Page 1


ilidža, turistička destinacija sarajeva (banjsko-rekreativni sadržaji) na oko 500 metara nadmorske visine, je općina koja je dio grada sarajeva, iako službeno nije. općina ilidža, smještena ispod padina igmana, jedna je od devet općina u kantonu sarajevo čija je površina 143,4 km², što čini 11,2 posto ukupne površine kantona sarajevo i zauzima njegov centralni dio sa pravcem pružanja sjeverozapad-jugoistok.po popisu iz 1991. godine na području općine živjelo je 67.937, a danas ima oko 60.000 stanovnika u 16 mjesnih zajednica: blažuj, butmir, donji kotorac, hrasnica i i ii, ilidža centar, lužani, osjek, otes, rakovica, sokolović- kolonija,


OPĆINA ILIDŽA

stup, stup ii, stupsko brdo, vrelo bosne i vreoca. glavnina teritorije je u slivnom području rijeke bosne, gdje se nalazi i izvorište ove poznate i, za život sarajevskog kantona i općine ilidža, važne rijeke, te u slivu željeznice, koja dovodi hladne vode sa treskavice. u naselju butmir se nalazi i sarajevski (i međunarodni aerodrom), ali i, u svjetskim okvirima, poznato neolitsko nalaziste, živopisno vrelo bosne i njegova okolina, bogata nalazišta iz prahistorije, banjski turizam, netaknuta priroda, privredni subjekti...


Izdavač Općina Ilidža Za izdavača Amer Ćenanović Urednik Fatima Prašo Recenzent / lektor Fuad Kovač Dizajn Emir Operta Prikupljanje i obrada dokumentacije Nedim Merdžanić

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 355.291.6 : 929 ] (497.6I Ilidža) ˝1992/1996˝ VJEČNOST je njihova: šehidi, poginuli i umrli pripadnici OS RBiH Općine Ilidža (april 1992juni 1996): monografija. - Sarajevo: Općina Ilidža, 2009. - 451 str.: ilustr.; 22x23 cm ISBN 978-9958-9495-8-6 COBISS.BH-ID 17195014


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SADRŽAJ UVOD (AMER ĆENANOVIĆ, NAČELNIK OPĆINE ILIDŽA)............................................................... 11 RIJEČ UREDNIKA (FATIMA PRAŠO).............................................................................................................. 15 ILIDŽA U PERIODU AGRESIJE (1992 - 1995.)............................................................................................. 21 SPISAK ŠEHIDA, POGINULIH I UMRLIH PRIPADNIKA OS RBIH OPĆINE ILIDŽA...............25 ŠEHIDI, POGINULI I UMRLI PRIPADNICI OS RBIH OPĆINE ILIDŽA (BIOGRAFIJE I FOTOGRAFIJE)........................................................................................................................ .47 1992. ............................................................................................................................................................................ 49 1993. ...........................................................................................................................................................................201 1994. ...........................................................................................................................................................................307 1995. .......................................................................................................................................................................... 339 1996 / 1998. ............................................................................................................................................................ 383 RUKOPIS SRCA.....................................................................................................................................................389 ŠEHIDI (AZRA STAMBOLIĆ)........................................................................................................................... 391 ŠEHID (FADIL UDOVČIĆ)................................................................................................................................400 NEKA NAŠI SNOVI DONESU RADOST CIJELOM SVIJETU (FADIL ADEMOVIĆ).................... 401 PISMO MAJCI IZ HRASNICE (ENES KOLUH)..........................................................................................403 ŠEHIDSKA MEZARJA I SPOMEN - OBILJEŽJA.........................................................................................405 ŠEHIDI, POGINULI I UMRLI PRIPADNICI OS RBIH OPĆINE ILIDŽA PO STAROSNOJ STRUKTURI (TABELA I GRAFIČKI PRIKAZI)............................................................................................ 413 ŠEHIDI, POGINULI I UMRLI PRIPADNICI OS RBIH OPĆINE ILIDŽA PO SPOLNOJ PRIPADNOSTI (TABELA I GRAFIČKI PRIKAZI).......................................................................................417 SPISAK PRIPADNIKA OS RBIH SA PODRUČJA OPĆINE ILIDŽA ČIJE BIOGRAFSKE PODATKE NISMO USPJELI PRONAĆI................................................................ 421 ŽRTVE KASINDOLSKE ULICE (BIOGRAFIJE I FOTOGRAFIJE).........................................................425 SPISAK ŽRTAVA KASINDOLSKE ULICE......................................................................................................447 RECENZIJA (FUAD KOVAČ).............................................................................................................................451


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


UVOD

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

11


Poštovane porodice naših šehida, poginulih i umrlih boraca, dragi prijatelji

Jedini cilj ove Monografije je da na jednom mjestu – u jednoj knjizi budu objedinjeni biografski podaci svih šehida i poginulih boraca koji su do agresije živjeli na području općine Ilidža, bez obzira na mjesto rođenja i mjesto pogibije, bez obzira kojoj su formaciji OSBiH pripadali u vrijeme pogibije, ili koji su od posljedica ratne povrede ili bolesti umrli u periodu od 1992. do juna 1996. godine, kao i svih nestalih lica sa područja općine Ilidža. Oni su bili pripadnici različitih vojnih jedinica, ali su imali isti cilj – braniti i odbraniti svoju domovinu. U toj herojskoj borbi dali su ono najvrjednije – svoj život. Naš trajni zadatak je da ih se sjećamo i nezaboravljamo, da pričamo i pišemo o njima, zbog njih, nas i budućih generacija, da se ovo zlo nikada i nikome ne ponovi. Neka im je vječni rahmet i lahka zemlja bosanska!

Ilidža, septembar 2008.

Amer Ćenanović, načelnik Općine Ilidža

13


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RIJEČ UREDNIKA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

15


Drage majke, očevi, sestre, braćo, supruge, djeco naših šehida i poginulih boraca, najteži zadatak u mom životu, teži i od rata koji sam preživjela, bio je rad na ovoj Monografiji. Htjela sam da pišem o šehidima i poginulim borcima, o njihovim podvizima, o njihovim snovima, idealima... Ali uzalud. Od bezbroj riječi nisam mogla pronaći nijednu pravu riječ koja bi bila dostojna o njima govoriti. Kad god razmišljam o njima, dragim šehidima, sjetim se stihova koje je pjesnik davno napisao: „Gledali smo kako umiru stojeći oni koje volimo, sada vidimo mrak koji ne vide slijepi, sklopite oči da vidite one, koji su dali vječnoj noći dan svojih očiju, oni drže zemlju na leđima, nepokretne nikad ih stići nećemo o nikada, nikada se neće izjednačiti vrijeme naše smrti i njihove, vječito bićemo razdvojeni i mrtvi.“ U ovoj Monografiji, kao i u našim srcima, žive naši „PRVI“ – najbolji sinovi i kćeri naše domovine, Bosne i Hercegovine, naše Ilidže. Ova Monografija mogla je da se uradi na mnogo načina. Jedan od načina je ovakav, možda budući bude mnogo bolji, drugačiji... Sa ovim izdanjem Monografije, ne završava se spomen na njih, junake naših dana, spomen će biti trajan koliko i život budućih generacija.

Monografija je koncipirana tako da predstavlja hronološka poglavlja, redosljed je određen po datumu i godini pogibije. Pokušali smo, koliko je to bilo moguće, da svi biografski podaci budu standardizirani kako bismo izbjegli moguće špekulacije u bilo kom smislu. Podaci i fotografije šehida i poginulih boraca korišteni su iz Spomen sobe Četvrte viteške motorizovane brigade koje je obrađivao i provjeravao Nedim Merdžanić, zatim iz Udruženja šehida i poginulih boraca Općine Ilidža, iz Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Ilidža, koja nam je dostavila kompletnu evidenciju, iz Udruženja „Žrtve Kasindolska ulice“, Odjela za odbranu Općine Ilidža... Veći dio građe za ovu knjigu sabran je neposrednim radom na terenu uz saradnju porodica šehida i palih boraca, kao i saboraca i poznanika. Hvala svima koji su dali podršku i doprinos da ova Monografija bude urađena i objavljena. Najveću zahvalnost dugujemo načelniku Općine Ilidža, gospodinu Ameru Ćenanoviću, koji je pokrenuo inicijativu za izradu ove Monografije i bez čije podrške njena realizacija ne bi bila moguća. Ilidža, septembar 2008.

Fatima Prašo, urednik Monografije

17


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tako mi neba sazviježđima okićenog, i Dana već određenog, i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, i vatrom i gorivom ih napunili, kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili! A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na Zemlji- a Allah je svemu Svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali čeka patnja u džehenemu i isto tako prženje u ognju, a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti...

(Sura – Al-Burūğ)

19


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ILIDŽA U PERIODU AGRESIJE (1992 - 1995.)

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

21


Uvod u rat za Bosnu i Hercegovinu počinje još 1991. godine (pa i prije - na Gazimestanu) kada izdajnička JNA, potpomognuta SDS-om, tajno priprema dugo planiranu agresiju s ciljem stvaranja tzv. „Velike Srbije“. Uz permanentnu destabilizaciju Bosne i Hercegovine, JNA i SDS, tih godina i na području ilidžanske općine počinju sa naoružavanjem svih vojno sposobnih građana srpske nacionalnosti. Agresija je počela barikadama i blokadama glavnih ilidžanskih saobraćajnica. Uslijedio je ultimatum čelnika SDS-a (Prstojevića i Unkovića) ovdašnjem nesrpskom stanovništvu da preda oružje. Nakon toga dolazi do spontanog okupljanja patriotski orijentiranih dobrovoljaca s namjerom odbrane od genocida koji se već uveliko dešavao širom BiH. Formiraju se prve jedinice, dobrovoljci se uključuju u TO i jedinice MUP-a. U Sokolović Koloniji je formiran Odred „22 april“ i Odred dobrovoljaca okupljenih u Specijalnu jedinicu MUP-a. U Hrasnici se formiraju dva bataljona – Hrasnički i Igmanski, U Butmiru Butmirski odred „Nedžad Delić“... U aprilu 1992. godine u jedinicama je bilo oko 250, slabo naoružanih, ali odlučnih i hrabrih dobrovoljaca da stanu u odbranu naroda. Pokret otpora i snaga odbrane svakim danom su rasli sve više i više, tako da su stvoreni uslovi za formiranje, brigada, divizija i korpusa koji su se trebali staviti pod jedinstvenu komandu Glavnog štaba ARBiH. Tako je bilo i na Ilidži. Naredbom Glavnog štaba OS Ilidže prerasle su u IV. motorizovanu brigadu, kasnije sa počasnim nazivom „viteška“, koja je raznim transformacijama nekoliko puta mijenjala ime. Sa sjeverne strane slobodne ilidžanske prostore branili su hrabri pripadnici 102 mtbr. Bezbroj je bitaka u kojima su učestvovali pripadnici ovih brigada širom BiH. Pored aktivnih borbenih dejstava, brigada je uspjela sačuvati, održati i graditi jednu komunikaciju („žilu kucavicu“) Sarajeva sa svijetom, a to je Igmanski put. Izgradila je više od 100 km puteva, pružila maksimalnu pomoć u izgradnji objekta „DB“ koji je bio od posebnog značaja za grad i državu BiH. Vodeći bitke sa mnogo najdomoćnijim neprijateljem ove multinacionalne brigade su dale 653 šehida i poginula borca od kojih i nekoliko dobitnika najvećih ratnih priznanja. Nakon konsolidacije prostora Sarajeva, poslije potpisanog Mirovnog sporazuma, 6. aprila 1996. godine Ilidža je reintegrirana u sastav Grada pod kontrolom Federacije BiH

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

23


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SPISAK ŠEHIDA, POGINULIH I UMRLIH PRIPADNIKA OS RBIH OPĆINE ILIDŽA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

25


26

Ime (ime oca) prezime / strana

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Abazi (Isuf ) Fehmi / 335 Ademović (Mahmut) Fejzo / 189 Adrović (Derviš) Avdija / 284 Adrović (Numan) Adem / 334 Adžajlić (Himo) Hidajet / 172 Adžović (Alija) Haris / 126 Agić (Enes) Muniz / 148 Agović (Ćamil) Ramzija / 353 Agović (Ćamil) Sado / 58 Agović (Rifat) Samir – Bucko / 268 Ahmespahić (Avdo) Amir / 223 Ahmethodžić (Derviš) Adem / 291 Ahmethodžić (Salko) Meho / 323 Ahmetović (Ale) Salem / 232 Ahmetović (Zahir) Remza / 84 Ajdin (Nazif ) Remzija / 132 Alagić (Hilmija) Ramiz / 247 Alibašić (Elmas) Besim / 281 Alić (Alija) Enes / 114 Alić (Ibrahim) Šekib / 245 Alić (Sulejman) Hidajet / 374 Aljović (Adem) Ahmet / 365 Andelija (Himzo) Mehmed / 116 Andelija (Rašid) Zulfo / 251 Arnautović (Mujo) Đulbo / 344 Ašćerić (Hamid) Hajrudin / 130 Asotić (Kurtan) Fahrudin / 90 Avdić (Avdo) Almir / 112 Avdić (Hajrudin) Elvir / 356 Avdić (Kasim) Sead / 279 Avdić (Salko) Zijad / 120 Avdović (Elez) Muzafer / 136 Avdović (Emro) Selmo /123 Baberović (Zilko) Jusuf / 86 Babić (Mehmedalija) Dževad / 335

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Babić (Ramo) Sead / 348 Bajraktarević (Hamid) Meho / 331 Bajraktarević (Kasim) Ekrem / 301 Bajraktarević (Muhamed) Elvir / 364 Bajraktarević (Sulejman) Muhamed / 145 Bakija (Huso) Hemed / 167 Balaž (Janoš) Gergelj / 317 Bandić (Hamid) Halil / 203 Barac (Agan) Mešan / 358 Barac (Omer) Hasan / 294 Baručija (Ahmet) Kasim / 357 Bašalić (Safet) Mirsad – Cinco / 289 Bašalić (Salko) Fehim / 319 Bašić (Ahmed) Ibrahim / 192 Bašić (Alija) Asim / 115 Bašić (Ćazim) Nezir / 233 Bašić (Husein) Izet / 121 Bašić (Šefik) Salko / 384 Bašić (Šeho) Salko / 135 Bašović (Islam) Behudin / 67 Bašović (Rifet) Ifet / 274 Bavčić (Asim) Avdo / 362 Bebić (Drago) Krešimir / 104 Bečić (Abdulah) Edin / 136 Bečić (Salih) Fadil / 337 Bećirović (Himzo) Mirsad / 114 Bećirović (Ismet) Said / 376 Bećirović (Zahid) Amir / 111 Bećković (Edhem) Nedžib / 331 Bečković (Mujo) Ibro / 177 Begić (Ramo) Ramiz / 125 Begović (Ragib) Selim / 252 Bejtić (Zehrid) Hasib / 315 Berbati (Ajet) Hajrulah / 246 Berilo (Mušan) Edin / 60 Bešić (Šaćir) Ramiz / 375 Beširević (Avdija) Ševko / 265

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

73. Bešlić (Rešo) Iso / 197 74. Bešović (Ejub) Ešeref / 293 75. Bilalović (Ibrahim) Fikret / 210 76. Bilić (Džafer) Adis / 287 77. Bjelica (Jovo) Dragutin / 190 78. Bjelonja (Avdo) Meho / 296 79. Bogunić (Halil) Emir – Čarli / 278 80. Bojičić (Osman) Selvin – Ceva / 376 81. Bojo (Eduard) Igor / 237 82. Boloban (Ramo) Ibrahim / 89 83. Borovac (Halil) Fadil / 148 84. Borovina (Aziz) Refik / 316 85. Bošković (Veljko) Miodrag / 233 86. Botulja (Ćamil) Hasan / 275 87. Bozalija (Mustafa) Nihad / 76 88. Brčić (Omer) Esed / 246 89. Brica (Jusuf ) Minadir / 80 90. Briga (Hasan) Asim / 310 91. Brkić (Franjo) Ivan / 70 92. Brkić (Ismet) Izet / 308 93. Bublin (Ramo) Jusuf / 315 94. Bučan (Hajro) Anes / 69 95. Bučan (Hajro) Emir / 262 96. Bučan (Sulejman) Nedžib / 252 97. Bulbul (Mehmedalija) Džemal / 278 98. Bundo (Alija) Amir / 378 99. Burajić (Osman) Mustafa / 275 100. Busuladžić (Hamza) Mugdim / 293 101. Crnčević (Idriz) Zuhdo / 208 102. Curić (Dedo) Asim / 367 103. Curić (Esad) Fadil / 248 104. Cucak (Hamčo) Rahman / 51 105. Čaić (Ibrahim) Maše / 264 106. Čajić (Salko) Edhem / 347 107. Čakić (Ibrahim) Behija / 354 108. Čaušević (Ibro) Zajko / 357 109. Čaušević (Izet) Zijad / 216


110. Čaušević (Velija) Hrustem / 124 111. Čengić (Ismet) Jasmin / 279 112. Čebirić (Asim) Suljo / 345 113. Čehić (Rasim) Jasmin / 59 114. Čimpo (Ibro) Džemil / 235 115. Ćišija (Fehim) Suad / 210 116. Čolo (Kasim) Šerif / 139 117. Čolo (Mato) Predrag / 99 118. Čolo (Mustafa) Nisvet / 248 119. Čolpa (Ćamil) Zićrija / 164 120. Čorbo (Dervo) Derviš / 205 121. Čorbo (Husnija) Dževad / 384 122. Čorbo (Omer) Asim / 154 123. Čordalija (Ahmed) Fahrudin / 259 124. Čuljak (Krešimir) Branko / 183 125. Čustović (Zićrija) Miralem / 161 126. Ćatović (Ćamil) Rahim / 180 127. Ćatović (Zahir) Hajrudin / 223 128. Ćenanović (Hamdo) Hamid / 81 129. Ćeferin (Zvonimir) Ernest / 100 130. Ćenanović (Hamid) Izet / 340 131. Ćenanović (Muhamed) Haris / 341 132. Ćenanović (Salem) Nijaz / 286 133. Ćenanović (Salih) Rasim / 137 134. Ćesko (Ismet) Ferid / 56 135. Ćosić (Mujo) Safet / 166 136. Ćupina (Bećir) Aziz / 274 137. Ćupina (Sulejman) Rukija / 385 138. Daglar (Filduz) Šaćir / 81 139. Dedić (Ahmed) Refik / 329 140. Dedić (Husein) Salko / 59 141. Dedić (Kasim) Asim / 87 142. Dedić (Zilko) Suvad / 240 143. Delalić (Ahmet) Muharem / 343 144. Delalić (Imšir) Šućrija / 316 145. Delić (Mujo) Nedžad / 88 146. Delić (Nazif ) Ismet / 78

147. Demir (Hamid) Zahid / 360 148. Dervišević (Rasim) Emir / 292 149. Derviškadić (Šerif ) Sead / 297 150. Divoš (Hasan) Halil / 269 151. Došljevski (Goce) Zoran / 170 152. Drakovac (Remzija) Safet / 140 153. Drkić (Halil) Omer / 253 154. Dupovac (Sulejmen) Hamid–Haće /231 155. Durmo (Džemail) Fahrudin / 50 156. Durmo (Ramiz) Ćamil / 155 157. Džabija (Vehid) Edin / 271 158. Džaferović (Munib) Ekrem / 355 159. Džaferović (Salko) Elmir / 65 160. Džafić (Arif ) Kerim / 150 161. Džafić (Džemal) Mehmedalija / 101 162. Džaltur (Ahmo) Ernest / 122 163. Džaltur (Avdija) Fadil / 267 164. Džaltur (Mahmut) Mehmed / 119 165. Džamalija (Mušan) Adil / 150 166. Džambegović (Mujo) Halil / 84 167. Džano (Halil) Asim / 322 168. Džebo (Mehmed) Mirsad / 176 169. Džehović (Ahmet) Ramiz / 96 170. Džemailović (Mustafa) Seadin / 369 171. Džemidžić (Zajko) Mušan / 117 172. Džomba (Hasib) Alija / 209 173. Džubur (Zaim) Ethem – Eko / 90 174. Đekić (Hajriz) Nusret / 247 175. Đuliman (Džemal) Suvad / 95 176. Elčić (Rasim) Mevlida / 277 177. Elčić (Rasim) Samira / 277 178. Fajić (Muho) Šemsudin / 290 179. Fako (Huso) Abid / 320 180. Fatić (Hamid) Senaid / 211 181. Fazlić (Murat) Safet / 283 182. Fejzić (Adem) Adil / 236 183. Fejzić (Hamdo) Haris / 55 monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

184. Fejzić (Jakub) Smail / 126 185. Fejzić (Nedžib) Ismir / 208 186. Feratović (Šećo) Avdulj / 60 187. Feriz (Mehmed) Enes / 302 188. Festić (Himzo) Safet / 85 189. Filipovic (Nedeljko) Stevo / 309 190. Fočo (Omer) Mirsad / 122 191. Gadžo (Abid) Huso / 98 192. Gadžo (Alija) Emin / 377 193. Galešić (Mijo) Jagoda / 69 194. Gavranović (Marijan) Emil / 211 195. Godinjak (Fehim) Uzeir / 97 196. Godinjak (Hamid) Elvir / 80 197. Gojak (Mumin) Haris / 127 198. Gorančić (Šaban) Enver / 96 199. Goro (Nasuf ) Tahir / 234 200. Goro (Salih) Rešad / 127 201. Gracić (Ejub) Ermedin / 79 202. Granulo (Alija) Muhamed / 372 203. Granulo (Halil) Halid / 196 204. Granulo (Hamdo) Nedžad / 68 205. Grba (Rašid) Iso / 120 206. Gurbeta (Nazif ) Amir / 379 207. Gušić (Mumin) Senad / 107 208. Gušić (Šaban) Kadrija / 83 209. Habota (Sajto) Emir / 196 210. Hadžiahmetović (Hasan) Avdo / 351 211. Hadžić (Ahmed) Adem / 381 212. Hadžić (Alija) Damir /258 213. Hadžić (Zahid) Fikret / 263 214. Hadžihalilović (Halil) Alija / 92 215. Hadžihasanović (Muhamed) Adnan / 85 216. Hajdarević (Avdo) Adem / 141 217. Hajdarević (Avdo) Azur / 190 218. Hajdarević (Muharem) Mirsad / 348 219. Hajdarević (Omer) Omer / 332 220. Hajrović (Faik) Ramiz / 239

27


28

221. Halač (Hasan) Ibrahim / 72 222. Halač (Ibrahim) Hajrudin / 295 223. Halilović (Halil) Hidajeta / 328 224. Handžić (Mehmed) Ibrahim / 108 225. Hanić (Halil) Enver / 365 226. Harbaš (Bego) Vahid / 100 227. Hasanbegović (Ibrahim) Samir / 66 228. Hasanbegović (Muhamed) Esad / 214 229. Hasanović (Hasan) Bajram / 244 230. Hasanović (Sejmo) Selman / 124 231. Hasečić (Ahmed) Fuad / 57 232. Hasečić (Fehim) Nijaz / 303 233. Hasečić (Ibran) Alija / 138 234. Hasić (Ćamil) Enes / 318 235. Hasić (Muharem) Hamid / 251 236. Hebibović (Ćamil) Alija / 317 237. Hidović (Šućrija) Muharem / 151 238. Hodžić (Adil) Hilmo / 166 239. Hodžić (Hamid) Ibrahim / 226 240. Hodžić (Mustafa) Mesud / 294 241. Hodžić (Osman) Azmir / 188 242. Holić (Nuro) Husein / 238 243. Holjan (Osman) Asim / 61 244. Hošo (Ramiz) Asim / 282 245. Hozo (Mustafa) Hajrudin / 374 246. Hrgonja (Sulejman) Sead / 162 247. Hrnjević (Mešin) Irfan / 191 248. Hrnjević (Mešin) Ismet / 192 249. Hrnjić (Ramiz) Bajro / 296 250. Hrnjić (Taib) Vahid / 276 251. Hrnjica (Asim) Miralem – Lale / 111 252. Hrnjičić (Ibro) Smail / 62 253. Hukara (Muradif ) Fadil / 177 254. Hurić (Muharem) Selver / 105 255. Huseini (Bajram) Arsim / 232 256. Husić (Husnija) Jasmin / 145 257. Ibišević (Alija) Sejmo / 181

258. Ibrahimi (Zulćufli) Safet / 171 259. Ibrahimović (Adem) Nedžad / 113 260. Ibrahimović (Nazif ) Safet / 369 261. Ibrahimović (Sulejman) Ćamil / 344 262. Ibrahimović (Sulejman) Salem / 221 263. Idrizović (Halid) Šućro / 288 264. Idžaković (Drago) Zvonko / 346 265. Ilić (Pavo) Ivan / 299 266. Imamović (Fejzo) Dervo / 99 267. Imamović (Rašid) Meho / 355 268. Isaković (Mehmed) Senad / 297 269. Isanović (Bajro) Mustafa – Muta / 110 270. Išerić (Sulejman) Selma / 160 271. Isović (Redžep) Emin / 205 272. Ivanić (Pero) Silvio / 117 273. Jašar (Ahmed) Ramiz / 325 274. Jelešković (Himzo) Nihad / 362 275. Jelešković (Salko) Zaim / 363 276. Jelešković (Zaim) Vahid / 149 277. Jelić (Nedeljko) Jadranka / 104 278. Jurišić (Ante) Antun / 135 279. Jusufbašić (Vejsil) Sabit / 153 280. Kadić (Hajdar) Izet / 228 281. Kadić (Hanefija) Uzeir / 236 282. Kadić (Ismet) Senad / 195 283. Kadić (Juso) Meho / 143 284. Kadrić (Fikret) Elvir / 140 285. Kadrić (Halil) Zuhdija / 225 286. Kadrić (Kasim) Admir – Dado / 257 287. Kadrić (Mujo) Nurko / 381 288. Kadrić (Ramiz) Almir / 359 289. Kafedžić (Muhamed) Bakir / 202 290. Kahvić (Ahmed) Ferid / 115 291. Kahvić (Fejzo) Suljo / 330 292. Kahvić (Jusuf ) Fadil / 156 293. Kahvić (Šerif ) Elzedin – Felga / 71 294. Kahvić (Taib) Hajrudin / 312 monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

295. Kalabušić (Hadžo) Jasmin / 173 296. Kaljanac (Salih) Idriz / 353 297. Kapetanović (Muhamed) Salahudin /257 298. Kapo (Bajro) Vahidin / 108 299. Kapo (Bego) Meša / 352 300. Kapur (Ahmo) Hasan / 309 301. Karan (Ilija) Milan / 169 302. Kardaš (Mustafa) Ibrahim / 361 303. Karić (Himzo) Zijad / 207 304. Karić (Huso) Muharem / 368 305. Karić (Huso) Zaim / 372 306. Karić (Nurko) Alija / 327 307. Karijašević (Meho) Mujo /129 308. Karišik (Ramčo) Dževad / 299 309. Karišik (Smajo) Esad / 351 310. Karlica (Hadžo) Mehemed / 207 311. Kasapović (Hajrudin) Mevsudin / 226 312. Kečo (Ahmet) Almir / 245 313. Kečo (Bajro) Ćamil / 295 314. Kečo (Muradif ) Džemal / 102 315. Kečo (Zejnil) Salem / 301 316. Kekić (Dervo) Adem / 197 317. Kelemiš (Mustafa) Ašim / 260 318. Kereš (Osman) Hasan / 263 319. Kerić (Ibro) Ibrahim / 241 320. Kezo (Ćamil) Mumin / 243 321. Kicara (Ramiz) Ferid / 118 322. Kicara (Sabit) Ferid / 139 323. Kiso (Đulko) Fikret / 240 324. Klepo (Meho) Hajrudin / 50 325. Kodrić (Bećir) Osman / 186 326. Kolar (Ismet) Jasmin / 304 327. Koldžo (Mustafa) Ramo / 333 328. Kolenović (Zajo) Murat / 302 329. Kolić (Nasuf ) Harun / 220 330. Konaković (Jusuf ) Seid / 371 331. Korman (Midhat) Dino / 244


332. Kovač (Abaz) Senad / 171 333. Kovač (Salko) Fahrudin / 75 334. Kožar (Ramo) Muzafer / 238 335. Kozlić (Bećir) Izet / 79 336. Krajčin (Alija) Ibrahim / 371 337. Krajčin (Nahod) Jusuf / 131 338. Krajina (Halil) Zijad / 142 339. Krivić (Muhidin) Sead / 212 340. Kršo (Sulejman) Nurko / 228 341. Krujezi (Selim) Šefćet / 88 342. Krvavac (Rušid) Amir / 321 343. Kubat (Nazif ) Abdulah / 311 344. Kulauzović (Hasan) Hajrudin / 224 345. Kulo (Hasan) Edis / 258 346. Kulovac (Jusuf ) Hakija / 373 347. Kundo (Latif ) Edin / 87 348. Kunić (Džano) Rasim / 345 349. Kurdija (Nazif ) Husein / 61 350. Kurtagić (Amir) Mehdija / 198 351. Kurtović (Selim) Edhem / 217 352. Kurtović (Šerif ) Esad / 366 353. Kustura (Dervo) Alija / 78 354. Kustura (Kasim) Mensur / 330 355. Kustura (Mujo) Mušan / 303 356. Kustura (Omer) Šefik / 214 357. Leka (Hasan) Omer / 151 358. Leka (Ibro) Ahmet / 342 359. Lerotić (Vlado) Zorica / 113 360. Letić (Šahin) Murat / 107 361. Lindov (Hasan) Asim / 156 362. Lindov (Salko) Mujo / 66 363. Lingo (Arif ) Zahid / 347 364. Lojpur (Dušan) Miran / 221 365. Lokvančić (Džano) Hilmo / 63 366. Lokvančić (Ibrahim) Fadil / 341 367. Lokvančić (Mehmed) Derviš / 239 368. Lokvančić (Meho) Mustafa / 76

369. Lokvančić (Safet) Smail / 313 370. Lučkin (Adem) Nurko / 298 371. Lučkin (Hamdija) Sado / 262 372. Lučkin (Salem) Bajro / 314 373. Luščić (Ilija) Jakov / 342 374. Mahmutović (Aziz) Ekrem / 57 375. Mahmutović (Fehim) Sabit / 183 376. Mahmutović (Hamed) Samed / 231 377. Mahmutović (Meho) Vehid / 273 378. Mahmutović (Nezir) Sulejman / 222 379. Mahmutović (Sulejman) Zaim / 51 380. Makaš (Jusuf ) Muzafer / 250 381. Malagić (Nuho) Amir / 202 382. Maljić (Alija) Sead / 280 383. Marić (Mumin) Ćamil / 147 384. Marijanović (Pero) Mario / 270 385. Marković (August) Zdenko / 98 386. Markulj (Ljubomir) Zdenko / 161 387. Martinović (Murat) Selman / 53 388. Maslo (Alija) Sead / 74 389. Maslo (Edhem) Ferid / 219 390. Matić (Nikola) Davor / 220 391. Medar (Juso) Ibro / 356 392. Mehanić (Fadil) Sabit / 249 393. Mehinović (Mensud) Damir / 188 394. Mehmedagić (Dervo) Hamza / 157 395. Mehmedić (Sulejman) Mirsad / 175 396. Mehmedika (Mujo) Hamid / 266 397. Mehmedspahić (Meho) Himzo / 359 398. Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo / 256 399. Mekanić (Nezir) Nedim / 147 400. Mekić (Džemal) Salem / 287 401. Mekić (Vejsil) Himzo / 146 402. Memić (Abid) Fadil / 242 403. Memić (Huso) Mehmedalija / 129 404. Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo / 110 405. Memić (Muhamed) Adnan / 323 monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

406. Memić (Sabit) Ismet / 300 407. Memija (Ahmed) Sead / 64 408. Memović (Rasim) Sakip / 178 409. Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko / 109 410. Merzić (Mustafa) Haris / 187 411. Merzić (Nazif ) Kemal / 217 412. Mešević (Mehmed) Enes / 361 413. Mezit (Muharem) Himzo / 143 414. Miler (Franjo) Jozo / 363 415. Miletić (Ante) Pero / 54 416. Milić (Alija) Adil / 373 417. Milišić (Dervo) Omer / 284 418. Milišić (Omer) Zaim / 283 419. Mišić (Nikola) Anto / 227 420. Mišić (Pero) Tomo / 134 421. Mraković (Ibro) Esad / 337 422. Mučić (Pajazit) Ferhan / 319 423. Muhić (Kasim) Enver / 52 424. Muhić (Sulejman) Bećir / 119 425. Muhović (Ibro) Mesud / 181 426. Muhović (Mehmed) Mevsuda / 106 427. Mujanović (Asim) Sead / 168 428. Mujanović (Hamid) Esad / 169 429. Mujanović (Mujo) Fahrudin / 243 430. Mujanović (Rasim) Asim / 291 431. Mujkić (Ahmed) Uzeir / 89 432. Mujkić (Selmo) Ekrem / 224 433. Mulaosmanović (Bajro) Fikret / 215 434. Mulaosmanović (Enver) Edvin / 271 435. Mulaosmanović (Fatima) Samir / 182 436. Mulaosmanović (Jusuf ) Halid / 194 437. Mulaosmanović (Mahmut) Nihad / 58 438. Mulaosmanović (Smajo) Jusuf / 229 439. Mulavdić (Ragib) Sado / 312 440. Mulić (Sulejman) Mirsad / 193 441. Muratović (Ćazim) Elmaz / 256 442. Murić (Alija) Nusret / 281

29


30

443. Murić (Meho) Safet / 54 444. Musabegović (Fetah) Samir / 131 445. Musaefendić (Sulejman) Hazim / 187 446. Mušanović (Osman) Dževad–Džeki / 91 447. Mušanović (Rasim) Elvir / 264 448. Mušanović (Zahid) Murat / 62 449. Musić (Ramiz) Ismet / 86 450. Musić (Ramiz) Izet / 144 451. Mustajbegović (Egber) Ramiz / 56 452. Mutapčić (Alija) Fikret / 158 453. Mutapčić (Džemail) Ćazim / 163 454. Mutapčić (Mujo) Sabrija / 321 455. Muzur (Abid) Avdo / 268 456. Muzur (Akif ) Ibrahim / 63 457. Muzur (Ramiz) Amer / 260 458. Muzur (Vejsil) Hamdo / 216 459. Nalbantić (Hamdo) Nedim / 327 460. Neljković (Ismet) Rafet / 354 461. Nezirović (Adem) Adem / 162 462. Nikočević (Redžo) Orhan / 144 463. Nikšić (Muharem) Hamdija / 320 464. Nišić (Junuz) Esad / 172 465. Nokto (Ismet) Zikret / 218 466. Numanović (Džemal) Murat / 138 467. Oćuz (Lutvo) Munir /123 468. Omeradžić (Džemal) Merim / 377 469. Omeragić (Huso) Mirsad / 209 470. Omeragić (Ibro) Huso / 167 471. Omeragić (Ibro) Munib / 225 472. Omeragić (Ifet) Nermin / 235 473. Omerbašić (Redžo) Hajrudin / 160 474. Omerbegović (Meho) Zlatan / 125 475. Omerović (Began) Alija / 179 476. Omerović (Hamid) Safija / 174 477. Omerović (Ismet) Sabahudin / 93 478. Omerspahić (Alija) Hamdo / 242 479. Opanković (Enver) Jasmin / 370

480. Opanković (Hilmo) Džemail / 265 481. Opanković (Kemal) Haris / 67 482. Oputa (Vejsil) Ibrahim / 368 483. Oručević (Ismet) Izudin / 206 484. Oručević (Ramiz) Senaid / 73 485. Osmanović (Mulaz) Ismet / 68 486. Osmanović (Rasim) Enver / 259 487. Otajgić (Mustafa) Jusuf / 128 488. Pajević (Mujo) Ahmed / 230 489. Pamuk (Zejnil) Jasminko / 116 490. Pašukan (Enver) Alija / 176 491. Pavica (Muhamed) Hamdija / 350 492. Pecar (Hasan) Hasan / 340 493. Pecikoza (Rešid) Ago / 370 494. Pejčinović (Haso) Ahmet / 366 495. Pekmez (Ferid) Armin / 336 496. Peljto (Hajro) Halil / 285 497. Pendek (Selim) Adem / 73 498. Pintol (Avdija) Ibrahim / 101 499. Pintol (Avdija) Mustafa / 219 500. Pintol (Halil) Šemsudin / 155 501. Plavčić (Ibro) Mehmed / 250 502. Pleh (Hilmo) Ismet / 105 503. Pocrnjić (Sretko) Ivo / 157 504. Podgorica (Omer) Amir / 358 505. Podgorica (Omer) Hašim / 165 506. Poturak (Ibro) Admir / 349 507. Prguda (Sajto) Džemal / 375 508. Radeljaš (Sabit) Nusret / 97 509. Rađo (Mehmed) Salko / 152 510. Radončić (Medo) Džafer / 199 511. Ragipović (Nasuf ) Maruf / 70 512. Rahman (Mustafa) Medin / 267 513. Rahman (Nazif ) Jasna / 141 514. Rahman (Nurija) Kasim – Kale / 318 515. Raščić (Šerif ) Šućro / 195 516. Rašiti (Osman) Adem / 52 monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

517. Rastoder (Hamdija) Admir / 103 518. Ratković (Trifko) Aleksa / 324 519. Redžepović (Nezir) Razija / 132 520. Resić (Selim) Ahmed / 328 521. Ribić (Velija) Hazim / 326 522. Rizvanović (Adem) Jasmin / 326 523. Rizvić (Huso) Zaim / 311 524. Rizvo (Abid) Sulejman / 77 525. Rogoj (Refik) Rusmir / 350 526. Rondić (Ismet) Besim / 75 527. Rondić (Kamber) Edib / 137 528. Rovčanin (Džanko) Nuho / 204 529. Rustempašić (Hamdo) Adnan / 204 530. Sadiković (Šefket) Mirso / 360 531. Sadžak (Amir) Asmir / 325 532. Sakalaš (Vehbija) Amir / 175 533. Salihagić (Alija) Muhamed / 186 534. Salihić (Mehmed) Habiba / 149 535. Salihović (Mujo) Esad / 109 536. Sarajkić (Kasim) Husejin–Hurma /386 537. Sarajkić (Mustafa) Ejub / 367 538. Sarajlić (Rizah) Ramiz / 106 539. Sarajlić (Sulejman) Ismet / 95 540. Sarić (Seid) Mirsad / 289 541. Seferović (Muharem) Mustafa / 203 542. Selman (Bari) Sulejman / 332 543. Selmanović (Ismet) Mahmut / 198 544. Sendo (Muhamed) Mustafa / 53 545. Serdar (Ahmed) Adil / 333 546. Serdarević (Salih) Suad / 329 547. Serdarević (Salko) Asim / 206 548. Sidran (Omer) Sulejman / 234 549. Sijamić (Mujo) Ismet / 180 550. Sijamić (Safet) Vahidin / 165 551. Silajdžić (Huso) Vahid / 222 552. Sinanović (Ahmo) Kasim / 308 553. Sinanović (Džemal) Aldin / 379


