Novi put u zelenu budućnost - EGAT 2020./2021.

Page 1

EUROPEAN GREEN ACTIVISTS TRAINING 2020./2021.

NOVI PUT PREMA ZELENOJ BUDUĆNOSTI PROJEKTNA KNJIŽICA


Sadržaj

01 02 03 04 05 06 07

Uvod Važnost klimatskih promjena Okoliš i ljudska prava Što je Europski stup socijalnih prava? Radnička prava - naša svakodnevica ili neostvarena težnja? Mladi kao glavna snaga u borbi protiv korupcije Naše viđenje Europske unije u 2030.

Forum za održivi razvoj Zeleni prozor

Novi put prema zelenoj budućnosti

godini


Uvod Ova projektna knjižica nastala je kao rezultat četvrtog izdanja hrvatske inačice projekta European Green Activists Training, koji se provodio tijekom 2020. i 2021. godine, a kojeg organizira Green European Foundation uz organizacijsku podršku Foruma za održivi razvoj Zeleni prozor. Mladi su budućnost - poruka je koju nam na gotovo svakodnevnoj razini upućuju političari, donosioci odluka, mediji, prijatelji, roditelji i poznanici. Ipak, mladima je, osim želje za promjenom i kvalitetnih ideja, potrebno i znanje koje će im omogućiti razumijevanje zajednice u kojoj djeluju. Upravo zbog toga, već smo četvrtu godinu zaredom zaduženi za implementaciju projekta European Green Activists Training. Ovogodišnje pandemijsko izdanje projekta, osim u Hrvatskoj, održano je i u Mađarskoj, Kataloniji, Poljskoj, Češkoj i Finskoj. Cilj projekta je upoznati mlade s djelovanjem institucija Europske unije, zelenim temama, politikama održivog razvoja te kroz razne aktivnosti i diskusije s predstavnicima međunarodnih organizacija, kao i Europske unije, istražiti mogućnosti aktivnog uključivanja u izgradnju zelenijeg i pravednijeg društva.

U ovoj knjižici možeš pronaći pregled nekih tema koje smo obrađivali tijekom trajanja projekta, a čije razumijevanje vodi zelenijoj budućnosti. Nadamo se kako će te ohrabriti na pokretanje vlastitih inicijativa i projekata, ali i za borbu za bolje sutra! Kaja Pavlinić predsjednica Forum za održivi razvoj Zeleni prozor Ova publikacija je realizirana uz financijsku podršku Europskog parlamenta. Europski parlament nije odgovoran za sadržaj ovog projekta.

Novi put prema zelenoj budućnosti

Kroz tri nacionalna treninga i zajedničko druženje svih sudionika u sklopu jednotjedne online manifestacije održane u travnju, obradili smo neke od najvažnijih tema i došli do zaključaka koji predstavljaju novi put prema zelenijoj i održivijoj budućnosti. U projektu je ove godine sudjelovalo sedamnaest mladih iz svih dijelova Hrvatske, a druženje uživo smo (nažalost) bili prisiljeni preseliti na platformu Zoom.


Važnost klimatskih promjena Kaja Pavlinić, organizatorica

Klimatske promjene za neke predstavljaju noćnu moru, dok druge pretjerano i ne zabrinjavaju. Zašto su klimatske promjene važne i zbog čega je potrebna hitna reakcija?

01

Ekstremne vremenske pojave i rast razine mora

Zagrijavanjem Zemljine atmosfere dolazi do promjene vremena i učestalijih ekstremnih vremenskih pojava, kao što su suše, oluje, poplave i toplinski valovi. Arktik se zagrijava dvostruko brže od svih drugih mjesta na Zemlji. Do 2100. godine, razina mora podići će se za 30 - 120 cm, što je dovoljno da cijeli New York bude pod vodom.

02

Zdravstveni rizici

03

Narušeni ekosustavi i staništa

Klimatske promjene utječu na staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta - neke vrste nestaju i do sto puta brže od normalnog, a disbalans u različitim ekosustavima vodi do čitavog niza novih problema s kojima će se čovječanstvo morati suočiti. Također, narušavanjem ekosustava i prirodnih staništa raznih vrsta utječemo i na nastanjenost ljudi u određenim područjima. Daljnje narušavanje okoliša dovodi do migracija, ratova i siromaštva.

Novi put prema zelenoj budućnosti

Zagrijavanjem Zemljine atmosfere i dodatnim zagađenjem raste razina smoga u zraku, dolazi do pojave raznih vrsta plijesni, ali i dužih perioda cirkulacije peludi. Zbog viših temperatura, češće su bolesti kardiovaskularnog sustava i bubrega, dolazi do većeg broja srčanih i moždanih udara, a narušavanje ekosistema uzrokuje i brojne epidemije te pandemije.


