Page 1

,

a v Yarad c l q M rk zinin

e

. ..

e

..

.

e e

e e

2014-CU IL UZR IS, PLANI S, mkir 2014 e

e

“Z KA”G ncl rin


.

. .

INGILIS e

Dilinin T drisi

Komponent 1. Mərkəzin dərnək fəaliyyətləri Tədbirin adı

Tədbirin növü

Tədbirin məqsədi

Əsas keyfiyyət göstəriciləri

İngilis dilinin tədrisi

Təlimlər

Gənclərin danışıq və biznes İngilis dilində sərbəst danışıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

Ümumi iştirakçı sayı: 90 nəf. Intermediate level: 70 Elementary level: 20

"2015 First European Games " yolunda Azərbaycana Vizual Səyahət" proqramı

Məlumat sessiyası

Qarşıdan gələn 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarını nəzərə alaraq gənclərimiz arasında azərbaycan haqqında informasiyaların ingilis dilində aşılanması vasitəsile ölkəmizə gələcək avropalı qonaqarla vətəndaşlarimiz arasında ünsiyyətin sadələşdirilməsi.

İştirakçı sayı: 45 nəfər

"UK Culture " proqram ının British Council -ın ingilis dili öyrən proqramı çərçivəsində tədrisi

Seminar

Bu təbiri təşkil etməkdə əsas məqsədimiz Gənclərimizi ingilis mədəniyyəti ilə tanış etməklə bərabər ingilis dilində danışıqlarını inkişaf etdirməkdir və ingilis mədəniyyəti ilə Azərbaycan mədəniyyəti arasındakı fərqlilikləri və oxşarlıqları nümayiş etdirməkdir.

İştirakçı sayı: 35 nəfər

"Novruz Festival" Xaricilərin gözü ilə adət ənənələrimiz

Sərgi

Xariciləri Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanış etməklə bərabər ingilis mədəniyyəti ilə Azərbaycan mədəniyyəti arasındakı fə rqlilikləri və oxşarlıqları nümayiş etdirməkdir.

İştirakçı sayı: 150 nəfər

Business EnglishTOEFL and IELTS

Təlim proqramı

Region gənclərinin TOEFL və İELTS proqramlarının faydaları və üstünlükləri haqqında məlumatlandırılmas ı. TOEFL və İELTS üzrə 1 pilot qrupun hazırlanması.

İştirakçı sayı: 12 nəfər

Shamkir Photo Essay. Kursun tələbələri tərəfindən Şəmkirin fotolarından ibarət məqalələrin yazılması

Məlumat sessiyası

Gənclərin Şəmkir haqqında bil iklərinin artırılması ilə yanaşı ingilis dilində təqdimat və yazı bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.

İştirakçı sayı: 68 nəfər

Essay on Childrens Day

Seminar

Uşaqlar gününü qeyd etmək bizə bir neçə vacib dəyərləri öyrədir.

İştirakçı sayı: 78 nəfər

Cavabdeh Müddət Status şəxs Türkan Məmmədova

31 dekabr

Türkan M əmmədova

30 Yanvar

Türkan Məmmədova

25 fevral

Türkan Məmmədova

16 Mart

Türkan Məmmədova

20 Aprel

2014

Türkan Məmmədova

25 May

Türkan Məmmədova

2 İyun

1


Danışan Gənclər Şəbəkəsi ayı çərçivəsində kursun tələbələri ilə birlikdə müxtəlif mövzularda aktiv danışıq klublarının keçirilməsi Intercultural Day Kursun tələbələri seçdikləri dünyanın müxtəlif ölkələri və onların mədəniyyətləri haqqında ingilis dilində təqdimatlar hazırlayacaqlar. "International Youth Day" çərçivəsində tələbələr tərəfindən ingilis dilində təqdimatların hazırlanması. O olmasın bu olsun tamaşasının ingilis dilndə səhnələşdirilməsi

Debat

İngilis dilində eyni mövzunun müxtəlif tərəfləri ilə tanış olmaqla ideyaların bölüşülməsi

İştirakçı sayı: 40 nəfər

Seminar

Kursun tələbələri seçdikləri dünyanın müxtəlif ölkələri və onların mədəniyyətləri haqqında ingilis dilində təqdimatlar hazırlamaqla dünya ölkələrinin mədəniyyəti ilə tanış olaraq ingilis dilində təqdimat bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.

İştirakçı sayı: 70 nəfər

Seminar

"International Youth Day" çərçivəsində tələbələr tərəfindən ingilis dilində təqdimatların hazırlanması. Günümüz də Dünya və Azərbaycan Gəncləri mövzusunda tədbir

İştirakçı sayı: 82 nəfər

Tamaşa

Tamaşanın keçirilməsinin əsas məqsədi ingilis dili kursunun tələbələrinin artıq ingilis dilində səlis danışdıqlarını göstərmək və onların nəinki ingilis ədəbiyyat nümünələrini eləcə də azərbaycan ədəbiyyat nümünələrini də ingilis dilində sərbəst səsləndirə bildiklərini nümayiş etdirməkdir.

İştirakçı sayı: 12 nəfər

Teacher Development Program

Təlim

British Council tərəfindən regiondakı gənc müəllimlərin qeyri formal tədris metodları ilə tanış edilməsi ,sertifikatlaşdırılması və ixtisaslaşmış danışıq klublarının təşkili

İştirakçı sayı: 23 nəfər

Teacher Development Program

Təlim

British Council tərəfindən regiondakı gənc müəllimlərin qeyri formal tədris metodları ilə tanış edilməsi, sertifikatlaşdırılması və ixtisaslaşmış danışıq klublarının təşkili

İştirakçı sayı: 23 nəfər

Türkan Məmmədova

20 İyul

Türka n Məmmədova

15 Avqust

Türkan Məmmədova

Türkan Məmmədova

28 Sentyabr

30 Oktyabr

2


e

Alman Dilinin T drisi Tədbirin adı

Alman dilinin tədrisi

Tədbirin növü

Təlim

Tədbirin məqsədi

Gənclərin danışıq və biznes Alman dilində sərbəst danışıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

Əsas keyfiyyət göstəriciləri Ümumi iştirakçı sayı: 50 nəf. Intermediate level: 40 Elementary level: 10

"Deutsche Ausbi ldung" mövzusunda seminarın keçirilməsi

Seminar

Bu tədbiri təşkil etməkdə əsas məqsədimiz gənclərimizə Alman dili öyrətməklə bərabər onlara Alman təhsil sistemi ilə daha yaxında tanış etməkdir.