554. Sinanović (Halid) Sead / 185 555. Smailagić (Sejfudin) Faik / 130 556. Smajić (Agan) Meho / 213 557. Smajić (Hurem) Selver / 314 558. Smajić (Rasim) Sead / 173 559. Smajlović (Idriz) Edin / 189 560. Softić (Halim) Meho / 82 561. Softić (Zaim) Enes / 133 562. Sporišević (Avdo) Ahmed / 280 563. Stambolić (Hurem) Sakib / 290 564. Stambolić (Salko) Avdija / 55 565. Stanić (Jozo) Ivica / 237 566. Strojil (Hasan) Ibrahim / 159 567. Skalonjić (Ćemal) Sead / 282 568. Suljević (Amir) Rasim / 65 569. Suljević (Dedo) Šele / 272 570. Suljević (Iso) Nusret / 229 571. Suljić (Abdulah) Ismet / 128 572. Suljić (Fuad) Nuhrudin / 352 573. Suljić (Mujo) Ekrem / 241 574. Suljić (Salko) Abdulah / 77 575. Suljić (Sejfo) Jasmin / 324 576. Suljić (Zahid) Zijad / 270 577. Šatara (Fazlija) Sead / 273 578. Šahović (Edhem) Nermin / 146 579. Šendro (Nazif ) Sadeta / 121 580. Šehović (Džemal) Nedžad / 230 581. Šehović (Nusret) Jasmin / 349 582. Šito (Arslan) Ibro / 313 583. Šito (Ibro) Vahid / 261 584. Škaljić (Bajro) Samir / 212 585. Škrijelj (Šaban) Faik / 154 586. Šljivo (Edhem) Ibrahim / 292 587. Šorlija (Šaćir) Fadil / 346 588. Štrelov Tabulov (Ante) Boris / 163 589. Šućur (Đorđo) Nedeljko / 288 590. Šuman (Mušan) Juso / 215

591. Šutalo (Ivo) Mirko / 133 592. Šutković (Murat) Husein / 193 593. Šuvalija (Esad) Ramiz / 378 594. Šuvalija (Galib) Hajrudin / 334 595. Tahirović (Amir) Nusret / 300 596. Tanjo (Taib) Bakir / 310 597. Tarančić (Husein) Derviš / 158 598. Tarčin (Avdija) Zajko / 213 599. Terović (Enver) Mehmed / 174 600. Terović (Nusret) Emir / 153 601. Terzić (Hamed) Zejnil / 159 602. Tešić (Vojislav) Oliver / 83 603. Toković (Tufik) Rafet / 261 604. Toković (Tufik) Safet – Poštar / 112 605. Topuz (Emin) Vahid / 269 606. Torlak (Abid) Samir / 285 607. Trako (Hasan) Dževad / 218 608. Trešnjo (Mušan) Ibro / 72 609. Trifunović (Gavrilo) Marin / 184 610. Trogrlić (Stjepan) Danko / 298 611. Tucaković (Ibro) Nijaz / 227 612. Turković (Feho) Kambo / 178 613. Turković (Huzeir) Redžep / 266 614. Turkušić (Zihnija) Himzo / 380 615. Tutun (Alija) Adil / 102 616. Tutun (Asim) Fadil / 194 617. Udovčić (Agan) Vahid / 182 618. Uzunović (Ismet) Amir / 253 619. Uzunović (Meho) Muris / 255 620. Uzunović (Omer) Asim / 254 621. Uzunović (Omer) Ismet / 254 622. Uzunović (Omer) Munib / 255 623. Uzunović (Rešad) Edin / 134 624. Valjevčić (Hamdija) Dževad / 179 625. Vatrić (Abdulah) Muhidin / 118 626. Vegara (Adem) Esad / 170 627. Vejo (Zijad) Edin / 364 monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

628. Vejselović (Murat) Alija / 103 629. Vejsilović (Šaban) Bajro / 343 630. Velić (Alaga) Rusmir / 191 631. Vokšić (Sejdija) Džemal / 74 632. Vražalica (Galib) Derviš – Lola / 94 633. Vugdalić (Rašid) Šerif / 286 634. Vukotić (Hamid) Arif / 152 635. Vukotić (Ismet) Hamid – Beli / 91 636. Zahirović (Himzo) Ramiz / 272 637. Zaimović (Esad) Edin – Dino / 185 638. Zajko (Mušan) Sakib / 71 639. Zajković (Alija) Nedžad / 380 640. Zakomac (Mehemed) Muhamed / 276 641. Zećo (Ibro) Meho / 184 642. Zećo (Meho) Omer / 168 643. Zejnilagić (Ivo) Dragica / 82 644. Zildžević (Maso) Nihad / 92 645. Zorlak (Mustafa) Esad / 64 646. Zorlak (Ramo) Zehro / 385 647. Zorlija (Smail) Šefik / 322 648. Zukanović (Aziz) Suad / 249 649. Zukić (Hamid) Amir / 142 650. Žderović (Ibro) Rahmo / 164 651. Životić (Sava) Zenon / 93 652. Žiga (Hajro) Ermin / 336 653. Žunić (Dževad) Rusmir / 94

31


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · 32 · 1992 (Meho) Hajrudin Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) općine ilidža (april Alija 1992 –· Resić juni 1996.) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan)monografija Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M

1992

VJEČNOST JE NJIHOVA


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković Klepo 1992Fuad 33· Mahmutović lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir općine ilidža (april· 1992 – juni 1996.) Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović monografija (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković

VJEČNOST JE NJIHOVA


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · 34 · 1992 (Meho) Hajrudin Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) općine ilidža (april Alija 1992 –· Resić juni 1996.) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan)monografija Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M

VJEČNOST JE NJIHOVA


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković Klepo 1992Fuad 35· Mahmutović lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir općine ilidža (april· 1992 – juni 1996.) Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović monografija (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković

VJEČNOST JE NJIHOVA


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · 36 · 1992 (Meho) Hajrudin Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) općine ilidža (april Alija 1992 –· Resić juni 1996.) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan)monografija Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M

VJEČNOST JE NJIHOVA


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil)1992 Sabit · Turković Klepo 37· Mahmutović lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad 1993 Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir općine ilidža (april· 1992 – juni 1996.) Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović monografija (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković

1993

VJEČNOST JE NJIHOVA


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · 38 · 1993 (Meho) Hajrudin Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) općine ilidža (april Alija 1992 –· Resić juni 1996.) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan)monografija Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M

VJEČNOST JE NJIHOVA


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković Klepo 1993Fuad 39· Mahmutović lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir općine ilidža (april· 1992 – juni 1996.) Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović monografija (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković

VJEČNOST JE NJIHOVA


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · 40 · 1993 (Meho) Hajrudin Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) općine ilidža (april Alija 1992 –· Resić juni 1996.) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan)monografija Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M

VJEČNOST JE NJIHOVA


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil)1993 Sabit · Turković Klepo 41· Mahmutović lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad 1994 Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir općine ilidža (april· 1992 – juni 1996.) Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović monografija (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković

1994

VJEČNOST JE NJIHOVA


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · 42 · 1994 (Meho) Hajrudin Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) općine ilidža (april Alija 1992 –· Resić juni 1996.) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan)monografija Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M

VJEČNOST JE NJIHOVA


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil)1994 Sabit · Turković Klepo 43· Mahmutović lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad 1995 Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir općine ilidža (april· 1992 – juni 1996.) Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović monografija (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković

1995

VJEČNOST JE NJIHOVA


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero 1995 Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · 44 · 1996 (Meho) Hajrudin Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim 1998 Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) općine ilidža (april Alija 1992 –· Resić juni 1996.) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan)monografija Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M

1996

1998

VJEČNOST JE NJIHOVA


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković Klepo lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŠEHIDI, POGINULI I UMRLI PRIPADNICI OS RBIH OPĆINE ILIDŽA (BIOGRAFIJE I FOTOGRAFIJE)

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

47


OPĆINA ILIDZA

Bili su pripadnici mnogobrojnih vojnih jedinica koje su činile OS BiH: 1.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 4.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 5.mtbr. (motorizovana brigada), 102.mtbr. (motorizovana brigada), 101. mtbr. (motorizovana brigada), 8.mtbr. (motorizovana brigada), 9.bbr. (brdska brigada), 15.bbr. (brdska brigada), 323.lbr. (lahka brigada), 310.bbr. (brdska brigada), 316.bbr. (brdska brigada), 143.lbr. (lahka brigada), 405.bbr. (brdska brigada), 443.bbr. (brdska brigada), 450.lbr. (lahka brigada), 172.bbr. (brdska brigada), 174.bbr. (brdska brigada), 1.bošnjačka brigada, 161. slavna olovska brigada, Gardijska brigada, Inženjerijski bataljon, JSN „Zulfikar“ (Jedinica za specijalne namjene), JSN „Crni labudovi“, HVO, HOS, 5.OG (Operativna grupa), MUP RBiH..., CZ Ilidža

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


49

1992. monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


Klepo (Meho) Hajrudin Rođen 15. augusta 1965. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 5. aprila 1992. godine Mašinski tehničar, zaposlen u „Energoinvestu“. Uključen u odbranu RBiH od prvih dana. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. poginuo u rejonu mjesta Krtelji.

50

1992

DURMO (Džemail) FAHRUDIN Rođen 15. augusta 1961. godine u Hadžićima / Oženjen POGINUO 22. aprila 1992. godine KV vozač, zaposlen u „Velefarmaciji“ iz Sarajeva. Uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. poginuo u rejonu naselja Glavogodina.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MAHMUTOVIĆ (Sulejman) ZAIM Rođen 25. februara 1940. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 22. aprila 1992. godine Radio kao mašinbravar u „Famosu“ iz Hrasnice. Otac dvoje djece. Uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. poginuo u rejonu naselja Butmir.

1992

CUCAK (Hamčo) RAHMAN Rođen 29. septembra 1957. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 22. aprila 1992. godine Mašinbravar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

51


RAŠITI (Osman) ADEM Rođen 3. februara 1942. godine u Podjevu kraj Prištine / Oženjen POGINUO 22. aprila 1992. godine Zaposlen u „Famosu“. Otac četvero djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 3.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup (kod objekta „Energoinvest“).

52

1992

MUHIĆ (Kasim) ENVER – KALC Rođen 6. augusta 1961. godine u Višegradu / Neoženjen PODLEGAO 24. aprila 1992. godine Mašinbravar, zaposlen u „Energoinvestu.“ Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Podlegao od posljedica teškog ranjavanja u rejonu Šumarske škole na Ilidži.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MARTINOVIĆ (Murat) SELMAN Rođen 19. juna 1958. godine u Bijelom Polju / Oženjen POGINUO 24. aprila 1992. godine U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

1992

SENDO (Muhamed) MUSTAFA Rođen 23. augusta 1950. godine u Višegradu / Oženjen POGINUO 24. aprila 1992. godine Autolakirer, zaposlen u „Feroelektru“ iz Sarajeva. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

53


MILETIĆ (Ante) PERO Rođen 15. jula 1952. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 24. aprila 1992. godine Autolimar, zaposlen kao autoprijevoznik. Otac šestero djece. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

54

1992

MURIĆ (Meho) SAFET Rođen 10. februara 1936. godine u mjestu Duga Poljana kraj Sjenice / Oženjen NESTAO 1. maja 1992. godine Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Nestao u rejonu Ilidže.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


STAMBOLIĆ (Salko) AVDIJA Rođen 28. septembra 1965. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. maja 1992. godine Saobraćajni tehničar, zaposlen kao autoprijevoznik. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

1992

FEJZIĆ (Hamdo) HARIS Rođen 29. septembra 1969. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. maja 1992. godine Autoelektričar, zaposlen u MUP-u R BiH. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

55


MUSTAJBEGOVIĆ (Egber) RAMIZ Rođen 30. juna 1954. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 4. maja 1992. godine Zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

56

1992

ĆESKO (Ismet) FERID Rođen 20. novembra 1950. godine u Rogatici / Oženjen POGINUO 7. maja 1992. godine KV vozač, zaposlen u preduzeću „Tigar“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Glavogodina.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HASEČIĆ (Ahmed) FUAD Rođen 2. januara 1955. godine u Rudom / Oženjen POGINUO 7. maja 1992. godine Vozač, zaposlen u JP RTV BiH. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Komandir voda, poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

1992

MAHMUTOVIĆ (Aziz) EKREM Rođen 21. decembra 1956. godine u Čajniču / Oženjen UMRO 8. maja 1992. godine Tkač, zaposlen u Tvornici ćilima „Ilidža“. Otac troje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Umro od posljedica detonacije granate ispaljene sa četničkih položaja.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

57


AGOVIĆ (Ćamil) SADO Rođen 7. maja 1970. godine u Ivangradu / Neoženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

58

1992

MULAOSMANOVIĆ (Mahmut) NIHAD Rođen 21. augusta 1968. godine u Hrasnici / Neoženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Automehaničar, zaposlen u „Famosu“. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu Ilidže.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DEDIĆ (Husein) SALKO Rođen 7. februara 1961. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Automehaničar, zaposlen u „Sprindu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Ruževik.

1992

ČEHIĆ (Rasim) JASMIN Rođen 20. aprila 1965. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 14. maja 1992. godine VKV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) ranjen 22. aprila 1992. godine na Ilidži i vozilom UNPROFOR-a prebačen u bolnicu u Sarajevu. Poslije oporavka pristupio jedinicama 194. Pješadijske brigade. Poginuo u Sarajevu (lok. Socijalno).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

59


FERATOVIĆ (Šećo) AVDULJ Rođen 20. februara 1960. godine u Plavu / Neoženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Zaposlen u „Famosu“. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu Ilidže.

60

1992

BERILO (Mušan) EDIN Rođen 24. augusta 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Programerski tehničar i student mašinstva. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu Stojčevca.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HOLJAN (Osman) ASIM Rođen 8. aprila 1951. godine u Lukavcu kraj Trnova / Oženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Sjekač, zaposlen u „Šumarstvu – Igman“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu Hrasnice.

1992

KURDIJA (Nazif) HUSEIN Rođen 21. oktobra 1943. godine u mjestu Zaostro kraj Priboja / Oženjen NESTAO 14. maja 1992. godine Automehaničar, zaposlen u preduzeću UPI – SIMES. Otac troje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Nestao na području Ilidže. Tijelo razmijenjeno 15. decembra 1994. godine.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

61


HRNJIČIĆ (Ibro) SMAIL Rođen 24. juna 1954. godine u Maglaju / Oženjen NESTAO 14. maja 1992. godine Vodoinstalater, zaposlen u privatnom sektoru. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Nestao na području Ilidže. Tijelo razmijenjeno 15. decembra 1994. godine.

62

1992

MUŠANOVIĆ (Zahid) MURAT Rođen 01. januara 1963. godine u Drači kraj Foče / Oženjen NESTAO 14. maja 1992. godine Metalostrugar, zaposlen u „Zraku“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Nestao u rejonu Ilidže. Tijelo razmijenjeno 15. decembra 1994. godine.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUZUR (Akif) IBRAHIM Rođen 2. februara 1956. godine u Sarajevu / Neoženjen NESTAO 14. maja 1992. godine KV metaloglodač, zaposlen u „Famosu“. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Nestao u rejonu Ilidže. Tijelo razmijenjeno 19. decembra 1994. godine.

1992

LOKVANČIĆ (Džano) HILMO Rođen 29. jula 1959. godine na Ilidži / Oženjen NESTAO 14. maja 1992. godine Autolakirer, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Nestao na području Ilidže. Tijelo razmijenjeno 19. decembra 1994. godine.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

63


ZORLAK (Mujo) ESAD – ČORLE Rođen 6. oktobra 1954. godine u Kovačima / Oženjen NESTAO 14. maja 1992. godine VKV alatničar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Nestao u rejonu Ilidže. Tijelo razmijenjeno 1994. godine.

64

1992

MEMIJA (Ahmed) SEAD Rođen 2. novembra 1957. godine u Glavogodini / Oženjen NESTAO 14. maja 1992. godine Stolar, zaposlen u preduzeću „Park“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Obavljao dužnost komandira voda. Nestao u rejonu Ilidže. Tijelo ekshumirano 2005. godine.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DŽAFEROVIĆ (Salko) ELMIR Rođen 12. oktobra 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Završio Srednju ugostiteljsku školu u Sarajevu. Kao pripadnik 3.mtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Otes.

1992

SULJEVIĆ (Amir) RASIM Rođen 14. septembra 1959. godine u mjestu Kanje kraj Bijelog Polja / Neoženjen NESTAO 14. maja 1992. godine Diplomirani pravnik, radio na Aerodromu „Sarajevo“. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. nestao u rejonu Kasindolske ulice (Stup). Tijelo ekshumirano 1996. godine.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

65


HASANBEGOVIĆ (Ibrahim) SAMIR Rođen 7. oktobra 1968. godine u Gračanici / Oženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Elektrotehničar, zaposlen u GP „Igman“. Otac jednog djeteta. U OS R BiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup. Tijelo ekshumirano 2002. godine.

66

1992

LINDOV (Salko) MUJO Rođen 24. oktobra 1960. godine u Godinji kraj Trnova / Oženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Završio Srednju ugostiteljsku školu u Sarajevu. Zaposlen u EHOS „Hoteli Ilidža“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BAŠOVIĆ (Islam) BEHUDIN - BELI Rođen 25. septembra 1963. godine u Prijepolju / Oženjen POGINUO 14. maja 1992. godine Vrhunski sportista - karatista, višestruki prvak bivše Jugoslavije, evropski prvak 1987. godine u disciplini „full-contact“ i prvi osnivač ove discipline u RBiH. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandanta Borbene jedinice (komandant Odreda) „Bosna 200“ poginuo u rejonu Jevrejskog groblja (Sarajevo). Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“. Posthumno proglašen sportistom godine R BiH i Grada Sarajeva. 1992

OPANKOVIĆ (Kemal) HARIS Rođen 25. aprila 1969. godina na Ilidži / Neoženjen POGINUO 15. maja 1992. godine Student prve godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu mjesta Stojčevac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

67


GRANULO (Hamdo) NEDŽAD - GIGI Rođen 24. decembra 1965. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 15. maja 1992. godine Student prve godine DIF-a. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu mjesta Stojčevac.

68

1992

OSMANOVIĆ (Mulaz) ISMET Rođen 5. aprila 1962. godine u Dusovu kraj Prilepa / Neoženjen POGINUO 15. maja 1992. godine „Mašinac“, zaposlen u „Sarajevskoj pivari“. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. Vozač saniteta ratne ambulante “Sokolovići”. Zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u noći 14. maja 1992. godine, krenuvši na bolničko liječenje u Sarajevo (uz garancije UNPROFOR-a) putem preko Ilidže, od strane četnika zarobljen (iz transportera UN-a) na Ilidži, a zatim ubijen kod hotela „Srbija“ (sada „Austrija“).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GALEŠIĆ (Mijo) JAGODA Rođena 7. novembra 1953. godine u Metkovićima / Udata POGINULA 15. maja 1992. godine Medicinska sestra, zaposlena u bolnici „Jezero“ - Sarajevo. Majka jednog djeteta. Na dužnosti medicinskog tehničara u ratnoj ambulanti „Sokolovići“, kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključena u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Prevozeći transporterom UN-a teško ranjenu kćerku putem preko Ilidže (uz garancije UNPROFOR-a) u bolnicu „Koševo“, zarobljena od strane četnika na Ilidži, a zatim ubijena kod hotela „Srbija“ (sada „Austrija). 1992

BUČAN (Hajro) ANES Rođen 29. aprila 1970. godine u Bijelom Polju / Neoženjen POGINUO 15. maja 1992. godine Mašinski tehničar bez zaposlenja. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Nakon njegovog ranjavanja, UNPROFOR preuzima obavezu da ga transporterom UN-a prebaci putem preko Ilidže u bolnicu u Sarajevu. Na Ilidži je zarobljen (iz vozila UN-a) od strane četnika i ubijen kod hotela „Srbija“ (sada „Austrija“).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

69


BRKIĆ (Franjo) IVAN Rođen 6. jula 1966. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 15. maja 1992. godine Srednju školu završio u Sarajevu. Bavio se privatnim biznisom. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Prve samostalne brigade poginuo u rejonu naselja Otes, u blizini željezničke pruge.

70

1992

RAGIPOVIĆ (Nasuf) MARUF Rođen 11. aprila 1952. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 16. maja 1992. godine Vozač, zaposlen u preduzeću „Gras“. Otac troje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 10. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KAHVIĆ (Šerif) ELZEDIN – FELGA Rođen 23. oktobra 1970. godine u Sarajevu / Neoženjen PODLEGAO 16. maja 1992. godine KV metalostrugar, zaposlen u RO „Lasta“ - Ilidža. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vtmbr.) teško ranjen na Ilidži. Usljed posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Konjicu.

1992

ZAJKO (Mušan) SAKIB Rođen 21. maja 1951. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 16. maja 1992. godine Autoelektričar, zaposlen u ŽTP „Željeznice“ - Rajlovac. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

71


TREŠNJO (Mušan) IBRO Rođen 14. februara 1944. godine u Umoljanima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 18. maja 1992. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.vtmbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu sela Umoljani (planina Bjelašnica).

72

1992

HALAĆ (Hasan) IBRAHIM Rođen 1. februara 1943. godine u Donjem Kotorcu (Ilidža) / Oženjen POGINUO 21. maja 1992. godine Vulkanizer, zaposlen u preduzeću „Hidrogradnja – SIGMA“ Butmir. Otac troje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


PENDEK (Selim) ADEM Rođen 4. juna 1928. godine u Foči / Oženjen POGINUO 21. maja 1992. godine Splavar, zaposlen u preduzeću UNIS - TURIST. Otac petero djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo u rejonu naselja Stupsko Brdo.

1992

ORUČEVIĆ (Ramiz) SENAID Rođen 21. juna 1961. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 22. maja 1992. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Mladost BiH“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik rezervnog sastava MUP-a RBiH uključen u OS RBiH. Poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

73


MASLO (Alija) SEAD Rođen 20. maja 1968. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 25. maja 1992. godine U OS RBiH stupio 13. maja 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo na lokalitetu Hrasnice. Borac kojem je cijela porodica stradala u Foči.

74

1992

VOKŠIĆ (Sejdija) DŽEMAL Rođen 8. augusta 1936. godine u Kosovskoj Kamenici / Oženjen POGINUO 26. maja 1992. godine VK zidar, zaposlen u „Vranica“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1. Samostalne brigade poginuo na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KOVAČ (Salko) FAHRUDIN Rođen 1. oktobra 1959. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 31. maja 1992. godine KV elektromehaničar, zaposlen u preduzeću UNIS. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

1992

RONDIĆ (Ismet) BESIM Rođen 4. marta 1958. godine u Prijepolju / Oženjen POGINUO 1. juna 1992. godine Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godin. Na dužnosti komandira voda poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

75


LOKVANČIĆ (Meho) MUSTAFA Rođen 23. aprila 1958. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 5. juna 1992. godine Moler, zaposlen u „Famosu“. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u Hrasnici.

76

1992

BOZALIJA (Mustafa) NIHAD Rođen 4. decembra 1964. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 5. juna 1992. godine Mašinski tehničar. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 172.bbr. poginuo u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SULJIĆ (Salko) ABDULAH Rođen 17. aprila 1940. godine u naselju Dolovo kraj Tutina / Oženjen POGINUO 6. juna 1992. godine KV trgovac. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Čete vojne policije 4.vmtbr. poginuo na lokalitetu Hrasnice.

1992

RIZVO (Abid) SULEJMAN Rođen 15. oktobra 1958. godine u Lokvama kraj Hadžića / Oženjen POGINUO 6. juna 1992. godine Taksista. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 16. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo na lokaciji sela Lokve kraj Hadžića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

77


DELIĆ (Nazif) ISMET Rođen 10. augusta 1975. godine u Kiseljaku / Maloljetan NESTAO 6. juna 1992. godine U OS RBiH uključen od 16. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. nestao na području Rakovice.

78

1992

KUSTURA (Dervo) ALIJA Rođen 10. aprila 1942. godine u Umoljanima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 7. juna 1992. godine Samostalni prevoznik – taksivozač. Otac troje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH 20. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GRACIĆ (Ejub) ERMEDIN Rođen 6. septembra 1969. godine u Sjenici / Neoženjen POGINUO 7. juna 1992. godine KV metalostrugar bez zaposlenja. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

1992

KOZLIĆ (Bećir) IZET Rođen 16. januara 1962. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 8. juna 1992. godine Diplomirani inženjer poljoprivrede. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS R BiH od 13. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Glavogodina.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

79


GODINJAK (Hamid) ELVIR Rođen 25. maja 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 8. juna 1992. godine Učenik. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. U 1.mtč obavljao dužnost kurira. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

80

1992

BRICA (Jusuf) MINADIR Rođen 5. juna 1962. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 8. juna 1992. godine Metalostrugar, zaposlen u preduzeću UNIS. Otac dvoje djece. Iz redova MUP-a, kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 15. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Glavogodina.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ĆENANOVIĆ (Hamdo) HAMID Rođen 2. septembra 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 8. juna 1992. godine Mašinski tehničar bez zaposlenja. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

1992

DAGLAR (Filduz) ŠAĆIR Rođen 11. maja 1953. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 8. juna 1992. godine KV zidar, zaposlen u GP „Vranica“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

81


SOFTIĆ (Halim) MEHO Rođen 6. aprila 1971. godine u Bijelom Polju / Neoženjen POGINUO 8. juna 1992. godine Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

82

1992

ZEJNILAGIĆ (Ivo) DRAGICA Rođen 30. decembra 1950. godine u naselju Ljetovik kraj Kiseljaka / Udata POGINULA 8. juna 1992. godine Estradni radnik. Majka jednog djeteta. U OS RBiH, kao dobrovoljac, stupila 13. aprila 1992. godine. Patriotski opredijeljena, pripadnica 3.mtb. – 4.vmtbr. Obavljajući dužnost bolničarke poginula na području naselja Glavogodina.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


TEŠIĆ (Vojislav) OLIVER Rođen 30. aprila 1969. godine na Ilidži / Neoženjen POGINUO 8. juna 1992. godine Električar, zaposlen u RO „Žica“. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

1992

GUŠIĆ (Šaban) KADRIJA Rođen 10. juna 1938. godine u mjestu Plane kraj Han Pijeska/ Oženjen POGINUO 8. juna 1992. godine VKV bravar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac troje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

83


DŽAMBEGOVIĆ (Mujo) HALIL Rođen 26. augusta 1960. godine u mjestu Dumanjići kraj Rogatice / Oženjen POGINUO 8. juna 1992. godine Saobraćajni milicioner. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 10. aprila 1992. godine. Kao pripadnik MUP-a RBiH poginuo u rejonu Hrasno Brdo. Posthumno dobitnik priznanja „Medalja za hrabrost“.

84

1992

AHMETOVIĆ (Zahir) REMZA Rođen 3. januara 1969. godine u Prozoru / Neoženjen POGINUO 9. juna 1992. godine Završio srednju školu. Zaposlen u MUP-u RBiH – SJB Ilidža. U odbranu RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik MUP-a RBiH poginuo na lokalitetu Stup II. Posthumno dobitnik priznanja „Zlatna policijska značka“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


FESTIĆ (Himzo) SAFET Rođen 31. jula 1955. godine u Križevcima (R Hrvatska) / Oženjen POGINUO 9. juna 1992. godine Automehaničar, zaposlen u preduzeću „Bosna Auto“ - Sarajevo. Bez djece. U OS RBiH stupio 21. maja 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

1992

HADŽIHASANOVIĆ (Muhamed) ADNAN Rođen 18. januara 1962. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 9. juna 1992. godine Završio gimnaziju i dvije godine Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Zaposlen u preduzeću „Avtotehna“ - Sarajevo. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu Dobrinjske ulice, na lokalitetu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

85


MUSIĆ (Ramiz) ISMET Rođen 3. aprila 1955. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 10. juna 1992. godine Otac četvoro djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Na dužnost komandanta bataljona postavljen 20. maja 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

86

1992

BABEROVIĆ (Zilko) JUSUF Rođen 14. januara 1944. godine u Rakovici / Oženjen NESTAO 10. juna 1992. godine Radnik. Otac šestero djece. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. Kao pripadnik 174.bbr. zarobljen na području općine Ilidža.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DEDIĆ (Kasim) ASIM Rođen 9. aprila 1969. godine u Goduši kraj Visokog / Neoženjen NESTAO 11. juna 1992. godine KV bravar, zaposlen u preduzeću „Vaso Miskin Crni“ - Sarajevo. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 9.bbr. nestao na lokalitetu Rakovice. Tijelo ekshumirano početkom 2007. godine.

1992

KUNDO (Latif) EDIN Rođen 2. marta 1972. godine u Hrasnici / Neoženjen POGINUO 11. juna 1992. godine KV mehaničar. Kao pripadnik MUP-a RBiH uključen u OS RBiH. Poginuo u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

87


KRUJEZI (Selim) ŠEFĆET Rođen 4. jula 1934. godine u Prizrenu / Oženjen POGINUO 12. juna 1992. godine Građevinski radnik, zaposlen u „Hidrogradnji“. Otac troje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Donji Kotorac.

88

1992

DELIĆ (Mujo) NEDŽAD Rođen 21. septembra 1972. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 13. juna 1992. godine Pohađao Vojnu akademiju. U OS RBiH uključio se 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BOLOBAN (Ramo) IBRAHIM Rođen 7. januara 1929. godine u mjestu Treboje kraj Konjica / Oženjen POGINUO 14. juna 1992. godine NK radnik, zaposlen u „Energoinvestu“ - Sarajevo. Otac četvero djece. Početkom agresije na RBiH uključen u OS RBiH. Zarobljen od strane četnika u rejonu Ahatovića i odveden u logor „Rajlovac“. Ubijen nakon trinaest dana provedenih u logoru.

1992

MUJKIĆ (Ahmed) UZEIR Rođen 5. maja 1935. godine u Ahatovićima / Oženjen POGINUO 14. juna 1992. godine Završio srednju školu, zanatlija. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 101.mtbr. uključen u OS RBiH od 10. maja 1992. godine. Zarobljen od strane četnika na lokalitetu Ahatovića. Prebačen (zajedno sa ostalim zarobljenicima) autobusom u rejon mjesta Sokoline i ubijen.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

89


ASOTIĆ (Kurtan) FAHRUDIN Rođen 28. augusta 1970. godine u Butmiru / Neoženjen POGINUO 15. juna 1992. godine Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

90

1992

DŽUBUR (Zaim) ETHEM - EKO Rođen 25. marta 1954. godine u mjestu Ravni kraj Gacka / Oženjen POGINUO 15. juna 1992. godine VKV mašinbravar, zaposlen u preduzeću „Energoinvest – Termoaparati“. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1. Samostalnog bataljona (102.mtbr.), na dužnosti komandanta bataljona, poginuo na lokalitetu naselja Stup II. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


VUKOTIĆ (Ismet) HAMID - BELI Rođen 6. juna 1959. godine u Gacku / Neoženjen Dužnost: pomoćnik komandanta bataljona POGINUO: 15.06.1992.god. Precizni mehaničar, zaposlen u „Energoinvestu“. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., na dužnosti pomoćnika komandanta bataljona, poginuo na lokalitetu naselja Stup.

1992

MUŠANOVIĆ (Osman) DŽEVAD - DŽEKI Rođen 4. jula 1965. godine u Rogatici / Oženjen POGINUO 19. juna 1992. godine Student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik MUP-a RBiH – SJB Novi Grad (Sarajevo) uključen u OS RBiH od 10. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu Nedžarića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

91


ZILDŽEVIĆ (Maso) NIHAD Rođen 18. septembra 1957. godine u Prijepolju / Oženjen POGINUO 20. juna 1992. godine KV metaloglodač, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Butmir.

92

1992

HADŽIHALILOVIĆ (Halil) ALIJA Rođen 6. novembra 1970. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 20. juna 1992. godine Student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Stupio u OS RBiH 18. maja 1992. godine. Kao pripadnik 5.mtbr. poginuo u Sarajevu (Vojničko Polje).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


OMEROVIĆ (Ismet) SABAHUDIN Rođen 5. oktobra 1965. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 20. juna 1992. godine Optičar, zaposlen u preduzeću „Zrak“ - Sarajevo. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 195. pješadijske brigade poginuo na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

1992

ŽIVOTIĆ (Sava) ZENON Rođen 14. decembra 1945. godine u mjestu Gdinja (Poljska) / Oženjen POGINUO 20. juna 1992. godine Završio gimnaziju. Zaposlen u Privrednoj banci Sarajevo. Otac troje djece. Kao pripadnik TO Ilidža uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

93


ŽUNIĆ (Dževad) RUSMIR Rođen 30. novembra 1963. godine u Sarajevu / Oženjen UMRO 25. juna 1992. godine Elektrotehničar, zaposlen u privatnom sektoru. Bez djece. Supruga mu poginula 1992. godine. Kao pripadnik 5.mtbr. uključen u OS RBiH od 27. aprila 1992. godine. Umro od infarkta.

94

1992

VRAŽALICA (Galib) DERVIŠ - LOLA Rođen 2. novembra 1955. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 26. juna 1992. godine Tkač, zaposlen u Tvornici ćilima „Ilidža“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 101.mtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu Dobrinje.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SARAJLIĆ (Sulejman) ISMET Rođen 7. februara 1957. godine u Konjicu / Oženjen POGINUO 28. juna 1992. godine Radnik. Bez djece. U OS RBiH stupio 20. aprila 1992. godine. Kao pripadnik MAD – 4.vmtbr. poginuo u Hrasnici.

1992

ĐULIMAN (Džemal) SUVAD Rođen 25. augusta 1964. godine u Nevesinju / Oženjen POGINUO 1. jula 1992. godine. Završio srednju školu. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) stupio u OS RBiH 9. aprila 1992. godine. Teže ranjen i prebačen iz Hrasnice na bolničko liječenje u Sarajevo. Kao pripadnik 5.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Dobrinja. Posthumno dobitnik priznanja „Gazijska povelja“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

95


DŽEHOVIĆ (Ahmet) RAMIZ Rođen 11. augusta 1920. godine u mjestu Gradac kraj Pljevalja / Oženjen POGINUO 1. jula 1992. godine Otac šestero djece. Stupio u OS RBiH 10. maja 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

96

1992

GORANČIĆ (Šaban) ENVER Rođen 20. januara 1962. godine u Kovačevom Polju kraj Prozora / Oženjen POGINUO 3. jula 1992. godine RTV mehaničar, zaposlen u „Hidrogradnji“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GODINJAK (Fehim) UZEIR Rođen 1. januara 1953. godine u mjestu Godinje kraj Trnova / Oženjen POGINUO 5. jula 1992. godine VKV mašinbravar, zaposlen u „Sarajevskoj pivari“. Otac troje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik A RBiH poginuo na lokalitetu naselja Dobrinja V (Sarajevo).

1992

RADELJAŠ (Sabit) NUSRET Rođen 10. aprila 1959. godine u Jabuci kraj Foče / Neoženjen POGINUO 8. jula 1992. godine Metalski radnik, zaposlen u RO „Žica“ - Sarajevo. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

97


GADŽO (Abid) HUSO Rođen 5. januara 1942. godine u Borču kraj Gacka / Oženjen POGINUO 8. jula 1992. godine Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

98

1992

MARKOVIĆ (August) ZDENKO Rođen 25. novembra 1953. godine u Kreševu / Oženjen POGINUO 9. jula 1992. godine KV varilac, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ČOLO (Mato) PREDRAG Rođen 7. jula 1977. godine u Sarajevu / Maloljetan POGINUO 10. jula 1992. godine Učenik prvog razreda srednje škole. Kao pripadnik HVO – Hrvatske Brigade „Kralj Tvrtko“ uključen u OS RBiH od 15. juna 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Stup.

1992

IMAMOVIĆ (Fejzo) DERVO Rođen 23. aprila 1959. godine u Bjelimićima kraj Konjica / Oženjen POGINUO 12. jula 1992. godine KV monter centralnog grijanja, zaposlen u „Famosu“– Fabrika mjenjača. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. U Specijalnu jedinicu MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) pristupio 25. juna 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Lasica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

99


ĆEFERIN (Zvonimir) ERNEST Rođen 7. januara 1973. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 12. jula 1992. godine Student Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Kao pripadnik HVO uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u Sarajevu (Alipašino Polje).

100

1992

HARBAŠ (Bego) VAHID Rođen 20. oktobra 1964. godine u Srebrenici / Oženjen POGINUO 13. jula 1992. godine Radnik. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


PINTOL (Avdija) IBRAHIM Rođen 1. januara 1935. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 14. jula 1992. godine Penzioner. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 8.mtbr. poginuo na padinama planina Igmana i Bjelašnice (Grkavica).

1992

DŽAFIĆ (Džemal) MEHMEDALIJA Rođen 26. septembra 1951. godine u Gradačcu / Oženjen POGINUO 21. jula 1992. godine Komercijalista, zaposlen u preduzeću „Tehnograd“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. juna 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

101


KEČO (Muradif) DŽEMAL Rođen 26. juna 1971. godine u selu Izbišno kraj Foče / Neoženjen POGINUO 23. jula 1992. godine Završio srednju školu. Bez zaposlenja. U OS RBiH uključio se 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

102

1992

TUTUN (Alija) ADIL Rođen 13. februara 1943. godine u Hrasnici / Oženjen PODLEGAO 23. jula 1992. godine KV vozač, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Podlegao od posljedica teškog ranjavanja u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RASTODER (Hamdija) ADMIR Rođen 12. septembra 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 25. jula 1992. godine Student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. U OS RBiH stupio 25. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

1992

VEJSELOVIĆ (Murat) ALIJA Rođen 17. juna 1962. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 27. jula 1992. godine Srednju školu završio u Sjenici. Zaposlen u Tvornici ćilima „Ilidža“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Čete vojne policije 4.vmtbr. poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

103


BEBIĆ (Drago) KREŠIMIR Nepoznati podaci / Neoženjen POGINUO 28. jula 1992. godine Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Lasica. Nakon pogibije tijelo prenešeno u Sarajevo.

104

1992

JELIĆ (Nedeljko) JADRANKA Rođena 6. februara 1955. godine u Sarajevu / Udata PODLEGLA 29. jula 1992. godine Tekstilni radnik. Zaposlena u preduzeću „Konis - Uslužna djelatnost“ - Sarajevo. Majka dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključena u OS RBiH od 22. maja 1992. godine. Na dužnosti bolničarke teško ranjena u Sokolovićima. Podlegla u bolnici u Konjicu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


PLEH (Hilmo) ISMET Rođen 13. februara 1964. godine u Vlahovićima kraj Goražda / Oženjen POGINUO 29. jula 1992. godine Srednju školu završio u Goraždu. Zaposlen u Sarajevu. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo u rejonu brda Žuč (Sarajevo).

1992

HURIĆ (Muharem) SELVER Rođen 27. maja 1958. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 31. jula 1992. godine KV radnik, zaposlen u preduzeću „Bitas“ - Sarajevo. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 22. maja 1992. godine. Poginuo u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

105


SARAJLIĆ (Rizah) RAMIZ Rođen 30. aprila 1955. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 1. augusta 1992. godine Automehaničar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik Logističkog bataljona 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 10. aprila 1992. godine. Poginuo u Hrasnici.

