Page 1

1


WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN… WERKINGSDAGEN PAASVAKANTIE Week 1 :

6/04 – 10/04

WERKINGSDAGEN ZOMERVAKANTIE Week 1 :

1/07 – 3/07

Week 2:

6/07 – 10/07

Week 3:

13/07 – 17/07

Week 4:

22/07 – 24/07

gesloten op 20 & 21/07 + uitstap op 24/07

Het speelplein is gesloten van 27/07 t.e.m. 31/07 Week 5:

3/08 – 7/08

Week 6:

10/08 – 14/08

Week 7:

17/08 – 21/08

Week 8:

24/08 – 28/08

SpeGTrock op 7/08

uitstap op 28/08

DAGWERKING 8 u.

Poorten openen (vooropvang)

start inschrijvingen

9.15 u.

START speelpleinwerking

stop inschrijvingen

16.30 u.

EINDE speelpleinwerking (naopvang)

17 u.

Poorten sluiten (aanwezige kinderen worden naar BKO De Woonboot gebracht)

2


OPGELET: •

Je brengt je kind tussen 8 en 9.15 u. Om 9.15 u sluit de poort!

Tussen 16.30 en 17 u. kan je je kind ophalen. Ophalen vóór 16.30 u. is niet mogelijk, enkel bij uitzonderlijke situaties en na overleg met de Jeugddienst!

HALVE DAGWERKING 8 u.

Poorten openen (vooropvang)

start inschrijvingen

9.15 u.

START speelpleinwerking

stop inschrijvingen

12 u.

EINDE speelpleinwerking (ophalen ten laatste om 12.30 u.)

OPGELET: •

Kinderen mogen enkel bij toestemming van de ouders het speelplein zelfstandig verlaten!

Er is geen mogelijkheid om enkel in de namiddag te komen!!

REGISTRATIE Vooraf registreren is noodzakelijk! Dit om lange wachtrijen aan de inschrijvingen te vermijden. •

De registratiefiche vind je online op www.jeugd-temse.be/aanbod/spegt of op papier in de Bib, Speel-o-theek Speelboel, AC De Zaat, OCMW

Dit wordt elk jaar opnieuw gevraagd!!

Enkel voor de paasvakantie is het verplicht vooraf in te schrijven door het beperkt aantal deelnemers. In de zomer is vooraf inschrijven niet noodzakelijk.

3


VOOR- EN NAOPVANG Voor- en naopvang zijn voorzien in Buitenschoolse KinderOpvang ‘De Woonboot’. ’s Ochtends en ’s avonds begeleiden de monitoren de kinderen te voet van en naar het speelplein.

OPGELET: •

Kinderen die wensen gebruik te maken van de voor- en naopvang dienen vooraf geregistreerd te worden bij BKO De Woonboot! Inschrijven vooraf is niet noodzakelijk.

Kosten verbonden aan voor- en naopvang worden afgerekend via De Woonboot.

DAGINDELING In de voormiddag wordt er in leeftijdsgroepen gespeeld: • • • • •

5-6 7-8 9-10 11-12 13+

In de namiddag is er VBS (Vrij Begeleid Spel): • •

Over het hele plein worden verschillende activiteiten aangeboden. Alle kinderen mogen kiezen waar, wat en waarmee ze spelen.

MIDDAGMAAL Je kind brengt zelf een lunchpakket mee. Een drankje kan aangekocht worden aan € 1. Een kom verse soep wordt gratis bedeeld. TIP: •

Het lunchpakketje wordt pas een paar uur later opgegeten, dus een koeltasje is handig (zeker bij warm weer)!

4


ZWEMMEN Nu het zwembad van Temse geopend is, kan er terug gezwommen worden. Dit is opnieuw een vaste keuze-activiteit in de namiddag! Hiervoor betaal je € 1,50 bovenop de dagprijs. Er wordt gezwommen op volgende dagen: 5-6, 11-12 en 13+ op dinsdag, 7-8 op woensdag en 9-10 op donderdag. OOK GOED OM WETEN: •

Geef je kind bij warm weer zwemgerief en/of reservekledij mee, want dan worden er waterspelletjes gespeeld op het speelplein!

UITSTAP Op vrijdag 24 juli en vrijdag 28 augustus gaan we met z’n allen op uitstap.

OPGELET: • • •

Vooraf inschrijven verplicht! Er is die dag geen opvang op het plein! Meer info over de uitstappen volgt later.

SPEGTROCK Vrijdag 7 augustus is het SpeGTrock! Het SpeGTplein wordt dan omgebouwd tot een groot kinderfestival met optredens en randanimatie.

