predovšetkým pre starších ľudí. Nemali by sme byť napätí, ramená by mali byť uvoľne­ né a hlava vystretá, vztýčená nahor. Tento sed voláme aj egyptský, často ho môžeme vidieť na egyptských sochách bohov a faraónov. Alebo veľmi častý turecký sed, keď sú nohy prekríže­ né, ale kolená, ktoré sú nad chodidlami, sa nedo­ týkajú zeme. Brada je mierne pritiahnutá k telu, lýtka sú v pravom uhle so stehnami. Meditácia nie je umením meditovania. Je to pre­ dovšetkým návrat do ticha mysle, pokoja ducha, tvrdí majster Kaisen. Môže viesť k rozšíreniu vedomia. Správna meditácia je „nemeditácia“. Niet ničoho, nad čím by bolo možné meditovať. Zabudnúť sa v dýchaní znamená splynúť v jedno s telom a duchom, s univerzálnym vedomím. Následne upokojíme myseľ. Myšlienky, ktoré prichádzajú, necháme voľne odísť. V niektorých školách sa na udržanie prítomnej mysle používa počítanie dychov alebo len počítanie, napr. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pri takomto počítaní nemusíme premýšľať a mechanickým opakovaním čísel sa naša myseľ upokojí. Myšlienky budú prichádzať a odchádzať ako oblaky na oblohe. Ako spomína

KORENE SVETA SÚ SKRYTÉ POD ZEMOU > MANDRAGORA

David Scott, vtedy môže prísť uspokojenie z čí­ reho bytia, spomalenie, úplné ponorenie sa do života. „Myseľ je ako more. Keď začne fúkať vietor, objavia sa obrovské vlny. Keď sa vietor utíši, vlny budú čoraz menšie, vietor sa napokon úplne stratí a more ostane hladké ako zrkadlo.“ (Seung San) Pri relaxačnej meditácii si postupne uvoľňujeme všetky svaly nôh, rúk, krku, hlavy. Potom si uve­ domujeme dýchanie. Spomalíme ho a odpútava­ me sa od myšlienok, odpočívame a necháme ich voľne plynúť. Je nespočetne veľa metód meditá­ cie, niekomu vyhovuje samota, iným skupinová meditácia. Meditovanie v skupine môže pôsobiť silnejšie na psychiku ako opora a motivujúci pr­ vok. Keď praktizujúci sedí sám, možno hodinu nevydrží, keď sedí v skupine, spolu s inými sa prispôsobí a silou vôle vydrží. Niekto používa sošku božstva ako objekt koncentrácie, ale pri­ tom nejde o uctievanie modiel. Medzi klasické typy východných meditácií patrí tzv. samatha a vipassana. Cieľom samatha je pokojná a po­ zorná myseľ. Energia mysle sa sústredí na jeden bod, na prítomný okamih, objekt, čím začína­ me poznávať jeho pravú povahu. Vipassana je meditácia vzhľadu, pozornosti bez hodnotenia. Náš život je spojený s kozmickou silou a vo vzťa­ hu vzájomnej závislosti so všetkými ostatnými existenciami. Nemôžeme žiť sami, sme závislí od prírody, vzduchu, vody. To je tao, prirodzený beh vecí, to je vipassana – vidieť veci také, aké sú. Slová nemôžu popísať všetko, hlas srdca sa nedá vyjadriť slovami, ten, kto chápe slová do­ slovne, je stratený. Kto sa snaží na všetko nájsť slová, nedosiahne osvietenie v tomto živote. (Wumenguan) Počas meditačnej praxe môžeme zakúsiť satori (kenšo), zážitok, uvedomenie, poznanie, podsta­ tu, vzájomnú súvislosť, jednotu všetkých vecí a javov, o ktorej sa už ťažšie hovorí a píše. V kni­ he Mních bojovník to Kaisen vyjadril takto: „Stal som sa súčasťou interiéru, súčasťou stodoly, rov­ nako ako stĺpy, ktoré podopierajú stred krovu. Nebol som viac sám sebou ako taký, ale bol som spojený s podlahou i so strechou. Moje oťažené nohy akoby vrastali do zeme, hlava pretiahnutá hore akoby sa dotýkala strechy. Zem – prázdno­ ta – nebo. Nebol som oddelený od zeme, ani od