106

1992

MUHOVIĆ (Mehmed) MEVSUDA Rođena 19. januara 1970. godine u Foči / Neudata POGINULA 3. augusta 1992. godine Završila srednju školu. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. dobrovoljno pristupila u OS RBiH 5. jula 1992. godine. Poginula na lokalitetu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GUŠIĆ (Mumin) SENAD Rođen 12. aprila 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Učenik 4. razreda Mašinske tehničke škole. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) uključen u OS RBiH od 9. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

1992

LETIĆ (Šahin) MURAT Rođen 2. novembra 1965. godine u Foči / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 15. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

107


KAPO (Bajro) VAHIDIN Rođen 9. novembra 1970. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Privatni ugostitelj. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Lasica (lok. „Famos“).

108

1992

HANDŽIĆ (Mehmed) IBRAHIM Rođen 25. marta 1962. godine u Mostaru / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Završio srednju školu. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) uključen u OS RBiH od 25. juna 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SALIHOVIĆ (Mujo) ESAD Rođen 29. augusta 1960. godine u Jablanici POGINUO 4. augusta 1992. godine U OS R BiH stupio 25. juna 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

1992

MERDŽANIĆ (Rasim) NIHAD - ZECKO Rođen 23. juna 1959. godine u Hrasnici / Razveden POGINUO 4. augusta 1992. godine Geodetski tehničar, zaposlen u Općini Ilidža. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.), na dužnosti komandira voda, poginuo u rejonu naselja Vojkovići. Posthumno dobitnik priznanja „Gazijska povelja“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

109


MEMIĆ (Ibro) IBRAHIM – TURBO Rođen 10. juna 1956. godine u Prozoru / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine KV električar. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

110

1992

ISANOVIĆ (Bajro) MUSTAFA - MUTA Rođen 15. juna 1964. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Završio srednju školu. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HRNJICA (Asim) MIRALEM – LALE Rođen 28. aprila 1968. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Mašinski tehničar. Student. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) uključen u OS RBiH od 10. juna 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

1992

BEĆIROVIĆ (Zahid) AMIR Rođen 9. maja 1954. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine KVK metalostrugar, zaposlen u „Famosu“ – Fabrika specijalnih vozila, Hrasnica. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. jula 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

111


AVDIĆ (Avdo) ALMIR Rođen 7. septembra 1974. godine u Hrasnici / Maloljetan POGINUO 4. augusta 1992. godine Učenik Srednje Mašinske škole na Ilidži. U OS RBiH stupio dobrovoljno 10. jula 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

112

1992

TOKOVIĆ (Tufik) SAFET – POŠTAR Rođen 1. aprila 1965. godine u Peći / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Ekonomski tehničar, zaposlen u JP PTT – Sarajevo. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 25. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira odjeljenja Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići. Odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


LEROTIĆ (Vlado) ZORICA Rođena 13. aprila 1964. godine u Slavonskom Brodu / Neudata POGINULA 4. augusta 1992. godine Medicinski tehničar. Nastanjena u Puli (R Hrvatska). Kao pripadnica jedinice „Zmaj od Bosne“ dobrovoljno stupila u OS RBiH 6. jula 1992. godine. Na dužnosti borca Sanitetskog voda Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginula na području naselja Vojkovići.

1992

IBRAHIMOVIĆ (Adem) NEDŽAD - NEĆKO Rođen 28. juna 1968. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Srednju školu završio u Sarajevu. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 20. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo na području naselja Vojkovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

113


ALIĆ (Alija) ENES Rođen 1961. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Završio srednju školu. Zaposlen u SR Njemačkoj. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 6. jula 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

114

1992

BEĆIROVIĆ (Himzo) MIRSAD - MICA Rođen 27. juna 1968. godine u Zagrebu (R Hrvatska)/ Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Završio 4. Gimnaziju na Ilidži. Bez stalnog zaposlenja. U OS RBiH stupio 27. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr) poginuo u rejonu „Famosa“ u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KAHVIĆ (Ahmed) FERID -FERKONJA Rođen 1947. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Autolakirer, zaposlen kao TAR-vozač. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 9. aprila 1992.god. Kao pripadnik Izviđačkog odjeljenja Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo na području naselja Vojkovići.

1992

BAŠIĆ (Alija) ASIM - DRICA Rođen 15. augusta 1951. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Završio srednju školu. Zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 9. aprila 1992. godine. Od 25. juna 1992. godine pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.). Na dužnosti komandira odjeljenja poginuo na području naselja Vojkovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

115


ANDELIJA (Himzo) MEHMED Rođen 5. septembra 1969. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Tehničar protiv-vatrogasne zaštite. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

116

1992

PAMUK (Zejnil) JASMINKO Rođen 13. oktobra 1960. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Srednju tehničku školu završio u Sarajevu. Višu Vojnu mašinsku školu pohađao u Vojnoj akademiji u Zagrebu. Zaposlen u SR Njemačkoj. Otac dvoje djece. Kao pripadnik jedinice „Zmaj od Bosne“ stupio u OS RBiH. U Specijalnu jedinicu MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) pristupio 22. juna 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


IVANIĆ (Pero) SILVIO Rođen 18. juna 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine KV metalobrusač. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 25. juna 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Vojkovići.

1992

DŽEMIDŽIĆ (Zajko) MUŠAN Rođen 5. augusta 1950. godine u Goraždu / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Srednju školu završio u Goraždu. Zaposlen u Sarajevu. Otac četvero djece. U OS RBiH stupio 20. juna 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

117


VATRIĆ (Abdulah) MUHIDIN Rođen 19. oktobra 1961. godine u selu Brda kraj Trnova/ Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Pravnik. Zaposlen u Upravi prihoda - Trnovo. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

118

1992

KICARA (Ramiz) FERID Rođen 17. februara 1967. godine u Kosovskoj Mitrovici/ Neoženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 1. maja 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUHIĆ (Sulejman) BEĆIR Rođen 3. oktobra 1951. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Radnik, bez zaposlenja. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

1992

DŽALTUR (Mahmut) MEHMED Rođen 2. oktobra 1947. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 4. augusta 1992. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 1. maja 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

119


GRBA (Rašid) ISO Rođen 30. oktobra 1957. godine u Bijelom Polju/ Oženjen POGINUO 6. augusta 1992. godine Ekonomski tehničar, zaposlen u RO „Žica“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 25. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

120

1992

AVDIĆ (Salko) ZIJAD Rođen 4. novembra 1965. godine u Bileći / Oženjen POGINUO 9. augusta 1992.god. Šumarski tehničar, zaposlen u preduzeću „Bosanka“ - Blažuj. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira čete poginuo u rejonu Stojčevca.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŠENDRO (Nazif) SADETA Rođena 5. augusta 1972. godine u Sarajevu / Neudata PODLEGLA: 11.08.1992.god. Završila Elektrotehničku školu u Sarajevu. U OS RBiH stupila 15. juna 1992. godine. Kao pripadnica 102.mtbr. podlegla nakon što je teško ranjena na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

1992

BAŠIĆ (Husein) IZET Rođen 2. novembra 1941. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 14. augusta 1992. godine Sahadžija, privatnik. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. maja 1992. godine. Poginuo na području naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

121


DŽALTUR (Ahmo) ERNEST Rođen 11. augusta 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 15. augusta 1992. godine Završio Mašinsku školu na Ilidži. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 20. maja 1992. godine. Poginuo na području mjesta Gradina, na planini Igman.

122

1992

FOČO (Omer) MIRSAD Rođen 11. aprila 1965. godine u selu Lukavac kod Trnova / Oženjen POGINUO 17. augusta 1992. godine Student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Pripadnik MUP-a R BiH. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a uključen u OS RBiH. Komandir borbene jedinice. Poginuo na lokalitetu naselja Stup. Posthumno dobitnik priznanja „Zlatna policijska značka“ i odlikovanja „Medalja za hrabrost“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


OĆUZ (Lutvo) MUNIR Rođen 9. septembra 1961. godine u mjestu Novoseoci / Oženjen POGINUO 19. augusta 1992. godine Medicinski tehničar. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 25. juna 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.), na dužnosti komandira Sanitetskog voda, poginuo na lokaciji Osmice, na planini Igman.

1992

AVDOVIĆ (Emro) SELMO Rođen 29. decembra 1932. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 21. augusta 1992. godine Radnik, zaposlen u Tvornici ćilima „Ilidža“. Otac petero djece. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

123


ČAUŠEVIĆ (Velija) HRUSTEM Rođen 11. januara 1968. godine u Rogatici / Oženjen POGINUO 21. augusta 1992. godine Stolar, zaposlen u „Igmanu“. Otac jednog djeteta. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 2.vmtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

124

1992

HASANOVIĆ (Sejmo) SELMAN Rođen 7. juna 1941. godine u Han-Pijesku / Oženjen POGINUO 21. augusta 1992. godine Mašinski tehničar, zaposlen u VZ „Orao“ - Rajlovac. Otac troje djece. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BEGIĆ (Ramo) RAMIZ Rođen 16. marta 1949. godine u Višegradu / Oženjen POGINUO 22. augusta 1992. godine Metalostrugar, zaposlen u „Energoinvest“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 24. maja 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

1992

OMERBEGOVIĆ (Meho) ZLATAN Rođen 24. marta 1970. godine na Ilidži / Neoženjen PODLEGAO 22. augusta 1992. godine Mašinski tehničar, zaposlen u „Famosu“ Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Ranjen u rejonu klanca Kijevo, na planini Igman. Podlegao na putu za ratnu bolnicu, kod sela Lokve.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

125


ADŽOVIĆ (Alija) HARIS Rođen 18. marta 1968. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 22. augusta 1992. godine Završio srednju školu. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine poginuo u rejonu Ilidže, kod rijeke Tilave.

126

1992

FEJZIĆ (Jakub) SMAIL Rođen 24. februara 1946. godine u Rogatici / Oženjen POGINUO 22. augusta 1992. godine Radnik, zaposlen u ŽTP „Željeznice“. Otac jednog djeteta. Stupio u OS RBiH 10. juna 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GOJAK (Mumin) HARIS Rođen 25. novembra 1970. godine u Sarajevu / Neoženjen PODLEGAO 22. augusta 1992. godine Srednju grafičku školu završio na Ilidži. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., na dužnosti komandira Interventnog voda, teško ranjen (19. augusta 1992. godine) na lokalitetu naselja Otes. Podlegao usljed posljedica ranjavanja.

1992

GORO (Salih) REŠAD Rođen 17. septembra 1945. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 23. augusta 1992. godine Vozač, radio kao autoprevoznik. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

127


SULJIĆ (Abdulah) ISMET Rođen 1. januara 1969. godine u Tutinu / Oženjen POGINUO 23. augusta 1992. godine Drvni tehničar. Bez zaposlenja. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 15.bbr. poginuo u Sarajevu.

128

1992

OTAJGIĆ (Mustafa) JUSUF Rođen 19. marta 1948. godine u Rogatici / Oženjen POGINUO 24. augusta 1992. godine KV radnik. Nezaposlen. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 22. maja 1992. godine. Poginuo u rejonu Stojčevca.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KARIJAŠEVIĆ (Meho) MUJO Rođen 26. novembra 1950. godine u Bijeljini / Oženjen POGINUO 24. augusta 1992. godine KV radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac troje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 28. maja 1992. godine. Poginuo u rejonu Stojčevca.

1992

MEMIĆ (Huso) MEHMEDALIJA Rođen 31. maja 1948. godine u Sapni kraj Zvornika / Oženjen POGINUO 24. augusta 1992. godine Metalostrugar-specijalist, zaposlen u „Famosu“ – Fabrika specijalnih vozila. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu Stojčevca.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

129


AŠĆERIĆ (Hamid) HAJRUDIN Rođen 12. oktobra 1957. godine u mjestu Zaostro kraj Priboja / Oženjen POGINUO 24. augusta 1992. godine Miner, zaposlen u SD „Željezničar“ - Grbavica. Otac četvero djece. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr., na dužnosti komandira voda, poginuo u rejonu naselja Ruževik (Hrasnica).

130

1992

SMAILAGIĆ (Sejfudin) FAIK Rođen 7. marta 1958. godine u mjestu Savino Selo kraj Vrbasa / Oženjen POGINUO 24. augusta 1992. godine Završio Likovnu akademiju u Sarajevu. Zaposlen u OŠ „Boško Buha“ (sada „Alija Nametak“) – Zenica. Otac jednog djeteta. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Poginuo kao pripadnik 303.vbr., na dužnosti komandira voda.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUSABEGOVIĆ (Fetah) SAMIR Rođen 22. augusta 1968. godine u Bijeljini / Neoženjen POGINUO 25. augusta 1992. godine KV vozač, zaposlen kao taksista. Kao pripadnik Čete vojne policije 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

1992

KRAJČIN (Nahod) JUSUF Rođen 22. februara 1950. godine u selu Kratine kraj Foče / Oženjen POGINUO 25. augusta 1992. godine VK vozač, zaposlen u „Sarajevskoj pivari“. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH pristupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

131


AJDIN (Nazif) REMZIJA Rođen 18. decembra 1946. godine u Visokom / Oženjen POGINUO 25. augusta 1992. godine Informatičar, zaposlen u preduzeću UPI „Institut za istraživanje i razvoj“. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice „Igman 155“ - 3.mtbr. poginuo u Otesu.

132

1992

REDŽEPOVIĆ (Nezir) RAZIJA Rođena 21. juna 1957. godine u Sarajevu / Neudata POGINULA 25. augusta 1992. godine Završila Srednju Ugostiteljsku školu. Zaposlena kao kuharica u preduzeću „Vaso Miskin Crni“. Stupila u OS RBiH 10. maja 1992. godine. Kao pripadnica Samostalnog Oteškog bataljona – 102.mtbr. poginula na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŠUTALO (Ivo) MIRKO Rođen 26. marta 1955. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 28. augusta 1992. godine KV vozač, zaposlen u preduzeću „Centrotrans – Međunarodna špedicija“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 26. juna 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

1992

SOFTIĆ (Zaim) ENES Rođen 4. februara 1966. godine u Beogradu / Neoženjen POGINUO 29. augusta 1992. godine KV elektrozavarivač, zaposlen u preduzeću „Vaso Miskin Crni“. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokaciji Jasen, na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

133


MIŠIĆ (Pero) TOMO Rođen 12. maja 1958. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 30. augusta 1992. godine Mašinski tehničar, zaposlen u preduzeću „Zrak“- Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik HVO uključen u OS RBiH od 29. juna 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Stup.

134

1992

UZUNOVIĆ (Rešad) EDIN Rođen 2. maja 1964. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 30. augusta 1992. godine Završio gimnaziju. Zaposlen u preduzeću „Svjetlost – SARS“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 5. juna 1992. godine. Kao pripadnik 101.mtbr. poginuo u rejonu naselja Nedžarići (Sarajevo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BAŠIĆ (Šeho) SALKO Rođen 01. aprila 1955. godine u Gacku / Neoženjen POGINUO 31. augusta 1992. godine Tokar, zaposlen u „Energoinvestu“. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 101. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup.

1992

JURIŠIĆ (Ante) ANTUN Rođen 19. jula 1951. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 31. augusta 1992. godine Zaposlen u preduzeću „Mepros“- Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik HVO Hrvatske brigade „Kralj Tvrtko“ uključen u odbranu RBiH. Poginuo na lokalitetu naselja Stup.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

135


BEČIĆ (Abdulah) EDIN Rođen 25. februara 1974. godine u Ivangradu / Neoženjen POGINUO 31. augusta 1992. godine Šumarski tehničar. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu Dobrinjske ulice, na lokalitetu naselja Stup.

136

1992

AVDOVIĆ (Elez) MUZAFER Rođen 4. maja 1973. godine u Novom Pazaru / Neoženjen NESTAO 1. septembra 1992. godine Elektrotehničar. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 101.mtbr. zarobljen u rejonu preduzeća „Energoinvest – TAT“ - Stup. Tijelo razmijenjeno 11. maja 1994. godine.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RONDIĆ (Kamber) EDIB Rođen 30. januara 1956. godine u Prijepolju / Oženjen NESTAO 1. septembra 1992. godine Diplomirani inženjer geodezije. Otac troje djece. Kao pripadnik OS R BiH nestao u akciji. Tijelo razmijenjeno 11. maja 1994. godine.

1992

ĆENANOVIĆ (Salih) RASIM Rođen 28. januara 1963. godine u Butmiru / Neoženjen POGINUO 3. septembra 1992. godine KV elektromehaničar, zaposlen u „Energoinvestu“. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

137


HASEČIĆ (Ibran) ALIJA Rođen 7. aprila 1951. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 3. septembra 1992. godine Frezač, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu preduzeća „Famos“ u Hrasnici.

138

1992

NUMANOVIĆ (Džemal) MURAT Rođen 1. aprila 1940. godine u Tesliću / Oženjen POGINUO 4. septembra 1992. godine Završio VSS. Zaposlen u GP „Vranica“. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup II (Dobrinjska ul.).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ČOLO (Kasim) ŠERIF Rođen 10. maja 1968. godine u selu Ljubina kraj Foče / Neoženjen POGINUO 4. septembra 1992. godine Mašinbravar, zaposlen u PP „Energodom“. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu Dobrinjske ulice, na lokalitetu naselja Stup.

1992

KICARA (Sabit) FERID Rođen 20. februara 1957. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 6. septembra 1992. godine Elektrotehničku školu završio u Beogradu. Zaposlen u preduzeću „Elektron“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

139


KADRIĆ (Fikret) ELVIR Rođen 29. januara 1973. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 6. septembra 1992. godine Mehaničar kompresorskih rashladnih i klima-uređaja bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Odreda za specijalne namjene „Zulfikar“ poginuo u rejonu Donjeg Kotorca.

140

1992

DRAKOVAC (Remzija) SAFET Rođen 10. aprila 1971. godine u Goraždu / Neoženjen POGINUO 6. septembra 1992. godine KV metalostrugar, zaposlen u privatnom sektoru. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u Butmiru.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RAHMAN (Nazif) JASNA Rođena 18. oktobra 1975. godine u Foči / Maloljetna POGINULA 7. septembra 1992. godine Učenica 2. razreda Mašinske tehničke škole u Foči. Iz Foče, putem Grebak – Trnovo – pl. Igman, izbjegla u Hrasnicu. Sa nepunih 17 godina dobrovoljno pristupila u OS RBiH 14. augusta 1992. godine. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. poginula u Hrasnici.

1992

HAJDAREVIĆ (Avdo) ADEM Rođen 19. decembra 1954. godine na Tjentištu kraj Foče/ Oženjen POGINUO 7. septembra 1992. godine KV kovač, zaposlen u “Famosu“. Otac troje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 9. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

141


KRAJINA (Halil) ZIJAD Rođen 10. januara 1970. godine u mjestu Lukavac kraj Trnova / Neoženjen POGINUO 7. septembra 1992. godine Završio Gazi Husrev-begovu medresu. Po zanimanju imam, hatib i mualim. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) stupio u OS RBiH 9. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Gornji Kotorac. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

142

1992

ZUKIĆ (Hamid) AMIR Rođen 2. januara 1941. godine u Donjem Kotorcu /Oženjen POGINUO 7. septembra 1992. godine VKV elektromehaničar, zaposlen u „Energoinvest“. Otac troje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4. vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MEZIT (Muharem) HIMZO Rođen 4. marta 1956. godine u mjestu Studenčica kraj Konjica / Oženjen POGINUO 7. septembra 1992. godine Završio Filozofski fakultet – Odsjek za socijalni rad. Zaposlen u preduzeću UNIS – UTL - Vogošća. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

1992

KADIĆ (Juso) MEHO Rođen 8. juna 1956. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 8. septembra 1992. godine KV varilac, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

143


MUSIĆ (Ramiz) IZET Rođen 16. septembra 1957. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 8. septembra 1992. godine VK trgovac – privatnik. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Obavljajući dužnost zamjenika komandanta Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u Hrasnici. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

144

1992

NIKOČEVIĆ (Redžo) ORHAN Rođen 1. januara 1956. godine u Somboru / Oženjen POGINUO 8. septembra 1992. godine Elektrotehničar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BAJRAKTAREVIĆ (Sulejman) MUHAMED Rođen 28. jula 1947. godine u Donjem Kotorcu / Oženjen PODLEGAO 8. septembra 1992. godine Livac, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Teško ranjen u Donjem Kotorcu. Od posljedica ranjavanja podlegao na putu prema bolnici u Zenici.

1992

HUSIĆ (Husnija) JASMIN Rođen 19. maja 1972. godine u Velikoj Kladuši / Neoženjen POGINUO 9. septembra 1992. godine Završio srednju školu. Zaposlen u Austriji. U OS R BiH stupio 25. juna 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo na području naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

145


MEKIĆ (Vejsil) HIMZO Rođen 11. decembra 1963. godine u Miljevini kraj Foče / Oženjen POGINUO 9. septembra 1992. godine Srednju školu završio u Foči. Zaposlen u „Energoinvestu“- Sarajevo. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira voda Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u Donjem Kotorcu. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

146

1992

ŠAHOVIĆ (Edhem) NERMIN Rođen 8. juna 1974. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 9. septembra 1992. godine Završio srednju školu. U OS RBiH uključen 15. jula 1992. godine. Nakon dolaska iz Foče, stupio u Specijalnu jedinicu MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) 1. augusta 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MARIĆ (Mumin) ĆAMIL Rođen 1. aprila 1964. godine u Podveležju kraj Mostara / Oženjen POGINUO 10. septembra 1992. godine Otpravnik vozova, zaposlen u ŽTP-u. Bez djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.), na dužnosti komandira voda, poginuo u Donjem Kotorcu. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

1992

MEKANIĆ (Nezir) NEDIM Rođen 2. januara 1966. godine u Vlasenici / Neoženjen POGINUO 12. septembra 1992. godine Student. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. jula 1992. godine. Na dužnosti komandira odjeljenja poginuo na „ratnom“ mostu na rijeci Željeznici, u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

147


AGIĆ (Enes) MUNIZ Rođen 20. aprila 1960. godine u Rogatici / Oženjen POGINUO 12. septembra 1992. godine Mašinski tehničar, zaposlen u „Energopetrolu“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Prve samostalne brigade, na dužnosti komandira voda, poginuo u rejonu naselja Stup II.

148

1992

BOROVAC (Halil) FADIL Rođen 15. februara 1940. godine u Goraždu / Oženjen POGINUO 13. septembra 1992. godine Radnik. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Prve samostalne brigade, na dužnosti komandira čete, poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


JELEŠKOVIĆ (Zaim) VAHID Rođen 25. jula 1935. godine u Donjem Kotorcu / Oženjen POGINUO 15. septembra 1992. godine Penzioner. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. god. Poginuo na lokalitetu naselja Donji Kotorac.

1992

SALIHIĆ (Mehmed) HABIBA Rođena 17. januara 1973. godine u Donjem Kotorcu / Neudata POGINULA 15. septembra 1992. godine Poljoprivredni tehničar, zaposlena u PP „Fikon grafik“. Kao pripadnica 4.mtb. – 4.vmtbr. dobrovoljno stupila u OS RBiH 5. maja 1992. godine. Poginula na lokalitetu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

149


DŽAMALIJA (Mušan) ADIL Rođen 15. marta 1956. godine na Tjentištu / Oženjen UMRO 16. septembra 1992. god. Električar, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 13. augusta 1992. godine. Umro prirodnom smrću.

150

1992

DŽAFIĆ (Arif) KERIM Rođen 25. decembra 1962. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 17. septembra 1992. godine Student Novosadskog univerziteta. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Na dužnost komandanta 1.mtb. – 4.vmtbr. raspoređen 8. augusta 1992. godine. Poginuo u rejonu Kamenoloma (iznad Vojkovića) na planini Igman. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


LEKA (Hasan) OMER Rođen 23. januara 1949. godine u Šabićima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 17. septembra 1992. godine Radnik. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 15. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

1992

HIDOVIĆ (Šućrija) MUHAREM Rođen 10. marta 1950. godine u Gacku / Oženjen POGINUO 17. septembra 1992. godine Bravar, zaposlen u preduzeću „Energoinvest – Tvornica dalekovoda“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

151


RAĐO (Mehmed) SALKO Rođen 16. decembra 1938. godine u mjestu Rađevići kraj Rogatice / Oženjen POGINUO 17. septembra 1992. godine Zaposlen u preduzeću „Šumaprodukt“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1. Samostalne brigade uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira čete poginuo na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

152

1992

VUKOTIĆ (Hamid) ARIF Rođen 3. oktobra 1945. godine u Gacku / Oženjen POGINUO 17. septembra 1992. godine Zaposlen u „Energoinvestu“ - Stup. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., na dužnosti komandira voda, poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


TEROVIĆ (Nusret) EMIR Rođen 20. juna 1977. godine na Ilidži / Maloljetan POGINUO 18. septembra 1992. godine Učenik 8. razreda osnovne škole. Kao pripadnik 102.mtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Otes. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

1992

JUSUFBAŠIĆ (Vejsil) SABIT Rođen 21. januara 1958. godine u selu Setihovo kraj Rudog / Oženjen POGINUO 19. septembra 1992. godine Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 2.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

153


ČORBO (Omer) ASIM Rođen 1. aprila 1964. godine u Borču kraj Gacka / Neoženjen POGINUO 20. septembra 1992. godine Mašinski tehničar, zaposlen u preduzeću „Tvornica armatura – Sarajevo“. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 3.mtbr., na dužnosti komandira voda, poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

154

1992

ŠKRIJELJ (Šaban) FAIK Rođen 5. januara 1955. godine u Novom Pazaru / Oženjen POGINUO 22. septembra 1992. godine Završio srednju školu. Zaposlen u „Energoinvestu“. Otac troje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DURMO (Ramiz) ĆAMIL Rođen 15. januara 1954. godine u Šabancima kraj Trnova/ Oženjen POGINUO 22. septembra 1992. godine Dizel-mehaničar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 4. maja 1992. godine. Poginuo u rejonu sela Lokve, iznad Pazarića.

1992

PINTOL (Halil) ŠEMSUDIN Rođen 18. maja 1962. godine u Lukavcu kraj Trnova / Oženjen POGINUO 22. septembra 1992. godine Završio Opću gimnaziju na Ilidži. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 25. maja 1992. godine. Kao pripadnik 8.mtbr. poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

155


LINDOV (Hasan) ASIM Rođen 25. jula 1950. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 24. septembra 1992. godine Stolar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Lasica.

156

1992

KAHVIĆ (Jusuf) FADIL Rođen 29. januara 1950. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 24. septembra 1992. godine Plastičar, zaposlen u preduzeću „Vrelo Bosne“ - Ilidža. Otac troje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Lasica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


POCRNJIĆ (Sretko) IVO Rođen 7. oktobra 1961. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 24. septembra 1992. godine Zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH kao pripadnik HVO uključen u OS RBiH. Poginuo na lokalitetu naselja Stup.

1992

MEHMEDAGIĆ (Dervo) HAMZA Rođen 7. aprila 1944. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 25. septembra 1992. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

157


MUTAPČIĆ (Alija) FIKRET Rođen 17. januara 1973. godine u Meremišlju kraj Višegrada / Neoženjen POGINUO 25. septembra 1992. godine Završio srednju školu. U OS RBiH stupio 21. augusta 1992. godine. Poginuo kao pripadnik 4. vmtbr.

158

1992

TARANČIĆ (Husein) DERVIŠ Rođen 27. januara 1947. godine u Zabrnjici kraj Priboja / Oženjen POGINUO 25. septembra 1992. godine VKV mašinbravar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stupsko Brdo.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


TERZIĆ (Hamed) ZEJNIL Rođen 2. januara 1962. godine u Zabrnjici kraj Priboja / Neoženjen POGINUO 25. septembra 1992. godine Zaposlen kao elektroinstalater (jaka struja) u preduzeću „Tehnik“ Sarajevo. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., na dužnosti komandira voda, poginuo kod kasarne u Nedžarićima.

1992

STROJIL (Hasan) IBRAHIM Rođen 30. marta 1953. godine u Priboju / Oženjen POGINUO 25. septembra 1992. godine Zaposlen kao stolar u „Unionivestu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu Nedžarića (kod kasarne „Nedžarići“).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

159


OMERBAŠIĆ (Redžo) HAJRUDIN Rođen 20. juna 1947. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 26. septembra 1992. godine VKV vodoinstalater. Radio u privatnoj radionici. Otac četvero djece. U OS RBiH stupio 24. juna 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

160

1992

IŠERIĆ (Sulejman) SELMA Rođena 17. juna 1961. godine u Sokocu / Neudata POGINULA 1. oktobra 1992. godine Ekonomski tehničar, zaposlena u „Magrosu“. Kao pripadnica 4.mtb. – 4.vmtbr. dobrovoljno stupila u OS RBiH 3. maja 1992. godine. Poginula u naselju Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ČUSTOVIĆ (Zićrija) MIRALEM Rođen 25. maja 1960. godine u Gacku / Neoženjen POGINUO 1. oktobra 1992. godine Inženjer građevinstva, zaposlen (kao zamjenik direktora) u preduzeću „Energoinvest – Kapitalna izgradnja“. U OS RBiH stupio 30. juna 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo u Sarajevu (Čengić Vila).

1992

MARKULJ (Ljubomir) ZDENKO Rođen 28. novembra 1973. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 5. oktobra 1992. godine Građevinski tehničar. Bez zaposlenja. Kao pripadnik Prvog samostalnog bataljona (102.mtbr.) uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Stup II. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

161


HRGONJA (Sulejman) SEAD Rođen 22. septembra 1966. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 7. oktobra 1992. godine Radnik, zaposlen u Tvornici namještaja „Standard“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 3.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

162

1992

NEZIROVIĆ (Adem) ADEM Rođen 4. juna 1945. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 8. oktobra 1992. godine Autoelektričar. Radio kao autoprevoznik. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŠTRELOV TABULOV (Ante) BORIS Rođen 28. septembra 1973. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 8. oktobra 1992. godine Učenik 4. razreda Pete gimnazije u Sarajevu. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo u rejonu mjesta Azići.

1992

MUTAPČIĆ (Džemail) ĆAZIM Rođen 20. oktobra 1939. godine u Višegradu / Oženjen POGINUO 8. oktobra 1992. godine Srednju školu završio u Višegradu. Zaposlen kao vozač u ŽTP-u. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 10. maja 1992. godine. Kao pripadnik Oteškog bataljona – 3.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

163


ŽDEROVIĆ (Ibro) RAHMO Rođen 30. marta 1958. godine u Skoplju / Oženjen POGINUO 9. oktobra 1992. godine KV metalobrusač, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira odjeljenja poginuo u rejonu Stojčevca.

164

1992

ČOLPA (Ćamil) ZIĆRIJA Rođen 24. augusta 1954. godine u Pridvorici kraj Gacka / Oženjen POGINUO 10. oktobra 1992. godine Keramičar. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


PODGORICA (Omer) HAŠIM Rođen 4. marta 1953. godine u mjestu Brutusi kraj Trnova/ Oženjen POGINUO 10. oktobra 1992. godine Završio srednju školu. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 16. maja 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo na Igmanskom putu (planina Igman).

1992

SIJAMIĆ (Safet) VAHIDIN Rođen 7. juna 1976. godine u Sarajevu / Maloljetan PODLEGAO 10. oktobra 1992. godine Učenik. U OS RBiH stupio kao dobrovoljac 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., obavljajući dužnost kurira, teško ranjen na lokalitetu naselja Stupsko Brdo. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

165


HODŽIĆ (Adil) HILMO Rođen 12. jula 1944. godine u Hrtaru kraj Višegrada / Oženjen POGINUO 10. oktobra 1992. godine VKV rukovalac mašinama za centralno grijanje, zaposlen u Kasarni „Maršal Tito“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

166

1992

ĆOSIĆ (Mujo) SAFET Rođen 24. augusta 1951. godine u Kijevu kraj Trnova/ Udovac POGINUO 14. oktobra 1992. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 10. jula 1992. godine. Poginuo u rejonu mjesta Jasen na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


OMERAGIĆ (Ibro) HUSNIJA Rođen 6. decembra 1951. godine u Foči / Oženjen POGINUO 16. oktobra 1992. godine VK automehaničar, privatni poduzetnik. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

1992

BAKIJA (Huso) HEMED Rođen 11. marta 1934. godine u Čajniču - Oženjen POGINUO 22. oktobra 1992. godine VK zidar, zaposlen u preduzeću „UPI – Održavanje“ - Sarajevo. Otac četvero djece. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Prve samostalne brigade poginuo u rejonu naselja Stupsko Brdo.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

167


ZEĆO (Meho) OMER Rođen 18. oktobra 1950. godine u Šabićima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 25. oktobra 1992. godine KV metalostrugar (pohađao Saobraćajnu tehničku školu), zaposlen u preduzeću „Famos – Fabrika mjenjača“ - Hrasnica. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od 15. aprila 1992. godine. Od maja 1992. godine pripadnik 102.mtbr. Poginuo na lokalitetu naselja Otes.

168

1992

MUJANOVIĆ (Asim) SEAD Rođen 12. marta 1950. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 26. oktobra 1992. godine KV vozač, zaposlen u GP „Igman“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUJANOVIĆ (Hamid) ESAD Rođen 1. aprila 1935. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 26. oktobra 1992. godine KV brusač, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. do 30. juna 1992. godine. Preraspoređen u jedinicu CZ. Poginuo na „ratnom“ mostu preko rijeke Željeznice, u rejonu naselja Butmir.

1992

KARAN (Ilija) MILAN Rođen 21. januara 1953. godine u Raščanima kraj Duvna / Oženjen POGINUO 27. oktobra 1992. godine Ekonomist, zaposlen u „Hidromontaži“ - Velešići. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik jedinice CZ poginuo na lokalitetu Stojčevca.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

169


VEGARA (Adem) ESAD Rođen 7. maja 1959. godine u Ulogu kraj Kalinovika / Oženjen POGINUO 30. oktobra 1992. godine Zaposlen u preduzeću „Centrotrans“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 28. jula 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

170

1992

DOŠLJEVSKI (Goce) ZORAN Rođen 27. aprila 1970. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 31. oktobra 1992. godine Mašinski tehničar. Nezaposlen. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik HVO uključen u OS RBiH od 27. jula 1992. godine. Kao pripadnik Hrvatske brigade „Kralj Tvrtko“ poginuo u rejonu Azića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


IBRAHIMI (Zulćufli) SAFET Rođen 21. maja 1967. godine u Rogatici / Neoženjen POGINUO 1. novembra 1992. godine Završio srednju školu. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Donji Kotorac.

1992

KOVAČ (Abaz) SENAD Rođen 9. februara 1970. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 2. novembra 1992. godine Student Turističkog fakulteta u Opatiji. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Vojne policije 1. ID bataljona poginuo u rejonu Azića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

171


NIŠIĆ (Junuz) ESAD Rođen 25. augusta 1966. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 4. novembra 1992. godine KV bravar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Butmir.

172

1992

ADŽAJLIĆ (Himo) HIDAJET Rođen 29. aprila 1967. godine u Bijelom Polju / Razveden POGINUO 5. novembra 1992. godine Kuhar. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1.sbr. poginuo na lokalitetu Vogošće (Orahov Brijeg).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KALABUŠIĆ (Hadžo) JASMIN Rođen 31. oktobra 1972. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 7. novembra 1992. godine Student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Kao pripadnik 1.sbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu Azića.

1992

SMAJIĆ (Rasim) SEAD Rođen 22. augusta 1962. godine u Novom Travniku / Neoženjen POGINUO 7. novembra 1992. godine Precizni mehaničar, zaposlen u preduzeću „Zrak“- Sarajevo. U OS RBiH stupio 10. maja 1992. godine. Kao pripadnik 3.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup I.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

173


TEROVIĆ (Enver) MEHMED Rođen 1. februara 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 7. novembra 1992. godine U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., na dužnosti komandira voda, poginuo na lokalitetu naselja Stup I. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

174

1992

OMEROVIĆ (Hamid) SAFIJA Rođena 6. marta 1947. godine u Gacku / Udata POGINULA 8. novembra 1992. godine Krojačica. Majka dvoje djece. Kao pripadnica 3. mtb – 4. vmtbr. dobrovoljno stupila u OS RBiH 6. jula 1992. godine. Raspoređena u Logistički vod 3. mtb., obavljala dužnost kuharice. Poginula u naselju Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MEHMEDIĆ (Sulejman) MIRSAD Rođen 8. juna 1968. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 8. novembra 1992. godine KV automehaničar, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u naselju Hrasnica.

1992

SAKALAŠ (Vehbija) AMIR Rođen 18. maja 1971. godine u Mirjanovićima kraj Foče/ Neoženjen POGINUO 9. novembra 1992. godine Ugostitelj. Nezaposlen. U OS RBiH stupio 14. aprila 1992. godine. Pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. od 13. augusta 1992. godine. Poginuo u mjestu Malo Marevo kraj Foče.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

175


DŽEBO (Mehmed) MIRSAD Rođen 3. januara 1968. godine u Ulogu kraj Kalinovika / Neoženjen POGINUO 10. novembra 1992. godine KV tkač. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

176

1992

PAŠUKAN (Enver) ALIJA Rođen 4. novembra 1966. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 11. novembra 1992. godine KV metaloglodač i KV vozač/mehaničar. Zaposlen u preduzeću „Energoinvest – Tvornica specijalnih armatura“. Pripadnik rezervnog sastava MUP-a Ilidža. Uhapšen 13. maja 1992. godine (sa bratom i ocem) na Ilidži i zatvoren u logor „Stari dom zdravlja – Ilidža“. Pušten 25. maja 1992. godine u Sarajevo (otac i brat pušteni naknadno). Stupio u OS RBiH 22. juna 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu Azića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BEČKOVIĆ (Mujo) IBRO Rođen 9. novembra 1957. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 16. novembra 1992. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 25. juna 1992. godine. Poginuo na lokalitetu Hrasnice.

1992

HUKARA (Muradif) FADIL Rođen 3. aprila 1970. godine u Podkolunu kraj Foče / Neoženjen POGINUO 18. novembra 1992. godine Završio srednju školu. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 10. jula 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

177


MEMOVIĆ (Rasim) SAKIP Rođen 1. aprila 1967. godine u Matarugama kraj Prijepolja / Oženjen POGINUO 19. novembra 1992. godine Rukovalac građevinskih mašina. Bez zaposlenja. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo prilikom izgradnje „ratnog“ mosta preko rijeke Željeznice, u rejonu naselja Sokolovići.

178

1992

TURKOVIĆ (Feho) KAMBO Rođen 19. novembra 1956. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 22. novembra 1992. godine Vozač, zaposlen u preduzeću „Gras“. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u Sarajevu (Čengić Vila).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


OMEROVIĆ (Began) ALIJA Rođen 28. jula 1941. godine u mjestu Drinsko kraj Višegrada / Oženjen POGINUO 23. novembra 1992. godine Bravar, zaposlen u RO „Žica“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

1992

VALJEVČIĆ (Hamdija) DŽEVAD Rođen 6. jula 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 1. decembra 1992. godine KV konobar, zaposlen kao privatni poduzetnik. U OS RBiH stupio 25. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

179


SIJAMIĆ (Mujo) ISMET Rođen 6. decembra 1959. godine u Pljevljima / Neoženjen PODLEGAO 1. decembra 1992. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. U OS RBiH uključen 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr., krajem septembra 1992. godine, teško ranjen. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Sarajevu.

