Page 1

Huis-aan-huis nieuwsblad van Zeewolde. Verschijnt elke dinsdag.

Het aanzien van Mannes PAGINA 6

Open dag Golfclub PAGINA 3

FysioZorgPlan PAGINA 9

beddenspecialist

Zeewolde

Verlaat 6 3861 AA Nijkerk 033 2451332 www.beddenspecialist.nl/franspoorter

036 - 547 2490

Tegel & Sanitair Depot Badkamers, toiletten en vloeren

Gerrit Wolthuis en Stichting Activiteiten Zeewolde al 25 keer bij de Pinken

Lotgenoten contactgroep voor (ex)kankerpatiënten Kanker is een ingrijpende levensgebeurtenis dat ingrijpt op werk, relatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen. Zekerheid en veiligheid vallen weg. De toekomst wordt onduidelijk. Mensen die het bericht krijgen "u heeft kanker" kunnen psychisch uit hun evenwicht raken. Ook na behandeling blijven angsten en onzekerheden over mogelijke terugkeer van de ziekte vaak lang aanhouden. Het verwerken is dan ook vaak een indringend en moeizaam proces.

Toch hoeft u dit niet alleen te doen. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan troostend en helend zijn. Tijdens tien bijeenkomsten die onder leiding staan van een professionele hulpverleenster- wordt iedere bijeenkomst een ander thema behandeld. De thema’s worden in de eerste bijeenkomst in overleg met de deelnemers afgestemd. De eerste bijeenkomst is dinsdagmiddag 10 september van 13.30 uur – 15.30 uur.

Fotoverslagen van Nacht van Zeewolde en

Havenconcert zie:

WWW.ZEEWOLDE-ACTUEEL.NL

Tijdens de Pinkendag zullen deskundige medewerkers van de Stichting De Groene Garage de service Band op Spanning leveren. In Nederland rijdt meer dan de helft van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Het kost dan meer energie om de met de auto vooruit te komen. Ook neemt de verkeersveiligheid af en slijten de banden sneller.

3896 LB Zeewolde

tel.: 036-5306828

036 5222333

Volop Bramen!

per

Gelderseweg 30C - Tel. 036 - 523 4964

Aanleg en onderhoud Centrale verwarming Loodgieterswerkzaamheden Gerrit Wolthuis: ,,Iedereen is welkom bij de 25e editie van Zeewolde bij de Pinken.”

jaren mocht dat ook worden gedaan door kinderen uit het dorp, die kalfjes van bevriende boeren presenteerden.” Dat ‘in later jaren’ kwam doordat het eerste jaar aansloeg en de SAZ en de verschillende veeteeltstudieclubs besloten Zeewolde bij de Pinken een jaarlijks terugkerend evenement te laten worden. Wolthuis: ,,We hebben toen gekozen voor een vast herkenbare datum. Dat werd de eerste zaterdag van september. De vakanties waren

dan net achter de rug, zodat iedereen erbij zou kunnen zijn. Op het moment dat het Horsterplein werd opgeleverd, zijn we mee verhuisd naar die locatie. Toen het plein opnieuw bestraat werd, is er zelfs volop rekening gehouden met de wensen van Pinkendag. Het is jammer dat het evenement twee keer moest worden afgelast vanwege besmettelijke koeienziektes. Daardoor is de 25e editie dus ook pas in 2013.”

vervolg op pagina 3

CV Onderhoudscontract € 50,- per jaar Bij inlevering van deze bon, krijgt u

€ 5,00 korting op een onderhoudscontract.

Tel. (036) 522 40 46 ✁

Sponsorlopen goede doelen bij de van Z.. tot Z.. tocht Meer dan 60 wandelaars lopen dit jaar weer voor een goed doel. In totaal zijn er nu 3 sponsorlopen bij de organisatie bekend. Dit zijn: ALS, Eigen Kracht centrale en Maud voor leven.

ALS is een vreselijke spierziekte met een levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Elk jaar komt er meer aandacht de stichting ALS Nederland.

vervolg op pagina 3

Superlage prijzen op elke speeldag van Oranje!

6-9

Estland - Nederland

10-9

Andorra - Nederland

Supergoedkoop tanken, dát wil iedereen!

dagELijks gEopEnd voor Lunch & dinEr Erkermederweg 79

* Peesklacht?

Zelf plukken € 2,00 kilo! Like ons op Facebook voor actueel nieuws!

vervolg op pagina 3

Foto’s Erik Wallenburg

* Overbeharing?

De Natuurvoedingswinkel van Zeewolde

De bijeenkomsten zijn om de veertien dagen. Deze bijeenkomsten zijn gratis toegangkelijk.

Band Op Spanning

036 523 48 04 KliniQ.nl i.s.m.: FysioHage.nl

Het dorp Zeewolde ontstond in 1984. Daarvoor woonden er in het grote buitengebied eromheen al enkele jaren agrariërs. Een drietal boeren kwam op het idee in Zeewolde een grote internationale Zeskamp te organiseren in het jaar dat Zeewolde een zelfstandige gemeente werd. Die boeren waren Jos van Kempen, Broer Miedema en de in december 1985 bij een bedrijfsongeval omgekomen Julius Kuipers. Het trio werd versterkt met gemeentesecretaris Bart Meinema, Gilles Geschiere (die in Zeewolde later aan de wieg stond van Omnivent BV) en Gerrit Wolthuis, hoofd van destijds nog lagere school ’t Wold (de basisschool ontstond in 1985), en zodoende kwam de Stichting Activiteiten Zeewolde (SAZ) tot stand. De Zeskamp werd gehouden in september 1984. Er werd een grote tribune voor gebouwd en tv-coryfeeën als Dick Passchier

en Tineke Verburg kwamen er zelfs voor naar Zeewolde. ,,Het was een fantastisch succes, waar iedereen van genoot en waar nog lang over werd nagepraat,” herinnert Gerrit Wolthuis zich. Een paar jaar later meldden Piet Huibregtse en Arie Seeuws zich bij de SAZ. Wolthuis: ,,Zij wilden een veekeuring gaan houden en vroegen ons of wij daaraan wilden meewerken. De boeren stelden als locatie het grasveld tegenover onze school voor, maar wij dachten dat zo’n keuring in het centrum van het dorp meer kans van slagen zou hebben. Het Flevoplein gold in die tijd als het centrum van Zeewolde.” Zo werd de eerste ‘Zeewolde bij de Pinken’ gehouden op de laatste zaterdag van augustus 1987. De burgers van Zeewolde (de gemeente telde inmiddels zo’n vierduizend inwoners) konden kennismaken met de mooiste kalveren, pinken en koeien. ,,Het belangrijkste was dat boeren en burgers met elkaar in contact kwamen. Het vee werd deskundig beoordeeld en gekeurd en het publiek kon er met volle teugen van genieten.” Wolthuis spreekt van een hoog ‘aaibaarheidsgehalte’ voor zowel boeren als dorpelingen. ,,Dat kwam natuurlijk ook doordat kinderen de gelegenheid kregen hun met zorg opgevoede en fraai getoiletteerde kalveren te showen. In later

* Afvallen?

Op zaterdag 7 september wordt de 25e editie gehouden van Zeewolde bij de Pinken. In 1987 werd de Pinkendag, zoals het evenement in de volksmond ook wel wordt genoemd, voor het eerst gehouden. Twee afgelastingen zorgden ervoor dat het zilveren jubileum pas in 2013 kon worden gehouden. Gerrit Wolthuis was er namens de SAZ (Stichting Activiteiten Zeewolde) alle jaren bij betrokken.

* Lokaal vet?

Zeewolde

goedkoopste van Nederland! Showroom en Online www.tegeldepot.nl - 036-8442222

3 september 2013 28e jaargang nummer 36

www.zeewolde-actueel.nl

sinds 1911

FRANS POORTER Kerkplein 12A

Drie nieuwelingen PAGINA 23

GET IT ON

www.dejutterzeewolde.nl


Varia

Dinsdag 3 september 2013

Familieberichten Wentel uw weg op den Heere en vertrouw op Hem: Hij zal het maken.

Op 30 augustus jl. is overleden onze oud-buurvrouw

Gré van Beinum

Psalm 37 : 5

Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve en zorgzame vrouw, onze moeder en schoonmoeder

De moedige wijze waarop zij met haar ziekte omging, oogstte onze grote bewondering.

Grietje van Beinum - van der Nagel

Wij wensen Gerlach, Arjan, Ester, Gert, Marco en Amanda alle kracht toe met het dragen van dit grote verlies.

- Gré * Valkenburg (ZH), 2 december 1951

De gezamenlijke (oud)buren van de Schillinkweg e.o.

† Harderwijk, 30 augustus 2013

Gerlach van Beinum Arjan en Ester

Op 30 augustus bereikte ons het droevige bericht dat onze vrijwilligster

Gert Marco en Amanda

Gre van Beinum

Corridor 9 3893 BA Zeewolde

is overleden. Gre van Beinum verzorgde gedurende bijna 20 jaar het verpakken van snoepzakjes voor de verkoop in onze kantine. De zakjes snoep zijn en waren zeer geliefd bij alle jeugdspelers van onze vereniging. Gre was onze “koningin van de snoepzakjes”.   Mede namens onze leden en vrijwilligers van VV Zeewolde wensen wij haar familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.    Het bestuur VV Zeewolde

Gré is thuis deze dagen, bezoek graag in overleg. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op woensdag 4 september om 13.30 uur in kerkcentrum Open Haven, Kerkplein 8 te Zeewolde. Voorafgaande aan de dienst is er van 12.30 tot 13.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in de Open Haven. Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Dasselaarweg te Zeewolde. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie en elkaar te ontmoeten in de Open Haven. Voor vragen over de uitvaart kunt u contact opnemen met Uitvaartzorg Zeewolde, 036 - 5226390

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden op 30 augustus jl. van

Gré van Beinum Meer dan 30 jaar was zij onze directe buurvrouw Wij hebben haar gekend als iemand die betrokken was bij haar naasten en altijd voor een ander klaarstond.

Kracht komt niet voort uit fysieke vermogens Kracht komt voort uit een ontembare wil Als kracht dan niet meer genoeg is moet je alles loslaten wat je zo lief is …

Op 28 augustus overleed mijn levens­ genieter, onze sterke vader en dear opa

André Menno Egberts Arnhem, 7 juni 1940

Onze gedachten gaan uit naar Gerlach, Arjan, Ester, Gert, Marco en Amanda en wij wensen hun heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Zeewolde Londen

Izak en Koos Zandee Jan Zandee en Jeltsje Koopmans & kinderen

Zeewolde

EN

• HARDE

R

bel 036 522 3690

www.yarden.nl

info@uitvaartzorgzeewolde.nl | www.uitvaartzorgzeewolde.nl

LD

M

EL

E

Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).

ER

Betrokken, meelevend en ervaren Ongeacht waar u verzekerd bent O Rouwcentrum met 24-uurs familiekamer W Z E E Begrafenissen en crematies

O •

2

Wat is er te doen?

01 sept. Kermis 01 sept. Bosvruchtenwandeling IVN 06 sept. Wmo-raad vergadering 06 sept. Zwemdisco 07 sept. Zeewolde bij de Pinken 07 sept. Pinkenbraderie 07 sept Gemeentelijke open dag 11 sept. Avondloop AV Zeewolde 13 sept. Zwemdisco 13/14 sept Z..Tot..Z..Tocht 14 sept. Cultuurmarkt 15 sept. IVN Egelactiviteit 18 sept. Griekse avond 19 sept. Alzheimer Café 20 sept. Wereld Alzheimerdag 20 sept. Zwemdisco 21 sept. Kofferbakmarkt 21 sept. American Meeting 2013 22 sept. Koppeltijdrit 27 sept. Zwemdisco 28 sept. Wolderwijdloop 29 sept. Monstertijdrit 29 sept. IVN Speurtocht biodiversiteit

KERKDIENSTEN Zondag 8 september R.K. kerk 10.00 uur Pastor P. Leferink Protestantse Gemeente Zeewolde 09.00 uur Ds. J. en E. v/d Wolf 11.00 uur Ds. J. en E. v/d Wolf 15.00 uur Ds. J. en E. v/d Wolf Chr.Ger. Kerk 10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger 16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger Ger. Kerk Vrijgem. “Schuilhof” 09.00 uur Ds. R.P. Heij 11.00 uur Ds. R.P. Heij 16.30 uur Ds. C. van Breemen Ned.Geref. Kerk 09.30 uur Ds. A. Broersma 18.30 uur Ds. W. van Dijk Evangelische Gem. Zeewolde De Levant, Horsterweg 192 10.00 uur Dienst Christengemeente OBS ‘t Kofschip 10.00 uur Dienst Vrijz. Geloofsgemeenschap 10.00 uur Dhr. A. Overdiep Baptisten gemeente De Sypel 2, Harderwijk 10.00 uur Ds. G. Lammerts van Bueren Leger des Heils Kennedylaan 10, Harderwijk 10.00 uur Dienst Internationale Kerk www.ndic.nl 10.30 uur Dienst

HUISARTSEN Avond en weekenddiensten ma t/m do 17.00-08.00 uur 0900-341 0341 Voor levensbedreigende Situaties: 112 Tandarts: Weekenddienstregeling via het antwoordapparaat. St. Thuiszorg Icare Tel.: 0900-8833 24 uur bereikbaar Buurtzorg Zeewolde 24 uur bereikbaar: 06-51423877 Allerzorg, thuiszorg 036-5234456 (7x24 uur) zeewolde@allerzorg.nl Verloskundigen Zeewolde: Tel. 036-522 1550 BENU Apotheek Kerkplein 4, Tel 036-522 1444 ma t/m vrij 08.00-18.00 uur za en zon- en feestdagen vanaf 09.00-18.00 uur Poli-Apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk. Elke avond vanaf 18.00 uur is de HAPotheek, naast de huisartsenpost geopend voor spoedrecepten.

DIERENARTSEN

JK • WI

Yarden Uitvaartcentrum en Crematorium Ölandhorst Oostranddreef 1, 8212 AZ Lelystad

Correspondentieadres: Rede 82, 3891 VA Zeewolde

T

Mijn naam is Arie Bosman, ik ben een van de uitvaartverzorgers voor Yarden in Zeewolde en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: 088 927 3680.

Til Egberts ­ Alferink Jaap en Jane Annabel Alexander Benjamin Nanette en Herma Familie Egberts Familie Alferink

De uitvaart is op 3 september om 14.30 uur in crematorium Ölandhorst, Oostranddreef 1 te Lelystad. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. André hield van bloemen.

• PUT

“Voor mij is elke er.” uitvaart heel bijzond

De Bilt, 28 augustus 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Dierenartspraktijk Flevoland Gildenveld 76, Tel.522 1521 Gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak. Openingstijden ma t/m do 8.00-12.00 uur / 13.15-16.15 / 18.15-19.30 uur. vrij 08.00-12.00 / 13.15-16.15. Bellen voor afspraak. Spoed 24 uur bereikbaar. Dierenartspraktijk Zeewolde

Pioniersweg Roode Schuur Gemeentehuis Het Baken Horsterplein Centrum Raadhuislpein/Ravelijn Start Racketcentrum Het Baken Start Kerkplein Kerkplein Roode Schhur Open Haven Sfinx Kerkplein Het Baken Evenemententerrein Harderhaven Buitengebied Het Baken Omgeving MMM Wegen buitengebied Roode Schuur

Zwolse Diep 3, Tel 523 6446 Uitsluitend op afspraak ma t/m vrij 9.00-12.00 uur, 14.00-17.00, 19.30-20.30 uur Spoed 24 uur bereikbaar.

VARIA Bureau Slachtofferhulp Bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 0900-0101 (lokaal tarief) www.slachtofferhulp.nl Diabetes Informatiepost Voor vragen 522 0363 Cliëntenadviesraad WMO Zeewolde e-mail: Didyvanklaarbergen@xs4all.nl Tel. 522 0766 / 06-50 233 651. Stichting “De Kostmand” e-mail:info@voedselbankzeewolde.nl www.voedselbankzeewolde.nl Toon Hermans Huis Zeewolde Inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en lotgenoten contact. Gildenveld 73 Di. wo. en do. 10.00-13.00 uur Tel. 036-744 0233. De Zonnebloem Tel. 036-522 8006 E: fam.van.veelen@hetnet.nl Homestart Ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen Tel. 06-13 417 721. VBOK (Ver.Bescherming van het Ongeboren Kind) 0800-0730 dag/nacht NPV (Ned.Patiënten Ver.) Chr. org, die belangen wil behartigen van gebruikers van gezondheids- en welzijnsvoorz. Info tel. 036-522 3028. MDF Maatschappelijk Werk: Stevinweg 2, spreekuur ma, di en do 13.30-14.30, wo en vrij 09.00-09.30 uur. Tel. 522 2272. MDF schuldhulpverlening CBI: Inloopspreekuur maandag van 09.00-10.00 uur, Stevinweg 2, en na tel.afspr. 0320-211 700. Steunpunt Zeewolde Ma t/m vrij van 14.00-16.00. Ravelijn 1 in de bibliotheek. Tel 036-523 4711. Ver. Ouders van een Overleden Kind Info: W. Keuter. Tel.0527-617 395. Vluchtelingenwerk Zeewolde Spreekuur wo 13.00-15.30 uur De Meermin, 1e etage. e-mail: bschut@vwgelderland.nl

AGENDA St. Welzijn Ouderen (SWOZ) Vr. 10.00-12.00 uur in de Sfinx. Info via SWOZ serv.tel.522 6084. HYPERwww. deswoz.nl PCOB Di.14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 523 4775. KBO Do. 14.00-16.00 uur in de Sfinx. Info 523 6840 ANBO Wo 14.00-16.00 uur in de Sfinx.

10.100-00.00 uur 13.30 uur 13.30 uur 19.00-21.00 uur 07.00-17.00 uur 10.00-17.00 uur 10.00-15.00 uur 19.00 uur 19.00-21.00 uur 19.00 uur 10.00-16.00 uur 13.00-15.30 uur 20.00 uur v.a. 09.00 uur 19.00-21.00 uur 09.00-16.00 uur 10.00-23.00 uur 10.00-23.00 uur 19.00-21.00 uur 10.00- 13.15 uur 10.30-17.00 uur 13.30 uur

Info 522 3882 Huurdersbelangen Zeewolde www.huurdersbelangenzeewolde@ hotmail.com www.siteclub.nl/HBZ/ Roeiver. Amenophis Baardmeesweg 4c. Roeien: za&zo 9.15 uur/wo.9.00 uur Hondenvereniging Clubterrein Baardmeesweg za 09.00-12.30 uur en di. 19.00-21.00 uur. Tel. 522 0705 Muziekschool Zeewolde Voor info: tel 522 1101 Wieler Tourclub Zeewolde Ma en wo:19.00 uur, Zo. 09.00 uur vanaf het Baken. ATB’en op wo 19.00 uur vanaf Het Baken. Postzegel Ver. P.V.Z. 3e di v/d mnd in de Sfinx. Jeugd 19.00-20.00, senioren 20.00-22.30 uur. Jeu de Boules ver. Les Trois Etoiles. Zo/wo 13.00 uur di/do 19.30uur. Horsterweg 216. Info 522 5311. Klaverjassen Wo 20.00 uur Open Haven AMVZ Di 20.00-22.00 uur Open Haven. Tel. 522 2377 Vrouwenkoor Le Madre Cantano Info: tel. 036-523 6450. Kamerkoor Zeewolde Di 20.15 uur Open Haven Info tel. 523 6259. Interkerkelijk Mannenkoor Ma 20.00 De Schuilhof, Elzenlaan Info tel. 522 4250. Gospelkoor Joy Di. 19.30 uur Open Haven www.gospelkoorjoy.nl Musical- en Popkoor Splash! Ma 20.15 uur Open Haven. Info: www.music-all-splash.nl Tel. 06-47 590 311. Blue Seals Muziek-Showkorps Rep.Slagwerk en Harmonie, Showguard en Jeugdkorps do-avond. Info tel:522 7860.

COLOFON

Zeewolde Actueel

oplage: 9.000 exemplaren Redactie en advertenties: Henny Moerland Wederik 1, 3892 AH Zeewolde Tel. 036-522 2640 Fax 036-522 3473 E-mail: redactie@zeewolde-actueel.nl advertenties@zeewolde-actueel.nl www.zeewolde-actueel.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten. Inleveren advertenties: E-mail: redactie@zeewolde-actueel.nl advertenties@zeewolde-actueel.nl Post redactie: Zeewolde Actueel, Wederik 1, 3892 AH Zeewolde Sluiting advertenties: vrijdag 15.00 uur. Uitgever: Zeewolde Aktueel B.V. De redactie behoudt zich het recht voor, wat ingeleverde kopij betreft, deze te bewerken, in te korten of in het uiterste geval niet te plaatsen. Bezorging: Anneke 06-14817223


Varia

Dinsdag 3 september 2013

Vervolg van voorpagina

Gerrit Wolthuis en Stichting Activiteiten Zeewolde al 25 keer bij de Pinken Zeewolde bij de Pinken kreeg in de loop der jaren een veel breder agrarisch karakter. Wolthuis: ,,Altijd was er volop overleg met de landbouworganisaties. Zo mochten ook akkerbouw en fruitteelt zich presenteren. Bij de zogenoemde productpresentatie stond suiker al eens centraal, net als de aardappel.” De eerste zaterdag van september kent anno 2013 ook vele niet-agrarische ingrediënten. ,,De kermis en de braderie kwamen er na een paar jaar eveneens bij. Op die manier is er reuring voor iedereen en is het gezellig in het hele winkelcentrum.” Wolthuis (70) geniet nog volop van de jaarlijkse Pinkendag en blijft ‘voorlopig nog wel’ bij de SAZ betrokken. ,,De samenwerking met het

veehouderijgebeuren is nog steeds prima te noemen. Intussen is er een heel nieuwe generatie boeren gekomen, maar ook met jonge en enthousiaste veehouders als Patrick te Molder en Wim Dogterom zijn er heel goede afspraken te maken.” Laatste vraag aan Wolthuis (die samen met Ineke Veenendaal, Lucienne Brons en Bé Wever het bestuur van de SAZ vormt): wat heeft hijzelf eigenlijk met koeien? ,,Ik ben opgegroeid in een boerenmilieu. We hielden thuis paarden, terwijl mijn grootouders van moeders kant koeien hadden. Eigenlijk kom ik gewoon uit een boerendorp.” Voor programmaoverzicht Zeewolde bij de Pinken op pagina 12 en 13.

Sponsorlopen goede doelen bij Vervolg van voorpagina de van Z.. tot Z.. tocht Er is nog steeds veel geld nodig om een geneesmiddel te vinden voor deze dodelijke ziekte.

Eigen Kracht centrale is een organisatie met als doel om mensen te leren zelf de regie in handen te houden met betrekking tot het regelen en inkopen van je eigen zorg. Dit jaar probeert de Eigen Kracht centrale geld bij elkaar te lopen voor een prentenboek. Dit prentenboek is bedoeld voor mensen met een geestelijke handicap. Het boek draagt bij aan de doelstelling om iedereen te leren hun eigen zorg te regelen.

Band Op Spanning In opdracht van de gemeente Zeewolde wordt de actie Band op Spanning uitgevoerd. Medewerkers controleren op de parkeerplaatsen de bandenspanning van auto’s en bij te lage spanning worden de banden op de juiste spanning gebracht. Dit ge-

Maud voor leven is een stichting die ouders wil ondersteunen waarvan hun kind neuroblastoom/ kinderkanker heeft. Deze stichting is opgericht nadat Sjoerd en Carlieke werden geconfronteerd met deze zeldzame ziekte. Maud was 2 jaar en kreeg de diagnose neuroblastoom. Vanuit hun ervaring willen zij nu ouders helpen zodat de ouders zich kunnen richten op hun kind en gezin. Voor meer informatie of als u een donatie wilt doen aan een van deze goede doelen, dan kunt u kijken op www.ztotz..nl/goededoelen/

Vervolg van voorpagina beurt geheel kosteloos. Mocht ook een ventieldop ontbreken, dan wordt een nieuwe aangebracht. Een gratis service om aandacht te geven aan het regelmatig op spanning houden van de banden.

Afscheidsdienst ds Jan en ds Els van der Wolf De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zeewolde nodigt iedereen uit voor de dienst, waarin de predikanten ds. Jan van der Wolf en ds. Els van der Wolf-Kox afscheid zullen nemen van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Dit vanwege het beroep dat de Protestantse Gemeente in Voorburg op hen heeft uitgebracht. Deze dienst, waarin beiden voorgaan,

zal worden gehouden op zondag 8 september om 15.00 uur Open Haven, Kerkplein 8. Zowel de band van de Protestantse Gemeente als de cantorij zullen hun medewerking verlenen aan deze dienst. Na de dienst is er gelegenheid om Jan en Els van der Wolf te ontmoeten en samen een kopje koffie of thee te drinken.

Z. tot Z.. tocht zoekt verkeersregelaars Het bestuur van de Z.. tot Z.. tocht is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die mee willen helpen als verkeersregelaar bij de van Z.. tot Z.. tocht. Om de wandelaars te helpen bij hun oversteek bij drukke kruispunten zet de Z.. tot Z.. tocht vrijwilligers in. Dit doen zij omdat een wande-

Souflaki steaks 4 voor

€ 5,95

Bij 150 gram gegrilde rosbief, 100 gram eiersalade GRATIS Slagerij Boshuizen

Torenstraat 22, 3891 BZ Zeewolde Tel. 035 - 522 75 35 www.slagerijboshuizen.nl

laar na vele kilometers lopen niet altijd meer scherp is op het verkeer om hem of haar heen. Veiligheid staat hoog in het vaandel van de organisatie en hierdoor worden er elk jaar verkeersregelaars en vrijwilligers ingezet. Wilt u een bijdrage leveren aan deze belangrijke taak, dan kunt u zich opgeven bij Jan Jansen. Het emailadres is: rijschooljansen@ hetnet.nl. Jan Jansen zorgt tevens voor een korte opleiding zodat u uw taak goed kunt uitvoeren.

De Frietkeizer start in Zeewolde

3

Zaterdag 7 september kan Zeewolde voor het eerst kennis maken met de overheerlijke frieten van de Frietkeizer. Zij zullen tijdens de pinkenmarkt te vinden zijn op de braderie. De Frietkeizer is opgericht door de broers Quinten en Sven de Heus. Deze twee Zeewoldese jonge ondernemers hebben de overtuiging dat zij de lekkerste frieten van Zeewolde bakken en willen de inwoners van het dorp dan ook graag overtuigen van de kwaliteit waar zij voor staan. “Wij werken voor onze patat uitsluitend met vers gesneden aardappels en ook veel snacks die wij op het menu hebben staan worden speciaal voor ons op een ambachtelijke wijze bereid”, aldus Quinten de Heus. De Frietkeizer is niet alleen te vinden op braderieën. Ook voor feesten, par-

tijen of andere evenementen staan zij graag voor u klaar. Uniek in Zeewolde zijn de Frietenfeesten die aangeboden worden. Dit betekent 1,5 uur friet en snacks eten voor een vaste prijs per persoon. Dit kan al vanaf 5 euro per persoon!

Voor meer informatie over de Frietkeizer kunt u kijken op www.frietkeizer.nl, bellen naar 06-41554446 of komt u natuurlijk een frietje proeven op 7 september. Knip de bon uit deze krant voor een extra voordelige kennismaking!

actieve Jeugdcommissie die kinderen vanaf 5-jarige leeftijd kunnen begeleiden bij hun interesse in de golfsport. Heeft u zelf wel eens overwogen om (weer) lid te worden van een golfclub? De GC Harderwold telt meer dan 400 leden en er zijn mogelijkheden om uit te groeien naar 600 leden. GC Harderwold bestaat al meer dan 20 jaar en hoopt in 2016 haar 25-jarig jubileum te vieren. Lidmaatschap van GC Harderwold is

erg aantrekkelijk, niet alleen voor de jeugd maar ook voor volwassenen. Laat u informeren tijdens de Open Dag over het aantrekkelijke lidmaatschap. GC Harderwold is een gezellige vereniging waar veel leden zich vrijwillig inzetten in diverse commissies. Zo is er ook een ‘nieuwe leden commissie’ die, zodra u zich heeft aangemeld, u begeleiden op de Golfbaan Harderwold en u wegwijs maken binnen de vereniging. Golfbaan Harderwold is gelegen aan de Pluivierenweg. De baan is onlangs verbeterd en vernieuwd en er staat ook een geheel nieuw golfrestaurant. Tevens is er voldoende gratis parkeergelegenheid. GC Harderwold en haar leden verheugen zich op uw komst op zaterdag 7 september. Bent u niet in de gelegenheid om zaterdag 7 september te komen maar overweegt u toch lid te worden? Neem dan contact via email communicatie@gcharderwold.nl.

Open Dag bij Golfclub Harderwold

Golfclub Harderwold houdt zaterdag 7 september tussen 13.00-17.00 uur een Open Dag op de Golfbaan Harderwold aan de Pluivierenweg in Zeewolde. Leden van de GC Harderwold zullen de belangstellenden te woord staan en vertellen waarom golf zo’n leuke sport is. Deze Open Dag is voor u en/of uw kind(-eren) de ideale gelegenheid om kosteloos kennis te maken met de golfsport. Bij GC Harderwold is er een zeer

Harmonieus samenspel Havenconcert ‘Vrienden van het Carillon Zeewolde’ organiseerden zaterdag 31 augustus het Havenconcert in de Aanloophaven. Het samenspel van Boudewijn Zwart op zijn mobiele carillon en de ‘Groupe Percussions de Tournai’ was een genot om naar te luisteren èn te kijken. Alle 300 klaargezette stoelen op de trappen bij de Aanloophaven waren bezet. De mensen genoten zichtbaar van dit vijftienjarig jubileum van het Havenconcert. Na ieder muziekstuk werd er luid geklapt. Boudewijn Zwart speelde zoals iedereen van hem gewend is, de sterren van de hemel. Met veel enthousiasme presenteerde hij het geheel en speelde hij solo of in samenspel op zijn carillon met de percussiegroep uit Doornik (België). ‘Groupe Percussions de Tournai’ bestaat uit een enorm ensemble, met vrijwel alle denkbare percussie-instrumenten. Met het grootste gemak en strakke ritmes werden de drums, de vele xylofoons, bongo’s en pauk bespeeld. Een enkele keyboard zorgde voor het complete muzikale geheel. Deze groep bestaat al zo’n 30 jaar en dat was te merken aan de technische en muzikale vaardighe-

Overstappen is geld verdienen Stap vóór 21 september a.s. over op duurzame energie van LEON en profiteer van:

10% lagere kosten voor elektra 5% lagere kosten voor gas + www.leonzeewolde.nl

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

€ 100,-

cadeau

den van het gezelschap. Het repertoire bestond onder andere uit muziek uit Rusland, Mexico en de Verenigde Staten.

liedje van ‘The Pink Panther’ het allerleukste! Zo was dit massaal bezochte concert aantrekkelijk voor alle leeftijden.

Ook was er tijd voor jong talent. Accordeonist Vincent van Amsterdam speelde prachtig op zijn instrument; solo en ook samen met de andere muzikanten. De jonge bezoekster Chloë vond het

Zeewoldenaren die de vereniging ‘Vrienden van het carillon Zeewolde’ een warm hart toedragen, kunnenn ook vriend worden voor € 10,- . Voor meer informatie: www.carillonzeewolde.nl.

De Frietkeizer Zeewolde

Lekkerbekken

4 halen 3 betalen, p. st. € 2.75

4 voor € 8.25 Torenstraat 16 telefoon 036 523 41 83 www.chriskoelewijnvis.nl

• 1 PUNT ZAK VERSE FRIETEN MET MAYO NAAR KEUZE • 1 VERSE KROKET UIT EIGEN KEUKEN SAMEN VOOR MAAR 2,75 Alleen geldig zaterdag 7 sept. tijdens de pinkenmark, tegen inlevering van deze bon. Max 4 porties per bon.


Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

4

G e m e e nte p a g i n a Dinsdag 3 september t/m maandag 9 september 2013

Agenda Maandag 9 september 2013 Gemeentehuis, 20.00 uur Vergadering Commissie Ruimte en Wonen Dinsdag 10 september 2013 Gemeentehuis, 20.00 uur Vergadering Commissie Bestuur en Middelen Woensdag 11 september 2013 Gemeentehuis, 20.00 uur Vergadering Commissie Onderwijs en Welzijn

Kort nieuws Gelderseweg afgesloten op zaterdag 14 september Connexxion rijdt normale route, fiets­ paden gedeeltelijk toegankelijk.

Op zaterdag 14 september is de Gelderseweg vanaf de Langezand tot aan de Strandweg van 7.30 tot 16.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De fietspaden zijn gedeeltelijk toegankelijk. Op alle kruispunten/rotondes waar fietsers langs komen, worden verkeersregelaars ingezet. De bussen van Connexxion rijden de normale route, busreizigers kunnen dus gewoon bij de haltes langs de Gelderseweg in- en uitstappen. Waarom deze afsluiting? In het weekend van 13­15 september wordt de triathlon van Almere voor de 33e keer georganiseerd. Op zaterdag 14 september 2013 staat de Challenge in Zeewolde op het programma. De deelnemers aan de Challenge komen vanaf Lelystad door de polder Zeewolde binnen via de Gelderseweg. Vanaf de Langezand wordt op de weg gefietst, omdat de wandelaars van de Van Z..tot Z..tocht op het fietspad langs de Gelderseweg lopen.

