Page 1

Huis-aan-huis nieuwsblad van Zeewolde. Verschijnt elke dinsdag.

Prinses Beatrix opent ‘Prinses Alexia Windpark PAGINA 3

De ZonGroep helpt PAGINA 9

Tegel & Sanitair Depot Badkamers, toiletten en vloeren

Showroom Actatrio PAGINA 15

beddenspecialist

Zeewolde

FRANS POORTER

goedkoopste van Nederland! Showroom en Online www.tegeldepot.nl - 036-8442222

Verlaat 6 3861 AA Nijkerk 033 2451332 www.beddenspecialist.nl/franspoorter

4 pupillen naar finale atletiek PAGINA 19

* Lokaal vet?

Diagnose en reparatie van smartphones & tablets Schepenveld 21-02 Zeewolde 036-3000561 | info@irepaircentre.nl

* Overbeharing? * Peesklacht? 036 5222333

Broccoli kilo € 2.00 Appels € 1.50 Laura aardappels kilo € 1.45 Gelderseweg 30C - Tel. 036 - 523 4964

036 523 5852 / 06 4658 5763 www.installatiebedrijfvanschaik.nl

Vierdaagse van Nijmegen eveneens telkens de snelste vrouw te zijn. Om 10.40 uur kwam Harm Voortman uit Wolvega als tweede binnen. Voortman deed voor de zesde keer mee aan de Zeewolder tocht. Albert van Emous uit Putten (negende deelname) arriveerde als derde. De meeste wandelaars kwamen zaterdagmiddag na 16.00 uur binnen. De Cultuurmarkt was op dat moment al afgelopen. Een kleine tweehonderd vrijwilligers gaven zich op ter ondersteuning van de deelnemers aan de tocht. De meesten van hen hielpen bij een van achttien posten om de wandelaars te voorzien van een natje en een droogje. Ook waren er veel leden van de Motor Toerclub Zeewolde in touw, die de wandelaars on-

derweg ter plekke konden begeleiden. Voor Jan Jansen, coördinator van de motorrijders, liep de tocht wat minder plezierig dan hij zich vooraf had voorgesteld. Vrijdagavond om kwart voor tien kwam hij met zijn motor in botsing met een ree. Jansen moest zelfs naar het ziekenhuis, waar werd vastgesteld dat zijn linkervoet weliswaar niet gebroken, maar wel flink gekneusd was. Niet onvermeld mogen uiteraard blijven de vele EHBO’ers en het ‘crisiscentrum’ in Eclips, waar de wandelaars bij Bianca en Esther bij aankomst hun felbegeerde Z’tje konden afhalen. Er liep dit jaar een tachtiger mee in de tocht. De heer A.M. van Lint uit Zundert (82!) voltooide zijn 110 km zaterdag om 18.35 uur, vijf minuten voordat de laatste wandelaars on-

der de bekende motorbegeleiding werden binnengebracht. Dat de tocht veelal een bar en boos karakter had, blijkt ook wel uit het feit dat op een bepaald moment op post 16 minimaal acht mensen aan de tent moesten hangen om deze overeind te houden. Ook twee andere tenten waren beslist van plan weg te waaien, ware het niet dat zij tijdig werden vastgehouden. Eén wandelaar ten slotte nam ’s nachts in het Natuurpark Lelystad een verkeerde afslag en begon zich na drie kwartier lopen nogal eenzaam te voelen. De organisatie zette drie auto’s en één motor in en vond de man na een uur zoeken. De onfortuinlijke deelnemer aan de tocht was eerst heel boos, maar later overheerste bij hem de blijdschap.

nen er aan meewerken en er moeten bomen komen uit alle provincies en ook uit de overzeese gebieden. Het bos kan blijven groeien en kan door iedereen op ieder tijdstip van de dag worden bezocht, ongeacht het weer. Van bovenaf gezien heeft het bos de vorm van een kroon. Ieder stipje vertegenwoordigt er een geschilderde boom. Door op de stip te klikken verschijnt er een pop-up venster met een geschilderde boom, de naam van de schilder en de plek waar de boom is geschilderd. Als er veel bomen worden ‘opengeklikt’ ontstaat er een heus bos, waar virtueel in gewandeld kan worden op elk tijdstip van de dag.

en individuele belangstellenden kunnen aan Ella’s project meedoen. De Zeewolder kunstenares wil iedereen wel naar buiten krijgen en letterlijk (maar niet figuurlijk) het bos insturen om inspiratie op te doen. De volgende stap is dan ‘de boom gezien door de ogen van de kunstenaar’. Daarover komt een lesbrief met uitleg en tips. Van iedere gecreëerde boom wordt een digitale opname gemaakt, voorzien van naam en schilderplek, die in het virtuele bos wordt geplant. Zo ontstaat een heus en uniek koningsbos, gezien door de ogen van alle inwoners van het koninkrijk.

eel koningbos’ planten. Het gaat niet zomaar om een bos, het moet een uniek bos worden met allerlei geschilderde bomen. Jong en oud kun-

dat Bram Stellingwerf, Annette Boon, Lizet Burgersdijk en Aad van Balen in deze samenstelling optreden. Kreukel staat voor Nederlandstalig theater, het

Vervolg op pagina 3

is van ballade tot smartlap, vaak wordt er meerstemmig gezongen en dit alles wordt op een humoristische manier aan elkaar gepraat.

3896 LB Zeewolde

tel.: 036-5306828

www.dejutterzeewolde.nl

Geen onderzoek naar drugs in rioolwater

Er komt geen rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in Zeewolde. Dinsdagavond, 10 september jl. gaf de commissie Bestuur en Middelen met een meerderheid van stemmen aan geen meerwaarde te zien in een dergelijk onderzoek voor de gemeente Zeewolde. Naar aanleiding van een ingezonden brief van de Moedige Moeders Nijkerk met het verzoek om rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in Zeewolde werd dit punt door de commissie besproken. CDA en BurgerBelang waren de enige twee partijen die voor stemden. De heer Visser van BurgerBelang gaf aan dat er een stijging van drugsgebruik in Zeewolde is en dat dit onderzoek zijns inziens kan helpen een en ander beter in kaart te brengen. De overige partijen deelden deze mening niet. Zo gaven ChristenUnie en VVD aan dat een onderzoek als deze bijvoorbeeld niets zegt over het individueel gebruik van drugs.

Fotoverslag

Scholen, centra voor kunstzinnige vorming, Arboreta (gespecialiseerde botanische tuinen), Hortus Botanica

Z... tot Z... Tocht 2013

zie: www.zeewolde-actueel.nl

dagELijks gEopEnd voor Lunch & dinEr Erkermederweg 79

036 523 48 04 KliniQ.nl i.s.m.: FysioHage.nl

MMM... VAN EIGEN LAND;

Kreukel in De Verbeelding Theatergroep Kreukel brengt op zaterdag 21 september om 20.00 uur haar ‘Slotakkoord’ in De Verbeelding (De Verbeelding 25). Het is de laatste maal

* Afvallen?

De Natuurvoedingswinkel van Zeewolde

Ella Steenmeijer met ‘Virtueel koningsbos’ in koninklijk droomboek

Kunstenares Ella Steenmeijer (1954) wil als blijvende herinnering aan de inhuldiging van koning WillemAlexander op 30 april jl. een ‘Virtu-

17 september 2013 28e jaargang nummer 38

www.zeewolde-actueel.nl

SINDS 1911

Regenbuien spelen wandelaars Van Z… tot Z…-tocht danig parten Circa vijfhonderd wandelaars hebben vrijdag en zaterdag meegedaan aan de zeventiende editie van de Van Z… tot Z…-tocht. Vrijdagavond om zeven uur gaf burgemeester Gerrit Jan Gorter op het Kerkplein het startsein voor de monsterwandeltocht. Het was de bedoeling dat de deelnemers zaterdag in de loop van de dag zich weer meldden op het plein. Ladyspeaker Willemien Vaartjes heette de wandelaars er welkom. Net als bij de eerste Van Z… tot Z… -tocht in 1997 kregen de deelnemers langdurige regenbuien over zich heen. Opvallend was dat het aantal uitvallers er relatief niet groter door werd dan andere jaren. Het waren er dit jaar zo’n vijftig, hetgeen door de vele regen en wind opmerkelijk laag mocht worden genoemd. Naast de complete afstand (110 km) was het mogelijk om een kwart (28 km), een halve (55 km) of driekwart (83 km, nieuw) te wandelen. Ook kon de tocht als duo of in estafette worden gelopen. Ten slotte werd een klein gedeelte van de ‘Van Z tot Z’ opengesteld voor mensen met een handicap. Aan de verschillende kleuren Tshirts was te zien welke afstand de deelnemers liepen. Veel wandelaars liepen mee voor een bepaald goed doel, zoals ALS Nederland, Eigen Kracht Centrale en ‘Maud voor Leven’. De eerste wandelaar die zich bij de finish meldde, was Ilona Klinkendon uit Barendrecht. Ze kwam zaterdagmorgen reeds om 10.28 uur op het Kerkplein aan. Het was de eerste keer dat een vrouw als eerste de eindstreep bereikte. Het was ook de eerste maal dat Klinkendon deelnam aan de Van Z… tot Z…-tocht. De 51-jarige wandelaarster staat er bekend om bij de

GET IT ON

Foto’s Erik Wallenburg en Fred Stoffer


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Familieberichten De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Psalm 23:1 Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa

Simon de Visser * Oostkapelle, 9 april 1934 † Zeewolde, 15 september 2013

Koos de Visser-Geschiere Gillis en Anja Ruben David Esther Ko en Piotr Aak 4 3891 DG Zeewolde

De afscheidsdienst zal worden gehouden op maandag 23 september om 11.00 uur in kerkcentrum Open Haven, Kerkplein 8 te Zeewolde. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Dasselaarweg te Zeewolde. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op de dag van de uitvaart van 10.15 tot 10.45 uur in bovengenoemd kerkcentrum. Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in “Open Haven”.

EABN

Uitvaartverzorging B.V. Contactpersoon:

Anton Izelaar

Grote Beer 24, 3893 DK Zeewolde 06-13142392

Uitvaartverzorging

Uitvaartverzekeringen

zonder onderscheid levensovertuiging of afkomst

voor alle leeftijden

• PUT

• HARDE

R JK • WI

T

Frieswijkstraat 56 - 3862 BL Nijkerk uitvaart@eabn - www.eabn.nl Dag en nacht bereikbaar 033-2459822

EN

bel 036 522 3690

M

E

Betrokken, meelevend en ervaren Ongeacht waar u verzekerd bent Rouwcentrum met 24-uurs familiekamer O W Z E E Begrafenissen en crematies LD

ER

EL

O •

Enquette WMO Verplaatst u zich per scootmobiel? Gebruikt u een rollator? Zit u in een rolstoel? Hoe goed kunt u zich in Zeewolde verplaatsen? Heeft u de enquête over toegankelijkheid al ingevuld? Het kan nog tot 29 september.

De enquête is te vinden op www.wmoraadzeewolde. nl. Nog geen internetgebruiker en toch graag meedoen aan de enquête, bel 06-2068 2254 of 065023 3651 en ontvang een papieren versie van de enquête.

Nieuw telefoonnummer bibliotheek Half augustus is de telefooncentrale van de bibliotheek omgezet naar VOIP en is de bibliotheek alleen bereikbaar via een 088-nummer. Tot half augustus was nog het oude telefoonnummer van de bibliotheek te gebruiken. Dit is nu niet meer mogelijk. Wanneer het toch gebeld wordt, wordt de telefoon niet meer beantwoord, maar gaat wel over, terwijl de medewer-

kers hem niet horen. Voor degene die belt, lijkt het dan alsof er niemand aanwezig is. Omdat er meer zaken over het oude telefoonnummer lopen, kan dit nummer nog niet worden opgezegd. FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde is druk bezig met het zoeken naar een oplossing, maar dit vergt tijd. Het nieuwe telefoon nummer van de bibliotheek is 0880080760.

Onze schaduw

Simon is thuis opgebaard.

Ds. Johan de Wit zal zondag 22 september om 10.00 uur de kerkdienst leiden voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland, afdeling Zeewolde in Open Haven. Het thema van de dienst is “onze schaduw”. Er is zoveel ellende in de wereld: het gaat vaak

om macht. De lijn van de strijd, die Jezus voerde met zijn innerlijk zal tijdens de dienst gelegd worden naar het hier en nu, de schaduwkant van de mens, die soms zo duidelijk wordt als groepen elkaar bestrijden om hun geloof, afkomst of politieke overtuiging.

Startzondag PGZ Protestantse Gemeente Zeewolde start in Open Haven zondag 22 september het nieuwe seizoen kerkenwerk. Om 9.30 uur begint in twee kerkzalen van Open Haven gelijktijdig een dienst. Het thema van deze startzondag is: met hart en ziel geloven. In deze dubbele dienst lezen ze Lucas 15:1-10, waar Jezus gelijkenissen vertelt, waaruit blijkt dat het erom gaat niet je gedachten en daarbij je oordeel over anderen de boventoon te laten voeren, maar je hart en dus je gevoel van betrokkenheid. In het ene deel van de dienst zal er een korte preek over gehouden worden door

ds. Harry Jaspers Focks. In het andere deel van de dienst zal Jan Klop er een verhaal bij vertellen. In de ene zaal speelt de band, in de andere zaal zingt de cantorij. Daarnaast zijn er ook nog twee solisten, Bernice in ’t Veld en Mirte van Beek. Evenals vorig jaar maken is het weer mogelijk dat alle gemeenteleden in een uur de vieringen in beide zalen meemaken! Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en taart. Voor de kinderen is er poppenkast en een spel buiten! Meer informatie via: www.pknzeewolde. nl.

info@uitvaartzorgzeewolde.nl | www.uitvaartzorgzeewolde.nl

“Voor mij is elke er.” uitvaart heel bijzond Mijn naam is Arie Bosman, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Zeewolde en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3680.

Yarden Uitvaartcentrum en Crematorium Ölandhorst Oostranddreef 1, 8212 AZ Lelystad Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Elbert Sluijmer & Hendrik van Olst

Zeewolde 036 - 3030999 www.sluijmerenvanolst.nl Ons uitvaartcentrum “Elzenhof” Walstein 101, 3848 AP Harderwijk

September

2

Wat is er te doen? Locatie

Aanvang of vertrek

T/m 1 nov. Expositie Walter Spoor

Bibliotheek

Tijdens openingsuren

18 sept. Griekse avond

Open Haven

20.00 uur

19 sept. Alzheimer Café

Sfinx

20 sept. Wereld Alzheimerdag

Kerkplein

v.a. 09.00 uur

20 sept. Zwemdisco

Het Baken

19.00-21.00 uur

21 sept. Kofferbakmarkt

Evenemententerrein

09.00-16.00 uur

21 sept. American Meeting 2013

Harderhaven

10.00-23.00 uur

22 sept. Koppeltijdrit

Buitengebied

10.00-23.00 uur

26 sept. Alzheimercafé /Biebios

Bibliotheek

20.00 uur

27 sept. Zwemdisco

Het Baken

19.00-21.00 uur

28 sept. Wolderwijdloop

Omgeving MMM

10.00- 13.15 uur

28 sept. Open Dag fruittelers

Winkelweg 57-61

10.00-17.00 uur

29 sept. Monstertijdrit

Wegen buitengebied

10.30-17.00 uur

29 sept. IVN Speurtocht biodiversiteit

Roode Schuur

13.30 uur

KERKDIENSTEN Zondag 22 september R.K. kerk 10.00 uur Dienst Protestantse Gemeente Zeewolde 09.30 uur Dienst 09.30 uur Ds. H.I.G. Jaspers Focks Chr.Ger. Kerk 10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger 16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger Ger. Kerk Vrijgem. “Schuilhof” 09.00 uur Ds. R.P. Heij 11.00 uur Ds. R.P. Heij 16.30 uur Ds. E. Brink Ned.Geref. Kerk Zaterdag 21 september 18.30 uur Ds. H. Jonkman Zondag 22 september 09.30 uur Br. M. van Daalen Evangelische Gem. Zeewolde De Levant, Horsterweg 192 10.00 uur Dhr. P. Sijl Christengemeente OBS ‘t Kofschip 10.00 uur Dhr. C. Vork Vrijz. Geloofsgemeenschap 10.00 uur Ds. J. de Wit Baptisten gemeente De Sypel 2, Harderwijk 10.00 uur Ds. G. Lammerts van Bueren Leger des Heils Kennedylaan 10, Harderwijk 10.00 uur Dienst Internationale Kerk www.ndic.nl 10.30 uur Dienst

HUISARTSEN Avond en weekenddiensten ma t/m do 17.00-08.00 uur 0900-341 0341 Voor levensbedreigende Situaties: 112 Tandarts: Weekenddienstregeling via het antwoordapparaat. St. Thuiszorg Icare Tel.: 0900-8833 24 uur bereikbaar Buurtzorg Zeewolde 24 uur bereikbaar: 06-51423877 Allerzorg, thuiszorg 036-5234456 (7x24 uur) zeewolde@allerzorg.nl Verloskundigen Zeewolde: Tel. 036-522 1550 BENU Apotheek Kerkplein 4, Tel 036-522 1444 ma t/m vrij 08.00-18.00 uur za en zon- en feestdagen vanaf 09.00-18.00 uur Poli-Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk. Elke avond vanaf 18.00 uur is de HAPotheek, naast de huisartsenpost geopend voor spoedrecepten.

DIERENARTSEN Dierenartspraktijk Flevoland Gildenveld 76, Tel.522 1521 Gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak. Openingstijden ma t/m do 8.00-12.00 uur / 13.15-16.15 / 18.15-19.30 uur. vrij 08.00-12.00 / 13.15-16.15. Bellen voor afspraak. Spoed 24 uur bereikbaar. Dierenartspraktijk Zeewolde

Zwolse Diep 3, Tel 523 6446 Uitsluitend op afspraak ma t/m vrij 9.00-12.00 uur, 14.00-17.00, 19.30-20.30 uur Spoed 24 uur bereikbaar.

VARIA Bureau Slachtofferhulp Bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 0900-0101 (lokaal tarief) www.slachtofferhulp.nl Diabetes Informatiepost Voor vragen 522 0363 Cliëntenadviesraad WMO Zeewolde e-mail: Didyvanklaarbergen@xs4all.nl Tel. 522 0766 / 06-50 233 651. Stichting “De Kostmand” e-mail:info@voedselbankzeewolde.nl www.voedselbankzeewolde.nl Toon Hermans Huis Zeewolde Inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en lotgenoten contact. Gildenveld 73 Di. wo. en do. 10.00-13.00 uur Tel. 036-744 0233. De Zonnebloem Tel. 036-522 8006 E: fam.van.veelen@hetnet.nl Homestart Ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen Tel. 06-13 417 721. VBOK (Ver.Bescherming van het Ongeboren Kind) 0800-0730 dag/nacht NPV (Ned.Patiënten Ver.) Chr. org, die belangen wil behartigen van gebruikers van gezondheids- en welzijnsvoorz. Info tel. 036-522 3028. MDF Maatschappelijk Werk: Stevinweg 2, spreekuur ma, di en do 13.30-14.30, wo en vrij 09.00-09.30 uur. Tel. 522 2272. MDF schuldhulpverlening CBI: Inloopspreekuur maandag van 09.00-10.00 uur, Stevinweg 2, en na tel.afspr. 0320-211 700. Steunpunt Zeewolde Ma t/m vrij van 14.00-16.00. Ravelijn 1 in de bibliotheek. Tel 036-523 4711. Ver. Ouders van een Overleden Kind Info: W. Keuter. Tel.0527-617 395. Vluchtelingenwerk Zeewolde Spreekuur wo 13.00-15.30 uur De Meermin, 1e etage. e-mail: bschut@vwgelderland.nl

AGENDA St. Welzijn Ouderen (SWOZ) Vr. 10.00-12.00 uur in de Sfinx. Info via SWOZ serv.tel.522 6084. HYPERwww. deswoz.nl PCOB Di.14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 523 4775. KBO Do. 14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 523 6840 ANBO Wo 14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 522 3882

Huurdersbelangen Zeewolde www.huurdersbelangenzeewolde@ hotmail.com www.siteclub.nl/HBZ/ Roeiver. Amenophis Baardmeesweg 4c. Roeien: za&zo 9.15 uur/wo.9.00 uur Hondenvereniging Clubterrein Baardmeesweg za 09.00-12.30 uur en di. 19.00-21.00 uur. Tel. 522 0705 Muziekschool Zeewolde Voor info: tel 522 1101 Wieler Tourclub Zeewolde Ma en wo:19.00 uur, Zo. 09.00 uur vanaf het Baken. ATB’en op wo 19.00 uur vanaf Het Baken. Postzegel Ver. P.V.Z. 3e di v/d mnd in de Sfinx. Jeugd 19.00-20.00, senioren 20.00-22.30 uur. Jeu de Boules ver. Les Trois Etoiles. Zo/wo 13.00 uur di/do 19.30uur. Horsterweg 216. Info 522 5311. Klaverjassen Wo 20.00 uur Open Haven AMVZ Di 20.00-22.00 uur Open Haven. Tel. 522 2377 Vrouwenkoor Le Madre Cantano Info: tel. 036-523 6450. Kamerkoor Zeewolde Di 20.15 uur Open Haven Info tel. 523 6259. Interkerkelijk Mannenkoor Ma 20.00 De Schuilhof, Elzenlaan Info tel. 522 4250. Gospelkoor Joy Di. 19.30 uur Open Haven www.gospelkoorjoy.nl Musical- en Popkoor Splash! Ma 20.15 uur Open Haven. Info: www.music-all-splash.nl Tel. 06-47 590 311. Blue Seals Muziek-Showkorps Rep.Slagwerk en Harmonie, Showguard en Jeugdkorps do-avond. Info tel:522 7860.

COLOFON

Zeewolde Actueel

oplage: 9.000 exemplaren Redactie en advertenties: Henny Moerland Wederik 1, 3892 AH Zeewolde Tel. 036-522 2640 Fax 036-522 3473 E-mail: redactie@zeewolde-actueel.nl advertenties@zeewolde-actueel.nl www.zeewolde-actueel.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten. Inleveren advertenties: E-mail: redactie@zeewolde-actueel.nl advertenties@zeewolde-actueel.nl Post redactie: Zeewolde Actueel, Wederik 1, 3892 AH Zeewolde Sluiting advertenties: vrijdag 15.00 uur. Uitgever: Zeewolde Aktueel B.V. De redactie behoudt zich het recht voor, wat ingeleverde kopij betreft, deze te bewerken, in te korten of in het uiterste geval niet te plaatsen. Bezorging: Anneke 06-14817223


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Ella Steenmeijer met ‘Virtueel koningsbos’ Vervolg voorpagina in koninklijk droomboek Tijdens het beschrijven van de droom ontstond voor Ella gelijk een nieuwe droom. ,,Wat zou het niet mooi zijn als alle mensen over de hele wereld hun meest bijzondere bomen zouden gaan schilderen en deze planten in ‘ons’ Nederlandse koningsbos. Er ontstaat dan een mondiaal koningsbos dat altijd en voor iedereen zonder landsgrenzen en paspoorten en visa toegankelijk is op ieder uur van de dag…, een ideale ontmoetingsplek!” Ella werkt het komend seizoen mee aan het culturele onderwijsprogramma ‘Van eigen bodem’. ,,Ik wil dat kinderen en ook volwassenen naar buiten gaan en zich bewust worden van de schoonheid en impact van de natuur, in dit geval de bomen en uiteraard daarna de ervaring van het schilderen!” De kunstenares is bovendien zeer ingenomen

met de plezierige samenwerking met Staatsbosbeheer Zeewolde. ,,Het is toch uniek dat we vanuit een bijzondere samenwerking vanuit Zeewolde een eerste zaadje de lucht in kunnen sturen…” Voor het ‘Droomboek’ kwamen maar liefst 6.500 inzendingen binnen. Een jury van zestien bekende Nederlanders lazen de dromen en selecteerden de teksten. Onder de juryleden Albert Verlinde, Caroline Tensen, André van Duin, Wendy van Dijk, Esther Vergeer en Bas van de Goor. Er werden acht categorieën gemaakt: Groen, Elke dag, Samen, Lach, Wereld, Beweging, Kunst en Kansen. Oudminister Hans Wijers, Voorzitter Nationaal Comité Inhuldiging, bood koning Willem-Alexander op donderdag 5 september jl. op

Paleis Het Loo het eerste exemplaar aan van het Droomboek. Ella Steenmeijer mocht bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig zijn, omdat haar inzending het uiteindelijke Droomboek had gehaald. Van 6 september tot en met 27 oktober is op de Stallenlaan van Paleis Het Loo in Apeldoorn de buitententoonstelling ‘Dromen op Paleis Het Loo, wandel door de dromen voor de Koning’ te zien. Op metershoge vlaggenpoorten zijn ruim 120 dromen uit het Droomboek tentoongesteld. Al kijkend en lezend lopen bezoekers onder de vlaggenpoorten door, waarop dromen in de vorm van onder meer wensen, gedichten, schilderijen en tekeningen zijn uitgebeeld. De toegang tot deze tentoonstelling is gratis.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

3

Overstappen is geld verdienen Stap vóór 21 september a.s. over op duurzame energie van LEON en profiteer van:

10% lagere kosten voor elektra 5% lagere kosten voor gas + www.leonzeewolde.nl

€ 100,-

cadeau

Opbrengst collecte kankerbestrijding In de eerste week van september gingen zo’n 120 collectanten op stap voor KWF kankerbestrijding. De opbrengst was dit jaar € 8.479,69. Het geld dat is opgehaald wordt besteed aan projecten op het terrein van wetenschappelijk kankeronderzoek, voorlichting en patiëntenbegeleiding.