180

1992

ĆATOVIĆ (Ćamil) RAHIM Rođen 19. septembra 1966. godine u Bijelom Polju / Neoženjen POGINUO 1. decembra 1992. godine Srednju školu završio u Sarajevu, a Vojnu akademiju u Beogradu. Aktivni oficir na službi u JNA. U OS R BiH stupio 8. aprila 1992. godine. Poginuo kao pripadnik 1.sbr., na dužnosti komandanta 2.mtb.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


IBIŠEVIĆ (Alija) SEJMO Rođen 28. februara 1962. godine u Vlasenici / Oženjen POGINUO 1. decembra 1992. godine Mašinbravar, zaposlen u Vlasenici. Otac dvoje djece. Tokom boravka u Sarajevu, početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

1992

MUHOVIĆ (Ibro) MESUD Rođen 5. aprila 1970. godine u Kruševu kraj Foče / Neoženjen POGINUO 2. decembra 1992. godine Avio-tehničar. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

181


MULAOSMANOVIĆ (Fatima) SAMIR Rođen 3. marta 1971. godine u Njemačkoj / Neoženjen POGINUO 2. decembra 1992. godine Student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

182

1992

UDOVČIĆ (Agan) VAHID Rođen 18. jula 1954. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 3. decembra 1992. godine VKV vozač. Zaposlen u GP „Igman“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS R BiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na mostu preko rijeke Željeznice, u Butmiru.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MAHMUTOVIĆ (Fehim) SABIT Rođen 30. augusta 1955. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 3. decembra 1992. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Butmir.

1992

ČULJAK (Krešimir) BRANKO Rođen 14. februara 1970. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 3. decembra 1992. godine Završio srednju školu. U OS RBiH uključen 15. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

183


TRIFUNOVIĆ (Gavrilo) MARIN Rođen 23. oktobra 1963. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 3. decembra 1992. godine Elektrotehničar. Stupio u OS RBiH 24. juna 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

184

1992

ZEĆO (Ibro) MEHO Rođen 20. novembra 1959. godine u Šabićima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 4. decembra 1992. godine KV mašinbravar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ZAIMOVIĆ (Esad) EDIN - DINO Rođen 2. augusta 1969. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. decembra 1992. godine U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes. Tijelo razmijenjeno 11. januara 1993. godine.

1992

SINANOVIĆ (Halid) SEAD Rođen 13. augusta 1954. godine u Sarajevu / Oženjen NESTAO 4. decembra 1992. godine Profesor fizičke kulture u Srednjoj Prehrambeno-veterinarskoj školi – Sarajevo. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. U 102.mtbr. raspoređen na dužnost komandira čete. Na lokalitetu naselja Otes nestao obavljajući dužnost komandanta pravca odbrane rejona Otes. Zvanično proglašen mrtvim 1996. godine.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

185


SALIHAGIĆ (Alija) MUHAMED Rođen 9. marta 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. decembra 1992. godine Završio Školu učenika u privredi. Zaposlen u preduzeću „Energoinvest“ - Stup. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

186

1992

KODRIĆ (Bećir) OSMAN Rođen 2. januara 1950. godine u Domanovićima kraj Čapljine / Oženjen POGINUO 4. decembra 1992. godine Diplomirani pravnik, zaposlen u Invest banci u Sarajevu. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., na dužnosti Pomoćnika komandanta za moral Oteškog bataljona, poginuo na lokalitetu naselja Otes. Njegova supruga poginula istog dana.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUSAEFENDIĆ (Sulejman) HAZIM Rođen 14. augusta 1936. godine u Zavidovićima / Oženjen POGINUO 4. decembra 1992. godine Penzioner. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 10. maja 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

1992

MERZIĆ (Mustafa) HARIS Rođen 19. jula 1965. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 4. decembra 1992. godine Apsolvent Medicinskog fakulteta u Sarajevu. U OS RBiH uključen od 15. juna 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Otes.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

187


MEHINOVIĆ (Mensud) DAMIR Rođen 23. augusta 1970. godine u mjestu Upastast (Njemačka) / Neoženjen POGINUO 6. decembra 1992. godine Završio srednju školu. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 15. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu Ilidže (kod bazena „Ilidža“).

188

1992

HODŽIĆ (Osman) AZMIR Rođen 11. septembra 1968. godine u Rogatici POGINUO 6. decembra 1992. godine U OS RBiH stupio 9. augusta 1992. godine. Kao pripadnik 4.vmtbr. poginuo u rejonu Ilidže.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SMAJLOVIĆ (Idriz) EDIN Rođen 1. aprila 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 7. decembra 1992. godine KV elektromehaničar. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. oktobra 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

1992

ADEMOVIĆ (Mahmut) FEJZO Rođen 12. septembra 1938. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 7. decembra 1992. godine Autolimar – privatnik. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 24. juna 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

189


BJELICA (Jovo) DRAGUTIN Rođen 10. marta 1936. godine u Zabrđu kraj Sarajeva / Oženjen POGINUO 9. decembra 1992. godine VKV bravar, zaposlen u preduzeću „Famos – Fabrika mjenjača“ Hrasnica. Otac dvoje djece. Kao pripadnik jedinice CZ – Ilidža poginuo u rejonu objekta „Famos – Lamela“ u Hrasnici.

190

1992

HAJDAREVIĆ (Avdo) AZUR Rođen 26. januara 1949. godine u Foči / Oženjen POGINUO 12. decembra 1992. godine KV vozač, zaposlen u Nacionalnom parku „Tjentište“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 3. novembra 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HRNJEVIĆ (Mešin) IRFAN Rođen 15. marta 1966. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 12. decembra 1992. godine KV metaloglodač, zaposlen u „Energoinvestu“. U OS RBiH uključen 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Čete vojne policije 4.vmtbr., poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

1992

VELIĆ (Alaga) RUSMIR Rođen 5. augusta 1951. godine na Ilidži / Neoženjen POGINUO 12. decembra 1992. godine KV metaloglodač, zaposlen u „Energoinvestu“. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. jula 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

191


HRNJEVIĆ (Mešin) ISMET Rođen 4. maja 1956. godine u Toholjima kraj Foče/ Oženjen PODLEGAO 13. decembra 1992. godine Inženjer telekomunikacija, zaposlen u JP RTV BiH. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 20. maja 1992. godine. Kao pripadnik 4.vmtbr. teško ranjen na lokalitetu naselja Hrasnica. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

192

1992

BAŠIĆ (Ahmed) IBRAHIM Rođen 10. jula 1935. godine u Lasici kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 13. decembra 1992. godine KV kalioničar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Lasica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MULIĆ (Sulejman) MIRSAD Rođen 9. septembra 1970. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 14. decembra 1992. godine KV keramičar, zaposlen u preduzeću „Univerzal“. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 13. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

1992

ŠUTKOVIĆ (Murat) HUSEIN Rođen 5. oktobra 1953. godine u Bačevcu kraj Rožaja/ Oženjen POGINUO 14. decembra 1992. godine KV vozač, zaposlen u „Grasu“. Otac troje djece. Početkom agresije na RBiH uključuje se u OS RBiH. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo na lokalitetu sela Lokve (Hadžići).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

193


MULAOSMANOVIĆ (Jusuf) HALID Rođen 9. juna 1956. godine u Ostojićima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 14. decembra 1992. godine VK tesar, zaposlen u GP „Putevi“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 101.mtbr. poginuo u rejonu brda Mojmilo (Sarajevo).

194

1992

TUTUN (Asim) FADIL Rođen 3. januara 1949. godine u Glavogodini / Oženjen POGINUO 18. decembra 1992. godine VK vozač, zaposlen u „Šipadu“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Glavogodina.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RAŠČIĆ (Šerif) ŠUĆRO Rođen 15. oktobra 1941. godine u Pljevljima / Oženjen POGINUO 19. decembra 1992. godine Penzioner. Otac troje djece. Kao pripadnik Sekretarijata NO Ilidža uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

1992

KADIĆ (Ismet) SENAD Rođen 8. decembra 1960. godine na Ilidži / Razveden POGINUO 22. decembra 1992. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“ - Hrasnica. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

195


GRANULO (Halil) HALID Rođen 6. septembra 1955. godine na Ilidži / Oženjen PODLEGAO 24. decembra 1992. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) teže ranjen u Hrasnici. Usljed posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

196

1992

HABOTA (Sajto) EMIR Rođen 8. septembra 1966. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 25. decembra 1992. godine Saobraćajni tehničar, zaposlen u GP „Igman“. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KEKIĆ (Dervo) ADEM Rođen 24. aprila 1961. godine na Ilidži / Oženjen POGINUO 26. decembra 1992. godine Autolimar, zaposlen u GP „Vranica“ - Sarajevo. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Obavljajući dužnost komandira odjeljenja, poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

1992

BEŠLIĆ (Rešo) ISO Rođen 28. novembra 1958. godine u Priboju / Oženjen POGINUO 26. decembra 1992. godine KV električar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 24. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira Voda veze poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

197


KURTAGIĆ (Amir) MEHDIJA Rođen 10. septembra 1944. godine u Sjenici / Oženjen PODLEGAO 27. decembra 1992. godine KV zidar. Otac četvero djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 27. aprila 1992. godine. Podlegao usljed posljedica teškog ranjavanja na području naselja Lasica.

198

1992

SELMANOVIĆ (Ismet) MAHMUT Rođen 6. septembra 1955. godine u Pljevljima / Oženjen POGINUO 27. decembra 1992. godine Zaposlen kao autolakirer u Prodajnom servisnom centru – Vogošća. Otac jednog djeteta. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu Azića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RADONČIĆ (Medo) DŽAFER Rođen 10. maja 1949. godine u Gusinju / Oženjen POGINUO 30. decembra 1992. godine Zaposlen u preduzeću „UNIS – Tvornica bicikla“ - Ilidža. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u Sarajevu (Buća Potok).

1992

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

199


OPĆINA ILIDZA

Bili su pripadnici mnogobrojnih vojnih jedinica koje su činile OS BiH: 1.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 4.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 5.mtbr. (motorizovana brigada), 102.mtbr. (motorizovana brigada), 101. mtbr. (motorizovana brigada), 8.mtbr. (motorizovana brigada), 9.bbr. (brdska brigada), 15.bbr. (brdska brigada), 323.lbr. (lahka brigada), 310.bbr. (brdska brigada), 316.bbr. (brdska brigada), 143.lbr. (lahka brigada), 405.bbr. (brdska brigada), 443.bbr. (brdska brigada), 450.lbr. (lahka brigada), 172.bbr. (brdska brigada), 174.bbr. (brdska brigada), 1.bošnjačka brigada, 161. slavna olovska brigada, Gardijska brigada, Inženjerijski bataljon, JSN „Zulfikar“ (Jedinica za specijalne namjene), JSN „Crni labudovi“, HVO, HOS, 5.OG (Operativna grupa), MUP RBiH..., CZ Ilidža

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


201

1993. monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MALAGIĆ (Nuho) AMIR Rođen 21. septembra 1954. godine u Gusinju / Oženjen POGINUO 1. januara 1993. godine Završio Srednju građevinsku školu. Zaposlen u GP „Igman“ - Ilidža. Otac troje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo u rejonu Azića.

202

1993

KAFEDŽIĆ (Muhamed) BAKIR Rođen 12. novembra 1952. godine u Vlasenici / Oženjen POGINUO 5. januara 1993. godine KV monter, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 14. maja 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BANDIĆ (Hamid) HALIL Rođen 5. augusta 1945. godine u Umoljanima kraj Trnova / Oženjen PODLEGAO 10. januara 1993. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Podlegao usljed posljedica teškog ranjavanja u Hrasnici.

1993

SEFEROVIĆ (Muharem) MUSTAFA Rođen 15. oktobra 1946. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 11. januara 1993. godine Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira voda poginuo u rejonu Azića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

203


RUSTEMPAŠIĆ (Hamdo) ADNAN Rođen 4. augusta 1962. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 13. januara 1993. godine Završio srednju školu u Sarajevu. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Poginuo kao pripadnik 2.bbr.

204

1993

ROVČANIN (Džanko) NUHO Rođen 21. maja 1953. godine u Prijepolju / Oženjen PODLEGAO 16. januara 1993. godine Zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. U Specijalnu jedinicu MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) pristupio 20. oktobra 1992. godine. Na putu za zeničku bolnicu preminuo usljed težeg ranjavanja u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ISOVIĆ (Redžep) EMIN Rođen 27. novembra 1968. godine u Vražalicama kraj Rogatice / Neoženjen PODLEGAO 16. januara 1993. godine Diplomirani inženjer mašinstva. Kao pripadnik jedinice CZ teško ranjen u rejonu naselja Sokolovići. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

1993

ČORBO (Dervo) DERVIŠ Rođen 4. februara 1959. godine u Soderima kraj Gacka / Oženjen POGINUO 16. januara 1993. godine Diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

205


ORUČEVIĆ (Ismet) IZUDIN Rođen 28. oktobra 1968. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 26. janura 1993. godine Radnik metalske struke, zaposlen u „Famosu“. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

206

1993

SERDAREVIĆ (Salko) ASIM Rođen 3. novembra 1946. godine u Miljevini kraj Foče / Oženjen POGINUO 26. januara 1993. godine Penzioner. Otac troje djece. Kao pripadnik MUP-a Ilidža (Otes) uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Stup.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KARLICA (Hadžo) MEHEMED Rođen 6. februara 1954. godine u Pljevljima / Oženjen PODLEGAO 2. februara 1993. godine Završio Srednju saobraćajnu školu u Sarajevu (profesionalni vozač), zaposlen u „Centrotransu“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 195. pješadijske brigade teško ranjen na lokalitetu naselja Stup II. Od posljedica ranjavanja podlegao na putu za bolnicu.

1993

KARIĆ (Himzo) ZIJAD Rođen 13. marta 1940. godine u mjestu Mrvice kraj Prnjavora / Oženjen UMRO 3. februara 1993. godine KV galvanizer, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 15. maja 1992. godine. Pripadnik Logističkog bataljona 4.vmtbr. Umro prirodnom smrću.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

207


FEJZIĆ (Nedžib) ISMIR Rođen 26. novembra 1973. godine u Sarajevu / Neoženjen PODLEGAO 4. februara 1993. godine KV monter. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 5. novembra 1992. godine. Od posljedica teškog ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

208

1993

CRNČEVIĆ (Idriz) ZUHDO Rođen 23. marta 1967. godine u Priboju / Neoženjen PODLEGAO 6. februara 1993. godine Student Mašinskog fakulteta u Sarajevu. U OS RBiH stupio 15. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. teško ranjen na području Ilidže. Od posljedica ranjavanja podlegao u putu prema Jablanici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DŽOMBA (Hasib) ALIJA Rođen 16. novembra 1971. godineu mjestu Erbah (Njemačka)/ Neoženjen POGINUO 9. februara 1993. godine Pohađao Srednju trgovačku školu u Sarajevu. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

1993

OMERAGIĆ (Huso) MIRSAD Rođen 29. marta 1970. godine u Rogatici / Neoženjen POGINUO 9. februara 1993. godine Pekar, zaposlen u „Sprindu“. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

209


BILALOVIĆ (Ibrahim) FIKRET Rođen 10. jula 1954. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 9. februara 1993. godine KV strugar, zaposlen u PP „Butmir“. Otac troje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Donji Kotorac.

210

1993

ĆIŠIJA (Fehim) SUAD Rođen 1. marta 1952. godine u Crnetićima kraj Foče / Oženjen POGINUO 11. februara 1993. godine Elektro-varilac, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac petero djece. U OS RBiH stupio 15. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu Azića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GAVRANOVIĆ (Marijan) EMIL Rođen 3. novembra 1968. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 12. februara 1993. godine Završio srednju školu u Sarajevu. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a uključen u OS RBiH. Prve godine rata, na dužnosti komandira tima, teško ranjen u rejonu naselja Dobrinja nakon čega ostaje slijep. Poginuo u bolesničkoj sobi u bazi Specijalne jedinice čiji je bio pripadnik. Posthumno dobitnik priznanja „Zlatna policijska značka“.

1993

FATIĆ (Hamid) SENAID Rođen 5. januara 1969. godine u Umoljanima kraj Trnova/ Oženjen POGINUO 13. februara 1993. godine KV metalski radnik, zaposlen u preduzeću „Famos“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. U 3.mtb. – 4.vmtbr. preraspoređen 20. novembra 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

211


ŠKALJIĆ (Bajro) SAMIR Rođen 23. marta 1966. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 14. februara 1993. godine Velefarmaceutski tehničar. Student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Kao pripadnik Odreda „Zlatni ljiljan“ uključen u OS RBiH. Od 25. juna 1992. godine pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Bosna“. Poginuo u rejonu Azića. Posthumno dobitnik priznanja „Zlatna policijska značka“.

212

1993

KRIVIĆ (Muhidin) SEAD Rođen 12. maja 1966. godine u Bijeljini / Neoženjen POGINUO 14. februara 1993. godine Završio Elektrotehničku školu u Sarajevu. Zaposlen u „Elektroprivredi BiH“. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo u rejonu Azića.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SMAJIĆ (Agan) MEHO Rođen 14. jula 1946. godine u Visokom / Oženjen POGINUO 14. februara 1993. godine Ekonomist, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 3.mtbr., na dužnosti komandira voda, poginuo u Azićima.

1993

TARČIN (Avdija) ZAJKO Rođen 28. oktobra 1968. godine u Jabuci kraj Foče / Oženjen POGINUO 15. februara 1993. godine Radnik, zaposlen u „Unigradnji“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Protjeran iz rodnog kraja, pristupio 3.mtb. – 4.vmtbr. 7. januara 1993. godine. Poginuo na području naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

213


HASANBEGOVIĆ (Muhamed) ESAD Rođen 4. oktobra 1957. godine u Kovačima kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 15. februara 1993. godine VK mašinbravar, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 2.mtb. – 4. vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. god. Poginuo u rejonu Stojčevca.

214

1993

KUSTURA (Omer) ŠEFIK Rođen 21. jula 1940. godine u Višegradu / Oženjen POGINUO 15. februara 1993. godine KV elektromonter. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 25. augusta 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MULAOSMANOVIĆ (Bajro) FIKRET Rođen 1. januara 1961. godine na Ilidži / Oženjen POGINUO 15. februara 1993. godine Radnik (NSS), zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 14. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Sokolovići.

1993

ŠUMAN (Mušan) JUSO Rođen 13. oktobra 1951. godine u selu Bakije kraj Goražda / Oženjen POGINUO 15. februara 1993. godine VK vozač. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 14. aprila 1992. godine. Poginuo u Sokolovićima.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

215


MUZUR (Vejsil) HAMDO Rođen 8. decembra 1953. godine u Kovačima kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 15. februara 1993. godine Alatničar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 13. aprila 1992. godine. Poginuo u Sokolovićima.

216

1993

ČAUŠEVIĆ (Izet) ZIJAD Rođen 4. juna 1956. godine na Ilidži / Oženjen POGINUO 17. februara 1993. godine VK vozač. Radio kao TAXI-prevoznik. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine poginuo u Sokolovićima.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MERZIĆ (Nazif) KEMAL Rođen 1. juna 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 17. februara 1993. godine Student Mašinskog fakulteta. Stupio u OS RBiH 5. jula 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u Azićima.

1993

KURTOVIĆ (Selim) EDHEM Rođen 27. decembra 1939. godine u Miljevini kraj Foče / Oženjen PODLEGAO 19. februara 1993. godine Penzioner. Otac petero djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 9. jula 1992. godine. Teško ranjen na lokalitetu naselja Sokolovići. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Mostaru.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

217


NOKTO (Ismet) ZIKRET Rođen 25. augusta 1961. godine u mjestu Zemegresi kraj Goražda / Oženjen POGINUO 26. februara 1993. godine KV zidar i KV tesar, zaposlen u Austriji. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH napustio Austriju i, kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr., 9. jula 1992. godine stupio u OS RBiH. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

218

1993

TRAKO (Hasan) DŽEVAD Rođen 22. augusta 1969. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 28. februara 1993. godine Radnik. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 28. augusta 1992. godine. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. poginuo na području naselja Glavogodina.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MASLO (Edhem) FERID Rođen 1. decembra 1952. godine u Orahovcima kraj Višegrada / Neoženjen NESTAO 3. marta 1993. godine Tesar, zaposlen u „Vranici“. Početkom agresije na RBiH pristupio OS RBiH. Kao pripadnik 102. mtbr. nestao u akciji na planini Igman. Tijelo ekshumirano 1995. godine.

1993

PINTOL (Avdija) MUSTAFA Rođen 20. aprila 1964. godine u Lukavcu kraj Trnova / Neoženjen PODLEGAO 7. marta 1993. godine Završio Medicinski fakultet u Sarajevu. Kao pripadnik 8.mtbr., uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Teško ranjen prilikom prelaska piste Aerodroma „Sarajevo“. Podlegao od posljedica ranjavanja. Posthumno dobitnik priznanja „Gazijska povelja“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

219


KOLIĆ (Nasuf) HARUN Rođen 23. jula 1967. godine u Peći / Neoženjen POGINUO 8. marta 1993. godine Srednju Mašinsku školu završio u Beogradu. U naselju Otes privatno se bavio ugostiteljstvom. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 3.mtbr. poginuo u Sarajevu (lok. „Gras“).

220

1993

MATIĆ (Nikola) DAVOR Rođen 6. marta 1966. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 10. marta 1993. godine Bavio se ugostiteljstvom u privatnom sektoru. Otac dvoje djece. Njegova supruga poginula 1992. godine. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Poginuo kao pripadnik 125.bbr.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


LOJPUR (Dušan) MIRAN Rođen 1. augusta 1960. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 13. marta 1993. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 20. jula 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

1993

IBRAHIMOVIĆ (Sulejman) SALEM Rođen 8. marta 1953. godine u Hrasnici / Oženjen UMRO 13. marta 1993. godine KV alatničar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 25. juna 1992. godine. Umro prirodnom smrću.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

221


MAHMUTOVIĆ (Nezir) SULEJMAN Rođen 18. juna 1955. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 17. marta 1993. godine Auto-lakirer, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 9. aprila 1992. godine. U Inženjerijskom bataljonu od 29. januara 1993. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir kao pripadnik Pionirske čete.

222

1993

SILAJDŽIĆ (Huso) VAHID Rođen 13. novembra 1957. godine u Goraždu / Oženjen POGINUO 17. marta 1993. godine KV metaloglodač, zaposlen u preduzeću „Energoinvest“ - Lukavica. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


AHMESPAHIĆ (Avdo) AMIR Rođen 5. oktobra 1967. godine u Brčigovu kraj Rogatice / Neoženjen POGINUO 17. marta 1993. godine KV zidar, zaposlen u GP „Igman“. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

1993

ĆATOVIĆ (Zahir) HAJRUDIN Rođen 7. juna 1953. godine u Čajniču / Oženjen POGINUO 17. marta 1993. godine KV tesar, zaposlen u GP „Bosna“. Otac troje djece. Kao pripadnik 4.mtb – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

223


KULAUZOVIĆ (Hasan) HAJRUDIN Rođen 29. novembra 1966. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 17. marta 1993. godine Fotograf, radio u privatnom sektoru. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Specijalnoj jedinici „Fikro“ (4.vmtbr.) pristupio 14. januara 1993. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

224

1993

MUJKIĆ (Selmo) EKREM Rođen 19. januara 1962. godine u Prozoru / Neoženjen POGINUO 17. marta 1993. godine KV električar, zaposlen u „Famosu“. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


OMERAGIĆ (Ibro) MUNIB Rođen 19. januara 1953. godine u Foči / Oženjen POGINUO 17. marta 1993. godine Mašinovođa u ŽTP „Željeznice“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 1. maja 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u Briješću.

1993

KADRIĆ (Halil) ZUHDIJA Rođen 30. novembra 1959. godine u Kaknju / Oženjen POGINUO 18. marta 1993. godine Završio Srednju upravnu školu i zanat za varioca. Radio u svojoj Praonici rublja „Adela“. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u Azićima. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

225


KASAPOVIĆ (Hajrudin) MEVSUDIN Rođen 24. jula 1969. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 18. marta 1993. godine Student Elektrotehničkog fakulteta u Subotici. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na Stupu.

226

1993

HODŽIĆ (Hamid) IBRAHIM Rođen 2. januara 1957. godine u Hamzićima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 19. marta 1993. godine Radnik, zaposlen u „Pretisu“ iz Vogošće. Otac troje djece. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u Azićima.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MIŠIĆ (Nikola) ANTO Rođen 23. juna 1956. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 19. marta 1993. godine Zaposlen u „Unioninvestu“ iz Sarajeva. Otac jednog djeteta. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Čete vojne policije 3.mtbr., na dužnosti komandira voda, poginuo u Azićima.

1993

TUCAKOVIĆ (Ibro) NIJAZ Rođen 27. februara 1962. godine u Rabranima kraj Neuma / Neoženjen POGINUO 21. marta 1993. godine Završio srednju školu. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik DO „Fikro“ (4.vmtbr.) poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

227


KADIĆ (Hajdar) IZET Rođen 24. augusta 1968. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 21. marta 1993. godine Hemijski tehničar, zaposlen u preduzeću “Satex“ iz Sarajeva. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Donji Kotorac.

228

1993

KRŠO (Sulejman) NURKO Rođen 1. februara 1968. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 21. marta 1993. godine Završio srednju školu. U OS RBiH stupio 12. maja 1992. godine. Kao pripadnik DO „Fikro“ – 4.vmtbr. poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SULJEVIĆ (Iso) NUSRET Rođen 12. maja 1967. godine u mjestu Dobruša (Kosovo) / Neoženjen POGINUO 21. marta 1993. godine KV stolar. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 15. aprila 1992. godine. U jedinicu DO „Fikro“ – 4.vmtbr. pristupio 7. decembra 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

1993

MULAOSMANOVIĆ (Smajo) JUSUF Rođen 10. novembra 1949. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 21. marta 1993. godine Završio srednju školu. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik DO „Fikro“ – 4.vmtbr. poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

229


PAJEVIĆ (Mujo) AHMET Rođen 1. juna 1940. godine u Nevesinju / Oženjen POGINUO 21. marta 1993. godine KV električar, zaposlen u „Unioninvestu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Donji Kotorac.

230

1993

ŠEHOVIĆ (Džemal) NEDŽAD Rođen 6. novembra 1970. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 21. marta 1993. godine Saobraćajnu školu (KV mehaničar) završio u Sarajevu. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DUPOVAC (Sulejmen) HAMID - HAĆE Rođen 9. septembra 1956. godine u Ljubovčićima kraj Hadžića / Oženjen POGINUO 21. marta 1993. godine Srednju školu završio u Sarajevu. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Jedinice za specijalne namjene „Crni labudovi“ poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

1993

MAHMUTOVIĆ (Hamed) SAMED Rođen 12. septembra 1952. godine u Pljevljima / Oženjen POGINUO 22. marta 1993. godine Poslastičar, zaposlen u poslastičarnici „Palma“ u Sarajevu. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu Stojčevca.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

231


HUSEINI (Bajram) ARSIM Rođen 4. juna 1972. godine u Prištini / Neoženjen POGINUO 23. marta 1993. godine U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Raspoređen u Vod ABHO – 4.vmtbr. Poginuo na lokalitetu naselja Donji Kotorac.

232

1993

AHMETOVIĆ (Ale) SALEM Rođen 30. septembra 1956. godine u Prozoru / Oženjen POGINUO 23. marta 1993. godine KV mašinbravar, zaposlen u GP „Vranica“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Kovači (Hrasnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BOŠKOVIĆ (Veljko) MIODRAG Rođen 28. januara 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 24. marta 1993. godine Učenik 4. razreda Mašinske tehničke škole – Ilidža. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

1993

BAŠIĆ (Ćazim) NEZIR Rođen 30. maja 1972. godine u Parizu (Francuska) / Neoženjen POGINUO 26. marta 1993. godine Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 27. juna 1992. godine. Zarobljen od strane četnika i ubijen u rejonu naselja Stup.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

233


GORO (Nasuf) TAHIR Rođen 20. maja 1951. godine u selu Čemernica (Pale) / Oženjen POGINUO 27. marta 1993. godine Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 5.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Dobrinja, na pravcu prema Lukavici.

234

1993

SIDRAN (Omer) SULEJMAN Rođen 21. marta 1947. godine u Nevesinju / Oženjen UMRO 28. marta 1993. godine Socijalni radnik, zaposlen u Centru za socijalni rad - Ilidža. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS R BiH 22. jula 1992. godine. Umro prirodnom smrću.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ČIMPO (Ibro) DŽEMIL Rođen 14. februara 1951. godine u Foči / Oženjen POGINUO 29. marta 1993. godine Zaposlen u Zavodu „Mjedenica“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 20. maja 1992. godine. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

1993

OMERAGIĆ (Ifet) NERMIN Rođen 8. septembra 1970. godine u Rogatici / Neoženjen POGINUO 1. aprila 1993. godine KV metalski radnik. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. decembra 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

235


FEJZIĆ (Adem) ADIL Rođen 13. maja 1934. godine u Goraždu / Oženjen POGINUO 3. aprila 1993. godine Penzioner. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. maja 1992. godine. Poginuo na području naselja Dobrinja (Sarajevo).

236

1993

KADIĆ (Hanefija) UZEIR Rođen 9. jula 1940. godne u Jagodini kraj Pljevalja / Oženjen UMRO 4. aprila 1993. godine Radnik, zaposlen u GP „Igman“. Otac šestero djece. Kao pripadnik 3.mtbr. uključen u OS RBiH od 14. jula 1992. godine. Nakon teške bolesti umro u bolnici „Koševo“ u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BOJO (Eduard) IGOR Rođen 15. marta 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 7. aprila 1993. godine Učenik 3. razreda Srednje elektrotehničke škole u Sarajevu. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na Stupu.

1993

STANIĆ (Jozo) IVICA Rođen 6. augusta 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 12. aprila 1993. godine KV mašinbravar, zaposlen u „Energoinvestu“. Kao pripadnik HVO uključen u OS RBiH od 28. juna 1992. godine. Poginuo u Sarajevu. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

237


HOLIĆ (Nuro) HUSEIN Rođen 21. decembra 1951. godine u Tutinu / Oženjen POGINUO 13. aprila 1993. godine Magaciner, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

238

1993

KOŽAR (Ramo) MUZAFER Rođen 22. februara 1966. godine u Radmancima kraj Ivangrada / Neoženjen POGINUO 14. aprila 1993. godine KV mašinbravar, zaposlen u „Energoinvestu“. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Obavljao dužnost komandira desetine. Poginuo u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HAJROVIĆ (Faik) RAMIZ Rođen 3. januara 1974. godine u Sjenici / Neoženjen POGINUO 16. aprila 1993. godine KV tesar, zaposlen u GP „Vranica“. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

1993

LOKVANČIĆ (Mehmed) DERVIŠ Rođen 15. aprila 1943. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 16. aprila 1993. godine Radnik. Otac dvoje djece. Početkom rata pripadnik jedinice CZ Ilidža. U OS RBiH uključen od 10. januara 1993. godine. Raspoređen u NVO „Famos“ pri 4. vmtbr. Poginuo na putu iz Jablanice prema Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

239


KISO (Đulko) FIKRET Rođen 6. aprila 1946. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 18. aprila 1993. godine KV automehaničar, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 9. jula 1992. godine. Poginuo na aerodromskoj pisti u Butmiru.

240

1993

DEDIĆ (Zilko) SUVAD Rođen 3. novembra 1964. godine u Rakovici kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 18. aprila 1993. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Stupio u OS RBiH 16. jula 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo u rejonu mjesta Košćani (Hadžići).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KERIĆ (Ibro) IBRAHIM Rođen 25. oktobra 1967. godine u selu Susječno kraj Kalinovika / Neoženjen POGINUO 21. aprila 1993. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Unioninvestu“ - Sarajevo. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. U rezervnom sastavu policije imao čin vodnika. Kao pripadnik jedinice MUP-a RBiH poginuo u Nedžarićima.

1993

SULJIĆ (Mujo) EKREM Rođen 13. juna 1956. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 22. aprila 1993. godine Drvni tehničar, zaposlen u „Unioninvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

241


MEMIĆ (Abid) FADIL Rođen 29. januara 1955. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 25. aprila 1993. godine Metaloglodač, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u Sarajevu.

242

1993

OMERSPAHIĆ (Alija) HAMDO Rođen 2. januara 1960. godine u selu Hrđavci kraj Foče / Oženjen POGINUO 26. aprila 1993. godine KV vozač, zaposlen u preduzeću „Fočatrans“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS R BiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na aerodromskoj pisti u Butmiru.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUJANOVIĆ (Mujo) FAHRUDIN Rođen 23. januara 1953. godine u Sarajevu / Oženjen NESTAO 27. aprila 1993. godine U OS R BiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 4.vmtbr. nestao na području Mostara.

1993

KEZO (Ćamil) MUMIN Rođen 27. marta 1955. godine u Konjicu / Oženjen POGINUO 3. maja 1993. godine VKV automehaničar, zaposlen u „Famosu“. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 1. jula 1992. godine. Na dužnosti pomoćnika komandira čete za moral poginuo u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

243


KORMAN (Midhat) DINO Rođen 27. augusta 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 5. maja 1993. godine Bez zaposlenja. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Poginuo na aerodromskoj pisti u Butmiru.

244

1993

HASANOVIĆ (Hasan) BAJRAM Rođen 16. aprila 1958. godine u Titovom Velesu / Oženjen POGINUO 10. maja 1993. godine Diplomirani inženjer tekstilstva, zaposlen u „Alhosu“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KEČO (Ahmet) ALMIR Rođen 25. maja 1969. godine u Sarajevu /Neoženjen POGINUO 11. maja 1993. godine Mašinski tehničar. Kao pripadnik MUP-a uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u Mostaru. Posthumno dobitnik priznanja „Zlatna policijska značka“.

1993

ALIĆ (Ibrahim) ŠEKIB Rođen 25. decembra 1936. godine u Prisoju kraj Pljevalja / Oženjen UMRO 12. maja 1993. godine VKV tesar, zaposlen u GP „Hercegovina“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 102.mtbr. uključen u OS RBiH od 1. jula 1992. godine. Umro nakon teške bolesti.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

245


BERBATI (Ajet) HAJRULAH Rođen 5. aprila 1948. godine u Lipljanima kraj Kosova / Oženjen POGINUO 15. maja 1993. godine KV bravar, zaposlen u „Energoinvestu“. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 4. novembra 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Glavogodina.

246

1993

BRČIĆ (Omer) ESED Rođen 13. februara 1956. godine u selu Kamensko kraj Olova / Oženjen POGINUO 15. maja 1993. godine Radnik, zaposlen u PTT - Ilidža. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 6. maja 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo na lokalitetu Bilalovca.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ĐEKIĆ (Hajriz) NUSRET Rođen 25. maja 1965. godine u Baćici kraj Tutina / Oženjen POGINUO 20. maja 1993. godine KV trgovac, zaposlen u Trgovačkom centru „Merkur“ Mostar - DD Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik Čete vojne policije 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na aerodromskoj pisti u Butmiru.

1993

ALAGIĆ (Hilmija) RAMIZ Rođen 29. novembra 1970. godine u selu Vragolovi kraj Rogatice / Neoženjen POGINUO 26. maja 1993. godine Radnik, zaposlen u „Sarajevskoj pivari“. U OS RBiH stupio 14. maja 1992. godine. Poslije protjerivanja iz rodnog mjesta i dolaska u Hrasnicu, pristupio u 1.mtb. – 4.vmtbr. 20. aprila 1993. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

247


CURIĆ (Esad) FADIL Rođen 7. aprila 1965. godine u selu Medna Luka kraj Rogatice / Oženjen POGINUO 26. maja 1993. godine Završio Školu učenika u privredi. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 2. novembra 1992. godine. Poginuo na lokaciji Vrhovi, na planini Igman.

248

1993

ČOLO (Mustafa) NISVET Rođen 6. novembra 1958. godine u selu Vranići kraj Goražda / Oženjen POGINUO 26. maja 1993. godine VKV varilac, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ZUKANOVIĆ (Aziz) SUAD Rođen 1. oktobra 1959. godine u Foči / Oženjen PODLEGAO 30. maja 1993. godine Ugostitelj, zaposlen u preduzeću „Ehos“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 10. oktobra 1992. godine. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

1993

MEHANIĆ (Fadil) SABIT Rođen 2. jula 1970. godine u selu Turovi kraj Trnova / Neoženjen POGINUO 31. maja 1993. godine Završio srednju školu. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik Prve bošnjačke brigade poginuo u rejonu Rogoja (Dobro Polje).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

249


PLAVČIĆ (Ibro) MEHMED Rođen 15. maja 1961. godine u Bjelimićima kraj Konjica / Oženjen POGINUO 5. juna 1993. godine Zaposlen u „Energoinvestu“ - Sarajevo. Otac jednog djeteta. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 450. lahke brigade poginuo u Bjelimićima.

250

1993

MAKAŠ (Jusuf) MUZAFER Rođen 17. maja 1950. godine u Rogatici UMRO 7. juna 1993. godine Kao pripadnik 4.vmtbr. uključen u OS R BiH od 15. maja 1992. godine. Umro u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ANDELIJA (Rašid) ZULFO Rođen 3. marta 1965. godine u Foči / Oženjen POGINUO 9. juna 1993. godine Ugostitelj. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 101. brigade u OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. U 1.mtb. – 4.vmtbr. pristupio 1. jula 1992. godine. Poginuo na padinama planine Jahorine, u rejonu Grepka (lok. Duga Njiva).

1993

HASIĆ (Muharem) HAMID Rođen 6. maja 1939. godine u Botunji kraj Kreševa / Oženjen POGINUO 11. juna 1993. godine Tesar, zaposlen u GP „Igman“ - Ilidža. Otac troje djece. Stupio u OS RBiH 13. augusta 1992. godine. Kao pripadnik Štaba odbrane Općine Kreševo (9.bbr.) poginuo na području sela Mratinići (Kreševo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

251


BEGOVIĆ (Ragib) SELIM Rođen 15. marta 1941. godine u Rakovici kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 16. juna 1993. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Bosanka“. Otac dvoje djece. Početkom agresije stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 123. lahke brigade poginuo u rejonu mjesta Grahovci kraj Kiseljaka.

252

1993

BUČAN (Sulejman) NEDŽIB Rođen 20. februara 1930. godine u mjestu Voljavac kraj Bijelog Polja / Oženjen NESTAO 16. juna 1993. godine Penzioner. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 25. novembra 1992. godine. Kao pripadnik 123. lahke brigade nestao na lokalitetu mjesta Grahovci kraj Kiseljaka.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DRKIĆ (Halil) OMER Rođen 11. maja 1958. godine u selu Kramari kraj Trnova / Oženjen POGINUO 16. juna 1993. godine Završio Gazi Husrev-begovu medresu. Radio kao imam u medžlisu IZ Kiseljak – džemat Han Ploča. Kao pripadnik 123. lahke brigade uključen u OS RBiH. Na području Han Ploče, sa grupom civila i vojnika, uhapšen i likvidiran spaljivanjem.

1993

UZUNOVIĆ (Ismet) AMIR Rođen 31. oktobra 1972. godine u Rakovici kraj Ilidže / Neoženjen NESTAO 16. juna 1993. godine Bravar. Bez zaposlenja. Početkom juna 1992. godine stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 123. lahke brigade nestao u rejonu mjesta Han Ploča (Kiseljak).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

253


UZUNOVIĆ (Omer) ASIM Rođen 25. maja 1944. godine u Rakovici kraj Ilidže / Oženjen NESTAO 16. juna 1993. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Bosanka“ - Blažuj. Otac petero djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 9.bbr. nestao u rejonu sela Grahovci (Kiseljak).