Okoliš i ljudska prava Nikola Kožul, organizator

Ljudska prava su prirođena prava svakog čovjeka koja mu pripadaju na temelju činjenice njegovog postojanja bez obzira na njegovu rasu, boju kože, spol, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovinu, rođenje ili drugi status, kao i bez obzira na politički, pravni ili međunarodni status zemlje ili područja kojemu pripada. Za ljudska prava kažemo da su opća ili univerzalna jer se primjenjuju na sve ljude pod jednakim uvjetima, neovisno o njihovom rasnom, spolnom, nacionalnom ili drugom podrijetlu. Štoviše, ljudska prava pripadaju i pojedinicima koji su „zli“, odnosno osuđeni za određeno kazneno djelo. Nadalje, ljudska prava su urođena i neotuđiva. Na primjer, UN-ova Opća deklaracija o ljudskim pravima u 1. članku navodi kako se „sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“, što znači da se ta prava stječu rođenjem i ne mogu se otuđiti.

U ljudska prava prve generacije spadaju građanska i politička prava kao što su aktivno i pasivno pravo glasa, pravo na život, okupljanje, slobodno izražavanje, itd. Nastala su u 17. i 18. stoljeću kao rezultat borbe ljudi za ograničavanjem samovolje apsolutističkih vladara. Međutim, s vremenom su ljudi shvatili da im je za dostojanstven život potrebno nešto više od puke zabrane ometanja ili prava izražavanja.

Novi put prema zelenoj budućnosti

Ljudska prava razvijala su se toliko dugo koliko i naša civilizacija. Iako je ta sintagma novijeg datuma, još u najstarijim pravnim dokumentima nalazimo neka pravila koja bismo mogli okarakterizirati kao prava koja štite određene ljudske vrijednosti. Na primjer, rimsko pravo štitilo je život roba ograničavajući tako proizvoljne namjere njegova vlasnika. Ipak, moderni koncept ljudskih prava intenzivno se razvija tek u posljednjih tristotinjak godina. Danas razlikujemo bar tri generacije ljudskih prava i za svaku vežemo posebne društvene okolnosti u kojima su nastajale.


Okoliš i ljudska prava Nikola Kožul, predavač

Radnički pokreti devetnaestog stoljeća postavljaju zahtjeve koji se tiču uvjeta u kojima ljudi žive i rade te osnovnih potreba koje svakom pojedincu moraju biti zajamčena. Tako, između ostalog, nastaju ljudska prava druge generacije. Ona se odnose na ekonomsku, kulturnu i socijalnu dimenziju društvenog života i obuhvaćaju prava poput prava na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturnu autonomiju, dostojanstvene uvjete rada, socijalnu sigurnost i slično. Neki teoretičari ova prava smatraju esencijalnim za demokratska društva jer se često postavlja jednostavno pitanje – „što vam predstavlja pravo glasa ako nemate što jesti?“.

Novi put prema zelenoj budućnosti

Noviji izazovi poput onečišćenja okoliša i klimatskih promjena stavili su određena prava pod upitnik. Zbog pretjeranih onečišćenja životne sredine ili prirodnih nepogoda, neki ljudi izgubili su siguran životni prostor, ali i zdravlje, pa i život. To je dovelo do razvoja treće generacije ljudskih prava koja u fokus stavlja čitavu društvenu zajednicu. Prava koja se ovdje ističu su pravo na zdravu životnu sredinu, mir, održivi razvoj itd. Naposljetku, ljudska prava nisu konačno određena i konstantno se razvijaju u skladu s novim izazovima i pojavama.


Što je Europski stup socijalnih prava? Marko Popović, organizator

Europski stup socijalnih prava je dokument koji predstavlja 20 načela, podijeljena u tri kategorije, kao putokaz prema jakoj socijalnoj Europi, koja je ujedno i pravedna, uključiva te puna mogućnosti.