İştirakçı sayı: 24 nəfər

Alman mədəniyyət mərkəzinin yaradılması

Dəyirmi masa

Bildiyimiz kimi Şəmkir şəhərində vaxtilə çoxlu almanlar yaşamışlar.Hətta vaxtilə Şəmkir şəhərinin adı alman adı olan A nnenfield olmuşdur və buna görə burada Alman mədəniyyət mərkəzini yaradıl ması və həmin əlaqələrin yeni formatda davam etdirilməsi mühüm amillərdəndir.

İştirakçı sayı: 30 nəfər

Almaniya bir rəssamın gözü ilə rəsm müsabiqəsinin sərgisinin mərk əzdə keçirilm əsi

Sərgi

Sərginin keçirilməsi Alməni yanın Azərbaycandakı səfirliyinin elan etdiyi Almaniya bir rəssamın gözü ilə elan etdiyi 7 -ci Rəsm müsabiqəsi ilə əlaqədar olaraq gənc rəssamların yağlı boya ilə işlədikləri rəsm əsərlərinin sərgilənməsi və seçilməsindən ibarət olacaq.

İştirakçı sayı: 15 nəfər

DAAD M ərk əzinin Zəka Gənclərin İntelektual İnkişaf və Yaradıcılıq M ərk əzind ə təqdimat ının keçirilməsi

Təqdimat

Təqdimatın keçirilməsində əsas məqsəd gəncləri DAAD bakı mərkəzinin fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış edib onların müxtəlif mübadilə proqramları ilə tanış etməkdir.

İştirakçı sayı: 20 nəfər

Ar şın mal alan tamaşasının Alman dili kursu tələbələri tərəfind ən səhnələşdirilməsi.

Tamaşa

Tamaşanın keçirilməsinin əsas məqsədi Alman dili kursunun tələbələrinin artıq alman dilində səlis danışdıqlarını göstərmək, onların nəinki alman ədəbiyyat nümünələrini eləcə də azərbaycan ədəbiyyat nümunələrini də alman dilində sərbəst səsləndirmək qabiliyyətlərini nümayiş etdirməkdir.

İştirakçı sayı: 20 nəfər

Cavabdeh Müddət Status şəxs Gülnar 31 dekabr Allahverdiyeva 2014

Gülnar 31 yanvar Allahverdiyeva

Gülnar Allahverdiyeva 28 fevral

Gülnar Allahverdiyeva 15 mart

Gülnar Allahverdiyeva

30 aprel

Gülnar Allahverdiyeva

20 may

3


Baku Sprachzentrum ilə Zəka Gənclərin İntelektual İnki şaf və Yaradıcılıq M ərkəzi arasında görüşün keçirilməsi. "Entwicklung und wir " mövzusunda Alman təşkilatlarırının Şəmkir gəncləri ilə görüşünün keçirilməsi

Dəyirmi masa

Görüşün keçirilməsində əsas məqsədi Sprach Zentrum Bakı mərk əzi ilə əlaqənin qurulmasıdır.Onu da qeyd edim ki Sprachzentrum Bakı Avstriya təhsil nazirliyinin Azərbaycanla təhsil mübadiləsi proqramı əsasında yaradılmışdır.Əsas məqsədi Azərbaycanda müxtəlif təhsil proqramları həyata keçirtməkdir.

İştirakçı sayı: 10 nəfər

Dəyirmi masa

Əsas Məqsəd yerli gəncləri müasir innovasiya metodları ilə tanış edib,onların müasir me todlarla inkişaflarına nail olmaqdır.

İştirakçı sayı: 24 nəfər

Gülnar Allahverdiye va

GİZ Alman standartlar ı mövzusunda yerli sahibkarlarla treyninqi

Dəyirmi masa

Yerli sahibkarların alman standartları mövzusunda maarifləndirilməsi.

İştira kçı sayı: 12 nəfər

Gülnar Allahverdiye va

"Deutsche und wir"

Dəyirmi masa

Layihənin başlıca məqsədi Alman mədəniyyəti ilə Azərbaycan mədəniyyəti arasındakı fərqlilikləri və oxşarlıqları nümayiş etdirməkdir.

İştirakçı sayı: 15 nəfər

Gülnar Al lahverdiye va

18 Gülnar Allahverdiye va

sentyabr

22 oktyabr

20 noyabr

24 dekabr

4


RUS Dilinin T drisi

e

Tədbirin adı

Rus dilinin tədrisi

Tədbirin növü

"M oлодёжь и русский язык"

Əsas keyfiyyət göstəriciləri

Cavabdeh Müddət Status şəxs

Təlimlər

Gənclərin danışıq və biznes Rus dilində sərbəst danışıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

Ümumi iştirakçı sayı: 70 nəf. Intermediate level: 50 Elementary level: 20

Seminar

Bu tədbiri təşkil etməkdə məqsədimiz Gənclərimizin Şəmkirin tarixi və müasir tikililərilərindən bəziləri ilə əyani tanış etmək dir.

İştirakçı sayı: 80 nəfər

Seminar

Gənclərdə rus dilinə maraq və məhəbbətin aşılanması. Rus dilinin dünyanın 6 geniş yayılmiş dillərindən biri olduğunu nəzərə alaraq,gənclər arasında geniş təbliğini aparmaqdır.