254

1993

UZUNOVIĆ (Omer) ISMET Rođen 12. augusta 1940. godine u Rakovici kraj Ilidže / Oženjen NESTAO 16. juna 1993. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Bosanka“ - Blažuj. Otac troje djece. Početkom agresije na RBiH uključen u OS RBiH. Kao pripadnik 123. lahke brigade nestao u okolini mjesta Han Ploča (Kiseljak).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


UZUNOVIĆ (Omer) MUNIB Rođen 2. oktobra 1935. godine u Buhotini kraj Ilidže / Oženjen NESTAO 16. juna 1993. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Bosanka“ - Blažuj. Otac petero djece. Kao pripadnik 123. lahke brigade uključen u OS RBiH od 25. novembra 1992. godine. Nestao na području sela Grahovci (Kiseljak).

1993

UZUNOVIĆ (Meho) MURIS Rođen 7. oktobra 1966. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 16. juna 1993. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Bosanka“ - Blažuj. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo u rejonu sela Grahovci (Kiseljak).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

255


MEHMEDSPAHIĆ (Šaćir) HILMO Rođen 15. maja 1939. godine u Foči / Oženjen POGINUO 28. juna 1993. godine Penzioner. Otac četvero djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u Butmiru.

256

1993

MURATOVIĆ (Ćazim) ELMAZ Rođen 21. marta 1941. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 4. jula 1993. godine KV radnik. Otac četvero djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 16. juna 1993. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Ruževik u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KAPETANOVIĆ (Muhamed) SALAHUDIN Rođen 10. novembra 1936. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 4. jula 1993. godine Penzioner. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 26. juna 1993. godine. Poginuo u Butmiru.

1993

KADRIĆ (Kasim) ADMIR - DADO Rođen 31. jula 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 5. jula 1993. godine Završio Srednju trgovačku školu u Sarajevu. Bez zaposlenja. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 1.smtbr. poginuo u rejonu brda Žuč (Sarajevo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

257


KULO (Hasan) EDIS Rođen 26. augusta 1974. godine / Neoženjen POGINUO 5. jula 1993. godine Učenik Elektrotehničke škole. Kao pripadnik jedinice HOS uključen u OS RBiH od 30. oktobra 1992. godine. Poginuo u rejonu brda Žuč (Vogošća).

258

1993

HADŽIĆ (Alija) DAMIR Rođen 11. maja 1973. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 7. jula 1993. godine Srednju Mašinsku školu završio u Sarajevu. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 21. februara 1993. godine. Poginuo u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


OSMANOVIĆ (Rasim) ENVER Rođen 12. juna 1960. godine u Rakovici kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 7. jula 1993. godine Bravar, zaposlen u preduzeću „Bosanka“ - Blažuj. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo u rejonu mjesta Jehovac (Kiseljak).

1993

ČORDALIJA (Ahmed) FAHRUDIN Rođen 18. augusta 1952. godine u Derventi / Oženjen POGINUO 8. jula 1993. godine Mašinski tehničar, zaposlen u „Unioninvestu“ - Sarajevo. Otac troje djece. Kao pripadnik MAD – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 22. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

259


KELEMIŠ (Mustafa) AŠIM Rođen 27. jula 1962. godine u mjestu Milin (R Makedonija) / Oženjen POGINUO 8. jula 1993. godine Scenski dekorater, zaposlen u „Pozorištu mladih“ u Sarajevu. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. maja 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

260

1993

MUZUR (Ramiz) AMER Rođen 2. januara 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen NESTAO 9. jula 1993. godine Mašinski tehničar. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Nestao u okolini Trnova.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


TOKOVIĆ (Tufik) RAFET Rođen 15. aprila 1969. godine u Peći / Neoženjen POGINUO 10. jula 1993. godine Mašinski tehničar, zaposlen u GP „Igman“. U OS RBiH stupio 25. aprila 1992. godine. Kao pripadnik DO „Fikro“ - 4.vmtbr. poginuo na lokalitetu Trnova.

1993

ŠITO (Ibro) VAHID Rođen 18. jula 1972. godine u Kalinoviku / Neoženjen POGINUO 10. jula 1993. godine Završio srednju školu. U OS RBiH stupio 1. oktobra 1992. godine. Kao pripadnik DO „Fikro“ - 4.vmtbr. poginuo u rejonu Trnova.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

261


BUČAN (Hajro) EMIR Rođen 15. marta 1974. godine u Bijelom Polju / Neoženjen POGINUO 10. jula 1993. godine Učenik. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS R BiH 15. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu Trnova. Posthumno odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“.

262

1993

LUČKIN (Hamdija) SADO Rođen 19. decembra 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 10. jula 1993. godine Srednju školu završio na Ilidži. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik DO „Fikro“ - 4.vmtbr. poginuo u rejonu Trnova.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HADŽIĆ (Zahid) FIKRET – PIKLIĆ Rođen 3. marta 1956. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 10. jula 1993. godine Srednju školu završio u Sarajevu. Radio kao privatni poduzetnik. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik DO „Fikro“ - 4.vmtbr., obavljajući dužnost vozača Sanitetskog voda, poginuo u rejonu Trnova.

1993

KEREŠ (Osman) HASAN Rođen 10. juna 1962. godine u selu Bobovica kraj Trnova / Oženjen POGINUO 10. jula 1993. godine KV monter. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Čete vojne policije 4.vmtbr. poginuo u rejonu Orlovac – Crni Vrh (Trnovo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

263


MUŠANOVIĆ (Rasim) ELVIR Rođen 9. jula 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 10. jula 1993. godine Ugostitelj – privatnik. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 10. jula 1992. godine. Poginuo u rejonu Crnog vrha u okolini Trnova.

264

1993

ČAIĆ (Ibrahim) MAŠE Rođen 3. jula 1972. godine u Cazinu / Oženjen POGINUO 10. jula 1993.god. Završio Srednju građevinsku školu u Cazinu. Radio u inostranstvu. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 7. Krajiške brigade stupio u OS RBiH 31. maja 1992. godine. U DO „Fikro“ - 4.vmtbr. pristupio 12. juna 1993. godine. Poginuo na području Trnova.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


OPANKOVIĆ (Hilmo) DŽEMAIL Rođen 19. novembra 1950. godine u Rakovici kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 10. jula 1993. godine Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 9. bbr poginuo na lokalitetu Kreševa.

1993

BEŠIREVIĆ (Avdija) ŠEVKO Rođen 12. februara 1963. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 10. jula 1993. godine Metalostrugar, zaposlen u preduzeću „Unioninvest“ - Sarajevo. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik jedinice Armije RBiH poginuo na području mjesta Rogoj.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

265


MEHMEDIKA (Mujo) HAMID Rođen 6. decembra 1936. godine u Gornjem Kotorcu kraj Ilidže / Oženjen PODLEGAO 10. jula 1993. godine Radnik – izolater, zaposlen u preduzeću „Bitas“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 310.bbr. teško ranjen u rejonu mjesta Budići (Fojnica). Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

266

1993

TURKOVIĆ (Huzeir) REDŽEP Rođen 20. septembra 1963. godine u Sjenici / Oženjen NESTAO 11. jula 1993. godine Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH uključen u OS RBiH. Kao pripadnik 8.mtbr. nestao na području Rogoja.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DŽALTUR (Avdija) FADIL Rođen 2. maja 1944. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 15. jula 1993. godine Mašinski tehničar, zaposlen u „Famosu“. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

1993

RAHMAN (Mustafa) MEDIN Rođen 24. jula 1975. godine u Srbotini kraj Foče / Maloljetan POGINUO 15. jula 1993. godine Učenik srednje škole. Početkom agresije na RBiH uključio se u OS RBiH. Kao pripadnik Prve bošnjačke brigade poginuo na padinama planine Igman (Proskok).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

267


AGOVIĆ (Rifat) SAMIR - BUCKO Rođen 4. augusta 1976. godine u Sarajevu / Maloljetan POGINUO 15. jula 1993. godine Učenik 2. razreda Birotehničke škole. U OS RBiH, kao dobrovoljac, pristupio 15. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Jedinice za specijalne namjene „Zulfikar“ poginuo na padinama Igmana i Bjelašnice (lok. Proskok).

268

1993

MUZUR (Abid) AVDO Rođen 1. marta 1953. godine u Kovačima kraj Hrasnice / Oženjen PODLEGAO 18. jula 1993. godine KV autolakirer, zaposlen kao privatni poduzetnik. Otac troje djece. Kao pripadnik Logističkog bataljona 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 28. maja 1992. godine. Od posljedica ranjavanja u rejonu naselja Kovači podlegao u Ratnoj bolnici „Ćamil Marić“ u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


TOPUZ (Emin) VAHID Rođen 7. maja 1964. godine / Neoženjen POGINUO 18. jula 1993. godine KV građevinski radnik, zaposlen u GP „Igman“ - Ilidža. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na Igmanu.

1993

DIVOŠ (Hasan) HALIL Rođen 16. septembra 1953. godine na Ilidži / Oženjen PODLEGAO 18. jula 1993. godine Mašinski tehničar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 16. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

269


SULJIĆ (Zahid) ZIJAD Rođen 1. augusta 1956. godine u Rakovici kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 18. jula 1993. godine Zaposlen u preduzeću „Bosanka“ - Blažuj. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 20. novembra 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo u rejonu mjesta Blinje (Kreševo).

270

1993

MARIJANOVIĆ (Pero) MARIO Rođen 15. augusta 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 18. jula 1993. godine Šumarski tehničar. Bez zaposlenja. Kao pripadnik HVO jedinice „Ban Jelačić“ uključen u OS RBiH. Poginuo u rejonu Kreševa.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MULAOSMANOVIĆ (Enver) EDVIN Rođen 21. maja 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 18. jula 1993. godine Učenik Srednje mašinske škole u Sarajevu. Početkom agresije na RBiH uključen u OS RBiH. Kao pripadnik Prve bošnjačke brigade poginuo na padinama planina Igman i Bjelašnica (Preško brdo – Proskok).

1993

DŽABIJA (Vehid) EDIN Rođen 26. septembra 1968. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 19. jula 1993. godine KV vodoinstalater, zaposlen u RO „Vodovod“ - Sarajevo. U OS RBiH stupio 15. aprila 1992. godine. Kao pripadnik MAD – 4.vmtbr. poginuo u rejonu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

271


SULJEVIĆ (Dedo) ŠELE Rođen 1. decembra 1954. godineu selu Kanje kraj Bijelog Polja / Neoženjen POGINUO 19. jula 1993. godine KV vozač, zaposlen kao autoprevoznik. U odbranu RBiH, kao pripadnik MUP-a, uključen u OS RBiH od 12. maja 1992. godine. U 2.mtb. – 4.vmtbr. pristupio 2. februara 1993. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Kovači u Hrasnici.

272

1993

ZAHIROVIĆ (Himzo) RAMIZ Rođen 10. oktobra 1959. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 19. jula 1993. godine KV monter, zaposlen u „Unioninvestu“. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MAHMUTOVIĆ (Meho) VEHID Rođen 25 marta 1961. godine u selu Trninje (ili Trnjine) kraj Foče / Oženjen PODLEGAO 19. jula 1993. godine NK radnik, zaposlen u preduzeću „Satex“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Teško ranjen kao pripadnik 101.mtbr. Od posljedica ranjavanja podlegao u naselju Buća Potok (Sarajevo).

1993

ŠATARA (Fazlija) SEAD Rođen 8. septembra 1971. godine u Kalinoviku / Neoženjen PODLEGAO 20. jula 1993. godine Završio srednju školu. Zaposlen u Njemačkoj. U OS RBiH stupio 8. maja 1992. godine. Kao pripadnik DO „Fikro“ - 4.vmtbr., obavljajući dužnost komandira voda, teško ranjen u rejonu Trnova. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

273


ĆUPINA (Bećir) AZIZ Rođen 24. marta 1961. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 21. jula 1993. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik Čete vojne policije 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na Igmanu.

274

1993

BAŠOVIĆ (Rifo) IFET Rođen 2. septembra 1968. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 21. jula 1993. godine Mašinski tehničar. Bez djece. U OS RBIH stupio 8. aprila 1992. godine. U DO „Fikro“ - 4.vmtbr. pristupio 25. juna 1992. godine. Poginuo (zajedno sa suprugôm) na području naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BURAJIĆ (Osman) MUSTAFA Rođen 10. februara 1969. godine na Ilidži / Neoženjen POGINUO 22. jula 1993. godine KV automehaničar, zaposlen u GP „Igman“. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na Golom brdu (Igman).

1993

BOTULJA (Ćamil) HASAN Rođen 15. novembra 1949. godine na Ilidži / Oženjen POGINUO 22. jula 1993.god. Radnik MUP-a RBiH, zaposlen u MUP-u Ilidža. Otac troje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Obavljao dužnost referenta za bezbjednost 3.Mtb. Poginuo na aerodromskoj pisti u Butmiru.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

275


HRNJIĆ (Taib) VAHID Rođen 3. marta 1938. godine u Hadžićima / Oženjen POGINUO 22. jula 1993. godine Diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u „Energoinvestu“ Sarajevo. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen 19. septembra 1992. godine. Poginuo kao pripadnik NVO „Energoinvest“.

276

1993

ZAKOMAC (Mehemed) MUHAMED Rođen 23. marta 1952. godine u Gospiću / Oženjen POGINUO 25. jula 1993. godine Mašinbravar, zaposlen u „Vranici“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1.smtbr. poginuo u rejonu brda Žuč (Sarajevo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ELČIĆ (Rasim) MEVLIDA Rođena 29. juna 1963. godine u Derventi / Neudata POGINULA 28. jula 1993. godine U OS RBiH stupila 6. jula 1992. godine. Po dolasku iz Dervente u Hrasnicu, dobrovoljno pristupa (zajedno sa mlađom sestrom) u Specijalnu jedinicu MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.). Na dužnosti borca-bolničarke, poginula na Golom brdu (pl. Igman). Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

1993

ELČIĆ (Rasim) SAMIRA Rođena 15. novembra 1968. godine u Derventi / Neudata POGINULA 28. jula 1993. godine U OS RBiH stupila 6. jula 1992. godine. Po dolasku iz Dervente u Hrasnicu, kao dobrovoljac (zajedno sa sestrom) pristupa u Specijalnu jedinicu MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.). Obavljajući dužnost borca-bolničarke, poginula na Golom brdu (pl. Igman).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

277


BULBUL (Mehmedalija) DŽEMAL Rođen 28. oktobra 1958. godine u selu Gornja Kaljina kraj Sokoca / Oženjen NESTAO 28. jula 1993. godine Radnik, zaposlen u „Fabrici duhana Sarajevo“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. U DO „Fikro“ - 4.vmtbr. pristupio 1. juna 1992. godine. Nestao na lokaciji Golo brdo, na planini Igman. Tijelo razmijenjeno 30. decembra 1993. godine.

278

1993

BOGUNIĆ (Halil) EMIR – ČARLI Rođen 26. novembra 1966. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 28. jula 1993. godine Završio Srednju saobraćajnu školu u Velešićima (Sarajevo). Zaposlen u privatnom sektoru. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Obavljao dužnost komandira voda – zamjenika komandanta DO „Fikro“ - 4.vmtbr. Poginuo na lokaciji Golo brdo, na planini Igman. Dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“. Posthumno dobitnik priznanja „Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima“. monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


AVDIĆ (Kasim) SEAD Rođen 25. maja 1963. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 30. jula 1993. godine Elektrotehničar, zaposlen u „Hidrogradnji“. Otac jednog djeteta. Nakon povratka iz Libije u Tuzlu, 15. maja 1992. godine, uključuje se u OS RBiH. Kao pripadnik IDČ 5.OG, na dužnosti komandira voda, poginuo na brčanskom ratištu, na lokaciji Vitanovići.

1993

ČENGIĆ (Ismet) JASMIN Rođen 9. jula 1973. godine u Kijevu kraj Trnova / Neoženjen POGINUO 31. jula 1993. godine Školovao se u rodnom mjestu. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Iz 1. Bošnjačke brigade prešao u 4.vmtbr. Kao pripadnik DO „Fikro“ - 4.vmtbr. poginuo na području brda Kočarin na Bjelašnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

279


MALJIĆ (Alija) SEAD Rođen 10. marta 1952. godine u Tarčinu kraj Hadžića / Razveden POGINUO 2. augusta 1993. godine Trgovac, radio kao privatnik. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik Logističkog bataljona 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 4. jula 1992. godine. Na dužnosti komandira Intendantske čete, poginuo u Hrasnici.

280

1993

SPORIŠEVIĆ (Avdo) AHMED Rođen 2. novembra 1966. godine u selu Dub kraj Rogatice / Oženjen POGINUO 2. augusta 1993. godine KV trgovac, zaposlen u RO „Promet“ - Rogatica. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 14. maja 1992. godine. Poginuo na Igmanu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ALIBAŠIĆ (Elmas) BESIM Rođen 27. augusta 1969. godine u Novom Pazaru / Neoženjen POGINUO 2. augusta 1993. godine U OS RBiH stupio 14. maja 1992. godine. Iz 3. mtb pristupio u Izviđačku četu 4.vmtbr. 13. februara 1993. godine. Poginuo na lokaciji Sirovci, na planini Igman.

1993

MURIĆ (Alija) NUSRET Rođen 3. septembra 1965. godine u Titovom Velesu / Oženjen POGINUO 4. augusta 1993. godine Poljoprivredni tehničar, zaposlen u „Poljoprivrednom dobru Butmir“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokaciji Bijela kosa, na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

281


SKALONJIĆ (Ćemal) SEAD Rođen 1. augusta 1953. godine u Jablanici / Oženjen POGINUO 4. augusta 1993. godine KV električar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. U DO „Fikro“ - 4.vmtbr. pristupio 15. jula 1993. godine. Poginuo na lokaciji Kriva trešnja, na planini Igman.

282

1993

HOŠO (Ramiz) ASIM Rođen 5. februara 1956. godine u selu Klakorine kraj Pljevalja / Oženjen POGINUO 5. augusta 1993. godine Mašinski tehničar, zaposlen u GP „Put“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira voda, poginuo na lokalitetu Stojčevca.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


FAZLIĆ (Murat) SAFET Rođen 18. augusta 1967. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 5. augusta 1993. godine Radnik. Otac jednog djeteta. U OS RBiH uključen 8. aprila 1992. godine. U 1.mtb. – 4.vmtbr. pristupa 14. oktobra 1992. godine. Poginuo na području naselja Lasica (Hrasnica).

1993

MILIŠIĆ (Omer) ZAIM Rođen 3. marta 1962. godine u selu Milišići kraj Trnova / Oženjen POGINUO 6. augusta 1993. godine Zaposlen kao elektroinstalater u „Unioninvestu“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. Kao pripadnik 8.mtbr. poginuo na lokaciji Sljemena (pl. Bjelašnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

283


MILIŠIĆ (Dervo) OMER Rođen 11. januara 1968. godine u selu Milišići kraj Trnova / Neoženjen POGINUO 6. augusta 1993. godine Po zanimanju geološki tehničar. Zaposlen u preduzeću „Geoinženjering“ - Ilidža. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. Kao pripadnik 8.mtbr. poginuo na lokaciji Sljemena (pl. Bjelašnica).

284

1993

ADROVIĆ (Derviš) AVDIJA Rođen 19. augusta 1958. godine u selu Ponor kraj Ivangrada / Oženjen PODLEGAO 9. augusta 1993. godine KV mašinbravar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac troje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Teško ranjen u rejonu naselja Sokolovići. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Splitu (R Hrvatska).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


PELJTO (Hajro) HALIL Rođen 6. decembra 1957. godine u Rudom / Oženjen POGINUO 9. augusta 1993. godine Zaposlen u preduzeću „Elektro – nabavka“. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., na dužnosti komandira voda, poginuo u Sarajevu.

1993

TORLAK (Abid) SAMIR Rođen 19. novembra 1967. godine u Kijevu kraj Trnova / Neoženjen POGINUO 10. augusta 1993. godine Završio srednju školu. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. U DO „Fikro“ - 4.vmtbr. pristupio 1. augusta 1993. godine. Poginuo na lokaciji Obješenjak, na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

285


VUGDALIĆ (Rašid) ŠERIF Rođen 5. januara 1971. godine u Prozoru / Neoženjen POGINUO 15. augusta 1993. godine Elektrotehničar, zaposlen u preduzeću „Lasta“ - Ilidža. U OS RBiH stupio 15. aprila 1992. godine. Poginuo kao pripadnik 1. samostalnog bataljona „Prozor“ (446. lahka brigada).

286

1993

ĆENANOVIĆ (Salem) NIJAZ Rođen 16. februara 1962. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 17. augusta 1993. godine VKV mašinbravar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MEKIĆ (Džemal) SALEM Rođen 16. maja 1960. godine u selu Jabuka kraj Foče / Oženjen POGINUO 21. augusta 1993. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Integral“. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik Prve bošnjačke brdske brigade, na dužnosti komandira voda, poginuo u rejonu sela Lopate (Kreševo).

1993

BILIĆ (Džafer) ADIS Rođen 14. oktobra 1970. godine u Mostaru / Oženjen POGINUO 24. augusta 1993. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 405.bbr. poginuo u mjestu Raštani kod Mostara.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

287


ŠUĆUR (Đorđo) NEDELJKO Rođen 24. marta 1946. godine u Doboju / Oženjen POGINUO 25. augusta 1993. godine Penzioner. Otac dvoje djece. Početkom agresije na BiH uključuje se u rad CZ Ilidža. Kao pripadnik jedinice CZ poginuo na Igmanu.

288

1993

IDRIZOVIĆ (Halid) ŠUĆRO Rođen 2. jula 1944. godine u Bijelom Polju / Oženjen POGINUO 1. septembra 1993. godine Ekonomist, zaposlen u preduzeću „Gradina“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik Logističkog bataljona 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 10. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SARIĆ (Seid) MIRSAD Rođen 10. aprila 1957. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 8. septembra 1993. godine KV moler, zaposlen u GP „Igman“ - Ilidža. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu Stojčevca.

1993

BAŠALIĆ (Safet) MIRSAD – CINCO Rođen 3. aprila 1954. godine u Hrasnici / Neoženjen POGINUO 12. septembra 1993. godine Završio srednju školu. Bez zaposlenja. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) uključen u OS RBiH od 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 2.mtb. poginuo na lokalitetu Konjica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

289


STAMBOLIĆ (Hurem) SAKIB Rođen 18. novembra 1941. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 8. septembra 1993. godine Obućar, zaposlen u RO „Žica“ - Sarajevo. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

290

1993

FAJIĆ (Muho) ŠEMSUDIN Rođen 7. marta 1967. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 12. septembra 1993. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“ - Hrasnica. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 20. aprila 1992. godine. Poginuo u naselju Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUJANOVIĆ (Rasim) ASIM Rođen 10. aprila 1966. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 21. septembra 1993. godine Elektromehaničar, zaposlen u preduzeću „Elgrap“ - Sarajevo. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

1993

AHMETHODŽIĆ (Derviš) ADEM Rođen 2. marta 1956. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 22. septembra 1993. godine Srednju školu završio u Sarajevu. Zaposlen u RO „Šipad – Enterijer“ Sarajevo. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 16. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr., na dužnosti komandira Diverzantske čete, poginuo u rejonu mjesta Kondžilo (Kreševo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

291


ŠLJIVO (Edhem) IBRAHIM Rođen 17. marta 1947. godine u Foči / Oženjen POGINUO 24. septembra 1993. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. maja 1992. godine. Obavljao dužnost komandira voda – zamjenika komandira čete. Poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

292

1993

DERVIŠEVIĆ (Rasim) EMIR Rođen 20. januara 1957. godine u mjestu Međeđa kraj Višegrada / Oženjen PODLEGAO 30. septembra 1993. godine Zaposlen u Tvornici namještaja „Standard“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Teško ranjen na planini Igman. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici „Koševo“ u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BUSULADŽIĆ (Hamza) MUGDIM Rođen 4. marta 1970. godine u Trebinju / Neoženjen POGINUO 16. oktobra 1993. godine Student Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Prve samostalne brigade poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

1993

BEŠOVIĆ (Ejub) EŠEREF Rođen 11. februara 1959. godine u selu Zaostro kraj Foče / Oženjen PODLEGAO 27. oktobra 1993. godine Konobar, radio kao trgovački putnik. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. podlegao usljed posljedica ranjavanja na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

293


BARAC (Omer) HASAN Rođen 7. januara 1934. godine u selu Klinja kraj Uloga / Udovac UMRO 10. novembra 1993. godine Radio u rodnom mjestu kao zemljoradnik. Bez djece. (Supruga umrla 1986. godine.) Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 16. juna 1993. godine. Obavljajući dužnost intendanta, umro na lokalitetu Stojčevca.

294

1993

HODŽIĆ (Mustafa) MESUD Rođen 12. septembra 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 10. novembra 1993. godine Srednju školu završio u Sarajevu. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KEČO (Bajro) ĆAMIL Rođen 1. maja 1946. godine u mjestu Žeželovo Gornje kraj Kiseljaka / Oženjen POGINUO 10. novembra 1993. godine Srednju školu završio u Kiseljaku. Zaposlen u GP „Igman“ - Ilidža. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 9.bbr. uključen u OS RBiH od 4. maja 1992. godine. U 310.bbr. pristupio 1. septembra 1993. godine. Poginuo u rejonu mjesta Jasikovica (Fojnica).

1993

HALAČ (Ibrahim) HAJRUDIN - KINA Rođen 4. januara 1969. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 17. novembra 1993. godine Završio Srednju trgovačku školu u Sarajevu. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. U DO „Fikro“ - 4.vmtbr. pristupio 27. marta 1993. godine. Obavljao dužnost komandira voda. Poginuo u naselju Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

295


BJELONJA (Avdo) MEHO Rođen 17. marta 1961. godine u Sarajevu / Neoženjen PODLEGAO 22. novembra 1993. godine VKV vodoinstalater, zaposlen u „Unioninvestu“. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. U Inženjerijski bataljon pristupa 2. decembra 1992. godine. Na aerodromskoj pisti u Butmiru teže ranjen u kičmu usljed čega ostaje nepokretan. Nakon dužeg liječenja, zbog posljedica ranjavanja, podlegao u bolnici „Koševo“ u Sarajevu.

296

1993

HRNJIĆ (Ramiz) BAJRO Rođen 28. maja 1949. godine u Hrasnici / Oženjen PODLEGAO 24. novembra 1993. godine KV metalski radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Teško ranjen na planini Igman. Podlegao u putu prema ratnoj bolnici u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DERVIŠKADIĆ (Šerif) SEAD Rođen 7. marta 1943. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 26. novembra 1993. godine. Mašinski tehničar, zaposlen u „Famosu“. Otac troje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 28. januara 1993. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

1993

ISAKOVIĆ (Mehmed) SENAD Rođen 1. januara 1961. godine u Goraždu / Oženjen POGINUO 30. novembra 1993. godine Diplomirani inženjer stočarstva, zaposlen u preduzeću DOO „Kristal“. Otac troje djece. Kao pripadnik 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Septembra 1993. godine pristupa 161. slavnoj olovskoj brigadi. Poginuo u rejonu mjesta Bakići (Olovo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

297


LUČKIN (Adem) NURKO Rođen 28. jula 1963. godine u selu Bobovica kraj Trnova / Oženjen PODLEGAO 3. decembra 1993. godine Elektromehaničar, zaposlen u JP RTV BiH. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 19. aprila 1992. godine. U 3.mtb. – 4.vmtbr. pristupio 6. augusta 1993. godine. Teško ranjen u rejonu naselja Glavogodina. Podlegao usljed posljedica ranjavanja.

298

1993

TROGRLIĆ (Stjepan) DANKO Rođen 18. septembra 1940. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 3. decembra 1993. godine Tokar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik HVO uključen u OS RBiH od 27. juna 1992. godine. Poginuo u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KARIŠIK (Ramčo) DŽEVAD Rođen 12. februara 1971. godine u Sjenici / Neoženjen POGINUO 7. decembra 1993. godine KV varilac. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. jula 1992. godine. Poginuo na lokalitetu mjesta Ajišnik, na planini Igman.

1993

ILIĆ (Pavo) IVAN Rođen 24. februara 1942. godine na Ilidži / Oženjen UMRO 9. decembra 1993. godine VKV tokar, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik HVO uključen u OS RBiH od 10. maja 1992. godine. Umro u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

299


TAHIROVIĆ (Amir) NUSRET Rođen 5. augusta 1952. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 10. decembra 1993. godine KV fasader, zaposlen u GP „Bosna“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu mjesta Ajišnik, na planini Igman.

300

1993

MEMIĆ (Sabit) ISMET Rođen 10. marta 1946. godine u selu Bahori kraj Gacka / Oženjen POGINUO 15. decembra 1993. godine Radio u Sarajevu kao teracer. Otac jednog djeteta. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. Poginuo na lokalitetu naselja Stup.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KEČO (Zejnil) SALEM Rođen 26. marta 1953. godine u selu Izbišno kraj Foče / Oženjen POGINUO 17. decembra 1993. godine KV vozač, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 13. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

1993

BAJRAKTAREVIĆ (Kasim) EKREM Rođen 22. novembra 1958. godine u selu Dobrače kraj Rogatice / Neoženjen POGINUO 18. decembra 1993. godine Srednju školu završio u Sarajevu. Kao pripadnik DO „Fikro“ - 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 10. aprila 1992. godine. Obavljao dužnost komandira voda. Poginuo u mjestu Dusina kraj Fojnice.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

301


KOLENOVIĆ (Zajo) MURAT Rođen 12. januara 1961. godine u Dečanima (Kosovo) / Neoženjen POGINUO 18. decembra 1993. godine Medicinski tehničar. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 6. februara 1993. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

302

1993

FERIZ (Mehmed) ENES Rođen 25. oktobra 1955. godine u Kujundžijevićima kraj Rogatice / Oženjen POGINUO 18. decembra 1993. godine KV montažer, zaposlen u TN „Standard“. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. U DO „Fikro“ - 4.vmtbr. pristupio 1. juna 1992. godine. Poginuo u mjestu Dusina kraj Fojnice.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HASEČIĆ (Fehim) NIJAZ Rođen 9. augusta 1965. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 18. decembra 1993. godine Foto-optičar, zaposlen u preduzeću „Foto-optik“- Sarajevo. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

1993

KUSTURA (Mujo) MUŠAN Rođen 23. april 1955. godine u Umoljanima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 21. decembra 1993. godine Radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. U 1.mtb. – 4.vmtbr. pristupio 20. augusta 1993. godine. Poginuo na području naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

303


KOLAR (Ismet) JASMIN Rođen 2. februara 1955. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 30. decembra 1993. godine Elektromehaničar, zaposlen u „Unioninvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 25. juna 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine poginuo na lokaciji Gradina na planini Igman.

304

1993

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


305


OPĆINA ILIDZA

Bili su pripadnici mnogobrojnih vojnih jedinica koje su činile OS BiH: 1.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 4.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 5.mtbr. (motorizovana brigada), 102.mtbr. (motorizovana brigada), 101. mtbr. (motorizovana brigada), 8.mtbr. (motorizovana brigada), 9.bbr. (brdska brigada), 15.bbr. (brdska brigada), 323.lbr. (lahka brigada), 310.bbr. (brdska brigada), 316.bbr. (brdska brigada), 143.lbr. (lahka brigada), 405.bbr. (brdska brigada), 443.bbr. (brdska brigada), 450.lbr. (lahka brigada), 172.bbr. (brdska brigada), 174.bbr. (brdska brigada), 1.bošnjačka brigada, 161. slavna olovska brigada, Gardijska brigada, Inženjerijski bataljon, JSN „Zulfikar“ (Jedinica za specijalne namjene), JSN „Crni labudovi“, HVO, HOS, 5.OG (Operativna grupa), MUP RBiH..., CZ Ilidža

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


307

1994. monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SINANOVIĆ (Ahmo) KASIM Rođen 11. februara 1968. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 11. januara 1994. godine Pohađao Vojnu akademiju u R Srbiji. U OS RBiH uključen od 6. maja 1992. godine. U Inženjerijski bataljon 4.vmtbr. stupio 18. marta 1993. godine. Kao pripadnik Pionirske čete poginuo na planini Igman.

308

1994

BRKIĆ (Ismet) IZET Rođen 30. maja 1962. godine na Sokocu / Oženjen POGINUO 12. januara 1994. godine Elektrotehničku školu završio u Sarajevu, a Višu PTT u Novom Sadu. Zaposlen u JP „PTT Inženjering“ - Sarajevo. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


FILIPOVIĆ (Nedeljko) STEVO Rođen 18. augusta 1940. godine na Stupu kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 14. januara 1994. godine Penzioner. Otac dvoje djece. Kao pripadnik jedinice CZ poginuo na lokalitetu naselja Stup.

1994

KAPUR (Ahmo) HASAN Rođen 10. aprila 1968. godine u Prijepolju / Neoženjen POGINUO 17. januara 1994. godine Srednju mašinsku školu završio u Sarajevu. Zaposlen u RO „Žica“ Sarajevo. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1.smtbr. poginuo u rejonu brda Žuč (Sarajevo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

309


TANJO (Taib) BAKIR Rođen 4. jula 1966. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 27. januara 1994. godine Elektroinstalater, zaposlen u preduzeću UPI - RO „Simes“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 10. maja 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

310

1994

BRIGA (Hasan) ASIM Rođen 20. juna 1949. godine u selu Čemernica na Palama / Oženjen POGINUO 30. januara 1994. godine Završio Građevinsku tehničku školu u Sarajevu. Penzioner. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 9. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Logističkog bataljona 4.vmtbr., na dužnosti komandira desetine, poginuo na području naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KUBAT (Nazif) ABDULAH Rođen 14. februara 1947. godine / Oženjen POGINUO 30. januara 1994. godine Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

1994

RIZVIĆ (Huso) ZAIM Rođen 3. jula 1956. godine u selu Rizvići kraj Fojnice / Oženjen PODLEGAO 5. februara 1994. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Energoinvest – Armature“, Sarajevo. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. Kao pripadnik 323. lahke brigade teško ranjen na području mjesta Zavrtaljka (Bilalovac – Kiseljak). Podlegao usljed posljedica ranjavanja.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

311


KAHVIĆ (Taib) HAJRUDIN Rođen 5. juna 1963. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 6. februara 1994. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Lasica (Hrasnica).

312

1994

MULAVDIĆ (Ragib) SADO Rođen 31. augusta 1954. godine u Foči / Oženjen POGINUO 6. februara 1994. godine Diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik A RBiH poginuo u rejonu mjesta Šahac – Hrasno Brdo (Sarajevo).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŠITO (Arslan) IBRO Rođen 7. augusta 1939. godine u mjestu Jablanići kraj Kalinovika / Oženjen POGINUO 8. februara 1994. godine Radnik. Bavio se poljoprivredom. Otac četvero djece. Nakon protjerivanja iz Kalinovika dolazi u Hrasnicu. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 19. aprila 1993. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

1994

LOKVANČIĆ (Safet) SMAIL Rođen 26. februara 1966. godine u naselju Lasica kraj Ilidže / Neoženjen POGINUO 9. februara 1994. godine VK metaloglodač, zaposlen u „Famosu“. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Obavljajući dužnost komandira desetine poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

313


SMAJIĆ (Hurem) SELVER Rođen 29. marta 1965. godine u Budmolićima kraj Tarčina/ Oženjen POGINUO 24. februara 1994. godine Završio Srednju ugostiteljsku školu u Sarajevu. Zaposlen u hotelu „Evropa“ - Sarajevo. Otac jednog djeteta. Po izbijanju rata u RBiH uključuje se u OS RBiH. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo u Tarčinu.

314

1994

LUČKIN (Salem) BAJRO Rođen 14. februara 1969. godine u selu Bobovica kraj Trnova / Neoženjen POGINUO 8. marta 1994. godine Mehaničar mjernih uređaja, zaposlen kao mašinbravar u preduzeću „Energoinvest“ – OUR „Livnica“. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 15. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BEJTIĆ (Zehrid) HASIB Rođen 6. januara 1971. godine u Kreševu / Oženjen POGINUO 10. marta 1994. godine Vozač, zaposlen kod privatnog poduzetnika. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

1994

BUBLIN (Ramo) JUSUF Rođen 2. januara 1956. godine u selu Ljuta kraj Kalinovika / Oženjen POGINUO 10. marta 1994. godine Elektrovarilac, zaposlen u preduzeću „Drina-mont“- Goražde. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Obavljao dužnost pomoćnika komandira POČ za moral. Poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica). Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

315


BOROVINA (Aziz) REFIK Rođen 5. februara 1959. godine u selu Borovnić kraj Foče / Oženjen POGINUO 19. marta 1994. godine Mašinski tehničar, zaposlen u JP „Toplane“ – Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Obavljao dužnost komandira čete. Poginuo na području naselja Sokolovići.

316

1994

DELALIĆ (Imšir) ŠUĆRIJA Rođen 20. februara 1950. godine u Gacku / Oženjen UMRO 19. marta 1994. godine Keramičar, zaposlen u preduzeću UNIS „Tvornica bicikla“ - Ilidža. Otac troje djece. Kao pripadnik 1.samostalne brigade uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Obavljao dužnost komandira voda. Umro (od infarkta) u naselju Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BALAŽ (Janoš) GERGELJ Rođen 13. juna 1966. godine u Senti / Oženjen POGINUO 26. marta 1994. godine Tehničar informatike. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 15. aprila 1992. godine. U DO „Fikro“ - 4.vmtb. pristupio 2. augusta 1993. godine. Obavljao dužnost pionira – minera. Poginuo na planini Igman (lok. Radeljevača).

1994

HEBIBOVIĆ (Ćamil) ALIJA Rođen 30. januara 1969. godine u selu Čuhovići kraj Konjica / Neoženjen NESTAO 26. marta 1994. godine Kuhar. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vntbr.) uključen u OS RBiH od 25. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine (DO „Fikro“) nestao u rejonu Rakitnice (pl. Bjelašnica). Tijelo razmijenjeno 4. maja 1994. godine.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

317


RAHMAN (Nurija) KASIM Rođen 22. marta 1962. godine u mjestu Crnetići kraj Foče / Neoženjen NESTAO 26. marta 1994. godine U OS RBiH stupio 16. maja 1992. godine. Dolaskom u Hrasnicu, pristupio u 1.mtb. – 4.vmtbr. Kao pripadnik DO „Fikro“ nestao u rejonu Rakitnice (pl. Bjelašnica). Tijelo razmijenjeno 4. maja 1994. godine.

318

1994

HASIĆ (Ćamil) ENES Rođen 6. januara 1949. godine u Beogradu / Oženjen POGINUO 7. aprila 1994. godine Inženjer mašinstva, zaposlen u OZ „Sarajevo“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 28. maja 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUČIĆ (Pajazit) FERHAN Rođen 20. decembra 1952. godine u Bijelom Polju / Oženjen UMRO 19. aprila 1994. godine Otac troje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Zarobljen od strane četnika i proveo tri mjeseca u logoru „Kula“. Nakon razmjene, od posljedica tortura u zarobljeništvu, podlegao u Sokolovićima.