Jednake mogućnosti i pristup tržištu rada Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje Rodna ravnopravnost Jednake mogućnosti Aktivna potpora zapošljavanju

Pravedni uvjeti rada

Socijalna zaštita i uključenost

Skrb o djeci i potpora djeci Socijalna zaštita Naknade za nezaposlene Minimalni dohodak Dohodak u starosti i mirovine Zdravstvena skrb Uključenost osoba s invaliditetom Dugotrajna skrb Stanovanje i pomoć beskućnicima Dostupnost osnovnih usluga

Novi put prema zelenoj budućnosti

Sigurno i prilagodljivo zaposlenje Plaće Informacije o uvjetima zaposlenja i zaštita u slučaju dobivanja otkaza Socijalni dijalog i uključenost radnika Ravnoteža između poslovnog i privatnog života Zdravo, sigurno i dobro prilagođeno radno okruženje te zaštita podataka


Radnička prava - naša svakodnevica ili neostvarena težnja? Kaja Pavlinić, organizatorica Radnička prava izuzetno su bitna za zajednicu, a pogotovo za mlade koji tek ulaze na tržište rada. Iako se kontinuirano radi na legislativama čiji je cilj zaštititi radnička prava i osigurati da za vlastiti rad budemo adekvatno honorirani, sve više ljudi osuđeno je na prekarni rad (studentski ugovor, ugovor na određeno, autorski ugovor, ugovor o djelu i sl.). Takav oblik rada posebno pogađa ugrožene skupine, u koje spadaju i mladi i žene. Prema publikaciji Mreže mladih Hrvatske pod nazivom Mali vodič za veliku borbu: Mladi i radnička prava, svi radnici imaju pravo na sljedeće uvjete:

6.

Dobro plaćen posao Posao koji ne ugrožava psihičko i fizičko zdravlje Posao koji omogućuje učenje i napredovanje na radnom mjestu Posao koji pruža egzistencijalnu sigurnost Posao koji omogućava iznošenje vlastitog mišljenja na radnom mjestu, uključujući i borbu za vlastita prava Posao koji se odvija tijekom radnog vremena i pruža adekvatan balans između privatnog i poslovnog života

Novi put prema zelenoj budućnosti

1. 2. 3. 4. 5.


Mladi kao glavna snaga u borbi protiv korupcije Kaja Pavlinić, organizatorica

Prilikom zalaganja za pravedniju, zeleniju i održiviju budućnost, zajednica nailazi na mnoge prepreke. Jedna od glavnih prepreka jest i korupcija, koju često spominjemo kao rak ranu našeg društva. Prema definiciji, korupcija je zlouporaba povjerenih ovlasti za privatnu korist. Uz korupciju vežemo društvene pojave kao što su organizirani i gospodarski kriminal, loša vlast koja ne služi građanima, ljudska prevrtljivost i nepotizam. Primjere korupcije nalazimo svugdje - u politici, obrazovanju, zdravstvu, medijima... korupcija je upletena u sve razine društva. Prema najnovijem Eurobarometru za zimu 2020./2021., 86% građana ne vjeruje političkim strankama, a 75% njih ne vjeruje Vladi. Čak 68% građana ne vjeruje lokalnim vlastima, što je značajno manje od prosjeka Europske unije, gdje lokalnim vlastima vjeruje čak 55% građana.

1. 2.

3.

4. 5.

Svojim postupcima budi uzor drugima Širi svijest dijeljenjem znanja o načinima na koje se korupcija manifestira Javno progovaraj o slučajevima korupcije, netransparentnosti i nepotizma na koje nailaziš Redovito prakticiraj svoje pravo na pristup informacijama Prouči na što se troši javni novac u tvome mjestu, gradu ili županiji

Novi put prema zelenoj budućnosti

Mladi igraju ključnu ulogu u borbi protiv korupcije, a istrebljenju korupcije možeš doprinijeti na više načina:


Naše viđenje Europske unije u 2030. godini Marko Popović, organizator

Europsku uniju i cijeli svijet u narednom desetljeću čekaju veliki izazovi, ali i prilike. Mi smo odlučili iznijeti naše viđenje Europske unije kroz četiri tematska područja koja će zasigurno odrediti našu budućnost.

OKOLIŠ Okolišna pitanja postat će važna u svim područjima

Pozitivna projekcija

EU će ostati lider Europski zeleni će biti na području najvažnija grupacija u zaštite okoliša na Europskom međunarodnoj Naglasak će biti na parlamentu sceni Društvo će lokalnom uzgoju osuđivati nedomaćih sorti ekološke pristupe poslovanju

Prirodne katastrofe počet će obuhvaćati cijeli svijet Prenapučeni gradovi zbog masovnih imigracija Promjene u potražnji turizma zbog uništenja prirodnih rezervata