Inzameling van snoeiafval afkomstig van agrarische bedrijven in Zeewolde LTO Noord afdeling zuidelijk Flevoland en de gemeente Zeewolde hebben afgesproken dat bewoners van het buitengebied in de gelegenheid worden gesteld om snoeiafval aan te bieden op het Afvalbrengstation te Zeewolde.

Het gaat hier alleen om snoeiafval dat vrij komt bij agrarische bedrijven en wat gebracht wordt met landbouwvoertuigen. Het snoeiafval kan op de volgende data en tijdstippen aangeboden worden. • Vrijdag 13 september, 2013 - van 10.30 uur tot 12.30 uur • Vrijdag 18 oktober, 2013 - van 10.30 uur tot 12.30 uur Het is niet toegestaan dat er ander afval dan snoeiafval wordt gestort tijdens deze speciale openingstijden. Het afval brengstation (ABS) is gesitueerd aan de Industrieweg 41 op het Trekkersveld te Zeewolde. Meer informatie via www.hvcinzameling.nl en 0800­0700.

Zaterdag 7 september a.s. bruist Zeewolde van de activiteiten

In de raadzaal

Zeewolde bij de Pinken en Boerenburgerontbijt De Stichting Activiteiten Zeewolde [SAZ] orga­ niseert dit bijzondere evenement jaarlijks op de eerste zaterdag van september.

Agenda o.m.: ­ Conceptraadsvoorstel Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan partiële herziening Harderhaven (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel gewijzigde vast­ stelling bestemmingsplan Harderwold e.o. (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel kostenverhaal Oosterwold (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel structuurvisie werklocaties 2013­2017 (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel Verordening Starterslening 2013 (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel actualisatie wegenlegger (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel omvorming Natuur­ en recreatieschap Veluwe­ randmeren tot Coöperatie Randmeren U.A. (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel duurzaam­ heidslening gemeente Zeewolde (ter advisering)

U kunt zich op deze dag prima vermaken in ons eigen dorp

De Zeewolder boeren komen dan vanaf 6.00 uur met hun mooiste kalveren, pinken en koei­ en naar het centrum van ons dorp. Naast de officiële veekeuring, show van koeien en de kalveropfokwedstrijd voor en door kinderen wordt er ook een boerenburgerontbijt gehouden. Deze bestaat uit twee sessies, één vanaf 08.30 uur en één vanaf 09.45 uur. Verder zijn er allerlei leuke attracties voor jong en oud. Kaartjes voor deelname aan het boerenburgerontbijt zijn voor € 2,50 verkrijgbaar bij de VVV. Open dag gemeentehuis Van 10.30 uur tot 15.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt zich dan laten informeren over de lopende projecten in onze gemeente, zoals de Polderwijk, vaarroute De Blauwe Diamant of het Tulpeiland. Even in gesprek met een lid van het gemeentebestuur of ambtenaar? Het kan allemaal op de open dag. Ook kunt u meedoen aan de kennisquiz over de gemeente Zeewolde. Of wilt u zien hoe u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie? Neem dan wel een geldig identiteitsbewijs mee. Voor de kinderen worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals een wedstrijd afvalscheiding, groot geheugenspel of trouwen met wie je maar wilt: je vader, je moeder, je opa of oma, je broertje of je zusje. Wat normaal niet mag, kan voor kinderen tot 10 jaar op de open dag wel. Op het Raadhuisplein mag u zelf proberen een minicontainer te legen met de vuilniswagen van afvalinzamelaar HVC.

Van 1 tot en met 7 september collecteert de Stichting KWF Kankerbestrijding.

Informatie:

Demonstratie (jeugd)brandweer Op het Raadhuisplein geeft de jeugdbrandweer demonstraties en mogen kinderen zelf een 'brandend' huis blussen of onder begeleiding metaal doorknippen met brandweergereedschap. De (jeugd)brandweer is aanwezig van 10.30 uur tot 15.00 uur. Bij de kraam kunt u terecht voor al uw vragen over de brandweer of brandpreventie. Burgernet Burgernet is een telefonisch samenwerkingsverband tussen inwoners, bedrijven, gemeente en politie. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, zoals diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, tasjesroof, geweld of vermiste personen. Ook kan Burgernet preventief worden ingezet, bijvoorbeeld bij woninginbraken. Uiteindelijke doelstelling is het vergroten van de ‘heterdaadkracht’. Nog niet aangemeld bij Burgernet? Meld u dan aan bij de politiekraam op het Raadhuisplein of thuis via www.burgernet.nl. Braderie De Stichting Dorpsevenementen Zeewolde organiseert een braderie in het centrum. Op de braderie wordt een gevarieerd assortiment aangeboden en u kunt ook kennismaken met een aantal politieke partijen en aanbieders van landbouwproducten van Zeewolder bodem. Meer informatie: www.zeewolde.nl.

Werk in uitvoering

Meer informatie: www.zeewolde.nl

Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Flediteweg

t/m 6 september 2013

Afsluiting weg vanwege plaatsen verkeersdrempels en wildroosters. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid.

Fietspad Gelderseweg tussen Zuiderzeeweg en Sportlaan

Tot medio oktober 2013

Tegels worden vervangen door betonverharding. Fietsers worden d.m.v. bebording omgeleid.

Fietspad Slingerweg tussen Wielsetocht en Nijkerkerweg

t/m 11 oktober 2013

Afsluiting fietspad. Breder maken fietspad, aanbrengen betonverharding, werkzaamheden fietsbrug Wielsetocht.

Diverse bruggen

t/m 1 november 2013

Onderhoud. Eventuele omleidingen worden met bebording aangegeven.

Kwartiermakerslaan, tussen Paseo Ariana en de brug over de Blauwe Diamant

Van 2 tot 16 september 2013

Wegafsluiting. Verkeer van en naar het noordelijk deel van Parkkwartier wordt omgeleid via de Kruisboog en de Breeuwer.

Meedoen aan een digitale enquête van de gemeente over sport in Zeewolde?

Collecte

Seniorenraad Op het Raadhuisplein staat de seniorenraad met een informatiestand. U kunt hier kennis­ maken met leden van de seniorenraad en u laten informeren over hun werkzaamheden.

Ga vanaf 5 september naar www.zeewolde.nl of naar www.zeewoldepanel.nl.

Maandag 9 september 2013 Gemeentehuis, 20.00 uur Commissie Ruimte en Wonen

Dinsdag 10 september 2013 Gemeentehuis, 20.00 uur Commissie Bestuur en Middelen Agenda o.m.: ­ Presentatie project SMART maken van de begroting door mevrouw N. Hiemstra en de heer R. Yazir ­ Memo 13I0004847 over ingezonden brief d.d. 12 juni 2013 van de Moedige Moeders Nijkerk over verzoek riool­ wateronderzoek naar drugsgebruik (ter bespreking) ­ Memo 13I0004812 d.d. 13 augustus en notitie ‘Sturen op verbonden partij­ en’ d.d. augustus 2011 (ter bespreking) ­ Conceptraadsvoorstel Verantwoording opstartbegroting en voorstel resultaat­ bestemming 2012, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel aanstelling griffier in algemene dienst (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel herziening grondexploitatieberekeningen Polder­ wijk 2013 en Vaarroute 2013 (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel najaarsprogram­ manota 2013 (ter advisering) Woensdag 11 september 2013 Gemeentehuis, 20.00 uur Commissie Onderwijs en Welzijn Agenda o.m.: - Brief d.d. 30 mei 2013 van de Reken­ kamercommissie Vallei en Veluwerand over doorwerkingsonderzoek jeugd­ werk Zeewolde (ter bespreking) ­ Conceptraadsvoorstel toekomstvisie FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde (ter advisering) ­ Presentatie door de heer J. Gommer, directeur FlevoMeer Bibliotheek ­ Conceptraadsvoorstel visie op Jeugd (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel toeslagenver­ ordening Wet werk en bijstand 2013 (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel tweede begro­ tingswijziging 2013 van de Sociale Dienst Veluwerand (ter advisering) ­ Conceptraadsvoorstel jaarrekening 2012, begroting 2014 en de Meer­ jarenraming 2015­2017 van de GGD Flevoland (ter advisering).

Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA, Telefoon (036) 5229522, Jaargang 19, week 36 3 september. Openingstijden Servicebalie: maandag t/m vrijdag 9.00 ­ 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 ­ 16.30 uur, donderdagavond 18.00 ­ 20.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 ­ 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat (036) 5229445. Servicetelefoon: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur, (036) 5229522. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, Twitter: @gemzeewolde


Politiek/Varia

Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

5

Ve r v o l g ­ G e m e e nte p a g i n a ­ Ze e wo l d e Openbare­bekendmakingen AANVRAAG­OMGEVINGSVERGUNNING­

> dinsdag 3 september

Wij hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen: Locatie­

Omschrijving­

Activiteit­*­

Datum­ontvangst­

Dossiernummer

Gruttoweg 45

opslagruimte

1

26-08-2013

13Z0008284

Het stuk ligt vanaf­4­september­2013 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als belanghebbende kunt u een schriftelijke reactie indienen. U kunt echter nog geen bezwaar indienen. Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl. * Activiteit 1 = bouwen, 2 = uitvoeren werk, 3 = afwijken bestemmingsplan, 4 = brandveilig gebruiken, 5 = milieu inrichting oprichten of veranderen, 6 = slopen, 7 = kappen, 8 = opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

Wegafsluitingen­Zeewolde­ bij­de­Pinken/Wijziging­busroute Op 7­september­2013 is de veekeuring (Zeewolde bij de Pinken) op het Horsterplein. Om voorbereidingen te kunnen treffen wordt het Horsterplein afgesloten vanaf vrijdagavond­6­september­2013 vanaf 21.00 uur. Het plein zal afgesloten zijn tot 18.00 uur op zaterdag­7­september­2013. Om het vee op een veilige manier te kunnen

Informatie:

aan- en afvoeren wordt een gedeelte van de Horsterweg op zaterdag­7­september afgesloten voor alle verkeer van 06.00 - 18.00 uur. Het gaat om het gedeelte vanaf de parkeergarage tot aan de Pioniersweg. De parkeergarage blijft bereikbaar vanaf de Gelderseweg. De busroute wordt voor deze dag omgelegd. De haltes aan de Gelderseweg (gemeentehuis) en Horsterweg vervallen. De busroute is tijdens de wegafsluiting als volgt: Gelderseweg -Stevinweg - Flevoweg - Zuiderzeeweg. Vanaf dit punt zal de normale route gevolgd worden.

Jarenlang leefden de stekelvarkens samen met de neusberen in één verblijf. Met de komst van de Klim Alles-route in 2012, woonden de stekelvarkens een tijdlang achter de schermen. Ondertussen werd er hard doorgewerkt aan een nieuw onderkomen. Het verblijf is speciaal ingericht aan de wensen van de stekelvarkens. “Er zijn zandheuvels aangebracht, want de stekels zijn echte gravers. Daarnaast is het verblijf aantrekkelijker gemaakt met hout-

Aflevering 68 Louw van Sinderen (aangewezen door Cora Achterberg).

Op 8­juli­2013­heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe gezamenlijk inkoopbeleid en de nieuwe inkoopvoorwaarden van de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe vastgesteld. Deelnemers aan de inkoopsamenwerking zijn Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde, de Regio Noord Veluwe, Sociale Dienst Veluwerand, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, Natuuren Recreatieschap Veluwerandmeren. Het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn aangepast in verband met de nieuwe aanbestedingswet. Het is van toepassing op inkopen die de gemeente Zeewolde samen doet met één of meerdere gemeenten. Ook is het van toepassing op inkopen die de gemeente zelf doet. Hiermee vervallen de voorgaande versies van het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden. Het nieuwe inkoopbeleid en de nieuwe inkoopvoorwaarden worden inmiddels toegepast. De stukken liggen vanaf 3­september, gedurende 6 weken, ter inzage bij de Servicebalie van het gemeentehuis en zijn raadpleegbaar op www.zeewolde.nl.

Boodschappen vrijwilliger(m/v) Wilt u naast uw eigen boodschappen ook voor ongeveer 2 uur in de week boodschappen doen voor en met cliënten?

Interesse? Neem dan snel contact met ons op! Ravelijn 1 (in de bibliotheek) 3891 GN Zeewolde | 036 523 47 11 info@steunpuntzeewolde.nl www.steunpuntzeewolde.nl

Je­mening­geven­over­zaken­die­ Zeewolde­aangaan?­Het­Zeewoldepanel­ zoekt­jonge­leden­(vanaf­16­jaar).­ Ga naar www.zeewolde.nl of naar www. zeewoldepanel.nl en doe vanaf 5 september­meteen mee aan enquête over sport.

Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA, Telefoon (036) 5229522, Jaargang 19, week 36 3 september. Openings­tijden­Servicebalie:­maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 20.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur. Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat (036) 5229445. Servicetelefoon: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur, (036) 5229522. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, Twitter: @gemzeewolde

Stekelvarkens terug van weggeweest De stekelvarkens zijn terug van weggeweest in DierenPark Amersfoort. Na meer dan een jaar afwezigheid, zijn deze stekels weer te bewonderen in een geheel vernieuwd verblijf.

Nieuw­inkoopbeleid­en­ nieuwe­inkoopvoorwaarden

stronkjes, takken en andere groen waar de stekelvarkens lekker in kunnen wroeten en zich onder kunnen verschuilen”, vertelt hoofdverzorger Willem Verdonck. De stekelvarkens staan vooral bekend om hun typerende stekels. Het verhaal gaat dat de varkens in geval van nood hun stekels afschieten als een stoere Robin Hood. Volgens hoofdverzorger Willem is dit niet waar: “Een fabeltje. Wel zijn de mooie zwart-witte stekels vlijmscherp en daarmee een goed afweermechanisme”. De stekelvarkens zijn vanaf nu in hun nieuwe onderkomen in de Stad der Oudheid te bewonderen. In deze stad ontdek je hoe mens en dier tweeduizend jaar geleden met elkaar samenleefden.

Naam: Louw van Sinderen. Leeftijd: 57. Geboorteplaats: Holwerd. Beroep: Adviseur bij Ministerie van Defensie en werkzaam in wijnhandel. Ook bekend van: Muzikant en bestuurslid AMVZ. Burgerlijke staat: Gehuwd met Ellis. Kinderen: Twee jongens, één meisje. Sport: Hardlopen. Hobby’s: Wijn, lekker eten, muziek maken. Lid van (vereniging e.d.): AMVZ. Levensovertuiging/geloof: Het Goede. Levensmotto: Verleg je horizon! Favoriete muziek: Blaasmuziek om zelf te doen, luisteren klassiek en jazz. Die tijd zou ik graag over willen doen: Delen uit mijn onbekommerde jeugdjaren.

Slim gebruik kan CO2-uitstoot auto's fors verminderen Door de auto slimmer te gebruiken kan de CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark met enkele tientallen procenten omlaag, meldt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Nederland moet daarom veel meer inzetten op zuinig autogebruik. Het economisch bureau van ING publiceerde gisteren een rapport waaruit bleek dat de CO2uitstoot per gereden kilometer van het Nederlandse wagenpark in de afgelopen twintig jaar nauwelijks is gedaald, hoewel nieuwe auto's steeds zuiniger worden.

circa drie procent brandstof en dus CO2-uitsoot. Milieu Centraal raadt aan om maandelijks de bandenspanning te controleren

Een zuinige rijstijl alleen al bespaart gemiddeld tien procent brandstof. Zo'n rijstijl kenmerkt zich door enkele eenvoudige handelingen: schakel zo vroeg mogelijk over naar een hogere versnelling tijdens het rijden en rijd daarna met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in de hoogste versnelling. De juiste bandenspanning bespaart

Zuinig gebruik van de airco Een ingeschakelde airconditioning kan het brandstofverbruik verhogen met wel 30 procent. De uitstoot van koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen en roetdeeltjes (fijnstof) kan door de airco zelfs meer dan verdubbelen. Een automobilist bespaart dus veel brandstof door de airco alleen in te schakelen als

Daar blijf ik voor thuis: Een goede maaltijd en een - liefst uitstekend - glas wijn. Dat heb ik vooral van m’n ouders meegekregen: Doe maar gewoon… Zeewoldenaar sinds: 2003. Zeewolde omdat: Een nieuwe levensfase zich aandiende. Het sterke van Zeewolde: Ruimte, licht en natuur. Mooiste plek van Zeewolde: De waterkant. Zeewolde mist: Sfeer van het oude land. Nieuws dat me onlangs raakte: Situatie in Syrië. Militair ingrijpen in Syrië: Erg gevaarlijk, kan gemakkelijk escaleren. Ik hou mijn hart vast! Op vakantie geweest naar: Friesland. Na jaren weer nieuw leven oude bieb: Hoera, een schandvlek weggewerkt, hopelijk bestendigt dit! Favoriet jaargetijde: Elk

Niet te hard rijden Door hoge snelheden te vermijden bespaart een automobilist daarbovenop nog eens veel brandstof. Bij een snelheid van 100 kilometer per uur is de CO2-uitstoot bijna twintig procent lager dan bij 120 kilometer per uur. De besparing ten opzichte van 140 kilometer per uur is zelf ruim veertig procent.

seizoen heeft eigen charme, dat is het mooie van ons land. Favoriete wijn: Witte Bourgogne. Het liefst kook ik: Visgerechten, mooie rib-eye op de BBQ. Het leuke van de AMVZ: Goede, eensgezinde sfeer, gezelligheid. Crisis wordt opgelost als: We er weer in gaan geloven, uiteindelijk dus vanzelf. Zomervakantie voorbij: So be it, gelukkig wacht er nog een vakantietje…. Uitdaging nieuwe seizoen: Studie Vinoloog voltooien, gezamenlijke ‘stip op de horizon’ bij AMVZ vaststellen. Het feit dat Cora mij aanwees: Hele eer! Je bent een echte levensgenieter! Waar geniet je nu het meest van? (vraag Cora): Proberen het uiterste te halen uit alle dingen die op dit

het echt nodig is, en de temperatuur niet te laag in te stellen. De temperatuur in de auto daalt al snel door enkele minuten met open ramen te rijden voor de airco wordt ingeschakeld. Airco's met climate control verhogen het brandstofverbruik minder dan gewone airco's, doordat ze uitschakelen als de gewenste temperatuur is bereikt.

Vervang korte autoritten door de fiets. Ruim een op de drie autoritten is korter dan vijf kilometer. Juist korte autoritten in de stad zorgen voor extra brandstofverbruik en uitstoot van vervuilende stoffen en CO2 doordat de motor nog koud is en er vaak wordt opgetrokken en afgeremd. Door deze ritten te vervangen door de fiets kan gemiddeld honderd euro per auto per jaar bespaard worden aan brandstofkosten en zo'n 185 kilo CO2. Zo kan de CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark met nog eens acht procent omlaag.

moment op mijn pad liggen. Boeiend werk bij Defensie in relatie met reorganisaties, studie en verdieping in het wijnvak als beroepsmatige hobby en tegelijkertijd proberen AMVZ een solide basis en toekomst te verzekeren, waarbij gezamenlijke muziekbeleving nog weer beter wordt. Wat ik nog kwijt wil: Zet je doel en ga er dan met enthousiasme aan werken. Volgende keer in the picture: Gerben Mellema. Mijn vraag aan hem: Gerben, je hebt veel hooi op je vork door soms lange dagen te maken om gewassen te keuren. Daarnaast ben je druk met diverse vrijwillige taken binnen de gemeenschap van Zeewolde en ook nog eens een enthousiaste muzikant van AMVZ: hoe combineer je dat allemaal en waar krijg je je energie van?


Het aanzien van Mannes Varia

Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

‘25 jaar een en a

‘25 jaar een en al Zeewo ‘25 jaar een en al Zeewolde’

Zijn persoonlijke schrijfselectie van 25 jaar • Boekpresentatie 07-09-2013.

Mannes is a beke Vanaf zaterda Mannes Schoppinkde Bruna van Zeewo is al 25 jaar een dit pra voor slechts bekend gezicht in sa Vanaf zaterdag te koop bij Zeewolde en 10.00 heeftuur de Bruna vanaf Tussen 14.00 en 16.00 uur signeert dit prachtige € boek 9,95 voor slechts Mannes bij Bruna uw eigen exemplaar. samengesteld. Vanaf zaterdag te koop bij Een echt

“Krönnenzommer, teumt nog effen, Oewen glans is oons zo leef, ’t Leste bettien, det oons van de Groote wèèlde overbleef.”

de Bruna vanaf 10.00 uur

Tussen 14.00 en 16.00 uur signeert voor slechts Mannes bij Bruna uw eigen exemplaar.

€ 9,95

Tussen 14.00 en 16.00 uur signeert Mannes bij Bruna uw eigen exemplaar.

(fragment gedicht van Johanna van Buren, streekgenoot van Mannes, over de mooie nazomer en het afscheid daarvan)

Zondagavond en net terug van de camping. Het is traditie om aan het einde van de zes weken schoolvakantie een weekje in de buurt van Ommen, zijn geboortestreek, door te brengen. Familie en vrienden zijn daar van harte welkom. We beginnen met het onderwerp koffie en eindigen bij het afscheid nemen buiten met begraafplaatsen. Bij een begrafenis is de volgorde andersom: eerst begraven en dan koffie. Wat betreft de koffie: hij kan niet alle benodigdheden vinden om koffie te zetten, loopt drie keer alle keukenkastjes en –laatjes open en dicht te doen en belt ten slotte zijn vrouw Riët, die met de jongste even bij de ijssalon in het dorp is. Ze neemt niet op, maar alleen al het contact zoeken met haar doet hem het gezochte vinden. Meteen daarna belt zij terug en weet hij waar ze is en dat ze zo thuiskomt. Bedaard, rustig, beheerst, de nuance zoekend, soms ook zoekend naar woorden en wat onbeholpen: zo komt deze sympathieke Zeewoldenaar sinds 1987 over. Schoolhoofd, gezinshoofd of beter: gezinsmedewerker, het hoofd lijkt me zijn vrouw; schrijven voor Zeewolde Actueel; wat taken bij de PKN-kerk; scheidsrechter bij de voetbal; hardloper om het hoofd leeg te maken; zo nu en dan een gelegenheidsspeech en dan het liefst in zijn geboortestreek in het dialect; jarenlang twee zeer

gewaardeerde conferences bij het Oogstfeest met volle zalen, waarvan een deel van het publiek speciaal voor zijn onversneden droge humor kwam, kortom: een druk baasje! En dan nu de uitgave van een boek met een persoonlijke selectie van zijn 25-jarig schrijverschap in Zeewolde. Eigenlijk wilde hij sportjournalist worden. Hij hing als jongere aan de namen van weleer: Dick van Rijn, Bob Spaak, Koen Verhoeff, Theo Koomen en Henk Terlingen. Sport en het schrijven erover als ideaal beroep.

6

Eigenlijk is hij een stuk integerder dan Mart Smeets en als verslaggever eerlijker dan Theo Koomen. Hij zal altijd de harmonie zoeken en maakt de indruk een hekel aan conflicten te hebben. Bij een aanvaring zal hij naar een oplossing, een compromis op zoek gaan. Behalve als iets echt persoonlijk en principieel uit de bocht vliegt, dan zal hij zijn voet bij zijn stuk houden. Een Einzelgänger, een solist die weet dat hij de ander nodig heeft als luisterend oor en lezend oog. En dat is hem gelukt: van optreden met een stukje bij een bruiloft tot aan optredens bij het Oogstfeest en speeches vol humor bij lokale gelegenheden; en van het schrijven van een stukje voor het voetbalblad tot verslaggever voor de plaatselijke krant en vaste columnist in zijn wekelijkse bijdrage

‘Schoppen Troef’ in Zeewolde Actueel. En dan nog het schrijven van dit boek. Daarin gaat veel tijd zitten, dat wordt volmondig door zijn vrouw bevestigd. Het maken van een persoonlijke selectie uit 25 jaren; de techniek van het drukken en het toevoegen van veel foto’s in overleg met Michiel Schouten; het betrekken van alle burgemeesters, die allen een tekstbijdrage hebben geleverd en bij de besloten boekpresentatie in het gemeentehuis aanwezig zullen zijn. Zijn belangstelling voor geschiedenis is groot. In zijn boekenkast staat de complete serie “het aanzien van …” vanaf 1962 tot en met 2012. Vanaf 1979 begonnen en daarna alle ontbrekende delen van voor die tijd op (rommel-) markten verzameld. Een volhouder, een doorzetter mag

Een echte aanrader voor iedereen die Zeewolde en haar korte historie wat beter wil leren kennen.

iedereen d haar korte hi w

je Mannes wel noemen. Een soort van trouwheid, naar werk, gezin en hobby’s is hem niet vreemd. Bij Salland, de geboortestreek van hem past eveneens: doe alles met een soort nuchterheid en rust en houd je aan je afspraken. We maken de afspraak zaterdag 7 september bij Bruna vanaf 14.00 uur een gesigneerd boek van hem te kopen. In de voortuin nemen we afscheid. Zonder morbide bijbedoelingen praten we over de schoonheid van sfeervolle begraafplaatsen. Nog één saillant detail: een deel van zijn jeugd zat Mannes in Witharen (een buurtschap 4 kilometer noordelijk van Ommen) op school. What’s in a name! Wim Sprick.

‘25 jaar een en al Zeewolde’

Mannes Schoppink is al 25 jaar een bekend gezicht in Zeewolde en heeft dit prachtige boek samengesteld. Vanaf zaterdag te koop bij de Bruna vanaf 10.00 uur voor slechts

Tussen 14.00 en 16.00 uur signeert Mannes bij Bruna uw eigen exemplaar.

€ 9,95 Een echte aanrader voor iedereen die Zeewolde en haar korte historie wat beter wil leren kennen.


Varia

Zeewoldenaren genieten van Nacht van Zeewolde

Zeewoldenaren kwamen massaal naar het winkelhart om de Nacht van Zeewolde mee te beleven. Het behaaglijke weer zal er mede voor gezorgd hebben dat de winkelstraten druk bezocht waren. Op het Kerkplein ontstond er al snel een sfeervolle stemming met de swingende coverband La Douche. Strak uitgevoerde en herkenbare jazz- , funk- en rocknummers zorgden voor bewegingen en spontane zangpartijen op het plein. ‘Feeling Allright’ van Joe Cocker en ‘Purple Rain’ van Prince gingen erin als koek. De stemming werd nog meer vergroot door twee optredens van Amy’s Dans Studio. Een originele dansuitvoering van hiphop met een tiental danseressen in combinatie met soulzang van Amy zelf, zorgden voor een verrassend optreden. Zij heeft sinds begin dit jaar een dansstudio in Zeewolde. Bezoeksters Annieck en Maaike vonden het helemaal geweldig. ‘De muziek zit er goed in!’ vertellen beiden enthousiast. ‘Ieder jaar zijn we van de partij hoor!’ Op het Horsterplein zorgden ID –Dj’s voor amusement met zeer hedendaagse popmuziek. Perfect voor de jeugd van Zeewolde. Niels, Valerie, Ron en Daphne hebben hierdoor een zeer leuk weekend. ‘De nacht van Zeewolde hòòrt erbij!’ zeggen zij lachend. ‘Iedereen is er!’ Het Dalkruid was is in een heel ge-

zellige en gemoedelijke (Italiaanse) sfeer. Het veldje was voor de Nacht van Zeewolde omgebouwd tot een sfeervol terras met zit- en statafels en werd zeer druk bezocht. Een kijkje in de oude bieb was erg populair. Aan het begin van de avond was het letterlijk dringen volgens Martine Kruider, één van de initiatiefneemster van de ‘verbouwing’ van dit pand. Iedereen was het erover eens dat het nieuw ingerichte gebouw een bijzondere zinvolle bestemming heeft gekregen. Dat vertelt ook bezoekster Mariëtte Romme. Zij vindt het in alle opzichten een prachtige invulling, dat laagdrempelig is voor jong en oud. Ook was er de hele avond amusement op het Raadhuisplein, met optredens van de coverband ‘Best Of Five’, dansgroepen van UDX en Club One AV and Events. De band met in de gelederen gerenommeerde muzikanten met een aansprekende c.v., zorgden voor kwaliteitsmuziek op een prachtig podium. Datzelfde podium zorgde later op de avond voor een visueel spektakel met water en vuur en een opzwepende dansvoorstelling van UDX. Tussen de waterfonteinen door werden diverse dansen uitgevoerd. Het is duidelijk dat de bewoners van Zeewolde enorm hebben genoten van deze traditionele happening als afsluiting van de zomervakantie.

Informatieavond Flevo Academie

Al vijf jaar worden bij de Flevo Academie verschillende workshops en cursussen gegeven door enthousiaste cursusleiders. Ieder cursusjaar volgen er ruim 200 cursisten enthousiast een cursus of workshop. Op woensdag 4 september is er van 19.00-20.30 uur een open avond, waarbij alle cursusleiders informatie geven over hun cursus of workshop. Op de locatie in Zeewolde (RSG Levant) wordt een uitgebreid cursusprogramma aangeboden gericht op (jong) volwassenen. Het gaat onder andere om diverse talen (Deens, Zweeds, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Chinees en zelfs Russisch) en creatief bezig zijn (keramiek, fotograferen, photoshop, webdesign, creatief schrijven, creatief met bloemen, tekenen & schilderen). Nieuw in het komende cursusjaar zijn een aantal workshops gericht op jon-

Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Natuurwandeling met IVN Zeewolde IVN Zeewolde organiseert in 2013 regelmatig wandelingen in de natuur van Zeewolde. De natuurwandelingen worden gehouden onder leiding van een IVN gids op de 1e en 3e donderdag van de maand. De vertrektijd is om 09.30 uur bij de Roode Schuur, Dasselaarweg 29 en de wandeling duurt circa twee uur. Houdt u van wandelen in de mooie natuur rond Zeewolde en u loopt niet graag alleen? Dan bent u van harte welkom om met een groep van natuurliefhebbers de natuur rondom Zeewolde nog beter te leren kennen. Bij elke wandeling staat een thema centraal. Tijdens de ene wandeling is de aandacht meer gericht op vogels, een andere keer op (winter)

paddestoelen en de volgende keer op bomen of planten. De wandelroutes gaan afwisselend door de bossen bij de Roode Schuur, het IVN natuurpad, het strand, de Voorlanden, de Gelderse Slenk, de Stille Kern, het gronddepot, enz. Op deze manier verkennen worden alle natuurgebieden van Zeewolde verkend. In de komende  maanden wordt gewandeld op 5 en 19 september, 3 en 17 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december 2013.  Als u belangstelling hebt dan kunt u op een van de bovengemelde data gewoon aansluiten bij de wandelgroep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Rubbens, j.rubbens@xmsnet.nl, tel: 06 16242695 of 036-5223648

Psycho-sociale begeleiding voor (ex)kankerpatiënten Toon Hermans Huis biedt na de zomer haar ondersteuning aan (ex) kankerpatiënten uit met professionele ondersteuning. Met ingang 3 oktober start maandelijks een open spreekuur. Gasten kunnen hier iedere eerste dinsdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur naar toe. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Indien uit een contact met een medewerker blijkt dat er behoefte bestaat

aan een gesprek met psychosociaal therapeute Mw. D. Mesker-Jager kunt u dit vooraf aan de dienstdoende medewerker aangeven.

De landelijke campagne ‘Meld je aan voor Burgernet’ gaat vrijdag 6 september van start. Ook gemeente Zeewolde doet mee. Burgemeester Gerrit Jan Gorter roept alle inwoners van Zeewolde op zich nu aan te melden op www.burgernet. nl. “Samen kunnen we Zeewolde nóg veiliger maken. Want hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat inbrekers worden opgepakt en vermiste personen worden teruggevonden.”

de meldkamer. Die informatie speelt de meldkamer direct door naar de politie. Op dit moment wordt al 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers opgelost.

Mocht u belangstelling hebben voor Psycho-sociale begeleiding dan kunt u contact opnemen met: Het Toon Hermans Huis Zeewolde, Gildenveld 73, tel. 036 8450265 of via: www.toonhermanshuiszeewolde.nl

Gemeente Zeewolde doet mee met landelijke Burgernetcampagne

Burgernet werkt eenvoudig. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of smsbericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon. Wie informatie heeft, kan met het Burgernetnummer 0800-0011 gratis bellen met

“Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties succesvol kunnen zijn. Want samen zien we méér,” vertelt burgemeester Gorter. “Op dit moment hebben we in Zeewolde al ruim 1170 Burgernetdeelnemers. We hopen dat het aantal deelnemers flink toeneemt door de landelijke campagne van 6 t/m 22 september. Op zaterdag 7 september, tijdens de open dag van de gemeente, kunt u bij de burgernetstand op het Raadhuisplein in Zeewolde terecht voor (meer) informatie. Daar kunt u zich ook inschrijven als nieuwe burgernetdeelnemer of u kunt dat nu meteen doen op www. burgernet.nl.

