Page 1

akademija

Private Equity

Ljubljana, 28.8.2012


Private Equity - podpora za podjetja in celotno gospodarstvo Kaj je Private Equity? Kapital, zbran v obliki skladov, ki investirajo v zasebna podjetja (ki ne kotirajo na borzi).

Cilj Private Equity PoveÄ?anje vrednosti podjetij, katerih (so)lastnik postane.

Rezultat Private Equity ustvari rast gospodarstva in dodatna delovna mesta.


Private Equity Venture

Buyout


Ključne značilnosti posameznih vrst Private Equity Venture

Buyout

 majhna vrednost podjetij

 velika vrednost podjetij

 brez uporabe posojil

 večinoma uporaba posojil

 mlada podjetja, tudi "start-up"

 zrela, uveljavljena podjetja

 ciljna podjetja zelo redko že dobičkonosna

 stopnja dobičkonosnosti ključnega pomena

 razvoj nove tehnologije

 nova tehnologija ni pomembna

 manjšinski delež

 večinski delež

 vrednotenje na podlagi izkušenj

 vrednotenje na podlagi pravil

 venture managerji imajo lastne izkušnje iz tega področja

 buyout managerji prihajajo iz računovodstva, investicijskega bančništva ali managementa


Različne vrste Private Equity naložb

Zasebno podjetje

Javno podjetje

IPO Venture Buyout


Primer Venture naložbe  družba SeaMicro je bila ustanovljena julija 2007  razvoj tehnologije, ki bi zmanjšala električno porabo računalniških strežnikov (strežniki porabijo 2,5% vse električne energije v ZDA)  tri venture capital družbe (med njimi Draper Fisher Jurvetson) so v štirih letih v družbo investirali 60 mio USD  SeaMicro je razvil revolucionaren strežnik, ki porabi 75% manj električne energije kot dosedanji strežniki  njihove stranke so med drugim Skype, Mozilla, France Telecom idr.  29.2.2012 je družba AMD prevzela SeaMicro za 334 mio USD


Primer Buyout naložbe  družba Dollar General je bila ustanovljena leta 1939 in je ameriški diskontni trgovec, osredotočen na ponudbo v manjših krajih  KKR je julija 2007 prevzel družbo za 7,3 mrd USD, postavil novo vodstvo in z lastnimi strokovnjaki transformiral družbo

 V štirih letih so povečali prodajo iz 9,5 mrd USD na 14,8 mrd USD in dobiček iz 246 mio USD na 1,05 mrd USD  avgusta 2009 so podjetje spet uvrstili na borzo; KKR po delih prodaja svoj delež v družbi  trenutna tržna vrednost družbe je 15,5 mrd USD (KKR je še vedno največji lastnik – v lasti ima nekaj več kot 20% )


Kratka zgodovina  feb 2004:

zagon spletnega mesta thefacebook.com, ustanovitelji Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz in Chris Hughes

 jun 2004:

prva venture investicija: 500.000 USD (Peter Thiel)

 apr 2005:

druga venture investicija: 12,7 mio USD (Accel Partners)

 okt 2007:

Microsoft kupi 1,6% družbe za 240 mio USD

 avg 2008:

100 milijonov uporabnikov

 apr 2012:

900 milijonov uporabnikov

 maj 2012:

Facebook je uvrščen v borzno kotacijo, cena delnice je 38 USD, podjetje je s tem vredno 104 mrd USD


Zaslu탑ki glavnih akterjev

vlagatelj

nalo탑ba

Mark Zuckerberg

vrednost na dan kotacije 19,1 mrd USD

Peter Thiel

500.000 USD

2,8 mrd USD

Accel Partners

12,7 mio USD

7,6 mrd USD

Microsoft

240 mio USD

1,2 mrd USD


TeÄ?aj delnice druĹžbe Facebook


Ključne značilnosti Private Equity 1

Stvarna vrednost

2

Stabilni donosi

3

Zaščita pred inflacijo (stvarne vrednosti nudijo odlično zaščito pred inflacijo)

4

Slabša likvidnost (predčasen izstop ni predviden in tudi ni smiseln)

(oprijemljive naložbe v stvarne vrednosti)

(skrbno izbrane naložbe vrhunskih upravljavcev, neodvisne od borznih dogajanj)


Nekaj dejstev o Private Equity


Prispevek Private Equity (PE) k evropskemu gospodarstvu  PE skladi so v zadnjih petih letih v Evropi investirali več kot 233 mrd EUR  PE naložbe so v zadnjih petih letih v Evropi ustvarile več kot 8 mio novih delovnih mest  PE investicije spodbujajo inovacije in močno povečujejo število patentnih prijav  evropski PE skladi financirajo približno 5.000 podjetij letno, od katerih je 83% majhnih in srednjih podjetij  podjetja, podprta s PE, beležijo večjo rast prodaje, premoženja in zaposlenosti kot tista, ki niso podprta s PE  družbe, podprte s PE, veliko lažje dostopajo do virov financiranja  PE investicije v večjih evropskih podjetjih so povečale njihovo produktivnost za 7% na leto


NajveÄ?ji vlagatelji v Private Equity Evropa, 2007 - 2011

Vir: European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)


Ameriški pokojninski skladi so v zadnjih desetih letih več kot potrojili delež Private Equity naložb.


Primerjava donosov: Public Equity vs. Private Equity Desetletno obdobje (1.1.2001 – 31.12.2011)

Povpr. letni donos

Kumulativni donos

CalPERS PE portfolio

8,9%

134%

delniški trgi – ZDA

0,8%

9%

Naložba


PE donosi v primerjavi z borznimi trgi (2005 – 2011)


O Marku Mobiusu iz družbe Franklin Templeton: “Z njim je vedno zanimivo, ker ima veliko idej in energije in zna odpirati vrata, poskrbi tudi za oglaševanje podjetja.“ (Manager, 16.12.2010)


Kaj se lahko naučimo od najuspešnejših?

Univerza Yale  velikost naložbenega portfelja univerze: 19,4 mrd USD

 povprečen letni donos v zadnjih 20 letih: +14,2%  eden najuspešnejših institucionalnih investitorjev v svetu


Private Equity  

zaprti skladi, venture, boyout, različne vrste naložb, zasebna podjetja,javno podjetje,IPO, vzajemni skladi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you