Page 1


Sakupili, preveli, obradili i priredili: Đorđe Jokov Armenić Ţeljko Brankov Musović

Naslovna strana Ptolomejeva Tabula Evropae V

GENETIKA, ISTORIJA I BAJKE archive.org edition Copyright 2018.

San Francisco, California, USA Founded in 1996 2


֍ Genetika, istorija i bajke je naučno-istraživački rad prvenstveno o porijeklu i etnogenezi narodâ u Crnoj Gori, ali se “dotiče” i okolnih zemalja. Na dvije stotine i četrdesetak stranica koje slijede nalazi se veliki broj podataka, imena, činjenica... Sve to od čitaoca zahtijeva određeno opšte obrazovanje i priličnu “mentalnu kondiciju”. Ne možete (odnosno, možete, mada nema svrhe) čitati ovu knjigu kao lakši književni roman, ali se, naravno, ne morate truditi ni da baš sve analizirate i zapamtite – zaista je, na primjer, nepotrebno držati u glavi imena svih ilirskih, ili tračkih plemena koja su živjela na Balkanu prije 2000 godina. Svako koga tema zanima i stvarno želi nešto da sazna ima odličnu (možda, jedinstvenu) priliku da na jednom mjestu nađe rezultate genetskih testova muškaraca iz Crne Gore i Hercegovine i navode trenutno dostupnih istorijskih dokumenata i izvora koji zajedno, u “konačnom zbiru”, daju sasvim drugačiju sliku od one koju istoričari i etnografi prikazuju stanovnicima ovih prostora u potonjih vijek-dva. Ništa nije izostavljeno, skriveno i prilagođeno ljudskoj sujeti. Stoga, ako ste isuviše emotivno vezani za svoju nacionalnu “oznaku”, ili neku od tradicionalnih balkanskih priča o porijeklu i istoriji, odmah zatvorite ovu knjigu – nema potrebe da se nervirate i psujete autore. Ovo drugo ionako ne bi imalo mnogo smisla, jer su ljudi koji su napisali sve ono što je citirano u istorijskom dijelu već odavno mrtvi, neki i par hiljada godina.

3


֍ Veliko hvala gospođi Kelly Wheaton (članica ISOGG i autorica vodiča Genetička genealogija za početnike), dr. Iain McDonaldu (astrofizičar i počasni istraživač na Genealoškim, paleografskim i heraldičkim studijama Univerziteta Strathclyde, Škotska) i Zdenku Markoviću (FTDNA I2a project) na saradnji, pomoći i sugestijama.

OBAVJEŠTENJE Na ţalost, Issuu.com od 21. marta više neće dozvoljavati besplatno “skidanje” ove knjige i zato će ona u potpunosti biti uklonjena sa ovog sajta. Ukoliko ţelite da pročitate Genetiku, istorije i bajke, knjiga je dostupna na ovim linkovima: https://www.academia.edu/34974566/Genetika_istorija_i_ bajke.pdf i https://archive.org/details/GenetikaIstorijaIBajke_201701 Na svim ostalim mjestima se nalaze zastarjele verzije koje su postavljene bez saglasnosti autora. Oprostite na neugodnosti. 4

Genetika, istorija i bajke  
Genetika, istorija i bajke  

Knjiga o porijeklu i etnogenezi stanovništva Crne Gore. This book is about origin and ethnogenesis of Montenegrin people.

Advertisement