De KWF-afdeling Zeewolde bedankt een ieder hartelijk voor uw gift. Voor algemene vragen over KWF Kankerbestrijding kunt u bellen met 0900 2020041 of per mail aan publieksservice@kwfkankerbestrijding.nl Voor patiënten en naasten is er ook de KWF kankerinfolijn 0800 - 0226622.

Het Alzheimer Café Zeewolde gaat dit jaar haar derde seizoen in. Met regelmatig zo’n 30 tot 40 bezoekers voldoet het Café aan een grote behoefte in Zeewolde. Het Alzheimer Café wordt draaiende gehouden door een enthousiaste werkgroep, met als doel de ziekte dementie, waar in de toekomst 1 op de 5 mensen mee te maken zullen krijgen, zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen in Zeewolde. Naast het reguliere café, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden elkaar kunnen treffen om onder meer ervaringen te delen en informatie uit kunnen wisselen over dementie, doet zij dat ook op Wereld Alzheimer Dag, op vrijdag 20 september a.s., door zich te presenteren op de vrijdagmarkt. “Vanaf 09.00 uur staan we met drie stands op de markt”, vertellen werkgroepleden Anrie van den Brink en Sjoukje Jager. “Bij de eerste stand willen we door de ‘Dementie-Experience’ mensen aan den lijve laten ervaren hoe het is om een vorm van dementie te hebben waardoor je simpele handelingen als bijvoorbeeld tandenpoetsen niet meer kunt. Op die manier willen we meer begrip kweken voor mensen die dementie hebben, zodat ze niet geïsoleerd raken in de samenleving.” Verder is er een educatieve stand met

onder meer aandacht voor de film “Dementie en dan?’ en geeft wethouder Hendrik De Vries om 10.30 uur bij de derde stand het startschot voor een geschiedenis-wandeling, die speciaal is uitgezet voor mensen met dementie en hun verzorgers. De wandeling, 1,5 tot 2 km lang, begint bij de Oude Bieb en loopt tot KaapFlevo, die de wandelaars een kopje koffie aanbiedt. Onderweg komen er vragen aan bod over de geschiedenis van Nederland. “Dementiepatiënten ervaren heel veel gevoelens. Als je telkens het gevoel hebt ‘ik weet het niet’ dan verdwijnt daarmee ook het gevoel van eigenwaarde. Omdat ze vanuit het verleden wel heel veel informatie kunnen ophalen, geeft dat een stukje positieve energie”, licht Sjoukje toe. Onderweg komen de wandelaars ook langs het outdoor-fitness-park op het strand. Daar zal Altius uitleg geven over bewegen en dat dat voor dementiepatiënten heel belangrijk is. “Het houdt namelijk ook de hersenen actief. Mensen met dementie kunnen het vaak zelf niet bedenken om te gaan sporten; ze moeten hierin gestimuleerd worden.”

Alzheimer Café presenteert zich op de vrijdagmarkt

Prinses Beatrix opent ‘Prinses Alexia Windpark’ in Zuidlob

De 8-jarige Mike van de Westeringh mag prinses Beatrix bij aankomst een bosje bloemen overhandigen

Door samen enige kinderen uit het gebied kleine windmolentjes blazend in werking te stellen heeft prinses Beatrix woensdagmiddag het windmolenpark De Zuidlob geopend, dat bij die gelegenheid werd omgedoopt in ‘Prinses Alexia Windpark’. Vijf kinderen plaatsten een speelgoedwindmolen, Beatrix de zesde en grootste. De voormalige vorstin had zichtbaar schik in de openingshandeling. In 2008 was Beatrix ook al in het gebied, toen nog als koningin. Er stond op dat moment nog geen windmolen, maar de vorstin en de toenmalige milieuminister Jacqueline Cramer (PvdA) spraken wel met de initiatiefnemers van het park. Het ging om 63 agrariers, die in de jaren hierna onder leiding van bioboer Douwe Monsma in totaal 36 windmolens realiseerden met een gezamenlijke capaciteit van 122 megawatt. De windmolens kunnen 88.000 huishoudens voorzien van duurzame

elektriciteit. Daarmee is het windpark het grootste op land in Nederland. Het park kon ontstaan door de samenwerking tussen de inwoners van het gebied, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland, het Rijk en NUON. De agrariërs schakelden NUON, onderdeel van het Zweedse Vattenfall, in om het park te ontwikkelen. Eind 2011 nam NUON alle aandelen van de agrariërs over. De bouw van het park startte eind 2011 en duurde zeventien maanden. In het voorjaar van 2013 stonden alle windmolens overeind. Prinses Beatrix werd woensdagmiddag welkom geheten door CvdK Leen Verbeek en burgemeester Gerrit Jan Gorter. De 8-jarige Mike van de Westeringh mocht de prinses een bosje bloemen overhandigen. Het bezoek aan het windmolenpark was het eerste openbare optreden van Beatrix sinds het overlijden van haar zoon, prins Friso, een maand geleden. Bij de opening waren zo’n vierhonderd genodigden aanwe-

Kunstkring in de Verbeelding

De Kunstkring van Zeewolde opent zondag 22 september a.s. het cultuurseizoen met een nieuwe tentoonstelling in De Verbeelding. De nadruk ligt deze keer op fotografie, aangevuld met ruimtelijk werk. Dat is nieuw bij de Kunstkring en daardoor krijgt het werk van de fotograferende leden extra aandacht. De fotoclub binnen de Kunstkring heet “Lichtbeeld”. Op de tentoonstelling wordt een overzicht gepresenteerd van de thema’s die het afgelopen seizoen langs zijn gekomen. De fotografen (4 mannen en 5 vrouwen) hebben elk 3 foto’s uitgekozen voor de presentatie. Uiteraard heeft iedereen zijn beste foto’s ingebracht van het onderwerp dat hem of haar het meeste aansprak. Opvallend is dat het thema Miksang de meeste aandacht heeft gekregen. Miksang is een bepaalde manier van observeren en registreren. Mensen die er meer van willen

weten worden van harte uitgenodigd om te komen kijken. In totaal zijn er 27 foto’s met de onderwerpen: Miksang, scherptediepte, macro, dieren, nachtopname, schaduwen, herfst en mist. Van Miksang zijn er 6 en van de overige 3 foto’s per onderwerp. Niet alléén foto’s zijn te zien, ook ruimtelijk werk is te bewonderen en te beleven in de open middenruimte van het gebouw. Dat ruimtelijk werk vormt een mooie

zig, onder wie vrijwel alle agrariërs uit het gebied en hun partners. Toespraken waren er van burgemeester Gerrit Jan Gorter, Douwe Monsma (voorzitter van de windmolenvereniging De Zuidlob en de grote motor achter het project) en Peter Smink, waarnemend bestuursvoorzitter van NUON. Heel bijzonder was ook dat de prinses van de kinderen het boekje ‘Help! Vleugje de lucht in’ (met illustraties van de Zeewoldense Hiky Helmantel) kreeg aangeboden. ,,Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel,” aldus burgemeester Gorter in zijn toespraak. ,,We hebben schone grond, we hebben schone lucht en water, dus kunnen we ons richten op de toekomstbestendigheid van onze gemeente. De verandering van ons klimaat is daarbij een prioritair thema. Dat is niet zo vreemd aangezien we ongeveer vier meter onder NAP leven; we moeten wel.” Zeewolde is volgend Gorter een bijzondere gemeente. Niet alleen omdat het de jongste van Nederland is, maar ook doordat er de meeste windmolens staan: driehonderd. ,,En we hebben ze in allerlei soorten en maten: twee- en driewiekers, hoge en lage molens, molens op een rij en molens alleenstaand. Zeewolde is in feite een openluchtmuseum voor windenenergie.” Het benutten van de bijna voortdurend aanwezige wind is voor Gorter onderdeel van ‘duurzaamheid’. ,,Een vraag blijft bijvoorbeeld of we groene stroom kunnen opslaan bij veel wind, zodat we het kunnen gebruiken bij weinig of geen wind. En ook of zonne-energie en biogasinstallaties ook mogelijkheden zijn. Flevoland is bij uitstek de proeftuin voor dergelijke vooruitstrevende vraagstukken en Zeewolde in het bijzonder.”

verbinding tussen wanden met de fotopresentaties en daarmee transformeert de Kunstkring het gebouw van De Verbeelding weer om in een spannend en bruisend cultuurpaleis. De tentoonstelling wordt om 12.00 uur geopend door de fotograaf Rein de Jong en is te zien tot 16.00 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis en voor de bezoekers staan koffie en een drankje klaar.

Tuincentrum H. Muis en Zn. Het is nu tijd voor het planten van een haag uit eigen kwekerij, groot assortiment

Taxushaag Buxushaag Dakplataan Coniferenhaag Rhododendron Leibomen Hederahaag Vaste planten Bolacacia Grote coniferen leverbaar voor lage prijzen Zelderseweg 3, Nijkerk – Tel.: 033 - 245 3095 www.muishoveniers.nl – Tel.: 0342 - 462 868

Vinken alle soorten

4e gratis

Heerlijk gekruide schouderfilet rollade 1 kilo

€ 9,

Slagerij Boshuizen

98

Torenstraat 22, 3891 BZ Zeewolde Tel. 036 - 522 75 35 www.slagerijboshuizen.nl

Voor de wandeling (rolstoel-proof) kan men zich van te voren aanmelden op tel. 523 4711. Verzamelen om 10.15 uur voor de Oude Bieb. Meer info: www. alzheimercafezeewolde.nl

Mooie dikke schol per stuk € 2.50

3 voor € 7.00 Torenstraat 16 telefoon 036 523 41 83 www.chriskoelewijnvis.nl


Dinsdag 17 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

4

G e m e e nte p a g i n a Dinsdag 17 september t/m maandag 23 september 2013

Agenda

Duurzaamheidsevent Zeewolde: Duurzaamheid leeft in Zeewolde!

19 september t/m 31 oktober 2013 Hal gemeentehuis Expositie Nel van Scheppingen

Donderdag 10 oktober is het de landelijke ‘Dag van de Duurzaamheid’. Een mooie gelegenheid om te laten zien wat er allemaal gebeurt in Zeewolde op het gebied van duurzaamheid. En dat is heel veel! De Bedrijfskring Zeewolde organiseert op 10 oktober het Duurzaamheids­ event Zeewolde, in samenwerking met de Natuur en Milieu Federatie Flevoland en de gemeente Zeewolde.

Zeewolde natuurlijk De Rode eekhoorn

Foto: Martijn van der Meij Hij zit al jaren in het Horsterwold maar is eigenlijk nauwelijks bekend als inwoner van Zeewolde: de (Rode) Eekhoorn. Dit ongeveer 20 cm grote knaagdiertje is een echte omnivoor. Hij eet zaden, knoppen van bomen, paddenstoelen, insecten, eieren en soms zelf jonge vogels. Er is voor de rode Eekhoorn voldoende voe­ ding aanwezig in het Horsterwold. Het aantal eekhoorns in het Horsterwold wordt geschat op 60. In het bosje ter hoogte van de Meerval is de eekhoorn ook gesignaleerd. In het dorp Zeewolde zelf is het beestje voor, zover bekend, nog niet gezien. De oorzaak is wellicht het aantal katten, honden en auto’s. Dit zijn geen vrienden van de eekhoorn. De eekhoorn is niet vanzelf in de polder gekomen maar lang geleden uitgezet. Als de eekhoorn hier niet naartoe was gebracht, had deze hier nu waarschijnlijk niet geleefd. Het beestje kan de randme­ ren (Wolderwijd en Nuldernauw) namelijk niet over zwemmen. Door het randmeer vindt er nu ook geen uitwisseling plaats met eekhoorns uit de directe omgeving (bijv. de Veluwe). Dit vormt een risico voor de eekhoorns in Zeewolde omdat de kans op inteelt en daarmee ziektes groot is. Een beetje nieuw 'bloed' zou goed zijn voor het voortbestaan van 'onze' (Rode) eekhoorns. De eekhoorn houdt geen winterslaap en kan dus zeker in de winter, als er geen blad in de boom zit, gezien worden. Kijk daarom bij een volgende herfst­ of winter­ wandeling in het mooie Horsterwold iets vaker in de boomkruinen op zoek naar een glimp van dit mooie beestje.

van deze unieke omstandigheden. Binnen onze gemeente zijn veel initiatieven uitgevoerd of in uitvoering. Duurzaamheid leeft in Zeewolde!

Duurzaamheid is meer dan alleen energie be­ sparen en afval scheiden, hoewel dat belang­ rijke thema’s zijn. Het gaat ook om het benutten van lokale talenten, het betrekken van kwets­ bare groepen in de samenleving, het behoud van de natuur en het geven van natuur­ en milieu educatie op scholen. Wethouder Gerben Dijksterhuis: ‘We wonen op een unieke plek in Nederland. De leefomstandigheden zijn goed en duurzaamheid vormt de maat voor het behoud

Zo is er een Repaircafé waar elke laatste vrijdag van de maand elektrische apparaten worden gerepareerd, waardoor wordt voorkomen dat apparaten worden weggegooid. Het repareren gebeurt onder deskundige begeleiding van een aantal lokale mannen en vrouwen voor wie het repareren een hobby is. Een prachtig voorbeeld van de bredere definitie van duurzaamheid.

Werk in uitvoering Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Fietspad Gelderseweg tussen Zuiderzeeweg en Sportlaan

tot medio oktober 2013

Tegels worden vervangen door betonverharding. Fietsers worden d.m.v. bebording omgeleid.

Fietspad Slingerweg tussen Wielsetocht en Nijkerkerweg

t/m 11 oktober 2013

Afsluiting fietspad. Breder maken fietspad, aanbrengen betonverharding, werkzaamheden fietsbrug Wielsetocht.

Diverse bruggen

tot medio oktober 2013

Onderhoud. Eventuele omleidingen worden met bebording aangegeven.

Openbare bekendmakingen

> dinsdag 17 september

AAnvRAgEn OMgEvIngSvERgUnnIng

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen: Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum ontvangst

Dossiernummer

Gruttoweg 58

uitbreiden werktuigberging populieren tuinhuisje dakkapel vervangen pui wijziging achtergevel

1

02­09­2013

13Z0008504

7 1 1 1 1

03­09­2013 05­09­2013 07­09­2013 09­09­2013 10­09­2013

13Z0008506 13Z0008600 13Z0008636 13Z0008672 13Z0008677

Nijverheidsweg Meerval 1 Oostergo 63 Wielewaal 9 Platina 7

De stukken liggen vanaf 18 september 2013 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als belanghebbende kunt u een schriftelijke reactie indienen. U kunt echter nog geen bezwaar indienen.

vERLEEnDE OMgEvIngSvERgUnnIng

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning verleend: Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Waterman 14 Aanloophaven

dakkapel achterdak 1 09­09­2013 13Z0007837 damwanden, 1 10­09­2013 13Z0007327 verbouwen bestaande kades, aanpassen bestaande steiger, nieuwe steiger

vERgUnnIngvRIjE AAnvRAAg OMgEvIngSvERgUnnIng

Heeft u ervaring in lesgeven en wilt u gastlessen verzorgen in het basis- en voortgezet onderwijs met als thema seksuele diversiteit? Dan kunt u lesgeven binnen een enthousiast team.

Interesse? Neemt u contact met ons op?! Ravelijn 1 (in de bibliotheek) 3891 GN Zeewolde | 036 523 47 11 info@steunpuntzeewolde.nl www.steunpuntzeewolde.nl

Informatie:

Het zijn twee voorbeelden van duurzame pro­ jecten in Zeewolde en er zijn er nog veel meer.’ Tijdens het Duurzaamheidsevent op 10 oktober kunt u tussen 15.00 en 21.00 uur in Open Haven zien wat er allemaal gebeurt in Zeewolde. U kunt zich tevens aanmelden om uw initiatief te presenteren. Meer informatie is te vinden op de website www.bedrijfskringzeewolde.nl. Het aanmelden kan op info@bedrijfskringzeewolde.nl of via 06 ­ 5799 0187 (Erica Faddegon).

Meer informatie: www.zeewolde.nl

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:

Vrijwilliger geven gastlessen (m/v)

Langs de Kwartiermakerslaan staan bloemper­ ken en bijenhotels voor de bijen, want het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Ze zijn in juni gemaakt door de basisschoolleerlingen van alle basisscholen in Zeewolde. Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere IVN Zeewolde, Landschapsbeheer Flevoland en De Basisz.

Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Wielseweg 3 GA 4

tuinhuisje

1

06­09­2013

13Z0008356

De stukken liggen vanaf 18 september 2013 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met een hierboven genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de genoemde besluitdatum. U kunt dit doen bij burgemeester en wethouders. In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden­Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik­ ken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen. Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Laak 62 De parkeerplaats (op kenteken) ter hoogte van Laak 62 wordt ingetrokken. Mogelijkheid tot bezwaar: Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indie­ nen. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van dit besluit in de Staatscourant (18 september 2013). U kunt dit doen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. In het bezwaarschrift moet u motiveren waar­ om u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e­mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat? U kunt naast het indienen van een bezwaar­ schrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden­Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voor­ waarden. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen. Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl

Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA, Telefoon (036) 5229522, Jaargang 19, week 38 17 september. Openingstijden Servicebalie: maandag t/m vrijdag 9.00 ­ 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 ­ 16.30 uur, donderdagavond 18.00 ­ 20.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 ­ 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat (036) 5229445. Servicetelefoon: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur, (036) 5229522. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, Twitter: @gemzeewolde


Politiek/Varia

Dinsdag 17 september 2013

Ve r v o l g

> vervolg dinsdag 17 september

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd. Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Beslistermijn verlengd tot

Dossiernummer

Winkelweg 61

plaatsen kas

17-06-2013

21-10-2013

13Z0006116

* Activiteit 1 = bouwen, 2 = uitvoeren werk, 3 = afwijken bestemmingsplan, 4 = brandveilig gebruiken, 5 = milieu inrichting oprichten of veranderen, 6 = slopen, 7 = kappen, 8 = opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

Iedere buurt in Zeewolde komt gemiddeld eens in de 15 tot 20 jaar aan de beurt voor integraal onderhoud. In 2013-2014 is Horsterveld-Zuid aan de beurt. Voor de zomervakantie hebben inwoners van de wijk een enquete ontvangen waarop men kon aangeven wat er prettig is in de buurt waarin zij wonen en welke dingen verbeterd kunnen worden. In september organiseert de gemeente zogenaamde 'wijkschouwen' waarin de buurtbewoners tijdens een wandeling kunnen bespreken wat ze van de buurt vinden. De wijkschouwen zijn gepland op dinsdagavond 17 september en donderdagavond 19 september. Woont u in het Horsterveld in het gedeelte ten noordoosten van de Kringloop

Informatie:

Passage

Passage is een organisatie voor vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden en voor alle leeftijden. Passage een maatschappelijk betrokken vrouwenbeweging die vanuit Bijbelse begrippen naar de samenleving wil kijken en mee praten. Er word aandacht besteed aan tal van zaken die voor vrouwen van belang zijn. Pas-

5

G e m e e nte p a g i n a Ze e wo l d e

Openbare bekendmakingen

Wijkschouw in Horsterveld -Zuid

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

(Coulisse, Corridor, Biotoop, Doorsteek, Groene Kamer, Overloop) of op Krachtenveld of Zonnehoven, dan bent u van harte uitgenodigd voor de wijkschouw op dinsdag 17 september. Woont u in Horsterveld-Zuid in het gedeelte ten westen van de Kringloop (Cumulus, Cirrus, Nimbus, Stratus, Chinook, Föhn, Samoen, Passaat, Moesson, Sirocco, Windbaan, Mistral, Korte Haag of Grote Haag), dan bent u van harte uitgenodigd voor de wijkschouw op donderdag 19 september. De wijkschouwen starten beiden om 19.30 uur vanuit basisschool ’t Kofschip. Na een korte introductie, gaan vertegenwoordigers van de gemeente samen met u de wijk in. De suggesties die tijdens de wandeling worden gegeven, worden verwerkt in een plan. Dit wordt later dit jaar aan de buurtbewoners voorgelegd. De werkzaamheden starten -naar verwachting- in het voorjaar van 2014.

Inspraak gemeentelijke Visie op Sport in Zeewolde Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde heeft op 6 augustus 2013 ingestemd met de concept visie op sport voor Zeewolde. In dit concept worden drie ambitieniveaus beschreven voor de sport in Zeewolde. Op grond van een aantal algemene uitgangspunten wordt inzichtelijk gemaakt wat elk ambitieniveau betekent voor de sportvoorzieningen, het sportaanbod, de sportstimulatie en de sportsubsidies in Zeewolde. Het concept vormt de basis voor het maatschappelijk debat dat op 2 oktober over deze visie zal plaatsvinden. Belanghebbenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. De bijeenkomst vindt

Inspraak conceptbeleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2014-2020 Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde heeft op 17 september 2013 ingestemd met de conceptbeleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2014-2020. In dit concept wordt beschreven wat de plannen van het college zijn op het gebied van kunst en cultuur voor de jaren 2014-2020. De conceptbeleidsnota Kunst en Cultuur ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van woensdag 18 september tot en met dinsdag 8 oktober 2013 tijdens kantooruren. Gedurende de periode dat het concept ter in-

plaats in de raadzaal van het gemeentehuis; inloop vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur. De concept sportvisie ligt tevens van woensdag 18 september tot en met dinsdag 29 oktober 2013 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende de periode dat het concept ter inzage ligt kan een ieder zijn reactie geven op de concept visie op sport. Het document is ook te downloaden van de gemeentelijke website. Het geven van een reactie dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren. Een schrif­ telijke reactie dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde. De ingebrachte inspraakreacties worden bij het voorstel tot vaststelling van de sportvisie betrokken.

zage ligt, kan een ieder zienswijzen indienen. Het plan is ook te downloaden van de gemeentelijke website. Het indienen van een zienswijze kan schrifte­ lijk plaatsvinden. Een schriftelijke zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders. De ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij het voorstel tot vaststelling van de beleidsnota Kunst en Cultuur.

Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA, Telefoon (036) 5229522, Jaargang 19, week 38 17 september. Openings tijden Servicebalie: maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 20.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat (036) 5229445. Servicetelefoon: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur, (036) 5229522. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, Twitter: @gemzeewolde

sage is voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor hun naasten en gevoel voor cultuur. Ontmoeting en ontwikkeling zijn kernbegrippen van Passage.Woensdag 18 september is de eerste afdelings avond van Zeewolde. De heer Henk Vaessen uit Putten komt vertellen over zijn boek ,,De Stille Finale,, De Auteur geeft

op treffende wijze de gecompliceerde problematiek weer die vele Joden van na de oorlog kennen. Dit vanuit eigen ervaring of uit de omgeving. Uiteraard is er ook de gelegenheid een boek te kopen. Belangstellenden zijn van harte welkom aanvang 20.00 in Open Haven. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.

Dierendagactie: Stuur een foto van je huisdier Donderdag 4 oktober is het Werelddierendag. Op die dag worden veel dieren over de hele wereld extra verwend. Zeewolde Actueel heeft voor de dierendag een actie: stuur de leukste, grappigste of ontroerendste foto van

Aflevering 70 Maks de Dreu

(aangewezen door Gerben Mellema).

uw huisdier met naam, adres en telefoonnummer: prijsvraag@zeewoldeactueel.nl. De winnende foto wordt op de speciale dierendagpagina in de editie van 1 okotber geplaatst. En het fotomodel krijgt een verrassingspakket dat is

samengesteld door Zeewolder ondernemers.