Activiteiten Toon Hermans Huis

geren, zoals make-up en uiterlijk. Het cursusaanbod wordt uitgebreid met: kunst maken met kosteloos materiaal, het maken van halskettingen, kunstgeschiedenis over bekende kunstenaars en dieet(leed). De vertrouwde workshops filosofie, zelfcoaching, en (Italiaans)koken worden wegens groot succes opnieuw aangeboden. Aan de cursussen zijn geen diploma’s verbonden al krijgt men voor een aantal wel een getuigschrift uitgereikt. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. De prijzen van de cursussen zijn exclusief lesboeken en materialen, tenzij dat nadrukkelijk staat aangegeven. Kom op woensdag 4 september van 19.00-20.30 uur naar de Open dag van de Flevo Academie. Voor meer informatie: Ton van Aalderen, Tel. 06 - 13 98 54 50 / 036-521 8170 t.vanaalderen@ rsgslingerboslevant.nl; Website: www. rsgflevoacademie.nl.

7

Toon Hermans organiseert op de woensdagochtenden diverse creatieve activiteiten. Woensdag 4 september van 10.00 tot 12.30 uur is Ali Dey van Creatieve Handen aanwezig om samen met de gasten een egel van binnenbanden te maken. Meedoen is gratis maar wel graag van te voren opgeven. Zaterdag 7 september is de Toon Hermans Huis tijdens de Pinkendag aanwezig met een kraam waar men mee kan doen aan een leuke verloting. Di-

verse Zeewoldese bedrijven hebben mooie prijzen beschikbaar gesteld. Tevens kunt u aan de kraam geïnformeerd worden over het werk van het Toon Hermans Huis. Het Toon Hermans Huis aan het Gildenveld 73 is iedere dinsdag, woensdag-en donderdagochtend geopend van 10.00 tot 13.00 uur . Iedereen is van harte welkom om even binnen te lopen voor koffie/thee en eventueel een gesprek.

Start groep ´Twee Huizen´ voor kinderen

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland start maandagmiddag 7 oktober met de groep ´Twee Huizen´.Deze groep is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar van de basisschool in Zeewolde die recentelijk of een langere tijd geleden te maken hebben gehad met een scheiding van de ouders. In deze groep kunnen kinderen met elkaar praten over de scheiding, hoe dit voor hen is en tegen welke problemen zij aanlopen. Dit kan hen helpen om beter met de scheiding van hun ouders om te kunnen gaan. De groep omvat 7 bijeenkomsten

van vijf kwartier op de maandagmiddag op het kantoor van MDF aan de Stevinweg 2. De begeleiding wordt verzorgd door een schoolmaatschappelijk werker en een gezinscoach van MDF. Meer informatie en het aanmeldingsformulier voor deze cursus, is te vinden op: www.mdflevoland.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacco Woltjer tel.: 0612988236 email j.boer@mdflevoland.nl j.woltjer@mdflevoland.nl of Joanne de Boer.tel.: 0620777130 email: j.boer@mdflevoland.nl

De eerste authentieke desembroden van bakker Grootkarzijn zijn afgelopen zaterdag aangesneden. We kregen onze eerste gasten voor de lunch. Weer een mijlpaal in de nu al roerige geschiedenis van De Oude Bieb. In een noodtempo een pand opknappen, een opening voorbereiden, een Nacht van Zeewolde waar we met alle hens aan dek honderden bezoekers mochten verwelkomen. En dan de dag daarna fris en fruitig starten met de verkoop van onze broodjes. Hannah’s verse groenten werden gebracht, zodat we salade van Zeewolder bodem serveren. De eerste broodjes die we uitserveerden werden door het team vanuit de keuken nauwlettend gevolgd. Niet teveel dit, niet te weinig dat, alles in goede verhouding? Toen de duim van de klant omhoog ging richting bediening, haalde iedereen opgelucht adem. Daar zijn we dus ook klaar voor: lunch bij De Oude Bieb! O ja, wij serveren tussen de middag een lekkere bubbel als u dat wilt, want al onze bubbels en wijnen zijn alcoholvrij! Kom dat proeven, u bent van harte welkom.

Zeewolder streekproducten op de Pinkendag

Dit jaar komen de boeren niet alleen met de koeien naar de Pinkendag, maar ook met lokale producten. Een aantal van hen staat gezamenlijk op het Kerkplein. Hier kunt u kennis maken met de agrariërs en hun producten en kunt u proeven wat u met deze producten kunt doen.

Streekproducten zijn ‘in’. Dat zit in de versheid en in de gezonde teelt, maar dat zit ook in de gunfactor naar de agrariër, die bekend is binnen de gemeenschap.

In Zeewolde zijn meerdere agrarische bedrijven die hun producten verkopen aan particulieren. Op het Kerkplein staan tijdens de Pinkendag een aantal agrariërs bij elkaar: Fruithal Smits (appels/aardbeien), Hans en Griet (ijs), MMM-boerderij (bramen en honing), Hannah’s Farm (groenten) en Zonnehoeve (brood). Pasta& Zo, een culinaire belevenis, maakt van de producten heerlijke hapjes, die u gratis kunt komen proeven.

Garagedeuren & Zonwering Karssen * knikarmschermen * screens * rolluiken * renovatie * Plissé-horren voor raam en deur

* tevens het adres voor service en onderhoud

Overveld 9 - 3848 BT Harderwijk Tel. 0341-424740

Mini Opslag Harderwijk

OPSLAGBOXEN

In een droge ruimte met bewaking. Van 1m2 tot 75 m2. Voor bedrijven en particulieren Tevens buitenboxen te huur! Overveld 9 - 3848 BT Harderwijk Tel. 0341-424740

www.miniopslagharderwijk.nl


Vacature

Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Blijf op de hoogte van Flevo Facility Service b.v.

het laatste nieuws en

Wij zoeken voor diverse projecten en op verschillende tijden in Zeewolde van maandag t/m vrijdag enthousiaste collega’s die ons team willen versterken als:

Schoonmakers m/v

download onze app via

8

BekkenfysioZeewolde: De bekkenspecialist van Zeewolde!

onderstaande

QR-code

of ga naar

www.zeewolde-actueel.nl

Wij vragen: kwaliteitbewuste, gemotiveerde en flexibele volhouders met een schoonmaakdiploma SVS die als een teamspeler ons bedrijf willen ondersteunen

Heeft u klachten rond het bekken, de bekkenbodem, de stuit, lage rug of de onderbuik?

Heb je interesse? Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer: 036 – 523 50 61 of stuur een e-mail aan personeelszaken@ffszeewolde.nl

Kijk op de site voor meer informatie over bekkenfysiotherapie.

Patroonsweg 11 - 3891 EA Zeewolde

www.bekkenfysiozeewolde.nl

www.ffszeewolde.nl

Of bellen met 036-5227793

vriendelijke groet  OPEN DAG! o Facility Service  

8 SEPTEMBER AMY’S DANS STUDIO

Vanaf 12:00 uur Marsweg 12 (bij Health Centre) Horstmanshof T 06-24365538 amysdansstudio@gmail.com www.amysdansstudio.nl OPTREDENS VAN O.A.

GRATIS OPS WORKSH

NOAH

OP

GRATIS Audities demoteam

Aanmelden via mail

HIPH ROCHE

NCE

K DA

BREA

QUINTEN

GET READY

AND’S GOT TALENT BEKEND VAN HOLL NERATION & SYTYCD NEXT GE

ING

Zeewolde Actueel

is nu héél Actueel!

Voor het allerlaatste nieuws ga naar www.zeewolde-actueel.nl

Nu ook op Facebook en Twitter of download de App

POPP

GET IT ON

STEVEN

za 7 september

OPEN DAG Ontdek de wereld van Golfclub & Golfresort Harderwold

13.00 TOT 17.00 UUR

STOP DE EXODUS Het college heeft de kadernota wonen geactualiseerd. Hierin wordt de hoop van onze jonge mensen om nog ooit een (starters-) woning in Zeewolde te verwerven vrijwel volledig de nek omgedraaid. Het, aan het begin van deze collegeperiode vastgestelde streefgetal van 200 te realiseren woningen wordt nu definitief terug gebracht naar 60 woningen per jaar. Hiermee wordt dan het huidige falende beleid geformaliseerd en dat raakt iedereen. De pogingen van dit college om wegen te zoeken om beweging te krijgen in de markt van met name starterswoningen blijven beperkt tot het aanbieden van startersleningen en dat ook maar mondjesmaat. Voorstellen vanuit de oppositie om de overschotten op de jaarrekeningen in te zetten voor het stimuleren van starters werden steevast afgewezen onder het motto: wij willen kwaliteit. Alsof starterswoningen niet aan kwaliteitseisen hoeven te voldoen! De feiten spreken echter voor zichzelf en de gevolgen zien we dagelijks om ons heen: lege schoollokalen, gesloten peuterspeelzalen, lege winkelpanden. Natuurlijk slaat ook bij ons de crisis toe, maar vecht dan met alle middelen (en die zijn er) om deze afbraak te stoppen. Maak

starterswoningen beter betaalbaar, zodat onze jonge mensen hun heil niet hoeven te zoeken in omliggende gemeenten waarmee ons dorp vanzelf vergrijst. In 2012 zijn er maar 12 woningen gebouwd. Voor het eerst is het aantal inwoners gekrompen, maar zegt het college trots: wij staan er financieel goed voor. Dat zal best als de groei van de reserves prioriteit heeft boven de groei van het dorp. Het roer moet om, het is nog niet te laat. Dit is een te belangrijk onderwerp om alleen in de raadszaal over te beslissen. BurgerBelang maakt het daarom tot inzet van de verkiezingen in maart 2014. Steek hierover uw licht op bij onze kraam op de Pinkendag. www.BurgerBelangZeewolde.nl info@BurgerBelangZeewolde.nl

Golf ‘n swingende sport

laire Spectacu voor gen aanbiedin den en nieuwe le ers! beginn

• Demonstraties & clinics • Win leuke prijzen • Speel gratis golf Niet GVB’ers spelen gratis op de Par 3 baan

• Diverse infostands Kijk voor meer info op

www.gcharderwold.nl

of neem contact op via telefoon 0320 288 185 / info@gcharderwold.nl

Golfclub & Golfresort Harderwold: Pluvierenweg 7, 3898 LL Zeewolde


Varia

Open dag Gemeentehuis en brandweer Het gemeentehuis Zeewolde houdt op zaterdag 7 september haar open dag. Van 10.30-15.00 uur is iedereen van harte welkom in het gemeentehuis. Men kan zich dan laten informeren over de lopende projecten in de gemeente, zoals de Polderwijk, vaarroute De Blauwe Diamant of het Tulpeiland. Even in gesprek met een lid van het gemeentebestuur of ambtenaar? Het kan allemaal op de open dag. Ook kan men meedoen aan de kennisquiz over de gemeente Zeewolde. Zien hoe u zelf staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee. Voor de kinderen worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals een wedstrijd afvalscheiding, groot geheugenspel of trouwen met wie je maar wilt: je vader, je moeder, je opa of oma, je broertje of je zusje. Wat normaal niet mag, kan voor kinderen tot 10 jaar op de open dag wel. Op het Raadhuisplein mag men zelf proberen een minicontainer te legen met de vuilniswagen van afvalinzamelaar HVC. Meer informatie: www. zeewolde.nl Seniorenraad Op het Raadhuisplein staat de seniorenraad met een informatiestand. Men kan

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

FysioZorgPlan nu ook in Zeewolde

hier kennis maken met de leden van de seniorenraad en zich laten informeren over hun werkzaamheden.

Burgernet Burgernet is een telefonisch samenwerkingsverband tussen inwoners, bedrijven, gemeente en politie. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, zoals diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, tasjesroof, geweld of vermiste personen. Ook kan Burgernet preventief worden ingezet, bijvoorbeeld bij woninginbraken. Uiteindelijke doelstelling is het vergroten van de ‘heterdaadkracht’. Nog niet aangemeld bij Burgernet? Wanneer men zich bij de politiekraam op het Raadhuisplein aanmeldt voor Burgernet, krijgt men een leuke attentie.

De Oude Bieb was reeds in gebruik, maar werd vrijdagavond officieel open verklaard.

de ingang doorknippen en daarmee de officiële openingshandeling verrichten. Mannes Schoppink gooide daarna enige boeken omver en nodigde alle ‘buitenstaanders’ uit over de drempel van De Oude Bieb te komen. Eenmaal binnen hield hij een speech over verleden en heden van het al 24 jaar spraakmakende gebouw aan de Kerkstraat. Stichting De Basisz mag in het pand koffie schenken en broodjes verkopen door jongeren die daarmee werkervaring opdoen en zodoende mogelijk klaar worden gestoomd voor de ‘echte’ maatschappij. De boeken van De Basisz zijn naar De Oude Bieb verhuisd en mogen net als alle andere spullen die er staan worden verkocht aan de liefhebber. De stichting mag voorlopig een half jaar gebruik maken van het pand. Na dat half jaar wordt bekeken of het gebouw de huidige functie mag behouden. Het spreekt voor zich dat Martine en Corine, de verdere medewerkers van De Basisz en de overige belangstellenden van vrijdagavond hopen dat dit laatste het geval mag zijn.

TWILIGHT Bestel nu via

www.cafetariatwilight.nl

2.50 Woensdagaanbieding Puntzak verse boerenfriet €

Tussen 17.00 uur 10 % korTInG en 19.00 uur op het hele assortiment Tel.nr. 5221173 - www.cafetariatwilight.nl

9

Naar school

Smeugeltje

Demonstratie (jeugd)brandweer Op het Raadhuisplein geeft de jeugdbrandweer demonstraties en mogen kinderen zelf een “brandend” huis blussen of onder begeleiding metaal doorknippen met brandweergereedschap. De (jeugd)brandweer is aanwezig van 10.30-15.00 uur. Bij de kraam kan men terecht voor alle vragen over de brandweer of brandpreventie.

Oude Bieb nu ook officieel in gebruik

Enkele honderden belangstellenden waren vrijdagavond getuige van de opening van De Oude Bieb aan de Kerkstraat. Het was op dat moment zo druk, dat een aantal mensen zelfs buiten moest blijven staan. Het pand, dat van 1989 tot 2007 dienst deed als bibliotheek, is de afgelopen maanden verbouwd tot een leeszaal en een bar met koffie en broodjes. Stichting De Basisz, dat reeds een kringloopwinkel heeft gevestigd aan de Mast, wil jongeren, die anders mogelijk dreigen te ontsporen, werkervaring laten opdoen in De Oude Bieb. Het gebouw, dat vanwege leegstand de laatste jaren al enigszins begon te verloederen en verpauperen, was reeds twee weken geopend, maar afgelopen vrijdagavond was het openingsfeestje. Bij dat feestje waren Martine Kruider en Corine Kroon, de twee dames die in 2007 aan de wieg stonden van De Basisz en er daarna een begrip van maakten in Zeewolde en wijde omgeving, het stralende middelpunt. De kinderen van Martine en Corine mochten vrijdagavond het lint voor

Dinsdag 3 september 2013

Ons lieve kleine smeugeltje zo jong, net naar de brugklas niets meer zo pril als ’t was en dan ook nog een orthodontisch beugeltje.

De te lange handen, armen, benen. Rode pukkels op de wang en in het nekje. Een klein hartje en iets te grote woorden in het bekje. Eindeloos giechelen, dan weer onbedaarlijk wenen.

Voor Zeewoldenaren die een knie-, schouder- of heupoperatie moeten ondergaan of zojuist hebben ondergaan is er sinds deze zomer in Zeewolde het FysioZorgPlan beschikbaar. In Nederland worden steeds meer schouder-, heup- en knieoperaties uitgevoerd, onder meer door de vergrijzing en een toename van het aantal sportletsels. Omdat het eindresultaat van zo’n operatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door het behandelproces is er behoefte aan goede programma’s. Het FysioZorgPlan is zo’n programma, ontwikkeld door fysiotherapeuten en orthopeden in samenwerking met de zorgverzekeraars. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Medisch Centrum Zeewolde zijn als enige praktijk in Zeewolde geselecteerd om mee te doen met het FysioZorgPlan, een programma voor kwalitatief hoogstaande eerstelijns fysiotherapeutische zorg voor patiënten. De fysiotherapeuten werken hierbij nauw samen met de orthopedisch chirurgen van het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Zowel voor als na de knie-, schouder- of heupoperatie is fysiotherapie noodzakelijk om de beweeglijkheid, spiercontrole en spierkracht te trainen. Uw doel is om weer zo snel mogelijk op een verantwoorde manier na de operatie goed te kunnen fietsen, wandelen, golfen of tennissen. De intensiteit en frequentie van de behandeling voor of na de operatie is afhankelijk van de verschillende testen die bij u worden afgenomen binnen het FysioZorgPlan. Hiermee is het mogelijk om een op maat gemaakt trainingsprogramma te maken. De testen bestaan uit o.a. het meten van de beweeglijkheid van het gewricht, spiercontrole en de spierkracht van de spieren rond het gewricht. Bij het FysioZorgPlan is de inhoud

van het behandelprogramma stap voor stap in kaart gebracht en ligt bij aanvang vast. Afhankelijk van uw aandoening kan dit behandelprogramma 3 tot 9 maanden duren. Door de heldere structuur van het behandelprogramma en het regelmatig uitvoeren van metingen, zijn de fysiotherapeut en orthopedisch chirurg in staat het behandelprogramma nauwgezet te volgen, de effecten te evalueren en voor u op maat aan te passen. FysioZorgPlan wordt niet in alle fysio- praktijken in Nederland gegeven. De geselecteerde fysiotherapiepraktijken die FysioZorgPlan mogen uitvoeren beschikken over de juiste accommodatie om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen. De praktijken hebben ruime ervaring met het uitvoeren van behandelplannen na een schouder-, heup- of knieoperatie. Kortom: Uw behandelend fysiotherapeut is een expert op het gebied van FysioZorgPlan behandelprogramma’s voor en na uw operatie! Praktijkhouder Andert van Steenoven is zeer te spreken over de samenwerking met afdeling orthopedie van het St. Jansdal. “De orthopedisch chirurg en de fysiotherapeut komen nu vanuit intensieve samenwerking tot beter afgestemde zorg. Ook zal de orthopeed tijdens de revalidatie in veel gevallen op de praktijk komen van Fysiotherapie Medisch Centrum Zeewolde, om samen met de fysiotherapeut de voortgang van de revalidatie te evalueren.” Fysiotherapie Medisch Centrum heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie en of afspraak: Fysiotherapie Medisch Centrum Zeewolde, Krachtenveld 3-01, tel.: 036- 5226720. Mail: info@fysiotherapiezeewolde.nl of website: www. fysiotherapiezeewolde.nl

Haar lelijkheid wil je, tegen beter weten in, ontkennen: ze is tot slot je eigen kroost. Een meid die binnenkort de jongens troost en de grote onbeschermde wereld wil verkennen. Wie laat wie los? En is ze groot genoeg om het alleen te kunnen? Ze wil zo graag haar eigen leven runnen. De stap van onze kleine tuin naar het hele grote bos. In haar heb ik vertrouwen en zij straks in zichzelf. Nu nog maar net ouder dan elf; over een paar jaartjes gaat ze eigenstandig sjouwen. Haar weggaan zal ons even raken, het is onze kleine spruit, maar ze is dan toe aan ‘erop uit’. En gaat het in haar leven helemaal maken. Wim Sprick.

Boekentip Hemelvaart

Judith Koelemeijer Zomer 1985. Zes meisjes vieren vakantie op de Griekse eilanden. Ze hebben net eindexamen gedaan en het leven lijkt één grote belofte. Totdat er de laatste nacht een ongeluk gebeurt. Met vijf meiden, zes rugzakken en een doodskist keren ze naar huis terug. Judith Koelemeijer was één van hen. In haar eerste autobiografische boek ontrafelt ze dit dramatische verhaal uit haar jeugd. Hoe kon ze haar vriendin Annette zo plotseling verliezen? De zoektocht voert haar terug naar Paros, naar de ouders van Annette, de vriendinnen van vroeger en de Duitse jongens die bij het ongeluk betrokken waren. Wat deed de dood van Annette met hún leven? En waarom lopen hun herinneringen aan die fatale nacht zo uiteen? Hemelvaart is een aangrijpend verhaal over vriendschap, schuld en de pijn van het volwassen worden. Verkrijgbaar bij Bruna


Dinsdag 3 september 2013

Uw huisdier (weer) gezond en vitaal Health Solution uit Zeewolde is leverancier van de producten van BioAg. Dit bedrijf is gespecialiseerd in humus- en fulvinezuurproducten.

Wat is Fulvinezuur? Fulvinezuur is een natuurlijke transporteur van voedingsstoffen. Het neemt voedingsstoffen op, en geeft ze af binnen de cel. In de cel neemt het zware metalen op, en voert deze af uit het lichaam. Fulvinezuur is hier toe in staat door de unieke eigenschap dat het vrij is om voedingsstoffen en mineralen aan zich te binden. Bovendien is het zo klein dat het zich door de celwand kan verplaatsen.  Fulvinezuur is een vloeibaar, uiterst licht molecuul. Zuivere Fulvinezuur is ongebonden. Dat wil zeggen dat het geen mineralen en metalen aan zich gebonden heeft. Deze twee eigenschappen, het

lichte gewicht en de ongebonden staat van het molecuul, maken Fulvinezuur een uitstekende transporteur van mineralen, vitaminen, spoorelementen en metalen. Fulvinezuur is in staat van cel naar cel te reizen, voedingsstoffen af te geven en metalen op te nemen. Fulvinezuur is net als humuszuur een soortnaam. Dit betekent dat er verschillende producten zijn die Fulvinezuur heten. Maar niet alle producten hebben dezelfde kwaliteit. Een aantal vuistregels om de kwaliteit van Fulvinezuur te bepalen:

Effect van Fulvinezuur op dier: Verbetert de opname van voedingsstoffen: Fulvinezuur is transporteur. Het bindt vitaminen, mineralen en spoorelementen en transporteert het door het lichaam. Hierdoor wordt de opname van voedingsstoffen verbeterd. Voert zware metalen af: Fulvi-

nezuur is een cheleerder. Dat wil zeggen dat het zich niet alleen bindt aan organisch materiaal, maar ook aan anorganisch materiaal. Hierdoor transporteert het ook zware metalen uit het lichaam. Optimalisering van voederconversie: Voederconversie is mate van voedselvertering. Meer voedingsstoffen worden opgenomen, minder voedingsstoffen worden onverteerd afgevoerd. Vastere ontlasting: Humuszuur bindt stofjes, vergelijkbaar met koolstof. Hierdoor krijgt uw dier een vastere ontlasting. Onlasting stinkt minder: Doordat de voederconversie verbetert, wordt de uitstoot van zwavelgas en methaan verminderd. Zwavel en methaangas zijn de veroorzaker van de stank van uitwerpselen.

wordt geproduceerd door middel van een heel langzaam, natuurlijk gistingsproces. Dit gistingsproces zuivert de fulvine van de mineralen en metalen die van nature aan fulvine gebonden zijn. Doordat PrimeFulvic gezuiverd is, kan het voedingsstoffen optimaal absorberen en naar de lichaamscellen van het dier transporteren. Bij de productie van PrimeFulvic wordt geen gebruik gemaakt van chemische ingrediënten, hitte of conserveringsmiddelen. PrimeFulvic is gemakkelijk door het drinkwater of voer te mengen en is vrijwel smaakloos voor uw huisdier. Al na korte tijd zal men het verschil merken. Uw huisdier wordt vitaler en energieker en krijgt een prachtig glanzende vacht.

PrimeFulvic ontgift en bevordert de opname van voedingsstoffen, vitaminen en mineralen. Het

Voor meer informatie: Health Solutions, tel.: 036-5239395 of 06-21700112.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Flevoklassiekers “Luchtkastelenrit”

10

September is een drukke maand voor liefhebbers van klassieke auto’s. De vakantie zit erop en overal worden ritten en bijeenkomsten georganiseerd. De laatste zomermaand is een goede aanleiding om nog volop te genieten van het weer, de omgeving en de klassieke auto natuurlijk. De Flevoklassiekers bijten dit jaar de spits af. Op zondag 1 september rijden zij hun traditionele Najaarsrit. Niet alleen voor leden van de club maar voor alle klassiekerrijders uit de omgeving.

Vanaf half elf wordt er verzameld bij “Beachclub NU” aan de Bremerbergdijk, aan het Veluwemeer bij Elburg. Vanaf 11 uur wordt er gestart voor de “Luchtkastelenrit”. Een mooie route door de polder en over de Veluwe. Halverwege is een tussenstop gepland waar de klassiekers elkaar ontmoeten en kunnen lunchen. Het is ook de bedoeling om daar een grote groepsfoto te maken met alle deelnemers en hun klassiekers. Aan het eind van de middag eindigt de rit in Flevoland en is er een ludieke ‘prijsuitreiking”.

Iedere eigenaar van een klassieker wordt van harte uitgenodigd om mee te rijden en kennis te maken met de Flevoklassiekers, een actieve klassiekerclub die veel activiteiten organiseert zie ook www.flevo-klassiekers. nl. Wie mee wil rijden kan zich vooraf aanmelden bij de secretaris tel 0320-249507 of liever nog via de mail flevoklassiekers@chello.nl.

St Jansdal draagt goede doelen een warm hart toe Ziekenhuis St Jansdal organiseert op zaterdag 21 september 2013 de jaarlijkse St Jansdaldag van 10.00 tot 16.00 uur. Dit jaar wordt tijdens de St Jansdaldag voor het eerst ook een 'Goede Doelenplein' georganiseerd, waar diverse goede doelen zichzelf presenteren. Het St Jansdal draagt naast de eigen goede doelen namelijk ook andere goede doelen een warm hart toe. Op het 'Goede Doelenplein' is plek voor ongeveer vijftien kramen, waarbij geldt: vol = vol. Zie voor meer informatie en aanmelden www.stjansdal.nl/goededoelenplein. Kramen zijn te huur tegen de kostprijs van € 25,-. Dit betreft kraamhuur voor de hele dag. Naast het ‘Goede Doelenplein’ is er nog van alles te beleven op het terrein van St Jansdal. Zo kunt u meedoen aan de oldtimer-, fiets- of wandeltocht en een kijkje nemen bij de kofferbakverkoop, de boekenmarkt, de ruim honderd oldtimers of een van de andere activiteiten. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het adoptieziekenhuis van St Jansdal in Ghana en het project kwetsbare ouderen van de stichting

EABN

Uitvaartverzorging B.V. Contactpersoon:

Anton Izelaar

Grote Beer 24, 3893 DK Zeewolde 06-13142392

Uitvaartverzorging

Uitvaartverzekeringen

zonder onderscheid levensovertuiging of afkomst

voor alle leeftijden

Frieswijkstraat 56 - 3862 BL Nijkerk uitvaart@eabn - www.eabn.nl Dag en nacht bereikbaar 033-2459822

Elbert Sluijmer & Hendrik van Olst

Zeewolde 036 - 3030999 www.sluijmerenvanolst.nl Ons uitvaartcentrum “Elzenhof” Walstein 101, 3848 AP Harderwijk


Varia

Dinsdag 3 september 2013

Predikantenechtpaar verruilt Zeewolde voor Voorburg is natuurlijk best ingrijpend. Wij komen in de ene combi van twee.” Behalve dat het beide PKN-gemeenten zijn, hebben Voorburg en Zeewolde weinig met elkaar gemeen. Jan: ,,Voorburg is puur stads. Binnen een kwartier ben je op het Binnenhof in Den Haag, om maar wat te noemen. We komen er in een jaren ’30-buurt. Ik zal de ruimte van Zeewolde er erg missen. De ruimte om bijvoorbeeld hard te lopen.” Els knikt. ,,Zeewolde was een prachtig dorp voor ons. Niet zo groot dat het onpersoonlijk en niet zo klein dat het benauwend werd. Dat dorp zal ik echt gaan missen.”

Jan en Els van der Wolf: ,,Iedereen is vervangbaar, wij ook. Wij gaan naar Voorburg, anderen zullen voor ons in de plaats komen.”

Het predikantenechtpaar Jan en Els van der Wolf-Kox neemt op zondag 8 september afscheid van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Twee weken later doen de dominees hun intrede in Voorburg. Het valt de twee ‘zwaar’ om na veertien jaar Zeewolde te gaan verlaten. Zondag 16 juni jl. maakten Jan en Els van der Wolf hun gemeente bekend dat zij een beroep naar Voorburg hadden aangenomen en dat hun vertrek aanstaande zou zijn. Het gonsde al langer, dus de mededeling kwam niet meer helemaal als een donderslag bij heldere hemel. ,,Op het moment dat we het beroep aannamen, was ik aanvankelijk echt uit het lood geslagen,” aldus ds. Els. ,,Zeewolde was toch een stuk van ons leven geworden. Toen we hier begin 1999 kwamen, hadden we drie kleine jongetjes. Dat zijn nu grote kerels. We hebben hier veel vrienden gekregen en ontzettend fijn gewerkt. Het vertrek voelt echt als onthechten. We zijn er de afgelopen maanden echter wel naartoe gegroeid. En ik heb nu zoiets van: ja, het is goed.” ,,Op 16 juni werd het afscheidsmodus ingezet,” vult ds. Jan aan. ,,Sindsdien is er bijna geen ontmoeting of het gaat over ons afscheid. Daardoor werd het steeds

meer realiteit voor ons. We hebben echt een overweldigend aantal reacties gehad, zowel van binnen als van buiten de kerk. Nooit eerder ‘stonden’ Jan en Els zolang in één gemeente. Eerder waren zij vijf en een half jaar predikant in Veenwouden (juni 1993 - januari 1999), waar drie jaar pastoraal werker in Pijnacker aan voorafging. Voorburg ligt vlak bij laatstgenoemde plaats. ,,Mijn ouders wonen in Vlaardingen, twintig minuten van Voorburg,” vertelt Jan. ,,Zij vinden het prachtig! Els’ ouders wonen in Hoorn. Voor hen is het in ieder geval niet verder weg. Onze ouders leven alle vier nog, zijn in de zeventig en daar ga je toch rekening mee houden.” De Protestantse Gemeente Voorburg was Jan en Els op het lijf geschreven. Els: ,,In de advertentie werd anderhalve predikantsplaats aangeboden in één gemeente. Dat was net iets voor ons! Ons eerste gesprek was op 18 januari. Er was direct een enorme klik en die is er ook gebleven. De wijkgemeente De Open Hof telt er zo’n 1.800 leden. Van hokjes houden we niet, maar het gaat om het midden van de PKN, heel breed dus. Het aantal wijkgemeenten is teruggegaan van vier naar twee. Dat

Jan en Els kwamen in 1999 naar de ‘Samen-op-Weg’-gemeente van Zeewolde. De kerkelijke gemeente was divers van samenstelling en zelfs sterk aan het polariseren. Els: ,,Dat is voor de kerk als geheel heel pijnlijk geweest, maar wij hadden daar geen deel aan gehad. We zijn onszelf gebleven en kregen zodoende de gelegenheid ons te ontplooien. Dat schiep over en weer vertrouwen en werd de basis voor jarenlang bijzonder plezierig werken in Zeewolde.” Dankzij de verkregen ‘credits’ was er voor Jan en Els in Open Haven veel mogelijk. Jan: ,,Zo begonnen we in 2004 met de combobegeleiding. Die verving het orgel niet, maar kwam ernaast en sprak veel mensen aan. Daarnaast gingen we werken met een beamer die voor veel nieuwe mogelijkheden zorgde. Collega’s van ons waren vaak heel verbaasd hoe dat toch allemaal kon. Het kon in Zeewolde, het werkte en daar ging het om.” Van vastgeroest zijn was voor Jan en Els totaal geen sprake. Het moeten loslaten van Zeewolde was echter al met al wel een heel ingrijpend proces. Kan Zeewolde omgekeerd wel zonder Jan en Els? ,,Ja, hoor, makkelijk!” is Jans directe reactie. ,,Jawel,” is Els iets aarzelender. ,,Iedereen is vervangbaar, wij ook. Wij gaan naar Voorburg, anderen zullen voor ons in de plaats komen.”

Sander Bibo zwemt bij Amsterdam City Swim

Zeewoldenaar Sander Bibo neemt zondag 8 september deel aan de tweede editie van Amsterdam City Swim. Waarschijnlijk zullen zo’n tweeduizend zwemmers zich die dag in de Amstel bevinden en zoveel mogelijk geld genereren in de strijd tegen de dodelijke spierziekte ALS. De Amsterdam City Swim werd in 2012 voor het eerst gehouden. Het evenement kreeg grote naamsbekendheid doordat prinses Máxima zich (onverwacht) onder de deelnemers bevond. De City Swim wordt gehouden om aandacht te vragen voor de spierziekte ALS en geld in te zamelen om meer onderzoek naar oorzaken en behandeling te kunnen verrichten. Bij ALS (Amyotrofe laterale sclerose) vallen de spieren een

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

De Kern start met Bewust Bewegen Bij voldoende aanmeldingen start De Kern, praktijk voor Rebalancing®, op maandagochtend 30 september van 9.30 tot 11.00 uur een nieuwe groep Bewust Bewegen. Nieuwsgierig? Kom dan 30 september gratis meedoen.