neba. Umenie, ktoré som praktikoval, sa začalo naozaj rodiť, intuitívne som cítil, že sa približu­ jem k spisom starých majstrov.“ Veľmi pekný popis prebudenia sa nachádza v inej časti: „Obyčajná vetvička a za ňou slnko, a koľko v tom bolo pokoja ! Bez toho, aby som si to uvedomil, zdvihol som pravú ruku a prstami som napodobňoval vlnenie lístkov. A potom ako vo sne som začal hýbať celou rukou. Bol som ako zhypnotizovaný. Ľavá ruka sa pridala k pra­ vej a z ničoho nič bol z toho skutočný tanec. Listy stromov a moje ruky akoby splynuli. Bol som súčasťou týchto listov, konárov a slnka miz­ núceho za obzorom. Moje telo žilo iba pre to, čo ho obklopovalo. Akoby som sám už neexistoval. Stal som sa časťou celku, v ktorom vládla hlbo­ ká harmónia – aký tu vládne mier... Vrátil som sa do stanu celý ponorený v myšlienkach... čosi sa vo mne zlomilo.“ Existujú miesta silnejšie, kde meditujúci skôr do­ sahujú osvietenie, kde je silné energetické pole, miesta, ktoré posilňujú meditáciu. „Vnímame vesmír, že sme jedno, sme každým a všetkým, každou rastlinou, zvieraťom, nerastom a pod. Následkom uvedomenia si tejto jednoty človek získa nové stanovisko.“ Toto uvedomenie môže prísť náhle ako blesk, ako to popisuje Dr. Mi­ lan Š. Smolko v knihe Realizácia a  osvietenie: „Naraz si spomenieš, čím v skutočnosti si. City a myšlienky sú úplne jasné a pokojné. Si skutoč­ ne slobodný. Ty sám si to, čo si hľadal. Dosiahol si všetko, čo sa dá dosiahnuť. Ty sám si svojím konečným cieľom. Vieš, že si sa nikdy nenaro­ dil, nikdy nezomrieš, si večný, všetok strach zo smrti úplne zmizne.“ Na záver úsmevný príklad od Alexandry Davi­ dovej-Néelovej: Mladý muž, pastier jakov, prosil pustovníka o radu na duchovnej ceste. Majster pustovník mu dá za úlohu cvičiť najprv koncen­ tráciu a sústredenie mysle a rozjímať o jakovi. Pastier sa usadil v krajine plnej týchto zvierat a začal praktizovať. Po určitej dobe ho prišiel učiteľ pozrieť a zavolal ho k sebe z príbytku – jaskyne, kde býval. Pastier sa tak stotožnil s ob­ jektom svojej meditácie, že stratil vedomie vlast­ nej osobnosti a zmietajúc sa v otvore jaskyne majstrovi odpovedal: „Nemôžem von, bránia mi v tom moje rohy.“

139


PAVUČINA > SLEDOVANIE VLÁKEN, KTORÝMI SÚ POSPÁJANÉ JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI

Artur Bekmatov

MICHAL HVORECKÝ SLEDOVANÍM VLÁKEN, KTORÝMI SÚ POSPÁJANÉ JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI POLITICKÉHO A VEREJNÉHO ŽIVOTA, SA VÄČŠINOU DOPRACUJETE K ZAUJÍMAVÝM ZISTENIAM. VŠETKO JE TO NAOKO VEĽMI KOMPLIKOVANE POPREPLETANÉ, AVŠAK PRI TROŠKE SNAHY ZISTÍTE, ŽE JE TO AKO JEDNA PAVUČINA POKRÝVAJÚCA CELÚ SPOLOČNOSŤ.

M

140

ichal Hvorecký sa narodil 29. decembra 1976 v Bratislave. Starý otec z otco­ vej strany bol ekonóm a dlhoročný vyso­ ký funkcionár KSČ – podľa dokumentov Ústavu pamäti národa sa Jozef Hvorecký st. zúčastňoval plenárnych zasadnutí ÚV KSČ už v roku 1949, v roku 1964 bol prvým námestníkom predsedu Slovenskej plánovacej komisie. „Bol aj dosť vyso­ ko v politike, kamarátil sa s Dubčekom, s ktorým pravidelne lietal do Prahy, a bol to aj náš sused na Palisádach. Potom pôsobil na veľvyslanectve v Moskve,“ povedal Hvorecký o svojom starom otcovi, ktorý bol aj publikačne aktívny v oblasti ekonómie – vydal niekoľko prác o plánovanom hospodárstve. Podľa vlastných slov začal písať v pätnástich ro­ koch. Svoju prvotinu – zbierku poviedok Silný pocit čistoty, vydal v roku 1998. O tri roky nasledovala ďalšia Lovci & zberači. Od roku 2003 do roku 2014 vydal ďalších osem kníh, z ktorých sa niektoré preložili a vyšli v Česku, Poľsku, Taliansku a Ne­ mecku. V súčasnosti sa označuje za umelca v slo­ bodnom povolaní. Pracuje aj v knižnici Goetheho inštitútu v Bratislave. Hvorecký pravidelne vyjadruje podporu vybraným pravicovým politikom – v októbri 2008 spoluza­ ložil a viedol občiansku kampaň Ivety Radičovej s názvom Moja prezidentka, o šesť rokov neskôr zase v druhom kole volieb podporil Andreja Kisku či Iva Nesrovnala v komunálnych voľbách na post primátora Bratislavy. Napriek tomu pre Denník N v jednom z článkov vyhlásil, že je ľavičiar.