Naam: Maks de Dreu. Leeftijd: 53 jaar. Geboorteplaats: ’s-Gravenpolder (zoek dat maar eens op!). Beroep: Directeur van een klein maar prachtig eigen bedrijf dat zich bezighoudt met Project inrichting en advisering. Ook bekend van: Toon Hermans Huis Zeewolde. Burgerlijke staat: Samenwonend. Kinderen: Twee jongens. Sport: Dobberen op het water en veel wandelen. Hobby’s: Zelf muziek maken en veel muziek luisteren. Lid van (vereniging e.d.): AMVZ , BBC FIDES. Levensovertuiging/geloof: Christelijk Levensmotto: ‘Zie het glas altijd als halfvol’. Favoriete muziek: Jazz muziek, van Miles Davis tot Norah Jones en Buena vista social club tot Wolfert Brederode quartet (ook die maar even opzoeken, ja). Die tijd zou ik graag over willen doen: Hoef niet zo nodig een periode over te doen, richt me meer op de tegenwoordige tijd en maak graag uitvoerbare plannen voor de toekomst. Daar blijf ik voor thuis: Een avond

uitgebreid koken voor - en eten met familie en vrienden Dat heb ik vooral van m’n ouders meegekregen: ‘Ontdek alles en behoud het goede’. Zeewoldenaar sinds: 1989. Zeewolde omdat: Daar ons eerste bedrijf gevestigd was en we voor de kinderen Zeewolde zagen als een mooie omgeving om op te groeien (en dat was het ook). Het sterke van Zeewolde: De weidsheid van water en bos, en agrarische omgeving. Mooiste plek van Zeewolde: Gildenveld 75. Zeewolde mist: Gezellige plek voor Jazzmuziek. Nieuws dat me onlangs raakte: Ons vreemdelingenbeleid speciaal ten opzichte van kinderen. Militair ingrijpen in Syrië: Verwacht ik niet veel van, zouden de Arabieren zelf eens moeten oplossen. Op vakantie geweest naar: Normandië (een super grote polder met een prachtige kust, schitterend). Na jaren weer nieuw leven oude bieb: Prachtig initiatief, voorbeeld van hoe je met veel enthousiasme en positieve energie een essentiële bijdrage kunt leveren aan ons dorp.

De foto’s dienen uiterlijk vrijdag 28 september voor 15.00 uur via email prijsvraag@zeewolde-actueel.nl bij de redactie binnen te zijn.

Broekhuis Zeewolde stelde kostenloos vier Opels ter beschikking aan de Z tot Z tocht. Twee Opel Zafira’s werden gebruikt als bezemwagen en de overige twee Opels gebruikte de organisatie om de Z…Tot….Z tocht goed te kunnen begeleiden. Boren naar schaliegas: Geef voorkeur aan windenergie. Aansluiting D66 bij kabinet: Leuk voor bij de borrel in een strandpaviljoen. Uitdaging nieuwe winterseizoen: Die prachtige muziekstukken en concerten van de AMVZ. goed gaan voorbereiden en voor het THHZ het project kinderen en kanker handen en voeten gaan geven. Het feit dat Gerben mij aanwees: Verrast, echter stiekem al op voorbereid! Enkele jaren geleden heb je een deel van je pand beschikbaar gesteld voor het Toon Hermans Huis. Wat is je drijfveer geweest en wat voor doel heb je daar bij voor ogen gehad en zijn deze doelstellingen gehaald? Daarnaast hoe komt het dat iemand met Zeeuws bloed in zijn aderen al jaren een seizoenkaart van Heerenveen heeft? (vraag Gerben): De drijfveer was mijn persoonlijke ervaring met de ziekte kanker, hoe slopend dit is als je hiermee geconfronteerd wordt en hoe belangrijk en waardevol het dan is om familie en goede vrienden om je heen te hebben. Een van de pijlers van het inloophuis

is om zo een plek te zijn voor mensen die dit niet hebben en hen in hun ziekte te ondersteunen. De stichting was al lang op zoek naar geschikte ruimte en kon hierin niet slagen. Dit initiatief van het THHZ ondersteunde ik graag. Er wordt door veel enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt dit doel te realiseren. Zeeuwen zijn van huis uit reizigers en ondernemers en staan over het algemeen open voor nieuwe en andere culturen. Je vindt ze op heel veel plekken in de wereld. Zo kwam ik op een van mijn ‘tochten’ in Friesland terecht en zoals eerder gezegd heb daar ‘ het goede’ van meegenomen. Wat ik nog kwijt wil: Doe eens gek en bezoek binnenkort een van de AMVZ-concerten. Volgende keer in the picture: Jan Groenendijk. Mijn vraag aan hem: Tot enige jaren geleden was je nog druk bij defensie, nu als pensionado besteed je veel tijd aan het THHZ maar ook ben je druk met het chauffeuren op een touringcar. Hoe ben je zo tot deze keus als chauffeur gekomen en ben je nu uiteindelijk niet drukker dan voorheen met je vaste baan?


Dinsdag 17 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

6

Vacatures Vecozuivel groeit! Wij zijn op zoek naar gemotiveerd personeel.

Machine Operator m/v

40 uur per week, 3 ploegendienst, inclusief de weekenden

Productie Assistent m/v

Morseweg 8 - 3899 BP Zeewolde - 036-5227228 - verkoop@actatrio.nl - www.actatrio.nl

40 uur per week, 3 ploegendienst, inclusief de weekenden

Morsewegvoor 8 - 3899 BP Zeewolde 036-5227228 - verkoop@actatrio.nl www.actatrio.nl Uw specialist bedrijfskleding en-werkschoenen. Acta is al meer dan -10 jaar een begrip in Zeewolde en omgeving. Vanaf nu bent u van harte welkom in onze prachtige vernieuwde Uw specialist voor bedrijfskleding en werkschoenen. Acta is al meer dan 10 jaar een begrip showroom. Service en kwaliteit staan in Zeewolde en omgeving. Vanaf nu bent u van harte welkom in onze prachtige vernieuwde voorop en zowel de "grote" als de "kleine" showroom. Service en kwaliteit staan ondernemer adviseren we graag over het voorop en zowel de "grote" als de "kleine" juiste kledingpakket. ondernemer adviseren Kleding we graagmet overbedrukking het ontwerpen we samen met umet enbedrukking leveren we juiste kledingpakket. Kleding ook in kleine onzewe site ontwerpen we aantallen. samen metBezoek u en leveren of langsaantallen. aan de Morseweg 8 site ookkom in kleine Bezoek onze of kom langs aan de Morseweg 8 (Industrieterrein Trekkersveld).

Monteur m/v

40 uur per week, 3 ploegendienst, inclusief de weekenden Meer informatie: Voor meer informatie over genoemde onze openstaande functies, de functieeisen en het aanbod van Vecozuivel kun je terecht op www.vecozuivel.nl. Reactie: Binnen 10 dagen na verschijning van deze krant. Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie, salarisindicatie en CV richten aan Personeelszaken, Werktuigweg 37, 3899 AN Zeewolde, of per mail: pz@vecozuivel.nl.

(Industrieterrein Trekkersveld).

Lokale omroep vraagt hulp aan gemeente

Klachten over de bezorging? Laat het ons weten.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland zoekt een

Bestuurslid

(vrijwilligersfunctie)

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat sinds 1940 en stelt zich ten doel cultuur en natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Organisaties en personen die binnen deze werkterreinen projecten ontwikkelen kunnen het fonds in dit kader een financiële bijdrage vragen. Het werk van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt mogelijk gemaakt door schenkingen, donaties en collectes (de Anjeractie) en door inkomsten uit de BankGiro Loterij en De Lotto. Jaarlijks ondersteunt het Cultuurfonds bijna vierduizend projecten en personen. Dat maakt het Cultuurfonds, met een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, tot een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans. Bij de Flevolandse afdeling van het fonds is een vacature ontstaan voor een lid van het algemeen bestuur uit de gemeente Zeewolde. Voor meer informatie www.cultuurfonds.nl/vacature-flevoland.

Bouw & Onderhoudsbedrijf

Stikkers nodig? Ga naar

BELETTERING

Mast 33 Zeewolde Tel: 036-5225813

www.bvreklame.nl

Mail naar: bezorging@zeewoldeactueel.nl of bel: 036-522 2640

De lokale omroep Zeewolde (LOZ) heeft tijdens de commissievergadering Onderwijs en Welzijn afgelopen woensdagavond de gemeente om hulp gevraagd. LOZ zou graag met behulp van mediation de impasse binnen het omroepbestel in Zeewolde doorbreken. De LOZ is niet aangewezen als lokale publieke media instelling voor Zeewolde, maar is wel in staat tot het bieden van een breed scala aan media diensten. RTV Zeewolde heeft deze aanstelling wel, maar is al meer dan een jaar niet bij machte geweest om de ether in te gaan.

Beveilig wat je dierbaar is...

Met behulp van een mediator, zo pleitte LOZ, zijn wij bereid te praten over een samenwerking, zonder hulp is dit tot op heden niet gelukt. Of RTV Zeewolde hiertoe ook bereid is, is nog niet bekend. De raadsleden van de commissie gaven aan het een lastige situatie te vinden. Wel vonden zij mediaton een goed idee om zaken als deze op te lossen. Wethouder Winnie Prins vertelde dat mediation alleen werkt wanneer beide partijen hier volledig achter staan en ook bereidt zijn hiervoor te betalen. Op de vraag van de commissieleden of wethouder Prins zich als mediator wilde opstellen voor de lokale omroep gaf zij aan dat deze rol niet past in haar functie als wethouder. Het is belangrijk, ook met het oog op aangevraagde subsidies door RTV Zeewolde, dat ik als wethouder objectief blijft, legde zij uit.

ELEKTROTECHNIEK & BEVEILIGING BV. beveiliging • elektrotechniek • verlichting domotica • telefonie/data • 24-uurs service • particulier en zakelijk • prettig geprijsd • altijd vertrouwd • •

In het Presidium zal er nogmaals over dit onderwerp worden gesproken.

036 - 522 90 01 • www.hassingvanhezel.nl

Uw allround bouwbedrijf, wanneer u kiest voor kwaliteit

AKTIE

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave

Mobiel 06-53900275 / 06-21526266

Kwaliteit voor een scherpe prijs

Bel ons voor alle voorkomende schilder, behang, sauswerkzaamheden, glasvezel plakken. Timmerwerkzaamheden Naaiatelier Anneke Kok Fonteinkruid 14 3892 AG Zeewolde Tel.: 036-5221129

Van den Brom Auto’s

APK zonder afspraak, klaar terwijl u wacht. Nú GRATIS APK bij ONDERHOUDSBEURT * vraag naar de voorwaarden

036-5220820|Landbouwweg 93 www.vdbromautos.nl

het laatste nieuws en download onze app via

Eind 2013 / Eerste kwartaal 2014

onderstaande

20% korting op alle voorkomende schilderwerkzaamheden. Aan de binnenzijde of de buitenzijde van uw woning.

of ga naar

Voor: (ver)maken kleding (vouw) gordijnen kussens etc.

Openingstijden: maandag + vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en 13.30 uur – 18.00 uur. En na telefonische afspraak.

Blijf op de hoogte van

Superaanbieding

Tel.: 06-10737135 - www.gfhschilders.com

*Reparatie *Onderhoud *Advies *Verkoop Voor al uw computer problemen en vragen

Henkpc

Ook voor: Harde schijf recovery Back-up mogleijkheden

Lepelaarweg 21 3897 LB Zeewolde Tel: 036-5239520 info@henkpc.nl www.henkpc.nl

QR-code www.zeewoldeactueel.nl


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Vrijdag Blijdag: Vertelvoorstelling BBC FIDES succesvol met ‘De verkeerde Koffer’ wekelijks netwerkontbijt Theatermaakster Monique Wakker brengt vrijdagmiddag 20 september een bezoek aan de bibliotheek en zal daar van 16.00-17.00 uur een voorstelling voor kinderen uit de onderbouw (4- tot 8-jarigen) ten tonele brengen. Monique Wakker ontwikkelde eerder voorstellingen rond de

voorleesdagen en speelde deze in verschillende bibliotheken en peuterspeelzalen. Tijdens Vrijdag Blijdag speelt ze de voorstelling ‘De verkeerde koffer, een vertelling vol verrassingen die het gevolg zijn van een kleine vergissing op het vliegveld.

Niwe fotografie opent haar deuren

Woensdag 18 september opent fotografe Nicole Westerkamp haar fotostudio, Niwe fotografie. Na haar afstuderen aan de fotovakschool in Apeldoorn en diverse freelance klussen, is het nu tijd om naast deze opdrachten ook vanuit een professionele omgeving fotografie aan te bieden aan de klanten. Of het nu de ambitie is van de sporter, de romantiek van een bruidspaar of de karakteristieke blik die ieder mens uniek maakt, een goede foto vangt ze allemaal! Het is voor Nicole een uitdaging om telkens die foto te maken waaruit precies de emotie spreekt waar u naar op zoek bent. Bent u nieuwsgierig geworden

naar het werk van de fotografe? Ga dan tijdens de opening een kijkje nemen. U bent van harte welkom om op woensdag 18 september tussen 15.00 en 17.00 uur langs te komen op Schepenveld 21-05 in Zeewolde. Wethouder de Vries zal op een flitsende manier de studio openen. Degene die willen kunnen zich gratis laten vastleggen door de fotograaf. De allerkleinsten kunnen bovendien geschminkt worden. Misschien wilt uw kind wel als leeuw op de foto? Elke foto vertelt een verhaal. Wat heeft u te vertellen? Meer informatie is te vinden op de website: www.niwefoto.nl

Verdeeldheid over voldoende parkeercapaciteit Bij de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen van maandag 9 september jl. bleek dat er zeer verschillend wordt gedacht over het toekomstige parkeerbeleid van de gemeente. De collegepartijen Leefbaar Zeewolde, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie, alsmede oppositiepartij CDA baseerden hun mening mede op een rapport van Royal Haskoning, net zoals het college van B en W dat had gedaan. In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat er op vrijdagavond en zaterdagmorgen wel drukte wordt verwacht op de verschillende parkeerplaatsen, maar dat er doordeweeks meer lege dan gevulde plekken te zien zullen zijn. Volgens Wim van den Noort van de Stichting Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde (VBZ) zou dit zeker niet het geval zijn. Hij had op een ‘gewone’ maandagmiddag geturfd hoeveel auto’s er op de parkeerplaats van de Gouwzee waren gestationeerd. Dat bleken er 170 te zijn. ,,En straks, na de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum zullen daar nog slechts 140 beschikbaar zijn,” aldus de verontruste inspreker. ,,Die 170 waren op maandagmiddag, niet tijdens het boodschappen doen in het weekend of tijdens een drukke zomerse dag.” VVD, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang waren het met Van den Noort eens. Met het rapport van GoudappelCoffeng in de hand voorzagen zij met hem grote parkeerproblemen. De drie partijen opteren voor de bouw van een parkeergarage, daar inwoners anders te ver zouden moeten lopen met hun boodschappen. Joke van Es (VVD) hield verantwoordelijk wethouder Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) voor dat Zeewolde ‘niet een gemiddeld dorp in Nederland’ is. ,,We hebben een groot buitengebied met 1500 tot 2000 inwoners en die zijn veel meer afhankelijk van de auto. Gemeente, denk praktisch na over de parkeer-

problematiek.” Henk Parisius (Zeewolde Liberaal) kon zich evenmin vinden in de parkeerplannen van het college. ,,We komen straks 608 plaatsen tekort. Een parkeergarage zou soelaas kunnen bieden, de inwoners moeten immers zelf bepalen hoe zij hun boodschappen willen doen.” Jan de Wit (BurgerBelang) was dit met hem eens. ,,Als wij nu niet iets doen, gaan de mensen hier vanwege het tekort aan parkeerplaatsen elders winkelen of laten ze zich leiden door internet. Bouw een ondergrondse garage, zet boven iets moois neer en het probleem is opgelost.” Jan Klop (PvdA/ GroenLinks) zag daarentegen niets in de komst van een parkeergarage onder de Gouwzee. ,,Dat zou schromelijk overdreven zijn. We moeten de parkeernormen hanteren en niet alleen kijken naar de pieken.” Koos Hopster (CDA) noemde het rapport van GoudappelCoffeng ‘zeer gedegen’, maar vond het jammer dat daarin slechts een gedeelte van het winkelcentrum was onderzocht (het Horsterplein was bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten). ,,Je zou op vrijdagavond en zaterdagochtend de maximale parkeerduur op twee uur kunnen stellen. Daarmee zouden al heel wat extra plekken beschikbaar komen.” Ook Ben Sonneveld (Leefbaar Zeewolde) begreep niet waarom GoudappelCoffeng het Horsterplein niet had meegenomen. ,,Enige loopafstand is voor ons acceptabel. Wij zijn ervan overtuigd dat er ook in de toekomst voldoende plek zal zijn.” Wethouder Winnie Prins vond dat de VBZ, VVD, Zeewolde Liberaal en BurgerBelang meegingen in de ‘negatieve beeldvorming’. ,,Dat er onvoldoende parkeerplaatsen zouden zijn, is bezijden de realiteit. Het is overal druk op zaterdagmorgen, dat hoort er nu eenmaal bij. Vierhonderd meter moeten lopen met een boodschappenkar is heel kwalijk, maar beslist niet reëel in Zeewolde.”

Vele tientallen ondernemers uit Zeewolde en directe omgeving treffen elkaar donderdagmiddag 19 september tussen 12.00 tot 15.30 uur tijdens een lunch- en speeddating-bijeenkomst van BBC FIDES in The Harbour. BBC FIDES stelt hen in de gelegenheid elkaar (beter) te leren kennen en hun professionele kwaliteiten te etaleren. Het is voor het eerst dat Business Breakfast Club FIDES met een eigen manifestatie naar buiten treedt. De zakelijke netwerkvereniging telt inmiddels 23 leden: grote en kleine ondernemingen uit Zeewolde en directe omgeving die zich inzetten als ambassadeurs voor de aangesloten bedrijven. ‘En dat werkt heel goed,’ zegt voorzitter Jacqueline van Kampen. ‘We houden ogen en oren open voor elkaar. Als bijvoorbeeld de aangesloten accountant van één van zijn relaties hoort dat hij verlegen zit om goede verzekeringen, zal hij vragen of zijn mede-BBC FIDES-lid de verzekeringsman contact met hem mag opnemen.’

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

van Kampen: ‘De leden kennen elkaar goed. Ze steken tijd in het elkaar leren kennen door werkbezoeken af te leggen. Zo bouw je vertrouwen op, kent iedereen elkaars kwaliteiten en weet hij wanneer hij een mede-lid bij zijn zakelijke relaties kan aanbevelen. Dat werkt uitstekend. De gedane aanbevelingen zijn inmiddels goed voor zo’n 350.000 euro omzet!’ Elke beroepsgroep wordt door één persoon vertegenwoordigd. Zo kan er maar één hovenier, één cateraar, één jurist, één reclameman lid zijn. Dit om te voorkomen dat bij het gunnen van aanbevelingen keuzes moeten worden gemaakt. ‘We zijn ambassadeurs van elkaar, werken in een groep nauw samen. Als je de keuze moet maken wie je iets wel en niet gunt, krijg je scheve gezichten die de samenwerking ondermijnen.’

De leden van BBC FIDES komen wekelijks op dinsdag om 07.00 uur in De Verbeelding bijeen voor een ontbijt. Om 8.30 uur wordt de bijeenkomst gesloten. Deze tijden worden strikt aangehouden om geen inbreuk te plegen op de reguliere werktijden. Voor en na het ontbijt is er ruim gelegenheid voor netwerken. Tijdens het ontbijt wordt, volgens een strak vergaderschema, een aantal zaken afgewerkt. Belangrijkste daarvan is de ‘positieve ronde’, waarbij de leden elkaar aanbevelingen doen. Jacqueline

BBC FIDES is nog niet uitgegroeid. Meer bedrijven kunnen lid worden, nog niet elke beroepsgroep is vertegenwoordigd. ‘We nodigen dan ook regelmatig gasten uit: bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze succesvolle formule. Meer nog zijn ze gecharmeerd van bedrijven die zichzelf melden voor een gratis ontbijtsessie om de sfeer te proeven. Zij tonen de actieve ondernemersgeest die ze graag zien!’ De aangesloten bedrijven worden genoemd op de website van BBC FIDES: www.bbcfides.nl. Daar vinden geïnteresseerden meer informatie over deze netwerkvereniging en een aanmeldformulier om een ontbijtsessie van BBC FIDES bij te wonen.

De raadscommissie Ruimte en Wonen bleek in haar vergadering van maandag 9 september jl. zeer ingenomen met de nieuwe verordening Starterslening Zeewolde 2013. In februari 2009 werd de verordening ‘VROM Starterslening Zeewolde’ vastgesteld. Starters op de woningmarkt konden daarna een lening aanvragen voor het aankopen van een huis. Verwervingskosten mochten niet hoger zijn dan € 225.000,- (een goedkope koopwoning verhoogd met de gebruikelijke hypotheeklast), terwijl er sprake moest zijn van een bestaande woning. Prijzen van bestaande koopwoningen worden uitsluitend door marktwerking bepaald, reden waarom juist hierbij het instrument ‘starterslening’ zou kunnen worden ingezet. Mede naar aanleiding van vragen van makelaars en gesprekken met bezoekers van de woonmanifestaties werd gekeken of de regeling kon worden uitgebreid naar nieuwbouwwoningen samen met hogere verwervingskosten. Zo zouden er voor starters ook woningen in de Polderwijk kunnen worden gerealiseerd in de categorie tot € 210.000,-. Voorgesteld werd verder dat de maximale verwervingskosten van bestaande woningen opgehoogd werden van € 225.000,- naar € 265.000,-. Op deze wijze zouden meer starters op de woningkoopmarkt worden ondersteund. ,,Met de eerdere verordening voor de

starterslening konden we uit de voeten, maar het is goed dat deze wordt bijgesteld, zeker als de uitkomsten van de woonmanifestaties worden meegenomen,” schaarde Jan Klop (PvdA/GroenLinks) zich achter het collegevoorstel. Joke van Es (VVD) kon niet nalaten te memoreren dat het idee oorspronkelijk van haar partij afkomstig was. ,,Maar we zijn blij dat het college onze mening inmiddels ook deelt, dat er beweging in de woningmarkt komt en dat de aantrekkingskracht van Zeewolde daarmee wordt verhoogd.” Wibe Sierksma (D66) was eveneens enthousiast. ,,Wij juichen iedere verruiming van het instrument starterslening van harte toe,” zo liet hij weten. Jan de Wit (BurgerBelang) kon niet achterblijven. ,,Alle mogelijkheden die ten dienste staan van de groei van het aantal inwoners, hebben onze instemming. Het is alleen zo jammer dat er zo weinig voor onze jongeren wordt gebouwd, valt dat niet meer te promoten?” Wethouder Rein Zijlstra (Leefbaar Zeewolde) dankte de commissie voor haar complimenten. ,,We hebben de signalen vanuit de samenleving opgepakt,” zo motiveerde hij het collegevoorstel. Dat er onvoldoende gebouwd zou worden, hetgeen volgens De Wit het geval zou zijn, ontkende de portefeuillehouder. ,,Op 1 januari jl. had Zeewolde 21.262 inwoners, op 4 september waren dat er 21.368.”