İştirakçı sayı: 80 nəfər

Gənclərin Milli bayramımız olan Novruzun özəlliklərini və gözəlliklərini qeyd etməklə rus dilində təqdimatlar hazırlamasıdır.

İştirakçı sayı: 12 nəfər

Mütaliə

İKT -nin imkanlarından geniş ist ifadə edildiyi müasir dövrdə gənclərdə bədii qiraətə marağın oyadılması və inkişaf etdirilməsidir.

İştirakçı sayı: 80 nəfər

Dram səhnələri

Böyük rus şairi A.S.Puşkinin anadan olmasının 250 illiyi ilə əlaqədar tədbirin keçi rilməsidir.Bu məqsədlə içtirakçılar şairin həyat və yaradıcılığını tədqiq edərək öyrənir və maraqlı məqamlarından ibarət informasiya bülleteni hazırlayırlar.

İştirakçı sayı: 10 15 nəfər

6 iyun ümumdünya rus dil i günü kimi qeyd edilir.Gəncləri klassik şairlərdən başqa müasir rus şairlərinin də yaradıcılığı ilə tanış etməkdir.

İştirakçı sayı: 80 nəfər

Gözəlova Süzalə

6 iyun

Seminar

Təqdimat və ekskursiya

Gənclərə Azərbaycanın Flora və Faunası haqqında rus dil ində məlumat verməkdir.

İştirakçı sayı: 80 nəfər

Gözəlova Süzalə

18 iyul

Ana dilimizin incəliyi ,zənginliyi və gözəllyi keçmişdən rus şair və yazarların diqqət və marağına səbəb olmuşdur.M.Y.Lermontov və L.Tolstoyun ana dilimizə o lan marağı misalında ,diğər yazıçı və şairlər haqda araşdırmalar apararaq rus dilində mühazirə və təqdimatların hazırlanmasıdır.

İştirakçı sayı: 15 nəfər

Gözəlova Süzalə

22 avqust

Mühazirə, təqdimat

"Достопримечател ьности нашего города" (şəhərə ekskursiya)

Tədbirin məqsədi

Təqdimat

Gözəlova Süzalə

Gözəlova Süzalə

Gözəlova Süzalə

31 dekabr 2014

25 yanvar

19 fevral

Gözəlova Süzalə

17 mart

Gözəlova Süzalə

18 aprel

Gözəlova Süzalə

24 may

5


Təqdimat

Seminar

Ekskursiya

Təqdimat

Milli musiqi gününə aid rus dilində esse hazırlamaqdır. Azərbaycanın zəngin musiqi irsinə malik olmasını ,dünya şöhrətli bəstəkarlar (Ü.Hacıbəyov,Q.Qarayev və s.) və onların əsərləri haqqında informasiya toplamaq və gənclərin yazı bacarıqları ilə yanaşı ,onların təqdimat qabiliyyətlərini inkişaf e tdirib formalaşdırmaqdır.

İştirakçı sayı: 10 nəfər

Müəllim günü münasibətilə "Cəmiyyətdə müəllimin rolu " mövzusunda rus dilində kiçik fotmatlı mühazirə hazırlamaqdır.

İştirakçı sayı: 25 nəfər

Bayraq günü münasibətilə,rus dilində Azərbaycanin son illərdə keçdiyi inkişaf yolunu əks etdirən sadə formatlı təqdimat hazırlamaqdır.

İştirakçı sayı: 80 nəfər

Hər bir gənc tədris m üddəti boyunca əldə etdiyi kommunikativ, yazı,təqdimat qabilliyət və bacarıqlarını əyani surətdə nümayiş etdirmək üçün sərbəst mövzuda təqdimatlar hazırlayır və təqdim edirlər.

İştirakçı sayı: 10 nəfər

18 Gözəlova Süzalə

sentyabr

Gözəlova Süzalə

4 oktyabr

Gözəlova Süzalə

9 noyabr

Gözəlova Süzalə

26 dekabr

6


e ee

Tədbirin növü

nc s n t D rn yi

e e

e

Tədbirin adı

T sviri

e

R sm

Tədbirin məqsədi

Əsas keyfiyyət göstəriciləri Ümumi iştirakçı sayı: 60 nəfər İştirak ediləcək ölkədaxili sərgilər 12 Beynəlxalq sərgilər 2

Rəsm və təsviri inc əsənət dərn əyi

Təlimlər

Rəssamlıq dərnəyi rəssamlığın müxtəlif növləri olan rəsm, qrafika, rəngkarlıq, dekorativ tətbiqi sənət, papye-maşe, ebru, batika və vitraj kimi növlərinin təlim və tədrisini özündə birləşdirir

Əmək və dekorativ tətbiqi sənət

Təlimlər

Əmək və dekorativ tətbiqi sənət dərnəyi gənclərə tikiş, biçmə və dizayn dərnəklərinin tədrisini təşkil edir.

Ümumi iştirakçı sayı: 21 nəf.