Spisovateľ často podporuje rôzne kampane či iniciatívy – v roku 2012 podporil protesty Gorila či naposledy proimigrantskú Výzvu k ľudskosti, predvolebnú Ide o veľa alebo Iniciatívu sloven­ ských učiteľov. Hvorecký sa často štylizuje do pózy zástancu názo­ rovej diskusie a kritického myslenia, napriek tomu však ostro vystupuje proti masmédiám mimo ma­ instreamu, ako aj osobnostiam, ktoré týmto médi­ ám vyjadria čo i len symbolickú podporu – spiso­ vateľ tak zaútočil napríklad na Adelu Banášovú, Milku Zimkovú či na rožňavskú knižnicu, kde sa mala uskutočniť beseda s redaktormi Zem&Vek. Pamätné je najmä jeho vyjadrenie publikované na sociálnej sieti na jeseň 2014, v ktorom osočuje či­ tateľov mesačníka Zem&Vek. Nepravdivé tvrdenie z tohto statusu, že redakcia Zem&Vek berie od knižníc za svoje besedy honorár, nikdy nepodložil žiadnym dôkazom, no ani ho nedementoval. Už o niekoľko riadkov nižšie Hvorecký šéfredaktorovi Zem&Vek vyčíta: „Sústavne tvrdíte, že ste zakáza­ ný, ale (Martin) Bútora bol na rozdiel od vás za svoje nekompromisné postoje skutočne dvadsať rokov perzekvovaný režimom, ktorý šíril rovna­ ký strach ako vy len v červenom.“ Pravda je však taká, že prvou manželkou Martina Bútoru, porad­ cu súčasného prezidenta, bola Elena Novomes­ ká – dcéra jedného z najvýznamnejších politikov Komunistickej strany Československa Ladislava Novomeského. Na fakt, že Hvorecký si nezvykne overovať informácie, ktoré šíri ďalej, upozornil aj lekár a autor niekoľkých kníh Igor Bukovský. Foto: Matúš Plecho

„Ak to nezrušia, už tam v živote nevystúpim.“ na margo organizovania besedy s redaktormi Zem&Vek v rožňavskej knižnici So železnou pravidelnosťou podpisuje každú protiruskú výzvu či petíciu. Vo februári minulého roku sa spisovateľ pridal k 39 „osobnostiam“, ktoré vyzývali prezidenta Kisku, aby odmietol pozvanie na oslavy 70. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Signatári výzvy označili za „cynické a absurdné, aby sa toto výročie malo konať v hlavnom meste Ruska“. O mesiac neskôr sa zase podpísal pod tzv. Slovenskú a českú výzvu svetovým lídrom. „Osobnosti“ Slovenska a Česka v nej najprv sugestívne obviňujú Rusko z rozpútania vojny na Ukrajine, a následne vyzývajú Davida Camerona, Baracka Obamu, Angelu Merkelovú, Françoisa Hollanda, Donalda Tuska a Jeana-Clauda Junckera, aby sa ich krajiny otvorene zapojili do vojenského

konfliktu na Ukrajine a v ich chápaní do vojny s Ruskom. Najnovšie Hvorecký podpísal výzvu venovanú druhému výročiu udalostí na Kryme. Signatári opäť zvolili konfrontačný slovník – Putina označili za orientálneho despotu, a ďalej podľa nich „Moskva ukázala svetu, že medzinárodné dohody považuje za zdrap papiera a jediné zákony, ktoré Kremeľ pozná, sú zákony kriminálneho podsvetia a džungle“. Naposledy sa Hvorecký zviditeľnil tým, že sa v projekte Konšpirátori.sk stal členom komisie, ktorá bude určovať škodlivosť vybraných stránok. Cieľom projektu je vytvoriť zoznam názorovo nevyhovujúcich stránok a ich odstrihnutie od možnosti platenej inzercie.