Bewust Bewegen is gericht op ontspanning, zowel voor lichaam als geest. Hierdoor voelt men zich soepeler in zijn/haar lijf voelen en krijgt men een betere doorbloeding, wat goed is voor uw gezondheid. Er wordt tijdens een les Bewust Bewegen aandacht geschonken aan ademhaling, houding bij staan en zitten, grondoefeningen voor buik, bekken, rug, benen, schouders, nek en hoofd. Deze oefeningen worden rustig uit ge-

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland, Zeewolde zal zondag 8 september Open Haven, zaal de Kogge, de openingsdienst van het seizoen 2013-2014 hebben. Tijdens deze dienst zal Alexander Overdiep voorgaan en aandacht besteden aan de oude spreuk ‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in beide de liefde’.

Deze spreuk siert enkele vrijzinnige kerkgebouwen en is in de loop van

het trainen. ,,Zwemmen in buitenwater is toch heel anders dan in een zwembad. De eerste maand oefenden we in Het Baken, daarna gingen we naar buitenwater. In Zeewolde kun je heel goed oefenen. Vooral in het water van de Blauwe Diamant is het prima zwemmen.” De afgelopen maanden was Sander tevens druk op zoek naar sponsors. ,,Rob, Erik en ik zitten alle drie al op € 400,-, maar we hopen natuurlijk dat we nog veel meer inzamelen. In totaal is er tot nu toe al 1,1 miljoen euro opgehaald aan sponsorgeld.” Meer informatie over de Amsterdam City Swim is te vinden op www.amsterdamcityswim. Hier is opgave voor sponsoring eveneens mogelijk (onder het kopje ‘deelnemers’).

Aanmelden of info kan telefonisch op 036 -522 8165 of via de mail jannet. middelkamp@online.nl of: www.rebalancingdekern.nl.

vierhonderd jaar ook verschenen op Delfts blauwe borden en geborduurde merklappen. Wat is de herkomst van deze tekst, wat wàs de betekenis in het verleden en wat kan de betekenis nu zijn? De denklijnen die in deze dienst naar voren komen zijn karakteristiek voor het positief-kritische van het vrijzinnig-protestants denken. Daarbij gaat het dikwijls óók om waarderen van het klassieke èn om het hèrwaarderen, door dit eigentijdse ‘lading’ te geven.

Rode Kruis tijdens Zeewolde bij de Pinken Enthousiaste mensen van het Rode Kruis, afdeling Zeewolde zullen op zaterdag 7 september klaar staan om eerste hulp te verlenen aan de inwoners en bezoekers van Zeewolde bij de Pinken. Zij staan met hun tent op het Horsterplein. Iedereen is van harte welkom om ze daar te bezoeken en te laten informeren over de activiteiten van de afdeling voor het komende seizoen. Zo starten er op zaterdag 28 september (8 zaterdagen) een beginnerscursus EHV (Eerste Hulp Verlening)

met reanimatie en het gebruik van de AED. Iedereen maakt weleens grotere of kleinere ongelukken mee. Men leert wat te doen voor een slachtoffer en hoe men EHBO toe past. Inschrijven voor de beginnerscursus of voor een herhalingscursus EHV kan ter plekke in de EHBO tent. De herhalingscursus begint op 19 september. Aanmelden kan ook door een mail te sturen naar opleidingen@rodekruiszeewolde.nl. Graag met vermelding om welke cursus het gaat.

De eerste Bijbelstudieavond onder leiding van Erwin van ’t Wout van dit seizoen wordt gehouden op zondag 8 september.

Evangelie. De studie begint om 20.00 uur wordt om de drie weken op zondagavond gehouden en is voor jong en oud te volgen. Vanaf 19.30 uur is er koffie. Voor verdere informatie kan men bellen met 036-522 3397.

Bijbelstudie Zeewolde

Balance Dance voor vrouwen

voor een uit. Gemiddeld leeft iemand na het vaststellen van de diagnose nog drie jaar. Vorig jaar deden Rob en Erik Oosterhof (vader en zoon) mee aan de Amsterdam City Sim. Hun broer/oom Frans Oosterhof overleed 8 september van dat jaar aan de gevolgen van ALS. Een dag later deden zij met de familie in estafettevorm mee aan de Swim ter nagedachtenis aan hun Frans. Ook dit jaar doen Rob en Erik mee, nu niet in estafettevorm, maar door het zwemmen van de volledig 2 km. De zwemtocht wordt gehouden in het water van de Amstel en heeft als finish de Keizersgracht. Zeewoldenaar Sander Bibo vond de Stichting ALS zo’n goed doel, dat hij besloot ook met de Swim mee te gaan doen. Vanaf juni is hij er al voor aan

voerd met accent op bewustwording. De oefenstof die gebruikt wordt komt uit de Rebalancing en Yoga. Er wordt gewerkt in kleine groepjes. Bewust Bewegen is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar ontspanning en tot rust wil komen. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat zijn of haar lichaam te vertellen heeft. Door de rustige bewegingen zijn deze lessen ook geschikt voor mensen voor wie intensief bewegen te zwaar is. De Kern, praktijk voor Rebalancing® is te vinden aan Almereweg 4 in Zeewolde.

Eenheid en vrijheid in beide de liefde

Er wordt gestart met het Johannes

Sander Bibo en Rob en Erik Oosterhof nemen zondag 8 september deel aan de Amsterdam City Swim.

11

Karin Lodder start vrijdag 20 september van 19.30-20.45 uur met een nieuw cursusblok Balance Dance. Balance Dance is een vrije dansvorm. Je hoeft helemaal niet te kunnen dansen of een speciale conditie te hebben, het gaat niet om “mooi” dansen of pasjes maar om je vrij te mogen uiten. Het is bewegen op verschillende muziekstijlen, ieder op zijn eigen unieke manier. Er wordt gedanst op allerlei soorten muziek. Je beweegt op jouw manier, wat jou dans is op dat moment, op heerlijke muziek die jou meeneemt. Plezier van het dansen staat voorop. Balance Dance geeft je de mogelijkheid om: lekker te bewegen op muziek, plezier te hebben, even tijd voor jezelf te nemen, spanningen en vermoeidheid af te voeren, te genieten, je hoofd leeg te maken, goed te aarden, positief, met liefde en respect om te gaan met jezelf en de ander, contact te maken met je lichaam, ervaar je levenskracht en levenslust. Vrijdagavond 20 september (is tevens proefles) tijd: 19.30-20.45 uur. De prijs van een les is 8 euro. Cursusblok Balance Dance bestaat uit 7 vrijdagavonden en wordt eens in de 14 dagen gegeven in het gebouw de Eclips. Voor meer informatie en aanmelding zie www.balancedance.nl of via Karin Lodder tel. 522 5398

Vlinders Ze zijn er in alle kleuren en vele maten, de dagvlinders. In de tuin kun je ze aantreffen, zeker als daar planten bloeien waar zij voedsel uit kunnen halen. De Kleine vos is zo’n soort die algemeen voorkomt en duidelijk is te herkennen aan de blauwe vlekken aan de rand van de vleugels. Deze vlinder verpopt in augustus, vreten zich vol en overwinteren op een droge en vorstvrije plaats. In het voorjaar leggen zij hun eitjes op [jonge] brandnetels. Hiervan verschijnen de eerste vlinders in juni.


Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

12

Varia

Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Pinken? En wat zijn vaarzen?

houden. Piet liet weten zoiets op poten te willen zetten en of wij daar ook interesse in hadden en of ik meer mensen van mijn lichting, (ik was hier met nog zo’n 11 of 12 andere veeboeren gekomen) eens kon peilen.”

Archief foto

Op het Horsterplein vindt zaterdag 7 september a.s. de 25ste editie plaats van Zeewolde bij de Pinken. Daarmee is het agrarische evenement, ook wel Pinkendag genoemd, het oudste dorpsevenement van Zeewolde. In al die jaren is het evenement twee keer afgelast. Eén keer in verband met de MKZ crisis en een keer vanwege de virusziekte Blauwtong. Ondanks dat de toenmalige organisatie het grasland, waar nu de ijsbaan ligt, op het oog had als geschikte locatie, vonden de eerste edities plaats op het Flevoplein. “De gemeente wilde het evenement graag in het centrum hebben, om zo de burgers er meer bij te kunnen betrekken”, vertelt Arie Seeuws, medeorganisator van het eerste uur. “Ik weet nog dat de Albert Heijn, die toen op de plek van de Plus zat, er niet zo blij mee was dat het parkeerterrein gevuld werd met koeien!” Toen het evenement bleef groeien, is men uitgeweken naar het Horsterplein. In de beginjaren draaide Zeewolde bij de Pinken voornamelijk om de veekeuring. “De kalveropfok was kleinschalig. Daar deden enkel een aantal boerenkinderen aan mee, zoals mijn zoons, die met 14 en 15 jaar toen de jongste waren”, vertelt Arie. “Nu lopen er al 6-jarigen, waaronder ook burgerkinderen,

met de kalfjes. Dat enthousiasme vind ik mooi. Het showmanship is pas iets van de laatste jaren.” Door de samenwerking met de Stichting Activiteiten Zeewolde (SAZ) werd er al vrij snel een brug geslagen tussen de boeren, burgers en buitenlui! “De SAZ zorgde voor een gezellige Pinkenbraderie, die de bezoekers liet uitkomen bij de veekeuring en ze daar kennis liet maken met het boerenleven door activiteiten als koemelken, te organiseren.” Seeuws hoopt dat burgers door het evenement een andere, positieve, kijk krijgt op het boerenleven. “Dat ze weten dat er héél hard gewerkt wordt in zowel de vee -als agrarische sector, voor het hele goedkope voedselpakket dat in de winkels ligt. Want daar ligt nog wel eens een beetje frustratie van de boeren. Door het laagdrempelige evenement kunnen ze een stukje vertrouwen terugwinnen van de burgers.” De reeds overleden veeboer Piet Huiberts was de grote initiator achter het agrarische evenement. “Piet was toen onze toenmalige buurman aan de Winkelweg”, vertelt Arie Seeuws, die in 1985 het Brabantse land verruilde voor Zeewolde. “Met Piet had ik regelmatig contact. Via de achterdeur begon hij te informeren of wij ook liefhebberij hadden voor vee en keuringen, want die werden hier nog helemaal niet ge-

Programma Zeewolde bij de Pinken 25 jaar Zaterdag 7 september Van 06.00 uur tot 16.00 uur Horsterplein Zeewolde Vanaf 06.00 uur 08.30 uur 09.45 uur 11.00 uur

Inbreng en wassen van vee 1e sessie boerenontbijt 2e sessie boerenontbijt Officiële opening van de veekeuring (aansluitend receptie genodigden) Vanaf 11.00 uur Fototentoonstelling 25 jaar Zeewolde bij de Pinken 11.00-11.30 Dixie 7 +1 11.30-11.45 Rad van avontuur 12.00-12.45 De Trossen los Imprazz 13.00-13.15 Rad van avontuur 13.15-13.30 Maris 13.30-14.00 Dixie 7 + 1 Imprazz 14.00-14.45 De Trossen los 14.45-15.00 Rad van avontuur 15.00- 16.00 Dixie 7 +1 Koelala Speelt vanaf 11.00 uur op div.locaties Clown Fratzo Loopt vanaf 11.00 uur over het Horsterplein

Omdat voor alle boeren alles nieuw was in het jonge dorp, was de wil om kennis met elkaar te maken voor onder meer het uitwisselen van ervaringen, en deel te nemen aan verenigingen en clubs, zoals een studieclub voor veeboeren, heel groot. “Zo hadden we al snel een groep van vijf boeren bijeen die mee wilde meewerken”, aldus Seeuws. “Maar om de veekeuring tot een succes te maken moesten de mensen wel een beetje verenigd zijn. Daarom werd iedereen gevraagd om zijn buren te informeren en uit te nodigen om mee te doen. Dat gebeurde toen nog persoonlijk, want veel boeren hadden nog nooit met een keuring meegedaan en moesten even over een drempel geholpen worden. Aan het voorbrengen op de keuring en het toiletteren haalde je de beginnelingen er wel direct uit. Maar we hebben veel boeren enthousiast gemaakt. De echte liefhebbers zijn overgebleven.” Als veeboer was Seeuws zelf ook jarenlang deelnemer aan de keuring. “Ik keek er altijd naar uit. Je was weken bezig met het uitzoeken van een geschikte koe en de voorbereiding op de keuring. Ik zie datzelfde enthousiasme nu terug bij mijn zoon.” Uitgangspunt voor Seeuws is dat de dieren die je meeneemt naar de keuring er op zijn mooist uit moeten zien. “Maar dat geldt niet alleen voor de dieren; ook voor de boeren! Helaas zie je dat wel eens anders en dat is jammer.” Seeuws heeft in Zeewolde verschillende prijzen gewonnen. “Koe Lenora is zelfs drie keer kampioen geworden, ook provinciaal. In België werd ze verkozen tot beste Amos (de vader) dochter! Dat zijn dingen die je bijblijven.” De drive om mee te doen was vooral het kunnen vergelijken met anderen, maar vooral de gezelligheid, “Winnen was voor mij niet het belangrijkste. Maar als je wint is dat natuurlijk wel een leuke opsteker voor je bedrijf.”

De Trossen los

Tijdens de Pinkendag zaterdag 7 september, zal het gemengde Shantykoor: “De Trossen Los” voor u optreden. De shantyzingers zullen met veel enthousiasme en plezier muzikaal de buitenlui met de burgers verbinden. De sfeer zal worden gemaakt door het zingen van zeemansliederen, vaak Nederlandstalige ballads en shantyliederen, de zogenaamde werkmansliederen, meestal in de Engelse taal. Deze ondersteunden de zeelui vroeger bij de werkzaamheden op de boot. Trossen Los zal tweemaal een optreden verzorgen om 12.00 uur en omstreeks 15.00 uur op het Horsterplein. Trossen Los bestaat in augustus 2014 twaalf en half jaar. Heeft u zin om mee te zingen? Notenkennis is niet nodig en de repetities zijn iedere woensdag om 20.00 uur in de Sfinx. Maandelijks is er een optreden. Het koor Trossen Los is eventueel in te huren voor feesten en partijen.

De naamgeving van de (vrouwelijke) koeien is afhankelijk van de leeftijd en of ze al gekalfd hebben. Een stierkalf, een mannetjeskalf, heet een stierkalf tot hij een stier genoemd wordt. De meeste stierkalveren gaan naar de slacht. Een gecastreerde stier heet een os.

De veecommissie van Zeewolde bij de Pinken

Al in de vroege uurtjes zal het Horsterplein op zaterdag 7 september a.s. langzaam maar zeker vollopen met rundvee in variërende leeftijden, afgeleverd door melkveehouders uit Zeewolde en omgeving. Eén keer per jaar komen zij hier samen voor de veekeuring Zeewolde bij de Pinken. Als de dieren eenmaal hun plekje hebben gevonden, worden ze gewassen en getoiletteerd, om ze zo van hun beste kant te kunnen laten zien. Per categorie, (100.000 liter) koeien, vaarzen (jonge koe die voor het eerst heeft gekalfd), pinken (eenjarige koe) en kalveren, worden de dieren onder begeleiding voorgebracht voor een professionele jury, waarbij de beste en de mooiste dieren in de prijzen zullen vallen. De activiteiten om de veekeuring heen, zoals onder meer de braderie en het populaire BoerenBurgerOntbijt, wordt georganiseerd door Stg. Activiteiten Zeewolde (SAZ). Het verloop van de veekeuring, en alles wat daaraan vooraf gaat, is in handen van een veecommissie. Deze bestaat Willeke van Vliet, Maaike Rameijer, Rudy Menkveld, Peter Huiberts, Paul Glijnis, Jacob Boon, Alexander Bremer, Wim Dogterom, Anouk Bliekendaal en Patrick te Molder, die voor het 5e jaar voorzitter is. In verband met de 25e editie van Pinkendag zijn de commissieleden al in februari bijeengekomen. “Ondanks het jubileumjaar zal de veekeuring op de dag zelf niet afwijken van de voorgaande jaren. De feestelijkheden zitten meer in de activiteiten er omheen, die door de SAZ voor haar rekening neemt”, laat de voorzitter weten.

“De extra tijd en voorbereiding zat voor ons voornamelijk in de jubileum- cq feestgids die we ter ere van de 25e editie voor de agrariërs uitgeven.” De veecommissieleden houden zich onder meer bezig met het leggen van contacten met eventuele deelnemende melkveebedrijven, de veearts, sponsoring, het maken van een catalogus en het verwerken van de uitslagen, de organisatie en verloop van de keuring, kalveropfok, showmanship etcetera. Daarnaast zijn een aantal commissieleden ook zelf deelnemer aan Zeewolde bij de Pinken. Als zonen van melkveehouders hebben ze het enthousiasme voor de veekeuring al van jongst af aan meegekregen. Net als voorzitter Patrick te Molder, die in 1992 zijn eerste kalfje voorbracht. “Ik weet nog dat ik het sympathieke commentaar kreeg dat ik meer op het kalfje moest letten en niet op het publiek!”, herinnert hij zich lachend. Van kalveropfok ging het over naar de koeien. De dieren waren altijd afkomstig van het eigen bedrijf, dat Patrick al op 21-jarige leeftijd heeft overgenomen in verband met het overlijden van zijn vader. “Er is altijd veel animo om aan dit unieke evenement mee te doen. Ondanks dat het best veel werk met zich mee brengt, vind ik het ook nog steeds heel leuk om vee te laten keuren.” Van zijn eigen boerderij De Maneschijn brengt hij dit jaar maar liefst 5 koeien, een paar vaarzen en een kalfje mee naar de keuring. Samen met een medewerker verzorgt Patrick de grotere dieren zelf. “Maar Noa Compagnier is hard aan de slag om zo goed mogelijk met het kalfje voor de dag te komen!”

BoerenBurgerOntbijt Het BoerenBurgerOntbijt is een jaarlijkse traditie geworden tijdens de Pinkendag. Het ontbijt is van 08.30 uur tot 10.30 uur. Het leuke van het ontbijt is, dat iedereen hun eigen bord, bestek en beker/mok meeneemt. Het komt dus voor dat iemand zijn eigen tafellaken en wedgwoodservies meeneemt en naast iemand zit met wegwerpbord en bestek. In verband met de 25e Pinkendag zal het BoerenBurgerOntbijt in de tent plaats vinden. Dit overheerlijke ontbijt kost

KoeLala

Vrolijk, gezellig, kolderiek. Dat zijn de kenmerken van de bizarre maar vooral hilarische muzikale act ‘Koelala’. Hou je echt nog van mij Rocking Billy, Guus kom naar huus, Country Roads, Thank God I’m a Country Boy en vele, vele andere geweldige meezingers. Heerlijk Nederlands- en Engelstalige evergreens die iedereen kent. De KoeBoy is altijd in voor een kwinkslag, een treffende opmerking, maar vooral passende noot.

€ 2,50. Graag gepast geld meenemen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cigo Monique (Kerkplein) en VVV Zeewolde en tijdens het BoerenBurgerOntbijt bij de ingang van het ontbijt. Dit ontbijt wordt mogelijk gemaakt door: Albert Heijn, Bakker Bart, Echte Bakker Grootkarzijn, catering Troost, fruithal Smit’s, Gemeente Zeewolde, Hans en Griet, Holland Standbouw, Kaasboerderij Bennesse, Restaurant De Klink, Vermeulen en overige sponsoren.

Kalveren Kalveren zijn de ‘baby’s’ van een koe. Ze worden een kalf genoemd tot 8-9 maanden. De kalverkeuring heeft een hoog gehalte aan vertederende momenten. Zelf nog jonge beesten, worden ze voor de jury gebracht door kinderen vanaf 4 jaar tot 15 jaar. De kalveren zien er op hun paasbest uit en de kinderen ook. Het zijn niet alleen kinderen van veeboeren, ook klasgenootjes uit het dorp doen mee, neefjes en nichtjes en kinderen van de buren. De belangstelling voor dit gebeuren is elk jaar groot. Pinken Pinken zijn de grote kalveren. Een kalf heet een pink vanaf 8-9 maand tot aan de

eerste bevalling, die meestal rond de leeftijd van 2 jaar plaats vindt. Dit jaar is er voor de vierde keer een speciale pinkenkeuring, de showmanship keuring. Jongeren vanaf 15 jaar brengen een pink voor de jury die de pink gaat beoordelen, maar die vooral let op de manier waarop het beest gepresenteerd wordt. Vaarzen en koeien Vaarzen zijn koeien die één maal gekalfd hebben. De middengroep zijn de koeien die 2 en 3 x hebben gekalfd. Daarna komt de groep oudere koeien. De veekeuring gaat per categorie. Een categorie is hoe vaak een koe gekalfd heeft. De categorie (of rubriek) vaarzen is er elk jaar. Welke andere categorieën er nog meer zijn is afhankelijk van wat er ter keuring aangeboden wordt. Soms gaan een paar categorieën samen om competitie te houden. De koeien worden beoordeeld op het beenwerk, het frame en de uier. Hoe ze getoiletteerd zijn speelt uiteraard mee in de beoordeling.

Joop Poelhekke maakt expositie

Bij de 25e editie van Zeewolde bij de Pinken (‘Pinkendag’) op zaterdag 7 september is er weer een krantenknipselexpositie te zien van de plaatselijke dorpsarchivaris Joop Poelhekke. Al drie maal was er een tentoonstelling van Joop Poelhekke over Zeewolde te zien bij de gemeente Zeewolde en in de bibliotheek. Specifieke exposities vol oude krantenknipsels waren er verder te zien over basisschool ’t Wold, de voetbalvereniging Zeewolde en de gelijknamige volleybalvereniging. Ook zette Joop in 2008 in een speciale feesttent op het manifestatieterrein een expositie in elkaar tijdens het zogenoemde Droogleggingsfeest, dat gehouden werd ter gelegenheid van de 40e verjaardag van het droogvallen van Zuidelijk-Flevoland. Bij de Oogstfestival in The Harbour ten slotte was enkele jaren geleden een expositie te zien over het Oogstfeest door de jaren heen. ,,Maar voor de Pinkendag wordt het de eerste keer,” aldus Joop. ,,De 25e keer is natuurlijk een mooie aanleiding. Pinkendag is helemaal een begrip geworden in Zeewolde. Boeren en burgers ontmoeten er elkaar. Ik ben er ook elk jaar wel bij geweest. Nee, ik

heb zelf geen agrarisch bloed. De vader van mijn vrouw Fien is van boerenafkomst, dat is eigenlijk alles.” ‘Pinkendag’ wordt elk jaar gehouden op de eerste zaterdag van september. Dat gold niet voor de eerste editie van de ‘kalveropfokwedstrijd en jongveekeuring’ in 1987. Het betrof destijds de laatste zaterdag van augustus: zaterdag 29 augustus 1987. Het daaropvolgende jaar werd de eerste zaterdag van september geïntroduceerd. Snelle rekenaars zullen constateren dat in 2013 de 27e editie moet plaatsvinden. Twee maal werd de Pinkendag echter afgelast, waaronder die van 2001, toen in het voorjaar de MKZ toesloeg. Joop verheugt zich helemaal op de krantenknipselexpositie die hij over de 25 jaar Pinkendag gaat samenstellen. ,,Ik zoek daarvoor in de archieven van de Zeewolder Krant en Zeewolde Actueel. Met het samenstellen van het geheel ben ik zeker een dag of drie, vier bezig, misschien wel een hele week. Ik denk dat de herinneringen vanzelf wel bovenkomen, zo van ‘o ja, dat was toen’. Vaak was je al iets vergeten, maar dan komt het toch weer langzaam naar boven.”

Ella en Ryan laten kalfjes keuren Ella en Ryan van den Brink wonen op een melkveeboerderij in het buitengebied. Meedoen met de kalverkeuring op Pinkendag was een grote wens van broer en zus. “Papa heeft ook meegedaan toen hij klein was. Ook een nichtje en neefje van ons doen al vaker mee. Toen wilde Ryan en ik dat ook wel een keer doen”, vertelt Ella enthousiast.

Sabine en Danique naar de kalverkeuring

EN

Unieke veekeuring

7

25 jaar Zeewolde bij de Pinken

SE

D E B I J D E PI

NK

Zeewolde bij de pinken 7 september 2013

OL

13

13

Dinsdag 3 september 2013

ZEEW

Varia

PTEMBER 20

Opening Terwijl de keuringen al volop bezig zijn gaat burgemeester Gorter de Pinkendag officieel openen. Om 11.00u , als hij het Boeren Burgerontbijtje genuttigd heeft, zal hij een korte toespraak houden op het Horsterplein.

Tip

Meedoen aan de kalverkeuring tijdens Zeewolde bij de Pinken, dat wilden de 9-jarige Sabine en 7-jarige Danique Tol wel heel graag! De meisjes komen van de boerderij. Vader Willian Tol heeft een eigen melkveebedrijf in het buitengebied, waar zo’n 130 zwartbonte koeien rondlopen. Met het hele gezin wordt jaarlijks het gezellige agrarische dorpsevenement, waarbij boeren, burgers en buitenlui elkaar treffen, bezocht. Dit jaar wilden de blonde zusjes niet alleen kijken, maar zelf ook meedoen! “Toen ik die leeftijd had, heb ik ook met de kalverkeuring meegedaan”, vertelt vader Willian. “Ik heb er schik van dat ze allebei zo enthousiast zijn!” Bij de kalverkeuring moeten Sabine en Danique aan een jury laten zien hoe mooi hun kalfjes zijn en hoe goed ze mee kunnen lopen! “We moeten ze borstelen en wassen”, vertellen ze. “En ze met de kop omhoog mee laten lopen.” Om dat laatste onderdeel goed uit te kunnen voeren, moet er wekelijks geoefend worden. “We moeten ze eerst mak knuffelen”, laat Danique weten. Om ze aan een touw mee te kunnen voeren hebben de kalfjes een halster omgekregen. Oefenen gebeurt in de stal. De eerste uitdaging is om het vertrouwen van de jonge dieren te winnen. In hun knalrode overalls stappen Sabine en Danique zon-

der angst het hok in, waar de kalfjes met grote ogen nog een beetje wantrouwend staan toe te kijken. Als oudste pakt Sabine het touw van het grootste kalf, Marianne, dat in maart is geboren. Het kleinere kalfje Jenny, dat eind mei geboren is, mag met Danique meelopen. Lopen is echter een groot woord, want het kalfje gaat niet voor- of achteruit. “Als je eenmaal achter elkaar loopt gaat het wel. Dan kan de een de ander een tikje op de kont geven”, legt Sabine uit. Broertje Lars schiet te hulp en probeert kalf Jenny vooruit te duwen, terwijl Danique uit alle macht aan het touw trekt. Ondertussen loopt Sabine met haar kalfje een rondje om het drietal heen. “De karakters van de kalfjes komen wel een beetje overeen met die van de meiden”, lacht moeder Miriam. “Die van Sabine is een wat rustiger type, terwijl die van Danique wat temperamentvoller is!” “Toch kun je al zien dat het snel vooruit gaat”, vult vader Willian aan, terwijl hij trots staat toe te kijken. “Dit is voor de kalfjes ook compleet vreemd; een week geleden stonden ze nog te schuimbekken!” Als allebei de kalfjes er de brui aan hebben gegeven, vinden Sabine en Danique het ook welletjes. Voor nu mogen Marianne en Jenny even uitrusten tot de volgende oefensessie!

Waarnaar kijkt de jury bij de kalverkeuring Het voorbrengen van de kalveren door kinderen wordt beoordeeld door een deskundige jury die het kalf en de presentatie serieus beoordeelt. Eerstens let de jury op het exterieur van het kalf; hoe ziet het beest eruit, is het mooi gebouwd, staat het goed. Het tweede punt van beoordeling is de verzorging: hoe is het beest getoiletteerd, is hij mooi geschoren, zijn er geen haren vergeten, is hij mooi wit. En het laatste punt is het voorbrengen door het kind. Heeft het kind handigheid in het leiden van het beest, krijgt hij het voor elkaar om ‘de buitenste beentjes binnen te zetten’ en de kop hoog te houden, ziet het kind er zelf verzorgd uit. Op deze drie punten wordt gescoord. Er komt een kampioen

Clown Fratso

Clown Fratso loopt rond, maakt contact, improviseert, reageert, kruipt weg, komt weer dichterbij, geeft een hand, is verbaasd vanwege het toetergeluid dat dan ontstaat, is verwonderd over een boom, een vogel, een vlieg, een blik, een vuiltje

toiletteren, een kampioen exterieur en een kampioen voorbrengen. Vervolgens wordt de Algemeen Kampioen vastgesteld middels het optellen van de punten van de onderdelen, waarbij de punten voor het voorbrengen extra zwaar tellen. Voor de melkveehouders die meedoen is het een hele eer om als Algemeen Kampioen uit de bus te komen. De kalveren zijn vaak door hen zelf gefokt en een kampioenskalf wordt dan gezien als bevestiging dat men het beroep van melkveehouder goed verstaat. Ja, de winnaar doet het zelfs net even beter dan de collega’s. Voor de kinderen die meedoen is het uiteraard ook geweldig om te winnen.

op straat, meet jullie armen op en snapt dan niet dat er verschil is tussen links en rechts, en veegt de bomen, de huizen, want bij een feest moet het schoon zijn. Verwondering, verbazing, ontroering: dat zijn de kernwoorden!

‘Showmanship’ voor Céline Swart De 20-jarige Céline Swart gaat tijdens Zeewolde bij de Pinken zaterdag 7 september een nieuwe uitdaging aan: deelnemen aan het ‘showmanship’, waarbij zij een pink (jonge koe) moet showen voor een jury.

Begin deze dag eens om 06.00u op het Horsterplein. De rust van de nacht die ingehaald wordt door aankomende auto’s met trailers of vrachtwagens die de koeien en kalveren uitladen. Slaperige kinderen die naar deze dag hebben toegeleefd en hun kalfje nogmaals gaan poetsen. Veehouders die kordaat de beesten naar de wasplaats brengen waar de brandweer klaar staat met hun spuiten. Hier worden de beesten schoongespoten en gewassen. Het fijne werk, het echte toiletteren gebeurt in het stro op het plein. Het bordje met de naam van het bedrijf wordt neergezet, de thermoskan wordt uitgepakt, de inmiddels wakkere kinderen worden toegesproken. De Pinkendag kan beginnen! Voor fotografen een prachtig moment om foto’s te maken.

Kalveren schilderen

Tijdens de Pinkendag staan zaterdag 7 september bij de koeien, twee kalveren in het stro als teken- schildersmodel klaar. Net als vorig jaar liggen nu ook in een cirkel verse strobalen klaar, waar kinderen op kunnen zitten om te schilderen. Zij mogen verf pakken en op een bordje doen, daarbij zoeken zij een kwast een potlood, en een schilderdoek, dat allemaal voor ze klaar ligt. Het feest kan beginnen. Maar hoe doe je dat? Een bewegende kalf tekenen? Catrien Dirkmaat zal tijdens de Pinkendag de kinderen helpen met het advies “ Laat het potlood je ogen volgen. En zo komt er een liggende of een staande kalf, vanachter of van voren of alleen het kopje met z’n grappige oren op het schildersdoek. De kinderen mogen zaterdag 7 september vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur bij Catrien een kalfje komen schilderen en hun schilderij mee naar huis nemen.

Imprazz

Imprazz is bekend van ondermeer Sailwolde en bestaat uit vier gedreven muzikanten: Jeroen (gitaar), Siem (percussie), Herman (toetsen) en Bas (contrabas). Dankzij hun verschillende achtergronden en invloeden ontstaat er een verfrissende en uitdagende jazz die zij ook zaterdag tijdens de Pinkendag zullen laten horen

Eierbakmachine

Gerrit Baars uit Dodewaard komt zaterdag 7 september met zijn eierbakmachine naar Zeewolde en gaat tijdens de Pinkendag ter plekke eieren bakken. Achter zijn McCormick tractor heeft hij een vier pits kooktoestel gebouwd. Door de aandrijving van zijn tractor kan hij, in vier pannen tegelijkertijd, volautomatisch eieren bakken.


Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

12

Varia

Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Pinken? En wat zijn vaarzen?

houden. Piet liet weten zoiets op poten te willen zetten en of wij daar ook interesse in hadden en of ik meer mensen van mijn lichting, (ik was hier met nog zo’n 11 of 12 andere veeboeren gekomen) eens kon peilen.”