1994

BAŠALIĆ (Salko) FEHIM Rođen 5. novembra 1941. godine u Zoranovićima /Oženjen POGINUO 24. aprila 1994. godine KV metalski radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. juna 1993. godine. Poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

319


NIKŠIĆ (Muharem) HAMDIJA Rođen 15. maja 1930. godine u selu Kratine kraj Foče / Oženjen UMRO 24. aprila 1994. godine Kuhar – penzioner. Otac sedmero djece. Kao pripadnik Logističkog bataljona 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 16. januara 1994. godine. Umro prirodnom smrću.

320

1994

FAKO (Huso) ABID Rođen 15. januara 1934. godine u selu Izbišno kraj Foče / Oženjen UMRO 9. maja 1994. godine Rudar, zaposlen u rudniku „Miljevina“. Otac četvero djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. .mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. januara 1994. godine. Teže ranjen, a od posljedica ranjavanja umro u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MUTAPČIĆ (Mujo) SABRIJA Rođen 11. decembra 1954. godine u mjestu Šip kraj Višegrada / Oženjen UMRO 21. maja 1994. godine Radnik. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) stupio u OS RBiH 13. maja 1992. godine. Narušenog zdravlja, od posljedica srčanog udara, umro u Hrasnici.

1994

KRVAVAC (Rušid) AMIR Rođen 10. marta 1956. godine u Gacku / Neoženjen UMRO 21. maja 1994. godine Pravnik, zaposlen u preduzeću TE Gacko. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Nakon duže bolesti umro u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

321


ZORLIJA (Smail) ŠEFIK Rođen 8. aprila 1960. godine u Foči / Oženjen UMRO 6. juna 1994. godine Mašinski tehničar. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Narušenog zdravlja, od posljedica teške bolesti, umro u Hrasnici.

322

1994

DŽANO (Halil) ASIM Rođen 19. augusta 1954. godine u Foči / Oženjen POGINUO 7. juna 1994. godine Radnik, zaposlen u „Centrotransu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MEMIĆ (Muhamed) ADNAN Rođen 10. januara 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 8. juna 1994. godine Keramičar. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Obavljajući dužnost komandira voda, poginuo na planini Igman.

1994

AHMETHODŽIĆ (Salko) MEHO Rođen 25. marta 1947. godine u Bojićima kraj Kalinovika / Oženjen POGINUO 9. juna 1994. godine KV stolar, zaposlen kao domar u Osnovnoj školi „Hasan Brkić“ (sada Četvrta osnovna škola) u Hrasnici. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

323


RATKOVIĆ (Trifko) ALEKSA Rođen 28. januara 1943. godine u Batkovićima kraj Nevesinja / Oženjen POGINUO 12. juna 1994. godine KV mašinbravar, zaposlen u „Famosu“- Hrasnica. Otac dvoje djece. Kao pripadnik jedinice CZ poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

324

1994

SULJIĆ (Sejfo) JASMIN Rođen 22. augusta 1976. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 16. jula 1994. godine Učenik 2. razreda Srednje saobraćajne škole u Velešićima (Sarajevo). Kao pripadnik 146. lahke brigade uključen u OS RBiH. Poginuo na lokalitetu Visokog.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


JAŠAR (Ahmed) RAMIZ Rođen 3. maja 1957. godine u Kijevu kraj Trnova / Oženjen POGINUO 1. augusta 1994. godine Keramičar. Otac dvoje djece. Kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ (4.vmtbr.) stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira voda u DO „Fikro“, poginuo u mjestu Kunosići kraj Breze. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

1994

SADŽAK (Amir) ASMIR Rođen 26. januara 1965. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 2. augusta 1994. godine KV aviomehaničar, zaposlen u „Famosu“. U OS RBiH stupio 28. maja 1992. godine. Kao pripadnik jedinice „Crni labudovi“ poginuo na lokalitetu Kaknja. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

325


RIBIĆ (Velija) HAZIM Rođen 4. septembra 1956. godine u Loparama / Oženjen POGINUO 3. augusta 1994. godine VKV specijalista za industrijske mašine, zaposlen u preduzeću „Energoinvest VMT“ - Lukavica (Sarajevo). Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 9. aprila 1992. godine. Na dužnosti zamjenika komandira čete poginuo u rejonu naselja Butmir.

326

1994

RESIĆ (Selim) AHMED Rođen 30. marta 1964. godine u Višegradu / Neoženjen POGINUO 13. augusta 1994. godine Završio Višu trgovačku školu u Sarajevu. Zaposlen u preduzeću „Varteks“. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu Vareša.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


NALBANTIĆ (Hamdo) NEDIM Rođen 21. maja 1947. godine u Rogatici / Oženjen POGINUO 24. augusta 1994. godine Završio Srednju ekonomsku školu u Rogatici. Zaposlen u Vodoprivrednom preuzeću „Bosna – Drina“. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH angažovan u matičnoj firmi. U OS RBiH stupio 20. juna 1993. godine. Kao pripadnik 115.bbr. poginuo na lokaciji Moševačko brdo (Vareš).

1994

RIZVANOVIĆ (Adem) JASMIN Rođen 29. novembra 1968. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 3. septembra 1994. godine Automehaničar, zaposlen u privatnom sektoru. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

327


KARIĆ (Nurko) ALIJA Rođen 5. septembra 1929. godine u selu Koštica kraj Sokoca / Oženjen POGINUO 4. septembra 1994. godine Penzioner. Otac troje djece. Kao pripadnik 161. slavne olovske brigade stupio u OS RBiH. Poginuo u rejonu sela Šišnjak (Olovo).

328

1994

HALILOVIĆ (Halil) HIDAJETA Rođena 4. marta 1975. godine u Foči / Neudata POGINULA 18. septembra 1994. godine Učenica. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. dobrovoljno stupila u OS RBiH 8. novembra 1993. godine. Obavljajući dužnost bolničarke poginula na Igmanu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SERDAREVIĆ (Salih) SUAD Rođen 9. oktobra 1971. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 22. septembra 1994. godine Srednju Građevinsku školu završio u Sarajevu (KV zidar). Zaposlen u GP „Vranica“. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

1994

DEDIĆ (Ahmed) REFIK Rođen 22. jula 1949. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 24. septembra 1994. godine Radnik, zaposlen u RO „Vodovod“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 21. maja 1993. godine. Kao pripadnik MAD – 4.vmtbr. poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

329


KUSTURA (Kasim) MENSUR Rođen 18. februara 1958. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 1. oktobra 1994. godine KV vikler transformatora, zaposlen u „Energoinvestu“. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Iz 4.mtb. pristupio u Izviđačku četu 4.vmtbr. - 15. januara 1993. godine. Obavljao dužnost komandira voda. Poginuo na padinama planine Bjelašnice (lok. Ljuljeva stijena).

330

1994

KAHVIĆ (Fejzo) SULJO Rođen 3. juna 1954. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 9. oktobra 1994. godine VK vozač, zaposlen u „Vranici“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik DIO „Fikro“ - 104.vmtbr. poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BEĆKOVIĆ (Edhem) NEDŽIB Rođen 27. juna 1955. godine u Foči / Oženjen POGINUO 17. oktobra 1994. godine Automehaničar, zaposlen u preduzeću „Bosna-putevi“. Otac troje djece. Početkom rata ubijeni mu roditelji, brat i mnogobrojna familija. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup.

1994

BAJRAKTAREVIĆ (Hamid) MEHO Rođen 7. oktobra 1946. godine u selu Tulice kraj Kiseljaka / Oženjen PODLEGAO 27. oktobra 1994. godine Policajac, zaposlen u MUP-u Sarajevo. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 4.vmtbr. teško ranjen, a od posljedica ranjavanja podlegao u naselju Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

331


SELMAN (Bari) SULEJMAN Rođen 28. novembra 1954. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 30. oktobra 1994. godine VK trgovac, zaposlen u preduzeću „Trgosirovina“ - Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

332

1994

HAJDAREVIĆ (Omer) OMER - OKICA Rođen 3. januara 1958. godine u selu Zaostrog kraj Foče / Oženjen POGINUO 3. novembra 1994. godine Građevinski radnik, zaposlen u Austriji. Po dolasku iz Austrije, kao pripadnik Inženjerijskog bataljona 4.vmtbr. uključuje se u OS RBiH - 5. februara 1993. godine. Poginuo na lokalitetu Rakitnice (pl. Bjelašnica) kao pripadnik Pionirske čete.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SERDAR (Ahmed) ADIL Rođen 26. maja 1938. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 10. novembra 1994. godine KV brusač, zaposlen u „Famosu“. Otac troje djece. Početkom agresije na RBiH angažovan u CZ Ilidža. Iz Općinskog štaba CZ Ilidža stupio u OS RBiH 30. januara 1994. godine. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. poginuo u rejonu naselja Lasica u Hrasnici.

1994

KOLDŽO (Mustafa) RAMO Rođen 5. septembra 1952. godine u mjestu Goduša kraj Visokog / Oženjen POGINUO 23. novembra 1994. godine Srednju školu završio u Sarajevu. Zaposlen u JP PTT Ilidža. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 1. juna 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr., na dužnosti komandira čete, poginuo u rejonu Kukovi (pl. Treskavica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

333


ŠUVALIJA (Galib) HAJRUDIN Rođen 1. januara 1972. godine u Rogatici / Neoženjen POGINUO 24. novembra 1994. godine Mašinski tehničar. U OS RBiH stupio 14. aprila 1992. godine. Po dolasku iz Goražda, 28. januara 1993. godine, pristupa u 1.mtb. – 4.vmtbr. Poginuo na padinama planine Bjelašnice (lok. Gojčinova ravan).

334

1994

ADROVIĆ (Numan) ADEM Rođen 24. februara 1969. godine u mjestu Ponor kraj Ivangrada / Oženjen POGINUO 25. novembra 1994. godine Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ABAZI (Isuf) FEHMI Rođen 1. augusta 1973. godine u Vučitrnu (Kosovo) / Neoženjen POGINUO 29. novembra 1994. godine Pekar, zaposlen u privatnom sektoru. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. jula 1992. godine. Poginuo na padinama planine Bjelašnice.

1994

BABIĆ (Mehmedalija) DŽEVAD Rođen 21. jula 1963. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 3. decembra 1994. godine Mašinski tehničar. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102. mtbr. poginuo na lokaciji Kozlovac (pl. Zvijezda).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

335


ŽIGA (Hajro) ERMIN Rođen 1. maja 1967. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 3. decembra 1994. godine Zaposlen kao trgovački skladištar. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na području Vareša.

336

1994

PEKMEZ (Ferid) ARMIN Rođen 23. augusta 1963. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 13. decembra 1994. godine KV elektrotehničar. Otac dvoje djece. U OS R BiH stupio 20. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 1.bbr. poginuo na padinama planine Bjelašnice (Proskok).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BEČIĆ (Salih) FADIL Rođen 27. maja 1967. godine u selu Goduša / Neoženjen POGINUO 19. decembra 1994. godine Metalski radnik, zaposlen u „Energoinvestu“. U OS RBiH stupio 1. jula 1992. godine. Kao pripadnik 316.bbr. poginuo na lokaciji Borovo brdo (Ilijaš).

1994

MRAKOVIĆ (Ibro) ESAD Rođen 16. januara 1953. godine u Zoranovićima kraj Ilidže / Oženjen PODLEGAO 22. decembra 1994. godine Mašinski tehničar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Izviđačke čete 104.vmtbr., na dužnosti pomoćnika komandira čete za moral, teško ranjen na Bjelašnici (lok. Brezova glavica). Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

337


OPĆINA ILIDZA

Bili su pripadnici mnogobrojnih vojnih jedinica koje su činile OS BiH: 1.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 4.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 5.mtbr. (motorizovana brigada), 102.mtbr. (motorizovana brigada), 101. mtbr. (motorizovana brigada), 8.mtbr. (motorizovana brigada), 9.bbr. (brdska brigada), 15.bbr. (brdska brigada), 323.lbr. (lahka brigada), 310.bbr. (brdska brigada), 316.bbr. (brdska brigada), 143.lbr. (lahka brigada), 405.bbr. (brdska brigada), 443.bbr. (brdska brigada), 450.lbr. (lahka brigada), 172.bbr. (brdska brigada), 174.bbr. (brdska brigada), 1.bošnjačka brigada, 161. slavna olovska brigada, Gardijska brigada, Inženjerijski bataljon, JSN „Zulfikar“ (Jedinica za specijalne namjene), JSN „Crni labudovi“, HVO, HOS, 5.OG (Operativna grupa), MUP RBiH..., CZ Ilidža

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


339

1995. monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


PECAR (Hasan) HASAN Rođen 11. augusta 1952. godine u Sarajevu / Oženjen PODLEGAO 5. januara 1995. godine Završio Srednju trgovačku školu u Sarajevu. Zaposlen u preduzeću „Coca-Cola“. Otac troje djece. Stupio u OS RBiH 25. augusta 1992. godine. Kao pripadnik 1.smtbr. teško ranjen. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici „Koševo“ u Sarajevu. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

340

1995

ĆENANOVIĆ (Hamid) IZET Rođen 16. jula 1948. godine u Butmiru / Oženjen POGINUO 15. januara 1995. godine KV mašinbravar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 9. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ĆENANOVIĆ (Muhamed) HARIS Rođen 3. oktobra 1972. godine na Ilidži / Neoženjen POGINUO 29. januara 1995. godine Srednju tehničku školu završio u Sarajevu. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 10. juna 1993. godine. Kao pripadnik A RBiH poginuo u rejonu mjesta Kekići.

1995

LOKVANČIĆ (Ibrahim) FADIL Rođen 15. augusta 1943. godine u Hrasnici / Oženjen UMRO 19. februara 1995. godine VK moler, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Umro prirodnom smrću u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

341


LEKA (Ibro) AHMET Rođen 19. decembra 1961. godine u selu Šabići kraj Trnova/ Oženjen PODLEGAO 20. februara 1995. godine Radnik, zaposlen u RO „Žica“- Sarajevo. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 443.bbr. uključen u OS RBiH. Teško ranjen. Od posljedica ranjavanja podlegao u ratnoj bolnici u Konjicu.

342

1995

LUŠČIĆ (Ilija) JAKOV Rođen 29. novembra 1940. godine u Bosanskom Brodu / Oženjen POGINUO 2. marta 1995. godine VK zidar, vlasnik privatne firme. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. jula 1993. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


VEJSILOVIĆ (Šaban) BAJRO Rođen 23. marta 1936. godine u Sjenici / Oženjen PODLEGAO 19.marta 1995. godine Radnik. Otac četvero djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen od 26. februara 1995. godine. u OS RBiH. Teško ranjen. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici „Koševo“ u Sarajevu.

1995

DELALIĆ (Ahmet) MUHAREM Rođen 31. marta 1963. godine u selu Tomišlja kraj Kalinovika / Oženjen POGINUO 29. marta 1995. godine NK radnik, zaposlen kao KV brusač odlivaka u preduzeću „Energoinvest – OOUR Livnica“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 20. augusta 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Donji Kotorac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

343


IBRAHIMOVIĆ (Sulejman) ĆAMIL Rođen 4. juna 1947. godine u Hrasnici / Oženjen UMRO 14. aprila 1995. godine VKV vodoinstalater, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen do oktobra 1994. godine, kada je zbog teške bolesti demobilisan. Umro tokom bolničkog liječenja u bolnici „Koševo“ u Sarajevu.

344

1995

ARNAUTOVIĆ (Mujo) ĐULBO Rođen 12. juna 1933. godine u Višegradu / Oženjen UMRO 16. aprila 1995. godine VKV automehaničar. Penzioner. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 15. aprila 1992. godine. Umro u Hrasnici od infarkta.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KUNIĆ (Džano) RASIM Rođen 7. marta 1941. godine u Foči / Udovac POGINUO 18. aprila 1995. godine KV zidar, zaposlen u GP „Vranica“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 18. juna 1993. godine. Poginuo na području naselja Sokolovići.

1995

ČEBIRIĆ (Asim) SULJO Rođen 26. septembra 1967. godine u Rakovici kraj Ilidže / Neoženjen POGINUO 21. aprila 1995. godine Završio srednju školu. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 15. juna 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo na lokaciji Lisnik, na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

345


ŠORLIJA (Šaćir) FADIL Rođen 19. novembra 1945. godine u selu Dragovići kraj Foče / Oženjen UMRO 23. aprila 1995. godine Radnik, zaposlen u GP „Igman“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik OS RBiH – 104.vmtbr. demobilisan nakon teškog oboljenja. Od posljedica bolesti umro u Sokolovićima.

346

1995

IDŽAKOVIĆ (Drago) ZVONKO Rođen 29. decembra 1945. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 28. aprila 1995. godine Elektroničar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 18. jula 1994. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ČAJIĆ (Salko) EDHEM Rođen 17. aprila 1958. godine u Čuhovićima kraj Konjica / Oženjen POGINUO 2. maja 1995. godine VKV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 43. konjičke brigade poginuo na lokaciji Kiser (Konjic).

1995

LINGO (Arif) ZAHID Rođen 1. februara 1939. godine u Trnovu / Oženjen UMRO 6. maja 1995. godine KV metalski radnik, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 22. jula 1993. godine. Umro prirodnom smrću u Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

347


HAJDAREVIĆ (Muharem) MIRSAD Rođen 29. septembra 1973. godine u Sarajevu / Neoženjen PODLEGAO 14. maja 1995. godine Učenik Srednje mašinske škole u SŠC „Igmanski marš“ na Ilidži. Kao pripadnik Čete vojne policije 101.mtbr. uključen u OS RBiH. Od 21. oktobra 1993. godine pripadnik Čete vojne policije 4.vmtbr. Teško ranjen na lokaciji Osmice, na planini Igman. Podlegao usljed posljedica ranjavanja.

348

1995

BABIĆ (Ramo) SEAD Rođen 28. decembra 1970. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 23. maja 1995. godine Završio srednju školu. U OS RBiH stupio 22. maja 1992. godine. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


POTURAK (Ibro) ADMIR Rođen 13. novembra 1973. godine u Čajniču / Neoženjen POGINUO 24. maja 1995. godine Završio srednju školu. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 13. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

1995

ŠEHOVIĆ (Nusret) JASMIN Rođen 2. septembra 1970. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 30. maja 1995. godine KV brusač, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

349


PAVICA (Muhamed) HAMDIJA Rođen 27. juna 1947. godine u Rogatici / Oženjen UMRO 31. maja 1995. godine Kao nastavnik razredne nastave zaposlen u OŠ „Ragib Džindo“ u Rogatici. Otac troje djece. U OS RBiH uključen od 4. maja 1992. godine. U 1.mtb. – 4.vmtbr. pristupio 19. juna 1993. godine. Umro u naselju Hrasnica.

350

1995

ROGOJ (Refik) RUSMIR Rođen 7. februara 1970. godine u Kalinoviku / Neoženjen POGINUO 3. juna 1995. godine Elektrotehničar, zaposlen u Drvnoj industriji „Kalinovik“. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. maja 1992. godine. Na dužnosti komandira desetine poginuo na području naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HADŽIAHMETOVIĆ (Hasan) AVDO Rođen 31. marta 1972. godine u selu Udovčići kraj Foče / Neoženjen POGINUO 4. juna 1995. godine Veterinar. Bez zaposlenja. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 18. juna 1992. godine. Obavljao dužnost komandira Voda. Poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

1995

KARIŠIK (Smajo) ESAD Rođen 23. januara 1968. godine u Višegradu / Oženjen POGINUO 4. juna 1995. godine Autoelektričar, zaposlen u preduzeću ŽTO. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

351


SULJIĆ (Fuad) NUHRUDIN Rođen 17. septembra 1961. godine u Rakovici kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 9. juna 1995. godine Zaposlen u „Unioninvestu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 4. jula 1992. godine. Kao pripadnik 9.bbr. poginuo na planini Treskavici.

352

1995

KAPO (Bego) MEŠA Rođen 6. juna 1938. godine u selu Borovsko kraj Rogatice / Oženjen UMRO 12. juna 1995. godine Trgovac - skladištar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 16. juna 1993. godine. Umro u Sarajevu prirodnom smrću.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


AGOVIĆ (Ćamil) RAMZIJA Rođen 11. novembra 1961. godine u Ivangradu / Oženjen POGINUO 15. juna 1995. godine KV zidar. Zaposlen u GP „Igman“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

1995

KALJANAC (Salih) IDRIZ Rođen 25. maja 1958. godine u mjestu Hrenovica kraj Pala / Oženjen POGINUO 15. juna 1995. godine Diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u preduzeću „Elektroprenos“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 10. juna 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

353


NELJKOVIĆ (Ismet) RAFET Rođen 2. januara 1962. godine u Gusinju / Oženjen POGINUO 15. juna 1995. godine Mašinski tehničar, zaposlen u preduzeću UNIS „Lasta“ - Ilidža. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti referenta Intendantske službe poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

354

1995

ČAKIĆ (Ibrahim) BEHIJA Rođena 20. marta 1967. godine u Višegradu / Neudata POGINULA 15. juna 1995. godine Student hemije. U OS RBiH stupila kao dobrovoljac 7. jula 1992. godine. Iz Izviđačke čete 4.vmtbr. pristupila u 3.mtb. gdje je raspoređena na dužnost referenta ABHO. Poginula na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


IMAMOVIĆ (Rašid) MEHO Rođen 20. oktobra 1966. godine u Rudom / Neoženjen POGINUO 16. juna 1995. godine Šumarski tehničar. U OS RBiH stupio 3.juna 1992. godine. U 1.mtb. – 4.vmtbr. pristupio 5. augusta 1993. godine. Poginuo u bolesničkoj sobi bolnice „Koševo“ u Sarajevu.

1995

DŽAFEROVIĆ (Munib) EKREM Rođen 20. januara 1953. godine u Višegradu / Oženjen POGINUO 16. juna 1995. godine KV zidar, zaposlen u GP „Vranica“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 25. maja 1992. godine. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja odlazi na liječenje u Sarajevo. Poginuo u bolesničkoj sobi bolnice „Koševo“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

355


MEDAR (Juso) IBRO Rođen 1. februara 1955. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 16. juna 1995. godine KV metalobrusač, zaposlen u „Famosu“. Otac troje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 26. septembra 1992. godine. Obavljajući dužnost komandira desetine poginuo u rejonu „Famosa“ (Hrasnica).

356

1995

AVDIĆ (Hajrudin) ELVIR Rođen 23. septembra 1974. godine u Bremenu (Njemačka) / Neoženjen POGINUO 16. juna 1995. godine Mašinski tehničar. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Iz 3.mtbr. pristupa u 8.mtbr. Kao pripadnik 101.mtbr. poginuo u rejonu Kula – Grdonj – Mrkovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ČAUŠEVIĆ (Ibro) ZAJKO Rođen 19. marta 1952. godine u Foči / Oženjen POGINUO 16. juna 1995. godine Završio Srednju trgovačku školu u Sarajevu. Zaposlen u RO „Distributivni centar“ - Rajlovac. Otac dvoje djece. Početkom agresije na RBiH stupio u OS RBiH. Kao pripadnik 105. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Dobrinja (Sarajevo).

1995

BARUČIJA (Ahmet) KASIM Rođen 8. maja 1956. godine u selu Štuke kraj Foče / Oženjen POGINUO 17. juna 1995. godine KV metalski radnik, zaposlen u RO „Energoinvest – Tvornica armatura“ - Sarajevo. Bez djece. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na padinama planine Igman, u rejonu brda Vidovac.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

357


PODGORICA (Omer) AMIR Rođen 17. marta 1961. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 17. juna 1995. godine KV tokar, zaposlen u „Energoinvestu“. Kao pripadnik 2.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira voda poginuo na padinama planine Igman, u rejonu brda Vidovac.

358

1995

BARAC (Agan) MEŠAN Rođen 21. aprila 1967. godine u Ulogu kraj Kalinovika / Oženjen POGINUO 18. juna 1995. godine KV vozač, radio kao autoprevoznik. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 1. jula 1992. godine. Poginuo na padinama planine Igman i planine Bjelašnica (lok. Straište).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KADRIĆ (Ramiz) ALMIR Rođen 27. januara 1972. godine u Goraždu / Neoženjen POGINUO 20. juna 1995. godine Završio Srednju mašinsku školu. Stupio u OS RBiH 30. jula 1992. godine. Kao pripadnik 101.mtbr. poginuo u rejonu brda Mojmilo (Sarajevo).

1995

MEHMEDSPAHIĆ (Meho) HIMZO Rođen 24. septembra 1953. godine u Foči / Oženjen POGINUO 21. juna 1995. godine Ekonomski tehničar, zaposlen u GP „Put“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

359


SADIKOVIĆ (Šefket) MIRSO Rođen 25. jula 1955. godine u Foči / Oženjen POGINUO 21. juna 1995. godine Medicinski tehničar, zaposlen u bolnici „Koševo“ u Sarajevu. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 19. septembra 1992. godine. Kao pripadnik 101. mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Dobrinja (Sarajevo).

360

1995

DEMIR (Hamid) ZAHID Rođen 12. maja 1955. godine u Kijevu kraj Trnova / Oženjen POGINUO 22. juna 1995. godine KV zidar. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 29. oktobra 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Lasica (Hrasnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MEŠEVIĆ (Mehmed) ENES Rođen 19. februara 1958. godine u selu Kukavice kraj Čajniča / Oženjen POGINUO 23. juna 1995. godine VKV metaloglodač, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine, a u Inženjerijskom bataljonu 4.vmtbr. od 2. decembra 1992. godine. Kao pripadnik Pionirske čete poginuo na planini Igman.

1995

KARDAŠ (Mustafa) IBRAHIM Rođen 14. februara 1956. godine u Kreševu / Oženjen POGINUO 26. juna 1995. godine KV kovač, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 15. maja 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

361


BAVČIĆ (Asim) AVDO Rođen 15. marta 1954. godine u Rogatici / Oženjen POGINUO 29. juna 1995. godine KV brusač, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. Po dolasku iz Goražda uključio se u redove 4.mtb. – 4.vmtbr. 4. januara 1994. godine. Poginuo u rejonu naselja Butmir.

362

1995

JELEŠKOVIĆ (Himzo) NIHAD Rođen 18. decembra 1967. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 29. juna 1995. godine KV automehaničar, zaposlen u preduzeću „Strojorad“. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


JELEŠKOVIĆ (Salko) ZAIM Rođen 20. maja 1945. godine u Donjem Kotorcu / Oženjen POGINUO 29. juna 1995. godine VKV stolar, zaposlen u firmi EHOS - Hoteli Ilidža. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Butmir.

1995

MILER (Franjo) JOZO Rođen 25. februara 1951. godine u Drinovcima kraj Gruda / Oženjen POGINUO 29. juna 1995. godine Glavni skladištar u preduzeću „Tehnograd“ – Tuzla (predstavništvo Sarajevo). Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo u rejonu naselja Stupsko Brdo.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

363


BAJRAKTAREVIĆ (Muhamed) ELVIR Rođen 28. maja 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 30. juna 1995. godine Završio Srednju mašinsku školu na Ilidži. Kao pripadnik 4.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Butmir.

364

1995

VEJO (Zijad) EDIN Rođen 10. oktobra 1975. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 30. juna 1995. godine Srednju školu završio u Sarajevu. U OS RBiH uključen od 26. oktobra 1994. godine. Kao pripadnik Gardijske brigade poginuo u rejonu mjesta Pandurište (Visoko).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ALJOVIĆ (Adem) AHMET Rođen 3. januara 1959. godine u selu Tušila kraj Trnova / Oženjen POGINUO 2. jula 1995. godine Radnik, zaposlen u preduzeću „Duhan-promet“. Otac troje djece. U OS RBiH uključen od 4. maja 1992. godine. Kao pripadnik 1. bošnjačke brigade poginuo na području mjesta Lučevik (Trnovo).

1995

HANIĆ (Halil) ENVER Rođen 14. januara 1952. godine u Lukavcu kraj Tuzle / Oženjen POGINUO 7. jula 1995. godine Mašinski tehničar, zaposlen u „Energoinvestu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 30. juna 1992. godine. Obavljajući dužnost komandira desetine poginuo na lokalitetu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

365


PEJČINOVIĆ (Haso) AHMET Rođen 8. juna 1956. godine u Plavu (Crna Gora) / Oženjen PODLEGAO 8. jula 1995. godine Srednju školu završio u Peći. Zaposlen u preduzeću „Konis“ Sarajevo. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 25. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. teško ranjen u rejonu mjesta Briješće Brdo (Sarajevo). Podlegao usljed posljedica ranjavanja.

366

1995

KURTOVIĆ (Šerif) ESAD Rođen 16. jula 1956. godine u Foči / Oženjen POGINUO 10. jula 1995. godine Radnik, zaposlen u RO „Žica“ Sarajevo. Otac troje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


CURIĆ (Dedo) ASIM Rođen 6. septembra 1958. godine u selu Medna Luka kraj Rogatice / Oženjen POGINUO 15. jula 1995. godine VK mašinbravar, zaposlen u preduzeću „Unis“ Višegrad. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 11. juna 1992. godine. Po dolasku iz Višegrada pristupio u 3.mtb. – 4.vmtbr. 31. januara 1993. godine. Poginuo u rejonu naselja Sokolovići.

1995

SARAJKIĆ (Mustafa) EJUB Rođen 5. januara 1955. godine u Govedovićima kraj Trnova / Oženjen POGINUO 20. jula 1995. godine VKV ugostitelj, zaposlen u hotelu „Famos“ (sada „Maršal“) na planini Bjelašnici. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. U DIO „Fikro“ 4.vmtbr. pristupio 7. jula 1992. godine. Obavljao dužnost Pomoćnika komandanta DIO za bezbjednost. Poginuo u rejonu brda Gušće, na padinama planine Igman. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

367


KARIĆ (Huso) MUHAREM Rođen 6. maja 1943. godine u Hrasnici / Oženjen PODLEGAO 22. jula 1995. godine Vodoinstalater, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Teško ranjen na lokaciji Obješenjak (pl. Igman). Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici „Koševo“ u Sarajevu.

368

1995

OPUTA (Vejsil) IBRAHIM Rođen 17. augusta 1955. godine u Gunjanima kraj Kreševa / Oženjen POGINUO 24. jula 1995. godine KV varilac, zaposlen u preduzeću „Energoinvest“ - Alipašin Most. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr., na dužnosti zamjenika komandira bataljona, poginuo na lokalitetu naselja Stup II.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


IBRAHIMOVIĆ (Nazif) SAFET Rođen 18. maja 1933. godine u Hrasnici / Oženjen POGINUO 27. jula 1995. godine VK mašinbravar. Zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od 25. jula 1993. godine. Raspoređen u NVO „Famos“ (pri 4.vmtbr.). Poginuo na području naselja Hrasnica.

1995

DŽEMAILOVIĆ (Mustafa) SEADIN Rođen 4. septembra 1961. godine u Sjenici / Oženjen POGINUO 27. jula 1995. godine Zaposlen kao komercijalista u preduzeću UPI. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 20. maja 1992. godine. Kao pripadnik 101.mtbr. poginuo u Sarajevu. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

369


OPANKOVIĆ (Enver) JASMIN Rođen 2. maja 1971. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 2. augusta 1995. godine Autoprevoznik. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od juna 1992. godine. Kao pripadnik 302.mtbr. poginuo na planini Igman (Osmice).

370

1995

PECIKOZA (Rešid) AGO Rođen 12. decembra 1955. godine u Čajniču / Oženjen POGINUO 5. augusta 1995. godine KV zidar, zaposlen u „Unigradnji“. Otac troje djece. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 8. aprila 1992. godine. Poginuo na planini Igman.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KONAKOVIĆ (Jusuf) SEID Rođen 4. augusta 1972. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 16. augusta 1995. godine KV bravar, zaposlen u „Unigradnji“. Stupio u OS RBiH 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik 143. lahke brigade poginuo na Trebeviću.

1995

KRAJČIN (Alija) IBRAHIM Rođen 13. decembra 1964. godine u Foči / Neoženjen POGINUO 17. augusta 1995. godine Konobar, zaposlen u preduzeću UPI. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 18. aprila 1992. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

371


GRANULO (Alija) MUHAMED Rođen 11. jula 1973. godine u Virovitici / Neoženjen POGINUO 19. augusta 1995. godine Mehaničar poljoprivrednih mašina. Kao pripadnik DO „Fikro“ - 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 15. januara 1993. godine. Poginuo na lokalitetu naselja Hrasnica.

372

1995

KARIĆ (Huso) ZAIM Rođen 11. jula 1939. godine u naselju Lasica kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 19. augusta 1995. godine KV metalostrugar, zaposlen u preduzeću „Famos“ – Fabrika mjenjača. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 27. aprila 1992. godine. Poginuo na području naselja Lasica (Hrasnica).

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MILIĆ (Alija) ADIL Rođen 25. marta 1959. godine u Rogatici / Oženjen UMRO 21. augusta 1995. godine Konobar. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 14. maja 1992. godine. U 1.mtb. – 4.vmtbr. pristupio 22. februara 1993. godine. Zbog bolesti umro u Hrasnici.

1995

KULOVAC (Jusuf) HAKIJA Rođen 26. aprila 1976. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 22. augusta 1995. godine Završio Srednju saobraćajnu školu, a u toku rata Srednju policijsku školu u Sarajevu. Zaposlen u MUP-u Sarajevo – Jedinica za obezbjeđenje lica i objekata. Kao pripadnik MUP-a RBiH uključen u OS RBiH od 10. januara 1995. godine. Poginuo u Sarajevu. Posthumno dobitnik priznanja „Zlatna policijska značka“.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

373


HOZO (Mustafa) HAJRUDIN Rođen 7. augusta 1965. godine u Glamoču / Oženjen POGINUO 28. augusta 1995. godine Student. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 10. maja 1992. godine. Pripadnik Komande 4.vmtbr. Poginuo u Sarajevu.

374

1995

ALIĆ (Sulejman) HIDAJET Rođen 23. septembra 1954. godine u Bugojnu / Oženjen POGINUO 28. augusta 1995. godine RTV mehaničar. Bavio se trgovinom. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Poginuo na dužnosti komandira voda 105.mtbr.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


PRGUDA (Sajto) DŽEMAL Rođen 10. avgusta 1950. godine u Gacku / Oženjen UMRO 2. septembra 1995. godine Mašinbravar. Otac dvoje djece Umro od posljedica ranjavanja na liječenju u bolnici u Heilbronnu (Njemačka).

1995

BEŠIĆ (Šaćir) RAMIZ Rođen 2. septembra 1943. godine u Sarajevu / Oženjen UMRO 8. septembra 1995. godine KV vozač. Otac jednog djeteta. Nakon oslobađanja iz zatvora „Kula“, 16. aprila 1993. godine stupio u OS RBiH. Raspoređen u Vod veze 4.vmtbr. Umro u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

375


BOJIČIĆ (Osman) SELVIN – CEVA Rođen 16. aprila 1968. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 13. septembra 1995. godine KV metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Otac jednog djeteta. U OS RBiH stupio 14. aprila 1992. godine. Iz Specijalne jedinice MUP-a „Fikro“ 25. novembra 1992. godine preraspoređen u POČ / 2.mtb. – 4.vmtbr. Na dužnosti komandira voda, zamjenika komandira Čete, poginuo na padinama Igmana i Bjelašnice (lok. Straište).

376

1995

BEĆIROVIĆ (Ismet) SAID Rođen 7. novembra 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 23. septembra 1995. godine Po zanimanju konobar. Bez zaposlenja. U OS RBiH stupio 15. maja 1992. godine. Kao pripadnik 102.mtbr. poginuo na lokalitetu naselja Stup.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GADŽO (Alija) EMIN Rođen 1. janura 1964. godine u selu Tušila kraj Trnova / Neoženjen POGINUO 28. septembra 1995. godine Metaloglodač – specijalist (V st.). Zaposlen u „Famosu“. U OS RBiH stupio 4. maja 1992. godine. Kao pripadnik 450. lahke brigade poginuo u rejonu mjesta Krupac (Glavatičevo). Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

1995

OMERADŽIĆ (Džemal) MERIM Rođen 9. novembra 1974. godine u Ključu / Neoženjen POGINUO 3. oktobra 1995. godine Završio srednju školu. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr., 23. decembra 1993. godine, stupio u OS RBiH Poginuo na padinama planine Treskavice, u rejonu brda Hum.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

377


BUNDO (Alija) AMIR Rođen 20. decembra 1963. godine u Sarajevu / Oženjen POGINUO 5. oktobra 1995. godine Građevinski tehničar. Nakon završetka zlatarskog zanata radio u svojoj zlatarskoj radnji na Ilidži. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 25. maja 1992. godine. Kao pripadnik 1.smtbr. poginuo na Bjelašnici.

378

1995

ŠUVALIJA (Esad) RAMIZ Rođen 5. septembra 1976. godine u Rogatici / Neoženjen POGINUO 9. oktobra 1995. godine KV automehaničar. Kao pripadnik 1.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 5. augusta 1993. godine. Poginuo na Treskavici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GURBETA (Nazif) AMIR Rođen 18. maja 1960. godine u Kovačima kraj Ilidže / Oženjen POGINUO 9. oktobra 1995. godine Radnik, zaposlen u preduzeću TAS - Vogošća. Otac jednog djeteta. Kao pripadnik 3.mtb. – 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 13. aprila 1992. godine. Na dužnosti komandira čete poginuo u rejonu brda Hum (pl. Treskavica).

1995

SINANOVIĆ (Džemal) ALDIN Rođen 22. marta 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen POGINUO 12. oktobra 1995. godine Završio Srednju saobraćajnu školu u Velešićima (Sarajevo). Kao pripadnik Čete vojne policije Gardijske brigade uključen u OS RBiH od 24. jula 1994. godine. Poginuo na području Sanskog Mosta.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

379


ZAJKOVIĆ (Alija) NEDŽAD Rođen 22. marta 1974. godine u Sarajevu / Neoženjen PODLEGAO 12. oktobra 1995. godine Završio srednju školu. U OS RBiH stupio 25. juna 1992. godine. Kao pripadnik 2. samostalnog bataljona (Inženjerija) teško ranjen na Treskavici. Od posljedica ranjavanja podlegao u bolnici u Zenici.

380

1995

TURKUŠIĆ (Zihnija) HIMZO Rođen 1. marta 1944. godine u Priboju / Oženjen UMRO 25. oktobra 1995. godine TT mehaničar i telefonista, zaposlen u „Famosu“. Otac troje djece. U OS RBiH stupio 5. jula 1992. godine. Raspoređen u Logistički bataljon 4.vmtbr. Umro prirodnom smrću.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KADRIĆ (Mujo) NURKO Rođen 19. maja 1960. godine u Trnovu / Oženjen POGINUO 4. novembra 1995. godine VKV vodoinstalater, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. Kao pripadnik Inženjerijskog bataljona 4.vmtbr. stupio u OS RBiH 20. decembra 1992. godine. Na dužnosti zamjenika komandira Pionirske čete poginuo u rejonu Ilidže.