"Almaniya bir rəssamın gözü ilə"

Sərgi

Almaniya səfirliyinin təşkil etdiyi beynəlxalq rəsm müsabiqəsi

İştirakçı sayı: 80 nəfər

"8 MART"

Sərgi

Mərkəzimizin rəsm və DTS -in tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgi

İştirakçı sayı: 650 nəfər

Mərkəzimizin rəsm və DTS -in tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgi

İştirakçı sayı: 110 nəfər

Cavabdeh Müddət Status şəxs Məhər 31 dekabr Məhərrəmov 2014 Sona Məhərrəmova

Məhər

"Novruz"

Sərgi

Məhərrəmov

31 dekabr 2014

Sona Məhərrəmova Məhər

31 mart

Məhərrəmov Məhər Məhərrəmov Sona Məhərrəmova Məhər

4 mart

20 mart

Məhərrəmov Sona Məhərrəmova Məhər

"XƏMSƏ"

Sərgi

M.Məhər -in fərdi yaradıcılıq sərgisi

İştirakçı sayı: 80 nəfər

7 mart

Məhərrəmov Sona Məhərrəmova Məhər

"Uşaqlar Günü"

Sərgi

Mərkəzimizin rəsm və DTS -in tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgi

İştirakçı sayı: 110 nəfər

2 iyun

Məhərrəmov Sona Məhərrəmova Məhər

"Nizami və Məhsəti" Yaradıcılığı

Sərgi

Mərkəzimizin rəsm və DTS-in tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgi

İştirakçı sayı: 80 nəfər

Məhərrəmov Məhərrəmova Məhər

"Yeni İL"

Sərgi

Mərkəzimizin rəsm və DTS -in tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgi

İştirakçı sayı: 80 nəfər

Sərgi

Mərkəzimizin rəsm və DTS -in tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgi

İştirakçı sayı: 80 nəfər

17 dekabr

Məhərrəmov Sona Məhərrəmova Məhər

Əmək və tikiş biçmə

18 sent. 7 okt.

Sona

21 noyabr

Məhərrəmov Sona Məhərrəmov

7


SahMat ,

Tədbirin adı

Şahmat

Debüt

Tədbirin növü

Təlimlər

Dərs

Tədbirin məqsədi

Gənclərə şahmatın sirrlərinin öyrədilməsi

Debüt oyununun mərhələlərinin tədrisi

Əsas keyfiyyət göstəriciləri İştirakçı sayı: 47 nəfər

İştirakçı 47 nəfər

Cavabdeh Müddət Status şəxs Hüseyn Hüseynov

Hüseyn

31 dekabr 2014

28 fevral

Hüseynov Hüseyn

İtalyan oyununda debütdə buraxılan səhvlərə aid tapşırıqlar

Dərs

Açıq debütlərin izahı

İştirakçı 43 nəfər

Karo-kann müdafiəsi

Dərs

Yarımaçıq debütlərin tədrisi

İştirakçı 46 nəfər

Karo-kann müdafiəsində debütdə buraxılan səhflərə aid tapşırıqlar

Dərs

Yarımaçıq debütlər üzrə hazırlıq

İştirakçı 45 nəfər

Sicilya müdafiəsi

Dərs

Yarımaçıq debütlərin tədrisi

İştirakçı 47 nəfər

Sicilya müdafiəsində debütdə buraxılan səhvdən istifadə edilməsi

Dərs

Yarımaçıq debütlər üzrə hazırlıq

İştirakçı 42 nəfər

Pirts-Ufimts ev müdafiəsi

Dərs

Yarımaçıq debütlərin tədrisi

İştirakçı 44 nəfər

Pirts-Ufimtsev müdafiəsində debütdə buraxılan səhvlərə aid tapşırıqlar

Dərs

Yarımaçıq debütlər üzrə hazırlıq

İştirakçı 46 nəfər

Oyunun orta hissəsi

Dərs

Taktiki zərbə kombinasiyalarının tədrisi

İştirakçı 47 nəfər

Fiqurların xarakterik xüsusiyyəti və kombinasiyalarda iştirakı

Dərs

Fiqurların iştirak etdiyi kombinasiyaların tədrisi

İştirakçı 45 nəfər

Hüseynov

15 mart

Hüseyn

30 mart

Hüseynov

Hüseyn Hüseynov

5 aprel

Hüseyn

25 may

Hüseynov

Hüseyn Hüseynov

31 may

Hüseyn

30 iyun

Hüseynov

Hüseyn Hüseynov

Hüseyn Hüseynov

Hüseyn Hüseynov

6 iyul

17 avqust 29 avqust

8


Fiqurların qarşılıqlı əlaqəsinə əsalanmış kombinasiyaları

Dərs

Fiqurların qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi

İştirakçı 43 nəfər

Sonluqlar

Dərs

Sonluq nəzəriyyələrinin tədrisi

İştirakçı 47 nəfər

Strategiya

Dərs

Strategiyanın əsas elementlərinin öyrənilməsi

İştirakçı 46 nəfər

Hüseyn Hüseynov

Hüseyn Hüseynov

Hüseyn Hüseynov

9 sentyabr

12 oktyabr

15 oktybar

9


KOMPYUTER KURSLARI Tədbirin adı

Komputer kursları

Tədbirin növü

Dərs

Tədbirin məqsədi

Gənclərin Komputer bilik və bacarıqlarının artırılması.

Əsas keyfiyyət göstəriciləri Ümumi iştirakçı sayı il ərzində:150 Hal -hazırkı say 78 nəfər

Cavabdeh Müddət Status şəxs Əliməmmədova Aynurə

31.12.2014

Əliməmmədova 01.04.2014 Microsoft Office

Dərs

Microsoft Windows, Word,Excel,Rower Point

78

Paneldəki alətlər,idarəetmə panelində olan Microsoft Office Windows

Dərs

dərsliklər.

Əliməmmədova 01.01.2014 78

Kompute r biliyinin yoxlanılması Widows proqramından imtahanın verilməsi

Dərs

Dərs

Dərs

Dərs

Excel-dən imtahanın verilməsi

Dərs

Microsoft Offic e Power Point

Dərs

aparılması haqqında dərsliklər

78

Fiqurlarla işləmək(kvadrad,dairə)

Aynurə

Əliməmmədova

78

Hər hansı şəkillərin mantajı Dərs

Aynurə

Əliməmmədova 01.04.2014

Təqdimat üçün Slaydların hazırlanması.

