Page 1

Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Aksonometrijsko projektovanje Aksonometrija je način prostornog prikazivanja predmeta. Za razliku od perspektive, kod aksonometrije paralelne ivice na predmetu zadržavaju takav položaj i na crtežu. Kod aksonometrije jedna ivica predmeta crta se vertikalno, tj. normalno na horizontalnu osu i uvek u pravoj veličini. U zavisnosti od razlikujemo: • • •

skraćenja ostale dve dimenzije (ivice) predmeta, dimetričku aksonometriju, trimetričku aksonometriju, izometričku aksonometriju.

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

1


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Dimetrička aksonometrija

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

2


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Trimetrička aksonometrija

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

3


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Izometrička aksonometrija Od pomenutih vrsta aksonometrija u inženjerskoj grafici najčečće se koristi izometrička aksonometrija, kod koje se sve tri dimenzije (visina, širina i debljina) prikazuju neskraćeno. Ivice koje predstavalju širinu i debljinu nagnute su prema horizontali pod uglom od 30o.

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

4


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Kosa projekcija Kosa projekcija je način prostornog prikazivanja koji se posle izometrije najčešće primenjuje. Kod kose projekcije se cela jedna površina (visina, širina) crta u pravoj veličini, dok se treća dimenzija crta skraćeno.

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

5


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Obla tela u izometriji Kružnica se u izometriji projektuje kao elipsa

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

6


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Kosa projekcija oblih tela

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

7


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Aksonometrijsko projektovanje u SOLID WORKS-u • • • • •

U SW se uvek kreiraju 3D (aksonometrijski – “izometrijski”) modeli i 2D crteži. Oni su stalnoj vezi jer se sve izmene prenose iz jednog u grugi model i obratno. SW je zasnovan na parametarskom projektovanju. To znači da je deo potpuno dimenziono definisan i dimenzije se mogu u svakom trenutku promeniti. Parametarske relacije u SW uspostavljaju veze između elemenata mašinskog dela Izmenama relacija i parametara mašinskog dela lako se dobijaju cele familije sličnih delova pa se projektovanje ubrzava.

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

8


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Aksonometrijsko projektovanje u SOLID WORKS-u Mašinski deo se crta pomoću osnovnih oblika i operacija. Osnovni oblici su: • • • • • • • •

osnovno dodavanje (Base-Extrude), naknadno dodavanje (Boss-Extrude), oduzimanje (Cut-Extrude), ubacivanje rupa (Hole), dodavanje rebara (Rib), zaokretanje profila (Revolve), praćenje putanje (Sweep), spajanje različitih poprečnih preseka (Loft). Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

9


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Aksonometrijsko projektovanje u SOLID WORKS-u Mašinski deo se crta pomoću osnovnih oblika i operacija. Osnovne operacije su: • zaobljenje (Fillet), • obaranje ivica (Chamfer) • izdubljivanje (Shell).

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

10


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Osnovno dodavanje (Base-Extrude) Insert > Base > Extrude

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

11


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Naknadno dodavanje (Boss-Extrude) Insert > Boss > Extrude

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

12


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Oduzimanje (Cut-Extrude) Insert > Cut > Extrude

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

13


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Ubacivanje rupa (Hole Wizard) Insert > Features > Hole > Wizard

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

14


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Dodavanje rebara (Rib) Insert > Features > Rib

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

15


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Obaranje ivica (Chamfer) Insert > Features > Chamfer

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

16


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Zaobljenja (Fillet) Insert > Features > Fillet / Round

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

17


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Izdubljivanje (Shell) Insert > Features > Shell

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

18


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Zaokretanje profila (Revolve) Insert > Base > Revolve

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

19


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Praćenje putanje (Sweep) Insert > Boss > Sweep

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

20


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Spajanje različitih poprečnih preseka (Loft) Insert > Boss > Loft

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

Animacija:

21


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Primer 1 Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

22


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Primer 2 Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

23


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Primer 3 Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

24


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Primer 4 Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

25


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Primer 5 Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

26


Inženjerska grafika mašinskih delova

AKSONOMETRIJSKO PROJEKTOVANJE

Primer 6 Nacrtati u aksonometrijskom izgledu mašinski deo prikazan na slici korišćenjem programskog paketa Solid Works 2001+.

Animacija:

Univerzitet u Niš Nišu ٠ Maš Mašinski fakultet Katedra za mehatroniku i upravljanje

27

Www2 aksonometrijsko projektovanje copy1