1995

HADŽIĆ (Ahmed) ADEM Rođen 5. maja 1939. godine u Hrasnici / Oženjen UMRO 29. decembra 1995. godine KV metalostrugar. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen 8. aprila 1992. godine. U NVO „Famos“ (pri 4.vmtbr.) raspoređen 16. novembra 1992. godine. Od posljedica bolesti umro u Hrasnici.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

381


OPĆINA ILIDZA

Bili su pripadnici mnogobrojnih vojnih jedinica koje su činile OS BiH: 1.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 4.vmtbr. (viteška motorizovana brigada), 5.mtbr. (motorizovana brigada), 102.mtbr. (motorizovana brigada), 101. mtbr. (motorizovana brigada), 8.mtbr. (motorizovana brigada), 9.bbr. (brdska brigada), 15.bbr. (brdska brigada), 323.lbr. (lahka brigada), 310.bbr. (brdska brigada), 316.bbr. (brdska brigada), 143.lbr. (lahka brigada), 405.bbr. (brdska brigada), 443.bbr. (brdska brigada), 450.lbr. (lahka brigada), 172.bbr. (brdska brigada), 174.bbr. (brdska brigada), 1.bošnjačka brigada, 161. slavna olovska brigada, Gardijska brigada, Inženjerijski bataljon, JSN „Zulfikar“ (Jedinica za specijalne namjene), JSN „Crni labudovi“, HVO, HOS, 5.OG (Operativna grupa), MUP RBiH..., CZ Ilidža

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


383

1996 / 1998. monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


BAŠIĆ (Šefik) SALKO Rođen 18. maja 1951. godine u Sarajevu UMRO 2. januara 1996. godine Kao pripadnik 4.vmtbr. uključen u OS RBiH od 15. juna 1992. godine. Umro u Hrasnici.

384

1996

ČORBO (Husnija) DŽEVAD Rođen 18. marta 1960. godine u Hrasnici / Oženjen UMRO 9. marta 1996. godine Konobar. Otac jednog djeteta. Početkom agresije na RBiH, kao pripadnik MUP-a, uključen u OS RBiH. Umro prirodnom smrću.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ZORLAK (Ramo) ZEHRO Rođen 2. novembra 1935. godine u Goraždu / Oženjen UMRO 9. aprila 1996. godine Metalostrugar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH uključen od 16. decembra 1993. godine. Pripadnik 104. vmtbr. Umro u bolnici „Koševo“ u Sarajevu.

1996

ĆUPINA (Sulejman) RUKIJA Rođena 20. novembra 1945. godine u Hrasnici / Udata PODLEGLA 27. jula 1996. godine KV kuharica, zaposlena u „Famosu“. Majka dvoje djece. Stupila kao dobrovoljac u OS RBiH 25. maja 1992. godine. Raspoređena na dužnost kuharice u kuhinji/vojničkoj menzi 4.vmtbr. Od četničke granate, 12. augusta 1995. godine, teško povrijeđena u predjelu kičme. Od povreda podlegla u Vojnoj bolnici u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

385


SARAJKIĆ (Kasim) HUSEJIN - HURMA Rođen 10. novembra 1954. godine u Gornjem Kotorcu / Oženjen PODLEGAO 28. oktobra 1998. godine KV mašinbravar, zaposlen u „Famosu“. Otac dvoje djece. U OS RBiH stupio 8. aprila 1992. godine. Kao pripadnik Izviđačke čete 104.vmtbr., 5. oktobra 1995. godine, teško ranjen na lokaciji Bezimeni vis (pl. Treskavica). Neizliječen (dobivši i zloćudnu bolest), od posljedica ranjavanja podlegao u Hrasnici.

386

1998

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


387


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RUKOPIS SRCA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

389


„Bismillāhir-rahmānir-rahīm. Vel-asri, innel-insāne le fi husr. Illel-lezīne āmenū ve’amilussālihāti ve tevā savibil-hakki ve teva savbis-sabr“ · U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Tako Mi vremena! Zaista su svi ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i preporučuju jedni drugima istinu i strpljivost.


391

ŠEHIDI Azra Stambolić

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


Suza se otkide od oka. Jedno sjećanje pritišće dušu. Sprema se za današnji put u Tursku. Zato nisam mogla otići na otvorenje jednog šehidskog obilježja. Na tren začuh onu grmljavinu granata, tē, ne tako davne 1993. godine. Još jedan napad, još jedna nadljudski napor u opkoljenom i zatvorenom gradu. I ko strašni oblak prostruji još strašnija vijest: od jedne granate pogiboše obojica! Dva brata, dva sina! A, ko će im reći? Ko će majci reći? Stariji, veliki borac i poštenjačina. Od ničeg, kako kažu, stvara sve. Uvijek je bio na usluzi komšijama da im nešto napravi, popravi, imovinu zaštiti... U rijetkim trenucima odmora sjeo bi na kamen i pored sebe posjeo svoga četverogodišnjeg sina. Rukom bi mu doticao kovrče kose k’o da su od zlata. „Sine, budi mi živ i zdrav, blag i milostiv prema ljudima, bogobojazan s vjerom u uzvišenog Allaha dž.š. Pazi svoju majku, ne zaboravi moju majku, obraduj moga oca, blago moje!“ Govorio mu je. „Šta to maksumu pričaš, sine, ne sluti, valjda ćeš ti brinuti o svojoj majci, ako Bog dā, u kabur me spustiti.“ Vedra i sjetna nena, potapša unuka: „Trči, eno doš’o ti amidža.“ I mališan se izmigolji iz očevih ruku i potrča u pravcu toplog glasa koji ga je dozivao. U mahali svi smo je zvali „Majka“. Pa, ko i ne bi, ona se brinula o svima nama bez obzira što nismo njena djeca. Samo je postavljala pitanja i gledala nam u oči: „Jesi li gladan? Gdje to ideš? Jesi li sam kod kuće? Boli li te? Je li te steže ta košulja? Je li ti vruće? Imaš li ceker za samune? Šta si to izgubio? Možeš li sam ponijeti tu torbu?...“ I šta sve još. To divno stvorenje lepršalo je avlijom poput leptira, a djeca su joj krila bila. „Majka!“ pozvah je preko tek ošišane živice od ruža, „hoćeš li preuzeti ovaj sahan? Mama ti šalje halve da počastiš svoje.“ „Eh ta tvoja mama! Dosta joj njenih obaveza. Ne znam gdje sad, u ratu, izmišlja halvu!“ „Dobila je malo šećera od tetke, pa, kaže, da se svi malo osladimo!“ Mališan krajičkom oka pogleda na sahan, na šećerom posutu halvu. Al’ ne skrenu s puta. I ne zastade, pruži ručice prema amidži. „A gdje je moja radost?“ uslijedi pitanje djetetu koje je objema rukicama zagrlilo amidžin vrat. Na pitanje brže bolje olabavi zagrljaj: „Evo!“ prstićima razvuče vrhove usnica u osmijeh, pa pljesnu rukicama i grohotom se nasmija. I mi smo se svi nasmijali. Mladi doktor je došao iz smjene koja je trajala dva dana. Zbog vrlo rizične borbene linije, dešavala su se česta

393


394

ranjavanja i što je trebalo da traje dan produžilo bi se na dva i više. I niko ne zna zašto je opet otišao na liniju sutri dan kad nije bila njegova smjena. Blag i smiren, pun razumijevanja i strpljenja dok sluša i radi, bio je pravi mehlem za dušu, a uz to i vrstan doktor. Vedar i uvijek spreman na šalu; a onda dok se svi smiju on se uozbilji. Prekine smijeh svojim sklopljenim očima: tad kao da sve stane – tišina caruje. Onda otvori oči, suzne iz strahopoštovanja prema Allahu dž.š.. Ista ona kovrča, kao u mališana, zasija na suncu. Prelijepi glas se preljeva i puni prostor Kur’anskim ajetima. Pa on liječi i one koji i ne znaju da su „bolesni.“ Kažu da je isti svoj otac, samo još boljeg mekama. „Amidža.“ Sage glavu mališan uz njegovo uho i prošaputa: „Amin. Daj mi one halve!“ Prstićem je pokazao u sahan. „Sklonite se u kuću, opasno je za malog!?“ povika dedo sa tespihom u ruci. Bio je to posljednji put kad ih vidjeh sretne. Dođe doktor, prijatelj njenih sinova. Blijed i beskrajno tužan. „Majka?...“ i umuknu. „Allahu, Milosniče...“ bi sve što reče. Sutri dan je, kažu poslije dženaze samo rekla dedi: „Naša djeca su, Elhamdullilah, šehidi.“ Starac je gledao u oči. Prvi put je on gledao u oči, kao što je do sada činila ona njemu i očekivala odgovor. Odgovora nije izustila. Suhe oči, skamenjena suza negdje duboko u njoj prekinula je nešto više od radosti. „Jest, Ja Rabbi, šehidi.“ Šehidi. Šehidi te divne bijele ptice. „Ko nas je stvorio? Bog nas je stvorio: dao nam je tijelo koje će umrijeti i dušu koja neće umrijeti.“ 1 I kao što uvaženi Hafiz kaže: „Kur’an časni uzdiže i uzvisuje vrijednosti čovječnosti i uljuđenosti, on podučava ljude o vrijednosti života i važnosti vremena, daje razumu onaj visoki stupanj koji mu pripada i spasava ljude ropskih okova... Mladost je za ljude jedna velika blagodat. Ovu blagodat ne može čovjek za sve vrijeme svoga života zadržati u svojoj ruci... Uređujte i u redu držite i vaš dunjaluk i vaš ahiret, gledajte da dođete i na dunjaluku i na ahiretu u red odabranih i voljenih Božijih robova.“ 2 1 Sulejman Mursel: „ Mali Ilmihal za islamsku početnu vjersku nauku“, Sarajevo, 1932. 2

Hafiz Muhamed Pandža: „Hutbe“ I knjiga, Sarajevo, 1943.


„Razumljivo je da se ljudi pribojavaju, zarobljeništva i smrti, ali borba za uzvišene ideale vjere i matičnu domovinu, mora nadvladati naše ljudske slabosti... „Krećite u boj, bili slabi ili snažni i borite se na Allahovom putu zalažući imetke svoje i živote svoje! To vam je najbolje ako znate.“ (et-Tevbe: 41) „I ne gubite hrabrost i ne žalostite se, vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadnete rana i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od nas kao šehide...“ (Ali Imrna: 139-141) Borba na Allahovom putu je najveći stepen potvrđivanja naše vjere u Boga. A žrtvovanjem na Allahovom putu musliman dostiže konačan cilj, Allahovu blizinu, zadovoljstvo i džennet. ... Borba za uzvišene ciljeve zahtijeva ustrajnost, odricanje i velike žrtve. Do tih ciljeva stižu samo ustrajni i nepokolebljivi. Kod Allaha dž.š. nas očekuje još ljepša i trajnija nagrada. „Dvije vrste očiju neće dotaći vatra džehennema, oko koje zasuzi iz strahopoštovanja prema Allahu i oko koje zanoći stražareći na Allahovom putu.“ (Tirmizi) „Onima koji se isele i budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu mome mučeni, koji se budu borili i poginuli; sigurno ću im oprostiti njihova ružna djela i sigurno ću ih u, džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći uvesti. Nagrada će to od Allaha biti. A nagrada od Allaha je najljepša.“ (Ali Imran: 195) Borbom za uzvišene ideale čovjek osmišlja svoj život. Bez borbe život je monoton i besmislen. Na putu do ostvarenja ideala mumin ne zna za smrt. Zato on žrtvovanje vlastitog života za ove ciljeve doživljava kao prelaz u bolji svijet i susret sa onim koga najviše voli (Allahom dž.š.). Šehidska žrtva je znak potpune spoznaje Allaha dž.š. i pravilne spoznaje. A takvi su hrabri, pošteđeni beznađa i straha od smrti. Divan je izbor šehidskog cilja. Sjaj njegov obasjava kosmos i ide iz vremena (prolaznosti) u vječnost. Ko ga

395


396

izabere je zaista veliki i častan cilj.“ 3 „Treba odgajati svoje srce za plemenitu hrabrost kroz čitav život. Kad pohota zla nasrne na ljudsku dušu, treba hrabro istupiti protiv nje. Kao što su mnogobrojni junaci znali da se suprotstave oholim nadmenim silnicima, koji su pošli da gaze sve što je u čovjeku vrijedno, tako se i mladi čovjek junački treba odlučno suprotstaviti poroku, koji nastoji da uništi sve dobro u njegovoj duši. U tom, velikom boju duše mora se biti plemenito hrabar, postojan, dosljedan postavljenom cilju: savršenstvu duše.“ 4 „Biti na korist okolini, rodu svom, volit ljude kao braću, dušom svom, vjerovati da se zloća vraća zlim, a dobrota nagrađuje svim dobrim. Častan život međ ljudima proživit, gdje god možeš dobro djelo učinit naukom se i poštenjem okitit, djecu svoju u Islamu odgojit. ... a Bog znade ko je kakav – samo On, Ne ud’jeli milost vječnu – robu svom!“ 5 „Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga, radosni zbog onog što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati...“ 6 „Otiđi joj i obavijesti je da, uistinu, Allahu pripada ono što je uzeo i ono što je dao i sve kod Njega ima određeni rok, pa joj naredi neka se strpi i očekuje Allahovu nagradu.“ 7 Nevjesta je treći dan otišla donijeti vode, a dedo u džamiju na podne. Kad se vratila, mališan je skakutao oko njenih skuta: „Mama, zašto majka spava?“ Strah zaledi krv i posljednjom snagom prošapta: „Majka!?“ Njeno srce nije izdržalo. U to dođe i dedo. Prihvati je jednom rukom i sage sijedu glavu na njene grudi da osluhne srce koje ga je bodrilo cijelog života. Osjeti miris ruže zadjevene za njeno lijevo uho, pogleda nûr njenih obraza koji opija kao miris plemenitog cvijeća: „I ona, šehid, Milosniče Uzvišeni!“ Na peći je još spremljeno Hašure. I nikom nije bilo jasno odakle je sastavila svih sedamdesetsedam sastojaka u ova teška vremena. 3

Hafiz Halil Mehtić, prof. Hasan Makić: „Upute muslimanskom borcu“, Zenica, 1993. Munir Gavrankapetanović: „Snagom vjere do savršenstva duše“, Sarajevo, 2002., 5 Fejzulah Hadžibajrić: „Ilmihal“, „Islam“ – iz Mevluda od Rešada Kadića“, str. br. 81, Sarajevo, 1964., 6 Besim Korkut: „Kur’an s prijevodom značenja na Bosanski jezik“, (Ali Imran: 169-170) 7 Dr. Šefik Kurdić: „Kultura ponašanja kod bolesti, smrti i dženaze“, Novbi Pazar, 2005., str. 80, Hadis bilježi Muslim u Sahihu: 11-Kitabu-l-dženaiz, 6-Babu-l-bukai ’ale-l-mejjiti hadis br. 923 4


Uveče su ga podijelili vojsci koja je došla po hranu, opremu i lijekove za bolnicu na liniji. „Svako biće imade svoje savršenstvo, koje je za nj opredijeljeno. Savršenstvo je žene ne u čvrstoći njenog mišićja i u širini njezinog umnog horizonta, nego u jednom društvenom daru, kojim je obdarena... Ovaj se pak dar sastoji u njezinom živom i jakom osjećanju, osjetljivosti, njenoj tankoćudnosti i do krajnosti nježnim čuvstvima, a nada sve njenoj sklonosti, da sebe žrtvuje na putu dobra. Na ovom svijetu nema nikakva dobra ni sreće, koja nije pomiješana zlom i nesrećom. Ko je kader, da to dobro potpuno očisti od zla, s kojim je pomiješano, taj živi životom pravih sretnika i uzvisuje se na visok stepen plemenitih ljudi čista srca i nepomućne duše.“ 8 „Smrt je čaša koju svaka osoba ispiti mora... Nema vjerniku rahatluka i opuštanja, sve dok ne sretne svoga Gospodara! Smrt je vjernikov poklon!...“ 9 La ilahe illellah! „Smrt zatvara knjigu ovog prolaznog, dunjalučkog života, i od te tačke počinje putovanje u život na Ahiretu... Sve što postoji u univerzumu slavi Allaha, pokorava se njegovoj volji i slijedi Njegov zakon.“ 10 „E... sine moj, šta ti je tijelo bez duše, ko čovjek bez daha... Allah je jedan, Milosnik,“ – šaptao je dedo vojnicima dok su se obuvali da krenu na daleki put, put iskušenja i izbavljenja. „Kur’an nedvosmisleno upozorava i traži od ljudi da žive životom dostojnim čovjeka jer ‘Čovjek je namjesnik Božiji na zemlji.‘ Ovaj svijet je pandan budućem, jedno bez drugog ne može, ovaj život prožima budući i obratno, materijalno obavlja duhovno čineći na taj način nedjeljivu, nerazrušivu i neraskidivu cjelinu. Jedino ako je tako, čovjek u dubini srca, u dnu duše, duboko u grudima može osjetiti olakšanje, može osjetiti onaj prijeko potrebni mir i veliku utjehu: konac svega ovosvjetskog nije smrt, prestanak fizičkog bivstvovanja ne znači da se nit života prekinula. Naprotiv, samo je bjelinu dana zamijenila tmina noći.“ 11 „Tako mi vremena! Zaista je svaki čovjek na gubitku. Osim onih koji vjeruju i čine dobra djela i koji preporučuju Istinu i koji preporučuju strpljivost.“ 12 (103) I osjetih plahi drhtaj djetinjstva, kao da to nije java već san; zažalih za godinama koje su prošle s vihorom vjetra koji nježno povija vlati trave; primijetih da sam se nadnijela nad vodu hitrog potoka koji vješto preskače kamenčiće i nastavlja dalje put iako ga na tom putu očekuje još mnogo, mnogo ovakvih prepreka. Jedna topla suza se skotrlja s lica i uhvati u koštac sa hladnim talasima vode. Pružih ruku, da pomognem tom čovjeku koji se bori sa životom, a iz njih mi ispadoše bijeli cvjetovi behara i 8

Muhamed Ferid Vedždi: „Muslimanska žena“, sa arapskog preveo Musa Ćazim Ćatić, Mostar, Tisak i naklada „Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije“ (Muhamed Bakir Kalajdžić) u Mostaru, 9 Dr. Šefik Kurdić: „Kultura ponašanja...“ 10 Dr. Muhamed Ibrahim, H.I.Surty: „Islam-Kur’anski pogled“, Birmingham, 1415. h.g., 11 „Takvim 1974. god.“ – Budućnost čovjeka – H.Ž. str. 44, Za Izvršni odbor Ilimije Hadži Husein Đozo, Sarajevo. 12 Takvim 1974. god., Isto, str. 46

397


398

rasuše se po staklastoj površini, okrećući se, prevrćući i opet nastavljajući taj dugi put. Uzdahnuh i sklopih ruke, a oči su pratile neku daljinu. Postoji i sutra, sutra je novi dan. Vjerujem da će sutra biti lakše. Iz sjećanja me prenu poziv za put. U toj dalekoj zemlji dočekaše nas ezani, prelijepi parkovi, šadrvani, cvijeće i ozarena lica naše braće – domaćina. Beskrajni svodovi vode i neba, stijena, naselja i neba, vjekovne istorije, nizala se kao dokaz vječne borbe za bolje sutra. „Bog, zasigurno, neće izmijeniti stanje jednog naroda sve dotle dok se on ne promijeni sam u sebi (u svojim dušama)“... (XIII:12) Da li će se muslimani ikad osvijestiti i na put svjetlost, put Istine vratiti?... Jedini spas muslimanima iz ovakve situacije je vraćanje zdravoj nauci Islama, koja je, hvala Bogu, sačuvana u njegovim izvorima: Kur,anu i Sunetu. To muslimanima nameće neumoljiv, zakon logike ako zaista žele, da budu srećni u oba života. Na taj nas jedini spasonosni izlaz upućuje i istorija Islama. Kaže se, da je istorija „učiteljica života“. Zar, onda, ne poslušati glas ove mudre i dobroćudne učiteljice?“ 13 „Za ostvarivanje tih uzvišenih ciljeva potrebna je nepokolebljiva vjera, velika snaga, ustrajnost i odlučnost. Takve Allah dž.š. pomaže i oni postižu ono što žele. „O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojite da bi ste postigli ono što želite“ (Ali Imran: 200) 14 „Vjera i dobra djela! To su dva glavna stuba i nosioca veličanstvene zgrade Islama. Svako dobročinstvo je milostinja.“ 15 „Da bi put, koji vodi čovjeka do ovog saznanja bio lakši i kraći, Kur’an (Bog dž.š.) preporučuje čovjeku i to u zapovjednoj formi, da se bavi naukom, jer ona istražuje i otkriva dokaze (‘AJAT‘) za Božiju egzistenciju. ... Princip vjere... čvrsto usađen u dušu čovjeka, koji traži Istinu i žudi za njom. „Ne slijedi (ne prihvataj) ono što razumom (znanjem, naukom) ne možeš opravdati (ili vjerovanjem) učiniti!“... (17:36) 16 „Tinta učenjaka je ravna krvi šehida.“ 17 „Mi ne možemo birati gdje ćemo se roditi. No, zemlja u kojoj se rađamo je naša domovina kojoj pripadamo po pravima, dužnostima i osjećanjima. 13

Vehbija Hodžić: „Temelji Islama – smisao i svrha propisa“, Sarajevo, 1971., Hafiz Halil Mehtić, prof. Hasan Makić: „Upute muslimanskom borcu“, str. 10., 15 Vehbija Hodžić: „Temelji Islama – smisao i svrha propisa“, str. 88, 90 16 Takvim 1973. god.: „Islam-Muslimani?“, Vehbija Hodžić, za Izvršni odbor Hadži Husein Đozo, Sarajevo, 1973., 17 Takvim 1972. god.: „Istina o Islamu“ – M.G., Sarajevo, 1972., 14


Imamo pravo svoju domovinu braniti i nositi kao zavjet naših djedova i očeva i predati je kao emanet našoj djeci i unicima. Od zavjeta kojeg smo preuzeli do emaneta kojeg ćemo predati naša domovina je preživjela velika iskušenja. Naša je obaveza da joj rane liječimo i da joj poklonimo takvu toleranciju, ljudsku solidarnost i moralnu dosljednost. Njezin napredak ovisi o našem predanom i poštenom zalaganju...“ 18 To je put Istine, put dobra, put ujedinjenja, put zbližavanja, uzajamne pomoći i saradnje. „Odlučujući činilac u kreiranju budućnosti čovjeka je čovjek, onaj koji sposobnošću svog uma treba da između dobra i zla, između crnine noći i bjeline dana odabere onaj put koji je sazdan od promjenljivih Božijih zakona, od promjenljive Božije Istine.“ 19 Hodali smo po tim parkovima, obilazili zdanja drevne, i naše, historije. Provlačili smo se kroz uređene prolaze, ukrašene prostorije. Lebdjeli smo kroz prošlo vrijeme, divili se: djelu i umu, mudrosti i milosrđu. Ozarena lica svuda su nas pratila: osmijeh i poštovanje. Poštovanje koje izboriše najčasniji sinovi Bosne. ŠEHIDI. Pogled je dosezao daljine zaljeva. Jedna suza se zaustavi na samom rubu oka, dok se iz drugog skotrlja niz obraz. Dočeka je hladni povjetarac sa Bosfora i rasprši po gordom licu. Čuh šapat: „To ona plače, danas je dan šehida u Turskoj...“ Dotakla me je nečija ruka: „Je l’ istina da plačeš?!“ Pokraj mene je stajao ponosni mladić. Zasijali su zlatni čuperci na suncu. Azurnoplave oči kao daljine Bosfora, gledale su me upitno, iste one k’o i njegove nene. U ruci je držao poklon za mene – turske rahat lokume posute šećerom i - ružu. Ovdje je na školovanju. Čuo je da dolazim. Prihvatih ispruženu ruku i čvrsto je stegnuh. Gledamo se suznih, blistavih očiju i ozarenih lica. Stojimo na ovom drevnom mjestu Anadola; sretni, ko nekad u našoj avliji; svi na broju. Povjetarac nanese opojni miris, zalepršaše latice jasmina, dotakoše nas ŠEHIDA krila Elif-lammim. 18 19

Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić, „Bajramska hitba – Poruka“, Sarajevo, 2000., Takvim 1974. god., „Budućnost čovjeka“, H.Ž., str. 47, Sarajevo, 1974.

399


ŠEHID Bratu šehidu Livada Svuda zelena trava Humka Tu u postelji šehid spava Spava Snom bez bola U dženetu mirisnih polja

400

Trava Bijeli behar prima To je jorgan šehida Sunce Polagano tone I grije šehida polja

Fadil Udovčić


NEKA NAŠI SNOVI DONESU RADOST CIJELOM SVIJETU Zovem se imenom mnogih dječaka, znanih i neznanih. Imenom jednog pjesnika, čak! Kažu da je pisao stihove, gazele, i da je mnogo volio grad Starog mosta na Neretvi. Zovem se imenom i jednog čuvenog heroja iz rata, ali iz kojeg, kada ih je toliko bilo?! Zovem se imenom običnih ljudi, imenom koje mi je majka, sa neobično snažnom željom, dala. Zovem se običnim imenom, ja, neobični dječak, rođen prije četrnaest godina u odjecima strašnih eksplozija, jezivih ljudskih krikova krvave Srebrenice. Ja, dječak kojeg je otac, između dva juriša, tek na rukama zanjihao, u kolijevku spustio, i otišao. Ja dječak, koji očev lik nikada nije upoznao, ni topli dodir grubog, očevog dlana da me po kosi pomiluje, a o zajedničkim izletima, utakmicama, odlascima u kino, da i ne govorim. Ja, običan dječak brda i dolina bosanskih koji nikada nije dobio priliku da ostvari san svih dječaka - da sa ocem dosegne zvijezde, ulovi mjesec u osmjehnuto oko... Ja, dječak sasvim običan, od majke Besihe i oca Bege, rahmetli, ipak, ne dam svoje snove ovoj okrutnoj stvarnosti. Ja, običan dječak, sanjam! Sanjam o bistrom, nezamućenom izvoru i razigranoj djeci pokraj njega. Sanjam o duginom luku iznad slobodnog grada,

pitomog sela, cijele planete.... Sanjam o zreloj, uklasaloj pšenici i raspjevanim žeteocima u polju. Sanjam o slobodnoj igri djeteta u Bosni, Palestini, Iraku, Meksiku, Albaniji, Afganistanu, i svim kontinentima na Zemlji. Sanjam da se umjesto oružja proizvodi cvijeće. Sanjam da svako dijete ima svoj tobogan, svoju ljuljačku, klackalicu, igračku. Sanjam da se svi ljudi na svijetu sporazumijevaju jednim jezikom, jednim govorom - govorom srca. Sanjam o jedinstvu djece, njihovoj slobodnoj igri bez obzira na vjeru, boju kože, ime. Sanjam o boljoj budućnosti bez tužne prošlosti, teških uspomena. Sanjam o tome da bude radost umjesto tuge. Sanjam da niče cvijeće, i drveće, bez korova. Sanjam da se djeca rađaju u miru, a ne u ratu. Sanjam, sanjam i sanjam, a još nikada da mi se san ostvari. Zato molim svu djecu svijeta da sanjaju zajedno sa mnom kako bi nam se san ostvario. Neka naši snovi postanu molitva koja će donijeti novo, vedro, plavo jutro cijelom svijetu

Fadil Ademović, VIII 2, OŠ „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo

401


PISMO MAJCI IZ HRASNICE Jednostavno obučena, sa jamenijom na glavi, bluzom dugih rukava i dimijama, kao hiljade drugih, gordo i ponosito, stajala si pred našim Predsjednikom... Majko iz Hrasnice! Tvoj sjetni govor zaglušio je buku agresorskih granata, a tvoje tople riječi nadoknadile su moj dom i svih onih koji ga izgubiše. Govorila si jasno i glasno i bila si komandant i Majka svim borcima širom ove naše razrušene i napaćene zemlje. Pustio je suzu i naš Predsjednik; ta suza je hladna i teška, jer je pustio čovjek koji nosi u svom srcu i Goražde i Maglaj, Bihać i Gradačac, čitavu Bosnu. Ti, majko iz Hrasnice, što dade sina za ovu zemlju bila si i ostat ćeš heroj kao i svi heroji što padoše na braniku domovine. Nisi plakala dok si govorila kao majka poginulog sina, ali smo mi borci plakali od dragosti što imamo takvu majku koja je rodila i odgojila borca-heroja. Samo oni koji nemaju pameti mogu pomisliti da ti je svejedno što si izgubila svoga evlada. Davno sam izgubio majku, ali kada sam Te vidio i čuo - shvatio sam da imam još jednu majku. Doći ću Ti da te zagrlim i poljubim, iako nikada nisam bio u tvojoj blizini. Tvoje crne oči, čiste kao kristal, govorile su jasno i glasno da nikada nećemo biti porobljeni. Gledajući tebe, majko iz Hrasnice, vidio sam i tvoj topli dom, čist i uredan kao tvoja duša.

(Adviji Merdžanić, majci šehida) Okrugla gvozdena halka na vratima govori da nepozvan ne ulaziš, a kad dobiješ dozvolu u hodniku ćeš vidjeti prostrtu ponjavu, tkanu u šaru. U sobi fijaker-šporet i stari bosanski ćilim, otkan od vune sa Bjelašnice, šiljte za musafire pored prozora, kalufni jastuci iz Teslića, poredani okolo, a u ćošku izrezbarena sahara sa ruhom od Tvoje udaje. Odmah pored vrata betonska banjica i ibrik iz Stambola. Koliko je samo puta Tvoj sin tu abdestio, kako bi čist stao pred Allaha. Vidio sam i bešiku, ručno napravljenu, kupljenu u Travniku, što ti je prodao neki trgovac iz Kijeva. Mnoge noći si probdila, majko, ljuljajući sina u bešici. Koliko si mu samo ilahija proučila kako bi mu san bio lakši. U ćošku, na dolafu, vidio sam Kur’an, u peškir zamotan. Tada sam shvatio da je Tvoja kuća Bosna i zašto nisi plakala što ti je sin pao za Bosnu i slobodu. Plakali smo mi, majko iz Hrasnice, što imamo takvu majku, čija prsa odgojiše heroja. Ako padnem za Bosnu, neću Ti doći, dobit ćeš onda ovo pismo. I nemoj plakati dok ga budeš čitala, bit će mi lakše u njedrima Bosne, majko iz Hrasnice Enes Koluh

403


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŠEHIDSKA MEZARJA I SPOMEN - OBILJEŽJA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

405


HRASNICA (džamija)

HRASNICA (mezari na Trgu branilaca)

KOVAČI (Šehidsko mezarje)

BUTMIR (džamija-šehidsko mezarje)

BUTMIR (Šehidsko mezarje) (zajednički nišan)

BUTMIR (šehidsko mezarje)

406

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KOVAČI (Šehidsko mezarje) Zajednički Nišan

STUP -KATOLIČKO GROBLJE (Ulaz)

RAKOVICA (džamija) 407

HRASNICA (Spomenik ubijenoj Djeci)

HRASNICA (Spomenik ubijenoj Djeci)

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

HRASNICA (sp. obilježje)


SPOMEN - PLOČA ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA OPĆINE ILIDŽA

DONJI KOTORAC (sp. obilježje)

ILIDŽA - CENTAR (sp. obilježje)

OTES (sp. obilježje)

STUP (sp. obilježje)

IGMAN (Vrhovi-spomenik)

408

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


LASICA

STUPSKO BRDO (sp. obilježje)

SOKOLOVIĆI (sp. obilježje) 409

IGMAN (GOLO BRDO)

RAKOVICA B (sp. obilježje)

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

STOJČEVAC (sp. obilježje)


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · 410 · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Meho) Hajrudin (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković Klepo 411 lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim šehidi,Aleksa poginuli i umrli pripadnici os rbih rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir općine ilidža (april(Bari) 1992 –Sulejman juni 1996.) Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) monografijaFadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković

MAKETA CENTRALNOG SPOMEN - OBILJEŽJA


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŠEHIDI, POGINULI I UMRLI PRIPADNICI OS RBIH OPĆINE ILIDŽA PO STAROSNOJ STRUKTURI Tabela i grafički prikazi

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

413


80 70 60 50 40 30 20 10 0 do 18 g.

18-25 g.

25-30 g.

30-35 g.

35-40 g.

Do 18 god.

50-60 g. iznad 60 g.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

30 - 35 god.

50 - 60 god.

7

60

30

6

50

25

5

40

20

30

15

20

10

1

10

5

0

0

4 3 2

414

40-50 g.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

18 - 25 god. 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Iznad 60 god. 3 2.5 2 1.5 1 0.5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

40 - 50 god. 50 40 30 20 10 0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

3.5

60

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

0

35 - 40 god. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

25 - 30 god. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


GODINA POGIBIJE - SMRTI R. BROJ

STAROSNA DOB

1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998.

1.

Do 18 godina

6

2

1

-

-

-

-

9

2.

18-25 g.

70

50

6

18

-

-

-

144

3.

25-30 g.

41

29

13

8

-

-

-

91

4.

30-35 g.

55

31

7

11

-

-

-

104

5.

35-40 g.

46

34

13

16

1

-

-

110

6.

40-50 g.

50

36

12

16

1

-

1

116

7.

50-60 g.

25

22

5

12

1

-

-

68

8.

Iznad 60 g.

3

1

3

2

1

-

-

10

UKUPNO

299

205

60

83

4

-

1

652

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

UKUPNO

415


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŠEHIDI, POGINULI I UMRLI PRIPADNICI OS RBIH OPĆINE ILIDŽA PO SPOLNOJ PRIPADNOSTI Tabela i grafički prikazi

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

417


1992. 35

60

30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

0

418

1995.

70

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

jan. feb. mart april maj juni juli avg. sept. okt. nov. dec.

0

1996.

1993. 1

0 jan. feb. mart april maj juni juli avg. sept. okt. nov. dec.

jan. feb. mart april maj juni juli avg. sept. okt. nov. dec.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

jan. feb. mart april maj juni juli avg. sept. okt. nov. dec.

1998.

1994. 1

0 jan. feb. mart april maj juni juli avg. sept. okt. nov. dec.

jan. feb. mart april maj juni juli avg. sept. okt. nov. dec.

monografija ťehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidŞa (april 1992 – juni 1996.)


GODINA

JAN.

FEB.

MART

1992.

UKUPNO

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AVG.

SEP.

OKT.

NOV.

DEC.

9

42

40

21

61

48

21

17

40

M: 289 Ž: 10

299 205

1993.

10

24

33

16

13

13

47

17

9

2

8

13

M: 203 Ž: 2

1994.

7

6

8

4

3

5

1

5

5

5

6

5

M: 59 Ž: 1

1995.

3

2

3

6

7

29

10

10

4

7

1

1

M: 82 Ž: 1

1996.

1

1

1

M: 3 Ž: 1

(podl.)

1

1 (M)

(podl.)

UKUPNO: ŽRTVE KASINDOLSKE ULICE Kasindolska ulica (14.05.1992. god.) UKUPNO: 37 (M)

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

83 4

1

1998.

60

652

M: 637 Ž: 15

419


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SPISAK PRIPADNIKA OS RBIH SA PODRUČJA OPĆINE ILIDŽA ČIJE BIOGRAFSKE PODATKE NISMO USPJELI PRONAĆI

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

421


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Ahmethodžić Selver Bajkuša Nikola Belko Atif Bezdrob Ifet Bojadžić Azem Bunar Osman Čaušević Zajko Čujić Ivan Ćosić Mujo Drina Mithat Đurović Radisav Hrbarić Husein Karić Bajro Kavazić Nezir Kršo Fuad Kunovac Redžo Kvesić Jozo Lemo Naser Mulavdić Sado

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Musić Sifet Omerbegović Osman Pohara Atif Prguda Džemo Rizvo Samir Spahić Hasib Šuvalija Mirsad Vasiljković Ilija Žilić Emin Žilić Ferid

Napomena: Učinili smo sve kako bismo došli do podataka naših šehida i poginulih boraca, ali, nažalost, i pored svih napora neke biografije nismo uspjeli pronaći. Mi ćemo nastaviti i dalje da tražimo njihove podatke, ali, isto tako, molimo sve one koji raspolažu nekim podacima o njima da nam se jave.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

423


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ŽRTVE KASINDOLSKE ULICE (BIOGRAFIJE I FOTOGRAFIJE)

Njih 37 civila na području Kasindolske ulice, uhapšeni su 14. maja 1992. godine od strane četnika i odvedeni u zloglasni zatvor „Kula“. Nakon kraćeg vremena odvedeni su u nepoznatom pravcu i likvidirani. Njihova tijela su ekshumirana 2007. godine iz masovne grobnice Veliki vrh na Romaniji. Ukopani su 16. oktobra 2007. godine na mezarju Kovači u Sarajevu.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

425


BIHORAC (Hajro) DERVO Rođen 27. novembra 1953. godine u Sjenici / Oženjen Mašinski tehničar. Otac dvoje djece.

426

1992

BIHORAC (Hajro) SALIH Rođen 25. januara 1940. godine u Sjenici / Oženjen Građevinski poslovođa. Otac dvoje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


ĆATOVIĆ (Avdo) MAHMUT Rođen 11. januara 1946. godine u Bileći / Oženjen Stolar. Otac dvoje djece.

1992

DEVIĆ (Hasan) SEID Rođen 16. aprila 1946. godine u Ilijašu / Oženjen Mašinski tehničar. Otac dvoje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

427


DEVIĆ (Seid) BESIM Rođen 13. septembra 1970. godine u Ilijašu / Neoženjen Elektrotehničar.

428

1992

DURIĆ (Alija) SAMIR Rođen 24. oktobra 1968. godine na Ilidži / Neoženjen Stolar – privatni poduzetnik.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DURIĆ (Alija) SUVAD Rođen 4. decembra 1962. godine u Vogošći / Neoženjen Stolar - privatni poduzetnik.

1992

DURIĆ (Suljo) ALIJA Rođen 13. maja 1935. godine u Ilijašu / Oženjen Stolar - privatni poduzetnik. Otac troje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

429


DŽANIĆ (Zijad) HASAN Rođen 20. januara 1953. godine u Višegradu / Oženjen Elektrovarilac. Otac dvoje djece.

430

1992

DŽANKOVIĆ (Elmaz) RIFAT Rođen 6. oktobra 1971. godine u Sjenici / Neoženjen Privatni poduzetnik.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


DŽANKOVIĆ (Elmaz) ŠEVĆET Rođen 7. marta 1963. godine u Sjenici / Oženjen Privatni poduzetnik. Otac dvoje djece.

1992

DŽANKOVIĆ (Hamid) ELMAZ Rođen 19. maja 1936. godine u Sjenici / Oženjen Privatni poduzetnik. Otac sedmero djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

431


DŽINDO (Hamid) MUJO Rođen 3. juna 1937. godine na Sokocu / Oženjen Keramičar. Bavio se ugostiteljstvom. Otac troje djece.

432

1992

EROVIĆ (Rašid) FEHO Rođen 28. novembra 1956. godine u Bijelom Polju / Oženjen Ugostitelj. Otac dvoje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


GAČEVIĆ (Redžep) HUSO Rođen 23. jula 1959. godine u Gusinju (Plav) / Oženjen Inženjer mašinstva, zaposlen kao profesor. Otac dvoje djece.