Archief foto

Op het Horsterplein vindt zaterdag 7 september a.s. de 25ste editie plaats van Zeewolde bij de Pinken. Daarmee is het agrarische evenement, ook wel Pinkendag genoemd, het oudste dorpsevenement van Zeewolde. In al die jaren is het evenement twee keer afgelast. Eén keer in verband met de MKZ crisis en een keer vanwege de virusziekte Blauwtong. Ondanks dat de toenmalige organisatie het grasland, waar nu de ijsbaan ligt, op het oog had als geschikte locatie, vonden de eerste edities plaats op het Flevoplein. “De gemeente wilde het evenement graag in het centrum hebben, om zo de burgers er meer bij te kunnen betrekken”, vertelt Arie Seeuws, medeorganisator van het eerste uur. “Ik weet nog dat de Albert Heijn, die toen op de plek van de Plus zat, er niet zo blij mee was dat het parkeerterrein gevuld werd met koeien!” Toen het evenement bleef groeien, is men uitgeweken naar het Horsterplein. In de beginjaren draaide Zeewolde bij de Pinken voornamelijk om de veekeuring. “De kalveropfok was kleinschalig. Daar deden enkel een aantal boerenkinderen aan mee, zoals mijn zoons, die met 14 en 15 jaar toen de jongste waren”, vertelt Arie. “Nu lopen er al 6-jarigen, waaronder ook burgerkinderen,

met de kalfjes. Dat enthousiasme vind ik mooi. Het showmanship is pas iets van de laatste jaren.” Door de samenwerking met de Stichting Activiteiten Zeewolde (SAZ) werd er al vrij snel een brug geslagen tussen de boeren, burgers en buitenlui! “De SAZ zorgde voor een gezellige Pinkenbraderie, die de bezoekers liet uitkomen bij de veekeuring en ze daar kennis liet maken met het boerenleven door activiteiten als koemelken, te organiseren.” Seeuws hoopt dat burgers door het evenement een andere, positieve, kijk krijgt op het boerenleven. “Dat ze weten dat er héél hard gewerkt wordt in zowel de vee -als agrarische sector, voor het hele goedkope voedselpakket dat in de winkels ligt. Want daar ligt nog wel eens een beetje frustratie van de boeren. Door het laagdrempelige evenement kunnen ze een stukje vertrouwen terugwinnen van de burgers.” De reeds overleden veeboer Piet Huiberts was de grote initiator achter het agrarische evenement. “Piet was toen onze toenmalige buurman aan de Winkelweg”, vertelt Arie Seeuws, die in 1985 het Brabantse land verruilde voor Zeewolde. “Met Piet had ik regelmatig contact. Via de achterdeur begon hij te informeren of wij ook liefhebberij hadden voor vee en keuringen, want die werden hier nog helemaal niet ge-

Programma Zeewolde bij de Pinken 25 jaar Zaterdag 7 september Van 06.00 uur tot 16.00 uur Horsterplein Zeewolde Vanaf 06.00 uur 08.30 uur 09.45 uur 11.00 uur

Inbreng en wassen van vee 1e sessie boerenontbijt 2e sessie boerenontbijt Officiële opening van de veekeuring (aansluitend receptie genodigden) Vanaf 11.00 uur Fototentoonstelling 25 jaar Zeewolde bij de Pinken 11.00-11.30 Dixie 7 +1 11.30-11.45 Rad van avontuur 12.00-12.45 De Trossen los Imprazz 13.00-13.15 Rad van avontuur 13.15-13.30 Maris 13.30-14.00 Dixie 7 + 1 Imprazz 14.00-14.45 De Trossen los 14.45-15.00 Rad van avontuur 15.00- 16.00 Dixie 7 +1 Koelala Speelt vanaf 11.00 uur op div.locaties Clown Fratzo Loopt vanaf 11.00 uur over het Horsterplein

Omdat voor alle boeren alles nieuw was in het jonge dorp, was de wil om kennis met elkaar te maken voor onder meer het uitwisselen van ervaringen, en deel te nemen aan verenigingen en clubs, zoals een studieclub voor veeboeren, heel groot. “Zo hadden we al snel een groep van vijf boeren bijeen die mee wilde meewerken”, aldus Seeuws. “Maar om de veekeuring tot een succes te maken moesten de mensen wel een beetje verenigd zijn. Daarom werd iedereen gevraagd om zijn buren te informeren en uit te nodigen om mee te doen. Dat gebeurde toen nog persoonlijk, want veel boeren hadden nog nooit met een keuring meegedaan en moesten even over een drempel geholpen worden. Aan het voorbrengen op de keuring en het toiletteren haalde je de beginnelingen er wel direct uit. Maar we hebben veel boeren enthousiast gemaakt. De echte liefhebbers zijn overgebleven.” Als veeboer was Seeuws zelf ook jarenlang deelnemer aan de keuring. “Ik keek er altijd naar uit. Je was weken bezig met het uitzoeken van een geschikte koe en de voorbereiding op de keuring. Ik zie datzelfde enthousiasme nu terug bij mijn zoon.” Uitgangspunt voor Seeuws is dat de dieren die je meeneemt naar de keuring er op zijn mooist uit moeten zien. “Maar dat geldt niet alleen voor de dieren; ook voor de boeren! Helaas zie je dat wel eens anders en dat is jammer.” Seeuws heeft in Zeewolde verschillende prijzen gewonnen. “Koe Lenora is zelfs drie keer kampioen geworden, ook provinciaal. In België werd ze verkozen tot beste Amos (de vader) dochter! Dat zijn dingen die je bijblijven.” De drive om mee te doen was vooral het kunnen vergelijken met anderen, maar vooral de gezelligheid, “Winnen was voor mij niet het belangrijkste. Maar als je wint is dat natuurlijk wel een leuke opsteker voor je bedrijf.”

De Trossen los

Tijdens de Pinkendag zaterdag 7 september, zal het gemengde Shantykoor: “De Trossen Los” voor u optreden. De shantyzingers zullen met veel enthousiasme en plezier muzikaal de buitenlui met de burgers verbinden. De sfeer zal worden gemaakt door het zingen van zeemansliederen, vaak Nederlandstalige ballads en shantyliederen, de zogenaamde werkmansliederen, meestal in de Engelse taal. Deze ondersteunden de zeelui vroeger bij de werkzaamheden op de boot. Trossen Los zal tweemaal een optreden verzorgen om 12.00 uur en omstreeks 15.00 uur op het Horsterplein. Trossen Los bestaat in augustus 2014 twaalf en half jaar. Heeft u zin om mee te zingen? Notenkennis is niet nodig en de repetities zijn iedere woensdag om 20.00 uur in de Sfinx. Maandelijks is er een optreden. Het koor Trossen Los is eventueel in te huren voor feesten en partijen.

De naamgeving van de (vrouwelijke) koeien is afhankelijk van de leeftijd en of ze al gekalfd hebben. Een stierkalf, een mannetjeskalf, heet een stierkalf tot hij een stier genoemd wordt. De meeste stierkalveren gaan naar de slacht. Een gecastreerde stier heet een os.

De veecommissie van Zeewolde bij de Pinken

Al in de vroege uurtjes zal het Horsterplein op zaterdag 7 september a.s. langzaam maar zeker vollopen met rundvee in variërende leeftijden, afgeleverd door melkveehouders uit Zeewolde en omgeving. Eén keer per jaar komen zij hier samen voor de veekeuring Zeewolde bij de Pinken. Als de dieren eenmaal hun plekje hebben gevonden, worden ze gewassen en getoiletteerd, om ze zo van hun beste kant te kunnen laten zien. Per categorie, (100.000 liter) koeien, vaarzen (jonge koe die voor het eerst heeft gekalfd), pinken (eenjarige koe) en kalveren, worden de dieren onder begeleiding voorgebracht voor een professionele jury, waarbij de beste en de mooiste dieren in de prijzen zullen vallen. De activiteiten om de veekeuring heen, zoals onder meer de braderie en het populaire BoerenBurgerOntbijt, wordt georganiseerd door Stg. Activiteiten Zeewolde (SAZ). Het verloop van de veekeuring, en alles wat daaraan vooraf gaat, is in handen van een veecommissie. Deze bestaat Willeke van Vliet, Maaike Rameijer, Rudy Menkveld, Peter Huiberts, Paul Glijnis, Jacob Boon, Alexander Bremer, Wim Dogterom, Anouk Bliekendaal en Patrick te Molder, die voor het 5e jaar voorzitter is. In verband met de 25e editie van Pinkendag zijn de commissieleden al in februari bijeengekomen. “Ondanks het jubileumjaar zal de veekeuring op de dag zelf niet afwijken van de voorgaande jaren. De feestelijkheden zitten meer in de activiteiten er omheen, die door de SAZ voor haar rekening neemt”, laat de voorzitter weten.

“De extra tijd en voorbereiding zat voor ons voornamelijk in de jubileum- cq feestgids die we ter ere van de 25e editie voor de agrariërs uitgeven.” De veecommissieleden houden zich onder meer bezig met het leggen van contacten met eventuele deelnemende melkveebedrijven, de veearts, sponsoring, het maken van een catalogus en het verwerken van de uitslagen, de organisatie en verloop van de keuring, kalveropfok, showmanship etcetera. Daarnaast zijn een aantal commissieleden ook zelf deelnemer aan Zeewolde bij de Pinken. Als zonen van melkveehouders hebben ze het enthousiasme voor de veekeuring al van jongst af aan meegekregen. Net als voorzitter Patrick te Molder, die in 1992 zijn eerste kalfje voorbracht. “Ik weet nog dat ik het sympathieke commentaar kreeg dat ik meer op het kalfje moest letten en niet op het publiek!”, herinnert hij zich lachend. Van kalveropfok ging het over naar de koeien. De dieren waren altijd afkomstig van het eigen bedrijf, dat Patrick al op 21-jarige leeftijd heeft overgenomen in verband met het overlijden van zijn vader. “Er is altijd veel animo om aan dit unieke evenement mee te doen. Ondanks dat het best veel werk met zich mee brengt, vind ik het ook nog steeds heel leuk om vee te laten keuren.” Van zijn eigen boerderij De Maneschijn brengt hij dit jaar maar liefst 5 koeien, een paar vaarzen en een kalfje mee naar de keuring. Samen met een medewerker verzorgt Patrick de grotere dieren zelf. “Maar Noa Compagnier is hard aan de slag om zo goed mogelijk met het kalfje voor de dag te komen!”

BoerenBurgerOntbijt Het BoerenBurgerOntbijt is een jaarlijkse traditie geworden tijdens de Pinkendag. Het ontbijt is van 08.30 uur tot 10.30 uur. Het leuke van het ontbijt is, dat iedereen hun eigen bord, bestek en beker/mok meeneemt. Het komt dus voor dat iemand zijn eigen tafellaken en wedgwoodservies meeneemt en naast iemand zit met wegwerpbord en bestek. In verband met de 25e Pinkendag zal het BoerenBurgerOntbijt in de tent plaats vinden. Dit overheerlijke ontbijt kost

KoeLala

Vrolijk, gezellig, kolderiek. Dat zijn de kenmerken van de bizarre maar vooral hilarische muzikale act ‘Koelala’. Hou je echt nog van mij Rocking Billy, Guus kom naar huus, Country Roads, Thank God I’m a Country Boy en vele, vele andere geweldige meezingers. Heerlijk Nederlands- en Engelstalige evergreens die iedereen kent. De KoeBoy is altijd in voor een kwinkslag, een treffende opmerking, maar vooral passende noot.

€ 2,50. Graag gepast geld meenemen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cigo Monique (Kerkplein) en VVV Zeewolde en tijdens het BoerenBurgerOntbijt bij de ingang van het ontbijt. Dit ontbijt wordt mogelijk gemaakt door: Albert Heijn, Bakker Bart, Echte Bakker Grootkarzijn, catering Troost, fruithal Smit’s, Gemeente Zeewolde, Hans en Griet, Holland Standbouw, Kaasboerderij Bennesse, Restaurant De Klink, Vermeulen en overige sponsoren.

Kalveren Kalveren zijn de ‘baby’s’ van een koe. Ze worden een kalf genoemd tot 8-9 maanden. De kalverkeuring heeft een hoog gehalte aan vertederende momenten. Zelf nog jonge beesten, worden ze voor de jury gebracht door kinderen vanaf 4 jaar tot 15 jaar. De kalveren zien er op hun paasbest uit en de kinderen ook. Het zijn niet alleen kinderen van veeboeren, ook klasgenootjes uit het dorp doen mee, neefjes en nichtjes en kinderen van de buren. De belangstelling voor dit gebeuren is elk jaar groot. Pinken Pinken zijn de grote kalveren. Een kalf heet een pink vanaf 8-9 maand tot aan de

eerste bevalling, die meestal rond de leeftijd van 2 jaar plaats vindt. Dit jaar is er voor de vierde keer een speciale pinkenkeuring, de showmanship keuring. Jongeren vanaf 15 jaar brengen een pink voor de jury die de pink gaat beoordelen, maar die vooral let op de manier waarop het beest gepresenteerd wordt. Vaarzen en koeien Vaarzen zijn koeien die één maal gekalfd hebben. De middengroep zijn de koeien die 2 en 3 x hebben gekalfd. Daarna komt de groep oudere koeien. De veekeuring gaat per categorie. Een categorie is hoe vaak een koe gekalfd heeft. De categorie (of rubriek) vaarzen is er elk jaar. Welke andere categorieën er nog meer zijn is afhankelijk van wat er ter keuring aangeboden wordt. Soms gaan een paar categorieën samen om competitie te houden. De koeien worden beoordeeld op het beenwerk, het frame en de uier. Hoe ze getoiletteerd zijn speelt uiteraard mee in de beoordeling.

Joop Poelhekke maakt expositie

Bij de 25e editie van Zeewolde bij de Pinken (‘Pinkendag’) op zaterdag 7 september is er weer een krantenknipselexpositie te zien van de plaatselijke dorpsarchivaris Joop Poelhekke. Al drie maal was er een tentoonstelling van Joop Poelhekke over Zeewolde te zien bij de gemeente Zeewolde en in de bibliotheek. Specifieke exposities vol oude krantenknipsels waren er verder te zien over basisschool ’t Wold, de voetbalvereniging Zeewolde en de gelijknamige volleybalvereniging. Ook zette Joop in 2008 in een speciale feesttent op het manifestatieterrein een expositie in elkaar tijdens het zogenoemde Droogleggingsfeest, dat gehouden werd ter gelegenheid van de 40e verjaardag van het droogvallen van Zuidelijk-Flevoland. Bij de Oogstfestival in The Harbour ten slotte was enkele jaren geleden een expositie te zien over het Oogstfeest door de jaren heen. ,,Maar voor de Pinkendag wordt het de eerste keer,” aldus Joop. ,,De 25e keer is natuurlijk een mooie aanleiding. Pinkendag is helemaal een begrip geworden in Zeewolde. Boeren en burgers ontmoeten er elkaar. Ik ben er ook elk jaar wel bij geweest. Nee, ik

heb zelf geen agrarisch bloed. De vader van mijn vrouw Fien is van boerenafkomst, dat is eigenlijk alles.” ‘Pinkendag’ wordt elk jaar gehouden op de eerste zaterdag van september. Dat gold niet voor de eerste editie van de ‘kalveropfokwedstrijd en jongveekeuring’ in 1987. Het betrof destijds de laatste zaterdag van augustus: zaterdag 29 augustus 1987. Het daaropvolgende jaar werd de eerste zaterdag van september geïntroduceerd. Snelle rekenaars zullen constateren dat in 2013 de 27e editie moet plaatsvinden. Twee maal werd de Pinkendag echter afgelast, waaronder die van 2001, toen in het voorjaar de MKZ toesloeg. Joop verheugt zich helemaal op de krantenknipselexpositie die hij over de 25 jaar Pinkendag gaat samenstellen. ,,Ik zoek daarvoor in de archieven van de Zeewolder Krant en Zeewolde Actueel. Met het samenstellen van het geheel ben ik zeker een dag of drie, vier bezig, misschien wel een hele week. Ik denk dat de herinneringen vanzelf wel bovenkomen, zo van ‘o ja, dat was toen’. Vaak was je al iets vergeten, maar dan komt het toch weer langzaam naar boven.”

Ella en Ryan laten kalfjes keuren Ella en Ryan van den Brink wonen op een melkveeboerderij in het buitengebied. Meedoen met de kalverkeuring op Pinkendag was een grote wens van broer en zus. “Papa heeft ook meegedaan toen hij klein was. Ook een nichtje en neefje van ons doen al vaker mee. Toen wilde Ryan en ik dat ook wel een keer doen”, vertelt Ella enthousiast.

Sabine en Danique naar de kalverkeuring

EN

Unieke veekeuring

7

25 jaar Zeewolde bij de Pinken

SE

D E B I J D E PI

NK

Zeewolde bij de pinken 7 september 2013

OL

13

13

Dinsdag 3 september 2013

ZEEW

Varia

PTEMBER 20

Opening Terwijl de keuringen al volop bezig zijn gaat burgemeester Gorter de Pinkendag officieel openen. Om 11.00u , als hij het Boeren Burgerontbijtje genuttigd heeft, zal hij een korte toespraak houden op het Horsterplein.

Tip

Meedoen aan de kalverkeuring tijdens Zeewolde bij de Pinken, dat wilden de 9-jarige Sabine en 7-jarige Danique Tol wel heel graag! De meisjes komen van de boerderij. Vader Willian Tol heeft een eigen melkveebedrijf in het buitengebied, waar zo’n 130 zwartbonte koeien rondlopen. Met het hele gezin wordt jaarlijks het gezellige agrarische dorpsevenement, waarbij boeren, burgers en buitenlui elkaar treffen, bezocht. Dit jaar wilden de blonde zusjes niet alleen kijken, maar zelf ook meedoen! “Toen ik die leeftijd had, heb ik ook met de kalverkeuring meegedaan”, vertelt vader Willian. “Ik heb er schik van dat ze allebei zo enthousiast zijn!” Bij de kalverkeuring moeten Sabine en Danique aan een jury laten zien hoe mooi hun kalfjes zijn en hoe goed ze mee kunnen lopen! “We moeten ze borstelen en wassen”, vertellen ze. “En ze met de kop omhoog mee laten lopen.” Om dat laatste onderdeel goed uit te kunnen voeren, moet er wekelijks geoefend worden. “We moeten ze eerst mak knuffelen”, laat Danique weten. Om ze aan een touw mee te kunnen voeren hebben de kalfjes een halster omgekregen. Oefenen gebeurt in de stal. De eerste uitdaging is om het vertrouwen van de jonge dieren te winnen. In hun knalrode overalls stappen Sabine en Danique zon-

der angst het hok in, waar de kalfjes met grote ogen nog een beetje wantrouwend staan toe te kijken. Als oudste pakt Sabine het touw van het grootste kalf, Marianne, dat in maart is geboren. Het kleinere kalfje Jenny, dat eind mei geboren is, mag met Danique meelopen. Lopen is echter een groot woord, want het kalfje gaat niet voor- of achteruit. “Als je eenmaal achter elkaar loopt gaat het wel. Dan kan de een de ander een tikje op de kont geven”, legt Sabine uit. Broertje Lars schiet te hulp en probeert kalf Jenny vooruit te duwen, terwijl Danique uit alle macht aan het touw trekt. Ondertussen loopt Sabine met haar kalfje een rondje om het drietal heen. “De karakters van de kalfjes komen wel een beetje overeen met die van de meiden”, lacht moeder Miriam. “Die van Sabine is een wat rustiger type, terwijl die van Danique wat temperamentvoller is!” “Toch kun je al zien dat het snel vooruit gaat”, vult vader Willian aan, terwijl hij trots staat toe te kijken. “Dit is voor de kalfjes ook compleet vreemd; een week geleden stonden ze nog te schuimbekken!” Als allebei de kalfjes er de brui aan hebben gegeven, vinden Sabine en Danique het ook welletjes. Voor nu mogen Marianne en Jenny even uitrusten tot de volgende oefensessie!

Waarnaar kijkt de jury bij de kalverkeuring Het voorbrengen van de kalveren door kinderen wordt beoordeeld door een deskundige jury die het kalf en de presentatie serieus beoordeelt. Eerstens let de jury op het exterieur van het kalf; hoe ziet het beest eruit, is het mooi gebouwd, staat het goed. Het tweede punt van beoordeling is de verzorging: hoe is het beest getoiletteerd, is hij mooi geschoren, zijn er geen haren vergeten, is hij mooi wit. En het laatste punt is het voorbrengen door het kind. Heeft het kind handigheid in het leiden van het beest, krijgt hij het voor elkaar om ‘de buitenste beentjes binnen te zetten’ en de kop hoog te houden, ziet het kind er zelf verzorgd uit. Op deze drie punten wordt gescoord. Er komt een kampioen

Clown Fratso

Clown Fratso loopt rond, maakt contact, improviseert, reageert, kruipt weg, komt weer dichterbij, geeft een hand, is verbaasd vanwege het toetergeluid dat dan ontstaat, is verwonderd over een boom, een vogel, een vlieg, een blik, een vuiltje

toiletteren, een kampioen exterieur en een kampioen voorbrengen. Vervolgens wordt de Algemeen Kampioen vastgesteld middels het optellen van de punten van de onderdelen, waarbij de punten voor het voorbrengen extra zwaar tellen. Voor de melkveehouders die meedoen is het een hele eer om als Algemeen Kampioen uit de bus te komen. De kalveren zijn vaak door hen zelf gefokt en een kampioenskalf wordt dan gezien als bevestiging dat men het beroep van melkveehouder goed verstaat. Ja, de winnaar doet het zelfs net even beter dan de collega’s. Voor de kinderen die meedoen is het uiteraard ook geweldig om te winnen.

op straat, meet jullie armen op en snapt dan niet dat er verschil is tussen links en rechts, en veegt de bomen, de huizen, want bij een feest moet het schoon zijn. Verwondering, verbazing, ontroering: dat zijn de kernwoorden!

‘Showmanship’ voor Céline Swart De 20-jarige Céline Swart gaat tijdens Zeewolde bij de Pinken zaterdag 7 september een nieuwe uitdaging aan: deelnemen aan het ‘showmanship’, waarbij zij een pink (jonge koe) moet showen voor een jury.

Begin deze dag eens om 06.00u op het Horsterplein. De rust van de nacht die ingehaald wordt door aankomende auto’s met trailers of vrachtwagens die de koeien en kalveren uitladen. Slaperige kinderen die naar deze dag hebben toegeleefd en hun kalfje nogmaals gaan poetsen. Veehouders die kordaat de beesten naar de wasplaats brengen waar de brandweer klaar staat met hun spuiten. Hier worden de beesten schoongespoten en gewassen. Het fijne werk, het echte toiletteren gebeurt in het stro op het plein. Het bordje met de naam van het bedrijf wordt neergezet, de thermoskan wordt uitgepakt, de inmiddels wakkere kinderen worden toegesproken. De Pinkendag kan beginnen! Voor fotografen een prachtig moment om foto’s te maken.

Kalveren schilderen

Tijdens de Pinkendag staan zaterdag 7 september bij de koeien, twee kalveren in het stro als teken- schildersmodel klaar. Net als vorig jaar liggen nu ook in een cirkel verse strobalen klaar, waar kinderen op kunnen zitten om te schilderen. Zij mogen verf pakken en op een bordje doen, daarbij zoeken zij een kwast een potlood, en een schilderdoek, dat allemaal voor ze klaar ligt. Het feest kan beginnen. Maar hoe doe je dat? Een bewegende kalf tekenen? Catrien Dirkmaat zal tijdens de Pinkendag de kinderen helpen met het advies “ Laat het potlood je ogen volgen. En zo komt er een liggende of een staande kalf, vanachter of van voren of alleen het kopje met z’n grappige oren op het schildersdoek. De kinderen mogen zaterdag 7 september vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur bij Catrien een kalfje komen schilderen en hun schilderij mee naar huis nemen.

Imprazz

Imprazz is bekend van ondermeer Sailwolde en bestaat uit vier gedreven muzikanten: Jeroen (gitaar), Siem (percussie), Herman (toetsen) en Bas (contrabas). Dankzij hun verschillende achtergronden en invloeden ontstaat er een verfrissende en uitdagende jazz die zij ook zaterdag tijdens de Pinkendag zullen laten horen

Eierbakmachine

Gerrit Baars uit Dodewaard komt zaterdag 7 september met zijn eierbakmachine naar Zeewolde en gaat tijdens de Pinkendag ter plekke eieren bakken. Achter zijn McCormick tractor heeft hij een vier pits kooktoestel gebouwd. Door de aandrijving van zijn tractor kan hij, in vier pannen tegelijkertijd, volautomatisch eieren bakken.


Dinsdag 3 september 2013

TIJDENS DE PINKENDAG BAKKEN WIJ WEER

HEERLIJKE OLIEBOLLEN VOOR U...

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

14

Bouw & Onderhoudsbedrijf

Uw allround bouwbedrijf, wanneer u kiest voor kwaliteit Bel voor een vrijblijvende prijsopgave

Mobiel 06-53900275 / 06-21526266

Van den Brom Auto’s

APK zonder afspraak, klaar terwijl u wacht. Nú GRATIS APK bij ONDERHOUDSBEURT * vraag naar de voorwaarden

036-5220820|Landbouwweg 93 www.vdbromautos.nl

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op: www.zeewolde-actueel.nl L

NDE GLASHA

DE ZEEWOL e, Full servic l oodherste n inclusief

VELD

ROOT OLOF G

ogrootveld@glashandelzeewolde.nl www.glashandelzeewolde.nl 06-83671714

Wat kan een gewoon gezin in een gewoon huis in een gewone straat

Het getoonde kind in deze advertentie is een model

een pleegkind

Beveilig wat je dierbaar is...

nou helemaal bieden?

ELEKTROTECHNIEK & BEVEILIGING BV. beveiliging • elektrotechniek • verlichting domotica • telefonie/data • 24-uurs service • particulier en zakelijk • prettig geprijsd • altijd vertrouwd •

Gewoon geluk.

036 - 522 90 01 • www.hassingvanhezel.nl

Ontdek de Pleegouder in jezelf Vraag vrijblijvend informatie aan of kom naar een informatieavond. www.vitree.nl/pleegzorg 0800-022 34 32 (gratis)

Wol vilten

Hennie Hartkamp is eigenaresse van viltatelier en wolwerkplaats ‘Werken Met Wol’.

Zij houdt zaterdag 7 september aanstaande een open dag van 11.00-16.00 uur, waar iedereen van harte welkom is. Ze zal laten zien wat er aankomend seizoen aan workshops en cursussen te doen valt. Naast “het bekende assortiment” zijn er o.a. nieuwe modellen sjaals en tassen van vilt. Zelf aan de slag? Er ligt wol in mooie herfstkleuren te wachten om een pompoentje te vilten. Neem voor verdere informatie contact op met Hennie Hartkamp, tel. 0612 685 399 of kijk op de website www.werkenmetwol.nl.

Viltatelier en wolwerkplaats is te vinden: Harderringweg 6 in Biddinghuizen

Stikkers nodig? Ga naar

BELETTERING

Mast 33 Zeewolde Tel: 036-5225813

www.bvreklame.nl


Varia

Dinsdag 3 september 2013

Doe mee met Sport & Energie Zeewolde Onder het motto ‘wegens groot succes geprolongeerd’ organiseert Lionsclub Zeewolde de 3e editie van dit jaarlijkse sportieve evenement. Z a terdag 19 oktober kan iedere fitte en energieke Zeewoldenaar van 10 tot 80+ het ‘Sport & Energie traject’ afleggen en strijden om de Wolter Koops Wisselbokaal. Er kunnen teams geformeerd worden in 3 categorieën. 1 Elite: vanaf 16 tot 80+ wordt op het scherpst van de snede om de hoogste eer gevochten. 2 Top Gold: voor iedereen van 16 tot 80+ die gewoon een prachtige spor-

tieve middag wil beleven. 3 Kids Kanjers: van 10 tot 15 jaar. Voor het eerst kunnen onze Zeewoldense junioren deelnemen in een wel heel spannend en avontuurlijk programma!

Je wordt ingedeeld in teams van 4 personen, beter nog: je stelt zelf je team samen. De opdracht voor ieder team is om in de 3 deelnemende sportscholen – Body Plan Sport, Health Centre Zeewolde en Fit&Wellnessclub The Gym – (virtueel) kilowatts op te wekken op diverse sportapparaten. Het team met het hoogste aantal kilowatts in zijn categorie heeft gewonnen. De opgewekte kilowatts worden omge-

rekend in euro’s en het batig saldo gaat naar een goed doel, dit jaar het Colombine Huis. Elk team kan ‘geadopteerd’ worden, door een bedrijf of gewoon door iemand die dit project een goed hart toedraagt. In samenwerking met de gemeente Zeewolde vindt de finale van Sport & Energie Zeewolde aan het eind van de dag plaats in sporthal Het Baken. Op wel heel ludieke wijze volbrengen de deelnemers hun laatste programma onderdeel. Wij nodigen supporters uit om in sporthal het Baken massaal hun ‘sterren’ aan te moedigen! Voor inschrijving, spelregels, programmatijden, sponsoring via:

Fietsverkenningstocht Horsterwold Staatsbosbeheer organiseert op donderdag 5 september een fietsverkenningstocht door het Horsterwold. Op de fiets wordt onder leiding van boswachter Anne Hofstra ontdekt hoe dieren hun ‘woonplaats’ hebben gevonden in de natuur. Het vertrek

is om 10 uur vanaf natuurkampeerterrein de Dasselaar. Om ongeveer 12.00 uur is iedereen weer terug bij de camping. Boswachter Anne Hofstra wil iedereen graag ‘zijn’ Horsterwold laten zien. (2 euro korting voor kampeerterreingasten)

De kosten zijn 5 euro per persoon (kampeerterreingasten krijgen 2 euro korting) Graag aanmelden bij Anne Hofstra tel: 036-522 9904 of 06-5495 7391 of via de mail a.hofstra@staatsbosbeheer.nl

Open dag Amy’s Dans Studio Dansdocente Amy Ojers leidt sinds begin dit jaar enthousiast een dansschool in Zeewolde. Zij heeft maar liefst tien jaar actieve danservaring. Amy heeft een eigen dansstijl ontwikkeld door haar ruime ervaring. Het is een mengelmoes van streetdance, hiphop, house en jazz. Op jonge leeftijd deed zij al mee aan danswedstrijden en heeft diverse prijzen gewonnen. Naast het lesgeven, treedt zij veel op in shows, theaters en op festivals. Amy heeft zelfs gedanst bij het Songfestival, Idols en diverse bekende Nederlanders (onder andere Loes Luca en Richy Brown van LA Voices). Ook tijdens de Nacht van Zeewolde gaf Amy een demonstratie met haar demoteam Ladies inc. Met veel passie en gedrevenheid brengt ze haar kennis over op de leerlingen en weet hen optimaal te motiveren. De leeftijd is vanaf 4 jaar. ‘Het is prachtig om te zien hoeveel plezier en beleving de leerlingen hebben tijdens het dansen. Dat is een belangrijke filosofie van mij. Meehelpen aan een positief zelfbeeld’, vertelt Amy met een enorm enthousiasme en passie. ‘Een goede techniek aanleren is extreem belangrijk! De motoriek is daarnaast ook van belang. Dansen is belastend voor het hele lichaam. De basis daarin is echt belangrijk! Tegenwoordig heb je meer choreografen dan docenten. Zelf ben ik didactisch onderwezen

bij onder andere Gerald van Windt (streetdance) en Marcel Barret (hiphop). Ik weet uit ervaring dat een goede basis belangrijk is voor je lichaam en dat het dansen goed aangeleerd moet worden. Wat foutief is aangeleerd is lastig terug te draaien.’ In het aankomende seizoen gaat Amy, bij voldoende animo ook ‘only boys’ lessen geven. Zondag 8 september houdt Amy een open dag aan de Marsweg 12 (bij Health Centre). Zij heeft op die dag

gasten uitgenodigd die bekendheid hebben gekregen door ‘Holland Got Talent’ (‘Get Ready’) en ‘So You Think You can Dance’ (Noah, Roche, Quinten en Steven). Zij zullen die dag gratis aansprekende en beweeglijke workshops geven. Amy’s Dans Studio, Marsweg 12, Open dag zondag 8 september, vanaf 12.00 uur. Voor informatie via tel.: 06-24365538, email: amysdansstudio@gmail.com of www.amydansstudio.nl

per week tegenkomen als hardloper. Hem bijhouden viel niet mee, want hij hield er een behoorlijk tempo op na. Els hield meer van wandelen en je kon haar daar samen met haar vaste vriendinnengroep regelmatig op betrappen. Onder het hardlopen, zo vertelde Jan wel eens, ontstonden de mooiste contacten en gesprekken. Niks ten nadele van een ambtenaar of een ict’er, als je naast een dominee loopt, kun je dat gegeven veel minder negeren. Als je niet-kerkelijk bent, wil dat nog niet zeggen dat je niet-gelovig bent. Geen twee mensen die op dat gebied hetzelfde zijn. Hardgrondige atheïsten trouwens daargelaten, voor zover deze zichzelf tenminste niet overschreeuwen, agnosten en ietsisten kampen vaak met dezelfde vragen en twijfels als zij die zich gelovig noemen. Regelmatig vertelden collega-hardlopers aan Jan dat zij ‘eigenlijk’ wel weer wat vaker in de kerk wilden komen, maar dat dit-en-dit was voorgevallen en dat zij daarom al dan niet tijdelijk waren

afgehaakt. Anderen gingen verder en wreven de predikant fijntjes in waarom kerk en geloof voor hen hadden afgedaan. ‘Met alle respect’ natuurlijk voor Jan, hij deed zijn best en aan hem lag het niet, zo werd erbij gezegd. Heel vaak gingen de gesprekken onder het joggen helemaal niet over het geloof. Met Jan kon je het ook heel goed hebben over intervaltraining, nieuwe sportschoenen en blessures die zich nu eenmaal van tijd tot tijd aandienen. ,,Aan Jan merk je eigenlijk helemaal niet dat hij dominee is,” merkte iemand eens op. Het was als compliment bedoeld en zo kon het ook zeker worden opgevat, maar menig ander predikant zou er van schrik door in een identiteitscrisis zijn beland. Wie denkt dat Els in de schaduw van Jan leefde, heeft het helemaal mis. Zij stond haar mannetje en liet op heldere wijze haar eigen geluid horen. Haar preken waren nooit zweverig of ver gezocht, ze probeerde deze zo dicht mogelijk bij haar gehoor te brengen. Voor het dorp

15

Voor Lotte start het nieuwe schooljaar extra onzeker ‘Lotte start het nieuwe schooljaar in groep 8. Het wordt spannend dit jaar of het haar gaat lukken naar de brugklas voor de Havo te gaan. Het is extra spannend omdat Lotte niet weet waar ze het komende jaar zal gaan wonen en of ze dit jaar op dezelfde school kan blijven. Lotte kan door omstandigheden niet bij haar ouders opgroeien en woont nu tijdelijk in een crisispleeggezin. Een pleeggezin voor langere tijd wordt voor haar gezocht, maar door het tekort aan pleegouders, en in het bijzonder voor kinderen van 10 jaar en ouder, is dit helaas nog niet gelukt.’ Voor Lotte en nog tientallen andere kinderen zoekt Vitree pleegouders. Daarom organiseert Vitree onder het ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’ op zaterdagmiddag 5 oktober 2013 een ontmoeting bij pleegouders thuis. Dit doen ze om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het schrijnende tekort aan pleegouders

in ons land. Honderd pleeggezinnen openen in heel Nederland tussen 14.00 en 17.00 uur hun deuren voor het grote publiek. Ook in Flevoland is er in elke gemeente een deelnemend pleeggezin.