Maatschappelijke Stagemarkt (MaSmarkt) 2013 wordt dit jaar op woensdag 2 oktober gehouden. Ga je in of buiten Zeewolde naar de middelbare school, woon je in Zeewolde en ben je op zoek naar een maatschappelijke stageplaats voor dit schooljaar? Dan is er op 2 oktober de MaSmarkt in de aula van RSG Levant aan de Horsterweg 192. Van 19.00 tot 20.30 uur kun jij je hier oriënteren op de stagemogelijkheden die verschil-

lende organisaties voor dit nieuwe schooljaar te bieden hebben, in en om Zeewolde. Ook ouders zijn van harte welkom op de MaSmarkt. Interesse in een bepaalde stageplek? Laat dan op de markt je naam en adres achter. Ga vervolgens, na de MaSmarkt, zo snel mogelijk naar de site www.mas4you.nl om zelf in te tekenen op die stage(s) die jij wilt lopen. Na akkoord van je school is de stage definitief. Inschrijven voor de markt is niet

Raadscommissie blij met verruimen starterslening

Maatschappelijke Stagemarkt

7

Boekentip

De voedselzandloper

Kris Verburgh In De voedselzandloper bewijst arts Kris Verburgh dat gezond eten van groot belang is bij het jong houden van je lichaam en de preventie van ziektes. De voedselzandloper is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over voeding en het verouderingsproces. Nog nooit werd zo duidelijk uitgelegd dat wat we eten bepaalt hoe snel we verouderen. De voedselzandloper is niet alleen een boek dat vele diëten en voedingsmythes doorprikt, het is een nieuw model dat een alternatief biedt voor de verouderde schijf van vijf en de voedseldriehoek. Het laat zien wat gezonde voeding is, maar vooral ook hoe we ongezonde voeding kunnen vervangen door gezonde alternatieven. Het boek legt tevens uit hoe we het verouderingsproces kunnen afremmen. Dat dit gezonde eetpatroon bovendien leidt tot gewichtsverlies is een aangename bijwerking! Kris Verburgh (1986) is arts en onderzoeker. Op 17-jarige leeftijd publiceerde hij zijn eerste wetenschapsboek, drie jaar later zijn tweede. Zijn boeken werden verschillende malen herdrukt en genomineerd. Van jongs af aan is hij gefascineerd door het verouderingsproces en het belang van voeding bij het voorkomen van ziektes. Het boek is verkrijgbaar bij Bruna

* Administratie * Jaarrekening * Loonadministratie * Belastingaangifte * Advies www.tan-ad.nl | Tel.: 06-518 157 10

nodig. Iedereen is welkom! Vraag eventueel meer info bij jouw stagecoördinator of kijk op www.steunpuntzeewolde.nl. Organisaties die zich nog voor de MaSmarkt willen aanmelden kunnen een email sturen naar: m.devries@steunpuntzeewolde.nl. Op dit moment hebben al meer dan 30 organisaties zich opgegeven. Per organisatie zijn vaak tientallen stageplaatsen beschikbaar.


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Gouden huwelijksfeest voor echtpaar Stenvert-Van der Tol

Het was 12 september jl. precies 50 jaar geleden dat Chiel Stenvert en Johanna van der Tol in het oude stadshuis in Den Haag in het huwelijk traden. Burgemeester Gorter bracht het gouden bruidspaar een bezoek om ze te feliciteren en ze in de bloemen te zetten. Chiel en Johanna hebben elkaar tijdens een vakantie in Italië leren kennen. “Ik bleef wat langer en leende haar luchtbed”, vertelt Chiel. “Daarbij had ze heel handig mij wat geld gegeven om een be-

paalde blouse voor haar te kopen als die in haar maat zou komen. Eenmaal terug in Nederland ging ik bij haar langs om het luchtbed en de blouse af te leveren. Vanaf dat moment zijn we bij elkaar!” Toen het stel wilde trouwen bleek de verschillende christelijke achtergrond roet in het eten te gooien. “Toen hoorden we dat Pater Jelsma en Dominee Lugtigheid bezig waren om mensen met een verschillende geloofsovertuiging te trouwen en dat is zo gebeurd. Wij waren

Bijeenkomst Computerclub Subgroep Zeewolde van de Computerclub “HKCC”, organiseert zaterdag 21 september de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen in de Meermin van 10.00 tot 16.00 uur. Zij gaan een eigen netwerk bouwen dat gedeeltelijk draadloos is. Via dit netwerk kunnen ze communiceren met elkaar

en met het Internet. Wilt u weten wat de Computerclub zoal gaat organiseren in het nieuwe seizoen, dan is het zeker aan te raden om zaterdag 21 september te gaan kijken in de Meermin. Heeft u vragen op hardware of software gebied dan zullen de leden deze proberen te beantwoorden. Deze

het eerste oecumenische huwelijkspaar in Nederland. Ik ben er best trots op dat we het zo voor elkaar gekregen hebben!”, laat Johanna weten. Chiel en Johanna kregen drie kinderen. Er werd door beiden hard gewerkt in eigen uitgeverij De Eekhoorn. De naam Stenvert is met de educatieve tak vanaf 1920 al bekend in het basisonderwijs. De tweede tak bestond uit de kinderboeken, met onder meer de bestsellers als De Olijke Tweeling (8 miljoen verkochte exemplaren), Pietje Puk en de Bob-Evers Serie, waarvan zo’n 5 miljoen exemplaren zijn verkocht. In 1991 kocht Chiel Stenvert de kinderenboekenuitgeverij weer terug. Zo kwam de complete uitgeverij weer in beheersmaatschappij van de familie Stenvert. “Ik was de laatste particuliere uitgever in het basisonderwijs”, laat Chiel weten. In 1997 werd Uitgeverij De Eekhoorn overgenomen door Weton-Wesgram . “Daar heb ik nog elf jaar op heel prettige wijze tot aan mijn 70ste jaar als directeur mogen werken”, vertelt Chiel. De echtelieden genieten nu volop van hun vrije tijd en mogen die graag samen doorbrengen op de golfbaan.

bijeenkomst is bedoeld voor alle leden en belangstellenden. Leden, die dat willen, mogen uiteraard hun PC meebrengen. Voor meer informatie over de Computerclub bel dan ‘s avonds met Harry de Meijer telefoon: 036-5222996, of mail naar: harry@hkcc.nl

Ambachtelijk Rijwielbedrijf

VOOR AL UW FIETSPLEZIER ook met trapondersteuning! Schepenveld 12-28 Zeewolde • Tel.: 036 522 3299

Acupunctuur Kruiden Tuina

Jin Lian Acupunctuur Tel: 06-50511204

NAET

www.jinlianacupunctuur.nl

De spijker op z’n kop bij uw verbouwing

Zeewolde 036 - 522 42 06 06-54990856

• nieuwbouw • verbouw • renovatie • onderhoud

DIBEVO gediplomeerd trimsalon / gecertificeerd hondenpension

Ook voor dagopvang van uw hond BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK!  036 - 522 75 66 Hondentrimsalon ANNELOES Baardmeesweg 25 te Zeewolde

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Alzheimer Café organiseert filmavond voor mantelzorgers

Speciaal voor de Zeewoldese mantelzorgers van mensen met dementie organiseert het Alzheimer Café op donderdag 26 september een filmavond in de Biebios van de bibliotheek, waar zij de film ‘Intouchables’ zal vertonen. De film is een op feiten gebaseerd komisch drama over een Senegalese jongeman, Driss, die de persoonlijk verzorger wordt van een fysiek gehandicapte Franse miljonair Philippe, die aan een rolstoel gekluisterd is. Hij woont in hartje Parijs in een kast van een huis. Driss woont daar ver vandaan, in één van de grimmige voorsteden en leeft van een uitkering. Maar wie bijstand

8

wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als persoonlijk verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippe’s stijve huishouden binnen de kortste keren op z’n kop. Maar ook zijn eigen leven zal nooit meer hetzelfde zijn. De zaal is open om 19.30, de film begint om 20.00 uur. Kaarten à 5 euro (incl. kopje koffie aan het eind van de avond) zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek. Voor eventueel vervoer of een gezelschapspartner, kan via Steunpunt Zeewolde, tel. 523 4711. Meer info: www. alzheimercafezeewolde.nl

Toon Hermans Huis bedankt en verwent Mede door het beschikbaar stellen van veel mooie prijzen door de lokale middenstand, bedrijven en de eigenaren van de marktkramen van de vrijdag markt, heeft het Toon Hermans Huis tijdens de Pinkendag een zeer succesvolle verloting kunnen houden. Velen hebben de kraam bezocht om loten te kopen, eigen gemaakte handwerkspullen te bewonderen of te kopen of om zomaar even een praatje te maken. De opbrengst was ruim 950 euro. De opbrengst zal worden gebruikt voor het organiseren van de vele activiteiten die er georganiseerd worden in het Toon Hermans Huis.

Verwenochtend Woensdag 25 september is er van

10.30-12.00 uur een verwenochtend in het Toon Hermans Huis. Vanaf 10.00 uur staat koffie/thee klaar. Moetske Swanborn is aanwezig voor een voetmassage (voetreflexologie) Bij Ingrid Broere kan men zich laten masseren en Marian Boers is deskundig op het gebied van Reiki. Aan deze verwenochtend zijn geen kosten verbonden, maar het spreekt voor zich dat men als bezoeker wel tot de doelgroep van het inloophuis moet behoren. Adres: Gildenveld 73. Tel: 0368450265 of e-mail: info@toonhermanshuiszeewolde.nl.


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

9

Wereld Yogadag bij Yoga Studio Anna

voeren aantal, zolang het maar deelbaar is door 9. Ook is er op deze dag gelegenheid om kennis te laten maken en te laten informeren over diverse Yoga, en Chi Neng-Qigong lessen en het workshopprogramma bij Yoga Studio Anna voor het komend jaar. Wil je alleen informatie over de lessen of workshops ben je dus eveneens welkom op 22 september tussen 09.30 en 15.00 uur. Vrij binnenlopen op 22 september is eveneens mogelijk.

Eenmaal per jaar bieden yoga scholen over de hele wereld een yogales aan waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. De basis is altijd het uitvoeren van de zonnegroet. Door het wereldwijd uitvoeren van deze houding wordt er een symbolische ketting van positieve

energie om de aarde gelegd. Wil je een bijdrage leveren aan deze ketting ga dan de 108 zonnegroeten of een deel daarvan uitvoeren bij Yoga Studio Anna tussen 10.00 en 15.00 uur op zondag 22 september a.s. Je bepaalt zelf of je alleen deelneemt of met een team en bepaalt het uit te

Donatie is naar vrije keuze en de opbrengst van de Wereld Yoga dag komt geheel ten goede aan de Stichting “Lotte’s Leven”samen met de bijdrage van € 2,-- per deelnemer van de Strand Qigong van het afgelopen seizoen. Aanmelden en informatie per mail annaenron@live.nl of per telefoon 036-5315179 of 06-53631914 Anna van Amsterdam, Yoga Studio Anna, Diamantslijper 6.

Centrum voor Ondersteuning van Ongeneeslijk Zieken In Ermelo wordt hard gewerkt aan het realiseren van een Centrum voor Ondersteuning van Ongeneeslijk Zieken (COOZ), genaamd ‘de Villa’. De opening hiervan zal eind dit jaar plaatsvinden. Voor ‘de Villa’ is een mooi pand gevonden, en sinds 6 september j.l. is men hier druk bezig om met de inzet van betrokken vrijwilligers het monumentale pand aan de eisen van de bestemming aan te passen. Alle bijdragen vanuit het bedrijfsleven zijn erg welkom, van materiaal tot advies, er moet met name veel geschilderd worden. De pionier op het gebied van de palliatieve dagondersteuning in de regio Ermelo-Putten-Harderwijk-Zeewolde is Ineke den Herder, zorgmanager en directeur van het Willem Holtrop Hospice in Ermelo. In Nederland staat deze vorm van ondersteuning overigens nog in de kinderschoenen. Ineke den Herder merkte bij gesprekken met bewoners van het hospice en hun naasten op dat er grote behoefte was aan een voorziening, die zich specifiek richt op de wensen en problematiek van mensen bij wie de behandeling niet meer gericht is op

genezing, maar die nog niet in de terminale fase verkeren. Deze mensen vallen tot nu toe wat tussen wal en schip. Het gaat dan vaak om kankerpatiënten, maar ook mensen met bijvoorbeeld ziektebeelden als COPD, hartfalen en neurodegeneratieve aandoeningen, zoals MS en ALS. Als er sprake is van een beperkte levensduur krijgt het leven een andere dimensie, en sommige mensen dreigen hierin verstrikt te raken. De medewerkers van het COOZ willen die mensen ondersteunen bij het (leren) omgaan met die problemen. Het gaat erom hen te helpen om de balans terug te vinden, zodat ze weer kunnen ervaren dat het leven zin heeft, ondanks het feit dat ze ongeneeslijk ziek zijn, en ondanks alle beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Een ander belangrijk facet in het COOZ ‘de Villa’ is de ondersteuning van mantelzorgers. Zij kunnen met vragen en verhalen terecht bij de medewerkers in ‘de Villa’. Doel hiervan is te voorkomen dat mantelzorgers “opgebrand” raken. Ook kan deelgenotencontact leiden tot begrip en herkenning van ervaren problemen en zorgen.

‘De Villa’ maakt gebruik van de kennis en expertise van het Hospice. Hierdoor is het mogelijk om symptomen die bij ziekten kunnen voorkomen op tijd in kaart te brengen. Het centrum zal in de startfase twee dagen per week geopend zijn. Dit wordt afhankelijk van de behoefte verder uitgebreid. In 2009 en 2010 heeft het Willem Holtrop Hospice een onderzoek gedaan onder zorgverleners in de regio naar de behoefte aan deze vorm van ondersteuningszorg. Het resultaat hiervan was dat de meerderheid van deze zorgverleners de palliatieve dagondersteuning een zinvolle aanvulling vindt voor ongeneeslijk zieken in de regio. Het adres van COOZ ‘de Villa’ is: Stationslaan 124 te Ermelo. Er is voldoende parkeergelegenheid naast het pand, en het ligt op loopafstand van het station. Informatie is te verkrijgen bij Ineke den Herder via 06 40384656, via info@coozdevilla.nl en voorlopig nog via de website van het Willem Holtrop Hospice: www.willemholtrophospice.nl onder het kopje ‘Nieuws’.

Typisch Zeewoldese Cultuurmarkt Het thema voor de 12e editie van de Zeewolde Cultuurmarkt luidde ‘typisch Zeewolde’, omdat het volgens de organisatie, de Stichting Wolderwelzijn, typisch Zeewoldens is om met elkaar het nieuwe seizoen in te luiden! “En het is ook echt weer typisch Zeewoldens verlopen”, lieten Henk Bakker en Marion Braun na afloop weten. “Ondanks de regen is de dag boven verwachting voortreffelijk verlopen en is iedereen tot het einde enthousiast gebleven. En dat is nou typisch Zeewolde. Het was het thema, maar het is ook echt zo!” Maar liefst 47 verschillende verenigingen, organisaties, clubs en stichtingen probeerden op een positieve en enthousiaste manier de aandacht op zich te vestigen. Er werd onder meer actief geflyerd om nieuwe leden te werven en er kon op verschillende manieren even ‘geproefd en geroken’ worden aan een sportieve, creatieve, culturele of muzikale uitdaging. Het podium op het Kerkplein werd door een aantal deelnemers volop benut om het publiek te laten zien wat ze op dans, muziek, zang en sportgebied in huis hebben.

Bij de Zon Groep willen u graag helpen met het vinden van nieuwe manieren voor koelen en verwarmen, verlichten en besparen. We zijn al jaren aktief in o.a. zonnepanelen en weten wat we doen - en anders zoeken we het voor u uit! Daarom nodigen we u uit om a.s. zaterdag van 10.00 tot 16.00 u een kijkje te komen nemen in onze showroom. Neem gerust uw kinderen mee, we hebben een springkussen en een verrassing voor ze, zodat u alle tijd heeft om kennis te maken met onze slimme produkten:  Zonnepanelen  Zonneboilers  Pelletkachels  Warmtepompen  LED verlichting Planetenveld 31 3893 GE Zeewolde 036-8450322 info@dezongroep.nl

De Zon Groep helpt je slimmer omgaan met energie

De Zon Groep is een coöperatie die anderhalf jaar geleden is opgestart door Jan van den Bosch, Anton van de Groep en Luutzen van der Zwaag. Doel is het leveren en installeren van innovatieve en duurzame producten aan bedrijven, organisaties als particulieren. “Deze unieke samenwerking biedt, onder meer door de ervaring en kennis die we met elkaar delen, perspectief voor de toekomst”, laten de initiatiefnemers weten. Om de onderneming wat meer zichtbaar te maken, opent De Zon Groep een showroom aan het Planetenveld 31, waar diverse alternatieve energiesystemen zullen worden gepresenteerd. De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 21 september a.s. van 10.00 tot 15.00 uur. Voor de eerste tien bezoekers die een offerte aanvragen is er een verrassing. “Ons doel is niet in te zetten op massa, maar op kwaliteit en tevreden klanten”, licht elektrotechnisch installateur Luutzen van der Zwaag toe. “Omdat we met name opdrachten verrichten in de regio, willen we vooral een lokale en betrouwbare leverancier zijn.” Naast servicegerichtheid doet De Zon Groep dat ook door zich te onderscheiden in kwaliteit. “Om een goede garantie te kunnen bieden werken we alleen met betrouwbare producten. De installaties moeten tenslotte 25 tot 30 jaar meegaan. We gaan voor het hoogste rendement en dat leveren we via Amerken als Solar Edge en Canadian Solar; unieke systemen die via een website of App de opbrengst per paneel laat zien.”

De Zeewolde Cultuurmarkt 2013 ging van start met muziek en eindigde met muziek. De Muziek & Showkorps Blue Seals verzorgde de opening en de Zeewolder band Sunny & The Basterds sloten de dag af. Helaas door de regen hebben maar weinigen kunnen genieten van de

muzikale kwaliteiten van deze gelegenheidsband, bestaande uit conservatoriumleerlingen. Gelukkig lieten zij zich daar niet door afschrikken en speelden zij gewoon lekker hun swingende nummertjes voor het overgebleven publiek en de binnenkomende Z... tot Z....deelnemers.

Het wordt steeds duidelijker dat slim omgaan met energie behoorlijk wat op kan leveren voor de portemonnee. “Wij willen klanten met de vraag ‘Wat kunnen we aan onze energiehuishouding doen?’ graag adviseren”, aldus Luutzen. De Zon groep biedt daarvoor meerdere energiesys-

temen. “Want behalve stroom kun je bijvoorbeeld ook warmte opwekken. Nu ligt de nadruk voornamelijk nog op het leveren en installeren van zonnepanelen (ook in bruin/rode kleur en driehoekige vorm), maar dat zal aangevuld worden met onder meer zonneboilers, vernieuwende LED verlichting (onder meer geheel van biologisch afbreekbaar materiaal), auto-oplaadpunten en pelletkachels. De pelletkachel is volgens velen de warmtebron van de toekomst. Redenen om een pelletkachel te installeren, wat redelijk eenvoudig is omdat het rookkanaal niet helemaal door het dak hoeft, kunnen zijn de besparing op de stookkosten vanwege het hoge verbrandingsrendement en het feit dat er geen schadelijke uitstoot is omdat de pellets zijn gemaakt van 100% natuurlijk materiaal (onbewerkt afvalhout). “Daarbij brengt de pelletkachel ook een stukje gezelligheid terug in de huiskamer”, aldus Luutzen. Voor meer info: www.dezongroep.nl, tel. 8450322, e-mail: info@dezongroep.nl

Garagedeuren & Zonwering Karssen * knikarmschermen * screens * rolluiken * renovatie * Plissé-horren voor raam en deur

* tevens het adres voor service en onderhoud

Overveld 9 - 3848 BT Harderwijk Tel. 0341-424740

Mini Opslag Harderwijk

OPSLAGBOXEN

In een droge ruimte met bewaking. Van 1m2 tot 75 m2. Voor bedrijven en particulieren Tevens buitenboxen te huur! Overveld 9 - 3848 BT Harderwijk Tel. 0341-424740

www.miniopslagharderwijk.nl


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

10

Love live Fight cancer Steun het gevecht tegen kanker. Bij aankoop van deze special edition gaat 50 euro naar Fight cancer

Ladies Nights en Private Shopping bij QT Fashion Zo’n 4 maanden heeft Tessa van QT Fashion & More haar deuren nu geopend met haar winkeltje in de aanloophaven. Ze krijgt er elke dag weer nieuwe klanten bij. Juist de persoonlijke benadering is de kracht van Q T Fashion. Negen van de tien keer weet zij nog wat de klant het vorige seizoen heeft gekocht en probeert met nieuwe items door te combineren. Zij bedient haar klanten niet alleen in haar winkeltje tijdens de openingsdagen, donderdag, vrijdag en zaterdag. Al jaren verzorgt ze ook Ladies Nights bij de klanten thuis. Als extra service zijn de klanten ook welkom op afgesproken tijden, de zogenoemde Private

Shoppingen. De najaarscollectie is vrouwelijk met stoere accenten. Warme bordeauxtinten, diverse groentinten, army, olijf en jade gecombineerd met zwart en grijs. Opvallend zijn de verschillende materialen, bijvoorbeeld transparante stoffen met tweedachtige stoffen. Breisels met glittersteentjes, noem zo maar op. Jouw setje wordt compleet gemaakt met bijpassende shawls en tassen. QT Fashion is te vinden aan de Rede 14, Tel.06-2834 3954.

De nieuwe collectie is binnen

Bovenmode begint bij ondermode Goed passende Lingerie is belangrijk. Als het niet perfect past is dit wel degelijk zichtbaar, denk aan te strakke BH, te kleine cup, of dikke randen of naden van de slips.

Dat is te zien in het kleur gebruik, de gebruikte stoffen en de rijke detaillering. Kant en borduurwerk worden gecombineerd met opvallende prints en nieuwe glansstoffen.

Uniek TW Steel horloge in de strijd tegen kanker Horlogemerk TW Steel, dat bekend staat om hun oversized horloges, en Juwelier Niels Christoffels komen in actie in de strijd tegen kanker. Speciaal voor Fight cancer, het actielabel van KWF Kankerbestrijding voor jongvolwassenen, brengt TW Steel het ‘Love life’ horloge uit welke uitsluitend bij de speciaalzaak te verkrijgen is. Het gaat om een TW Steel Canteen Fashion Editie in een trendy blauwe kleur. Van elk verkocht horloge gaat vijftig euro naar Fight cancer en daarmee steunen zij wetenschappelijk kankeronderzoek, voorlichting en patiëntenondersteuning.

Rede 14 | Zeewolde | 06 283 439 54 | www.qt-fashion.nl

Dit zegt echter nog niets over de uitstraling van het product zelf. Bodyfashion straalt dit najaar elegantie, luxe en uitbundigheid uit.

Dalkruid 4, Zeewolde, tel.: 036-5226949 www.juwelier-christoffels.nl

Meer kant, strikjes, versierde randjes, zelfs kristalletjes worden in de stoffen verwerkt. In de Lingerie komt de kleur zwart dit jaar terug als kontrast kleur. Naast zwart zie je in deze stroming ook veel donkerblauw, grijs en zilvergrijs, warm rood, rose en paars tinten. Voor meer info zie www.lingeriemodelin.nl.

by

Fight cancer is het jonge en eigenzinnige actielabel van KWF Kankerbestrijding voor jongvolwassenen. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ laat Fight cancer zien dat de strijd tegen kanker resultaat oplevert en inspireert mensen om mee te doen. Voor meer informatie: www.fightcancer.nl Het horloge is voor €199,= te koop bij Juwelier Niels Christoffels, Dalkruid 2-4.

PME LEGEND en PLEASE jeans zijn een hit

Geweldig hoe onze klanten reageren op de nieuwe PME Legend Bare Metal herenjeans (bekend van TV, op voorraad in 4 wassingen) en alle kleuren Please damesbroeken (schuine knoopssluiting, hoog of baggy, zilverkleurige hartje achterop) . Ook de winterjassen gaan als een speer, mede door de nieuwe merken Khujo en Airforce, die naast G-Star, Pall Mall, Only en Mexx gretig aftrek vinden. Verder is nieuw Jacqueline de Yong, een low budget meidenmerk met shirts v.a. € 7.95 en sweats v.a. € 16.95. Dan is er nog Bjeans (lekkere hoge damesbroeken), Rehab schoenen en Cowboys Bag (ook top als schooltas). Wij zijn zeer actief op facebook. Zo hebben we vrijdag en zaterdag a.s. een speciale actie: voor alle bestaande en nieuwe klanten 10% korting op alles!

Dus like onze FBpagina en mis niets! Iedereen is welkom bij BLUE LINE, women’s, men’s & jeans wear, Raadhuisstraat 11.

BLUE WOMEN'S, MEN'S & JEANS WEAR

www.bluelinezeewolde.nl

BLUE WOMEN'S, MEN'S & JEANS WEAR

Raadhuisstraat 3 Zeewolde 036-522 0202 www.lingeriemodelin.nl

www.bluelinezeewolde.nl


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

11

Diversiteit bij Juwelier Hoekstra Sheen Binnenkort bij ons in de collectie Een geheel nieuwe dames collectie van het merk Sheen komende uit de Casio groep.