5


Familie en vrienden zijn van harte welkom vanaf 14 u.!

DEELNAMEPRIJS Dagwerking

Voormiddag

Normaal tarief

€ 5 (tienbeurtenkaart € 40)

€ 2,50

Gezinnen met 3 of meer kinderen op het SpeGT

€ 3,50 (tienbeurtenkaart € 35)

€ 1,75

Sleutelpas

€ 2,50 (tienbeurtenkaart € 25)

€ 1,25

* SLEUTELPAS? •

De Sleutelpas is een persoonlijk kaartje dat korting geeft op de basisprijs van bepaalde vrijetijdsactiviteiten in Temse.

De Sleutelpas is voor alle inwoners van Temse met recht op verhoogde tegemoetkoming of leefloon. Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming onder bepaalde voorwaarden. Vraag hiernaar bij je ziekenfonds!

6


Meer info o Gemeentebestuur Temse - Dienst Sociale Zaken - Miralda Verdickt - 03 710 12 25 o OCMW Temse – Huis van het Kind - 0475 45 78 58 o www.jeugd-temse.be

BELANGRIJKE SPEELPLEINTIPS EN -WEETJES •

SPEELKLEDIJ o Op het speelplein wordt gespeeld! Vuil worden is niet te vermijden!

Voldoende stevig schoeisel o Crocs en teenslippers belemmeren het vlot lopen en zorgen voor voetletsels.

Extra drinken en hoed/pet op zomerse dagen o Op warme dagen delen monitoren water uit en gaan rond met zonnecrème.

Trui / jas bij minder goed weer o Ook op zomerse dagen kan de temperatuur snel dalen na een onweer of regenbui!

Voorzie zoveel mogelijk kledingstukken, rugzakjes, brooddozen en andere persoonlijke spullen van de naam van je kind! o Zo wordt het verloren voorwerp sneller terugbezorgd. o Het speelplein kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van speelgoed of andere eigendommen van de kinderen.

Foto’s genomen op het speelplein kunnen gebruikt worden in folders en op de website. o Indien niet akkoord: 03 710 12 26 of jeugd@temse.be

Medicatie toedienen door monitoren gebeurt enkel op doktersvoorschift!

Heeft u ergens oude verkleedkleren liggen? Of speelgoed? o Gun het een tweede leven op het speelplein! De monitoren weten er wel raad mee!

7


INCLUSIEF SPEELPLEIN Zowel kinderen met als zonder een beperking horen thuis op het speelplein! SpeGT zet actief stappen om drempels weg te werken én de nodige ondersteuning te bieden, zodat kinderen en jongeren met een beperking geen belemmeringen meer ondervinden om mee te kunnen spelen. We willen alle kinderen maximale speelkansen aanbieden, waarbij het samenspelen van alle kinderen centraal staat! We vragen om kinderen met een beperking minimum 1 maand vooraf in te schrijven!

VERZEKERINGEN •

De deelnemers zijn verzekerd voor hun Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Schade tengevolge van een ongeval.

Schade veroorzaakt aan materiaal, kledingstukken, fietsen en persoonlijke voorwerpen is uitgesloten en dus niet verzekerd.

Het is belangrijk dat de aangifte binnen de 2 werkdagen in orde wordt gebracht. Gebruik hiervoor de juiste documenten (Jeugddienst) en bezorg het volledig ingevulde document zo spoedig mogelijk aan de Jeugddienst!

8


TIENERWERKING T’NT Onze gemeente mocht op 6 november 2016 het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ in ontvangst nemen. Dit betekent dat Temse zich engageert om meer rekening te houden met kinderen én jongeren in alles wat ze doet. In een onderzoek dat we vooraf deden, werd ons duidelijk dat er voor tieners niet echt een gemeentelijk activiteitenaanbod bestaat. Daar brachten we graag verandering in met T’NT: een tienerwerking voor Tieners iN Temse van 12 (°2007) tot 15 jaar (°2004).

Tijdens de zomervakantie: • • • •

Elke donderdag Een actieve uitstap, een te gekke workshop, een rustige filmnamiddag… alles kan! Het volledig programma lees je vanaf juni op www.jeugd-temse.be Vooraf inschrijven doe je bij de Jeugddienst via jeugd@temse.be of 03 710 12 26

Kom je liever gewoon spelen op het speelplein? Geen probleem! Tieners krijgen namelijk de keuze om deel te nemen aan T’NT OF om op het speelplein te blijven. De kans bestaat dan wel dat je die dag bij een leeftijdsgroepje lager zal meespelen.

9

Profile for Zef Moerloos

onthaalbrochure-ouders-2020  

onthaalbrochure-ouders-2020  

Advertisement