Meer informatie over de actie ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’, de deelnemende pleeggezinnen en pleegzorg in het algemeen staat op www.pleegzorg.nl .

Deze actie is onderdeel van de campagne ‘Ontdek de pleegouder in jezelf’ die in 2011 is gestart. Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Vorig jaar hebben in Nederland bijna 21.000 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van ruim 16.000 pleeggezinnen. In de afgelopen tien jaar in het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld.

Wereld Alzheimer Dag September is een drukke maand voor het Alzheimer Café. Donderdag 19 september is er een reguliere café avond met spreker Fred te Riet, die ouderen helpt om hun zelfstandigheid te behouden door advies te geven, begeleiding te bieden en producten in te zetten.

Vrijdag 20 september is het Wereld Alzheimer Dag! Deze dag wordt “dementie” onder de aandacht gebracht op de wekelijkse markt van Zeewolde. Vanaf 09.00 uur staan de vrijwilligers van het Alzheimer Café met diverse stands op het Kerkplein. De eerste stand zal als thema hebben: de Dementie-Experience. U kunt hier ervaren wat het is om een vorm van dementie te hebben. De 2e stand staat in het teken van informatie en film onder het thema: Dementie en dan.

Jan en Els Jan en Els van der Wolf gaan Zeewolde verlaten. Na op vier maanden na vijftien jaar verruilen de twee predikanten het polderdorp voor het stadse Voorburg. Jan en Els raakten helemaal verweven met Zeewolde. Natuurlijk waren zij het meest bekend bij de Protestantse Gemeente Zeewolde in Open Haven, maar ook niet-kerkgangers kennen de twee vast wel van een trouwerij, een begrafenis, een crematie of een andere gebeurtenis waarbij was gevraagd om de aanwezigheid van een predikant. Buiten de kerk was het predikantenechtpaar eveneens actief. Zo was Jan voorzitter van de zogenoemde Millenniumdenktank, de werkgroep die Zeewolde wilde laten meedenken over het op kleinschalige wijze uitbannen van de armoede wereldwijd. Verder maakte hij deel uit van de Raad van Commissarissen van wooncorporatie Woonpalet en diende hij het belang van de huurders. Jan sloot zich bepaald niet op in de kerk. Je kon hem bijvoorbeeld zeven dagen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Bij de 3e stand is het startpunt van De Geschiedenis Wandeltocht. Deze wandeltocht is speciaal voor mensen met dementie en hun verzorgers uitgezet. Hij is ongeveer 1,5 a 2 km lang en zal een pauze hebben waar men een kopje koffie aangeboden krijgt door strandpaviljoen KaapFlevo. Verder zal Altius aandacht geven aan beweging bij het nieuwe outdoor-fitness-park op het strand. De start van deze wandeltocht is om 10.30 uur. Het is verzamelen bij Stand 3 voor de Oude Bieb om 10.15 uur. Voor de wandeling is het verstandig dat er begeleiding is waar nodig. De wande-

ling is overigens rolstoel proof. Ook als u niet wilt wandelen kunt u op de markt veel interessants zien en ervaren bij de twee andere stands.

Donderdag 26 september organiseert het Alzheimer Café een speciale avond voor de mantelzorgers van Zeewolde in de Biebios ruimte van de bibliotheek. Zij vertonen dan de film Intouchables. De film is een op feiten gebaseerd komisch drama over een Senegalese jongeman die de persoonlijk verzorger wordt van een fysiek gehandicapte Franse miljonair Philippe die aan een rolstoel gekluisterd is. Hij woont in hartje Parijs in een groot huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden en leeft van een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie zet hij Philippes stijve huishouden binnen de kortste keren op z'n kop. Maar ook zijn eigen leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familieleden en vrienden. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De bezoekers praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en de mogelijkheden voor hulp. En dat gebeurt allemaal in een gemoedelijke en gezellige sfeer.

Schoppen troef

was Jan echter het bekendst van de twee. In de beginjaren werd Els wel eens gevraagd of zij ‘de vrouw van de dominee’ was. Nee, ze waren het alle twee. Bijna vijftien jaar ‘stonden’ zij

in Zeewolde. De Zeewolder PKN zal hen missen en ook voor het dorp als geheel betekent het vertrek van het predikantenduo een flinke aderlating. Het ga Jan en Els goed in Voorburg.

De allround Zeewoldernaar


Dinsdag 3 september 2013

Klachten over de bezorging? Laat het ons weten.

Mail naar: bezorging@zeewolde-actueel.nl of bel: 036-522 2640 D O P E N AV OptNem ber se dag 04

woens uur 19.00 - 20.30

ZEEWOLDE

FLEVO ACADEMIE

Cursusaanbod

WORKSHOPS

ENGELS - FRANS - DUITS

ITALIAANS ITA T LIAANS KOKEN 1 en 2 TA

DEENS - ZWEEDS

KOKEN en DINER

ITALIAANS - SPAANS

Leuverij olijfolie & olijven

CHINEES

COACH JEZELF

RUSSISCHE TAAL

KLEUR STIJL UITERLIJK

FILOSOFIE

CREATIE MET BLOEMEN

FOTOGRAFEREN

CREATIEF SCHRIJVEN

PHOTOSHOPPEN - WEBDESIGN: kort TEKENEN EN SCHILDEREN BOETSEREN

VEELZEGGEND COMMUNICEREN NIEUW: DIEET(LEED)

NIEUW: W CREATIE CREAT A IE MET HALS EN KETTING AT KETT T ING TT

NIEUW: VAN REMBRANDT TOT PICASSO ICASSO

NIEUW: KUNST MAKEN NIEUW

NIEUW VOOR JONGEREN: JONGEREN MAKE MAK KE UP EN UITERLIJK

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Verslavingsproblemen in het gezin Opgroeien in een gezin waarin iemand verslaafd is en/of psychische problematiek heeft betekent voor veel kinderen/ jongeren dat zij opgroeien onder moeilijke omstandigheden. Welzijn Lelystad heeft voor deze groep kinderen/jongeren in samenwerking met Tactus Verslavingszorg Talk & Joy groepen voor jongens en meiden van 8–12, 13–16 jaar en 16 plus. Deze Talk & Joy activiteiten hebben als doel om de vaardigheden en de zelfredzaamheid van kinderen van deze doelgroep te vergroten en positieve ervaringen op te doen waardoor ze de situatie thuis beter aan kunnen.

16

Talk ’n Joy is een groep die maandelijks bij elkaar komt. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende activiteiten gedaan. Dit kan iets sportiefs, of creatiefs zijn. Daarnaast wordt er gesproken over wat de jongeren bezig houdt. Wil je graag deelnemen aan deze Talk & Joy groep of ken je iemand voor wie de Talk ’n Joy groep een goed aanbod kan zijn? De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 13 september. Neem voor meer informatie en/of aanmelding contact op met Rachella de Jezus (Tactus Verslavingszorg) 036– 5373983 of met Liesbeth Krouwel (Welzijn Lelystad) 0320-707159.

Yunga starter van de maand Het vaktijdschrift Flexmarkt van uitgeverij Reed Business heeft Yunga als starter van de maand aangewezen. Yunga is een detacheringsbedrijf specifiek gericht op de communicatiebranche en onderscheidt zich met een innovatief programma voor een pool van zestig zelfstandige communicatieprofessionals. Met het Associates Programma richt Yunga zich op het bieden van netwerkmogelijkheden, online zichtbaarheid, maar ook op de verdere professionele ontwikkeling van de aangesloten ZZP-ers. Yunga is een initiatief van bemiddelaar/ detacheerder Henny van Ginkel en communicatieondernemer Cees Steijger. `CV’s schuiven’: daar houden Cees Steijger en Henny van Ginkel niet van. Met hun nieuwe bureau Yunga in Zeewolde willen ze enkel bekwame en enthousiaste communicatievakmensen bemiddelen. "Wat hun aanpak apart maakt:

ze beperken zich tot een pool van 60 ZZP’ers", zegt Frans Tiltra van Reed Business/Flexmarkt.

Lidmaatschap van die pool levert kandidaten een flink aantal voordelen, vertelt Van Ginkel. ‘Elke kandidaat heeft een persoonlijk profiel op de website, waaruit opdrachtgevers kunnen werven. Daarnaast biedt de pool kennis en content. Leden van het Associates Programma helpen elkaar kosteloos, bijvoorbeeld bij het beoordelen van een communicatie- of marketingplan. Daarnaast bieden we zogenaamde ‘Get Smart’ seminars over nieuwe ontwikkelingen in de communicatie. Tot slot biedt het programma continuïteit en een waardevol netwerk. ZZP’ers in de pool kunnen bij opdrachtgevers aantonen dat ze backup hebben van andere freelancers, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie.’ Meer info op: www.yunga.nl

Staatsbosbeheer: beschermen, beleven en benutten Staatsbosbeheer maakt zich klaar voor de toekomst waarin mensen betrokken willen zijn bij de natuur die hen raakt. Een toekomst waarin de publieke financiering van beheer van natuur, landschap en recreatie niet langer vanzelfsprekend is en zal afnemen. Staatsbosbeheer kiest een nieuwe koers onder de noemer ‘beschermen, beleven en benutten’. Voortaan moet het werk van Staatsbosbeheer deels uit eigen activiteiten gefinancierd worden. Om groene ambities op het vlak van jeugd, recreatie, doelgroepen met speciale behoeften en toezicht te financieren, wordt Staatsbosbeheer een maatschappelijk ondernemer. Niet om de hoogst mogelijke omzet te halen, maar om met renderende zaken betekenisvolle activiteiten mogelijk te maken. De maatschappij is continu in beweging en de vraag aan Staatsbosbeheer verandert mee. Het is voor Staatsbosbeheer vanzelfsprekend om de koers aan te passen aan nieuwe behoeften. Sinds de oprichting van Staatsbosbeheer in 1899 heeft Staatsbosbeheer zijn rol en het accent in beheer steeds aangepast aan de behoeften van een veranderende samenleving. Zo is Staatsbosbeheer van stuifzandbedwinger, via bebosser van woeste gronden, producent van hout voor de staatsmijnen en recreatieaanbieder uitgegroeid tot een multifunctioneel beheerder van natuur en landschap. Staatsbosbeheer beheert 260.000 hectare natuur, landschap en cultureel erfgoed, en daarmee meer dan 50% van de natuurgebieden in Nederland. Beschermen staat bij Staatsbosbeheer als een huis. Als terreinbeheerder zet Staatsbosbeheer zich in voor de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving. Staatsbosbeheer wil dat mensen zich verbonden voelen met hun leefomgeving en biedt bescherming aan waardevolle planten en dieren. Het gaat Staatsbosbeheer nadrukkelijk om de kwaliteit van de Nederlandse natuur, waarbij niet krampachtig vastgehouden moet worden aan juridische constructen of ooit vastgestelde grenzen. Samenwerking met andere natuurbeheerders staat hoog in het vaandel. Mensen

willen eropuit, groen zorgt voor de broodnodige ontspanning en stilte, en is het decor van hun sportieve prestaties. Natuur laat mensen op adem komen, inspireert en biedt een podium voor muziek, toneel en opera. Staatsbosbeheer wil dé leverancier zijn van buitenbeleving in optima forma. Het beeld dat natuurgebieden op slot zitten, klopt niet. Niet alles kan overal maar er kan meer dan men denkt. Staatsbosbeheer borgt dat de kwaliteit van natuur en de kwaliteit van gebruik samengaan. Benutten is geen nieuw fenomeen voor Staatsbosbeheer maar is in de toekomst opnieuw van groter belang. In 2011 genereerde Staatsbosbeheer een eigen omzet van 51 miljoen euro, geld dat werd gebruikt voor het realiseren van groene ambities. Bij benutten denkt Staatsbosbeheer aan hout, duurzame energievoorziening en biomassa. Nederlanders zijn grootverbruikers van  hout. Maar liefst 15 van de 16 miljoen kuub die nodig is, wordt geïmporteerd. Staatsbosbeheer levert ongeveer 400.000m3 FSC hout van goede kwaliteit. Door het bieden van ruimte voor wind- en zonne-energie gaat Staatsbosbeheer een bijdrage leveren aan de nationale doelstelling om duurzame energievoorziening naar 16% te brengen. Windenergie wordt opgewekt op daarvoor passende plekken, bijvoorbeeld op gronden vlakbij grote infrastructuur of voormalige vuilnisbelten. Staatsbosbeheer zoekt voor wind- en zonne-energie nieuwe partners. De bezoeker kan blijven rekenen op mooie natuur waarin je fijn kunt wandelen en fietsen. De hoge openstelling van de natuurgebieden (meer dan 90 %) blijft ook. Alleen met aanvullende opbrengsten uit de markt kunnen bepaalde voorzieningen in stand worden gehouden. De inzet van de boswachter bij allerlei excursies en evenementen is voortaan niet vanzelfsprekend gratis. De organisatie Staatsbosbeheer wordt kleiner en zakelijker. Het personele bestand krimpt van 1000 naar 800. Er wordt bezuinigd op vaste en variabele kosten en de bedrijfsvoeringfuncties worden in 2013 geconcentreerd in Amersfoort.


Varia

Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Leefbaar Zeewolde wil actie tegen vliegtuigoverlast Win € 5000,- voor Lelystad Airport bereidt een Milieuefcedure zonder vertraging. Om de schijn tuurgebieden te vliegen. Om de Oostuw vrijwilligersproject fectenrapportage voor die de effecten vaardersplassen te vermijden zal vaker van partijdigheid te vermijden was het van de vliegvelduitbreiding in kaart moeten brengen. Lelystad Airport moet uitgroeien tot de tweede luchthaven van ons land en de geplande vliegroutes veroorzaken mogelijk ernstige geluidsoverlast voor ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept de bevolking daarom op om massaal een zienswijze in te dienen om een correcte Milieueffectenrapportage te laten plaatsvinden die duidelijk de effecten van geluidsoverlast evalueert. Meer informatie over de procedure en een voorbeeldbrief is te vinden op www.leefbaarzeewolde.nl. In de notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r.procedure luchthavenbesluit Lelystad Airport, worden de nieuwe richtlijnen voor een Milieueffectenrapportage (MER) beschreven. De MER evalueert de milieueffecten van een vliegvelduitbreiding in Lelystad. Leefbaar Zeewolde ziet veel onvolkomenheden en bezwaren in de geplande aanpak van de MER. De lokale partij is het er niet mee eens dat de notitie is opgesteld door Lelystad Airport zelf. ‘Lelystad Airport is duidelijk een belanghebbende partij die gebaat is bij een soepele MER pro-

beter geweest als een onafhankelijk instituut deze notitie hadden geschreven ondersteund door bewoners van omliggende gemeentes en aangrenzende landbouwpercelen.’, aldus Ben Sonneveld fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde. Ook wijst Leefbaar op de onbetrouwbaarheid van rekenmodellen die geluidsoverlast moeten meten. Leefbaar Zeewolde is voor echte metingen waarbij het geluid op de grond wordt gemeten terwijl vliegtuigen de geplande routes volgen. Vogels en mensen Middels een WOB procedure heeft Leefbaar Zeewolde begin dit jaar de hand weten te leggen op de vliegroutes die gepland zijn bij een uitbreiding van Lelystad Airport. De conclusie was dat bij alle voorgestelde routes ons dorp geluidshinder zal gaan ondervinden. Ook verliest ons dorp het van de vogels in de Oostvaardersplassen. Luchtverkeersdienst Nederland wil niet dat vertrekroutes hoger gaan dan 600 meter om interferentie met vliegverkeer naar Schiphol te voorkomen. Maar het is verboden om op die hoogte over na-

voor de zogenaamde linksom route worde gekozen waardoor vertrekkende vliegtuigen op 600 meter het dorp voorbijscheren. Maar ook dalende vliegtuigen zullen voor veel overlast zorgen als ze op hoogtes van 600 meter ons dorp passeren. In de voorbeeldbrief dringt Leefbaar Zeewolde aan om de vliegroutes alsnog over de Oostvaardersplassen te laten vertrekken, waardoor er veel minder geluidsoverlast in Zeewolde is te verwachten. Sonneveld, ‘We hebben een brief opgesteld als voorbeeld en inspiratie om een zienswijze over de voorbereidingen van de MER in te dienen’. De brief en de notitie zijn te downloaden van de website van Leefbaar Zeewolde (www.leefbaarzeewolde.nl). Leefbaar Zeewolde hoopt dat Zeewoldenaren de notitie kritisch doornemen en hun zienswijze kenbaar maken. Zienswijzes kunnen tot 16 september worden verstuurd naar Centrum Publieksparticipatie, Voornemen luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 30316, 2500 GH DEN HAAG. Online kan ook: https://respons.itera.nl/Formulier/ voornemenlelystadairport

Staatsbosbeheer organiseert zaterdag 21 september een stoere wandeling door de wildernis van de Stille Kern. Een rijk natuurgebied met bos, weide, ruigte en water die een streling zijn voor het oog. Tijdens de wandeling kunt u oog in oog komen

met de dieren die daar wonen waaronder een kudde Konik paarden een vos, damhert of het ree. Na afloop is er een verzorgde picknick. Start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats “uitkijkpunt de Horsterberg” aan de Flediteweg.

Tip van de boswachter: trek stevige schoenen aan neem verrekijker mee en een fotocamera. De kosten zijn: €20,00 p.p. min. Leeftijd 12 jaar Opgave via de mail: a.wels@ staatsbosbeheer.nl of telefoon: 0650680068.

Wilderniswandeling met picknick

College doet niets met bezwaren over parkeerplaatsenontwikkeling Er zit geen beweging in de positie die het Zeewolder college inneemt met betrekking tot de toekomstige parkeervoorzieningen, als onderdeel van het voorontwerp bestemmingsplan centrum. De gemeente heeft de nadrukkelijke verzoeken om in de voorliggende plannen ruimte in te plannen voor ca. 300 parkeerplaatsen meer dan nu is ingebouwd, naast zich neergelegd. Voor de zomerperiode zijn er, op basis van het voorontwerp bestemmingsplan, diverse inspraakreacties gezonden naar de gemeente o.a. vanuit de VBZ namens het gehele bedrijfsleven, maar ook specifiek namens ondernemers aan de Gouwzee en andere partijen. Ook is een rapport, opgesteld door het gerenommeerde bureau Goudappel Cofeng, ter kennis gebracht van de gemeente. Dat rapport heeft een onderbouwing gegeven voor het dreigende tekort van ruim 300 parkeerplekken na realisatie van de woon/zorgcomplexen aan de Gouwzee. De VBZ is onverminderd van mening dat, met deze voorlopige keuze van het

college, een volstrekt verkeerde wissel wordt getrokken op de verdere economische ontwikkeling van het Zeewolder centrumgebied. De voorliggende plannen moeten beoordeeld worden op basis van de in te schatten situatie over tien, vijftien jaar. Een ieder die enig zicht heeft op de situatie in Zeewolde weet dat er nog veel versterking nodig is om de centrumeconomie op aanvaardbaar niveau te krijgen voor de ondernemers. Niet voor niets is er veel aandacht voor het terugdringen van de afvloeiing van koopkracht en het meer aantrekken van toeristische koopkracht. Om dit, in het belang van Zeewolde en haar inwoners, voor elkaar te krijgen zijn ook passende infrastructurele voorzieningen, zoals parkeerfaciliteiten, van groot belang. Nu kan er nog worden ingegrepen door aanpassing van de plannen. Als dit niet gebeurd dan wordt het centrum door de nieuwe bebouwing op slot gezet en is er geen acceptabele uitwijk meer mogelijk. Dit zou een zeer slecht signaal zijn naar zowel consu-

Heeft u kleine kinderen in huis? Of verzorgt u regelmatig kleine kinderen, thuis of op uw werk? Dan weet u dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Vingers tussen de deur, een val van de commode, verslikken in een snoepje en het is vaak zo gebeurd, maar weet u dan ook wat u moet doen? Op maandagavond 7 oktober start EHBO vereniging Zeewolde de cursus Eerste hulp aan kinderen, tijden van 20:00 – 22:00 uur. De cursus heeft een duur van 6 weken en is speciaal voor mensen zonder EHBO diploma.

Deze herhalingslessen kunt u via de EHBOvereniging volgen.

menten, ondernemers als vastgoedeigenaren en investeerders, met alle mogelijke gevolgen van dien. Het is wat betreft de VBZ niet opportuun dat het college van mening is dat consumenten maar meer de fiets moeten nemen om hun boodschappen te doen. Of bijvoorbeeld vierhonderdmeter moeten lopen met hum winkelkarretje naar de auto. Inspelen op de toekomst, met een toename van elektrische auto’s en het aanleggen van voorzieningen daarvoor lijkt de VBZ bijvoorbeeld een veel logischer optie. Zeewolde is en blijft een gemeente met relatief veel forensen als inwoners. Dit zijn mensen die zeer mobiel zijn en eenvoudig hun aankooppatronen kunnen en zullen wijzigen als de aanwezige infrastructuur ze daartoe dwingt. Het college neemt hele grote risico’s als ze doorgaat met het negeren van alle afgegeven signalen. De VBZ zal haar visie opnieuw onder de aandacht brengen van de raadsfracties, door in te spreken tijdens de komende commissievergadering op 9 september a.s. .

Cursus Eerste Hulp aan kinderen

De cursus wordt afgerond met een officieel examen van het Oranje Kruis. Bij goed gevolg ontvangt u het diploma Eerste hulp aan kinderen. Dit diploma is tevens hét verplichte diploma dat u nodig heeft wanneer u in de kinderopvang werkt. Elk jaar dient u herhalingslessen te volgen om uw diploma geldig te houden.

Tijdens de cursus leert u o.a. de eerste hulp bij: Verdrinking, vergiftigingen, verslikking, uitwendige wonden, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, oogletsels, kneuzingen, kleine ongevallen (voorwerp in oor/ neus, splinters, insectensteken, etc), het reanimeren van baby’s en kinderen. De kosten voor deze cursus is € 150,00, dit is inclusief boek en examen. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze cursus geheel of gedeeltelijk. Diploma: Moduleverklaring van 'Het Oranje Kruis' (+ reg.) Aanmelden voor deze cursus kan met het inschrijfformulier dat u kunt downloaden via www.ehbozeewolde. nl. Informatie kunt u opvragen via secretariaat, secretariaat@ehbozeewolde.nl

17

Staatssecretaris van VWS reikt op Internationale Vrijwilligersdag 7 december 2013 voor de derde keer de ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen uit. De vier winnende projecten ontvangen dan elk € 5.000,-.

gemeenten. Er worden in totaal 24 organisaties en projecten genomineerd, 6 per categorie. De vier uiteindelijke winnaars ontvangen ieder € 5.000,-. Het thema van 2013 is het betrekken en werven van vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Maar dat er een grote diversiteit aan vrijwilligersactiviteiten is, is nog bij veel mensen onbekend. Met de Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden inspirerende voorbeelden in het zonnetje gezet én waardering uitgesproken voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Er zijn vier categorieën, elke categorie levert één prijswinnaar. De categorieën zijn: landelijke vrijwilligersorganisaties of –projecten, lokale vrijwilligersorganisaties of –projecten, bedrijven en

Inschrijven voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 kan tot 1 oktober. De organisatie of project wordt na inschrijving op www.vrijwilligerswerk. nl op de site geplaatst, er kan dan direct gestemd worden op uw inzending. Stemmen kan tot en met 31 oktober. De inschrijving met de meeste stemmen wordt in ieder geval genomineerd. De andere 23 genomineerden worden door een selectiecommissie geselecteerd. Op 1 november worden de 24 genomineerden bekendgemaakt. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 december.

Prinses Beatrix opent Windpark De Zuidlob Prinses Beatrix opent woensdagmiddag 11 september Windpark De Zuidlob.

Het windmolenpark is gerealiseerd door samenwerking tussen de inwoners van het gebied, de gemeente Zeewolde, provincie Flevoland, het Rijk en Nuon. Windpark De Zuidlob bestaat uit 36 windmolens met een gezamenlijke capaciteit van 122 megawatt, waarmee circa 88.000 huishoudens van duurzame elektriciteit worden

voorzien. Daarmee behoort dit windpark tot een van de grootste windparken op land in Nederland. De plannen voor de bouw van het windpark dateren al uit 1998, toen een aantal agrariërs het idee had om een windpark in gebied De Zuidlob aan te leggen. De agrariërs verenigden zich in Windmolenvereniging De Zuidlob en schakelden Nuon, onderdeel van het Zweedse Vattenfall, in om het windpark te ontwikkelen. Eind 2011 nam Nuon alle aandelen over van de agrariërs.

Ingezonden

Zaterdag werd voor de 15e keer een genaamd ‘Groupe Percussions de gratis Havenconcert met onze beiaar- Tournai’. Wat een veelzijdigheid in dier Boudewijn Zwart georganiseerd. deze prachtige groep. Het samenspel Hoe hij het voor elkaar krijgt om al- met carillon ‘klasse’! tijd de juiste gasten te scoren, dat is Ik zie al uit naar volgend jaar. subliem. Er was een accordeonist Vincent van Amsterdam . Wat hij uit een Bedankt ‘Vrienden van het carillon’. accordeon kan halen. Ademloos stil Ik zal zeggen bij die ‘vrienden’ wil was het daar bij de Aanloophaven. ik horen! En dan de grote groep slagwerkers N. Jansen van Doorn --------------------------------------------------------------------------------------------Het kan in Zeewolde! Bijna altijd wanneer er een evenement is, regent het. Marktkraamhouders zijn met plastic in de weer of houden het voor gezien. Anderhalve man en een paardenkop bezoekt de braderie. Vrijdag 30 augustus tijdens de “Nacht van Zeewolde”. Iedereen is in een goede stemming. Tjonge, het is echt een jonge gemeente. Even grof ingeschat, de gemiddelde leeftijd ligt misschien wel op 18. De man bij de suikerspin kijkt serieus. De prachtige glimlach maakt alles goed, wanneer hij een torenhoog geval overhandigd aan een peuter, die er qua kleding en haar, 10 jaar ouder uitziet als haar leeftijd. Wanneer de suikerspin het gewicht zou hebben van wat je zou verwachten bij zo’n ding, zou ze omvallen. De suikerspin is de helft van haar lichaamslengte. Wat me van jongs af aan al intrigeert zijn die schuivers/bulldozers, je gooit er een muntje in en het valt op de 1e verdieping, dat wordt vervolgens weer verder geschoven naar een lager gelegen verdieping, ook daar worden ze weer naar voren geschoven. Het ligt vol met munten, je denkt: “dat moet toch lukken!”. Je ziet ze allemaal hangen boven een grote gapende

gleuf welke leid tot de ultieme winst. Ik zie een jongen er muntje na muntje ingooien, hij kijkt er zeer geconcentreerd bij, om zijn middel hangt een meisje die trots op hem lijkt. In een kartonnen cola beker heeft hij een giga voorraad muntjes, die hij er telkens achter elkaar ingooit. Het leidt tot weinig. Ik kijk nog eens naar z’n gezicht, onverstoorbaar… Op de markt wil ik een biertje kopen. Nee, ik wil maar 1 biertje. Je moet munten kopen… Dat begint bij 5, meende ik te zien. Ja daag!. Bij de haven is een podium waar een goed bandje speelt, gelukkig kan ik daar 1 biertje kopen. De winkels zijn open tot 00.00 uur. Ze doen er van alles aan om hun zomervoorraad te slijten, hoge kortingen en aanbiedingen. Sommigen met een stand voor de deur anderen verkopen saté van de grill. Bij de hengelsportwinkel staat een DJ met een dikke geluidsinstallatie. De muziek is goed, iedereen loopt er aan voorbij. Toch maar even drie podia met bandjes, muziek en een drukte van jewelste. “Het kan” heb ik even geleend van Almere, echter het grondgebied van Zeewolde is ongeveer even groot, het dorp is klein de sfeer is er niet minder om.


Dinsdag 3 september 2013

VAN 21% NAAR 0% BTW OP BADKAMERS e team

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Onderzoek voor dementerenden en hun mantelzorger Steunpunt Zeewolde onderzoekt in opdracht van de Gemeente Zeewolde de mogelijkheden en behoefte voor ondersteuning en activiteiten voor dementerenden en hun mantelzorger. In het kader van dit onderzoek, willen Steunpunt Zeewolde en de Gemeente Zeewolde mantelzorgers en hun dementerende familielid uitnodigen om op woensdag 11 september van 13.30-15.00 uur in de Meermin hierover met hun van gedachten te wisselen. Steunpunt Zeewolde is benieuwd welke ideeën men over dit thema heeft.

Kortom, hoe kan de Gemeente Zeewolde een steentje bijdragen aan het activering van mensen met dementie en de ondersteuning van hun mantelzorger. Een bijdrage tijdens deze bijeenkomst zal waardevolle informatie opleveren, zodat er een goed activiteiten-aanbod gerealiseerd kan worden in Zeewolde.

De meldkamer van de Stichting Dierenambulance Midden Nederland krijgt de gehele dag door telefoon en de meldingen. De vragen zijn zeer divers. Natuurlijk in de eerste plaats als er een dier gewond is: een kat of hond, maar ook vogels, egels of eekhoorns: er gaat een ambulance naar toe om hulp te bieden. De stichting Dierenambulance Midden Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers: de meeste vrijwilligers zijn medewerkers op de meldkamer en bemanning op de ambulance. Volgens een rooster doen zij minimaal 1 dienst per week aan de telefoon of op de ambulance. Dierenambulance Midden Nederland heeft een groot gebied waar ze de dierennoodhulp verzorgen: Flevoland, onderverdeeld in Regio Noord met Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant en Regio Zuid met Almere en Zeewolde. Daarom staan er minimaal twee ambulances paraat, met ieder een chauffeur en een dierverzorger ambulance en een meldkamer per regio. De meldkamer neemt de telefonische meldingen aan, handelt deze af en stuurt zonodig een ambulance naar het adres van de

melding. Zowel de bemanning als de medewerkers meldkamer volgen een interne opleiding en een Dieren-EHBO-cursus. Een chauffeur moet de omgeving kennen, de dierenartsklinieken en de reguliere opvangen voor de diverse diersoorten en kunnen helpen bij gewonde en zieke dieren. De dierverzorger ambulance moet minstens de gehele opleiding en de EHBO-diploma hebben, want bij een gewond dier zit deze achter in de ambulance om het (gewonde, zieke) dier te verzorgen tijdens de rit naar de dierenarts of opvang, waarbij het ook kan zijn dat deze moet kunnen reanimeren. Al met al wordt er dus best wat verlangd van deze vrijwilligers en moet men naast de diensten op meldkamer of ambulance, ook nog allerlei cursussen volgen in zijn/haar vrije tijd. De vraag naar vrijwilligers blijft groot. De Stichting Dierenambulance Midden Nederland zoekt daarom de mensen in Flevoland die kennis willen maken met het werk van de dierenambulance. Kijk voor informatie op de website: www. damiddennederland.dierenbescherming.nl.

Meedenken en meepraten hierover? Graag aanmelden voor vrijdag 6 september bij het Steunpunt in de bibliotheek aan de Ravelijn. Telefoon 036-523 4711 of stuur een mail naar info@steunpuntzeewolde.nl.