Sheen mikt gewoon op een leuke vrouw sportief druk bezet en niet specifiek mode bewust. Het gloednieuwe damesmerk zijn met de grootste zorg gemaakt mede door gebruik te maken van hoogwaardige materialen zoals titanium keramiek saffierglas leer en met Swarovski elements. Daarnaast zijn sommige modellen uitgevoerd met gafacetteerde lunette. Prijzen starten v.a. € 159.-tot € 299.www.sheen-watches.eu Stones in Style Stijlvol verrassend kleurrijke natuurlijke flexibel lief Stones in Style zijn moderne sieraden van edelstenen en zoetwater parels gecombineerd met 925 sterling zilver rhodium of verguld. Prachtige sieraden een kunst van verlei-

den draagbaar persoonlijk en betaalbaar. Alle kleuren hebben te maken met seizoenen. De sieraden zijn van eerste kwaliteit handgemaakt in Nederland. www.stonesinstyle.com Karma Armbanden. De combinatie van kristallen en natuurstenen is onder meer geïnspireerd op het Boeddhisme en Indiase mythologieën. De beats geven kracht. Elke kleurrijke beat heeft een kern die staat voor de liefde. Karma is naast een prachtige sierraad een bron van energie. Natuurlijk beschikken wij over een ruim assortiment. Er zijn 3 maten prijzen zijn v.a. € 24.95 tot € 39.95 www.aumentum.com

www.juwelierhoekstra.nl

Na 137 jaar gaan wij nu ons laatste seizoen in. Speciaal voor onze klanten geven wij daarom 10 % korting op de hele collectie.

Timberland, Wolky, Gabor, Rieker en Durea vullen de schappen. De Gabor collectie is dit jaar ruim vertegenwoordigd. Dit elegante en comfortabele merk is geschikt voor jong en oud. Ook Wolky heeft een ruime keuze. Dit seizoen zijn de modellen stoer en trendy.

compleet worden gemaakt met mooie tassen van Bulaggi en Rieker. Betaalbare, moderne tassen in de kleuren van het seizoen. Daarnaast zijn er in de winkel een aantal prachtige poncho’s met bijpassende sjaals en collen verkrijgbaar.

Kinderschoenen zijn er tot en met maat 39/40!

Nieuw in de winkel is het Italiaanse merk Piedi Nudi; een comfortmerk voor alle leeftijden, heel goed te dragen met eigen voetbed.

Dames In de wintercollectie 2013/2014 is veel zwart terug te vinden. Daarnaast zie je kleuren als cognac, bruin en blauw. Lage laarzen met een kleine comfortabele hak zijn de musthaves van dit seizoen. Er is veel gebruik gemaakt van verschillende materialen zoals studs, riempjes en sierritsen. Mooie merken als Nubikk, S.Oliver,

Tassen en poncho’s Ook dit najaar kan de outfit weer

Kinderen Voor kinderen is meer kleur in de collectie terug te vinden. Bij de meiden zie je naast bruin en zwart ook roze en blauw. Daarnaast zie je stoere hakken onder de laarzen en veel gymp modellen. De laarzen zijn veelal versierd met studs en riempjes. In de winkel zijn verschillende merken te vinden, waaronder Giga, Shoesme en RedRag. Voor de jongens zijn er schoenen en stoere laarzen in bruin, grijs, cognac en blauwtinten. Stoere gympachtige schoenen met veters of klitteband.

Heren De herencollectie bestaat uit moderne, klassieke en comfortabele merken. Pantofola d’oro, Le Coq Sportif, Van Bommel en van Lier staan onder andere in de winkel. Sportief schoeisel in cognac, donkerbruin en zwart, met hier en daar wat blauw. Bij Van Bommel weer mooie en soms gewaagde kleurcombinaties van verschillende leersoorten.


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Prachtige kleuren om grijs mee te combineren zijn bordeaux, petrol en groen. Een andere trend dit jaar is de ‘Animal’ trend, waarin we veel panter-, zebra en slangenprints zien. Bij de ‘Hair in fashion’ trend zien we veel

‘New Navy’ staat voor marine blauwe stoffen die gecombineerd worden met zwart en de leer-look, welke dit najaar ook een grote trend is! Shop the Look! Bij Freewear vind u al deze trends terug in onze najaarscollectie. Wij zien u graag terug in onze winkel waar wij u met plezier adviseren.

MODE BIJLAGE

De activiteitencommissie Open Haven Open heeft voor de tweede keer een Open Haven loterij georganiseerd. De opbrengst is geheel voor het onderhoud van Open Haven. Dit jaar zijn vijf prijzen beschikbaar gesteld; 1e prijs: een reischeque t.w.v € 450,- m.m.v Arke Reizen; 2e prijs: een Samsung tablet m.m.v. Expert; Uitneembare 3e prijs:be een etentje voor vier perwaa rbijlage sonen, aangeboden door Tapas Het Oosten 4e prijs: een stoomstrijkstation ; 5e prijs: een Philips Senseo koffiemachine

Bruna, Tante Kim Speelgoed, door kerkleden, maar ook na kerkdiensten op 29 september en 6 oktober én op 11 en 12 oktober tijdens het feestweekend. De trekking is op zaterdag 12 oktober rond 22.30 uur tijdens de feestavond “Dansen onder de toren”. Als u bij de trekking bent: neem dan uw loten mee, want er worden 10 grote skitaarten extra verloot onder de aanwezigen.

De loten worden verkocht bij

Zaterdagavond 12 oktober is er in Open Haven 21.30-01.00 uur dansen onder de toren. SannysEvents zal deze avond een mooi muziekspektakel verzorgen met muziek van nu en de 70-er jaren. De entree is gratis. Jong en oud is welkom om in de hal van Open Haven te dansen. Het Open Haven café zal tijdens deze uren ook geopend zijn met hapjes en drankjes.

Randmeer openingsconcert

Modebijlage Brugmedia Najaar 2013

Het 40ste jubileumseizoen van de Randmeerconcerten gaat zaterdag 21 september van start met het optreden van het zeer succesvolle Van Dingstee Kwartet. Met concerten op vrijwel alle Nederlandse podia en tientallen tournees in Europa en de Verenigde Staten heeft het kwartet zich geprofileerd als één van Nederlands toonaangevendste kamermuziekensembles. Sonja van Beek, winnares van meerdere vioolconcoursen zoals Prinses Christina Concours en Oskar Back Concours, zal Ingrid van Dingstee vervangen wegens zwangerschapsverlof. Op het programma staan een strijkkwartet van Alexander Glazunov en Bernhard Crusell en het monumentale kla-

rinetkwintet op.115 van Johannes Brahms. Dit wordt uitgevoerd samen met de veelzijdig geörienteerde klarinettiste Céleste Zewald. Het concert begint om 20.00 uur in Kasteel De Vanenburg in Putten. De toegangsprijs is 21 euro incl. programma en koffie of thee; jongeren tot 21 jaar en CJP-houders betalen slechts 6 euro; kaarten reserveren tot 24 uur voor aanvang door een bericht in te spreken op de mobiele reserveringstelefoon 06-13695148. Losse kaartverkoop voor aanvang is mogelijk aan de zaal. Kijk voor meer abonnementen op onze website www.randmeerconcerten.nl.

Matters...

Zonnebloemgasten hadden het druk

Najaar 2013

De loten zijn per 10 loten in een boekje te koop, maar u kunt ze ook los kopen.

Grey

nepbont, mohair en zachte, harig uitziende stoffen.

Open Haven Open Loterij

12

HORSTERPLEIN 46

Grey Matters... Dit najaar zien we de kleur grijs in allerlei tinten terug komen. Mooie tops, vesten, blousen en truien die verfraaid zijn pailletten, stras, studs en lovers.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Shirley Schras, Alie Boddeveld en José Verschure van de Zonnebloem.

Wel 25 zonnebloemgasten kwamen dinsdag bij elkaar om samen te picknicken. Dit was de eerste bijeenkomst na een mooie zomer. Gezellig aangeschoven in en bij de kantine van de Jeu de Boulesvereniging om elkaar te ontmoeten en weer bij te praten na een lange tijd. De vrijwilligers hadden allerlei lekkere dingen klaargemaakt. Van broodjes en salades tot quiches en fruit toe. Na de picknick hebben verschillende gasten ook nog uitleg gekregen en een spelletje Jeu de Boules gespeeld. Ze vonden het een hele leuke activiteit.

Tijdens de beursvloer van dit voorjaar was een match tot stand gekomen tussen de Zonnebloem afdeling Zeewolde en Beautysalon “Vlinder” Er was afgesproken dat er een paar dames mochten komen voor een behandeling en in ruil daarvoor wat extra reclame maken voor deze leuke salon. Zo stonden maandagochtend 3 september enkele zonnebloemgasten om 10.00 uur voor de deur en werden ze hartelijk ontvangen door de dames van “Vlinder”. Onder het genot van koffie met een lekker gebakje mochten ze vertellen wat ze graag zouden willen. Het werd zachte handen, mooie nagels en een dag make-up. Ook wilden ze graag weten hoe je je ogen het beste kan opmaken als je een bril draagt. Even later zat de één al met de handen in een paraffinebad en werd er een ander mooi opgemaakt. Even pauze voor een glaasje vers sap en kreeg de volgende al mooie nagellak. Ze werden heerlijk verwend en kregen allerlei tips om dit thuis ook wat vaker te doen. Prachtig zagen ze er uit en toen ze klaar waren kregen ze een tasje mee met een notitieboekje, een reisborstel met spiegeltje en enkele proefmonsters. Een zeer geslaagde match met dank aan Truus Stroobos en Chantal van Borselen van Beautysalon “Vlinder”.

Lotgenoten contactgroep voor (ex) kankerpatiënten Toon Hermans Huis Zeewolde organiseert een Lotgenoten contactgroep voor (ex) kankerpatiënten. Tijdens deze lotgenotencontactgroep is het de bedoeling dat er onder leiding van een professionele hulpverleenster tien bijeenkomsten zullen zijn op de dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in het Toon Hermans Huis aan het

Gildenveld 73. Er zijn inmiddels een aantal aanmeldingen maar er is nog plaats. De onderwerpen die behandeld zullen worden, worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Voor meer informatie en of aanmelding, neem contact op met het Toon Hermans Huis, tel: 036-8450265, of via e-mail: info@toonhermanshuiszeewolde.nl.

Hij speelde het intro van de film The Pirates of the Carribean op de piano. Althans, de eerste paar noten daarvan. Herhaaldelijk. Een grote groep jongeren stond om hem heen om hem aan te moedigen. Hij sprong direct van de pianokruk, daar had hij echt geen zin in. Een mooi blond meisje nam zijn plek in. En speelde een stukje vlooienmars. Ook herhaaldelijk. De jongeren die werken in De Oude Bieb kwamen vragen of het meisje nu een echt liedje wilde spelen, en niet elke keer hetzelfde stukje, want anders werd het wel wat eentonig. De jongeren die kwamen chillen in De Oude Bieb gingen na een paar tegenwerpingen akkoord en lieten het instrument met rust. En wilden weten wanneer er nu eens een game centrum in het dorp voor hen werd opgezet. In De Oude Bieb dan het liefst. ,,Ah nee he,’’, riep een andere knappe puberette. ,,Geen game centrum hoor, dan willen die jongens helemaal niet meer met ons praten. Alleen maar met hun hoofd in het spelletje!’’ Toch staat er deze week een afspraak. De jongerenwerker wordt ook uitgenodigd. Tja, een game centrum in De Oude Bieb ligt niet voor de hand, maar een gesprek tussen verschillende groepen mensen kwam wel tot stand in diezelfde Oude Bieb. Eens zien wat er na de ontmoeting van deze week voor moois kan ontstaan.


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Blessurevrij hardlopen bij Sportique

De atletiekvereniging is weer gestart met opstartcursus en trainingen en veel lopers kopen op dit moment nieuwe kleding en hardloopschoenen. Terecht, want uit onderzoek blijkt dat geschikte hardloopschoenen het belangrijkste onderdeel van je hardloopuitrusting zijn. Deze moeten niet alleen lekker zitten en lekker lopen, maar spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen van blessures. Professioneel advies is hierbij onmisbaar ontdekken inmiddels veel hardlopers. Blessures ontstaan veelal door slechte of verkeerde schoenen, een slechte loophouding, een slecht opgebouwd trainingsprogramma of zelfs een combinatie van deze factoren. Factoren die een onnodige spelbreker kunnen zijn in het

plezierig hardlopen. Zaterdag 21 september kunt u bij Sportique terecht voor advies omtrent hardloopkleding, schoenen en een uitgebreide loopanalyse. Een team van deskundigen staat voor u klaar: Fysiotherapie Houtwal voor het maken van een dynamische voet en loopanalyse en Fysiotherapie Luxor en Atletiekvereniging Zeewolde voor een analyse van lichaamshouding en loopstijl, aangevuld door Siemon Meijer van Sportique die daarbij kan adviseren voor een passende schoen. “Als speciaalzaak zijn we erg trots dat we onze klanten op deze manier kunnen laten delen in de kennis en kundigheid van deze experts. We merken bij klanten dat er een duidelijke behoefte is aan advies en daarin voorzien we graag.”,

Military Bootcamps van start Marcel Noordegraaf en Joey de Graaf, ook bekend van de Survival Challenge, verzorgen diverse evenementen en willen dit in de toekomst verder uit gaan breiden met een Military Bootcamp training. Ervaring brengen zij onder meer mee vanuit hun eigen opleiding bij Defensie, waar beide mannen werkzaam zijn. “Wij geven al ruim anderhalf jaar bootcamp lessen, waaronder twee keer een Military Bootcamp training en daar willen we heel graag een maandelijks evenement van maken”, vertellen ze. De eerste Military Bootcamp training staat gepland op zaterdag 28 september van 10.30 tot 13.00 uur. De kosten bedragen 9,95 euro inclusief eten en drinken. Aanmel-

vertelt Siemon Meijer de eigenaar van Sportique. “Een waardevolle aanvulling en verdieping op ons toch al uitgebreide aankoopadvies bij de aanschaf van hardloopkleding en –schoenen.” Nanette Egberts en Mirjam de Boer van Fysiotherapie Houtwal zijn aanwezig voor een dynamische voetanalyse waarbij o.a. gekeken wordt naar de stand van de voeten. Zo nodig testen zij de beweeglijkheid van belangrijke gewrichten en maken een digitale drukmeting. Uiteraard gevolgd door een advies voor een eventuele verbetering met behulp van een schoen en/of steunzool. Deze unieke VSO voet- en loopanalyse is vaak een passend antwoord op de klachten en blessures op het gebied van knieen onderbeen-/voetklachten. Fysiotherapie Luxor is vertegenwoordigd door Jutine van der Kuijl, die samen met een aantal trainers van AV Zeewolde stil staat bij de lichaamshouding en loopstijl. Het ontbreken van balans en stabiliteit is eveneens vaak een oorzaak van spier- of gewrichtsklachten. Na het analyseren van de loopstijl en –houding wordt samen met de looptrainers de kwetsbare punten en verbetering besproken. Waarbij trainers van AV Zeewolde eveneens kunnen informeren over een evenwichtig trainingsprogramma en benadering van het hardlopen. Voor advies over kleding-schoenen en een loopanalyse, zaterdag 21 september van 10.00 tot 17.00 bij Sportique aan de Raadhuisstraat.

den kan via e-mail: mnoordegraaf@ gmail.com. Tijdens de Military Bootcamp training, die zo’n 2,5 uur duurt, krijgen de deelnemers een kleine greep uit een militaire opleiding. De zware en uitdagende groepsopdrachten worden onder tijdsdruk uitgevoerd. “De deelnemers worden fysiek en mentaal behoorlijk aan hun staart getrokken. Ze leren zichzelf in 2,5 uur tijd beter kennen”, aldus Marcel. “Op die manier willen wij de deelnemers helpen hun grenzen te verleggen en ze mentaal sterker te maken. We laten ze opdrachten doen waarvan ze voorheen dachten dat ze die onmogelijk zouden halen. Hiermee willen we ze meegeven dat alle doelen haalbaar

zijn, zolang je maar blijft doorgaan en nooit opgeeft! Zodra je opgeeft weet je nooit hoe dicht je bij je doel zat.” Naast het verleggen van de fysieke en mentale grenzen is de gevarieerde bootcamp een hele goede kracht- en conditietraining. Om de eindstreep te halen is echter wel discipline en doorzettingsvermogen nodig. “Je zal je grenzen moeten opzoeken en deze zelfs overschrijden.” Ondanks dat bovenstaande voor sommige mensen als een ware hel moet klinken, worden de Military Bootcamps als zeer leuk en leerzaam ervaren. “Uiteraard zijn we soms de strenge militaire instructeur, maar er wordt ook veel lol gemaakt tijdens de trainingen!” , laat Marcel weten.

Wat aten mensen in de steentijd? Waar vind je dat en hoe maak je het klaar? Op al deze vragen krijg je antwoord op zondag 22 september in het Horsterwold. En dat niet alleen, je kunt het zelf ervaren! De boswachter neemt je na een moderne lunch mee op plantenverzameltocht. Met je eigen oogst ga je ’s middags prehistorisch koken onder begeleiding van een steentijdboerin.

De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd; laat je verrassen door de smaken van vroeger. De workshop is van 11.00 -17.00 uur. De kosten zijn € 75,00 p.p. (incl. lunch). Verzamelpunt is Kantoor Staatsbosbeheer, Groenewoudseweg 7.

Workshop prehistorisch koken

Voor aanmelden via email: a.wels@staatsbosbeheer.nl

Wandelen in de regen Voor motorcoördinator Jan Jansen was het vrijdag 13 september 2013 met recht vrijdag de dertiende. Bij het begeleiden van de wandelaars kwam hij in botsing met een ree. Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat zijn voet flink gekneusd was. Jan ging echter niet naar huis, maar meldde zich alsof er niets aan de voet was (maar nu zelf onder begeleiding) weer op de posten. Het hele jaar had hij het wandelgebeuren voorbereid, die ree zou dat feestje niet verknallen! Want de Van Z… tot Z… -tocht was wederom een feestje, zeg maar rustig een feest. Zelf wandelde ik met twee zussen het tweede gedeelte van de estafette. We losten de eerste drie wandelaars van ons team vrijdagavond om 23.30 uur af op de Knarweg. Hoewel de tocht nog slechts 25 km aan de gang was, was de wandelsliert al behoorlijk uitgerekt. Toch kwamen veel deelnemers aan de tocht nog in groepjes bij de wisselpost aan. Na onze eerste lopers kort te hebben gehoord over hun ervaringen,

gingen wij op pad. Fris als we waren haalden we wandelaars in, maar we werden zelf ook ingehaald. Soms kon je de snellere jongens al van verre horen aankomen. ,,Daar boven op die berg, daar boven op die berg…” Het leek de avondvierdaagse wel! Dit was echter een groepje volwassenen, midden in de nacht in het Natuurpark Lelystad. We vroegen nog of er een ander repertoire mogelijk was, maar een van mijn zussen werd aangestoken door het ‘van je hela hela ho-ola’ en zodoende deed ik als vanzelf mee. De afstand tussen ons drieën en de nachtelijke Havenzangers werd echter gelukkig steeds groter en zodoende verdween de Chinees daar boven op die berg langzamerhand weer uit het gehoor. Door deze onverwachte intermezzo’s waren we alweer bij een nieuwe post aangekomen. Een broodje hamburger ging er natuurlijk altijd in, evenals een glas drinken (cola, sinas, karnemelk, sinaasappelsap, alles was aanwezig!). Even een geïnteresseerd praatje met de vrijwilligers en de an-

dere wandelaars en een kort bezoek aan de Dixy en we konden weer verder. Dat het begon te miezeren, mocht de pret niet drukken. Op een gegeven moment hield het op met zachtjes regenen en kwamen onze plastic regencapes tevoorschijn. Met een capuchon op was een fatsoenlijk gesprek niet meer mogelijk. We liepen niettemin opgewekt door, zeker doordat er van blaren nog geen sprake was. Zodoende kwam voor ons het laatste gedeelte van ons estafettegedeelte in zicht, de lichten van de wisselpost waren in de verte te zien. Normale mensen lagen waarschijnlijk heerlijk op één oor en wij liepen daar de hele nacht maar door het hartstikke donker en de stromende regen. Waarom deden we dat? Waren we niet knettergek? Misschien wel, maar zonder ons zouden de volgende drie wandelaars uit ons team ook niet kunnen starten. Onze aflossers stonden rond kwart over vijf vol goede moed klaar in Swifterbant. Wij pakten nog een kipsateetje en een glas melk, namen de autosleutels over

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

13

TWILIGHT Bestel nu via

www.cafetariatwilight.nl

2.50 Woensdagaanbieding Puntzak verse boerenfriet €

Tussen 17.00 uur 10 % korTInG en 19.00 uur op het hele assortiment Tel.nr. 5221173 - www.cafetariatwilight.nl

Ontdek de herfst Zaterdag 21 september neemt Staatsbosbeheer u graag mee op een ontdekkingstocht door de Stille Kern. Boswachter Andre Wels neemt u op deze herfsttocht mee door de Stille Kern en gaat met u op zoek naar de kudde konikpaarden, de vossen en reeën die in dit gebied verblijven. Tijdens de excursie van ongeveer drie uur komt u van alles te weten over dit struingebied en bent u er eventjes helemaal uit. De ontdekkingstocht eindigt met een compleet

verzorgde picknick in het veld.. De kosten zijn: € 20,00 p.p. Minimale leeftijd is 12 jaar

Altijd al willen zingen, maar het is er nooit van gekomen? Heb je in het verleden gezongen en zou je het graag weer gaan doen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Popkoor Splash bestaat uit een leuke groep mensen en er wordt gezongen in de stemgroepen sopraan, alt, tenor en bas. Er wordt een breed repertoire aan pop- en musicalnummers gezongen.

Er wordt gerepeteerd in Open Haven op maandagavond van 20.15-22.15 uur.

De start van excursie is zaterdag 21 september om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats “uitkijkpunt de Horsterberg” aan de Flediteweg. Tip van de boswachter: trek stevige schoenen aan neem verrekijker mee en een fotocamera. Opgave via email: a.wels@staatsbosbeheer.nl of telefoon: 06-50680068.

Popkoor Splash! zoekt nieuwe leden

Op dit moment is ruimte voor nieuwe leden. Vooral de heren (bassen en tenoren) en de sopranen kunnen versterking gebruiken. Meezingen? Kom dan vrijblijvend naar de open oefenavonden in Open Haven op 16 en/of 23 september.

Alzheimer Café in Buitendijk Het Alzheimer Café Zeewolde start het seizoen 2013-2014 op een nieuwe locatie: Het Wooncentrum Buitendijk aan de Terp 2 is vanaf donderdag 19 september het nieuwe adres. Het thema voor deze avond is: Zelfstandig door technische ondersteuning. Gastspreker is Fred te Riet, directeur

van Kicun, een bedrijf in thuistechnologie, gericht op persoonlijke alarmering en veiligheid. De muzikale omlijsting is als vanouds in handen van Peter Schoonhoven. De benedenzaal is geopend vanaf 19.30. De avond begint om 20.00 uur. Voor vragen van de aanwezigen is alle aandacht en ruimte.

Schoppen troef

en togen doorweekt als we waren richting Zeewolde. Meer kan ik me niet herinneren, ik viel al in de auto in slaap. Maar verder weer een onver-

getelijke ervaring, die Van Z… tot Z…-tocht! En wat heb ik een respect voor al die 110 km wandelaars!

De allround Zeewoldernaar De Z…tot Z… uitgelopen? Nee, de wandelaars waren op tijd binnen.


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

14

Zorg & welzijn Zorg goed voor je lijf

IFYSIO Praktijk voor Integrale Fysiotherapie Bij IFysio kunt u terecht voor: - (Bekken-)Fysiotherapie - Handtherapie - Viscerale Therapie - CranioSacraaltherapie - Spatadertherapie - Lymfedrainage / Oedeemtherapie Voor uitgebreide informatie over de behandelingsmogelijkheden of het maken van een afspraak kunt u terecht op de website www.ifysio.nl of kunt u contact opnmen met Olga Nagtegaal.

Fijn dat zorg zo compleet kan zijn. Bel voor Team Zeewolde Verpleging & Verzorging 0522 27 97 43 Team PG 0522 27 97 94 Tussen 23.00 uur en 07.00 uur 0522 27 96 80

Tel. 06 16 41 93 90 e-mail: info@ifysio.nl Praktijkadres: Gezelweg 15, 3892 XE Zeewolde

Een gezond en stralend uiterlijk, veilig en zonder operatie

• Samenwerkingspartner van Derma Clinic • Veilige huidverjonging en huidverbetering Nieuwsgiering: Praktijk voor huidverbetering Annette Stender Tel.nr. 036 - 522 42 88

Onbeperkt in- en outdoor tennis € 19,95 p.m.