Adobe Photoshop CS 6

Aynurə

Əliməmmədova 78

Dərs

Aynurə

Əliməmmədova 01.03.2014 78

Komputer biliyinin yoxlanılması

Corel Draw X3

Aynurə

Əliməmmədova 78

Elektron cədvəllərin hazırlanması,hesabların Microsoft Office Excel

Aynurə

Əliməmmədova 01.02.2014 78

Komputer biliyinin yoxlanılması Word proqramından imtahanın verilməsi

Aynurə

Əliməmmədova 78

Mətn ,cədvəl,sənədlər haqqında ümumi məlumat Microsoft Office Word

Aynurə

78

06.04.2014

Aynurə

Əliməmmədova 01.05.2014 01.06.2014 Aynurə

10


Komponent 2. Zəka Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin kadr potensialının gücləndirilməsi Təlim proqramlarının adı

Təlim saatı

Rəhbər heyətin “idarəetmə bacarıqları və peşəkar inkişafı”istiqamətində ehtiyaclar üzərindən təlimlərə cəlb edilməsi

40 saat

İşçi heyyətinin fərdi inkişafı istiqamətində müxtəlif “ Soft skills ” təlim proqramına cəlb edilməsi

60 saat

Müəllimlərin “ Müəllimlərin İ nkişaf Proqramına” cəlb edilməsi . (TOT proqramı)

90 saat

11


INTELLEKTUAL OYUNLAR Komponent 3.İntellektual oyunlar və kitabxana fəaliyyəti İntellektual oyunlar

Tədbirin növü

Benefisiarların sayı (təlimlərə qatılacaq gənclərin sayı)

Əhatə edəcəyi region

Şəmkir

Karl -Popper formatlı debat təlimləri

60 nəfər

Ritorika və i şgüzar dil təlimləri

60 nəfər

Şəmkir

Arqumentləşdirmə və inandırma sənəti təlimləri

60 nəfər

Şəmkir

"Şəbəkələşmə və sosial münasibətlər" təlimləri

60 nəfər

Şəmkir

Debat klublarının yaradılması

40 nəfər

Breyn-rinq intellektual oyunun keçirilməsi

70-80 nəfər

Nə? Harda? Nə zaman? İntellektual oyunun keçirilməsi

70-80 nəfər

Qazax, Tovuz, Ağstafa, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən Samux, Göy-Göl Qazax, Tovuz, Ağstafa, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, Samux, Göy-Göl Qazax, Tovuz, Ağstafa, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, Samux, Göy-Göl

12


Kitab klubunun f aliyy ti e

20 Yanvar Hüzn günü

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" toplusuna daxil olan Yeddi Gözəl poeması haqqında təqdimat Yazıçı Varis Yolçuyevlə oxucular ın görüşu İsmayıl Şıxlı-Dəli Kür M.Araz şeirləri

Tədbirin növü

Tədbir

Ümumi iştirakçı sayı: 40 nəfər

Kitab klubu

İştirakçı sayı: 30 nəfər

İmza Günü Kitab klubu Kitab klubu İmza günü

Ahmet Batman Kitab klubu Dədə Qorqud dastani

M.F.Axundov -Hekayəti mərdi xəsis, Mürafiə vəkillərinin hekayəti M.Füzuli - Səhhət və Mərəz, Söhbətül əsmar, Rindu Zahid

Kitab klubu

Kitab klubu

İmza Günü Behram Bagirzade M.Füzuli - Səhhət və Mərəz, Söhbətül əsmar, Rindu Zahid

Kitab klubu

İmza Günü Aytən Cavanşir C.Məmmədquluzadə -Çay dəstgahı, Danabaş kəndinin əhvalatları, Quzu M.P.Vaqif -Hayıf ki yoxdur, Zeynəb, Şamama

Əsas keyfiyyət Cavabdeh şəxs göstəriciləri

İştirakçı sayı: 35nəfər İştirakçı sayı: 20nəfər İştirakçı sayı: 12 nəfər İştirakçı sayı: 50 nəfər İştirakçı sayı: 22 nəfər

İştirakçı sayı: 15nəfər İştirakçı sayı: 20 nəfər İştirakçı sayı: 60 nəfər İştirakçı sayı: 25nəfər İştirakçı sayı: 50 nəfər

Kitab Klubu

İştirakçı sayı: 30 nəfər

Kitab klubu

Ümumi iştirakçı sayı: 25nəf.

e

Tədbirin adı

Müddət

Status

Həsənov Həsən Qasımova Gülçin Qasımova Gülçin

Yanvar 18.01.2014

Tədbir keçirildi

Yanvar 25..01.2014

Təqdimat keçirildi

Həsənov Həsən Qasımova Gülçin Qasımova Gülçin Həsənov Həsən

Fevral 08.02.2014 Fevral 22.02.2014 Mart 01.03.2014 Mart 15.03.2014

Qasımova Gülçin

Aprel 05.04.2014

Qasımova Gülçin

Aprel 19.04.2014

Qasımova Gülçin

May 03.05.2014

Həsənov Həsən

M ay 17.05.2014

Qasımova Gülçin

İyun 07.06.2014

Həsənov Həsən

İyun 21.06.2014

Qasımova Gülçin

İyul 05.07.2014

Qasımova Gülçin

İyul 12.07.2014

13


İştirakçı sayı: 60 nəfər

Çingiz Abdullayev

İmza günü

İ.Əfəndiyev -Sən həmişə mənimləsən, Məhv olmuş gündəliklər

Kitab klubu

İştirakçı sayı: 25 nəfər

Qismət

İmza günü

İştirakçı sayı: 50 nəfər

IF LA World Library and Information Congress

General Conference and Assembly

İyul 19.08.2014

Həsənov Həsən Qasımova Gülçin Həsənov Həsən

Avqust 02.08.2014

Avqust 09.08.2014

Həsənov Həsən

16-22 August 2014, Lyon, France

Qasımova Gülçin Həsənov Həsən Həsənov Həsən Qasımova Gülçin Həsənov Həsən

Avqust 23.08.2014 Sentyabr 20.09.2014 Sentyabr 27.09.2014

Həsənov Həsən Qasımova Gülçin Qasımova Gülçin Həsənov Həsən

Oktyabr 04.10.2014

Həsənov Həsən Qasımova Gülçin Qasımova Gülçin

Oktyabr 18.10.2014 Oktyabr 25.10.2014 Noyabr 01.11.2014

Qasımova Gülçin Həsənov İştirakçı sayı: 10-15 Həsən nəfər Qasımova Gülçin Həsənov İştirakçı sayı: 30 Həsən nəfər