KOREŠPONDENTI > AKO SA ŽIJE SLOVÁKOM VO SVETE

15 MINÚT SLÁVY PRE NOVÉ MYŠLIENKY > TRIBÚNA

Henrieta Dogrukol Turecko

PEDOFILNÁ ISLAMSKÁ NADÁCIA

E

142

nsar Vakfi je nezisková organizácia blíz­ ka Erdoganovej vláde, ktorá má 150 po­ bočiek po celej krajine a jej hlavnou ná­ plňou je šírenie islamskej morálky pod záštitou sociálnej pomoci a podpory štátnym školám imámu na úrovni 2. stupňa ZŠ a SŠ. Jej základy sa otriasli začiatkom marca po prepuknutí sexu­ álne motivovaného škandálu v meste Karaman na juhu Turecka, kde organizácia zastrešuje bezplatné internáty pre študentov z dedín, ktorí musia za vzdelaním dochádzať do mesta. Ensar im poskytuje tzv. monitoring či opatrovateľskú službu, pričom dozerá na ich „mravný vývoj”. Päťdesiatštyriročný učiteľ zodpovedný za 45 chlapcov vo veku 8 – 10 rokov bol obvinený zo sexuálneho zneužívania desiatich z nich. Pod­ ľa lekárskeho nálezu sa dopustil znásilnenia a iných sexuálne orientovaných nátlakov. Podľa zistení tento učiteľ praktizoval celé štyri roky vlastné „výchovné a učebné metódy” a vedenie o tom vedelo, rovnako ako rodičia a blízke oko­ lie. No pod sociálnym tlakom a rešpektom voči tejto „dobročinnej” organizácii sa nikto neo­ povážil vzniesť akékoľvek obvinenie. Rodiny na pokraji mizérie mohli byť len vďačné, že sa niekto postará o vzdelanie ich detí. Celý škan­ dál náhodne objavil novinár, ktorý dostal avízo, že jeden žiak sa zdôveril psychológovi, ktorý to okamžite oznámil vedeniu tejto nadácie, no tá sa snažila všetko ututlať. Až po necelých desia­ tich dňoch sa podrobnosti dostali do tlače a aj medzinárodných médií. Podozrivého učiteľa Muammera B. zadržala polícia. O medializáciu tohto prípadu sa postarala mi­ nisterka práce, rodiny a sociálnych vecí Sema Ramazanoglu svojím vyhlásením, v ktorom uvádza, že keď sa takýto prípad objavil len raz, evidentne chce niekto spochybniť dobročinnosť

a záslužné činy, ktoré Ensar pre túto krajinu robí. Za toto vyhlásenie si vyslúžila veľké pro­ testy a aj výzvy na okamžité odstúpenie. Chý­ balo už len, aby spomenula, že tento škandál je určite zase „paralelná” kampaň namierená proti Erdoganovi, ktorý Ensar verejne podporu­ je a vládna AKP jej dáva široký priestor pôsob­ nosti ako protipólu „cemaatským školám a ne­ ziskovým organizáciám”. Tie po celom Turecku dlhé roky vlastnil Fethullah Gülen (v zahraničí známy ako hnutie Hizmet), ktorý po nedávnom ideologickom konflikte s Erdoganom stratil všetky svoje nadácie (vláda minulý rok pozatvá­ rala jeho školy a internáty). Aj preto sa v tlači objavujú špekulácie o tom, že len Cemaat môže mať záujem na diskriminač­ nej kampani Ensaru, ktorý prebral novú štafetu postupného „vymývania mozgov” budúcich ge­ nerácií, závislých od islamských ideológií. Tým sa poskytne bezplatné vzdelanie na všetkých úrovniach a očakáva sa, že budú slúžiť záujmom týchto hnutí práve na verejných postoch. Erdogan sa ujal tohto sektárskeho systému a z vládnej pozície živí organizácie ako je Ensar. Je pochopiteľné, že tento škandál sa bude snažiť čo najskôr paralyzovať a vymazať z aktuálneho diania. Už teraz sa v médiách objavila správa, že 35 zo 45 rodín postihnutých žiakov dostalo odškodné 10 000 lír (cca 3100 eur), aby sa vzda­ li žaloby a nezúčastnili sa súdu ako svedkovia. Stačí už teda len málo, aby sa beztak islamsky orientované školstvo mlčky podporovanými znásilneniami a psychologickým zastrašovaním (legálnou cestou) dopracovalo k výchove mili­ tantne orientovanej mládeže, ktorá bude pova­ žovať teror a samovražedné útoky za bežný pro­ striedok na presadzovanie verejných záujmov a cieľov.