Dierenambulance zoekt vrijwilligers

i t a l l a t ’ s e n i i r e n d e a B eig e t s e B ‘ s t a 3e pla

Een nieuwe badkamer? Nu is het moment. Want vanaf nu betaalt u bij Baderie Almere geen 21%, geen 6% BTW bij aankoop van een badkamer, maar helemaal geen BTW. De aanschaf van een badkamer is nog nooit zo aantrekkelijk geweest.

www.baderie.nu Dr. Holtropstraat 136 3851 JM Ermelo - Telefoon 0341-558669 * Vraag naar de voorwaarden

Ambachtelijk Rijwielbedrijf

VOOR AL UW FIETSPLEZIER ook met trapondersteuning! Schepenveld 12-28 Zeewolde • Tel.: 036 522 3299

Vacature

Dezelfde glasvezel maar dan bon supervoordelig Bol.com t.w.v. 20,Check de voorwaarden op telfort.nl/glasvezel

Vanaf

45,elke maand

Kom naar de Telfort inschrijfweken Ontvang een Bol.com bon t.w.v. 20,bij een Alles-in-1 glasvezelpakket Enter Computers Raadhuisstraat 31 3891 EB Zeewolde Deze actie is geldig van 1 t/m 30 september 2013

18

TV Internet Bellen


Varia

Dinsdag 3 september 2013

Informatieavond Runningtherapie

Henjo de Looper

Inmiddels heeft Runningtherapie Zeewolde een vaste plaats in het dorp verworven. De deelnemers die in mei van dit jaar gestart zijn, hebben hun traject er bijna opzitten. De deelnemers noemen positieve effecten op het algehele welbevinden: meer rust in het hoofd, meer energie en vertrouwen in het eigen lichaam. Kortom aan het eind van de cursus Runningtherapie ervaren de deelnemers meer ontspanning en herstellen ze sneller na inspanning. Door het rustige looptempo in de training treden er ook andere effecten op: de vetmassa neemt bij de meeste deelnemers af en de spiermassa toe! Hardlopen op deze manier, is een vorm van bewegen die naast vele psychische voordelen, ook een enorme verbetering van lichamelijk fitheid oplevert. Of zoals een oud-deelnemer tijdens de evaluatie zei: “tijdens en na het lopen merk ik dat mijn hoofd lekker leeg wordt, ik veel minder onrustig ben en mijn gedachten beter kan ordenen. Ook kan ik zelf bepalen wanneer en hoe lang ik ga lopen. Als ik een keer geen zin heb kan ik één van de andere deelnemers bellen; dat werkt voor mij motiverend”. Runningtherapie kan worden ingezet bij een breed scala van (psychische) klachten. De voornaamste klachten waar Runningtherapie een positieve invloed op heeft zijn depressieve klachten, stress-, burn-

out en angst-klachten. Bij aanvang van hun traject wordt er een inspanningstest en een rustmeting verricht, om conditieniveau en herstelvermogen te bepalen. In september start er weer een nieuwe cursus runningtherapie. Dit beweegprogramma wat Henjo de Looper van LOOP coaching & advies in samenwerking met Ingrid van der Vlist, van Altius Fysiotherapeutisch Test- & Trainingscentrum aanbiedt, duurt gemiddeld 12 weken. In de twee bijeenkomsten van ongeveer een uur per week gaan we wandelen of hardlopen met als einddoel een uur aaneengesloten te kunnen wandelen of 30 minuten kunnen hardlopen, individueel of in groepsverband. We starten het traject met een uitgebreide intake en testen. Deelnemers lopen aan de hand van persoonlijke doelstellingen en loopschema’s. Wilt u meer informatie, of bent u geïnteresseerd in ervaringen van deelnemers? Zorg dan dat u op de informatie avond bent op woensdag 18 september om 19:30 uur bij Altius op de Mast 28. Deelname is gratis, maar vol = vol (max. 20 pers.) dus meld je snel aan, via info@altiuszeewolde. nl, info@loop-coaching.nl of 06- 42 60 21 76. Meer informatie op www.runningtherapiezeewolde.nl.

Ruurd Ochse in de strijd om het shortrally kampioenschap

Voor het Honda Rallyteam uit Driebergen stond afgelopen weekend weer een heftige strijd te wachten. Zondag werd in het westelijk havengebied van Amsterdam de 31e editie van de Met maar liefst 61 deelnemers, waaronder een aantal voormalige WK auto's, stond dit garant voor een spectaculaire en spannende rally.

Het Honda Rallyteam met als rijder Ruurd Ochse en zijn vaste navigator Jan Albert Bosscha gingen van start met startnummer 9. Voor het Honda Rallyteam stond maar één ding op het programma, namelijk zo veel mogelijk punten pakken voor het shortrally kampioenschap. Ze stonden met de Honda Civic R3 aan de start met 20 punten achterstand op nummer 1 in het kampioenschap Hans Weijs sr. die voor deze gelegenheid aan de start verscheen met een Citroën DS3 R3, een auto

die gelijk is aan de klasse waarin het Honda Rallyteam dit jaar rijdt. Bij een overwinning van het Honda Rallyteam zou het kampioenschap weer open zijn. Daardoor beloofde het een extra spannende strijd te worden. De dag begon goed voor het Honda Rallyteam. Na 2 klassementsproeven was een voorsprong van maar liefst 44,8 seconden op de nummer 1 in het kampioenschap een feit. Maar dat veranderde helaas snel. Een van de deelnemers die later waren gestart, kregen een ernstig ongeval waarbij meerdere gevonden vielen en tenminste 1 dode viel te betreuren. De wedstrijdleiding heeft onmiddellijk een einde gemaakt aan het evenement. Het volgende evenement op de kalender is de shortrally rondom Hellendoorn die verreden wordt op 21 september a.s.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Mantelzorger bij Dementie Wanneer iemand mantelzorger is van een dementerende naaste, weet hij/zij als geen ander hoe groot de impact hiervan is. Het heeft niet alleen gevolgen voor de dementerende, maar ook het leven als partner/naaste staat op z’n kop. De ideeën over de toekomst samen moeten worden bijgesteld, de rol als partner veranderd naar een rol als begeleider, men is 24 uur alert, denkt altijd voor twee, en gaat langzamerhand steeds meer zorgen voor de ander. Daarnaast komen beslissingen over dagbesteding en later opname altijd op het bordje van de mantelzorger.

De ervaring leert dat mensen pas hulp vragen als het water aan de lippen staat, eigenlijk dus als het te laat is. Daarom wil Steunpunt alle mantelzorgers informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning. Neem het heft in eigen hand en vraag tijdig hulp van meerdere mensen en organisaties. Juist als mantelzorger is het belangrijk dat men een breed netwerk gaat krijgen waarop je kunt steunen. Ga praten met de kinderen, en schakel ze in een vroeg stadium in, hierdoor raken ze al vroeg betrokken en volgen ook het proces. Hun betrokkenheid is ook belangrijk omdat zij kunnen steunen in het nemen van minder leuke beslissingen in een later stadium. Men kan die last dan met familie delen en gedeelde smart is halve smart. Dan zijn er de buren en bekenden in de straat. Stel hen op de hoogte, zodat zij snappen wat er aan de hand is. Dat voorkomt gepraat in de straat en maakt dat zij makkelijker hun hulp aan kunnen bieden. Leg de buren uit wat ze

verwachten kunnen. Buren kunnen benaderd worden, bv. om even een oogje in het zeil te houden wanneer men een boodschapje doet, zij kunnen evt. een boodschapje meenemen wanneer men zelf niet weg kan. Vrienden en bekenden, hou relaties met vrienden zoveel mogelijk op peil, zij kennen de mantelzorger al langer, maar wees wel eerlijk en open. Soms weet men niet hoe men zich moet opstellen en welke hulp wordt gewaardeerd. Hierover praten lucht voor iedereen op en is goed voor het behoud van de vriendschap. Dan zijn er vrijwilligers, die kan men inschakelen om op te komen passen wanneer men zij/haar partner niet alleen wil laten. Vrijwilligers kunnen ook komen als maatje voor de partner om iets te ondernemen, bv. wandelen, op de Duofiets, of handwerk. Andere vrijwilligers kunnen weer helpen met klusjes in huis of tuin, een boodschapje doen of evt. naar het ziekenhuis rijden. Ook Lotgenoten kan men vinden in Zeewolde, het Alzheimer café is er voor om elkaar te ontmoeten en om informatie te krijgen. Kijk eens op internet, bv. naar Alzheimer Nederland en leer van de ervaringen van anderen. Professionele hulp is er in de vorm van casemanagement, iemand die kan begeleiden in de stappen die gaan komen en door het hele proces heen blijft adviseren. Er is op een gegeven moment de mogelijkheid voor thuiszorg en dagbesteding behoort tot de mogelijkheden. Voor vragen en of informatie: Hilly Bouwman, 06-41 275 787.

Ingezonden

Ontmoetingsplaats voor 55+ers Toen ik 5 jaar geleden in Zeewolde kwam wonen en voor het eerst in het dienstencentrum van de SWOZ kwam, ontmoette ik direct allerlei nieuwe mensen. Ik hoorde over de activiteiten die er worden georganiseerd. Daarna ben ik begonnen met tekenen en schilderen en zo leer je weer nieuwe mensen kennen die dezelfde hobby hebben. De afgelopen jaren is het mij (61+ en zeer actief) opgevallen dat het aantal mensen dat elkaar ontmoet tijdens het inloop moment van de koffieochtend op vrijdag bij de SWOZ, terugloopt. En dat is heel jammer, want .. De activiteiten bij de SWOZ worden mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers en d.m.v. subsidie van Gemeente Zeewolde. Nu hebben we nog een prachtige ruimte waar iedere vrijdag ongeveer 35 vaste bezoekers in de 55+ leeftijd genieten van het samenzijn. Maar voor hoelang? Ik doe dan ook een oproep naar al die 55+-ers die zeggen: ‘Ach weet je, mijn man/vrouw leeft nu nog en

we gaan altijd op vrijdag iets anders doen’ of ‘We zijn er nog niet aan toe, want de bezoekers daar zijn zo oud’ of ‘Daar ga ik niet heen, want zo oud ben ik nog niet’ … Maar bedenkt u dan wel, dat op het moment dat u er aan toe bent, deze voorziening er misschien niet meer is, omdat er te weinig animo voor was. Al komt u, 55+er uit Zeewolde, maar 1x in de paar maanden, dan blijft de continuïteit gewaarborgd. Wat is er zo leuk aan de koffieochtend? Het ontmoeten van allerlei verschillende mensen uit Zeewolde Even een praatje maken Een kopje koffie drinken tegen een hele redelijke prijs Informatie krijgen over allerlei activiteiten van de SWOZ Horen hoe anderen iets oplossen Meedenken over een vraag van iemand anders Ik ontmoet u graag tijdens een van de koffieochtenden van de SWOZ. Hanneke Scholtens

Klachten over de bezorging?

Laat het ons weten.

Mail naar: bezorging@ zeewoldeactueel.nl of bel: 036-522 2640

19

Eerste hulp bij spraakbeklemming De vakantie is voorbij en de kinderen gaan weer naar school. En hoe gaan we naar school, inderdaad op de fiets. De grote kinderen gaan zelf en de kleintjes in het kinderzitje achterop de fiets In deze kolom wil ik extra aandacht geven aan die kleintjes achterop, want jaarlijks worden er gemiddeld 3.700 kinderen tot en met 12 jaar oud op een Spoedeisende Hulpafdeling behandeld na een spaakbeknelling. Het komt vooral voor bij kinderen tussen de 3 en 5 jaar. Dat is ook niet verwonderlijk, zij worden veel op de fiets vervoerd en hun benen zijn lang genoeg om tussen de spaken te komen. De oplossing is eenvoudig: bescherm kindervoetjes met goede spaakafscherming. Voor meer informatie over je kind veilig achterop vervoeren verwijs ik je graag naar de website www.veiligheid.nl. De Eerste hulp Een voet tussen de spaken krijgen is een pijnlijke aangelegenheid. Gelukkig zijn de meest letsels die hierdoor ontstaan oppervlakkige letsels zoals schaafwonden en kneuzingen. Maar ook botbreuken komen voor. Maar liefst 16 procent van de kinderen breekt het onderbeen. 10 procent breekt de enkel en 12 procent verzwikt de enkel. Wat te doen bij een spaakbeklemming: • Let op gevaar! Zorg, ondanks de schrik, voor een veilige plek op straat. Let op het overige verkeer! • Troost het kind en neem daar de tijd voor. Als jij in paniek raakt, raakt het kind helemaal in paniek. • Trek voorzichtig de schoen uit en bekijk de voet. Schaafwonden, blauwe verkleuringen of een ongewone stand van de voet. Wanneer met de schoen aan al een ongewone stand te zien is, laat dan vooral de schoen aan. • Als het ergste verdriet voorbij is en er is geen ongewone stand van de voet/ onderbeen waar te nemen. Vraag het kind of hij zijn tenen kan bewegen en vervolgens zijn voet/enkel. • Vermoed je geen breuk, koel dan de voet/enkel ongeveer 10 minuten. Let op! Tenen mag je maar 5 minuten koelen. • Maak schaafwonden schoon met Betadine. • Bij twijfel over een mogelijke botbreuk, ga naar de huisarts. • Bij een onderbeenbreuk of een open botbreuk bel 1-1-2 Volg een cursus Eerste hulp aan kinderen, kijk op www.ehbozeewolde.nl Germa van der Wel, Instructeur Eerste hulp


Varia

Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

20

Huis en Interieur

08-03-13 15:01

*Actie geldig t/m 8 september a.s. Slechts 4 stickers per aankoop, per klant.

2013

mber 8 septe de: 2 t/m

01

*

3.

KIES EEN ARTIK EL, PLA EN PAK TOT 25 K DE STICKER % KORTING*

a n 2 t /m 8 s ep

tem

be

*

*

ov

an

*

2 t /m

8 septem

be

01

3.

id

rm

Planetenveld 43, Zeewolde Tel. 0341-352 251 www.vandenhoornmeubelen.nl

Actie perio

Fo

HILD1307_Adv_EB_130x190_leeg.indd 1

Daarom biedt InstalCenter ook een ruim assortiment op het gebied van verwarming, sanitair, elektra en klimaatbeheersing. Overweegt u bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel aan te schaffen? Dat is voor de meeste mensen een grote investering waarbij men niet over één nacht ijs wil gaan. Logisch. Het is belangrijk dat er naast de prijs-kwali-

36-2013.

bij

* Prijs van een complete, vaste tweepersoons boxspringcombinatie met breedte 180 cm en lengte 200 of 210 cm, inclusief Easy 20 boxsprings en Feel Fit P2 Stretch pocketveringmatrassen.

week

Geldig

Natuurlijk wilt u voor uw hele huis de oplossing die het beste bij uw smaak én budget past.

Uitgave

r2

Lekker slapen en fit weer opstaan. Daar werken we bij Eastborn dag en nacht aan. Het resultaat kunt u nu bewonderen. De nieuwe collectie boxsprings en matrassen staat in de showroom. Een sterke reeks kwaliteitsproducten van Hollands vakmanschap, verrassende designs en een comfortabel prijsniveau. U heeft al een Eastborn boxspring voor € 1250,-! Dus als u kiest voor lekker slapen, weet u waar u moet zijn.

teitverhouding in het advies rekening gehouden wordt met uw persoonlijke woonsituatie en wensen. U kunt voor persoonlijk advies doordeweeks en zaterdags terecht in de eigentijds ingerichte showroom. Om bijvoorbeeld inspiratie op te doen voor uw (nieuwe) badkamer: van praktisch en modern tot trendy en design. Uw ideeën en wensen kunnen door de adviseurs omgezet worden in een 3D-badkamerontwerp.

Deze week ontvangt u Formido stickervel met hierop 4 kortingstickers tot wel 25% korting op een artikel. Mocht u onverhoopt deze niet hebben ontvangen dan gelden bij inlevering van deze advertentie de kortingen van 1x 15%, 2x 20% en 1x 25% korting op artikel naar keuze!

r2

3.

DE NIEUWE EASTBORN BOXSPRINGS ZIJN BINNEN

Alle materialen die door InstalCenter Bos gebruikt worden,zijn T.U.V. gekeurd en verzekerd voor de eerste 10 jaar op het materiaal én het rendement.

Let op uw brievenbus!

01

Zonnepanelen zijn ‘hot’. Dat is niet zo gek: het hele jaar door, ook bij bewolking en winterkou, profiteert u van energie uit de natuur. Een zonne-energiesysteem levert fors meer rendement op dan welke spaarrekening ook. Hoe pakt u het aan, en waar moet u rekening mee houden als u zonnepanelen op uw woning wilt laten installeren? InstalCenter Bos kan alle vragen beantwoorden: het bedrijf staat in de regio bekend als dé specialist op het gebied van zonne-energie.

be

r2

Zonnepanelen

Wie slim is komt nú langs

8 se

KIJK VO

actie Wk

Sticker

AC

OR DE ZE

de 36 Plak

.indd

prijs omlaag

DE SP TIE EN

ELREGE

pte

m

ZIJDE ACHT ER PLAK NU DE PRIJS OM LA AG!

LS OP DE

*SPELREGELS: Wat mag wel: De kortingsstick meerdere exemplaren ers naar eigen inzicht plakken van exact hetzelfde op een artikel het totale bedrag product, dan naar keuze. van alle, bij geldt de korting • De kortingsstick elkaar horende, uiteraard wel voor al deze ers mogen 1 een andere badkamerm producten. • keer gebruikt kortingsstick eubelen. In Wat kan niet: De kortingsstick worden, maar er gebruiken. dit geval vallen De kortingsstick ers mogen gebruikt • Maximaal koop je 13 13:36 kranen en badkamera 1 kortingsstick ers gebruiken voor korting worden als korting op dakkapellen er per ccessoires buiten voor 02-08op , PostNL, tuinhuisjes/ actie-, folder-, reeds afgeprijsde artikel en maximaal autobanden de korting. Hiervoor 4 kortingsstick en velgen, blokhutten, artikelen en kunt u ers per klant. sierbestratin bestellingen voor reeds geplaatste spouwmuur- en kruipruimte uit de webshop. isolatie, maakkosten g, keukens, Velux dakramen, bestellingen • De kortingsstick . • De kortingsstick Zibro producten, van (vouw)gord ers gebruiken ers gebruiken ijnen, diensten zonnepanelen, i.c.m. andere en cadeaubon ATAGkortingsacties. nen. • De kortingsstick apparatuur, Kijk voor de overige voorwaard ers gebruiken en in de winkel.

Kijk voor de buurt en de Formido bij u in de openi ngstij den op:

1

Stickeractie

Wk 36 Plak

de prijs omlaag.ind

d 2

Formido.nl

02-08-13

InstalCenter Bos, Hoge Eng West 1, Putten. Tel. 0341-351912. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 8.00-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Formido Hoofddorp Mast 39 Stationsweg 36 Tel. 036-522pand 2056 (voorheen van Karwei) www.formido.nl Tel.: 023-557 58 25

13:36

Huis. Thuis. Formido.

Blijf op de hoogte van onze acties/aanbiedingen en meldt u aan: formido.nl/nieuwsbrief.

Profiteer van energie uit de natuur BOS

6% W

met zonnepanelen op uw dak!

BT

tieop installa werk!

GRATIS opnamescan!

Door de tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% BTW wordt de installatie van zonnepanelen nu nog aantrekkelijker. Informeer ook naar de voordelige duurzaamheidslening! Wij leveren uitsluitend Kiwa gekeurde panelen en TUV gekeurde onderconstructies. InstalCenter Bos Hoge Eng West 1, Putten tel. 0341 351 912 www.bosinstallatietechniek.nl

De jurist beantwoordt ‘Enige tijd geleden heb ik mijn woning door een schilder volledig laten schilderen. Dit heeft me een hoop geld gekost maar het resultaat is helaas verre van wat ik verwacht had. De schilder is weliswaar een keer terug geweest maar nog altijd zijn er teveel dingen niet netjes afgewerkt. Ik sta nu op het punt om via een gerechtelijke procedure schadevergoeding te vorderen maar ik wil graag weten welke extra kosten er aan een dergelijke procedure verbonden zijn indien ik de procedure verlies. Kunnen jullie me hierover iets meer vertellen?’ De procedurele kosten en het procesbelang van een zaak moeten altijd goed tegen elkaar worden afgewogen alvorens u besluit om een gerechtelijke procedure te starten. Er bestaat immers altijd een risico dat u door een rechter

(deels) in het ongelijk gesteld wordt en dat u (deels) geconfronteerd wordt met een proceskostenveroordeling. Maar wat valt er nu eigenlijk allemaal onder deze ‘proceskostenveroordeling’ en in welke gevallen dient u deze te betalen? Een proceskostenveroordeling in een civiele procedure bestaat uit verschillende componenten: Griffierechten van de wederpartij. Omdat er verschillende categorieën griffierechten bestaan is het goed mogelijk dat de griffierechten van de wederpartij hoger zijn dan uw eigen griffierechten. Dit is het geval indien u procedeert tegen een rechtspersoon voor wie hogere griffierechten in rekening worden gebracht; Deurwaarderskosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis en de kosten voor de tenuit-

voerlegging van het vonnis; Salaris gemachtigde, dit wordt ook wel het liquidatietarief genoemd. Hierbij wordt op basis van een vaststaand puntenstelsel een salaris toegekend aan de gemachtigde in de procedure. Voor iedere proceshandeling geldt een bepaald aantal punten. Dit aantal punten wordt vervolgens vermenigvuldigt met het salaris van de gemachtigde. Het salaris is ook landelijk vastgelegd en afhankelijk van het belang van de zaak. De stelregel is Hierbij geldt; hoe hoger het belang van de zaak, hoe hoger het salaris van de gemachtigde. Bij een zaak met een belang van € 2.500 wordt het salaris van de gemachtigde dus op een lager tarief vastgesteld dan bij een zaak van € 10.000. Dit terwijl de proceshandeling hetzelfde kunnen zijn. Overige procedurele kosten. Dit kunnen

bijvoorbeeld kosten zijn voor deskundigen die zijn opgeroepen in de procedure. In een civiele procedure wordt de partij die in het ongelijk is gesteld meestal in de proceskosten veroordeeld. Veelal besluit de rechter dat beide partijen ‘een beetje gelijk’ hebben. Elke partij draagt dan zijn eigen kosten. Betalingsregeling Indien u in de proceskosten bent veroordeeld is het vaak mogelijk om een betalingsregeling hiervoor te treffen. U dient dan zelf contact op te nemen met de deurwaarder. De deurwaarder is verplicht om bij het maken van afspraken omtrent een betalingsregeling rekening te houden met uw persoonlijke financiele situatie. U moet namelijk voldoende bestedingsruimte behouden voor levens-

onderhoud. Hiervoor is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’ wettelijk vastgesteld. Deze komt neer op 90% van het voor u sociaal geldend minimumloon. Er kan dus enkel beslag gelegd worden op het inkomen dat deze beslagvrije voet te boven gaat. Als u de proceskosten niet betaalt en ook geen betalingsregeling treft loopt u het risico op een forse verhoging van de schuld door extra deurwaarderskosten. Twijfelt u of u een juridische procedure moet starten? Neem dan goed het procesbelang en de proceskosten mee in overweging. Uw jurist kan u hieromtrent nader informeren. Ook indien u al enige tijd rondloopt met een andere juridische vraag, laat het onze Wolderwijd Juristen weten en stuur uw vraag naar vraag@ wolderwijd-juristen.nl.


Varia Gerrie Westerhof verlaat na 30 jaar Zeewolde! Zaterdag 31 augustus 2013 is zij getrouwd met Willem van de Lagemaat en gaan zij in Woudenberg wonen. Felicitaties kunt u mailen naar gerrietrouwtmetwillem@ gmail.com -------------------------------------------Verloren: Paars tticotvest mt. 50 merk Gerry Weber begin aug. Tel.0612 690 138. Vanaf Kringloop naar Houtwal s’ avonds. -------------------------------------------Snel wasautomaat, droger, koelkast of vriezer nodig? Meer dan 400 stuks uit voorraad leverbaar. Nw., lichtbesch. of verpak. schade enz. www.janlagemaat.nl Tel.: 033-245 11 92 Te huur: garageboxen en caravanstalling, binnen en onbeperkt halen / brengen. Bel voor info.: 06-24273533 -------------------------------------------

Zaterdag 21 september

KOFFERBAKMARKT VAnAF 09.00 uuR Meld u aan v.a. € 12,50 per auto.

Bezoekers gratis toegang. Info.: 06-22217836. www.robinhoodkofferbakmarkt.nl

Strijkservice Jolanda Strijkservicejolanda15@xmsnet.nl

Tel: 06-22 837 341

Dinsdag 3 september 2013

We zijn er weer met onze pompoenen. Eetbaar en voor de sier. Geopend van maandag t/m zaterdag. Ossenkampweg 13. Dichtbij Polderwijk. Bestemmingsverkeer is in spitstijden toegestaan. --------------------------------------------

www.sylfe.nl | 06 5346 7257

21

Actueeltjes

Hebt u iets aan te bieden of te melden, plaats dan een Actueeltje voor € 1,70 per 4 regels. (Achter ieder Woord een hokje vrijlaten). Iedere regel meer kost € 0,50! Brieven onder nummer kost € 1,- extra. Alleen voor particulieren. Voor zakelijke advertenties prijs op aanvraag. Anonieme Actueeltjes worden niet geplaatst. Inleveren als volgt: u vult de onderstaande bon in en doet die samen met gepast geld in een enveloppe (dichtgeplakt) in de brievenbus op ons advertentie adres Wederik 1, of bij CIGO Monique (voorheen Totaalgemak), Kerkplein 5, ook met gepast geld in een enveloppe afgeven. Sluiting donderdag 15.00 uur. Naam:................................................ Adres:................................................. Tel.:.................................................

Ma. t/m Za. geopend, ook koopavond! Raadhuisstraat 15 - tel.: 5229020 www.zeewolde.wereldwinkels.nl

Het schooljaar goed beginnen met wat extra hulp voor spelling, rekenen of (begr.) lezen? Bel 06-54 488 161. (ook v.o.) -------------------------------------------Uw parketvloer schuren en afwerken naar uw keuze

€18,- per m2. Topkwaliteit. Bel. H.O.V. 06-50606266 Af te halen jonge kittens 7 weken. 3 zwarte, 1 rode, 2 cypers. Tel. 06 52 869 384. -------------------------------------------Wie wil in deze dure tijden zijn / haar auto enige dagen per week / maand verhuren aan goede chauffeur. Voor meer informatie bel 06-202 17 643. -------------------------------------------Gastouder zoekt gastgezin. Opvang bij vraagouder in huis. Beschikbaar op ma, di, woe. Tel 06-44 392 793.

Heeft u opvang/verzorging voor uw huisdier nodig? Ik doe het graag! Tel. 06-44 162 299 -------------------------------------------We kunnen nog enkele caravans stallen. Tel 036-523 9321. -------------------------------------------Geen zin of tijd om zelf te koken? Bestel via www.thuisafgehaald.nl uw maaltijd bij La Cuoca Passionata in Zeewolde.

Vakkundige vachtverzorging voor alle hondenrassen Tel 06-41726093 of hondentrimsalonesther@hotmail.com

Hulp nodig bij: Tuinonderhoud, schuur opruimen, behang verwijderen, hulp bij verhuizing of andere kleine klusjes in en rond uw huis? Bel dan voor info: 06-17 901 374. --------------------------------------------

Start: in september | Tel: 06 506 27926 www.chinees-leren-zeewolde.nl

Dalkruid 3, 036-522 0597 info@book-inn.nl www.book-inn.nl Gevr. Oud ijzer – lood – zink – koper – kabels – aluminium e.d. Wordt gratis opgehaald. Tel. 036-522 6252. --------------------------------------------

Hondentrimsalon Esther

Chinees leren voor beginners

Book-Inn

Privéles zeil- en motorboot Varen en manoeuvreren ook op uw schip Ook verhuur Polyvalk

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

Zangles in Zeewolde Pop, Musical, Klassiek

www.zanglesinzeewolde.nl

www.caravanservicezeewolde.nl

06-155 66 112

Astrid Parijs gediplomeerd zanglerares 036 5227868 - 06 18486081

Te huur: Kamer met gezamenlijk sanitair en keuken. Ook voor korte periode. Tel. 06-22 945 035. -------------------------------------------Wie heeft er een bench over voor een Jack Russel. U maakt mij er erg blij mee. Tel.: 036-522 4608. --------------------------------------------

VERMIST: SIEP

In de omgeving van Forel een slanke zwarte kat die wat hoger op de poten staat. Siep heeft 3 witte haren in zijn nek en onder zijn beide oren en in zijn nek een kale plek. Wellicht dat hij zich vertopt heeft in een schuur of een caravan die voor de deur staat. Mocht u Siep vinden, wilt u bellen naar tel.: 06 - 41 52 51 24.

Gevraagd: Overtollig gereedschap, Machines & Materialen. Tel.: 06-53 219 346.

Instelling voor welzijnswerk Zeewolde - www.wolderwelzijn.nl

ZEEWOLDE CULTUURMARKT ‘Typisch Zeewolde’ ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2013 10.00 - 16.00 uur DOET U OOK MEE? MELD U DAN AAN! KIJK OP WWW.WOLDERWELZIJN.NL Inmiddels hebben we 38 deelnemers voor de Cultuurmarkt en ook dit aantal zal nog toenemen. Het podiumprogramma is nu definitief en alle deelnemers hebben aangegeven er ontzettend veel zin in te hebben. Het belooft een mooie dag te worden, wat ook ‘Typisch Zeewolde’ is: enthousiaste mensen die er een leuke en spraakmakende dag van willen maken. Dit jaar hebben we veel zang, dans en muziek op het programma staan, met UDX, AMVZ, Balletschool Zeewolde, Amy’s Dansschool, Muziekschool Zeewolde, Sebastian Muziekonderricht, Muziek en showkorps Blue Seals, Popkoor Splash, zangtalent Maris, Tijgeracademie Taekwondo, leerlingen Astrid Parijs, GV De Zeesterren, de vertrouwde loterij van de Kreatieve Handen met mooie prijzen en voor het slotoptreden hebben we de Zeewoldense gelegenheidsband Sunny & the Basterds weten te strikken. Noteer 14 september in uw agenda en kom genieten van een heerlijk ‘typisch Zeewoldense” happening. U kunt nog een kraam huren, kijk op de website en download het inschrijfformulier. Wolderwelzijn, Kerkplein 20, tel. 522 4655 www.wolderwelzijn.nl info@wolderwelzijn.nl

Typelessen voor kinderen! Het Kinderwerk van Wolderwelzijn organiseert na de zomervakantie typelessen voor kinderen. Er wordt gewerkt met een complete en individuele leermethode, speciaal aangepast voor kinderen vanaf 8 jaar. In september starten er 2 nieuwe groepen, namelijk op dinsdag 10 en donderdag 12 september, beide dagen van 16.00 tot 17.00 uur. De cursus bestaat uit 14 lessen en de kosten zijn € 65,-. Daarnaast betaalt men € 10,- borg voor de CD. De 14e les is een toets en ontvangt men een certificaat. Aanmelden kan via de e mail, uiterlijk vóór 7 september, want dan kunnen de groepen bij voldoende aanmeldingen meteen beginnen op 10 en 12 september en zijn ze voor de kerstvakantie klaar met de lessen. Aanmelden via info@eclipszeewolde.nl Huttenbouwen megasucces! De huttenbouwweken die dit jaar werden gehouden op het evenemententerrein, zijn een groot succes geweest. Dit is allereerst te danken aan alle deelnemende kinderen en hun ouders, de enthousiaste tieners die hebben meegeholpen, en natuurlijk Holland Standbouw, Panhuis, Maurits Datuma en de vader van Gerben Fakker voor de pallets, Dekker Verhuur voor het leveren van het toiletgebouw, de Albert Heyn voor de heerlijke appels, de Brandweer Zeewolde, die ons echt uit de ‘brand’ hebben geholpen met het water en daarbij ook Vitens voor het meedenken, Van der Heiden Milieu voor het leveren van de container voor de afvoer van het hout en natuurlijk de mensen van de Kermis die zo vriendelijk waren te helpen met de stroomvoorziening en verder iedereen die op zijn of haar manier heeft meegeholpen de kindervakantieweken tot een succes te maken. Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage! Eclips, tel. 530 9166 www.wolderwelzijn.nl info@eclipszeewolde.nl

’t IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER…

en zo ook ons zomerprogramma 2013, waaraan veel mensen hebben deelgenomen. Voor ons een extra reden om ook volgend jaar weer enthousiast voor u aan de slag te gaan. De BBQ, als afsluiting van het zomerprogramma, mocht zich ook dit jaar weer verheugen in een groot aantal deelnemers. Hulde aan de vrijwilligers, die dit alles voor u hebben mogelijk gemaakt, is hier zeker op zijn plaats! En zo rollen we zo maar weer ons winterprogramma binnen, waarbinnen de computer informatieochtenden een belangrijke plaats innemen. Op donderdag 26 september tussen 10.00 en 11.00 uur zullen de computerinstructeurs u uitgebreid informeren over de plannen, die voor het komend seizoen op de agenda staan. Naast de geijkte cursussen wordt er informatie gegeven over o.a. Digid, Computers en Spelletjes en Winkelen op internet. Wilt u deze ochtenden bijwonen, dan vragen wij u wel zich vooraf aan te melden op onderstaand adres. DE ‘WATISLEEFTIJDDAG’ (voorheen de Dag van de Ouderen) vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 oktober tussen 10.30 en 14.30 uur. Entree bedraagt €2,- inclusief koffie of thee met een versnapering. U kunt zich van te voren inschrijven voor de lunch (bami of nasi), die ook dit jaar weer wordt verzorgd door onze bekende cateraar. Bonnen hiervoor à €5,50 kunnen vanaf 4 september van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur op ons kantoor worden gekocht. In de ochtend zal een lezing worden gehouden over de bijenstand in Nederland door imker Ivo Bon. Aandacht wordt o.a. besteed aan de bijenwoningen en bloemenvelden bij de rotonde nabij de MMM boerderij. Met deze presentatie sluit ook de SWOZ zich aan bij een project dat over genoemd onderwerp op de basisscholen is behandeld. Gedurende de gehele dag zullen foto’s worden vertoond van activiteiten gedurende ons zomerprogramma.

