8. Święto Muzyków (2015)

Page 3

Nabożeństwu współprzewodniczą ks. Andrzej Fober z parafii luterańskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu oraz ks. Marcin Sternal z parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Brzegu

Chórem Chłopięcym Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Zespołem Wokalnym „Rondo” SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu dyryguje dr Małgorzata Podzielny

Na organach grają Łukasz Mosur i Tomasz Kmita-Skarsgård

Na instrumentach dętych oraz kotłach grają Juliusz Herbert Tkacz – waltornia Aleksander Zalewski – trąbka Paweł Spychała – trąbka Eloy Panizo – puzon Mariusz Syrowatko – puzon basowy Kamila Pawlik – kotły

Wszystkie teksty czytań podano według Biblii Warszawskiej, natomiast tekst psalmu międzylekcyjnego podług Biblii Tysiąclecia

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych

Nabożeństwo i procesja rozpocznie się wraz z pierwszą pieśnią „Boże stworzenia, złączcie się” – wówczas prosimy powstać