Petra Demková

BÁBÄTKO PANI PETRÍK V PARLAMENTE

P

ani Petrík nám chcela ukázať, aká je úžasná, predpokladala, že si vyslúži ob­ div, keď sa v parlamente ukáže s vlast­ ným dieťaťom. Pani Petrík sa prerátala, čo je z komentárov ľudí na internete jasné. Doniesť dieťa do parlamentu je ako chodiť s červeným súknom pred býkom – keď bežná Slovenka musí ísť od svojho novorodenca utierať zadky do Rakúska, aby mala rodina čo jesť, a nikde – nikde, ani tu v Bratislave, by jej nebolo tole­ rované nosiť dieťa do práce. Už vidím, ako by zamestnankyni korporácie v sklobetónovom „open space“ či v pekárni, na úrade práce, poli­ cajtke, robotníčke vo fabrike pri páse tolerovali pravidelný plač dieťaťa, dojčenie a uspávanie, a, samozrejme, všetci by vtedy držali ústa, aby sa to novopečenej mamičke podarilo. Áno. To len my ostatné Slovenky sme primitívky zo stredoveku, že nám to nenapadlo! Nám to mu­ sia predviesť páni, pardon, dámy Petrík a Ni­ cholson. Každopádne si myslím, že tým pani Petrík sledovala iné, vyššie ciele. Toto extempore má viac rovín a verím, že to bolo dopredu dohod­ nuté. „Pán“ Petrík je užitočný idiot. Lucia Ni­ cholson potrebuje vyvolať debatu, aby mohla šéfovať parlamentu aj s dieťaťom. Dôvodom je prebiehajúci boj v SaS, kde je úloha Lucie významná a je nemysliteľné, aby sa odpratala na materskú. Na novorodenca prítomného na rozpravách treba pripraviť pôdičku. Ďalším dôvodom je demontáž sociálnych vzťa­ hov ako súčasť neomarxistickej ideológie. Je to typický neomarxistický postoj. Naše tradičné zvyky a sociálne správanie – dieťa patrí k mat­ ke a matka domov k dieťaťu, sa búrajú a je nám vnucované, že tieto postoje sú prežitkom, sú za­ ostalé, akési „nablblé“. Výsledkom má byť roz­ vrat fundamentov spoločnosti, našej vnútornej integrity. Práva menšín sú nadradené právam väčšiny.

Všeobecne ma neskutočne rozčuľuje agenda týchto liberálnych sliepok typu Nicholson a Pet­ rík, pretože ženy na Slovensku ešte stále nemajú také postavenie v spoločnosti ako muži, diskri­ minácia žien je na každom rohu a ony nemajú iné na práci iba gender ideológiu. Ešte nevyrie­ šili problémy normálnych ľudí – žien, ale priori­ tou sú úchylný ľudia. Peniaze, ktoré by mali ísť na aktivity smerujúce na zrovnoprávnenie žien v spoločnosti, kontrolné mechanizmy, osvetu, idú na aktivity za práva gejov a ich adopcie. A to je iba začiatok. Nicholson, Petrík, choďte radšej robiť kontrolu do kórejských fabrík na Slovensku. Tam si ženy pýtajú povolenie, keď chcú ísť na malú potrebu. Tam museli ženy, ktoré menštruovali, nosiť čer­ vený odznak na oblečení, aby im dovolili ísť na záchod častejšie. Ako akýsi označkovaný, nevy­ hovujúci dobytok! Je množstvo horúcich problé­ mov, ktoré trápia ženy na Slovensku každý deň. Sú to oveľa triviálnejšie a bežnejšie problémy ako to, čím sa zaoberáte vy, milé dámy! A ak už teda chcete vytrieskať politický kapitál z témy pracujúca matka, starajte sa o to, aby mali rov­ naké právo pracovať – hoci aj s novorodencom a bez diskriminácie – paušálne všetky ženy. Ne­ vybavujte si akési elitárske výnimky iba samy pre seba! Do témy, čo je to vlastne za mater, ktorá novo­ rodenecké obdobie svojho dieťaťa trávila „kam­ paňovaním“ po Slovenku a teraz je v parlamen­ te, kde prebiehajú rozpravy do večera, a ako asi dojčí, keď nie je doma, sa ani nejdem púšťať. Mala som novorodenca, viem, čo to je. Keď bol vo veku dieťaťa pani Petrík, nešla som od neho ani na desať minút, pretože ma zalieval stude­ ný pot a mala som triašku, ak som ho nemala na dohľad. Ale chápem, keď ide o prachy, musí ísť bokom všetko, aj zdravie vlastného dieťaťa. Drzosťou je však snaha očakávať za túto „nena­ žranosť“ povyšovanú na cnosť ešte aj obdiv.