Kinderfysiotherapie

Combi abonnement € 29,95 p.m.

Eikenlaan 92 Zeewolde 036-522 5115 www.racketcentrumzeewolde.nl

Nu ook in Zeewolde! 06 53 969 818 GEEN WACHTLIJST

www.moor-kids.nl

samen in beweging naar een hoger niveau

Het totaal concept voor actief herstel. ✔ (sport) Fysiotherapie ✔ Revalidatie na operatie ✔ OncoFit ✔ Medisch fitness ✔ Inspanningstesten

✔ Diëtist ✔ Sports nutritionist ✔ Sportmasseur ✔ GZ-psycholoog i.s.m. ✔ Runningtherapeut i.s.m.

BEL: 036 - 8489226 of kijk op www.altiuszeewolde.nl ALTIUS Fysiotherapeutisch Test & Trainingscentrum, Mast 28 3891 KG Zeewolde

MOOR kids is een praktijk voor kinderfysiotherapie, waar de kwaliteit van de zorg voor het kind centraal staat. Het team van MOOR kids draagt zorg voor een kwalitatieve en efficiënte manier van werken gericht op de zorgvraag van de cliënt. Het behandelproces zal continue aan verbeteringen en vernieuwingen onderhevig zijn, zodat ze optimaal zal kunnen en blijven voldoen aan de (nieuwe) hulpvragen en verwachtingen van de cliënten. www.moor-kids.nl De Praktijk voor Integrale Fysiotherapie is opgericht door Olga Nagtegaal. Men kan er terecht voor diverse behandelmethoden zoals Bekkenfysiotherapie, Viscerale therapie, Handtherapie CranioSacraaltherapie, Spatadertherapie en Lymfedrainage/Oedeemtherapie. www.ifysio.nl “Fysiotherapie is topsport en dankzij hun topsportervaring, kunnen zij u en uw fysieke klachten met de meest recente inzichten en technieken de optimale revalidatie bieden”, aldus drs. Ingrid van der Vlist eigenaar van Altius. Een multidisciplinaire team met meerdere Fysiotherapeuten, een Diëtist, een Sportnutritionist, een Sportmasseur en een Psycholoog / Runningtherapeut is beschikbaar. www.altiuszeewolde.nl


Varia

Dinsdag 17 september 2013

Showroom Actatrio voor veiligheidskledingen schoenen vernieuwd

kunnen wij in principe alles leveren”, laat Wilma weten. Actatrio kan de kleding voorzien van een bedrijfslogo. Dat kan zowel bedrukt als geborduurd worden. Ook hier gaat Actatrio alleen voor kwaliteit. “Het moet tenslotte industrieel wasbaar zijn en niet snel slijten.” Bedrukken kan al vanaf 1 stuks, wat het ook voor kleine zelfstandigen interessant maakt.

De kledingtak van Actatrio bestaat al 15 jaar. “Maar we hebben het assortiment aangepast en uitgebouwd met nieuwe A-merken. Met dit complete pakket kunnen we nóg beter voldoen aan de specifieke vragen van onze klanten”, licht accountmanager Wilma Hermeler toe. “Zo zijn we nu officieel dealer van de Nederlandse merken Emma Safety Shoes, Hydrowear en het Scandinavische topmerk FristadsKansas, dat al meer dan 80 jaar verkocht wordt, en

daar zijn we best trots op!” Het assortiment varieert van oordopjes (die op maat kunnen worden gemaakt), jassen, shirts, broeken, schoenen, laarzen, brillen tot simpele huishoudhandschoenen. Gezien de toepassingen wordt aan de kleding en schoenen specifieke veiligheidseisen gesteld, zoals onder meer vlamvertragend, antistatisch, fluoriscerend, waterdicht. De schoenen en laarzen zijn uitgevoerd met stalen neuzen en/of zolen. Net als de klant stelt Actatrio hoge eisen aan de functionaliteit (veel details waar over nagedacht is) en kwaliteit (onder meer Soft Shell) van de producten die zij levert. “Ze worden immers dagelijks intensief gebruikt. Dat moet het gewoon goed zijn. Onze ervaring is dat als je kwaliteit en functionaliteit levert, de klanten bij je terugkomen.” Actatrio heeft verschillende modellen en vrijwel alle maten (op schoengebied ook breedtematen) op voorraad. “We kijken eerst naar wat wij zelf in huis hebben, maar op verzoek

Omroep Flevoland is op zoek naar de leukste vereniging van Flevoland. Nog drie verenigingen zijn in de race voor deze eretitel en het bijbehorende prijzengeld van 2500 euro. Zaterdag 21 september vindt de spetterende finale plaats waarin de drie finalisten gaan uitmaken wie er met de prijs vandoor gaat. De finale wordt om 19.10 uur live op tv uitgezonden en belooft een gezellig spektakel te worden. Watervrienden Almere, Piratenkoor de Vliegende Hollander uit Emmeloord en Gospelkoor Joy uit Zee-

wolde zijn de drie finalisten die gaan strijden om de hoofdprijs en natuurlijk de bijbehorende eretitel: de leukste vereniging van Flevoland. Zij hebben in de voorrondes de meeste stemmen behaald. In de finale zullen de verenigingen diverse opdrachten uitvoeren waarmee zij extra stemmen kunnen verdienen, die bij de eerdere stemmen worden opgeteld. De vereniging die aan het eind van de avond de meeste stemmen heeft behaald is de grote winnaar. De finale wordt opgeluisterd door een bonte verzameling van vereni-

Voor verkoop, verhuur en het keuren van specifieke apparatuur voor onder meer bodem- en asbestsanering kom je landelijk al snel bij Actatrio Milieu en Veiligheid in Zeewolde terecht. Daarnaast is het bedrijf aan de Morseweg 8 op bedrijventerrein Trekkersveld specialist op het gebied van beschermende werkkleding, schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze worden gepresenteerd in de onlangs vernieuwde showroom.

De persoonlijke beschermingsmiddelen worden door Actatrio landelijk breed afgezet. “Onze grootste klanten zijn (grote en kleine) technische bedrijven, maar we leveren bijvoorbeeld ook aan gemeenten, politie (forensische opsporing), brandweer, ZZP’ers en particulieren”, vult directeur drs. Henk Vonk aan. “Onze klanten stellen specifieke eisen aan de persoonlijke beschermingsmiddelen. Hiervoor hebben wij de juiste kennis in huis. Deze wordt continue up to date gehouden, zodat wij onze klanten goed én op maat kunnen adviseren.” Het advies op maat komt mede doordat Actatrio enthousiast met haar klanten meedenkt. “Bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheidschoen gelden er verschillende normen. Vaak denkt de klant dat de meest veilige schoen, met stalen neus én zool het beste is, terwijl die misschien niet eens nodig is. Door mee te denken en de juiste vragen te stellen komt er vaak een andere schoen uitrollen dan bij de technische groothandel en kan het een stuk voordeliger uitvallen. Een niet onbelangrijk aspect voor een ondernemer.” Voor meer informatie: www. actatrio.nl, Morseweg 8, Zeewolde, tel. 5227228

Live finale ‘De leukste vereniging van Flevoland’

gingen. Onder meer de Armworstelvereniging Urk, USRA Dronten en Gymnastiek Vereniging Lelystad zullen zichzelf presenteren met diverse demonstraties. Muzikale omlijsting wordt onder meer verzorgd door Dweilorkest De Valkenier. De finale van de leukste vereniging van Flevoland wordt zaterdag 21 september om 19.10 live op tv uitgezonden. Tijdens de finale is de stembus open, stemmen op je favoriete vereniging kan dan per sms en via de website www.deleuksteverenigingvanflevoland.nl.

VVD Zeewolde bij de Pinken ontbijtkoek. Inmiddels is dit een traditie geworden en houden de agrariërs al rekening met ontbijtkoek in de ochtend. Dit jaar is extra speciaal vanwege de 25e editie en de aanwezigheid van veel nieuwe kandidaten van de VVD Zeewolde. Het zijn allemaal enthousiaste Zeewoldenaren die zich willen gaan inzetten in de lokale politiek en gaan werken aan de toekomst van Zeewolde.

Zaterdagochtend 7 september om 07:00 uur, de pinken druppelen langzaam binnen op het Horsterplein en

worden gewassen. De VVD Zeewolde staat klaar om de boeren en boerinnen te voorzien van een stuk

Tekenen/schilderen bij de SWOZ Bij de SWOZ kan men zijn/haar vaardigheden betreffende teken en schilderen verbeteren.

Of wanneer men zijn/haar creativiteit wil omzetten naar iets visueels, dan kan men bij de SWOZ

een cursus tekenen en/of schilderen volgen. Iedere woensdagochtend van 9.3012.00 uur worden onder leiding van een gekwalificeerde docent teken- en/of schilderlessen gegeven.

De VVD Zeewolde feliciteert Zeewolde bij de Pinken en hoopt dat dit evenement waarbij agrarisch Zeewolde zich op een prachtige wijze kan presenteren nog vele jaren zal worden voortgezet. De VVD Zeewolde ondersteunt Zeewolde bij de Pinken en gaat het bestuur van de organisatie een bedrag overhandigen. Het is een belangrijk evenement voor het dorp.

De kosten voor 10 lessen zijn €70,=. Voor meer informatie kan men op werkdagen van 9.00-13.00 uur terecht bij een van de medewerkers op het kantoor van de SWOZ, Flevoweg 69, tel. 036 522 6084.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

15

Ingezonden “Veilig fietsen op de dijk” Zoals iedereen weet zijn de scholen weer begonnen, en daarbij ook gelijk de problemen. Dagelijks fietsen er weer ontelbare scholieren van en naar Harderwijk. Maar een dringend verzoek aan onder andere ouders. “Druk u zoon of dochter op het hart om max. 2 aan 2 te rijden, én aan de kant te gaan als er gebeld wordt door mede weggebruiker !!!!! “ Dit lijkt misschien een onnodige mede-

Hilarisch?

Weer terug van vakantie is het altijd leuk om nog even de Zeewolde Actueel te lezen. Op die manier ben je weer op de hoogte van wat er in het dorp zoal gebeurd is. Wat minder leuk vond ik het verhaaltje van Tjerk in de Zeewolde Actueel van 20 augustus. Mijn mond viel open van verbazing toen ik zijn vakantieverhaal Lief dametje las. Ik vind zijn leuk bedoelde verhaal van een zeer bedenkelijk niveau. Hij beschrijft een voorval tijdens zijn vakantie in Frankrijk waarbij een vrouw haar hond mishandelt. De hond werd door de vrouw geslagen, geschopt en “van boven haar hoofd met kracht op de grond gesmeten”! Hier was dus sprake van ernstige dierenmishandeling! Toch wordt hier door de schrijver de humor van ingezien. De dame in kwestie was namelijk een heel mooi en lief dametje. En daardoor was het contrast zo groot met hoe ze zich gedroeg. Als er dan termen gebruikt worden als “ongelofelijk hilarisch” en “we hebben ons een bult gelachen” dan twijfel ik toch ernstig aan het

deling, maar ga eens als ouders kijken hoe het er aan toe gaat, echt schrikbarend! Ik heb zelf de eerste valpartijen al gezien afgelopen dinsdag, en dit ging er niet echt zacht aan toe. Vandaar de vraag/opmerking:: Maak het thuis bespreekbaar en maak ze bewust van de gevolgen. Kleine moeite, groot gebaar. Voorkomt gevaar !! fam Karssen

normbesef van deze mensen. Ik begrijp die dame al niet dat ze haar hond zo mishandelt. Maar ik begrijp het gevoel voor humor van de schrijver helemaal niet. Een normaal iemand zou toch gereageerd hebben door meteen in te grijpen? Of hij zou in ieder geval zo’n vrouw op haar gedrag hebben aangesproken. Zou dit verhaal net zo hilarisch zijn geweest als ze niet haar honden had mishandeld, maar haar eigen kinderen? Nee, dan zou men er schande van hebben gesproken. En waarschijnlijk direct aangifte van kindermishandeling hebben gedaan. Als je thuiskomt van vakantie en je vertelt zo’n verhaal aan familie of vrienden, dan zullen die toch ook vragen of je niet kon ingrijpen? Als ik het goed begreep waren er zeven personen die getuige waren van deze mishandeling. Ik zou me diep schamen als ik getuige van zoiets was geweest zonder in te grijpen. En ik zou hier überhaupt geen vakantieverhaal over schrijven. Henk-Jan Visser

Basis Massagecursus bij de Kern De Kern start met een nieuwe Basis Massagecursus met Rebalancing® technieken. 12 dinsdagochtenden (09.00 - 12.00 uur) of 12 donderdagavonden (19.30 – 22.30 uur). De Kern Praktijk voor Rebalancing®, Almereweg 4, 3891 ZP

Thema avond met presentator Leo Fijen De KRO / RKK presentator Leo Fijen komt woensdag 2 oktober naar Zeewolde. In Open Haven zal Leo Fijen inleider en gespreksleider aanwezig zijn tijdens een bijeenkomst waarin men met elkaar in gesprek gaat over ‘geloven’. Worstel je misschien net als velen met de vraag wat de kerk of geloven vandaag de dag nog voor waarde voor je heeft? Bent je hoopvol, of juist teleurgesteld? Deze en andere vragen houden veel gelovigen bezig. Dat leidt ook vaak tot de stelling dat het geloven niet minder belangrijk wordt, ondanks dat kerkvieringen steeds minder bezoekers krijgen. De avond is daarom voor iedereen die nieuwsgierig is naar spiritualiteit en hedendaagse geloofsbeleving. Niet met het doel om antwoorden te vinden, maar om zelf geïnspireerd verder te gaan. De bijeenkomst vindt plaats in Open Haven, woensdag 2 oktober om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.45 uur. Aan de avond zijn geen kosten verbonden, er wordt een donatiepot neergezet voor een vrije gift. Ben je geïnteresseerd en wil je aanwezig zijn? Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober via email: deelnemen@eenavondmet.nl .Ook eventuele vragen kunnen via email deelnemen@eenavondmet.nl gesteld worden. Deze avond is een initiatief van de parochie Sterre der Zee.

Zeewolde. De kennismakingsles voor de ochtend is op dinsdag 24 september van 09.00-12.00 uur en voor de avond op donderdagavond van 19.30-22.30 uur. Info / aanmelding tel. 036 5228165. Kijk ook op: www.rebalancingdekern.nl.

Zo mooi … mooi weer Daar gaan de middelbare mannen met de dikke buiken, met de witte benen, witte sokken in sandalen aan. Met te felgekleurde korte broeken; bij het bukken zie je de zware beharing op de onderrug boven de bilnaad staan. De slappe torso, in het beste geval nog met een hemdje deels bedekt. En vaak zelfs dat niet met mooi weer, zodat het welig borsthaar met zweetdruppels bepareld; geur verspreidt van lichaamsvocht dat penetrant verdampt. De ooit gespierde armen, met de vol begroeide oksels, waaruit het zweet gestaag langs de bovenarmen lekt; de man ontbeert in veel gevallen het zelfinzicht, de zelfkritiek van ‘hoe zie ik eruit?’ Een dieptepunt van smerigheid is de door rollen vet ondergedoken navel, waarin resten van van alles schuilen; Partners van de man: help hem de zomer door! Houd hem binnen of kleed hem, want dit gaat te ver voor de ogen en de neus. ’t Is niet te harden, niet om aan te kunnen; niet te gedogen, t is om te huilen … Wim Sprick.


Varia

Dinsdag 17 september 2013 DE LEEUW BOUW EN TUIN.NL

Bezoek onze showtuin

Ik zorg graag voor uw huisdier, wanneer u dat even niet kunt! Bel 06-44 162 299.

Baardmeesweg 40, Zeewolde

www.bouwbedrijfdeleeuw.nl

T.k.: Op doek geschilderd paard Lengte 1 mtr. Breedte 69 cm. Iets aparts. Kompleet., Kappersbenodigdheden 1.z.g.st., Installatie pakket nw., keukenhandgrepen Nw., Paardenbladen ‘Hoefslag’, Boekjes ‘Beste’ (gratis) bij kopen. Tel. 036522 4137.

TE HUUR Goed afgewerkte opslagruimte, van 90 m2 op zeer goede locatie.

www.caravanservicezeewolde.nl

06-155 66 112

Gevonden: handdoek met bikini. Wie mist dit? 036-522 7275 Fam. Vos.

Hebt u iets aan te bieden of te melden, plaats dan een Actueeltje voor € 1,70 per 4 regels. (Achter ieder Woord een hokje vrijlaten). Iedere regel meer kost € 0,50! Brieven onder nummer kost € 1,- extra. Alleen voor particulieren. Voor zakelijke advertenties prijs op aanvraag. Anonieme Actueeltjes worden niet geplaatst. Inleveren als volgt: u vult de onderstaande bon in en doet die samen met gepast geld in een enveloppe (dichtgeplakt) in de brievenbus op ons advertentie adres Wederik 1, of bij CIGO Monique (voorheen Totaalgemak), Kerkplein 5, ook met gepast geld in een enveloppe afgeven. Sluiting donderdag 15.00 uur. Naam:................................................ Adres:................................................. Tel.:.................................................

Book-Inn

GLASHANDEL ZEEWOLDE Ma. t/m Za. geopend, ook koopavond! Raadhuisstraat 15 - tel.: 5229020 www.zeewolde.wereldwinkels.nl

www.glashandelzeewolde.nl

06 - 83671714

Per direct gezocht: hulp in de huishouding voor 2 uur per week Zoeken actieve zelfstandig werkend persoon van 25 jaar of ouder. U kunt contact opnemen via 06-21 542 054.

KOFFERBAKMARKT

Uw parketvloer schuren en afwerken naar uw keuze

Bezoekers gratis toegang.

Zaterdag 21 september VAnAF 09.00 uuR Meld u aan v.a. € 12,50 per auto. Info.: 06-22217836.

Dalkruid 3, 036-522 0597 info@book-inn.nl www.book-inn.nl

HOT STONE MASSAGE (30 min) € 25.00 www.schoonheidssalonmartina.nl 06- 30 07 66 11

Strijkservice Jolanda www.strijkservicejolanda.nl

Tel. 06-22837341 Gevraagd: Overtollig gereedschap, Machines & Materialen. Tel.: 06-53 219 346. --------------------------------------------

Te koop: Pompoenen en kalebassen. Verras uw familie, vrienden en kennissen. Leuk om als cadeau te geven of om uw tuin op te frissen. Ook voor allerlei soorten recepten te gebruiken. Ossenkampweg 13 (Dichtbij Polderwijk) Zondag gesloten. --------------------------------------------

Bel. H.O.V. 06-50606266

www.robinhoodkofferbakmarkt.nl

Wie wil in deze dure tijden zijn / haar auto enige dagen per week / maand verhuren aan goede chauffeur. Voor meer informatie bel 06-202 17 643.

Te huur: garageboxen en caravanstalling, binnen en onbeperkt halen / brengen. Bel voor info.: 0624273533.

Gevr.: oud ijzer – lood – zink – kabels – witgoed – aluminium e.d. Wordt gratis opgehaald. Tel. 036-522 6252

Hulp nodig bij: Tuinonderhoud, schuur opruimen, behang verwijderen, hulp bij verhuizing of andere kleine klusjes in en rond uw huis? Bel dan voor info: 06-17 901 374.

Hisalis was continu op jacht naar de gelijkmaker, maar verzilverde haar kansen niet. Kort na rust kreeg HCZ een strafcorner mee en het was Saskia Captein die de bal linksonder in het doel flatste. Langzamerhand was het HCZ

die het spel domineerde. Hisalis liet het er echter niet bij zitten en was nog een aantal keren gevaarlijk. HCZ kreeg diverse strafcorners tegen, maar Ingrid van Teeffelen stond uitstekend te keepen. Even later was het wederom Saskia Captein die

scoorde. Na een voorzet van Femke Veldhuis zorgde zij voor de 3-0, tevens de eindstand. Voor HCZ Dames 1 zijn de eerste drie punten van het seizoen binnen. Volgende week wordt er thuis gespeeld tegen Baarn Dames 1.

Hisalis Dames 1 – HCZ Dames 1 De eerste competitiewedstrijd van HCZDames 1 werd gespeeld in Lisse tegen Hisalis Dames 1. HCZ begon scherp. Er werd goed druk gezet en de uitploeg werkte goed samen. Al snel was daar de eerste kans, in de vorm van een strafcorner. Helaas le-

Actueeltjes

GLAS NODIG?

€18,- per m2. Topkwaliteit.

Ervaren huishoudelijke hulp heeft nog een plekje over op woensdag 2 uur en op dinsdag om de week 3 uur. Tel: 06-44 668 611.

16

Snel wasautomaat, droger, koelkast of vriezer nodig? Meer dan 400 stuks uit voorraad leverbaar. Nw., lichtbesch. of verpak. schade enz. www.janlagemaat.nl Tel.: 033-245 11 92

Hoogte ca. 4 m, eigen roldeur. Krachtstroom en TL verlichting. Tel. 036-5234757 06-43890390

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

verde dit niets op. Niet lang daarna was het Charlotte Duinker die zorgde voor de eerste treffer van het seizoen. Na een mooi uitgespeelde aanval, tipte zij de bal in het doel. In de overige tijd van de eerste helft waren HCZ en Hisalis aan elkaar gewaagd.

Instelling voor welzijnswerk Zeewolde - www.wolderwelzijn.nl

ZEEWoLDE CULTUUrmarKT Was ‘Typisch Zeewolde’! Waar een klein dorp groot in kan zijn: meedoen aan een evenement en weer en ontij trotseren om er iets leuks van te maken. De regen heeft ons niet gedeerd, iedereen had het naar zijn zin. We hebben genoten van alle optredens, liefst 14 in totaal, met 47 deelnemers, 42 kramen en alles geheel belangeloos. We willen nogmaals benadrukken dat het een groot succes is geweest en dat is geheel en al aan alle deelnemers, vrijwilligers, team van Wolderwelzijn en sponsoren te danken, te weten: Al die Creatieve Handen, AMVZ, Amy’s, Dansstudio, Astrid Parijs en leerlingen, Atletiekvereniging Zeewolde, Balletschool Zeewolde, Bakker Bart, Bloomfields & Desjardins, Guliker AV, Powersound, Zeewolde Actueel, Bureau Gelijke Behandeling, Buurtzorg Harderwijk/Zeewolde, Caroline van der Vate ART, Coloriet Zeewolde, UDX, EHBO Zeewolde, GV De Zeesterren, Health Centre Zeewolde, Hobby-Time, Kamerkoor Zeewolde, Kunstuitleen ArtXpoze, Le Madre Cantano, Maris, Muziek- en Showkorps Blue Seals, VMOZ, Popkoor Slpash, PvdA/Groenlinks Zeewolde, Sebastian Muziekonderricht, Steunpunt Zeewolde, Stichting De Verbeelding, Stichting Present Zeewolde, Stichting Randmeerconcerten, Sunny & the Basterds, Taekwondoschool Hwa-RangDo, Thai Thai Fruit & Vegetable Carving, The Harriers, Triatlon Vereniging, Verhoef Verhuurservice, Vrouwen van Nu, VVD Zeewolde, Watersportvereniging Zeewolde, Yogastudio Anna en onderdelen van Stichting Wolderwelzijn: Bedrijfsbureau, Beheer, Crea-Koffie, Kinderwerk, Kreatieve Handen, Kunstkring, Modelspoorgroep, Schaakclub en SOT Ketelbinkie en de SWOZ. Dit is een dorp om lief te hebben… en dat is nou Typisch Zeewolde!