Noyabr 08.11.2014 Noyabr 15.11.2014

İştirakçı sayı: 15 nəfər İştirakç ı sayı: 15 nəfər

Noyabr 29.11.2014 Dekabr 06.12.2014

İştirakçı sayı: 1 nəfər

A.Səhhət-Ayı və şir, Vətənim, Tənbəl, Güllərin bəhsi

Kitab klubu

Ziya Səfərbəyov

İmza Günü

A.Şaiq-Ana yurdum, Aslan qurd və tülkü, Tülkü həccə gedi

Kitab klubu

İştirakçı sayı: 10 nəfər

Nəriman Əbdülrəhmanlı

İmza günü

İştirakçı sayı: 50 nəfər

Homer -İlliada

Kitab klubu

İştirakçı sayı: 12 nəfər

Cek london -Həyat eşqi

Kitab klu bu

İştirakçı sayı: 15 nəfər

Layihə

Ümumi iştirakçı sayı: 4-5 nəfər

The Public library as a Modern Agora project of Information Society Development Foundation Warsaw,Poland

Həsənov Həsən

İştirakçı sayı: 20 nəfər İştirakçı sayı: 50 nəfər

İştirakçı sayı: 50 nəfər İştirakçı sayı: 20 nəfər

Mahir Qarayev

İmza Günü

F.Dostoyevski-Gülməli adamın yuxusu"

Kitab klubu

N.Həsənzadə-Cavid ,Nərdivan, Nizami, Qafqaz -uşaq şeirləri

Kitab Klubu

İştirakç ı sayı: 15 nəfər

A.Bakıxanov-Gülistani -İrəm

Kitab Klubu

İştirakçı sayı: 15 nəfər

H.Cavid -Şeyx Sənan, Afət, Peyğəmbər

Kitab klubu

Rəşad Məcid

İmza günü

C.Cabbarlı-Solğun çiçəklər, Sevil

Kitab klubu

N.Kəsəmənli-şeirləri

Kitab klubu

Qasımova Gülçin Qasımova Gülçin

Sentyabr 30.09.2014

Oktyabr 11.10.2014 2014/2015

Noyabr 22.11.2014

14


B.Vahabzadə-Komsoml , 26-lar, Ana dili , Gülüstan poeması

Kitab klubu

Səlim Babullaoglu

İmza günü

Cabir Novruz -şeirləri

Kitab klubu

Aqsin Yenisey

İmza günü

Ə.Cavad, M.Müşfiq, M.Hadi, A.İldırım

Kitab klubu

İştirakçı sayı: 15 nəfər İştirakçı sayı: 35 nəfər İştirakçı sayı: 15 nəfər İştirakçı sayı: 50 nəfər İştirakçı sayı: 20 nəfər

Həsənov Həsən Qasımova Gülçin Həsənov Həsən Qasımova Gülçin Həsənov Həsən Qasımova Gülçin

Dekabr 13.12.2014

17.12.2014 22.12.2014 24.12.2012 26.12.2014

15


Komponent 4. 2014 -cü il üzrə Layihə fəaliyyətləri Əməkdaş Layihənin adı

Layihənin təsviri

təşkilat və şirkətin adı

“Zəka” Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində Microsoft İT Microsoft İT Akademiya kursları

Akademiya kurslarının tədris edilməsi üçün mərkəzin yaradılması və

Microsoft Azerbaijan

beynəlxalq sertifikasiyadan keçmiş təlimçi hazırlığı Kişilər arasında şahmat üzrə ölkə

Şahmat üzrə kişilər arasında ölkə

Azərbaycan Şahmat

birinciliyinin keçirilməsi

birinc iliyinin keçirilməsi

Federasiyası

"Karyera Məktəbi ”

"Gənclər Teatrı”

Regionda çalışan sahibkarl ıq obyektləri il ə əlaqələrin yarad ılması və yerli əmək bazarının tələblərin ə uy ğun peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması üçün təlimçilərin və ekspertlər in cəlb edilməsi

Young Trainers School

Gənclərin dram və ictimai çıxış bilik və bacarıqlarının inkişafı, gənclər tərəfindən aktual sosial yüklü mövzularda tamaşa və səhnələrin hazırlanması

ALLMAG , Az . Dram Teatr ı

Təsviri incəsənətin qum üzərində rəsm istiqaməti üzrə təlim və sərginin “ Qum üzərind ə rəsm” sərgisi

Az . Gənclər Fondu

keçirilməsi Ümumbəşəri dəyərləri daşıyan və bütün dünyə gənclərinin qoşulduğu nifrət

“ Nifrət nitqinə yox” ka mpaniyası

nitqinə yox kampaniyası üzrə lay ihə

Az. Gənclər Fondu

təlimlərin keçirilməsi Dekorativ tətbiqi sənət sahəsində nağıl “ Nağıllar aləmi ” sərgisi

qəhrəmanlarının obrazlarından ibarət

Az . Gənclər Fondu

sərginin təşkili "Şəmkir gənc rəssamların gözü ilə"

Gənc rəssamların sərgisi

mövzusun da regionun gənc

Az. Gənclər Fondu

rəssamlarının sərgisi

16


Komponent 5. 2014-cü il üzrə Texniki təsərrüfat fəaliyyətləri Tədbirin adı Cari işlərin mütamadi olaraq yerinə yetirilmə si