143


TRIBÚNA > 15 MINÚT SLÁVY PRE NOVÉ MYŠLIENKY

15 MINÚT SLÁVY PRE NOVÉ MYŠLIENKY > TRIBÚNA

Juraj Režo

LIBERÁLNA DEMOKRACIA

A LIBERTARIANIZMUS

K

144

lasický liberalizmus sa učebnicovo delí na liberalizmus sprava a liberalizmus zľava. Pravicoví liberáli kladú dôraz na hmotnú vrstvu ľudských práv a slobôd, ľavicoví liberáli na ich nehmotnú vrstvu. Marxizmu-leninizmu sa nepodarilo zničiť kapita­ lizmus. Naopak, idea komunizmu sa nenaplnila, socializmus zničil sám seba. Po páde socializmu a rozpade svetovej socialistickej sústavy kapitaliz­ mus žije a slobodne sa rozvíja všade, kde sa tzv. globálnemu prediktorovi podarilo nastoliť plura­ litnú liberálnu demokraciu. Pokračovaním klasického liberalizmu je ďalšia individuácia a individualizácia podľa ja, tzv. jas­ tvo (ego) ľudských práv a slobôd: človek vlastní sám seba, nie je majetkom štátu. Smie nakladať s vlastným telom, hmotným a nehmotným vlast­ níctvom, ako uzná za vhodné. Tzv. libertariáni chcú čo najmenej štátu a čo najviac hmotných a nehmotných osobných práv a slobôd. Ústava a zákony štátu majú garantovať len ochranu a bezpečnosť občanov a dodržia­ vanie zákonnosti, ktorá potvrdzuje ich slobody a ľudské práva (tzv. minarchizmus). Liberálna demokracia predstavuje dvojhlavého draka, démona s dvomi tvárami: 1. liberálnej de­ mokracie sprava (právo mať, vlastniť, podnikať, voľne nakladať s kapitálom, užívať si zisk…), 2. li­ berálnej demokracie zľava (ľudské práva). Žijú vo vzájomnej symbióze, vzájomne si neprekážajú a obe sa vidia v ľudskej slobode. Každá inak. Ich riadiacim krkom je globálny prediktor, ktorý je aj strojcom, scenáristom a režisérom Nového sveto­ vého poriadku. Radikálna časť neoliberálov a libertariánov, naj­ mä ľavicovo orientovaní ľudsko-právni mimo­ vládni aktivisti, miešajú základné ľudské práva s akcesorickými právami. Libertariáni zľava

(ľudské práva a slobody) aj sprava (obhajujúci ekonomické slobody a práva) veria, že ľudské práva a slobody sú založené na otvorenom súbore prirodzených zákonov vlastných ľudstvu, ibaže nepátrajú po jeho pôvode a zdrojoch, iba uzná­ vajú, že ich idey môže potvrdiť alebo vyvrátiť len veľká libertariánska revolúcia. Politizáciou svo­ jich požiadaviek zaťažujú väčšinovú časť spoloč­ nosti, ktorá o ich bezbrehé slobody nestojí. Pravicový libertarianizmus sa opiera o ekonomic­ ké myslenie Friedmana, Hayeka, Hoppeho, Roth­ barda (definoval pojem anarchokapitalizmu). V opozícii voči úplnej voľnosti je trebárs globálny ekonóm a vysokoškolský učiteľ Milan Zelený, žiak Miltona Friedmana, zástanca slobodného, nie voľného trhu, považujúci Baťov ekonomický systém za vzor. Ľavicový libertarianizmus ľudských práv a slo­ bôd vychádza najmä z učenia a kritickej teórie marxizmu, sociálnej filozofie a ideológie Frank­ furtskej školy na pozadí sociálnej evolúcie post­ darvinizmu, neodarvinizmu a hodnotovej kultúr­ nej revolúcie druhej polovice predchádzajúceho milénia. Novodobý proletariát už nereprezentuje len ro­ botnícka a roľnícka pracujúca trieda, ale všetky sociálne vrstvy a skupiny spoločnosti, ktoré sú údajne utláčané, diskriminované a ostrakizova­ né. Podľa ľavicových libertariánov je potrebné oslo­ bodiť ľudskú bytosť od dynamických stereoty­ pov a vzorcov správania brzdiacich spoločenský vývoj, čo je blízke komunistickému „rozboríme sveta starý základ...“ (Internacionála). Svoj cieľ chcú však dosiahnuť pokojnou nekrvavou cestou, kultúrnou revolúciou. Požiadavky ľavicových liberálov v oblasti ľud­ ských práv a slobôd sú až také absurdné, že vy­