Wolderwelzijn, Kerkplein 20, tel. 522 4655 www.wolderwelzijn.nl info@wolderwelzijn.nl

Programma maandag 15.30-18.30 uur Verjaardagsfeestjes 16.00-18.00 uur Kinderkookwerkplaats € 17,50 voor 4x 16.00-17.30 uur Kunstateljee werkplaats € 20,- voor 4x Dinsdag: 15.30-18.30 uur Streetdance &hiphop € 30,- 12 lessen 16.00-17.00 uur Typevaardigheidles € 65,- 14 lessen (vol) 16.00-17.30 uur Bakkerijwerkplaats € 25,- voor 4x 16.00-17.30 uur Technische hoogstandjes€ 20,- voor 4x Woensdag: 14.15-15.45 uur Knutselen in Polderwijk € 2,- per x of strippenkaart (12x) € 20,14.00-15.30 uur Move4you sporten in De Zeewolderhoek € 2,00 per x of strippenkaart voor € 20,- vanaf 6 jaar 14.00-15.30 uur Knutselwerkplaats in de Eclips € 2,00 per x of strippenkaart € 20,14.00-17.30 uur Verjaardagsfeestjes Donderdag: 16.00-17.00 uur Typevaardigheidles € 65,- 14 lessen (vol) Je moet je aanmelden voor de activiteiten! Mail naar info@eclipszeewolde.nl of bel naar 036 -5309166 (maandag- & dinsdagmiddag en woensdag) of door op deze dagen even langs te komen in de Eclips aan de Pioniersweg 22 (achter de Plus). De meeste activiteiten hebben als minimum leeftijd 6 jaar, behalve het knutselen daar mag je komen vanaf 4 jaar en de typevaardigheid vanaf 8 jaar. Voor meer informatie over de activiteiten kijk op: www.wolderwelzijn.nl`

Eclips, tel. 530 9166 www.wolderwelzijn.nl info@eclipszeewolde.nl

De WaTISLEEFTIJDDag De Watleeftijddag zit er bijna aan te komen. Nog even geduld en wij heten u van harte welkom in ons dienstencentrum aan de Flevoweg 69. Zaterdag 5 oktober a.s. is het zover.Tussen 10.30 en 14.30 uur hebben wij een aantrekkelijk programma voor u in petto, waarbij onder meer een lokale imker u uitgebreid gaat informeren over de bijenstand in ons land. Ook zal hij u attenderen op de bijenwoningen en bloemenvelden in de omgeving van de MMM-boerderij. Ter plekke kunt u tevens honing bij hem kopen, die afkomstig is uit onze eigen regio. De entree voor de dag bedraagt € 2,- Hiervoor wordt u bij binnenkomst getrakteerd op een kopje koffie of thee met een versnapering. Voor €5,50 kunt u ook gebruikmaken van een lunchmaaltijd (nasi of bami), die verzorgd wordt door onze vaste cateraar. Kaartjes hiervoor kunt u afhalen op ons kantoor op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. Tijdens de gehele dag zullen foto’s worden vertoond van activiteiten gedurende ons zomerprogramma. INFo oVEr oNZE DIgITaLE aCTIVITEITEN Donderdag 26 september tussen 10.00 en 11.00 uur zullen onze computerdocenten u op de hoogte stellen van de nieuwe cursussen, die voor het komend winterseizoen op het programma staan. Nieuw zijn: Computers en spelletjes, Winkelen per PC en het gebruik van Digid. Wilt u deze informatieochtend bijwonen, laat dat ons dan snel weten i.v.m. de inrichting van de ruimte. SWOZ-gegevens: zie hieronder.

BENT U oP ZoEK Naar DE gESCHIKTE aCCommoDaTIE Voor EEN BIJEENKomST oF CUrSUS? Informeer naar de mogelijkheden die de Meermin te bieden heeft met gunstige tarieven, vriendelijke consumptieprijzen en facilitaire ondersteuning. Voor informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de Meermin, tijdens werkdagen van 9.00 – 12.30 uur, tel. 5224655 of u loopt vrijblijvend binnen bij de Meermin, Kerkplein 20. Tevens zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die het team van barbeheer willen versterken. Lijkt het u leuk om gastvrouw of – heer te zijn, neem contact met ons op!

ZoNDagmIDDagINLooP Nu een lang winterseizoen vóór de deur staat, kunnen wij u met veel plezier melden dat onze Zondagmiddaginloop 29 september weer van start gaat. Tussen 15.00 en 17.00 uur bent u hartelijk welkom deze ontmoetingsmiddag bij te wonen. Een drankje nuttigen, een kaartje leggen, de kranten doornemen: u zegt het maar! Voor elk wat wils. Voor onze TEKEN- EN SCHILDErCUrSUS hebben wij nog plaats voor nieuwe cursisten. Voor meer info: bel ons of mail ons!

De SWOZ, Flevoweg 69, tel. 522 6084 www.deswoz.nl info@deswoz.nl

De Meermin,Kerkplein 20, tel.5224655 www.wolderwelzijn.nl info@wolderwelzijn.nl


Sport/Varia

Dinsdag 17 september 2013

Vleugje wind’ oranje getint

niet uit kon blijven. Schrijfster Mireille van Orden en illustrator Hiky Helmantel zijn hier ontzettend trots op. Het kinderboek combineert een spannend fictie-verhaal met bijzondere weetjes over windmolens, windenergie en duurzaamheid. Zo steken de kinderen al lezende meteen allerlei informatie over windmolens op. Ze komen er bijvoorbeeld achter bij welke windkracht de molen de meeste stroom oplevert en op welke speciale manier de molen naar zijn plek vervoerd wordt. De vrolijke illustraties sluiten goed bij het verhaal aan en bieden aanvullende informatie. De tweede druk is in eigen beheer uitgegeven door Hiky Helmantel en Mireille van Orden, in samenwerking met Holwerda Direct Drukkerij.

Per 1 september 2013 werd Body Plan Sport voorzien van het Keurmerk Fit!vak Preventiecentrum. Daarmee is officieel het Body Plan Preventiecentrum opgericht, als een specifiek op de gezondheidszorg gericht onderdeel van het alom in de regio Zeewolde bekende Body Plan Sport centrum. Mensen met overgewicht of diabetes worden steeds vaker doorverwezen naar sportcentra. De huisarts of een andere eerstelijns zorgverlener attendeert deze patiënten daarmee op de meest voor de hand liggende remedie voor verbetering van hun gezondheid: namelijk het veranderen van hun levensstijl op het gebied van activiteiten en beweging. Voorwaarde is dat de patiënt in het sportcentrum een verantwoorde en professionele begeleiding krijgt. Zorgprofessionals kiezen om die reden voor het doorverwijzen naar zogenoemde ‘preventiecentra’. Het gaat hier om sportcentra die door Fit!vak (de brancheorganisatie voor sport- en bewegingscentra in Nederland) zijn gecertificeerd met het ‘Keurmerk Fit!vak Preventiecentrum’. Body Plan Preventiecentrum voldoet aan alle door het Keurmerk Fit!vak gestelde kwaliteitseisen. Huisartsen en andere doorverwijzers in de zorg kunnen vertrouwen op een adequate begeleiding van hun patiënten. Het management en de instructeurs van het Body Plan Preventiecentrum beschikken over de vereiste kwalificaties. Zo is er een bewegingsdeskundige Niveau 4+ aanwezig, die EREPS (European Register of Exercise Professionals) geregistreerd is. Omdat kwaliteit het verschil maakt, is het van essentieel belang dat mensen

weten welke instructeurs, fitnesstrainers en sportcentra de gewenste kwaliteit bieden (en welke niet). Om die reden hebben Fit!vak en EHFA (European Health Fitness Association) een officieel register ingericht, als onderdeel van het EREPS. Nederland is het tweede land in Europa met zo’n register en het Body Plan Preventiecentrum staat daarin geregistreerd.

van mensen met overgewicht en (pre) diabetici. De continuïteit van de geboden kwaliteit, voor behoud van het Keurmerk Fit!vak Preventiecentrum, wordt gegarandeerd door een periodieke keuring. Deze voortdurende focus op hoogst haalbare kwaliteit en professionaliteit bij de medewerkers van Body Plan Sport, heeft vanzelfsprekend een substantieel en positief effect op algehele kwaliteit en ondersteuning die ook de ‘gezonde sporters’ van hun favoriete sportcentrum mogen verwachten.

Om liefhebbers van het klaverjassen tegemoet te komen houdt Klaverjas vereniging Zeewolde dit jaar sinds lange tijd weer een halve klaverjasmarathon. Deze vindt plaats op zaterdag 5 oktober in Asian Paradise aan de Spiekweg. Alle liefhebbers van klaverjassen worden uitgenodigd om mee te kaarten. Deelnemers dienen

om 9.45 uur aanwezig te zijn. Rond 17.00 uur wordt de dag afgerond. Kosten inclusief een kop koffie, warme lunch en glas fris zijn €12,50 per persoon. Opgeven kan t/m vrijdag 4 oktober bij Dick Roose op 0365330032, en via kvz95@hotmail. com. Ook het nieuwe kaartseizoen is weer begonnen. Iedere woens-

Regio Zeewolde heeft een preventiecentrum

Bijna de helft van de Nederlanders is te dik. In de afgelopen 20 jaar is het aantal mensen met ernstig overgewicht (obesitas) zelfs met 14% toegenomen en daarmee verdubbeld. Overgewicht en een té passieve leefstijl is de belangrijkste oorzaak van diabetes, hart- en vaatziekten, osteoporose en zelfs kanker. Dankzij verschillende sportfaciliteiten, fitnessen cardio-apparatuur, voor krachttraining en soms zelfs vechtsporten, is een Preventiecentrum zoals dat van Body Plan bij uitstek geschikt om mensen met obesitas en/of (pre)diabetes gezonder te maken. Met betaalbare en persoonlijke begeleiding, kunnen patiënten op een verantwoorde wijze werken aan hun conditie. Body Plan Sport is aangesloten bij Preventiecentra NL omdat het sportcentrum aan een groot aantal eisen voldoet, ten aanzien van de kwaliteit van de organisatie, de begeleiding van de specifieke doelgroepen en het opleidingsniveau van de betrokken trainers. Een goede, verantwoorde dienstverlening heeft alles te maken met professioneel opgeleid personeel. Het sportcentrum moet de organisatie ook aantoonbaar ingericht hebben voor de begeleiding

Halve marathon klaverjassen in Zeewolde

17

Atletiek boekt succes met Avondloop

Het kinderboek is begin maart in samenwerking met de gemeente Zeewolde voor het eerst gelanceerd en blijkt een groot succes. Dit succes werd nog eens goed benadrukt op woensdag 11 september toen prinses Beatrix het boekje in ontvangst nam vlak na de officiële opening van het Prinses Alexia Windpark in de Zuidlob. Deze bijzondere gebeurtenis wordt dan ook gezien als de bekroning van het kinderboek. Het boekje werd eerder dit jaar uitgegeven door de gemeente Zeewolde en enthousiast ontvangen door zo’n 1000 basisschoolkinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. Verschillende Nederlandse windorganisaties toonden vervolgens belangstelling, zodat een tweede druk

De tweede druk van het boekje ‘Help! Vleugje de lucht in !’ is een feit!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Sportcentra met het keurmerk Fit!vak, zoals Body Plan Sport, zijn getoetst op de kwaliteit van de organisatie en kwalificaties van de trainers voor het vervullen van de maatschappelijke functie van Preventiecentrum. Body Plan Preventiecentrum is aantoonbaar in staat om mensen met een ongezonde leefstijl, met obesitas en (pre)diabetici verantwoord en terzake kundig te begeleiden ter verbetering van hun gezondheid. Als gecertificeerd Preventiecentrum, werkt Body Plan Sport mee aan een kosteneffectieve oplossing voor de stijging van de zorgkosten door mensen met overgewicht en daaraan gerelateerde aandoeningen. Het Body Plan Preventiecentrum is uniek voor de Gemeente Zeewolde en voor het verzorgingsgebied Oostelijk Flevoland en Westelijk Gelderland. Preventiezorg binnen handbereik in 5 tot 25 minuten reizen. Voor meer informatie: Body Plan Preventiecentrum, Corridor 84, tel: 0365222418. dagavond, met uitzondering van de schoolvakanties, komen de leden bij elkaar in Open Haven om een kaartje te leggen. Liefhebbers van klaverjassen zijn van harte welkom om mee te kaarten. Kaartavonden beginnen om 20.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Alex Draaisma, 0365221718.

AV Zeewolde opende woensdag 11 september het nieuwe seizoen met haar jaarlijkse Avondloop. De start en finish van dit recreatieve loopevenement was als voorgaande jaren vanaf het Racketcentrum aan de Eikenlaan. In totaal stonden er ruim 85 deelnemers aan de start, waaronder 20 junioren. Naast de vele AV Zeewolde leden waren er ook niet-leden uit Zeewolde en Nijkerk. Eerder op de avond ging al een groep op pad voor een Nordic-tocht van 10 km. De lopers konden kiezen uit een 10 of 5km rondloop, junioren liepen 2,5km. De nadruk tijdens de Avondloop ligt op gezelligheid en er zijn dan ook geen prijzen aan deze wedstrijd verbonden. Toch willen velen zich meten met zichzelf en elkaar, de gelopen tijden zijn dan

ook nauwkeurig genoteerd en gepubliceerd op www.avzeewolde.nl. Met het nieuwe seizoen zijn ook weer een aantal nieuwe activiteiten gestart. Zaterdag 14 september is een nieuwe groep gestart met een opstartcursus hardlopen. Door een deskundig team trainers wordt deze groep in 8 weken verantwoord begeleid naar 5 km aaneengesloten hardlopen. Komende zaterdag 21 september heeft AV Zeewolde haar Open Dag met diverse demo’s en clinics voor nordic walking, wegatletiek en baanatletiek (jeugd). Een mooie gelegenheid voor geïnteresseerden om vrijblijvend een kijkje te komen nemen en te proeven van het sportaanbod bij AV Zeewolde. Voor meer informatie zie ook onze website, www.avzeewolde.nl.

Wolderwijdloop een mooie loop voor iedereen Loopgroep2000 organiseert zaterdag 28 september in samenwerking met A.V. Running2000 en de MMM zorgboerderij haar jaarlijkse Wolderwijdloop met start en finish bij de MMM zorgboerderij. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 5 en 10 km over het parcours: MMM zorgboerderij richting de Potloden naar het Voorland en met een boog terug langs het fietspad langs het Wolderwijd en terug over de fietspaden langs de Polderwijk terug naar de MMM boerderij. Deze ronde is 5 km. De 10 km lopers lopen de ronde 2 keer. Wolderwijdloop is een recreatieloop voor iedereen met prijzen voor de winnaars ook in leeftijdsklasses die aangeboden worden door de Run2Day Almere en de MMM zorgboerderij die (h)eerlijke produkten beschikbaar stelt. Voor verbetering van het parcoursrecord heeft Loopsport2000 bonussen

beschikbaar gesteld. Plaatselijk favoriet Koen Henkes gaat ook voor de bonus. De 5 km gaat om 11.00 uur van start en de 10 km gaat om 12.00 uur van start. Voorafgaande aan de 5 km hoopt Loopgroep2000 nog een G-loop te organiseren die om 10.45 uur van start zal gaan over een ronde van 400 meter rond de boerderij. Inschrijven voor de Wolderwijdloop kan via www.inschrijven.nl tot vrijdagmiddag 27 september 12.00 uur en op zaterdag 28 september tot 15 minuut voor de start in het theehuis van de winkel van de zorgboerderij. Alle deelnemers krijgen een leuke herinnering. Er is beperkte kleedruimte aanwezig. Van het inschrijfgeld per deelnemer gaat 1 euro naar een project van de Zorgboerderij MMM. Voor alle informatie en laatste nieuws kijk op www.loopgroep2000.nl

Opendag Atletiekvereniging

AV Zeewolde organiseert zaterdag 21 september een gezellige Opendag. Belangstellenden kunnen proeven aan verschillende disciplines binnen de vereniging en ook voor de leden zijn er volop activiteiten. Vanaf 9.00 uur zijn er diverse open trainingen waarop ook niet-leden van harte welkom zijn om aan te sluiten. Van 10.30 tot 11.30 uur zijn er diverse demo’s en voorlichtingen. Nordicers, leden maar ook nietleden, kunnen zich om 9.00 uur aansluiten bij een gasttraining van trainer Roel Heyser. Vanaf 10.30 uur geven de Nordicers rond het clubhuis een demo en is er voor geïnteresseerden gelegenheid om eens te proeven aan het Nordicen. Er zijn poules aanwezig. Wie een keer mee wil trainen met een van de verschillende hardloopgroepen kan zich ook om 9.00 uur aansluiten. Overleg ter plaatse met de trainers welke groep

het beste bij je past. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid voor een loopanalyse. Deze wordt echter niet gehouden bij de vereniging, maar bij Sportique in de Raadhuisstraat. Men kan hier tot 17.00 uur terecht voor een observatie en analyse van de loophouding en –techniek. Jeugd die eens wil proeven aan het lopen werpen springen is deze ochtend ook van harte welkom. Ben je jonger dan 13 jaar, train dan gerust mee tijdens de open training om 9.00 uur. Vanaf 10.30 uur zijn ook de junioren aanwezig en is er eveneens volop gelegenheid voor voorlichting, uitproberen en demo’s. De koffie, thee en limonade staan klaar. Het geheel duurt tot 11.30 uur. Wie de dag echt vroeg en goed wil beginnen start om 8.30 uur met de core-stability training van Karine Korporaal. Kijk voor het volledige programma op www.avzeewolde.nl

De jurist beantwoordt; Fouilleren zonder aanleiding; mag dat zomaar? Afgelopen zaterdag ben ik zonder aanleiding staande gehouden door de politie en gefouilleerd. Ik wilde weigeren omdat er gewoon geen reden was om mij te fouilleren maar de politieambtenaar hield voet bij stuk. Hij vertelde me simpelweg dat hij gewoon bevoegd was om mij te fouilleren ook al was daartoe geen enkele aanleiding. Mijn vraag is nu; mag een agent mij eigenlijk wel zomaar staande houden en fouilleren terwijl hier geen aanleiding toe is? In uw geval is er zeer waarschijnlijk sprake geweest van een preventieve fouillering. Door aanpassing van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie is het al ruim 10 jaar mogelijk om burgers, zonder enige vorm van verdenking in een daartoe

aangewezen gebied, aan de kleding te onderzoeken op verboden wapenbezit. Deze wetaanpassing werd destijds nodig geacht vanwege de toename van het aantal (zinloos) geweldincidenten waarbij (vuur)wapenbezit een rol speelde. De praktijk van het preventief fouilleren roept echter al voor de inwerkingtreding van de wetswijziging veel discussie op. Fouilleren vormt immers een grote inbreuk op het (grond)recht van privacy. Om die reden is het dan ook van belang dat preventief fouilleren niet lichtzinnig gebeurd en bestaat de bevoegdheid pas indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In de gemeentewet is een bepaling opgenomen die de burgemeester de bevoegdheid geeft om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen waarbinnen er preventief gefouilleerd

mag worden. De burgemeester kan niet zomaar een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied; de gemeenteraad dient bij verordening deze bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen. Dit kan de raad slechts doen indien sprake is van ernstige vrees voor de verstoring van de openbare orde. Bovendien is de uitoefening van de aanwijzingsbevoegdheid onderworpen aan bepaalde vereisten: 1 De burgemeester dient eerst te overleggen met de officier van justitie en de politie alvorens hij een veiligheidsrisicogebied aanwijst; 2 De aanwijzing van het gebied moet beperkt zijn in tijd en plaats; 3 De officier van justitie kan binnen de aangewezen periode een bevel geven tot toepassing van de onderzoeksbevoegdheid uit de Wet

wapens en munitie om maximaal 12 uur preventief te mogen fouilleren. 4 Tenslotte is de beslissing tot gebiedsaanwijzing een bestuursrechtelijk besluit waardoor vereist is dat er een deugdelijke motivering en bekendmaking aan ten grondslag moet liggen. De regeling preventief fouilleren is zowel een strafrechtelijke als een bestuursrechtelijke regeling. Vanwege het bestuursrechtelijke element in de regeling –de aanwijzingsbevoegdheid van de burgemeester- is het mogelijk voor belanghebbenden om in rechte bij de bestuursrechter tegen dit besluit op te komen. Onder meer personen die in een veiligheidsrisicogebied wonen en/of werken kunnen als belanghebbenden worden aangemerkt.

In het kader van het strafrechtelijke traject geldt echter dat weigering om mee te werken aan preventieve fouillering kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Net als de bestuursrechter zal een strafrechter in het strafrechtelijke traject dan bekijken of het aanwijzingsbesluit dat door de burgemeester is genomen rechtmatig is geweest. In de praktijk blijken rechtsbeschermingprocedures tegen vermeende onrechtmatige preventieve fouilleringen vrijwel kansloos. Via deze vaste column in de Zeewolde Actueel geven de juristen van Wolderwijd Juristen antwoord op allerhande juridische vragen van lezers. Heeft u een juridische vraag die u graag beantwoord ziet? Stuur hem op naar vraag@wolderwijd-juristen.nl.


Sport BUSINESSCLUB

Zaterdag 21 september vv Zeewolde 1 DSV aanvang: 15.00 uur Deze wedstrijd wordt u aangeboden door

Dinsdag 17 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

18

Zeewolde - DSV Zeewolde speelt a.s. zaterdag 21 september thuis tegen DSV uit Doornspijk. Een altijd lastige tegenstander en dan vooral in uitwedstrijden. Zeewolde won de laatste wedstrijd van het vorige seizoen met 2-1. Toen stond er niets meer op het spel. De uitwedstrijd ging in een knotsgekke wedstrijd met 4-3 verloren. Nieuw seizoen en nieuwe kansen. DSV ‘61 is begonnen met een wat gelukkig gelijkspel bij Terschuurse Boys. Ook als het niet zo goed gaat heeft DSV ‘61 altijd nog Alfred Hofmeijer die bijna altijd scoort zo ook tegen Terschuurse Boys. Veel van zijn doelpunten maken het verschil tussen verlies en winst. DSV ‘61 speelt altijd vanuit een gesloten verdediging en hanteert

veel de lange bal. Door in aanval en op het middenveld veelvuldig van positie te wisselen wordt de organisatie bij de tegenstander danig op de proef gesteld. Zeewolde won de eerste thuiswedstrijd van sv ‘t Harde door een goede organisatie en hard werken. Beide doelpunten werden gemaakt door Reinier Joustra, die scherp aan het seizoen is begonnen. Ook

in twee bekerwedstrijden wist hij te scoren, ook al was dat vanaf 11 meter. Anders dan tegen ‘t Harde zal de ploeg van Gert Visscher worden uitgedaagd om zelf het spel te maken. Benieuwd hoe dat gaat uitpakken ? Kom naar sportpark de Horst. De wedstrijd begint om 15.00. Is het weer wat minder ? Onder de overkapping en in de kantine blijft het goed toeven en de aanmoedigingen hoeven er niet minder om te zijn. Niet in de gelegenheid ? Volg de hoogtepunten op Twitter @vvzeewolde.

Nieuwe reclameborden en netten voor vv Zeewolde De sponsorcommissie heeft, ondanks de crises, ondernemers bereid gevonden om de vereniging te ondersteunen door sponsorcontracten te verlengen en/of nieuwe af te sluiten. Voor de vereniging is het belangrijk om de reclame mogelijkheden goed te benutten. De financiële bijdragen maken een belangrijk onderdeel uit van de inkomsten voor de vereniging.

enter computers

In de afgelopen periode werden de contracten voor een reclamebord en/of reclamenet met Lamond Verzekeringen, Jacco Scheen mode voor Mannen, Konnex Reclame, Decobeter Zonwering, JVM Finance, Lingeman & Ritsma, Van Meerveld Multidiensten, Druk met Print, PWB Administraties en Haanen & Ferney Makelaardij verlengd. Als nieuwkomers mochten verwelkomd worden: Bakker Bart, Formido Bouwmarkt en HLT Installatietechniek. Wilt u ook de vereniging ondersteunen en 365 dagen per jaar reclame maken, bijvoorbeeld met een reclamenet langs de Horsterweg? Neem dan contact met de sponsorcommissie via email: sponsorcommissie@ vvzeewolde.nl

Activiteitenkalender September Vrijdag 27 september Pupillen disco 7 - 12 jaar

ZeewoldeActueel Huis-aan-huis nieuwsblad van Zeewolde. Verschijnt elke dinsdag.