Smanjenje produktivnosti tla i hidroenergije zbog manjka vode

Novi put prema zelenoj budućnosti

Negativna projekcija


Naše viđenje Europske unije u 2030. godini Marko Popović, organizator

TEHNOLOGIJA Ubrzani razvoj tehnologije Pravedna tranzicija

Veće tehnološke promjene kroz 30 godina

Razvoj autonomnih prijevoznih sredstava

Digitalizirano obrazovanje, prilagođen sadržaj učenicima

Pristupačnija izgradnja pametnih kuća Nestanak nekih starih zanimanja i pojava novih

EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADNE SNAGE Ljudi će biti obrazovaniji,

Roboti će zamijeniti radnike u prehrambenoj, automobilskoj, kemijskoj i industriji elektroničkih komponenti

Veće razlike između društvenih slojeva nestanak srednje klase

Rast dobnih granica za mirovinu

Smanjenje broja radnih sati radi povećanja produktivnosti radnika

Porast uvoza radne snage u razvoju

Novi put prema zelenoj budućnosti

otvaranje novih radnih mjesta


Naše viđenje Europske unije u 2030. godini Marko Popović, organizator

MEĐUNARODNI ODNOSI I GLOBALNA POLITIKA Povezivanje energetskih mreža unutar EU radi jednostavnije distribucije električne struje iz obnovljivih izvora energije EU države članice imat će dodatan interes u Africi i selit će svoju industriju na afričko područje Europa će se konsolidirati nakon Brexita

EU će se sve više povezivati unutar sebe i izvan svojih granica zbog rasta konkurenata (Kina, SAD i Rusija)

Jačat će međunarodne institucije i njihov utjecaj na unutarnje politike država članica EU Moguće je jačanje

EU će se više prikloniti SAD-u u odnosu na Kinu i Rusiju

Novi put prema zelenoj budućnosti

desnice


Naše viđenje Europske unije u 2030. godini EUROPSKA UNIJA 2030. GODINE - OKOLIŠ Katarina Miler, sudionica

Europska unija teži i uporno radi na smanjenju emisije stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine, u odnosu na referentnu 1990 godinu. Brojne strategije su donesene da omoguće lakši put ka ostvarenju cilja, a mnoge inicijative su još u razvoju, poput održivog financiranja i strategije za očuvanje bioraznolikosti. Iako zakonom Europska unija još nije okolišna pitanja unijela u sve sektore poslovanja i razine života, promjena u sagledavanju okolišnih tematika je evidentna. Predviđamo kako će društvo 2030. godine osuđivati one postupke pojedinaca, kompanija i vlada koji nisu u skladu s održivim razvojem zajednice i planeta. Zbog promjene u kapacitetu Zemlje da nas opskrbi resursima, morat ćemo prilagoditi svoj konzumerizam da postignemo balans, za 10ak godina ćemo već znati puno više o promjenama u uzgoju hrane u novonastalim klimatskim uvjetima, puno aktivnije ćemo raditi na sekvestraciji ugljika, bilo kroz pošumljavanje i/ili regenerativnu poljoprivredu, bilo pomoću novih tehnologija koje su u razvoju.

Smatramo kako će 2030. godine institucije EU donijeti zakone i jasniju regulaciju vezanu uz cirkularni pristup ekonomiji te da će poštivanje modela „5- R“ (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle) postati uobičajeno, kako pojedincima, tako malim i velikim poduzećima te vladama, čime će ući u kulturno naslijeđe nakon nekoliko generacija. Društvo i investitori će stvoriti pritisak poslovnom svijetu te će kompanije, pogotovo velike korporacije, prilikom stvaranja strategije poslovanja donositi odgovorne odluke i usredotočiti se na dugoročne benefite koje im pruža zeleni pristup. Nakon što kompanije primijene održive prakse, o svojem će poslovanju govoriti puno transparentnije i time poticati ostale na primjenu istih načela rada.

Novi put prema zelenoj budućnosti

Osim promjene u praksi, napredak ćemo postići sve većim fokusom na lokalnu proizvodnju domaćih sorti i konzumaciju sezonskih namirnica. Taj prijelaz poljoprivrednicima će omogućiti aktualni zeleni fondovi, ali i novi najavljeni s obzirom na to da Europska unija u okoliš i prirodne resurse planira uložiti 33% budžeta za period 2021.-2027.