volávajú napätie, paranoju a schizofréniu spo­ ločnosti, rozdeľujú ju a sú zdrojom nevraživosti a pokračujúceho úpadku kultúry komunikácie v parlamente. Libertariánsky človek je oslobodený od svoj­ ho ľudského étosu a ako boh sa stavia nad seba a sám seba oslavuje ako boha. Cestou k dokonalej ľudskej božskosti blízkej libertariánom je sociál­ ne inžinierstvo a eugenika: metódy regulovanej populácie, reprodukčná sloboda, regulované tehotenstvo, antikoncepcia, sloboda interrupcií a k nim má pribudnúť aj právo na samovraždu a eutanázia (aj detí) a zo zoznamu ľudských práv má ubudnúť (čo sa deje) výhrada svedomia. Človek boh odmieta štátny etatizmus, svoju osa­ melú persónu nadraďuje nad štát à la hadovo Adamovi a Eve: „Budete ako Boh.“ Ide o ideu Nového svetového poriadku, ktorý má byť nad­ radený všetkým známym náboženstvám ako je­ diné hlavné a povinné náboženstvo. V pokrvnom príbuzenstve s NWO je hnutie oslavujúce človeka ako boha, a ním je New age. Liberáli a libertariáni nás lákavo a zaliečavo škrabkajú pod bradičkami slobodami, ktoré sú slobodami len navonok, bez ich ukotvenia vo vnútorných slobodách, a tobôž v slobodnom ľud­ skom duchu, ktorý je nad nimi. Pridávajú k nim údajné pokrokové a humánne európske hodnoty, ktoré sú len utilitárnym, duchovne vyprázdne­ ným a flexibilným argumentom v presadzovaní mocenských záujmov najmä liberálneho kapita­ lizmu nadradeného ľudskému duchu a étosu. Ak tradičná rodina bola prirodzeným základom, na ktorom sa vybudoval zdravý, silný a úspešný štát, pre libertariánov je dnes práve táto rodina najväčšou prekážkou k naplneniu ich predstáv ľudskej slobody, akú si podľa nich len možno predstaviť. Konečným cieľom ultralibertariánov je popri lik­ vidácii pojmu národ a národný štát aj likvidácia rodiny a štátu (paneurópanstvo) a spojené tran­ satlantické spoločenstvo (jedným z kľúčových krokov je aj kontroverzná dohoda TTIP). Globálny prediktor prostredníctvom liberálnej demokracie a libertarianizmu znásilňuje pôvod­ nú ľudskú identitu a integritu, vnáša do hláv ob­ čanov EÚ tzv. európske hodnoty. Tie už nie sú tými, ktoré Európa poznala pred Veľkou fran­

cúzskou revolúciou a súčasná novodobá Európa a EÚ sa na ne odvoláva. Schengen je len slobodou voľného pohybu osôb, kapitálu, tovarov a služieb. Voľný obchod a pohyb pracovnej sily potrebuje najmä liberálny kapitalizmus sám pre seba. Fle­ xibilnú pracovnú silu núti vyrábať, produkovať a konzumovať, čo si sama vyrobila a vyproduko­ vala, čím pripomína sopku, ktorá svojou erupciou zasypáva samu seba. Liberálna demokracia a libertarianizmus je ex­ trémne nebezpečná dvojtvárna lož a pretvárka. Idea liberálnej demokracie je sama osebe extré­ mistická! Doslovne diabolská! Lebo: „Si Diabo­ lus non esset mendax et homicida. Diabolus est dicis et non facis.“ Približný význam: Diabol má dve tváre, tvári sa že nie je, je luhár a vrah (pre­ vzaté z Danteho Alighieriho: Peklo, 1265 – 1321). Kalergiho plán, Barnettova doktrína a plynulé nastoľovanie Nového svetového poriadku sa v ex­ perimentálnom laboratóriu NWO, ktorým je EÚ, zadrháva, je zjavne živelný a bezradný, dokonca to s nevôľou a sklamaným konštatovaním prizna­ lo aj SME 28. 4. 2016: „Spoločný konsenzus o in­ tegrujúcej sa Európskej únii končí,“ čo je vlastne jedna z mála pozitívnych správ vydaných redak­ ciou tohto „tiežslobodného a nezávislého“ denní­ ka. OSN je nástrojom globálneho prediktora, aj GLOBSEC, ultraľavicové ľudsko-právne mimo­ vládne organizácie tzv. tretieho sektora detto. Ideál údajne slobodného európskeho človeka je bezduchý robot produkujúci rôzne mnohé a množiace sa podoby, formy a varianty hmoty a prachu, meniac ich zasa len na hmotu a prach, konzumujúci iba hmotu a prach tovarov, služieb a vecí, „slobodne sa potulujúci“ Schengenom ale­ bo mimo neho za hmotou a prachom ako zombie. Na vrchole hmotného blahobytu čaká euro a tran­ satlantickú civilizáciu diabolsky sa rehotajúca a posmešne vyškierajúca totálna a večná smrť totálne slobodných Európanov a Američanov túžiacich po totálnych slobodách, nenachádzajú­ cich reálnu ľudskú slobodu, slobodne a demokra­ ticky si voliacich svoju konečnú podobu a formu ako konečný vrchol svojej totálnej pseudoslobo­ dy, ktorou nie je nič iné, len hmota a prach. Aj Slovensko, nielen EÚ, stojí na prahu nevyhnut­ ných zásadných zmien systému moci a vládnutia, inak: „Dovidenia v pekle, priatelia!“