BUSINESSCLUB Oktober Vrijdag 11 oktober Schoolvoetbaltoernooi groep 6 Kijk voor meer informatie op www.vvzeewolde.nl

BusinessClub vv Zeewolde - Sportief Netwerken Onze Voetbal Vereniging heeft een eigen Business Club. Dit is hét sportieve platform voor Ondernemers en Zakenmensen uit Zeewolde en omstreken. Reeds 30 leden delen hier langs de lijn hun zakelijk enthousiasme voor de voetbalsport......én de Club! Samen genieten van het voetbalspel, praten en ervaringen uitwisselen met andere Ondernemers en (wie weet) elkaar ook de bal toespelen, dat is de zakelijke gedachte achter deze club. Ongedwongen Netwerken op een sportieve manier! Landelijk opererend bedrijf of éénmanszaak.....iedereen is welkom bij de Business Club van VVzeewolde Niet alleen tijdens thuiswedstrijden van vvZeewolde, maar regelmatig door het jaar heen worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Denk dan o.a. aan bedrijfsbezoeken, wijnproeverijen , lunches én businessuitjes. Het afgelopen seizoen hebben een aantal leden van de BC zelfs (...dankzij de vriendelijke medewerking van ARKE Zeewolde) een wedstrijd van FC Barcelona mogen aanschouwen in Camp Nou - Barcelona Al met al zijn er het hele jaar door talloze contactmomenten waarbij de leden van de BC, het nuttige met het aangename kunnen combineren... Zin om

deel uit te komen maken van deze groep enthousiaste zakelijke sportievelingen? Met het Lidmaatschap steun je mede onze vereniging vvZeewolde maar ook kan je tegen aantrekkelijke tarieven sponsor worden van de club. Namens de hele Business Club nodigen wij je van harte uit! Voor meer info over het lidmaatschap en de sponsormogelijkheden voor uw bedrijf. Kijk op onze website: www.bcvvz.nl Wanneer de aftrap van het nieuwe seizoen heeft plaatsgevonden is Peter de Kleijn de nieuwe voorzitter van de BC. Hij heeft hiermee het stokje overgenomen van Cees Steiger. eter draagt de club al jaren een een warm hart toe. Buiten het feit dat zoon Max meespeelt in de B1, heeft hij met zijn bedrijf KONNEX Reclame/Belettering regelmatig met VVZ te maken door het leveren van o.a. Voetbalborden, Vlaggen, PVC / Mesh (sponsor) doeken en andere Reclame uitingen rondom de club. Betrokken en enthousiast, op zijn eigen verrassende persoonlijke manier, zal Peter zich als voorzitter presenteren, als de nieuwe verbindende factor binnen de BC.....


Sport

Dinsdag 17 september 2013

Challenge Almere en koppelkoers

TVZ-leden hadden een druk weekend. Er moest nog getraind worden voor de misschien wel leukste vorm van tijdrijden: Koppelkoers van zondag 22 september (de Büchli Koppelkoers, een tijdrit voor duo’s, 10:00 inschrijven bij de Parel, nadere info op www.tvz-zeewolde.nl) en na jaren van afwezigheid kwam de hele triathlon van Almere weer door Zeewolde. De uit 38 verschillende landen afkomstige buitenlandse deelnemers zullen

verrast zijn. Voor een triathlon met bergen wordt steevast een apart trainingskamp belegd, een triathlon in het vlakke Nederland zou welhaast een peulenschil zijn. De 3,8km zwemmen, 180km fietsen en 42km hardlopen is al een megaklus, de typische polderomstandigheden van afgelopen zaterdag maakten het een bijna onneembare hindernis. Guido Kwakkel en Bas Pieterse werden ondanks de bekendheid met de koude en gure herfstachtige omstandigheden toch zwaar getroffen. Pieterse, voorzitter van de Zeewolde Endurance, liet al vroeg in de wedstrijd weten het erg koud te hebben en Kwakkel had technisch malheur (gebroken armpad van zijn ligstuur) en moest tijdens de marathon overgeven. Toch scoorden beide behoorlijk snelle tijden. Kwakkel kwam na 9u40 over de meet en eindigde in zijn derde hele triathlon met internationaal startveld wederom in de top-20, deze keer 19e totaal en 7e Nederlander. Pieterse kwam, ondanks dat zijn sterkste onderdeel (de marathon) door de kou niet goed uit de verf kon komen, na 11u41 op een mooie zevende plaats terecht in het klassement H50.

Op de helft van de Challenge-afstand doken nog vier Zeewoldenaren het Weerwater in, bestegen de racefiets tijdens de stromende regen en liepen de halve marathon tijdens almaar aanwakkerende wind. Gerco Pon finishte in 5:30:59, Sieger-Rink de Jong na 05:38:01 (ondanks veel verloren tijd door het niet kunnen vinden van zijn startnummer), Pim van Voorst na 05:39:42 en Jelmer de Jong , eerder dit seizoen getroffen door meerdere gebroken ribben en een klaplong en in juli toch ook nog de Marmotte volbracht) stopte de klokken op 05:45:00. In de Business-triathlon zondag 15 september scoorden de Vliegens Vlugge Veeartsen van DierenArtsenPraktijk Flevoland een supersnelle tijd op een kortere afstand in een bijzondere wedstrijdvorm (elke deelnemer legt een ultrakorte triathlon af en geeft daarna het estafettestokje over aan de tweede triatleet). Veeartsen Annemiek Veenkamp, Annette Bogtstra en Sjaak den Hartogh wonnen deze toekomstige Olympische variant in een tijd van 1:42:31. Ook zij doen zondag allen mee aan de Diesel Buchli Koppelkoers.

Een week na de 12e plek in zijn categorie gehaald te hebben bij de superzware, internationale triathlon van Gérardmer in de Vogezen, startte Tom Fokkens afgelopen weekend op de 1/8e afstand van Triathlon Zwolle. In een veld van

200 deelnemers werd in de regen en de kou de 2e plek behaald, een kleine 17 seconden achter de nummer 1. Met dit afsluitende evenement kan Tom terugkijken op een succesvol triathlon seizoen, met constante podiumresultaten een im-

mer stijgende lijn van progressie. Na een korte rustperiode zal Tom zich richten op het verbeteren van zijn zwemprestaties en hardloopsnelheid, om ook volgend jaar op langere afstanden podiumprestaties neer te kunnen zetten.

2e plek voor Tom Fokkens

4 pupillen naar finale atletiek

Na de voorrondes van in april en uuni plaatsten vier pupillen van AV Zeewolde zich voor de finale van de pupillencompetitie. Elisa Mul (2e jaars A pupil) plaatste zich voor zowel de meerkamp als de lange afstand. Diesel Bakker (D-pupil) plaatste zich voor de meerkamp en Senna Fransen (D pupil) en Senna Kampinga (C pupil) plaatsten zich beide voor de lange afstand. De finale vond afgelopen plaats in Utrecht, compleet met - zoals het hoort met een finale - met een grootse vlaggenparade. Net als in de rest van Nederland was het een behoorlijk natte dag, maar de pupillen hebben er van genoten. Elisa Mul en Diesel Bakker behaalden van alle atleten een 11e en 10e plaats. Met een kleine seconde verschil greep Senna Kampinga naast de medaille voor de derde plaats op de 600m (2:08,35). Senna Fransen

Uitslagen VV Zeewolde 10 september Hoevelaken E1 - Zeewolde E2

7-2

11 september Zeewolde 4 - Lelystad ‘67 6 Zeewolde F2 - DVS ‘33 Ermelo F1

8-0 0-9

12 september Zeewolde F1 - Lelystad ‘67 F1

2-1

14 september Oene 1 - Zeewolde 1 Bennekom 2 - Zeewolde 2 Rood-Wit ‘58 3 - Zeewolde 3 Zeewolde 4 - EFC ‘58 3 Stroe 4 - Zeewolde 5 VVOP 7 - Zeewolde 6 Zeewolde 8 - SDC Putten 11 Colmschate G2 - Zeewolde G1 Zeewolde A1 - csv Apeldoorn A1 BAS A1 - Zeewolde A2 DVS ‘33 Ermelo A4 - Zeewolde A3 WSV B1 - Zeewolde B1 SDV Barneveld B2 - Zeewolde B2 Zwart Wit ‘63 B2 - Zeewolde B3 Zeewolde B4 - Rood-Wit ‘58 B1G Unicum C1 - Zeewolde C1 Otterlo C1G - Zeewolde C2 Zeewolde C3 - SDC Putten C2 Zeewolde C4 - Stroe C1D EFC ‘58 C2 - Zeewolde C5 Elspeet C2G - Zeewolde C6 Zeewolde C7 - Swift ‘64 C2D Zeewolde D1 - Berkum D1 SDC Putten D2 - Zeewolde D2 Zeewolde D3 - VSCO ‘61 D1 Zeewolde D4 - Rood-Wit ‘58 D2D Zeewolde D6 - Rood-Wit ‘58 D3 Zeewolde D7 - VVOG D7 VVOG D5 - Zeewolde D8 asv Dronten D9 - Zeewolde D9 CSV ‘28 D11 - Zeewolde D10 VVOG E1 - Zeewolde E1 Zeewolde E2 - Zwart Wit ‘63 E1G Swift ‘64 E1G - Zeewolde E3 VVOG E4 - Zeewolde E4 Lelystad ‘67 E9 - Zeewolde E5 Hulshorst E2 - Zeewolde E6 Zeewolde E7 - SDC Putten E6M Zeewolde E8 - SDC Putten E8 VSCO ‘61 E4 - Zeewolde E9 Zeewolde E10 - Nunspeet E6 Zeewolde E11 - Prins Bernhard E1 Reaal Dronten E2 - Zeewolde E12 Zeewolde E13 - SDS ‘55 E3 Zeewolde F1 - csv Apeldoorn F1 Zeewolde F2 - SDC Putten F1 VVOP F2 - Zeewolde F3 asv Dronten F4 - Zeewolde F5 Zeewolde F6 - Sparta Nijkerk F4 Zeewolde JG1 - KHC JG1 SDV Barneveld MC2 - Zeewolde MC1D

1-2 4-2 2-2 2-2 3-5 1-3 4-5 0-5 3-0 7-4 10-3 4-1 4-0 4-3 6-1 4-2 3-0 5-1 1-2 1-10 4-3 0-11 2-1 0-6 3-5 3-2 12-1 8-0 6-3 4-4 4-8 2-2 0-4 0-6 3-1 3-12 1-12 0-16 4-5 4-1 1-4 3-4 8-1 5-3 7-3 0-6 3-4 5-0 2-6 3-10 0-7

Programma KV Wolderwijd

Woensdag 18 september Uitwedstrijd: Sparta Zwolle 4 – Wolderwijd 2

19:30

Zaterdag 21 september Veld Wolderwijd: Wolderwijd 3 – KC Doorn 6 Wolderwijd C1 – Oranje Zwart C2

12:00 13:30

Uitwedstrijden: Ermelo 1 – Wolderwijd 1 Ermelo 2 – Wolderwijd 2 De Corvers A2 – Wolderwijd A1 Sparta Nijkerk B2 – Wolderwijd B1 Wit-Blauw D1 – Wolderwijd D1 SKF D6 – Wolderwijd D2 Rood-Wit E2 – Wolderwijd E1 Rood-Wit E3 – Wolderwijd E2

15:30 14:00 10:00 14:00 10:00 10:15 11:15 10:00

Uitslagen: De Eemvogels 1 – Wolderwijd 1 Wolderwijd 1 – ESDO 1 Wolderwijd 2 – ASVD 5 KC Doorn 6 – Wolderwijd 3 Wolderwijd B1 – Sparta Nijkerk B2 Oranje Zwart C2 – Wolderwijd C1 Wolderwijd D1 – Wit-Blauw D1 Wolderwijd D2 – SKF D6 Wolderwijd E1 – Rood-Wit E3 Wolderwijd E2 – Hellas ’63 E3

9 – 10 13 – 11 9 – 11 9–9 11 – 5 1–2 11 – 4 6–3 23 – 0 0–1

Programma Volleybalvereniging

19 september 19:30 E.S.V. DS 1 - Zeewolde DS 3 20 september 19:00 O.M.S. MB 1 - Zeewolde MB 2 19:30 Sportique Zeewolde DS 1 - N.V.C. DS 1 19:30 Zeewolde DS 4 - VVH DS 3 19:30 Zeewolde HS 3 - VVH HS 3 19:30 VVH HS 2 - Flevo Finance Zeewolde HS 1 21:15 Zeewolde HS 2 - Langhenkel/HEC HS 1 21:15Asian Paradise Zeewolde DS 2 - Volta DS 3 21 september 09:00 DROST/VZK JC 1 - Zeewolde JC 2 11:30 VVH MC 2 - Zeewolde MC 2 11:30 SV Dynamo Apeldoorn MA 1 EB Grootkarzijn Zeewolde MA 1 12:15 De Toren Zeewolde JC 1 - Libero’99 JC 1 12:15 Zeewolde MC 1 C1000 Van Andel-ORMI MC 2 14:00 Zeewolde MA 2 - Libero’99 MA 1 14:00 Zeewolde JA 1 - DROST/VZK JA 1 14:00 Zeewolde MB 1 C1000 Van Andel-ORMI MB 1 15:30 Libero’99 DS 4 - Zeewolde DS 5

Voetbalprogramma

werd 15e in zijn categorie. Eind deze maand komen deze atleten opnieuw aan bod en dan wel op het clubkam-

pioenschap baanatletiek dat de vereniging organiseert op de atletiekbaan in Harderwijk.

VV Zeewolde met moeite langs Oene In de eerste uitwedstrijd van het nog prille seizoen is Zeewolde er met hangen en wurgen in geslaagd de tweede overwinning van het seizoen te behalen. Na een prima eerste helft die slechts met een 1-0 voorsprong werd afgesloten, raakte Zeewolde in de tweede helft volledig de weg kwijt na een tweede gele kaart voor Jasper van Scherrenburg. Dat uiteindelijk nog gewonnen werd was een onverwachte meevaller. In de eerste helft werd Oene vanaf het begin door Zeewolde onder druk gezet. Oene wist zich geen raad met het systeem dat Zeewolde speelde en werd bij tijd en wijle overlopen, ook al leverde dat in eerste instantie geen honderd procent kansen op. Toch kwamen de polderboys betrekkelijk snel op voorsprong. In de twaalfde minuut pikte Denilson Ramazan de bal op en besloot een fraaie solo met een schot dat zo van richting werd veranderd, dat de keeper kansloos was: 0-1. Oene kwam alleen met lange ballen in de buurt van het doel van Erwin Duits. De Zeewolder goalie hoefde slecht één maal echt handelend op te treden.

19

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Zijn collega van Oene kreeg meer te doen en voorkwam tot drie keer toe dat Zeewolde de marge van één doelpunt vergrootte. In de tweede helft had Oene de organisatie aangepast en kreeg Zeewolde minder ruimte om op te bouwen en op te komen. Toch bleef Zeewolde aanvankelijk de bovenliggende partij en de 0-2 hing eerder in de lucht dan de 1-1. In de 62e minuut kantelde de wedstrijd. Jasper van Scherrenburg liep tegen zijn tweede gele kaart aan en kon vertrekken. Met elf tegen tien rook Oene haar kans. Meer opportunisme en strijd leidden tot een veldoverwicht van Oene zonder dat het echt gevaarlijk werd. De gelijkmaker kwam dan ook uit een dood spelmoment. In de 68e minuut kreeg Oene een vrije trap op een kleine twintig meter van het doel van Erwin Duits. Arjan Gerrits trapte de bal over de grond langs de muur en verraste Erwin Duits die de bal nogal klungelig achter zich in het net zag verdwijnen: 1-1. De gelijkmaker gaf Oene het gevoel dat er nog meer in zat dan een gelijkspel, terwijl Zeewolde probeerde

dan maar een gelijkspel over de streep te trekken. Een paar minuten voor tijd zag Oene kans om twee keer kort achter elkaar de bal vanaf de zestien meter over de ballenvanger te schieten. In de omschakeling wist Reinier Joustra Hessel Korthuis op maat te bedienen. Korthuis bleef koel, kapte zijn tegenstander uit en liet de keeper kansloos 1-2. Enorme opluchting aan de kant van Zeewolde en grote teleurstelling aan de kant van Oene. Zaterdag 21 september speelt Zeewolde thuis tegen DSV ’61 uit Doornspijk, dat met 1-0 won van EFC ‘58. Na twee ronden staan Hoevelaken en Zeewolde aan kop met beide zes punten. Hoevelaken schoot wederom met scherp, deze keer zes maal bij Hulshorst. Door het verlies van Zwart Wit ‘63 bij VSCO neemt Zeewolde nu de tweede plaats in. Opstelling Zeewolde: Erwin Duits; Jorrit Zuidema, Ryan Suijk, Jeffrey Bras en Jasper van Scherrenburg; Hessel Korthuis, Roan Fokker, Raymond Fafié en Reinier Joustra; Denilson Ramazan en Martijn van Heesbeen (57. Pieter Blom).

Zaterdag 21 september Senioren 15:00 Zeewolde 1 – DSV ‘61 1 wedstrijdsponsor – JVM Finance 12:30 Zeewolde 2 – Unicum 2 15:00 Zeewolde 3 – NSC 3 14:30 SDC Putten 6 – Zeewolde 4 15:00 Zeewolde 5 – VVOP 8 15:00 Lelystad ‘67 6 – Zeewolde 6 14:30 Prins Bernhard 4 – Zeewolde 7 14:30 Hulshorst 5 – Zeewolde 8 Junioren 15:00 Go Ahead K. A1 – Zeewolde A1 10:45 Zeewolde A2 – asv Dronten A2 11:15 Zeewolde A3 – EFC ‘58 A2 12:00 Be Quick’28 B1 – Zeewolde B1 12:30 SDC Putten B2 – Zeewolde B2 10:45 Zeewolde B3 – Sparta Nijkerk B3 13:00 NSC B1D – Zeewolde B4 15:00 Zeewolde B5 – asv Dronten B4 10:30 Sparta Nijkerk C1 – Zeewolde C1 13:15 Zeewolde C2 – EFC ‘58 C1 11:00 Lunteren C2M – Zeewolde C4 11:15 Zeewolde C5 – Zeewolde C6 9:45 Zeewolde C7 – Unicum C4 D-Pupillen 10:30 Zeewolde D1 – PEC Zwolle D2 11:15 Zeewolde D2 – Lelystad ‘67 D2 11:30 Lelystad ‘67 D3 – Zeewolde D3 11:30 Lelystad ‘67 D5 – Zeewolde D4 11:15 Zeewolde D5 – Zeewolde D8 9:45 Zeewolde D6 – VVOP D3D 9:45 Hoevelaken D6 – Zeewolde D7 9:45 Zeewolde D10 – BAS D3 10:00 Lelystad ‘67 D12 – Zeewolde D11G E-Pupillen 10:30 Hierden E1 – Zeewolde E1 10:00 VVOG E2 – Zeewolde E2 9:45 Zeewolde E3 – Lelystad ‘67 E4 9:45 Zeewolde E4 – EFC ‘58 E2 8:30 Zeewolde E5 – Zeewolde E8 8:30 asv Dronten E4 – Zeewolde E6 11:00 SDC Putten E7 – Zeewolde E7 8:30 Zeewolde E9 – Unicum E9 8:45 Zwart Wit ‘63 E4 – Zeewolde E10 8:45 VVOG E11G – Zeewolde E11 8:30 Zeewolde E12 – Dos Kampen E5 8:30 Zeewolde E13 – SDV Barneveld E8 8:30 Zeewolde E14 – SDC Putten E9 F-Pupillen 9:30 Zeewolde F1 – Groen Wit’62 F1 9:45 Hoevelaken F1 – Zeewolde F2

Mijn naam is Tim Hogenbosch, sinds maandag 2 september 2013 j.l. ben ik werkzaam als leerling Outdoor & Adventure bij Staatbosbeheer in Zeewolde. Komend jaar zal ik verantwoordelijk zijn voor het opzetten van diverse outdoor activiteiten in de regio. Ik zal gaan proberen hierin een goede combinatie van enerzijds het ‘groene’ en anderzijds het ‘avontuurlijke’ te vinden.

8:30 Zeewolde F3 – SDC Putten F2 9:00 VVOG F3 – Zeewolde F4 8:30 Zeewolde F5 – Hierden F2 10:00 SDC Putten F3 – Zeewolde F6 8:30-10:00 Covebo 8:30-10:00 Mini Meisjes 13:00 Zeewolde MA1 – WHC MA1D 13:00 Zeewolde MC1D – VSCO ‘61 MC1 G-teams 13:00 Zeewolde G1 – Harde ‘t G1

Wedstrijduitslagen Zeewolder Ruiters

De afgelopen weken gingen verschillende ruiters op wedstrijd en behaalde mooie prijzen. Lineke Boesveld sprong in hulshorst met W-ikone-Z, 71 stijlpuntenen een 5e prijs, daarna startte zij voor het eerst in de klasse L, toen hadden zij 1 balkje maar wel een winstpunt. In Ede sprongen zij daarna foutloos in de klasse L, en een 8e prijs en 2wp. Nienke Klomp ging met haar Welsh-pony Judith, naar de Welsh-sportdag in Koot-

wijk. Nienke ging goed, bij B-dressuur reden zij 184 pnt 1wp en 3e prijs, en 2e proef 187 pnt 1wp en ook een 3e prijs. Bij het L springen hadden zij een balkje, maar all round eindigden zij als 7e! Manouk Steijn dressuurde met Evy in de klasse B, 196 pnt, 2wp en de 1e prijs, en 2e proef 192 pnt 1wp en ook de 1e prijs. Iris Steijn reed klasse L1 met Esra Danka T, 1 proef. Die wonnen zij met 188 pnt, 1wp en de 1e prijs.


Dinsdag 17 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Donderdag 19 september Modeshow bij Sportique Voor en door klanten in de winkel. Met highlights uit de najaarscollecties. Laat je verrassen door alle mooie herfstkleuren, nieuwe merken en laatste trends! Wervelende modeshow 19.30 uur. Reserveer nu via: 036-522 2667 sportique@euronet.nl of in de winkel Be there and enjoy • U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. • Drinks en bites. • M.m.v. DJ Tim. • Na de modeshow blijven wij open voor een persoonlijk advies.

S P O R T

&

M O D E

Raadhuisstraat 12 - Zeewolde - Tel. 036-5222667

www.sportique-online.nl

ALGEMENE VERGADERING De 7de Vergadering van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland vindt plaats op dinsdag 24 september 2013 aanvang om 13.00 uur in het Waterschapshuis te Lelystad. 1. 2. 3. 4.

Opening Gelegenheid tot inspreken Vaststelling agenda Vaststellen verslagen van de vergadering van de Algemene Vergadering 25 juni 2013 en 9 juli 2013 5. Mondelinge mededelingen

Besluitvormend 6. Uitwerking evaluatie Rekenkamercommissie Zuiderzeeland 7. Kostentoedelingsverordening 2014 8. Bestuursovereenkomst en projectplan Havenkwartier Zeewolde 9. Ontwerp Visbeleid

Opiniërend 10. Zienswijze Noordvleugelprovincie

Hamer stukken

Inzage

11. Samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en Dinkel 12. Verordening geldelijke voorziening commissieleden 2013

De agenda met bijbehorende vergaderstukken ligt vanaf 17 september 2013 tot en met de datum van vergadering tijdens de gebruikelijke kantooruren ter inzage op de volgende locaties van het waterschap. - Het waterschapshuis Lindelaan 20, te Lelystad - Regiokantoor Noord Havenstraat 10, te Emmeloord - Regiokantoor Zuid Larserringweg 3, te Lelystad

Stukken ter kennisname 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Stand van zaken Deltaprogramma Verkenning afvalwaterketen Evaluatie Beleidsregel Wateraanvoer Plan van aanpak “Maatregelen beperking emissies naar het water vanuit de landbouw” Inspecties waterschap bij gecertificeerde agrarische bedrijven Herijking provinciaal beleid voor buitendijkse gebieden Effectmonitor 2012 Samenvoeging Rijn-Midden en Rijn-Oost Voortgangsrapportage WBP2+ over 2012 Rapportage gedelegeerde bevoegdheden Actiepuntenlijst Ingekomen stukken

Algemeen 25. Rondvraag 26. Afscheid dijkgraaf 27. Sluiting

Ook ligt de agenda met bijbehorende vergaderstukken ter inzage op de gemeentehuizen en in de bibliotheken van de gemeente Almere (en de voorlichtingscentra), Dronten, Lelystad, Lemsterland, Noordoostpolder, Steenwijk, Urk en Zeewolde. * Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen toehoorders, door middel van het zogenaamde spreekrecht, het woord te voeren. Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar. Een verzoek voor het gebruik maken van spreekrecht, dient tenminste 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter van de Algemene Vergadering, te zijn ingediend. In het verzoek dient de naam van degene die het woord wenst te voeren en het onderwerp waarover men wil spreken te zijn vermeld.

BEKENDMAKINGEN DIGITAAL Kijk voor de afgegeven vergunningen en goedkeuringen of meldingen op onze site: www.zuiderzeeland.nl. Beschikt u niet over internet, dan kunt u de tekst ook opvragen: tel (0320) 274911. In Flevoland wonen, werken en recreëren elke dag vele duizenden mensen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Als Waterschap Zuiderzeeland zijn werk niet goed zou doen, dan stonden de polders in korte tijd enkele meters onder water, of was het water vervuild. Iedereen heeft belang bij het werk van het waterschap: zorgen voor veiligheid, voldoende water en schoon water.

20

Zeewolde Actueel week 38  

Zeewolde Actueel week 38

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you