1992

GAČEVIĆ (Redžep) ŠEMSO Rođen 5. septembra 1950. godine u Doljanima kraj Plava / Oženjen PTT radnik. Otac troje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

433


GAČEVIĆ (Redžep) ZUHDIJA Rođen 21. januara 1968. godine u Doljanima kraj Plava / Oženjen Metalostrugar. Otac jednog djeteta.

434

1992

HAJDAREVIĆ (Abdulah) ZILDŽO Rođen 5. novembra 1948. godine na Sokocu / Oženjen Vozač. Otac dvoje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


HAJDAREVIĆ (Zildžo) EMIR Rođen 9. marta 1973. godine na Sokocu / Neoženjen Mašinski tehničar.

1992

KATICA (Hamza) EMIN Rođen 1. juna 1954. godine u Rogatici / Oženjen Monter parnog grijanja. Otac troje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

435


KIKIĆ (Hamza) HARIS Rođen 11. juna 1971. godine u Derventi / Neoženjen Mašinski tehničar.

436

1992

KOVAČ (Ibro) RUŠID Rođen 28. marta 1956. godine u Borču kraj Gacka / Oženjen Diplomirani ekonomist. Otac dvoje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


KULO (Mehmed) EMIN Rođen 24. aprila 1934. godine u Ilijašu / Oženjen Ugostitelj, privatni poduzetnik. Otac troje djece.

1992

KULO (Mehmed) HASAN Rođen 10. aprila 1936. godine u Ilijašu / Oženjen Ugostitelj, privatni poduzetnik. Otac dvoje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

437


MAKSUMIĆ (Alija) NAIL Rođen 27. septembra 1948. godine u Ljubuškom / Oženjen Mašinbravar. Otac troje djece.

438

1992

MARTINOVIĆ (Latif) ERVAN Rođen 9. juna 1966. godine u Pljevljima / Neoženjen Student.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


MEDOVIĆ (Rasim) HABIB Rođen 23. juna 1968. godine u Sjenici / Neoženjen

1992

MULIĆ (Ramiz) ELMAZ Rođen 6. augusta 1962. godine u Sjenici / Neoženjen Metalski radnik.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

439


MULIĆ (Redžep) SABAHUDIN Rođen 23. juna 1957. godine u Sjenici / Oženjen Trgovački putnik. Otac dvoje djece.

440

1992

MULIĆ (Redžep) UJKAN Rođen 2. januara 1953. godine u Sjenici / Oženjen Trgovac. Otac jednog djeteta.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RAMOVIĆ (Smajo) HUSEIN Rođen 13. jula 1954. godine u Foči / Oženjen Autoprevoznik. Otac troje djece.

1992

RASTODER (Cano) IBRAHIM Rođen 5. novembra 1939. godine u Ivangradu / Oženjen Ekonomist. Otac troje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

441


RASTODER (Cano) RAHMAN Rođen 18. oktobra 1933. godine u Ivangradu / Oženjen Vozač. Otac četvero djece.

442

1992

SELIMOVIĆ (Ćamil) SABIT Rođen 24. januara 1951. godine na Sokocu / Oženjen Vozač. Otac troje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


TURKOVIĆ (Ibrahim) DŽAFER Rođen 21. februara 1956. godine u Sjenici / Oženjen Električar. Otac dvoje djece.

1992

TURKOVIĆ (Jusuf) HUSEJIN Rođen 7. augusta 1953. godine u Goraždu / Oženjen Građevinski poslovođa. Otac dvoje djece.

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

443


TURKOVIĆ (Jusuf) KASIM Rođen 5. februara 1958. godine u Goraždu / Oženjen Zidar. Otac jednog djeteta.

444

1992

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


445


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


SPISAK ŽRTAVA KASINDOLSKE ULICE

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

447


1. Bihorac (Hajro) Dervo 2. Bihorac (Hajro) Salih 3. Ćatović (Avdo) Mahmut 4. Dević (Hasan) Seid 5. Dević (Seid) Besim 6. Durić (Alija) Samir 7. Durić (Alija) Suvad 8. Durić (Suljo) Alija 9. Džanić (Zijad) Hasan 10. Džanković (Elmaz) Rifat 11. Džanković (Elmaz) Ševćet 12. Džanković (Hamid) Elmaz 13. Džindo (Hamid) Mujo 14. Erović (Rašid) Feho 15. Gačević (Redžep) Huso 16. Gačević (Redžep) Šemso 17. Gačević (Redžep) Zuhdija 18. Hajdarević (Abdulah) Zildžo 19. Hajdarević (Zildžo) Emir

20. Katica (Hamza) Emin 21. Kikić (Hamza) Haris 22. Kovač (Ibro) Rušid 23. Kulo (Mehmed) Emin 24. Kulo (Mehmed) Hasan 25. Maksumić (Alija) Nail 26. Martinović (Latif ) Ervan 27. Medović (Rasim) Habib 28. Mulić (Ramiz) Elmaz 29. Mulić (Redžep) Sabahudin 30. Mulić (Redžep) Ujkan 31. Ramović (Smajo) Husein 32. Rastoder (Cano) Ibrahim 33. Rastoder (Cano) Rahman 34. Selimović (Ćamil) Sabit 35. Turković (Ibrahim) Džafer 36. Turković ( Jusuf ) Husejin 37. Turković ( Jusuf ) Kasim

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

449


OPĆINA ILIDZA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)


RECENZIJA

monografija šehidi, poginuli i umrli pripadnici os rbih općine ilidža (april 1992 – juni 1996.)

451


BOLNA, DRAGA I VAŽNA USPOMENA Tražeći riječi kako da počnem ovu recenziju i da li da je uopće pišem, želim da kažem kako je suvišno i nepotrebno pisati recenzije za ovakve i slične knjige, odnosno publikacije. One su napisane samim svojim naslovom i tematikom koju obrađuju. U monografijama koje, kao što je slučaj u ovoj, govore o onima koji su dali svoje živote za domovinu BiH, za našu današnju slobodu, stvar je izbora mjere kako sve to treba posložiti, odnosno izbora informacija koje treba prezentirati. Oni koji su dugo, pošteno i iskreno radili na ovoj monografiji, prikupljajući sve moguće informacije, slažući ih, obrađujući itd., vidi se da su u svemu imali najbolju moguću namjeru da ovaj vrijedan projekt realiziraju na najbolji mogući način. A, naravno, sve se može drukčije uraditi; i bolje i lošije. Obradovan sam što se, evo, i na ovaj način svi nekako skromno odužujemo našim herojima, „zlatnim ljiljanima“, borcima kojima je bio cilj odbraniti se od agresora. Bez imalo kurtoazije, zahvaljujem načelniku općine Ilidža, gospodinu Ameru Ćenanoviću, što je došao na ovu ideju i što do kraja pomaže u njezinoj realizaciji. Da nije toga – ne bi bilo ni ove Monografije. Iskreno rečeno, nije mi drago što me je zapala ova izuzetno važna i tužna zadaća da o Monografiji, koja objedinjuje sve ilidžanske šehide i poginule borce (njih, nažalost, skoro 700) iz perioda agresije na BiH (1992-1995.), baš ja pišem recenziju. Više je razloga za tu tvrdnju. Prvo; Ne znam koliko sam kompetentan i umijem li to uraditi? Drugo; Zato što, kao što sam rekao, ne bi, inače, valjalo pisati bilo kakve recenzije za ovu vrstu literature. Treće; Zato što, bilo što čovjek da napiše, ni „do koljena“ ne može doprijeti svoj veličini i grandioznosti onoga što su učinili oni koji su u knjizi. Jednostavno, riječi su nemoćne da bilo što iskažu. Četvrto; Zato što sam, prvo kao borac Armije RBiH, a kasnije kao „Ljiljanov“ ratni reporter, lično poznavao mnoge od njih. I ne samo poznavao, nego smo bili veliki prijatelji. Peto; Zato što su mnogi šehidi u ovoj knjizi moji bližnji i daljnji rođaci i komšije. Sa nekim od njih sam zajedno odrastao, družio se, igrao... Kako onda iskazati bol, sjetu... kako? A njih, njih, više nema na ovom dunjaluku. Šesto; Zato što znam da su ovi naši heroji dali svoje živote za slobodu u kojoj mi danas uživamo. Zato što im

453


454

se ovo društvo nikada, ama baš nikada, ni na koji način ne može odužiti. Ali, kao i na ovaj način, može makar pokušati sačuvati sjećanje na njih. Neka im je vječni rahmet i mir dušama njihovim. Znam da će ova Monografija, kako su je nazvali, biti bolna, draga i važna uspomena, posebno članovima njihovih porodica. Ipak, ne bi bilo nimalo lijepo da do ove knjige budu držali samo roditelji, supruge, braća, sestre i djeca šehida i poginulih boraca iz ove Monografije. Bit će dobro ako iz ove knjige i ta djeca budu učila svoju djecu i unuke. Da ne zaborave ko su bili i za što su dali svoje živote. Bar im toliko duguju i ostali. Znamo već koliko se prošlost previše sličnih puta ponavljala na ovim prostorima. Dakle, da zapamte. Vrijednost ove Monografije je u tome što su u njoj oni koji su dali svoje živote, ne samo za slobodu stanovnika Ilidže u periodu agresije, nego i zbog toga što su čuvali „žilu kucavicu“ za stanovnike Sarajeva, glavnog bh. grada, što su čuvali jedini put za Sarajevo i iz opkoljenog Sarajeva. Uz dužno uvažavanje svih onih koji su dali svoje živote za današnju slobodu, bilo gdje širom naše BiH. Vrijednost ove Monografije je i u tome što je ona na jednom mjestu objedinila sve ono najvažnije što se tiče šehida i poginulih boraca i što su greške svedene na najmanju moguću mjeru. Vrijednost ove publikacije je u tome što ona zorno govori da su ovu zemlju branili ne samo Bošnjaci, nego i Srbi i Hrvati. Što se tiče predložene koncepcije Monografije, moram istaći da mi se dopada što je sve sa nekom mjerom. Šta to znači? To znači da su oni kojima je namijenjena ova knjiga, koji su njezina osnovna tema i razlog, u njoj smješteni u nekakav „mir“, nije im „tijesno“, njihove biografije i draga lica nisu opterećena nikakvim prljavštinama i slično. S mjerom je i uvod općinskog načelnika, „riječ“ urednice Fatime Prašo, ali i, čini mi se, tekst (na jednoj strani) o Ilidži u periodu agresije (1992-1995.). Dovoljno, samo onoliko koliko je potrebno. Ni malo ni previše. Jer, sigurno je da će se pripremati i pisati druga knjiga koja će temeljitije govoriti o tom periodu, o bezobzirnim atacima agresora i herojskoj odbrani naših heroja. Upravo ova temeljitost nije potrebna ovoj i ovakvoj Monografiji. Kratke biografije sa fotografijama, poredane po godinama pogibije, sa prethodnim abecednim spiskom, doziraju sasvim dovoljnu količinu informacija. Blok, pod nazivom „Rukopis srca“, sačinjavaju različiti radovi, onih kojima je neko od šehida u ovoj Monografiji“. Iskrenost i ljubav ispisuju živi svojim mrtvima; za vječnost, za nezaborav.


Ono što je Općina Ilidža, potpomognuta Kantonom Sarajevo, učinila na uređenju i obilježavanju spomen - obilježja šehida i poginulih boraca, za svaku je pohvalu. Tako danas i ilidžanska šehidska mezarja liče na prelijepe džennetske bašče. Kao primjer date su tabele i grafički prikazi šehida i poginulih boraca prema starosnoj strukturi i spolnoj pripadnosti. Ima ih još, npr. one prema godinama pogibije, prema nacionalnoj strukturi poginulih, prema mjestu i godini pogibije, prema stručnoj spremi, itd. I sve to može poslužiti kao skup korisnih podataka za druga i kasnija istraživanja. Uredništvo je objavilo i spisak onih čije biografske podatke nisu uspjeli pronaći. Pozvali su sve one koji imaju te podatke da im dostave. U posebnom dijelu i na kraju ove Monografije, zastupljene su i žrtve Kasindolske ulice iz aprila 1992. godine. Da, i njima je ovdje mjesto jer im je priznat status šehida. Dakle, ovih skoro 500 stranica Monografije, na jednostavan i uspješan način, po mom mišljenju, može poslužiti kao dobar primjer kako bi se trebale raditi ovakve i slične publikacije.

U Sarajevu, 31. oktobra 2008. godine

455

Fuad Kovač književnik i novinar


Ilid탑a, 2009.


Klepo (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Se (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · (Meho) Hajrudin · Durmo (Džemail) Fahrudin · Mahmutović (Sulejman) Zaim · Cucak (Hamčo) Rahman · Rašiti (Osman) Adem · Muhić (Kasim) Enver · Martinović (Murat) Selman · Sendo (Aziz) Ekrem · Agović (Ćamil) Sado · Mulaosmanović (Mahmut) Nihad · Dedić (Husein) Salko · Čehić (Rasim) Jasmin · Feratović (Šećo) Avdulj · Berilo (Mušan) Edin · HOljan (Osman) Asim Džaferović (Salko) Elmir · Suljević (Amir) Rasim · Hasanbegović (Ibrahim) Samir · Lindov (Salko) Mujo · Bašović (Islam) Behudin · Opanković (Kemal) Haris · Granulo (Hamdo) Nedžad · Trešnjo (Mušan) Ibro · Halač (Hasan) Ibrahim · Pendek (Selim) Adem · Oručević (Ramiz) Senaid · Maslo (Alija) Sead · Vokšić (Sejdija) Džemal · Kovač (Salko) Fahrudin · Rondić (Ismet) Besi Kozlić (Bećir) Izet · Godinjak (Hamid) Elvir · Brica (Jusuf) Minadir · Ćenanović (Hamdo) Hamid · Daglar (Filduz) Šaćir · Softić (Halim) Meho · Zejnilagić (Ivo) Dragica · Tešić (Vojislav) Ol (Zilko) Jusuf · Dedić (Kasim) Asim · Kundo (Latif) Edin · Krujezi (Selim) Šefćet · Delić (Mujo) Nedžad · Boloban (Ramo) Ibrahim · Mujkić (Ahmed) Uzeir · Asotić (Kurtan) Fahrudin · Džubur Životić (Sava) Zenon · Žunić (Dževad) Rusmir · Vražalica (Galib) Derviš – Lola · Sarajlić (Sulejman) Ismet · Đuliman (Džemal) Suvad · Džehović (Ahmet) Ramiz · Gorančić (Šaban) Enver · G · Harbaš (Bego) Vahid · Pintol (Avdija) Ibrahim · Džafić (Džemal) Mehmedalija · Kečo (Muradif) Džemal · Tutun (Alija) Adil · Rastoder (Hamdija) Admir · Vejselović (Murat) Alija · Bebić (D (Šahin) Murat · Kapo (Bajro) Vahidin · Handžić (Mehmed) Ibrahim · Salihović (Mujo) Esad · Merdžanić (Rasim) Nihad – Zecko · Memić (Ibro) Ibrahim – Turbo · Isanović (Bajro) Mustafa – M (Alija) Enes · Bećirović (Himzo) Mirsad · Kahvić (Ahmed) Ferid · Bašić (Alija) Asim · Andelija (Himzo) Mehmed · Pamuk (Zejnil) Jasminko · Ivanić (Pero) Silvio · Džemidžić (Zajko) Mušan · Vat sein) Izet · Džaltur (Ahmo) Ernest · Fočo (Omer) Mirsad · Oćuz (Lutvo) Munir · Avdović (Emro) Selmo · Čaušević (Velija) Hrustem · Hasanović (Sejmo) Selman · Begić (Ramo) Ramiz · Omer (Meho) Mujo · Memić (Huso) Mehmedalija · Ašćerić (Hamid) Hajrudin · Smailagić (Sejfudin) Faik · Musabegović (Fetah) Samir · Krajčin (Nahod) Jusuf · Ajdin (NaZif) Remzija · Redžepović (Elez) Muzafer · Rondić (Kamber) Edib · Ćenanović (Salih) Rasim · Hasečić (Ibran) Alija · Numanović (Džemal) Murat · Čolo (Kasim) Šerif · Kicara (Sabit) Ferid · Kadrić (Fikret) Elvir · Drako Izet · Nikočević (Redžo) Orhan · Bajraktarević (Sulejman) Muhamed · Husić (Husnija) Jasmin · Mekić (Vejsil) Himzo · Šahović (Edhem) Nermin · Marić (Mumin) Ćamil · Mekanić (Nezir) Ne (Šućrija) Muharem · Rađo (Mehmed) Salko · Vukotić (Hamid) Arif · Terović (Nusret) Emir · Jusufbašić (Vejsil) Sabit · Čorbo (Omer) Asim · Škrijelj (Šaban) Faik · Durmo (Ramiz) Ćamil · Pintol (Hamed) Zejnil · Strojil (Hasan) Ibrahim · Omerbašić (Redžo) Hajrudin · Išerić (Sulejman) Selma · Čustović (Zićrija) Miralem · Markulj (Ljubomir) Zdenko · Hrgonja (Sulejman) Sead · Nezi din · Hodžić (Adil) Hilmo · Ćosić (Mujo) Safet · Omeragić (Ibro) Huso · Bakija (Huso) Hemed · Zećo (Meho) Omer · Mujanović (Asim) Sead · Mujanović (Hamid) Esad · Karan (Ilija) Milan · V (Rasim) Sead · Terović (Enver) Mehmed · Omerović (Hamid) Safija · Mehmedić (Sulejman) Mirsad · Sakalaš (Vehbija) Amir · Džebo (Mehmed) Mirsad · Pašukan (Enver) Alija · Bečković (Mujo Rahim · Ibišević (Alija) Sejmo · Muhović (Ibro) Mesud · Mulaosmanović (Fatima) Samir · Udovčić (Agan) Vahid · Mahmutović (Fehim) Sabit · Čuljak (Krešimir) Branko · Trifunović (Gavrilo) (Mustafa) Haris · Mehinović (Mensud) Damir · Hodžić (Osman) Azmir · Smajlović (Idriz) Edin · Ademović (Mahmut) Fejzo · Bjelica (Jovo) Dragutin · Hajdarević (Avdo) Azur · Hrnjević (Me (Asim) Fadil · Raščić (Šerif) Šućro · Kadić (Ismet) Senad · Granulo (Halil) Halid · Habota (Sajto) Emir · Kekić (Dervo) Adem · Bešlić (Rešo) Iso · Kurtagić (Amir) Mehdija · Selmanović (Ismet · Rovčanin (Džanko) Nuho · Isović (Redžep) Emin · Čorbo (Dervo) Derviš · Oručević (Ismet) Izudin · Serdarević (Salko) Asim · Karlica (Hadžo) Mehemed · KaRić (Himzo) Zijad · Fejzić (Nedž Senaid · Škaljić (Bajro) Samir · Krivić (Muhidin) Sead · Smajić (Agan) Meho · Tarčin (Avdija) Zajko · Hasanbegović (Muhamed) Esad · Kustura (Omer) Šefik · Mulaosmanović (Bajro) Fikret · hem) Ferid · Pintol (Avdija) Mustafa · Kolić (Nasuf) Harun · Matić (Nikola) Davor · Lojpur (Dušan) Miran · Ibrahimović (Sulejman) Salem · Mahmutović (Nezir) Sulejman · Silajdžić (Huso) (Hajrudin) Mevsudin · Hodžić (Hamid) Ibrahim · Mišić (Nikola) Anto · Tucaković (Ibro) Nijaz · Kadić (Hajdar) Izet · Kršo (Sulejman) Nurko · Suljević (Iso) Nusret · Mulaosmanović (Sma · Bošković (Veljko) Miodrag · Bašić (Ćazim) Nezir · Goro (Nasuf) Tahir · Sidran (Omer) Sulejman · Čimpo (Ibro) Džemil · Omeragić (Ifet) Nermin · Fejzić (Adem) Adil · Kadić (Hanefija) Uze (Zilko) Suvad · Kerić (Ibro) Ibrahim · Suljić (Mujo) Ekrem · Memić (Abid) Fadil · Omerspahić (Alija) Hamdo · Mujanović (Mujo) Fahrudin · Kezo (Ćamil) Mumin · Korman (Midhat) Dino · H Fadil · Čolo (Mustafa) Nisvet · Zukanović (Aziz) Suad · Mehanić (Fadil) Sabit · Plavčić (Ibro) Mehmed · Makaš (Jusuf) Muzafer · Andelija (Rašid) Zulfo · Hasić (Muharem) Hamid · Begović (Meho) Muris · Mehmedspahić (Šaćir) Hilmo · Muratović (Ćazim) Elmaz · Kapetanović (Muhamed) Salahudin · Kadrić (Kasim) Admir – Dado · Kulo (Hasan) Edis · Hadžić (Alija) Damir · Os (Hamdija) Sado · Hadžić (Zahid) Fikret · Kereš (Osman) Hasan · Mušanović (Rasim) Elvir · Čaić (Ibrahim) Maše · Opanković (Hilmo) Džemail · Beširević (Avdija) Ševko · Mehmedika (Mujo) Halil · Suljić (ZahId) Zijad · Marijanović (Pero) Mario · Mulaosmanović (Enver) Edvin · Džabija (Vehid) Edin · Suljević (Dedo) Šele · Zahirović (Himzo) Ramiz · Mahmutović (Meho) Vehid (Rasim) Mevlida · Elčić (Rasim) Samira · Bulbul (Mehmedalija) Džemal · Bogunić (Halil) Emir – Čarli · Avdić (Kasim) Sead · Čengić (Ismet) Jasmin · Maljić (Alija) Sead · Sporišević (Avdo) Ahmed Avdija · Peljto (Hajro) Halil · Torlak (Abid) Samir · Vugdalić (Rašid) Šerif · Ćenanović (Salem) Nijaz · Mekić (Džemal) Salem · Bilić (Džafer) Adis · Šućur (Đorđo) Nedeljko · Idrizović (Halid (Edhem) Ibrahim · Dervišević (Rasim) Emir · Busuladžić (Hamza) Mugdim · Bešović (Ejub) Ešeref · Barac (Omer) Hasan · Hodžić (Mustafa) Mesud · Kečo (Bajro) Ćamil · Halač (Ibrahim) Hajr Dževad · Ilić (Pavo) Ivan · Tahirović (Amir) Nusret · Memić (Sabit) Ismet · Kečo (Zejnil) Salem · BAjraktarević (Kasim) Ekrem · Kolenović (Zajo) Murat · Feriz (Mehmed) Enes · Hasečić (Fehim) (Hasan) Asim · Kubat (Nazif) Abdulah · Rizvić (Huso) Zaim · Kahvić (Taib) Hajrudin · Mulavdić (Ragib) Sado · Šito (Arslan) Ibro · Lokvančić (Safet) Smail · Smajić (Hurem) Selver · Lučkin (Sal – Kale · Hasić (Ćamil) Enes · Mučić (Pajazit) Ferhan · Bašalić (Salko) Fehim · Nikšić (Muharem) Hamdija · Fako (Huso) Abid · Mutapčić (Mujo) Sabrija · Krvavac (Rušid) Amir · Zorlija (Smail) · Ribić (Velija) HaZim · Rizvanović (Adem) Jasmin · Nalbantić (Hamdo) Nedim · Karić (Nurko) Alija · Resić (Selim) Ahmed · Halilović (Halil) Hidajeta · Serdarević (Salih) Suad · Dedić (Ahm (Ahmed) Adil · Koldžo (Mustafa) Ramo · Šuvalija (Galib) Hajrudin · Adrović (Numan) Adem · Abazi (Isuf) Fehmi · Babić (Mehmedalija) Dževad · Žiga (Hajro) Ermin · Pekmez (FerId) Armin · Be (Ilija) Jakov · Vejsilović (Šaban) Bajro · Delalić (Ahmet) Muharem · Ibrahimović (Sulejman) Ćamil · Arnautović (Mujo) Đulbo · Kunić (Džano) Rasim · Čebirić (Asim) Suljo · Šorlija (Šaćir) Fa · Pavica (Muhamed) Hamdija · Rogoj (Refik) Rusmir · Hadžiahmetović (Hasan) Avdo · Karišik (Smajo) Esad · Suljić (Fuad) Nuhrudin · Kapo (Bego) Meša · Agović (Ćamil) Ramzija · Kaljanac (S Zajko · Baručija (Ahmet) Kasim · Podgorica (Omer) Amir · Barac (Agan) Mešan · Kadrić (Ramiz) Almir · Mehmedspahić (Meho) Himzo · Sadiković (Šefket) Mirso · Demir (Hamid) Zahid · Meš · Vejo (Zijad) Edin · Aljović (Adem) Ahmet · Hanić (Halil) Enver · Pejčinović (Haso) Ahmet · Kurtović (Šerif) Esad · Curić (Dedo) Asim · Sarajkić (Mustafa) Ejub · Karić (Huso) Muharem · Op him · Granulo (Alija) Muhamed · Karić (Huso) Zaim · Milić (Alija) Adil · Kulovac (Jusuf) Hakija · Hozo (Mustafa) Hajrudin · Alić (Sulejman) Hidajet · Bešić (Šaćir) Ramiz · Bojičić (Osman) Aldin · Zajković (Alija) Nedžad · Turkušić (Zihnija) Himzo · Kadrić (Mujo) Nurko · Hadžić (Ahmed) Adem · Bašić (Šefik) Salko · Čorbo (Husnija) Dževad · Zorlak (Ramo) Zehro · Ćupina (S (Alija) Samir · Durić (Alija) Suvad · Durić (Suljo) Alija · Džanić (Zijad) Hasan · Džanković (Elmaz) Rifat · Džanković (Elmaz) Ševćet · Džanković (Hamid) Elmaz · Džindo (Hamid) Mujo · Ero Kikić (Hamza) Haris · Kovač (Ibro) Rušid · Kulo (Mehmed) Emin · Kulo (Mehmed) Hasan · Maksumić (Alija) Nail · Martinović (Latif) Ervan · Medović (Rasim) Habib · Mulić (Ramiz) Elmaz · M


t) Selman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · amiz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković Klepo lman · Sendo (Muhamed) Mustafa· Miletić (Ante) Pero · Murić (Meho) Safet · Stambolić (Salko) Avdija · Fejzić (Hamdo) Haris · Ćesko (Ismet) Ferid · Hasečić (Ahmed) Fuad · Mahmutović Osman) Asim · Kurdija (Nazif) Husein · Hrnjičić (Ibro) Smail · Mušanović (Zahid) Murat · Muzur (Akif) Ibrahim · Lokvančić (Džano) Hilmo · Zorlak (Mustafa) Esad · Memija (Ahmed) Sead · o) Nedžad · Osmanović (Mulaz) Ismet · Galešić (Mijo) Jagoda · Bučan (Hajro) Anes · Brkić (Franjo) Ivan · Ragipović (Nasuf) Maruf · Kahvić (Šerif) ElzedIn - Felga · Zajko (Mušan) Sakib · ć (Ismet) Besim · Lokvančić (Meho) Mustafa · Bozalija (Mustafa) Nihad · Suljić (Salko) Abdulah · Rizvo (Abid) Sulejman · Delić (Nazif) Ismet · Kustura (Dervo) Alija · Gracić (Ejub) Ermedin · (Vojislav) Oliver · Gušić (Šaban) Kadrija · Džambegović (Mujo) Halil · Ahmetović (Zahir) Remza · Festić (Himzo) Safet · Hadžihasanović (Muhamed) Adnan · Musić (Ramiz) Ismet · Baberović din · Džubur (Zaim) Ethem – Eko · Vukotić (Ismet) Hamid – Beli · Mušanović (Osman) DževaD – Džeki · Zildžević (Maso) Nihad · Hadžihalilović (Halil) Alija · Omerović (Ismet) Sabahudin · an) Enver · Godinjak (Fehim) Uzeir · Radeljaš (Sabit) Nusret · Gadžo (Abid) Huso · Marković (August) Zdenko · Čolo (Mato) Predrag · Imamović (Fejzo) Dervo · Ćeferin (Zvonimir) Ernest lija · Bebić (Drago) Krešimir · Jelić (Nedeljko) Jadranka · Pleh (Hilmo) Ismet · Hurić (Muharem) Selver · Sarajlić (Rizah) Ramiz · Muhović (Mehmed) Mevsuda · Gušić (Mumin) Senad · Letić o) Mustafa – Muta · Hrnjica (Asim) Miralem – Lale · Bećirović (Zahid) Amir · Avdić (Avdo) Almir · Toković (Tufik) Safet – Poštar · Lerotić (Vlado) Zorica · Ibrahimović (Adem) Nedžad · Alić ) Mušan · Vatrić (Abdulah) Muhidin · Kicara (Ramiz) Ferid · Muhić (Sulejman) Bećir · Džaltur (Mahmut) Mehmed · Grba (Rašid) Iso · Avdić (Salko) Zijad · Šendro (Nazif) Sadeta · Bašić (HuRamiz · Omerbegović (Meho) Zlatan · Adžović (Alija) Haris · Fejzić (Jakub) Smail · Gojak (Mumin) Haris · Goro (Salih) Rešad · Suljić (Abdulah) Ismet · Otajgić (Mustafa) Jusuf · Karijašević Redžepović (Nezir) Razija · Šutalo (Ivo) Mirko · Softić (Zaim) Enes · Mišić (Pero) Tomo · Uzunović (Rešad) Edin · Bašić (Šeho) Salko · Jurišić (Ante) Antun · Bečić (Abdulah) Edin · Avdović Elvir · Drakovac (Remzija) Safet · Rahman (Nazif) Jasna · Hajdarević (Avdo) Adem · Krajina (Halil) Zijad · Zukić (Hamid) Amir · MezIt (Muharem) Himzo · Kadić (Juso) Meho · Musić (Ramiz) ć (Nezir) Nedim · Agić (Enes) Muniz · Borovac (Halil) Fadil · Jelešković (Zaim) Vahid · Salihić (Mehmed) Habiba · Džamalija (Mušan) Adil · Džafić (Arif) Kerim · Leka (Hasan) Omer · Hidović amil · Pintol (Halil) Šemsudin · Lindov · (Hasan) Asim · Kahvić (Jusuf) Fadil · Pocrnjić (Sretko) Ivo · Mehmedagić (Dervo) Hamza · Mutapčić (Alija) Fikret · Tarančić (Husein) Derviš · Terzić n) Sead · Nezirović (Adem) Adem · Štrelov Tabulov (Ante) Boris · Mutapčić (Džemail) Ćazim · Žderović (Ibro) Rahmo · Čolpa (Ćamil) Zićrija · Podgorica (Omer) Hašim · Sijamić (Safet) Vahilija) Milan · Vegara (Adem) Esad · Došljevski (Goce) Zoran · Ibrahimi (Zulćufli) Safet · Kovač (Abaz) Senad · Nišić (Junuz) Esad · Adžajlić (Himo) Hidajet · Kalabušić (Hadžo) Jasmin · Smajić ković (Mujo) Ibro · Hukara (Muradif) Fadil · Memović (Rasim) Sakip · Turković (Feho) Kambo · Omerović (Began) Alija · Valjevčić (Hamdija) Dževad · Sijamić (Mujo) Ismet · Ćatović (Ćamil) vić (Gavrilo) Marin · ZEćo (Ibro) Meho · Zaimović (Esad) Edin – Dino · Sinanović (Halid) Sead · Salihagić (Alija) Muhamed · Kodrić (Bećir) Osman · Musaefendić (Sulejman) Hazim · Merzić Hrnjević (Mešin) Irfan · Velić (Alaga) Rusmir · Hrnjević (Mešin) Ismet · Bašić (Ahmed) Ibrahim · Mulić (Sulejman) Mirsad · Šutković (Murat) Husein · Mulaosmanović (Jusuf) Halid · TUtun nović (Ismet) Mahmut · Radončić (Medo) Džafer · Malagić (Nuho) Amir · Kafedžić (Muhamed) Bakir · Bandić (Hamid) Halil · Seferović (Muharem) Mustafa · Rustempašić (Hamdo) Adnan Fejzić (Nedžib) Ismir · Crnčević (Idriz) Zuhdo · Džomba (Hasib) Alija · Omeragić (Huso) Mirsad · Bilalović (Ibrahim) Fikret · Ćišija (Fehim) Suad · Gavranović (Marijan) Emil · Fatić (Hamid) ajro) Fikret · Šuman (Mušan) Juso · Muzur (Vejsil) Hamdo · Čaušević (Izet) Zijad · Merzić (Nazif) Kemal · Kurtović (Selim) Edhem · Nokto (Ismet) Zikret · Trako (Hasan) Dževad · Maslo (Eddžić (Huso) Vahid · Ahmespahić (Avdo) Amir · Ćatović (Zahir) Hajrudin · Kulauzović (Hasan) Hajrudin · Mujkić (Selmo) Ekrem · Omeragić (Ibro) Munib · Kadrić (Halil) Zuhdija · Kasapović anović (Smajo) Jusuf · Pajević (Mujo) Ahmed · Šehović (Džemal) Nedžad · Dupovac (Sulejmen) Hamid – Haće · Mahmutović (Hamed) Samed · Huseini (Bajram) Arsim · Ahmetović (Ale) Salem Hanefija) Uzeir · Bojo (Eduard) Igor · Stanić (Jozo) Ivica · Holić (Nuro) Husein · Kožar (Ramo) Muzafer · Hajrović (Faik) Ramiz · Lokvančić (Mehmed) Derviš · Kiso (Đulko) Fikret · Dedić hat) Dino · Hasanović (Hasan) Bajram · Kečo (Ahmet) Almir · Alić (Ibrahim) Šekib · Berbati (Ajet) Hajrulah · Brčić (Omer) Esed · Đekić (Hajriz) Nusret · Alagić (Hilmija) Ramiz · Curić (Esad) mid · Begović (Ragib) Selim · Bučan (Sulejman) Nedžib · Drkić (Halil) Omer · Uzunović (Ismet) Amir · Uzunović (Omer) Asim · Uzunović (Omer) Ismet · Uzunović (Omer) Munib · Uzunović a) Damir · Osmanović (Rasim) Enver · Čordalija (Ahmed) · Fahrudin · Kelemiš (Mustafa) Ašim · Muzur (Ramiz) Amer · Toković (Tufik) Rafet · Šito (Ibro) Vahid · Bučan (Hajro) Emir · Lučkin dika (Mujo) Hamid · Turković (Huzeir) Redžep · Džaltur (Avdija) Fadil · Rahman (Mustafa) Medin · Agović (Rifat) Samir – Bucko · Muzur (Abid) Avdo · Topuz (Emin) Vahid · Divoš (Hasan) Meho) Vehid · Šatara (Fazlija) Sead · Ćupina (Bećir) Aziz · Bašović (Rifet) Ifet · Burajić (Osman) Mustafa · Botulja (Ćamil) Hasan · Hrnjić (Taib) Vahid · Zakomac (Mehemed) Muhamed · Elčić Avdo) Ahmed · Alibašić (Elmas) Besim · Murić (Alija) Nusret · Skalonjić (Ćemal) Sead · Hošo (Ramiz) Asim · Fazlić (Murat) Safet · Milišić (Omer) Zaim · Milišić (Dervo) Omer · Adrović (Derviš) izović (Halid) Šućro · Sarić (Seid) Mirsad · Bašalić (Safet) Mirsad - Cinco · Stambolić (Hurem) Sakib · Fajić (Muho) Šemsudin · MUjanović (Rasim) Asim · Ahmethodžić (Derviš) Adem · Šljivo brahim) Hajrudin · Bjelonja (Avdo) Meho · Hrnjić (Ramiz) Bajro · Derviškadić (Šerif) Sead · Isaković (Mehmed) Senad · Lučkin (Adem) Nurko · Trogrlić (Stjepan) Danko · Karišik (Ramčo) sečić (Fehim) Nijaz · Kustura (Mujo) Mušan · Kolar (Ismet) Jasmin · Sinanović (Ahmo) Kasim · Brkić (Ismet) Izet · Filipovic (Nedeljko) Stevo · Kapur (Ahmo) Hasan · Tanjo (Taib) Bakir · Briga · Lučkin (Salem) Bajro · Bejtić (Zehrid) Hasib · Bublin (Ramo) JuSuf · Borovina (Aziz) Refik · Delalić (Imšir) Šućrija · Balaž (Janoš) Gergelj · Hebibović · (Ćamil) Alija · Rahman (Nurija) Kasim rlija (Smail) Šefik · Džano (Halil) Asim · Memić (Muhamed) Adnan · Ahmethodžić (Salko) Meho · Ratković (Trifko) Aleksa · Suljić (Sejfo) Jasmin · Jašar (Ahmed) Ramiz · Sadžak (Amir) Asmir Dedić (Ahmed) Refik · Kustura (Kasim) Mensur · Kahvić (Fejzo) Suljo · Bećković (Edhem) Nedžib · Bajraktarević (Hamid) Meho · Selman (Bari) Sulejman · Hajdarević (Omer) Omer · Serdar d) Armin · Bečić (Salih) Fadil · Mraković (Ibro) Esad · Pecar (Hasan) Hasan · Ćenanović (Hamid) Izet · Ćenanović (Muhamed) Haris · Lokvančić (Ibrahim) Fadil · Leka (Ibro) Ahmet · Luščić ija (Šaćir) Fadil · Idžaković (Drago) Zvonko · Čajić (Salko) Edhem · Lingo (Arif) Zahid · Hajdarević (Muharem) Mirsad · Babić (Ramo) Sead · Poturak (IBro) Admir · Šehović (Nusret) Jasmin · Kaljanac (Salih) Idriz · Neljković (Ismet) Rafet · Čakić (Ibrahim) Behija · Imamović (Rašid) Meho · Džaferović (Munib) Ekrem · Medar (Juso) Ibro · Avdić (Hajrudin) Elvir · Čaušević (Ibro) ) Zahid · Mešević (Mehmed) Enes · Kardaš (Mustafa) Ibrahim · Bavčić (Asim) Avdo · Jelešković (Himzo) Nihad · Jelešković (Salko) Zaim · Miler (Franjo) Jozo · Bajraktarević (Muhamed) Elvir uharem · Oputa (Vejsil) Ibrahim · Ibrahimović (Nazif) Safet · Džemailović (Mustafa) Seadin · Opanković (Enver) Jasmin · Pecikoza (Rešid) Ago · Konaković (Jusuf) Seid · Krajčin (Alija) Ibračić (Osman) Selvin – Ceva · Bećirović (Ismet) Said · Gadžo (Alija) Emin · Omeradžić (Džemal) Merim · Bundo (Alija) Amir · Šuvalija (Esad) Ramiz · Gurbeta (Nazif) Amir · Sinanović (Džemal) o · Ćupina (Sulejman) Rukija · Sarajkić (Kasim) Husejin – Hurma · Bihorac (Hajro) Dervo · Bihorac (Hajro) Salih · Ćatović (Avdo) Mahmut · Dević (Hasan) Seid · Dević (Seid) Besim · Durić d) Mujo · Erović (Rašid) Feho · GaČević (Redžep) Huso · Gačević (Redžep) Šemso · Gačević (Redžep) Zuhdija · Hajdarević (Abdulah) Zildžo · Hajdarević (Zildžo) Emir · Katica (Hamza) Emin · miz) Elmaz · Mulić (Redžep) Sabahudin · Mulić (Redžep) Ujkan · Ramović (Smajo) Husein · Rastoder (Cano) Ibrahim · Rastoder (Cano) Rahman · Selimović (Ćamil) Sabit · Turković


Monografija  
Monografija  
Advertisement