Tədbirin növü Tikinti və quruculuq işləri

Əsas keyfiyyət Cavabdeh şəxs göstəriciləri

Müddət

Status

Q.Babayev

Q.Babayev Sənədlərin hazırlanması

Prosedur və təlimat Prosedur və

Qazanxana operatorunun təhvil təslim kitabı

Prosedur və Nüvbətçi elektriklərin təhvil təslim kitabı

MM sənədlərinin hazırlanması

Q.Babayev

təlimat Prosedur və

Davamiyyət kitabı

Q.Babayev

təlimat Prosedur və

Növbəti təlimat kitabı

Q.Babayev

təlimat Prosedur və

Növbə ərzində baş verən qüsurların jurnalı

Q.Babayev

təlimat

Q.Babayev

təlimat Prosedur və

Q.Babayev

təlimat Cari qulluq

Q.Babayev

Qazonun suvarılması

Cari qulluq

Q.Babayev

Ağacların və gül kollarının

Cari qulluq

Q.Babayev

Cari qulluq

Q.Babayev

Cari qulluq

Q.Babayev

Qazonun tullantılardan təmizlənməsi

budanması,dibinin bəşaldılması və suvarılması Məhv olmuş yaşıllıq bitkilər inin yenisi ilə əvəz olunması Bayrağın dəyişdirilməsi və texniki qulluq Transformator məntəqəsinə və generator qulluğun təmin olunması Genaratorda olan dizel yanacağının yoxl anması

Cari qulluq

Cari qulluq

Qazanxana və havalandırma sisteminə qulluq

Cari qulluq

Bayraq muzeyinin qulluğunun daim yaxşılaşdırılması

Cari xidmət

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

17


Nasosxananın daim işlək halda olmasını təmin etmək Ərazidəki sanitar qovuşağın işlək olmasını təmin etmək Ərazidə baş verən elektrik qüsurlarının aradan qaldırılması Mərkəzin qabağında olan qranit plitələrin (çatlamış və ya sınmış)dəyişdirilməsi Daş döşəmədə baş verən dağıntıların aradan qaldırılması

Cari qulluq

Cari qulluq

Texniki qulluq

Tikinti

Tikinti

Qazonun tullantılardan təmizlənməsi

Cari qulluq

Qazonun suvarılması

Cari qulluq

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev Q.Babayev

Ağacların və gül kollarının budanması,dibinin bəşaldılması və

Q.Babayev Cari qulluq

suvarılması Bayrağın dəyişdirilməsi və texniki qulluq Əlavə anbarın hazırlanması Zirzəminin təmizlənməsi və anbar halına salınması Yaşıllıq işçiləri üçün iş yerinin yaradılması Otaq quraşdırmaq və lazimi şəraitin yaradılması Transformator məntəqəsinə və generator qulluğun təmin olunması Genaratorda olan dizel yanacağının yoxlanması

Cari qulluq Tikinti

Tikinti Tikinti Tikinti

Texniki qulluq

Cari qulluq

Qazanxana və havalandırma sisteminə qulluq

Cari qulluq

Çillərin ətrafına dəmir tozdan asar çəkmək

Tikinti

Parlaq Zəka verlişinin iş qrafikinin tutulması

Q.Babayev Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev Q.Babayev

heyyətin otellərdə yerləşdirilməsi ,yemək və nəqiliyyatla təmin edilməsini təmin etmək

18


Bayraq muzeyinin qulluğunun daim yaxşılaşdırılması Nasosxananın daim işlək halda olmasını təmin etmək Ərazidəki sanitar qovuşağın işlək olmasını təmin etmək

Cari qulluq

Cari qulluq

Cari qulluq

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Qazonun tullantılardan təmizlənməsi

Cari qulluq

Q.Babayev

Qazonun suvarılması

Cari qulluq

Q.Babayev

Ağacların və gül kollarının budanması,dibinin bəşaldılması və

Q.Babayev Cari qulluq

suvarılması Bayrağın dəyişdirilməsi və texniki qulluq Transformator məntəqəsinə və generator qulluğun təmin olunması Genaratorda olan dizel yanacağının yoxlanması Qazanxana və havalandırma sisteminə qulluq

Bayraq muzeyinin qulluğunun daim yaxşılaşdırılması Nasosxananın daim işlək halda olmasını təmin etmək Ərazidəki sanitar qovuşağın işlək olmasını təmin etmək Amfiteatrın oturacaqlarının laklanması və saz halda olmasının təmin etmək

Texniki qulluq Texniki qulluq

Cari qulluq Cari qulluq

Cari qulluq

Cari qulluq

Texniki qulluq

Cari qulluq

Fantanların yay və qış mövsümləri üçün hazır olması üçün lazimi texniki qulluğun

Q.Babayev Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev

Q.Babayev Texniki qulluq

təmini Pavilionunun çəkilişə hazırlanması

Parlaq Zəka

Kerio serverin Tətbiq edilməsi

Təhlükəsizlik

Printerlərə baxış (Katriclərin yeniləmməsi) Şəbəkənin tənzimlənməsi, yaranan qusurların aradan qaldırılması

Təhlükəsizlik

Təhlükəsizlik

Qayvalı

Fevral

Rüstəmov Qayvalı

Gündəlik

Rüstəmov Qayvalı

ay ərzində

Rüstəmov

iki dəfə

Qayvalı

Gündəlik

Rüstəmov

19


Antivirusların yenilənməsi

Help Desk

Təhlükəsizlik

Təhlükəsizlik

Tədbirlərə texniki dəstək vermək

Kitabxanada olan PC-lərin arxivləşdirilməsi

Serverə nəzarət etmən Elektron İnformasiya daşıyıcılarına nəzarətın

Təhlükəsizlik

etmək

həftəlik

Qayvalı

sifariş

Rüstəmov

əsasında

Qayvalı

sifariş

Rüstəmov

əsasında

Qayvalı

həftəlik

Rüstəmov Təhlükəsizlik

Qayvalı

gündəlik

Rüstəmov Təhlükəsizlik

edilməsi Təhlükəsizlik Kameralarının sazlığına nəzarət

Qayvalı Rüstəmov

Qayvalı

gündəlik

Rüstəmov Təhlükəsizlik

Qayvalı

gündəlik

Rüstəmov

20


Komponent 6. 2014 - cü il üzrə Bayraq muzeyi fəaliyyətləri Tədbirin adı

Tədbirin növü

Əsas keyfiyyət göstəriciləri

8 Yanvar Lənkaran və Sumqayıt şəhər şahmat məktəbləri üzvlərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı:20 nəfər.