Naše viđenje Europske unije u 2030. godini Svi sektori morat će se prilagoditi novim uvjetima rada - ne samo energetski sektor i industrijska proizvodnja koji imaju najveći direktni utjecaj na klimu, nego i uslužne djelatnosti poput turizma. Doći će do cvjetanja turizma na „last chance“ područjima poput koraljnih grebena ili polarnih krajeva za koje se, zbog njihove ranjivosti, ubrzo predviđa nestanak. Topljenjem leda neće se samo izgubiti život kakav sada poznajemo u polarnim regijama, već će nestati i mnogi gradovi na obali (8/10 najvećih svjetskih gradova je uz obalu), što će prouzročiti masovne migracije i još veću napučenost. Također, sve češće će se javljati prirodne katastrofe i uništavati ostale krajeve pogodne za život. Time ćemo možda dugoročno sami sebi suziti areal do točke vlastitog nestajanja, ali to se neće dogoditi u narednih 10 godina. Vjerujemo u pozitivnu budućnost, da će Europska unija biti, ako već i nije, globalni lider u osnaživanju i primjeni održivih načela. Europska unija je spremna, a 2030. godine će to i pokazati, na veliku tranziciju u potražnji radne snage u stvaranju prirodnih rješenja i inovativnih pristupa za održavanje života kakvog sada znamo.

Tako će 2030. godine borba protiv klimatskih promjena postati "everyone's business" i, iako će to možda biti borba s vjetrenjačama, barem ćemo svi u njoj sudjelovati.

Novi put prema zelenoj budućnosti

Temeljni alat za očuvanje bioraznolikost bit će proglašavanje 30% područja zaštićenima čime će se zakonski ograničiti gospodarenje njima. Zelene stranke i incijative će biti vodeće 2030. jer će društvu one postati nit vodilja nakon što svi počnemo osjećati utjecaj klimatskih promjena te više nitko ne pita „vjeruješ li u klimatske promjene“ nego samo „kako one na tebe utječu“.


Naše viđenje Europske unije u 2030. godini EUROPSKA UNIJA 2030. GODINE - UMJETNA INTELIGENCIJA Marija Oštarić, sudionica

Umjetna inteligencija (UI), eng. artificial intelligence (AI), termin je kojim se opisuje područje računalne znanosti koje se bavi razvojem alata koji reagiraju i/ili uče kao ljudi. Područje je to o kojemu kruže svakojake priče i o kojemu postoje mnogi stereotipi, ali i predrasude, od davnih dana – trenutka razvoja prvog računala – pa sve do danas.

Na pitanje: „Kako vidite budućnost Europske unije?“, mi, grupa mladih entuzijasta, polaznika EGAT-a, odgovaramo: „Vidimo ju zanimljivu, uz adekvatnu tranziciju i podršku, vrlo zanimljivu…“. Prelistavajući mnoge relevantne članke iskristalizirali smo naše ideje i vizije te smo došli do nekolicine zaključaka, koji predstavljaju kombinaciju znanstveno utemeljenih činjenica i pretpostavki, a koji su redom sljedeći: - transport 2030. godine: autonomni automobili bit će razvijeniji i dostupniji široj populaciji; postojati će autonomni vlakovi i avioni kojima će se upravljati putem naredbi - industrija 2030. godine: roboti će zamijeniti ljudsku radnu snagu - zdravstvo 2030. godine: bolesti će se dijagnosticirati brže i točnije, „virtual nursing assistent“ biti će novodefinirano zanimanje, razvit će se pametni lijekovi - edukacija 2030. godine: literatura će se u potpunosti digitalizirati te će se sadržaj iste individualno prilagođavati svakom učeniku, profesori će postati virtualni - astronomija 2030. godine: daljnji razvoj i mnoštvo dostignuća vezanih uz kolaboraciju astronomije i tehnologije - kućanstvo 2030. godine: uporaba friendly robota za obavljanje kućanskih poslova, pojava beskontaktnih i u potpunosti online oformljenih trgovina, uporaba virtualnih računa, financijski dostupnija izgradnja „pametnih“ kuća - poslovi 2030. godine: nestanak velikog broja zanimanja vezanih uz poljoprivredu, lov, šumarstvo, ribarstvo, promet, skladištenje i veze te nekolicina zanimanja vezanih uz ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

Novi put prema zelenoj budućnosti

Kao i bilo koji drugi alati, alati razvijeni zahvaljujući razvoju UI tu su kako bi služeći većem broju cijeloga društva pomogli nama ljudima. Europska unija se uistinu, glasno i transparentno, zalaže za razvoj UI time što organizirano okuplja vrhunske stručnjake, istraživačke institute i mnoga privatna tijela s ciljem stvaranja središta za resurse koji će generalno biti u službi napretka UI. To uključuje primjerice izradu/razvoj/implementaciju baze podataka, snažnih računala, alata, algoritama i sl., ali i dizanje svijesti malih poduzetnika diljem Europe o mogućnostima i koristima UI.