Page 1

‫רגע לפני הפעם הראשונה‬

‫מכוונים‬

‫בכי‬

‫הפחד מההרגשה‬ ‫היסטריה‬

‫ואז משחררים כדור‬

‫מתרכזים‬

‫שניה‬

‫הרגש בכתף גורם לך להבין‬

‫לחץ‬ ‫עוצרים נשימה‬

‫עשית את זה‬

Untitled-1 copy  
Untitled-1 copy  

‫מההרגשה‬ ‫הפחד‬ ‫מתרכזים‬ ‫היסטריה‬ ‫לחץ‬ ‫להבין‬ ‫לך‬ ‫גורם‬ ‫בכתף‬ ‫הרגש‬ ‫נשימה‬ ‫עוצרים‬ ‫כדור‬ ‫משחררים‬ ‫ואז‬ ‫בכי‬ ‫שניה‬

Advertisement