20 Yanvar “Hüzn günü” ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanında iştirak etmək.

Yürüş .

İştirakçı sayı: 50 nəfər.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 30 nəfər.

2 Fevral “Gənclər günü” ilə əlaqədar Region gənclərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti. 26 Fevral “Xocalı soyqırımı” günü münasibəti ilə İdarə heyyətlərinin və rayon məktəblərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya. İştirakçısayı: 60 nəfər

20 Mart “Novruz bayramı “ münasibəti ilə Əhməd Cavad və Məhəmməd Füzuli adına orta məktəblərin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

31Mart “Soyqırım günü”nü anmaq məqsədi üçün Flashmodun təşkil etmək.

Flashmod.

İştirakçı sayı: 60 nəfər.

2Aprel “ Kəlbəcərin işğalı” günü ilə əlaqədar Nizami Gəncəvi adına orta məktəb şagirdlərinin və muəllimələrinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 30 nəfər.

İştirakçı sayı: 40 nəfər.

Cavabdeh şəxs İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. Musayeva Nilufər. İbrahimova Fidan. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin.

İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan . Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. QuliyevaRamin.

Müddət

Status Yekunlaşıb

08. 01.2014.

Yekunlaşıb 20.01.2014.

02.02.2014.

26.02.2014.

20.03.2014.

31.03.2014.

02.04.2014.

21


8May “Şuşanın işğalı” günü ilə əlaqədar Əhməd Cavad adına orta məktəbin müəllim və şagirdlərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 30 nəfər.

Ekskursiya. 9 May “Qələbə günü” münasibəti ilə əlaqədar rayon məktəblərinin Bayraq Muzeyinə ziyar əti. 10 May Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad günü münasibətilə regionumuzun idarə

İştirakçı sayı: 70 nəfər.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 50 nəfər.

heyyətlərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

18May “ Muzeylər günü” münasibəti ilə əlaqədar regionumuzun Mədəniyyət kollektivinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 40 nəfər.

28May “Respublika günü” münasibəti ilə əlaqədar regionumuzun idarə heyyətinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 50 nəfər.

15 İyun “Qurtuluş günü “ilə əlaqədar Qazax və Tovuz rayonu məktəblərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

17 İyun “Ağdərənin işğalı “ günü ilə əlaqədər Məhəmməd Füzuli adına məktəbin muəllimələri və şagirdlərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti. 26 İyun “Milli ordu günü”ilə əlaqədar N - saylı hərbi hissənin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

Ekskursiya.

Ekskursiya.

İştirakçi sayı:25 nəfər.

İştirakçı sayı: 40 nəfər.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 20 nəfər.

23 Avqust “Cəbrayıl v ə Füzuli rayonunun işğalı “ günü ilə əlaqədar Hərbi çastımızın komandir və əsgərlərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı:30 nəfər.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 60 nəfər.

08.05.2014.

09.05.2014

Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin.

10.05.2014.

İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin.

18.05.2014.

İbrahi mova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin.

28.05.2014.

İbrahimova İştirakçı sayı: 60 Fidan. nəfər. Musayeva Niluf ər.

23 İyul “Ağdamın işğalı”günü ilə əlaqədar Cahangir Rüstəmova adına məktəbin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

15 sentyabr “Bilik günü “ münasibəti ilə əlaqədar rayon məktəblərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan.

İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quli yev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. Musayeva Nilufər İbrahimova Fidan. Quliyev Ramin.

15.06.2014.

17.06.2014.

26.06.2014.

23.07.2014.

23.08.2014.

15.09.2014

22


18 Oktyabr “Müstəqillik günü” münasibəti ilə əlaqədar Gədəbəy və Qazax rayonunun məktəbliləri və rayon idarə heyyəti üzvlərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

29 Oktyabr “Zəngilanın işğalı ” günü ilə əlaqədar Dəllər qəsəbəsi məktəblilərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

9 Noyabr “Bayraq günü” munasibəti ilə İcra başçımız başda olmaqla rayon təşkilatları , məktəbliləri və uşaq evlərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İbrahimova Fidan. İştirakçı sayı: 70 Musayeva nəfər. Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. İştirakçı sayı: 20 Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. nəfər.

İştirakçı sayı: 150 nəfər.

12noyabr “Konstutsiya günü” ilə əlaqədar rayon məktəblərinin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 40 nəfər.

17Noyabr “Dirçəliş günü “ ilə əlaqədar Qoylar və Tovuz rayonundan məktəblilərin Bayraq Muzeyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 50 nəfər.

31 Dekabr “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü” münasibəti ilə əlaqədar region təşkilatlarının Bayraq Muz eyinə ziyarəti.

Ekskursiya.

İştirakçı sayı: 70 nəfər.

İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin. İbrahimova Fidan. Musayeva Nilufər. Quliyev Ramin.

18.10.2014.

29.10.2014.

09.11.2014.

12.11.2014.

17.11.2014.

31.12.2014.

23

Annual plan 2014  
Annual plan 2014  
Advertisement