145


ZEM VEK Redakcia ZEM VEK

GEOPOLITICKÝ A KULTÚRNY MESAČNÍK Mesačník / Ročník 4 – 6/2016 Cena v predaji: 3,30 € Cena pri predplatnom: 2,80 € Číslo vyšlo 3. 6. 2016 ADRESA REDAKCIE Svätovojtešská 34, 831 03 Bratislava E-mail redakcie: zemavek@zemavek.sk Predplatné: www.zemavek.sk/predplatne REDAKCIA Šéfredaktor: Tibor Eliot Rostas Zástupca šéfredaktora: Marián Benka Redaktori: Juraj Pokorný, Patrik Sloboda, Peter Čalovka, Artur Bekmatov, Robert Lattacher, Vladimír Líška, Milan Pullmann, Janka Rostasová, Lukáš Perný Fotograf: Matúš Plecho Obchodné oddelenie: Janka Zigová, Janka Rostasová E-mail: zemavek@zemavek.sk Jazykový redaktor: Karolína Kašpaříková

146

Autori fotografií a ilustrácií: strana 7, 30 – 31, 62 – 64, 67, 68, 70 – 72, 75, 76, 79, 121, 141: Matúš Plecho strana 17, 18: TASR strana 28: Rároh strana 54 – 61: SITA/AP strana 83: www.prezident.sk strana 125: Milina Zimková strana 131 – 135: Yasuyuki Ueda strana 130: Martin Geišberg ilustračné foto: shutterstock Vydavateľ SOFIAN, s. r. o. Vajnorská 94, 831 04 BRATISLAVA Korešpondenčná adresa: Svätovojtešská 34, 831 03 BRATISLAVA E­mail: sofian@sofian.sk IČO: 44 564 058

BESEDA S ČITATEĽMI JÚN 2016

PREDPLATNÉ MESAČNÍKA ZEM VEK NA ROK 2016 Júl – december: 16,80 € (vrátane poštovného)

Objednávkový formulár nájdete na www.zemavek.sk/predplatne

Telefonické objednávky: 0915 895 328 v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 h

Milí čitatelia, zo skromného zvyšku, ktorý nám v redakcii ostáva, robíme všetko pre to, aby sme sa s vami mohli stretávať a šíriť nádej v celej našej zemi. V rokoch 2014 až 2016 sme uskutočnili 55 besied po celom Slovensku a v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej. Hoci nás to stojí nemálo energie, toto úsilie vnímame ako zasievanie úrody, po ktorej príde žatva.

KUSOVÉ PREDPLATNÉ Júlové číslo si môžete objednávať do 20. júna 2016 na www.zemavek.sk. Cena je 3,30 €/kus vrátane poštovného.

Košice – EZOfest 11. 6. 2016 o 11.00 hod.

Hotelová akadémia (Hlavná sála) Južná trieda 10 040 01 Košice

ĎALŠIE ČÍSLO VYCHÁDZA 1. 7. 2016

ARCHÍV ZEM VEK

Ak ste nedostali staršie čísla nášho časopisu, navštívte e-shop na www.zemavek.sk, kde si môžete objednať vybrané čísla.

DAVID ICKE – WORLDWIDE WAKE UP TOUR

Rozširuje: Mediaprint-Kapa Distribúcia predplatného: HENRIETTA – direct marketing, s. r. o. Dvojkrížna 20, 821 06 Bratislava 214 E-mail: r.gregus@henrietta.sk www.henrietta.sk Tlač K&M, a. s. Rumana 7, 031 80 Liptovský Mikuláš Nevyžiadané rukopisy a obrazové materiály sa nevracajú. Vydavateľ si vyhradzuje právo zverejniť vybrané príspevky od čitateľov a prispievateľov v tlačenej aj elektronickej podobe. Evidenčné číslo pre periodickú tlač EV 4782/13 ISSN 1339­2360 © SOFIAN, s. r. o.

8. OKTÓBRA 2016 PRAHA - LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA ŠTĚPÁNSKÁ 61, PRAHA 1 WWW.VSTUPENKOV.CZ/CS-CZ/#?EV=897

Beseda v Rimavskej Sobote


Váš časopis je inšpiráciou a potrebným nástrojom na šírenie pravdy, ktorá je stále plošne potláčaná. David Icke Verejný hovorca a autor svetoznámych bestsellerov

Profile for Zem & Vek

Zem&Vek Jún 2016  

Zem&Vek Jún 2016  

Profile for zemavek
Advertisement