De SWOZ, Flevoweg 69, tel. 522 6084 www.deswoz.nl info@deswoz.nl

SPEEL-O-THEEK WEER OPEN! Na een heerlijke zomervakantie gaat SPEEL-O-THEEK KETELBINKIE weer op volle toeren. Op woensdag 4 september van 9.30 – 10.30 uur, op vrijdag 6 september van 19.00 – 20.30 en zaterdag 7 september van 10.30 – 11.30 uur kunt u weer naar hartenlust speelgoed voor uw kinderen komen lenen. Kijk ook op de website www.speelotheek-ketelbinkie.nl U vindt de speel-o-theek in gebouw de Meermin op de 2e verdieping. Balance Dance voor Vrouwen, cursusblok najaar 2013 Op vrijdagavond 20 september van 19.30 tot 20.45 uur start weer een nieuwe cursus Balance Dance van 7 lessen, die om de week gegeven worden tot aan de Kerstvakantie. 20 september is tevens de proefles voor nieuwe leden. Kosten bedragen € 56,(proefles 8 Euro, losse les € 10,-) in de Eclips aan de Pioniersweg 22 (bereikbaar via Flevoplein/ Plus supermarkt, achter de supermarkt het parkeerterrein en tevens ingang via het hek van de Eclips. U kunt zich inschrijven per e-mail : info@balancedance.nl onder vermelding van naam, adres en tel.nr. Voor informatie kunt u contact opnemen met Karin Lodder, tel. (036) 522 5398 www.balancedance.nl Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding, als de groep vol zit, hanteert Balance Dance een wachtlijst. BENT U OP ZOEK NAAR DE GESCHIKTE ACCOMMODATIE VOOR EEN BIJEENKOMST OF CURSUS? Informeer naar de mogelijkheden die de Meermin te bieden heeft met gunstige tarieven, vriendelijke consumptieprijzen en facilitaire ondersteuning.

De Meermin,Kerkplein 20, tel.5224655 www.wolderwelzijn.nl info@wolderwelzijn.nl


Sport

Dinsdag 3 september 2013

Zeewolde Actueel nu ook op Facebook & Twitter Of download de App

Koen Henkes op weg naar marathon Eindhoven

Met een behoorlijke verbetering van het clubrecord bij Loopgroep2000 heeft Koen Henkes zondag 1 september de Gooise Run op zijn naam geschreven. Koen liep een 15 km wedstrijdloop in Laren in een tijd van 50 min en 40 seconden en lijkt op de goede weg richting de marathon van Eindhoven die in oktober gehouden wordt.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

22

Softballers Zeewolde en Hilversum aan elkaar gewaagd

Lessen De Zeesterren van start Gymnastiekvereniging De Zeesterren gaat vanaf 9 september weer van start met de lessen.

Het was alweer even geleden dat de Hilversum Hurricanes bij The Harriers te gast waren en met slechts één punt verschil de wedstrijd verloren. Nu speelden de Zeewoldenaren op het Hilversumse veld. Tot en met de 5e inning gingen beide teams gelijk op. Het slaan ging deze avond minder goed, al wist René de bal over het hek te slaan en wederom een home-run op zijn naam te zetten! Rogier sloeg de bal net iets minder ver, maar wel dusdanig dat het hem een 3-honkslag opleverde. Er werden wel meer ballen ver het veld in geslagen, maar ook hoog, waardoor de

De gymnastiekvereniging bied, naast de gewone gymnastieklessen voor de jeugd, diverse mogelijkheden aan: o.a. turnen, jazzdans, dames conditietraining, ouderen sportief etc. Voor alle mogelijkheden, het lesrooster en overige informatie zie www.zeesterren.nl

Hurricanes makkelijk vangballen konden maken. In de 6e inning scoorden de The Harriers geen en de Hurricanes 2 punten. Zeewolde startte de 7e inning, waarin zij één punt mochten bijtellen. Hilversum had nog recht op de gelijkmakende slagbeurt, maar liet die voor wat het was. De eindstand kwam hiermee op 10-8, ditmaal in het voordeel van de Hurricanes. Voor de stand is er voor The Harriers niks veranderd, zij staan nog steeds op een vierde plaats. Vrijdag 6 september speelt het team thuis om 18.30 tegen Quick 4 uit Amersfoort

De spijker op z’n kop bij uw verbouwing

Zeewolde 036 - 522 42 06 06-54990856

• nieuwbouw • verbouw • renovatie • onderhoud

AKTIE Kwaliteit voor een scherpe prijs

Bel ons voor alle voorkomende schilder, behang, sauswerkzaamheden, glasvezel plakken. Timmerwerkzaamheden

Acupunctuur

Zomer aanbieding

Kruiden

Laat nu uw huis schilderen aan de binnen of buitenzijde, en u krijgt de verf gratis. (U betaald alleen het arbeidsloon).

Tuina

Jin Lian Acupunctuur Tel: 06-50511204

NAET

Tel.: 06-10737135 - www.gfhschilders.com

www.jinlianacupunctuur.nl *Reparatie *Onderhoud *Advies *Verkoop

WINDENERGIE IN FLEVOLAND Voornemen tot het opstellen van een Milieueffectrapport voor windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland De provincie Flevoland stelt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland op. Voor dit Regioplan laat de provincie een onderzoeksrapport over de milieueffecten (planMER) opstellen. Van 5 september 2013 tot en met 2 oktober 2013 kunt u reageren op het voornemen tot het opstellen van het planMER en de bijbehorende notitie reikwijdte en detailniveau. Toelichting Flevoland is zeer geschikt voor windenergie. Dit heeft in het verleden geleid tot de ontwikkeling van veel windmolens. Sinds 2006 kunnen in Flevoland alleen nog windmolens gebouwd worden als in hetzelfde project windmolens worden afgebroken. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de windparken Noordoostpolder, Zuidlob en Sternweg. De komende jaren gaat er in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland wat gebeuren met windenergie. Er komt een nieuwe generatie windmolens die meer energie opwekt en het totaal aantal windmolens vermindert. Bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren nemen het initiatief en ontwikkelen plannen voor deze nieuwe generatie windparken. Voordat deze plannen opgenomen worden in het regioplan windenergie zullen de milieueffecten ervan worden beoordeeld in het planMER. Om vooruitlopend op de plannen van de initiatiefnemers duidelijk te maken welke milieueffecten in het planMER onderzocht worden en hoe dat wordt gedaan heeft de provincie dit beschreven in een notitie reikwijdte en detailniveau. Terinzagelegging Van 5 september 2013 tot en met 2 oktober 2013 kunt u reageren op het voornemen tot het opstellen van het planMER en de notitie reikwijdte en detailniveau. Alle reacties worden betrokken bij het opstellen van het planMER. Op de volgende locaties kunt u de notitie inzien: • provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad. • gemeentehuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere. • gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten. • gemeentehuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad. • gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde. De notitie is tevens digitaal te raadplegen op de internetsite van de provincie Flevoland: www.flevoland.nl/digitaal-loket/inzien Zienswijzen Reageren op het voornemen een planMER op te stellen of op de notitie reikwijdte en detailniveau, kan door een zienswijze schriftelijk te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van “Voornemen planMER windenergie Flevoland”. U kunt deze ook per e-mail zenden aan provincie@flevoland.nl onder vermelding van “Voornemen planMER windenergie Flevoland” en voorzien van datum, naam, postadres en woonplaats. Het is ook mogelijk zienswijzen mondeling in te dienen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken of als u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de provincie Flevoland, telefoonnummer 0320-265 606.

Voor al uw computer problemen en vragen

Henkpc

Ook voor: Harde schijf recovery Back-up mogleijkheden

Lepelaarweg 21 3897 LB Zeewolde Tel: 036-5239520 info@henkpc.nl www.henkpc.nl

x 1.694,-

UNIEKE BOCHANE KORTING! p rij and ¢ 9 kla a .9 ar

99 ,-

50

50

Inclusief: • Airconditioning • Boordcomputer • Buitenspiegels in kleur gespoten • Elektrisch bedienbare ramen vóór

ALLÉÉN BIJ

BOCHANE

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening • Hoofdsteunen achter • Radio/CD-speler

• Buitenspiegels elektrisch, verwarmbaar en verstelbaar • Reservewiel (thuiskomer)

PANDA 65PK EDITIONE COOL PRIJS NORMAAL BOCHANE ZOMERKORTING RIJKLAAR VOOR

w 11.693,w 1.694,-

NU GEHEEL RIJKLAAR

w 230,-

INCL. AAN OPTIES!

w 9.999,-

Prijs is incl. BTW, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fi at.nl. Gem. brandstofverbruik: 4,1 l/100 km (1 op 24,4). CO 2: 95 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.* De afgebeelde auto is de Panda TwinAir Turbo 85 Dualogic Lounge. Betreft geregistreerde auto’s 2013. Tegen meerprijs metallic- of pastellak. Actie is geldig zolang de voorraad strekt. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volume gerelateerde gemiddelde CO2–uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2012.


Sport

Dinsdag 3 september 2013

Drie nieuwelingen in eerste VV Zeewolde

Waardig verlies voor junioren The Harriers Junioren van The Harriers werden zondag 1 september ontvangen in Amsterdam voor de wedstrijd tegen Amsterdam North Stars. Het team speelde door uitval van spelers in enigszins aangepaste vorm en deed dit niet onverdienstelijk. Alle eer aan de twee teamleden die zich voor het eerst op de pitcherplaat waagden. De teams speel-

den, onder leiding van een deskundige en rechtvaardige scheidsrechter, een sportieve wedstrijd met voor beide partijen mooie leermomenten. Mooi geslagen ballen, strikeouts, vrije lopen, vangballen, maar ook veldfoutjes en gemiste kansen; het kon allemaal. De wedstrijd eindigde in 8-15 verlies maar wel met een winstgevoel.

Winst voor aspiranten The Harriers Het eerste elftal van VV Zeewolde voor het seizoen 2013-2014.

Op spectaculaire wijze werden zaterdagmiddag de drie nieuwe aanwinsten van het eerste van VV Zeewolde aan het publiek gepresenteerd. Gerrit van Beusekom van Rotavisie BV uit Barneveld maakte met zijn helikopter een keurige landing op de middenstip van het hoofdveld, waarna de voetballers zich al zwaaiend naar hun fans konden begeven. Ladyspeaker Marianne Blotenburg stelde het trio vervolgens voor. Allereerst was daar Rosser Danner Camacho Suarez. De in Venezuela opgegroeide Danner Camacho, zoals hij kortweg wordt genoemd, woont momenteel in Dronten. De net 24 jaar geworden Ramon Chaigneau voetbalde al eerder bij VV Zeewolde. Hij keert nu terug op het oude nest, evenals Martijn van Heesbeen, die de afgelo-

pen jaren elders voetbalde en van wie als spits komend seizoen weer vele doelpunten worden verwacht. Nadat de nieuwelingen waren voorgesteld, poseerden alle eerste elftalspelers bij de helikopter. Trainer van het eerste is andermaal Gert Visscher. Elftalleider is Eric van Scherrenburg. De verzorgers zijn Michel Barbillion en Paul Berkel, de spelers Ruben Bets, Pieter Blom, Jeffrey Bras, Romero Butz, Rosser Danner Camacho Suarez, Ramon Chaigneau, Melvin Coker, Erwin Duits, Raymond Fafié, Roan Fokker, Gerbrant van der Goot, Martijn van Heesbeen, Chris Hoppen, Dominic de Jonge, Reinier Joustra, Hessel Korthuis, Denilson Ramazan, Jasper van Scherrenburg, Ryan Suijk en Jorrit Zuidema.

Volleybalinstuif voor basisschoolkinderen

Volleybalvereniging Zeewolde organiseert woensdag 11 en woensdag 18 september ‘instuiftrainingen’. Dit zijn trainingen voor die kinderen die op de basisschool zitten en misschien wel op volleybal willen of op één (of beide) van deze woensdagen een keertje gewoon mee willen komen trainen om te ontdekken of volleybal misschien ‘de’ sport voor ze is. Alle teams van het Cool Moves Volleybal trainen in sporthal Het Baken. Kinderen die in groep 3 of 4 zitten kunnen meetrainen van 16.30 uur  t/m

17.30 uur. Kinderen die in groep 5 zitten is de training van 17.30 uur  t/m 18.30 uur. Voor de kinderen die in groep 6 zitten is de training van 16.30 t/m 18.00 uur, kinderen in groep 7 trainen net als groep 8ers van 18.00 19.30 uur. Kinderen die zin hebben om een middag actief met de bal aan de slag te gaan of wil leren volleyballen, moeten vijf 5 minuten voor de begintijd van de training in t-shirt, korte broek, met sportschoenen aan in Het Baken staat.

DAP Flevoland Pareltriathlon daverend succes

Na de 1/6=triathlon van Endurance was de honger van duursportminnend Zeewolde duidelijk nog niet gestild en werd ook bij de 2013-editie van de Pareltriathlon weer een record aantal deelnemers genoteerd. Bijna 150 deelnemers, keurig verdeeld over solodeelname en als lid van een trio-team, bevolkten het door de triathloncommissie van TVZ aangelegde parc fermee aan de boorden van de Parelvaart aan de Groenewoudseweg. Het in grote getalen opgekomen publiek stond rijen dik op de brug tussen camping de Parel en de Spiekweg en zagen de zeer vele badmutsen en wetsuits vertrekken in de richting van de Coop en na de boei op 250m weer terugkeren. Ironman Guido Kwakkel nam hier direct al de leiding, werd tijdens de wissel nog even gepasseerd door het snelste trio-team maar nam binnen twee kilometer fietsen de leiding weer over en zou deze niet meer afstaan. Saillant detail is dat Kwakkel zowel de snelste netto zwem-, fiets- en looptijd klokte. Thomas van den Hof uit Hierden werd tweede en Krijn Haak derde. Bij de dames had Annemiek Veen-

kamp nog wel concurrentie tijdens het zwemmen. Mireille Gouw nam hier de leiding voor Yvonne Zon, maar door overall de de vijfde fietstijd te klokken, nam Veenkamp tijdens het fietsen gedecideerd de leiding over en nam een niet meer te overbruggen voorsprong. Annette Bogstra werd tweede en Marije de Jong uit Harderwijk werd derde. De triowedstrijd kende een dubbel zo groot deelnemersveld tegenover vorig jaar. Toch was de strijd voor de hoogste podiumplek niet spannender, wat op het conto kwam van drie buurmannen woonachtig op de Minstreel: John van Lingen, Hendrik Visser en Roy Jeurissen. Zij waren dermate oppermachtig dat de voorsprong op het tweede trioteam (Robin Bruil/Marco Rademaker/ Harriette Lalkens) ruim vier minuten bedroeg. Ook dit trio was t.o.v. van team Büchli uit Harderwijk weer zes minuten sneller. De totale uitslag kan worden bekeken op www.tvz-zeewolde.nl. De volgende TVZ-wedstrijd is de Büchli Koppelkoers op zondag 22 september.

Diplomazwemmen in Het Baken In zwembad Het Baken werd er vrijdag 30 augustus afgezwommen voor diploma A en diploma B. De volgende kinderen hebben hun diploma behaald.. Diploma A: Renzo Jomaro Bisselink, Floris Groenendijk, Pim Besten, Melanie Mijnten, Lieke van Riet, Daan

Wijma en Romy Alvarez Murach. Diploma B Dustin Vorderhake, Julia Alexandra Rompes, Nikee Brakke, Danée Brobbel, Zosja Steinhauzer, Daniël Willemse, Damaris van Berkel, Daan van der Loo en Job Timoteüs Doornbos.

De aspiranten van The Harriers speelden zaterdag 31 augustus hun eerste wedstrijd na de zomerstop in De Bilt tegen Centrals. De 1e slagbeurt eindigde teleurstellend. In het veld zat vooral het uitermate lage slagperk van de scheidsrechter tegen. Twee central honklopers in het veld, 2 honklopers uit het veld dankzij 3e honkman, catcher en korte stop. De 3e uit was voor de pitcher. De pitcherplaat lag niet op de juiste afstand en dat zat The Harriers in de weg. Nadat deze fout gecorrigeerd was, werden in de 2e inning twee homeruns geslagen. Met 0-3 gingen The Harriers het veld in. Centrals wist 3 punten te scoren maar na 2 strikeouts werd de 3e uit een feit door mooi samenspel tussen pitcher en 1e honkman. De 2e inning eindigde in 3-3. Vanaf de 3e inning hadden The Harriers mooi geslagen ballen, weer een homerun, maar ook met 4-wijd op de honken lekker scoren. Centrals kreeg

het er warm van en moest vanwege de 60-ballen regel een pitcherwissel doen. In het veld ging de 1e Centrals honkloper uit door een mooie aangooi van de 3e honkman op de 1e honkman. De 2e honkloper werd door de pitcher van de plaat gegooid. De 3e uit kostte wat energie van 2e en 3e honkman, korte stop en pitcher: een zinderende insluitactie met de 3e uit tot resultaat. Met 3-9 voorsprong werd de 4e inning gestart. De aspiranten zetten in deze inning de puntenregen door. Er werd goed geslagen, weer een homerun maar ook een prachtige tik recht over de korte stop. Ook op 4-wijd werd goed gelopen en een 3e pitcherwissel bleek ook geen belemmering. Even leek het team het lastig te krijgen in het veld, maar The Harriers herpakten zich snel. Na de pitcherwissel gooide de pitcher gelijk de 3e uit door strikeout. Einde wedstrijd en een welverdiende 6-19 winst voor aspiranten The Harriers.

Atletiekunie wijst regio crossloop toe aan Zeewolde

Atletiekvereniging Zeewolde heeft definitief de regionale crossloopcompetitie toegewezen gekregen. Op 1 februari 2014 zullen rond de 400 atleten van de 18 omliggende atletiekverenigingen hier deelnemen aan de jaarlijkse competitiewedstrijd. De regionale crossloopcompetitie is een off-road loopwedstrijd voor pupillen en junioren. Een competitie die jaarlijks wordt georganiseerd onder auspiciën van de Atletiekunie en bestaat uit 3 voorronden in verschillende regio’s en een finale. “We zijn erg vereerd dat de regio-organisatie deze wedstrijd aan ons toevertrouwd.”, zo vertelt voorzitter Sieger-Rink de Jong. “Andere plaatsen waar de crosswedstrijd vaak worden

Avondloop

Atletievereniging Zeewolde organiseert woensdag 11 september de traditionele Avondloop. Een gezellige en recreatieve loop voor hardlopers en nordicers. De Nordicers starten om 19.00 uur voor een ronde van bijna 10km. Voor volwassenen is er de keuze uit een hardloop parcours van 5 of 10km. Junioren

georganiseerd zijn o.a. Amersfoort, Lelystad, Almere. Dat zijn geen kleine verenigingen. Dit is opnieuw het bewijs dat Zeewolde er mag zijn.”, lacht de voorzitter. “We denken in Zeewolde een uniek en gevarieerd crossloop parcours uit te kunnen zetten. Bovendien is Zeewolde prachtig centraal gelegen en goed bereikbaar. Er wordt op dit moment gekeken naar twee verschillende locaties.” De overige data van de regio crosscompetitie zijn: 9 november 2013 en 11 januari 2014. De finale zal plaatsvinden op 8 maart 2014. AV Zeewolde levert jaarlijks finalisten voor deze finale en met deze thuiswedstrijd zal de aandacht voor het crosslopen alleen maar toenemen.

lopen 2,5km. Deze loopafstanden starten om 19.30 uur. Start en finish is bij het Racketcentrum aan de Eikenlaan, alwaar op vertoon van het startnummer na afloop een gratis consumptie. Gratis voor leden van AV Zeewolde, niet-leden betalen € 3,50. Kijk voor meer informatie op www.avzeewolde.nl.

Nieuwe kleedkamers VV Zeewolde in gebruik genomen

Bij VV Zeewolde werden zaterdagochtend de vijf door Kalter BV gerealiseerde kleedkamers officieel gepresenteerd. Via een prachtige corridor staan deze in directe verbinding met de reeds bestaande. De presentatie luidde de startdag voor het nieuwe seizoen in. Zo was er de kledinguitgifte voor de nieuwe teams en was er een informatiemarkt voor de leden. Ook werden de jaarlijkse teamfoto’s gemaakt, al hadden nog niet alle voetballers in de gaten dat de vakantie was afgelopen. Voor de F-, E- en D-pupillen was er een clinic van elk een uur georganiseerd, de A-, B- en C-junioren speelden een zogenoemd sterrentoernooi. Voor enige hogere teams stonden er bekerwedstrijden op het programma. Dat gold ook voor het eerste, dat ’s middags uitkwam tegen Unicum (uitslag:

23

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

2-3). Voorafgaand aan deze wedstrijd werd een minuut stilte in acht genomen voor de zondag 30 juni zo plotseling overleden voorzitter van VV Zeewolde, Luc Hoppen. Zaterdagavond was er in The Harbour een buffet van de Businessclub VV Zeewolde. Tijdens de infotainmentavond sprak Hans Nijland, algemeen directeur FC Groningen, over ‘sport en sponsoring’. Nijland maakt al sinds 1996 deel uit van de directie van FC Groningen en is daarmee de langstzittende directeur binnen het Nederlands betaald voetbal. Tevens werd de dummy van de nieuwe presentatiegids gepresenteerd. Binnenkort wordt de ‘echte’ huis-aan-huis verspreid in Zeewolde. Ook werden de eerste elftalspelers nog een keer voorgesteld.

Uitslagen VV Zeewolde Dinsdag 26 augustus Zeewolde A1 - Unicum A1

2-0

Woensdag 27 augustus Veensche Boys 1 - Zeewolde 1

2-1

Donderdag 28 augustus Zeewolde B1 - Unicum B1 VVOG D1 - Zeewolde D1 Zeewolde E1 - Hierden E1

1-10 1-3 1-1

Zaterdag 31 augustus Zeewolde 1 - Unicum 1 Zwolse Boys 3 - Zeewolde 2 Zeewolde 3 - Zwart Wit ‘63 6 EFC ‘58 3 - Zeewolde 4 Zeewolde 5 - Zeewolde 7 Zeewolde 6 - SDC Putten 8 DVS ‘33 Ermelo 10 - Zeewolde 8 DTS Ede A2 - Zeewolde A1 Zeewolde A2 - SDV Barneveld A2 Zeewolde B1 - Fortissimo B1 Zeewolde C1 - Lelystad ‘67 C1 Zeewolde C2 - VVOG C2 Zeewolde C3 - Veensche Boys C2D OWIOS D1 - Zeewolde D1 Sparta Nijkerk D2 - Zeewolde D2 Zeewolde D3 - Zwart Wit ‘63 D2G VVOG E2 - Zeewolde E1 Zeewolde E2 - Bennekom E1 Zeewolde E3 - Rood-Wit E1D EFC ‘58 E2 - Zeewolde E4 Zwart Wit ‘63 F1G - Zeewolde F1 Hoevelaken F1 - Zeewolde F2 Zeewolde MA1 - asv Dronten MA1

2-3 2-4 4-1 2-1 8-5 3-2 5-1 1-1 1-5 9-0 0-3 3-6 17-0 0-1 2-2 2-3 2- 9 1-13 5-0 5-6 2-5 10-0 4-3

Programma VV Zeewolde Dinsdag 3 september 19:00 Zeewolde D1 - ESC D1 Woensdag 4 september 20:15 Zeewolde B1 - SDCPutten B1 20:15 Zeewolde B2 - SDCPutten B2 18:30 Zeewolde F1 - Roda’46 F1 18:30 Zeewolde F2 - Roda’46 F2 19:00 Zeewolde C2 - SDC Putten C2 19:00 WHC MA1D - Zeewolde MA1 Donderdag 5 september 18:45 Zeewolde C1 - Zwart Wit ‘63 C1G 19:30 DVS ‘33 Ermelo C3 - Zeewolde C3 19:00 Zeewolde E4 - Zwart Wit ‘63 E2 18:30 Zeewolde D4 - Zeewolde D3 Zaterdag 7 september Senioren 15:00 Zeewolde 1 - Harde ‘t 1 12:30 Zeewolde 2 - Harde ‘t 2 13:00 Unicum 3 - Zeewolde 3 15:00 Zeewolde 4 - Lelystad ‘67 6 15:00 Zeewolde 5 - Unicum 5 15:00 Sparta Nijkerk 5 - Zeewolde 6 15:00 Zeewolde 7 - Sporting Almere 3 14:30 VVOG 11 - Zeewolde 8 Junioren 15:00 SDV Barneveld A1 - Zeewolde A1 10:45 Zeewolde A2 - Sparta Nijkerk A2 12:30 Zeewolde B1 - Hercules B1 12:30 Zeewolde B4 - Zeewolde B5 10:30 Zeewolde C1 - Be Quick’28 C1 10:30 SDC Putten C3 - Zeewolde C3 12:30 Zeewolde C4 - Zeewolde C5 12:30 Zeewolde C6 - Zeewolde C7 D-Pupillen 10:30 Be Quick’28 D1 - Zeewolde D1 10:15 VVOG D2 - Zeewolde D2 9:00 SDC Putten D3 - Zeewolde D3 10:30 Zeewolde D4 - Zeewolde D5 10:30 Zeewolde D6 - Zeewolde D7 10:30 Zeewolde D8 - Zeewolde D9 10:30 Zeewolde D10 - Zeewolde D11 E-Pupillen 10:30 Zeewolde E1 - Nunspeet E1 9:00 DVS ‘33 Ermelo E4 - Zeewolde E3 10:00 SDV Barneveld E3 - Zeewolde E4 8:30 Zeewolde E6 - Zeewolde E7 8:30 Zeewolde E8 - Zeewolde E9 8:30 Zeewolde E10 - Zeewolde E11 8:30 Zeewolde E12 - Zeewolde E13 8:30 Zeewolde E14 - Zeewolde E15 F-Pupillen 9:30 Zeewolde F1 - Horst FC F1 9:00 VVOG F1 - Zeewolde F2 8:30 Zeewolde F3 - Zeewolde F4 8:30 Zeewolde F5 - Zeewolde F6 Meisjes 15:00 Go Ahead K. MA1 - Zeewolde MA1 Dinsdag 10 september 18:30 Hoevelaken E1 - Zeewolde E2 Woensdag 11 september 19:00 Zeewolde F1 - Lelystad ‘67 F1 18:30 Zeewolde F2 - DVS ‘33 Ermelo F1

Programma The Harriers

Vr. 06 sept. 18:30 uur Heren softbal thuis tegen Quick Amersfoort-4 Zat. 07 sept. 10:00 uur Beeball uit tegen Blue Socks-3 (Veenendaal) Zat. 07 sept. 10:00 uur Pupillen uit tegen UVV-3 (Vleuten) Zat. 07 sept. 10:00 uur Aspiranten uit tegen Quick Amersfoort-3 (Amersfoort) Zon. 08 sept. 10:00 uur Junioren uit tegen DVH/Thamen (Uithoorn)


Dinsdag 3 september 2013

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Kijk op www.zeewolde-actueel.nl

24

WEER NAAR SCHOOL??

Hoe snel bent u op de hoogte van het nieuws? VELE JEANS/JACKS/SWEATS VOOR BETAALBARE PRIJZEN BIJ:

www.zeewolde-actueel.nl

Like ons

volg ons op

of download onze App Horsterplein 26 • Zeewolde VOOR ONDERHOUD VAN ALLE MERKENZ E is bij Broekhuis Zeewolde iedere auto in vakkundige handen. E W OLD E

OP

woens E N AV O N dag D 19.00 P 0E4NseA ObNerD O - 20.30ptVem useptember woensdag 04 ur

F L EO P E N AV O N1D9.0b0er- 2A0V.3O0NuDur V 04 sep0teOumusdPrEaNg 04 september od woensdagO ENGE en .3woC LS 19.00 - 20A 0 - 20.30 uur A FRAN 19.0 D S-D EMI U ITS ZEEWOLDE ZEEWOLDE FLEVO ACADEM ZEEWOLDE FLE DEE E W FLEVO Cursu

saan b

N AV O N D

NS -

OPE september woensdag 04 .30 uur 20 0 .0 19

FLEVO ACADEMIE ORKS

OPS DS ITAL ZEEWOLDEZEEWOLDE FLEVO ACADEM I AANACADEMIE ITAL Cursusaanbod FLEVO S KO WORKSHOPS IAAN ZEEWOLDE Cursusaanbod KEN S-S Cursusaanbod 1 en PAA ZWEE

H

NS

2

WORKSHOPS KOKE WORKSHOPS KOKEN 1 e WORKSHOPS NITALIAANS e n D INEE ENGELS FRANS DUITS I N ER 1 en 2 SENGELS - FRANS - DUITS ITALIAANS ITA T LIAANS KOKEN TA

Cursusaanbod Cursusaanbod ENGELS Cursusaanbod CH - FRANS - DUITS

Leuv- DUITS ENGELS - FRANS erij o ITALIAANS KOKEN 1 e RUSENGELS - FRANS - DUITS lijfol KOKEN ZWEEDS SCHDEENS ITALIAANS KOKEN 1 DINER en en 2 DINER ENGELS - FRANS -SIDUITS E TAA i DEENS - ZWEEDS KOKEN en e & DEENS - ZWEEDS olijv L en Betrouwbaar C FILO O ACHLeuverijKOKEN DEENS ZWEEDS ZWEEDS SOFI DEENS DINER ITALIAANS SPAANS olijfolie &en olijven JLeuverij olijfolie &o EZDINER EITALIAANS - SPAANS ELF DEENS ZWEEDS KOKEN en Gastvrijheid KLEUITALIAANS - SPAANS FOTO GRAF R STI CHINEES COACH JEZELF ERENITALIAANS JL ULeuverij - SPAANS olijfolie &o PHOT CHINEES I JEZELF ITALIAANS SPAANS TERL COACH O C SHOP IJ&K olijven ITALIAANS - SPAANS olijfolie EATI ✓ Alle merken onderhoud RUSSISCHE TAAL RLeuverij KLEUR STIJL UITERLIJK PEN E CHINEES M ET BL - WE BDERUSSISCHE OEMKLEUR TEKE COACH ✓ Gratis haal- en brengservice TAAL SIGN CHINEES STIJLJEZELF UITER FILOSOFIE ENMET CREATIE BLOEMEN NEN C R E : A CHINEES k EN CHINEES T o I JEZELF rt EF SCOACH ✓ Gratis reparatie sterretje in autoruit SCHILD CHRI CREATIEFTAAL RUSSISCHE FOTOGRAFEREN ERENRUSSISCHE SCHRIJVEN V J VECREATIE TAALEELZEG KLEUR STIJL UITER N FILOSOFIE MET BLOEM B O GEND ETSE ✓ Ook gespecialiseerd in REN PHOTOSHOPPEN - WEBDESIGN: kort COM COMMUNICEREN KLEUR STIJL NIEBMW RUSSISCHE TAAL PEUGEOT, HYUNDAI en MVEELZEGGEND UNIC UITERLIJK UW: RUSSISCHE TAAL FILOSOFIE N VAN E FILOSOFIE IEUW CREATIE MET BLOEM RE FOTOGRAFEREN CREATIEF SCHRIJV REMB : DIE NIEU EN SCHILDEREN TEKENEN NIEUW: N DIEET(LEED) RAND ET(L W: C EEMET REAT FILOSOFIE T TOT FILOSOFIE CREATIE D) BLOEMEN U bent van harte welkom! IE M kortFOTOGRAFEREN PICA BOETSEREN NIEU NIEUW: W CREATIE CREAT AT MET HALS EN SCHRIJV KETTING KETT TT A IECREATIEF T ING FOTOGRAFEREN PHOTOSHOPPEN WEBDESIGN: E VEELZEGGEND COMMUN T HA SSO W VO L S OR J EN K ON ETNIEUW NIEU TOT PICASSO NIEUW: VAN REMBRANDT ICASSO NIEUW: TSCHRIJVEN ING KUNST MAKEN CREATIEF Broekhuis ZeewoldeFOTOGRAFEREN GERE W N : PHOTOSHOPPEN WEBDESIGN: kort VEELZEGGEND COMMUN Mast 19 : K PHOTOSHOPPEN -NIEUW: WEBDESIGN: ko TEKENEN ENMASCHILDEREN FOTOGRAFEREN UNST DIEET(LEE KE UNIEUW 3891 KE Zeewolde M JONGEREN MAKE MAK EN UITERLIJK AKKEEUP P EN VOOR JONGEREN: (T) 036 - 522 35 66 broekhuisgroep.nl N UIT

Vakmanschap Zekerheid

Zeewolde Actueel week 36  

Zeewolde Actueel week 36

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you